Nyliga inlägg

Sidor: [1] 2 3 ... 10
1
Forumsnyheter/information / SV: Ang nedsättande kommentarer på forumet
« Senaste inlägg av KraChadFireDang skrivet Idag kl. 04:19 »
Post Your Funny Logs And Enjoy this topic
2
Media / SV: Rasismens historia
« Senaste inlägg av Carl Thomas skrivet Idag kl. 00:05 »
Hans, flera kungar har blivit avsatta, i alla fall i delar av landet, en kung slog man ihjäl (Knaphöfvde) istället för att vräka honom.

Jag tror inte på en enväldig kung över Norden på Tacitus tid, jag har uppfattningen att det fanns många kungar under denna tid.

Bönder var bönder och de ägde sina gårdar - och var därmed fria män. Naturligtvis fanns det män som inte var "fria män", trälar t.ex. Men det måste ju ha funnits även andra män som inte var fria män. Hur var det dör hantverkare t.ex. ?
Räknades de som fria män? Räknades krigare i en hird som fria män? Med fria män menar jag att de hade rösträtt vid tinget - eller hade rösträtten med jordägande att göra? Jag har inget svar - men det vore intressant om någon vet någonting om detta?

Min tro är att tingen skapade lagar genom att godkänna Lagmannens förslag till nya lagar eller förändringar av lagar. Om jag minns rätt valdes  även lagmannen av tinget - och då borde ju tinget även kunna avsätta honom. Han löd alltså under tinget.

Min tro är alltså att ingen stod över tinget. Under krig och annat är min tro att Kungen stod över tinget.


Thomas


3
Järnålder/vikingatid / SV: Tacitus och Sverige
« Senaste inlägg av Yngwe skrivet Igår kl. 23:47 »
Citera
Här står även rikedom i anseende, och därför råder envälde utan alla inskränkningar, med obetingad rätt till åtlydnad.</blockquote>Här är intressant att fundera på om man avser hela samhället eller krigsmakten. Fokus i beskrivningen av svioner är utan tvekan på det senare.
4
Järnålder/vikingatid / SV: Enköpings historia förskjuts bakåt
« Senaste inlägg av Yngwe skrivet Igår kl. 23:23 »
Man hör ofta problematisering av Mälarens strandförskjutning.... Är de verkligen ett användbart instrument för åldersbestämning?
5
Järnålder/vikingatid / SV: Hövdingar, jarlar eller kungar?
« Senaste inlägg av Yngwe skrivet Igår kl. 22:32 »
Troligen är det västgermaner som har infört begreppet ting till Skandinavien.Vad grundar du det antagandet på???
6
Järnålder/vikingatid / SV: Hövdingar, jarlar eller kungar?
« Senaste inlägg av Castor skrivet Igår kl. 21:54 »
Det äldsta belägget för begreppet ting hittar vi i 600-talets England. Då betydde "thing" helt enkelt "sammankomst", det är först på senare tid ordet "thing" i överförd bemärkelse har kommit att betyda "fysiskt föremål". Själva ordet verkar vara av västgermanskt ursprung, det har inte påträffats i gotiskan, där "sammankomst" heter "ga-qumths" och "fysiskt föremål" heter "waihts". Troligen är det västgermaner som har infört begreppet ting till Skandinavien.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Thing_(assembly)

7
Järnålder/vikingatid / SV: Tacitus och Sverige
« Senaste inlägg av Karlfredrik skrivet Igår kl. 21:46 »
Många romerska fynd har hittats bland annat i Danmark och på Öland, så handelskontakterna måste ha varit betydande. Redan under Spartacusupproret, 71 f Kr, fanns det en hel avdelning germaner i Italien. I alla fall Rhenlandet, Nordtyskland och förmodligen Danmark med Skåne skickade legosoldater till Rom.
Taciti Germania innehåller också en dold kritik mot rommarriket, "den ädle krigaren"
8
Järnålder/vikingatid / SV: Tacitus och Sverige
« Senaste inlägg av vemvet skrivet Igår kl. 19:23 »
Visst Yngwe, Tacitus levde för 2000 år sedan. Tusen år senare berättar källor om folkstyre,  samtidigt fick vi reda på att folkviljan utövades på någonting som hette Ting. 500 år senare togs folkstyret bort och fria män kunde inte längre rösta. Rösträtten kom tillbaka igen på tidigt 1900 tal.

Det kan vara så att folkstyret som Tacitus nämner inte fanns. Det kan vara så att folkstyre infördes någon gång under senare järnålder. Det kan, naturligtvis inte helt uteslutas att folkstyre funnits i 1500 år kontinuerligt. Det är kanske till och med mer troligare ATT folkstyre funnits, minst, sedan Tacitus tid eftersom han skrev om det - och att Tacitus folkstyre faktiskt bekräftades 1000 år senare.

Jag har sett betydligt sämre indiciekedjor användas som "fakta" än detta. Det är dessutom, utan jämförelse, vår längsta indicekedja tidsmässigt.

Thomas

Så här skriver Tacitus om svionernas samhällen
Citera
Här står även rikedom i anseende, och därför råder envälde utan alla inskränkningar, med obetingad rätt till åtlydnad.

http://cornelius.tacitus.nu/rom/germania/44.htm

Om goterna skriver han så här

Citera
På andra sidan om lygierna bo gotonerna, styrda av konungar, visserligen med något stramare tyglar än andra germanska folkstammar, men dock ännu icke med förlust av den medborgerliga friheten.

http://cornelius.tacitus.nu/rom/germania/43.htm
9
Järnålder/vikingatid / Enköpings historia förskjuts bakåt
« Senaste inlägg av vemvet skrivet Igår kl. 19:13 »
Under utgrävningar i kvarteret Fältskären så har man funnit en stenbelagd gata som låg vid dåvarande strandlinjen och som förskjuter Enköpings historia till åtminstone slutet av 900-talet.

Citera
Det riktigt spännande med den här strandmiljön blir när man relaterar konstruktionerna och svämlagren till nivån över havet. Den ligger på +4.40 till +4.52 och det innebär enligt de gängse kurvor som skapats för strandlinjeförskjutningens förlopp i Mälaren att vi befinner oss i sent 900-tal på gränsen mot år 1000. Denna datering kan också stämma med fynd av keramik som vi gjort. Sannolikt är det alltså så att vi nu har säkra belägg för när Enköping grundläggs som stad och att vi då inte rör oss i 1100-talet som man tidigare trott utan faktiskt i slutet av vikingatiden och under samma tid som då andra urbana platser växer fram, till exempel som runt Mälaren med Sigtuna, (Söder)tälje och Västerås.

http://www.arkeologikonsult.se/aktuellauppdrag/faeltskaeren/300-intressanta-laemningar-i-kvarteret-faeltskaeren-loeser-kanske-fragan-om-tiden-foer-enkoepings-grundlaeggning.html

Man har också funnit en intressant pärla
Citera
Den här typen av tunnformade pärlor med kragar och ett zigzagmönster visade sig finnas i Ryssland, i fynd från andra hälften av 1000-talet och 1100-talet. Där har de hittats i trakterna av Pskov, S:t Petersburg, Ivanovo, Jaroslavl' och Moskva samt i två fynd i trakten av Smolensk. Det innebär att huvudutbredningen ligger, relativt nordligt, inom det rike som kallades Kiev Rus'. Rusernas rike var ett område bebott av ett flertal olika slaviska stammar (Vepser, Merer, Slovener, Krivicer, Vjaticer, Severjaner, Jatvager, Drevljaner och Poljaner) som styrdes och beskattades av en social elit med Kiev som huvudstad. Den sociala eliten - ruserna - anses ha haft skandinavisk bakgrund. Kiev Rus' skapades under andra halvan av 800-talet och hade sin glansperiod under vår vikingatid.

http://www.arkeologikonsult.se/aktuellauppdrag/faeltskaeren/304-en-intressant-paerla-funnen-i-kvarteret-faeltskaeren.html
10
Övrigt / SV: Geats och alla dom....
« Senaste inlägg av Castor skrivet Igår kl. 19:11 »
Sedan är det myten om att västgoter/Visigoter plundrade Rom. De plundrade INTE. De tog inte ens ut brandskattning för att inte plundra.

Enligt källorna plundrade verkligen Alarik Rom den 24 augusti 410, då förhandlingarna med romarna bröt samman. Han ska dock ha gått skonsamt tillväga och låtit kyrkorna vara etc.
 
Citat från: Wikipedia
Alarik tappade tålamodet. För tredje gången belägrade han Rom och staden intogs snabbt, antingen genom förräderi eller överraskning. Den 24 augusti 410 stormade goterna in genom nordöstlig port. Plundringen av staden brukar skildras med kommentarer om segrarnas barmhärtighet, säkert är i alla fall att staden inte brändes (med undantag för ett palats) och att de som sökt sin tillflykt till kyrkor verkar ha skonats liksom kyrkobyggnaderna själva.
Sidor: [1] 2 3 ... 10