Nyliga inlägg

Sidor: 1 ... 8 9 [10]
91
Forumsnyheter/information / SV: Arkeologiforum stänger ner
« Senaste inlägg av Mio Nielsen skrivet maj 03, 2015, 17:21 »
Mange deltagere på dette forum mener nok at man bør begrænse sine private teorier til et minimum og næsten udelukkende videregive facts der er godkendt af universitetsuddannede videnskabsmænd- og kvinder.
 
Men andre tænker at et forums værdi især består i at sætte spørgsmålstegn ved etablerede sandheder.

Min egen mening er, at videnskaben ofte tager fejl og især i forbindelse med politisk pression. Det er en vigtig grund til min deltagelse i et forum. Men hvis et flertal mener, at al den slags er paranoia og konspirationsteori… så ville jeg genoverveje min deltagelse.
92
Forumsnyheter/information / SV: Arkeologiforum stänger ner
« Senaste inlägg av Mio Nielsen skrivet maj 03, 2015, 13:49 »
Jo Adils, men mit spørgsmål refererer til en person - mig selv - som ikke er blevet udelukket - avstängd. Er det ikke en slags demokratisk ret at man kan få at vide, om man er i mindretal? Og flertal-mindretal skal naturligvis ses i sammenhæng med hvor mange der læser et indlæg. Hvis f. eks. et af mine indlæg bliver læst af 5 medlemmer og 4 af disse klager… så skulle jeg måske tage konsekvensen ...
93
Forumsnyheter/information / SV: Arkeologiforum stänger ner
« Senaste inlägg av Adils skrivet maj 03, 2015, 12:55 »
Det syns mig tämligen ointressant hur många,  hellre då på vilka bevekelsegrunder som folk blivit avstängda på.  Det sistnämnda enligt mitt förmenande alltför godtyckligt och rent ut småaktigt ängsligt.
94
Forumsnyheter/information / SV: Arkeologiforum stänger ner
« Senaste inlägg av Mio Nielsen skrivet maj 03, 2015, 11:53 »
Gorm, jeg vil lige insistere en sidste gang. Jeg er enig i at det skal være konfidentielt hvilke der anmelder til administrator. Men det jeg har spurgt om to gange er noget andet: Nemlig hvor mange der har anmeldt. Det nye skandinaviske arkæologiforum overtager omtrent den samme formulering som her, men jeg synes da stadig, at man bør få det at vide, hvis mange medlemmer er utilfredse med et medlems skriverier.
95
Övrigt / SV: Skandinaviskt Arkeologiforum startar idag kl 18.00.
« Senaste inlägg av Yngwe skrivet maj 03, 2015, 00:13 »
Vi saknar ännu ett antal härifrån!  ;D
96
Stenålder / SV: Jägare och samlare hejdade vågen av bönder
« Senaste inlägg av Vetgirig skrivet maj 02, 2015, 21:24 »
X är nu typiskt för Ö Medelavets kustländer, men längre tillbaks är det synnerligen typiskt för en region, som motsvarar Sollutrenfolkens utbredning. Än idag har denna regioon högre grad av X än resten av Europa, så vitt jag minns.
97
Stenålder / SV: Jägare och samlare hejdade vågen av bönder
« Senaste inlägg av Vetgirig skrivet maj 02, 2015, 21:20 »
Citera
Diverse analyser tyder på en glidande övergång från fisk och villt, via svedje och svin till åkerbruk och nöt:
Den formuleringen gillar jag
98
Järnålder/vikingatid / SV: Fimbulvintern
« Senaste inlägg av Vetgirig skrivet maj 02, 2015, 21:02 »
Benkontainrarna i de Holländska fiskehamnarna talar ett tydligt språk, medan man i de områden du nämner relativt sett har svårt att hitta dessa tidiga boplatserr i ett antal som inte överskrider att en arkeolog med lätthet kan rabbla upp samtliga platser, SÅ TÖMMER de holländska FISKARNA BENMATERIAL, STENREDSKAP ETC MÅNAD EFER MÅNAD VILKA ÄR UPPFISKADE FRÅN "DOGGERLAND". Omfattningen är ju 10000-falt mot ett "Öresundsrefugium". Man har tonnvis med material, så att man inte längre har möjlighet att befatta sig med annat än unikum, t ex om man får upp ett komplett spjut eller en komplett yxa (vilket händer någon gång).

Jag orkar inte, men med din entusiasm, så föreslår jag att du kontaktar holländska antikvariemyndigheter och ställer frågan. Kanske har jag kvar någon artikel i ämnet. Får se när jag är tillbaks hemma.
99
Stenålder / SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Senaste inlägg av Vetgirig skrivet maj 02, 2015, 20:49 »
Citera
Med Småland såväl som Öland och Gotland isfritt som senast under Bölling-perioden (15.000 år f.n.) - och en havsnivå 40 meter under dagens - borde Gotland såväl som Lommelundagrottan varit åtkomliga under Yngre Dryas.
Här tänker någon fel. Östersjön var ett innanhav av smältvatten den tid du nämner.

Genom att isarna trycker ned landskapet under sig med tiden, så kommer lanskapet runt isarna på ett visst avstånd från kanterna att skjutas uppåt. En variant av landtippning. Alla samband är ytterst komplicerade.

Det fanns sannolikt flera utlopp mot den tidens havsnivåer från Östersjön. En genom Öresund och eller Bälten (man är inte alltid överens). En annan är Svea älv i "Mellansverige". En tredje är när landet öpppnar upp sig från Finska Viken mot Vita Havet. Under alla förhållanden står Östersjön högre än havsnivåerna, d v s nära dagens vattennivåer i Östersjön. D v s +/- ?? m runt dagens nivå.
100
Järnålder/vikingatid / SV: Från stamsamhälle till tidigt småkungarike.
« Senaste inlägg av Vetgirig skrivet maj 02, 2015, 20:38 »
Citera
Vad vi numer vet fanns här redan från tidig stenålder en gällande princip, där rättigheter beträffande områden och ägedom ärvdes - efter en ärftlig, patrilinjär princip.
Detta med patrilinjär är inte oemotsagt.

Vi vet att kvarvarande jägar-samlarfolk faktiskt oftast använder sig av matrilinjära principer. En kvinna leder. Möjligen är en man krigsledare. Finns många exempel.
När vi läser om krigsledare genom tidig historia fäster de tidiga europeiska uttolkarna störst vikt vid de män som nämns och kallar dem kungar, då dessa folk förutsattes fungera ungefär som européerna vid tiden, d v s slutet av 1800-talet. Men så behöver det inte ha varit. Det är inte ovanligt att kvinnan "bakom mannen" kryper fram när texterna studeras med nya ögon. Bekant är t ex de kvinnliga krigarna bland de tidiga ryttarfolken norr Svarta Havet och österut. Inte nog med att kvinnor var krigare. Flera gravlagda kvinnor har stupat i strid i egenskap av befälhavare och alltså gravlagts med de hedersbetygelser som en befälhavare "hade rätt till".

Även Etruskerna (Rom avviker där) hade kvinnliga härskare blandat med manliga. Detta präglar det etruskiska samhället i den grad att inte bara härskaren kunde vara kvinnlig, utan en kvinna kunde även vara släktöverhuvud.

Går vi sedan till Gallien, så är kvinnliga härskare lika vanliga som manliga. De rikaste gravarna som hittats i Gallien är kvinnliga, låt vara att den kvinnliga härskaren kunde utse en manlig befälhavare för trupperna. Detta är väl beskrivet av t ex Ceasar och andra romerska skribenter samt greker. Även i brittanien ärvde kvinnor makten om de var äldst. Romarna var själv starkt patrilinjära, så de skev om skillnaden eftersom de var förundrade över kelternas "underliga" seder, där detta att makten kunde ligga hos en kvinna för dem var djupt stötande.

Nu betyder inte de kvinnliga makthavarna att samhället var matrilinjärt i sig. Det var sannolikt i de flesta fall både och. Arven gavs i den ordning barnen var födda. Var det en kvinna, som var äldst, så fick hon makten, annars en son om denne var äldst. Gallerna delade däremot övriga tillgånga lika mellan barnen.
Sidor: 1 ... 8 9 [10]