Författare Ämne: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?  (läst 982848 gånger)

Utloggad Spiring

 • Stammis
 • Antal inlägg: 164
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3400 skrivet: februari 04, 2013, 14:34 »
Av följande sida att döma låg husets plats vid strandkanten ca 500 e.Kr. Rimligtvis bör stranden förskjutits ytterligare över 500 år senare.

http://ww2.ink.su.se/living_maps/uppland/

Alf Henrikson var visserligen en driven versmakare, men i detta fall litar jag nog mer på naturgeograferna vid SU. "Minst tre meter under vatten" är en minst sagt avvikande åsikt.
Gitarristens vardag:
Upp ur sängen
Klia strängen

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3401 skrivet: februari 04, 2013, 14:46 »
Ättelägg,  "Svear äga kung taga och vräka" står skrivet i ÄVG. Detta har av Sveaskolan tolkats som Svearnas överhöghet över Götarna. Låt oss då reflektera lite över denna text.

ÄVG skrevs 1220. Ca 1260 enades riket av Birger Jarl som var Folkung och var från Götaland.

Hur kan det komma sig att på enbart 40 år övergick Svearnas dominans över Götarna till Götarnas dominans över Svearna? Kan det ens vara möjligt?

Birger Jarl enade riket 1260 relativt oblodigt, men det förekom motstånd från Mälardalen och det stod några mindre slag som BJ vann - och efter dessa slag enades riket. Eller hur?

Kvar finns då att försöka förstå vad detta med att taga och vräka kung verkligen betyder.

Svear tror jag har betydelsen Svenskar. Svenskar kan alltså taga och vräka sin kung. Vad det betyder är alltså valkungarike, kungen väljs av folket, kungatiteln ärvs inte. Så tror jag det var.

Det finns även andra tolkningar. T.ex: Götarna tillåter att Svearna får vara med att välja Kung från och med 1220. Tidigare fick de inte vara med...

En sak tycker jag är helt klar, det är att ÄVG är en landskapslag som enbart rör det egna landskapet.
I denna lag nämns t.ex " svenskan man", alltså finns begreppet " svenskar" 1220.

Olaus Petri nämner att han sett en gammal lagtext från Uppland som var skriven före 1296  men efter 1248, i denna lagtext användes ordet " swensker".

Vi har så " svenskan man" i ÄVG 1220 och "swensker" från tiden mellan 1248 och 1296 i Uppland. Det bör innebär att begreppet Svenskar, kanske till och med " Sverige", fanns redan vid denna tid. Svear bör då ha innebörden Svenskar. I alla fall vid denna tid. Detta förstärks enligt min uppfattning av att man i ÄVG använder namnet Svear istället för att skriva Svenskar.

Sveaskolans uppfattning var att Svear var ett folk som bodde i Mälardalen. Inte en enda källa finns som backar upp detta. Det är alltså taget helt ur luften.

1220 satt alltså den stackars, av Svearna underkuvade, Eskil Magnusson och skrev ned vad Svearna dikterat för honom att " svear äga kung taga och så och vräka". Han blev något förtörnad över att tvingas skriva sådan skit i VG lagen - så han snackade lite med sin lillebror Birger och sa till honom att fixa ihop en här med duktigt krigsfolk och stick till Mälardalen och näps dom lite. Birger nickade och sa att, "visst, det skall jag ordna för dig kära storebror, jag skall  bara växa till mig lite först, som du vet är jag bara 10 år gammal just nu, men jag jobbar på att bli lite äldre".
När Birger blivit lite äldre tog han lite folk med sig och näpste Svearna i Mälardalen, motståndet var mycket svagt - och Birger tyckte att medan han ändå höll på så kunde han ju passa på att bygga ett rike, så han nackade ett tiotal Mälardalingar och därefter uppstod landet Sverige.

Gick det till så tror du? Knappast. Någonting här är galet. Det som är galet är att sveaskolans "Svear" var boende i Mälardalen - när det i verkligheten betydde "swensker/ Svenskan man/ svenskar.

Thomas
Historia är färskvara.

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3402 skrivet: februari 04, 2013, 15:13 »
Spiring! Carl Thomas! Algot!
Citera
"Minst tre meter under vatten" är en minst sagt avvikande åsikt.
Husets placering är väl ointressant. Var stod stenarna INNAN de placerades i huset. Jag har sett en utredning om en placering på en ev "Mota (Mora) Äng".

En äng i vikande vatten inom Uppland har ju en speciell utvecklingshistoria. Man får räkna med att ängen går från en öppen vik till en igenväxande vik, för att i ett långt skede sedan vara träskmark med vad detta innebär. Förutsatt att träskområdet inte samtidigt medverka i avvattningen av omgivande lågområden, så måste normalvattennivån vika ytterligare några meter lägre sett från den nollpunkt där träsket är etablerat. För ett avvattningsområde krävs ytterligare ett par meter. Hur stor höjdskillnad som erfordras för att träsket skall kunna göras till en brukbar äng avgörs av lutningarna. Inom området är de brukade områdenas lutning nära noll, d v s en övre gräns för ytterligare landhöjning är erforderlig för att få sådan mark brukbar (utan dikning) och stora dikningsföretag var ovanlig under hela medeltiden. Dock kunde träsk användas som sommarbeten, där kossorna fick vada i sumpen och hitta friskt bete här och var.

Ängen/Ängarna står alltså lägre än platsen för huset. Det innebär att 3 m under vatten var något mer inom ängsområdena. Huset står (har ursprungligen stått), har jag för mig på ett litet moränimpediment. Sådan mark blir snabbare brukbara än ett torkande träsk, men huset är alltså inte den plats Mota Sten en gång funnits vid enligt dokumentationen. För att ett träsk skall bli brukbar äng bör man utgå ifrån att det ligger 2-3 m ÖVER normalvattenståndet.

Tilläggas bör att landhöjning är något genomsnittligt, vilket innebär att ett område kan ha varit över vatten avsevärt tidigare än till synes av dagens nivåer. ELLER legat under vatten avsevärt längre än dagens nivåer visar.

Jag menar att ingen allvarlig utgrävning har utförts i syfte att hitta mätbart underlag vad gäller Mota Sten. Vi talar i huvudsak om skrivbordsarbeten. Man kanske inte ens bör blanda ihop en "Mora sten/äng" i folklanden med en motsvarighet nämnd i Äldre Västgötalagen (inget hindrar att det är 2 st). Spontant borde varje "land" haft sin valsten längs äldre resp yngre Eriksgata.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad gangrade

 • Veteran
 • Antal inlägg: 594
 • Intresserad amatör
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3403 skrivet: februari 04, 2013, 15:23 »

Vi har så " svenskan man" i ÄVG 1220 och "swensker" från tiden mellan 1248 och 1296 i Uppland. Det bör innebär att begreppet Svenskar, kanske till och med " Sverige", fanns redan vid denna tid. Svear bör då ha innebörden Svenskar. I alla fall vid denna tid. Detta förstärks enligt min uppfattning av att man i ÄVG använder namnet Svear istället för att skriva Svenskar.


Det är förstås vansinnigt dumt att ge mig in i en diskussion där vi aldrig kommer komma fram till vare sig sannningen eller ens konsensus. Men hur tänker du nu?
* Om begreppet "Svenskan man" används, varför skulle man då skriva "Svear", men mena "Swensker"?
* Dessutom så antar jag, oavsett varifrån de stammar, att det fanns en stam eller ett förbund som kallades "Svear" och att man vid tiden för ÄVGL var medveten om det; skulle man då förneka att man var "götar" genom att kalla sig "svear".
* Var det vanligt att man i sin egen lagsaga skrev att man hade rätt att ta sig sin egen konung? Vem var den lagen till för? Om t ex Danskarna kom och erövrade VGL, kan man då säga: - men hallå, i lagen står det att vi har rätt att tillsätta vår egen kung, tji fick ni för att ni kom hit..." eller?

Några försynta små frågor:
* var skulle du vilja placera Svearna, eller fanns de aldrig?
* vilka källor placerar Götarna var, för de fanns väl?
* om Svealand är en efterkonstruktion, är inte Götaland det också?

Jag vet att du tycker om din teori med Ovanskog och Nedanskog, fast du kallar dem Nordan och Sunnan eftersom det är mer neutralt, men det är minst lika mycket medeltida konstruktioner som vad begreppen Svear och Götar är så de duger inte i något svar.

Hur kan det komma sig att på enbart 40 år övergick Svearnas dominans över Götarna till Götarnas dominans över Svearna? Kan det ens vara möjligt?

Va? Vem säger så? Du kan inte komma med någon gammal lärobok från en svunnen tid och förvänta dig att någon ska kunna bemöta det? Jag vet inte om någon nu levande person tror att det faktiskt var så? Är det inte också väldigt trångsynt att bestämt neka vissa tolkningar när vi inte har några bevis vare sig FÖR eller EMOT? Varför inte hålla båda öppna men sen kanske hålla det ena för troligare än det andra. Tänk om det faktiskt var så att det fanns något som hette Svear och som hade makt och rätt att äga och tillsätta en kung enligt ÄVG (men varför skulle man tolka en gammal text bokstavligt?). Tänk om de var en kultisk elit, eller, hemska tanke, faktiskt var en folkstam från 200-talets mälardalen, eller spanien för all del?

/Stefan
Qui tacet, consentit

Utloggad Spiring

 • Stammis
 • Antal inlägg: 164
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3404 skrivet: februari 04, 2013, 15:33 »
Nå, oavsett var stenarna i huset stått så bör den platsen ha varit torr senast under andra hälften av 1300-talet (jag förmodar att Erik av Pommern skulle haft något emot att klafsa runt i träskmark). Om platsen stått under "minst tre meter vatten" tvåhundra år tidigare så har det skett en makalös strandförskjutning i området. Om nuvarande Mora äng kan visas ha varit så långt under vatten vid den tiden så bör platsen alltså varit en annan. Dock någonstans i närområdet, får man förmoda.

Fältet nedanför huset ligger idag mellan 5- och 10-meterskurvorna. Fast det säger kanske inte så mycket i sig, eftersom det är länge sen havet nådde hit.
Gitarristens vardag:
Upp ur sängen
Klia strängen

Utloggad gangrade

 • Veteran
 • Antal inlägg: 594
 • Intresserad amatör
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3405 skrivet: februari 04, 2013, 15:42 »
Algot, vad har du för källor till att Mora äng låg under vatten vid den tid vi diskuterar?

Thomas

Ja, kan någon påvisa en källa som säger att Mora Stenar/Äng låg under vatten vid den aktuella tiden? Vi har strandförskjutningskarta som antyder något annat.
Qui tacet, consentit

Utloggad algot

 • Medlem
 • Antal inlägg: 26
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3406 skrivet: februari 04, 2013, 16:08 »
Algot, vad har du för källor till att Mora äng låg under vatten vid den tid vi diskuterar?

Thomas
Om du läser Alf Henrikssons bok Eriksgata kan du läsa om vattenståndet i tidig medeltid vid "mora äng".
Jeffrey.

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3407 skrivet: februari 04, 2013, 16:17 »
Algot, jag har stor respekt för Alf, men även han var människa och vi alla kan ha fel ibland. Idag vet vi betydligt mer om landhöjningen ön på Alfs tid. Det finns ingen anledning att tro att Mora Äng låg under vatten under tidig medeltid.

Thomas
Historia är färskvara.

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3408 skrivet: februari 04, 2013, 16:18 »
Intressant att se att tråden i huvuak nu behandlar samma fakta som minst 5 gånger tidigare. Förutom Moras Grynna då, det känns nytt och fräscht!  ;D

Problemet är fortfarande detsamma, nämligen definitioner av svear.  Vill man tro att svear är en stam som hör hemma enbart i mälardalen, ja då står det ju klart att mälardalningarna får ta och vräka kung. Vill man tro att sveabegreppet är större, ja då är det ju fler som får välja. Huruvida andra också får välja framgår inte av det.
 
Ska man sen bevisa något blir vägen smalare. Att ens styrka att svear skulle avse bara mälardalningar har visats vara problematiskt då det finns massor med källor som motsäger detta. 
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3409 skrivet: februari 04, 2013, 16:40 »
Om någon gitter att läsa är detta en artikel kring mora stenar med vattenstånd och allt. Mycket intressant läsning.

http://fornvannen.se/pdf/2010talet/2010_291.pdf
Erik

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3410 skrivet: februari 04, 2013, 17:11 »
Svear som begrepp innan säkrare källor är siså där 1200 år. Mycket lär väl hända under det tidsspannet. Dock ett intressant fenomen är att när vi står på mer säker historisk mark, högmedeltid och framåt används inte begreppet förutom som delnamn i regionen Svealand, dock pratar man om Svenskar med då betydelsen som namn på just svenskar. Tittar vi sedan på mer glesa källor som ÄVG används båda begreppen vilket i sig skapar ett litet problem, varför två namn för samma sak, Västgötaskolans tolkning?

När jag frågade om mota stenar är mer var finns orten, platsen. Finns det en identifierad plats mota?

Gangrade, logiska frågor som jag gärna ser svar på? Har försökt få svar själv.
Erik

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3411 skrivet: februari 04, 2013, 17:13 »
Gangrade, visst är det vansinnigt dumt av dig... :D och av mig också  :D

Nej,jag tror inte att det är möjligt att nå fram till konsensus om varken Svear eller Götar eller vad dessa begrepp stod för in sin samtid. Källorna är för få, engagemanget för stort och känslorna för starka, men ju mer vi diskuterar och argumenterar ju fler alternativa synsätt poppar upp - och kanske så småningom ett det går att enas om. Var och en blir salig på sin tro fram till dess.

Några försynta svar,
Vilka svearna var är okänt enligt min uppfattning. Jag tror att begreppet/ namnet har funnits, men att det är av ganska sent datum. Svitjod, Svia, Sviariki, sviaväldi användes ganska länge, det tyder på ett Sviafolk, inte ett Sveafolk.

Götarna är lika svåra att placera. Jag tror även detta namn är av ganska sent datum. Det är lika svårt att definiera "Götaland" geografiskt. även VG och ÖG verkar sakna gränser, men har troligen ett kärnområde...någonstans...

Av punkt 1 och 2 ovan framgår att båda dessa namn troligen är efterkonstruktioner. Frågan är då, vem/vilka nämner. Dessa begrepp först? Varför användes de? Var det för att få ihop dessa namn med liknande namn som anges i äldre utländska källor?

Båda namnen finns, alltså ovan/nedan och sunnan/ nordan. Jag har valt att använda de senare - och ja - jag tycker att de är mer neutrala. Av samma skäl använder jag normalt inte namnet Uppland före 1296, eller Svealand före 1443. Om det är ett bra val vet jag inte, men det är i alla fall konsekvent - och de duger absolut att använda enligt min uppfattning. Jag nekar använda t.ex område 1 och område 2... 

 :) omvänd dominans använde jag som exempel för att visa på det ologiska och att jag tror att man måste placera in händelser i rätt tid. Det ÄR faktiskt bara 40 år mellan det att ÄVG skrevs av Birger Jarls storebror tills dess att riket officiellt enades av lillebror.  Dock misstänker jag att det BJ utförde var i slutändan av en process som startade redan på 1100 talet, kanske till och med tidigare.

Visst kan Svear vara en sorts förbund, organisation sammanslutning eller annat. Jag är helt öppen för detta om ny information kommer fram som pekar i den riktningen. Jag kan till och med acceptera Svear som en folkstam i Mälardalen - eller Spanien, men för att jag skall acceptera det krävs källor som vi inte har idag. Jag ger med mig inför fakta, källor och starka genomtänkta indiciekedjor. Fram till dess ser jag Svear som Svenskar.

Det var jag som sa så, ingen gammal lärobok - jag sa även "kan det ens vara möjligt" med underförstått svar: nej, det kan inte möjligt.

ThomasHistoria är färskvara.

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3412 skrivet: februari 04, 2013, 18:31 »
Funderar lite på ÄVG, vad kommer uppgiften att det står mota, tittar vi på den sida som avbildar nämnda skrift på Wiki så skulle jag tolka mota som mora, visst är r i mora något klen men jämför med t i taka lite längre upp så inte är det ett tydligt t. Mer ett r i mina ögon. Dessutom, finns det någon plats som skulle motsvara mota?
Erik

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3413 skrivet: februari 04, 2013, 18:46 »
Ja det finns en plats som fortfarande heter Mota, mellan Skövde och Skara.

Menar ni att det skulle vara skillnad på svear och svenskar? Jag trodde att det bara var två ord med samma innebörd men med lite olika grammatik.

" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3414 skrivet: februari 04, 2013, 19:35 »
Detta Mota nära Skara, är det här man menar att mota sten skulle ha funnits? Finns det något skrivet om detta? Angående Svear - Svenskar, tja själv tror jag det med tanke på att Svear borde vara vikt för folk i Svealand medan innvånare i Svearike - Sverige blir till Svenskar där av att vi ser en glidning från folknamn till enhetsnamn under medeltiden.
Erik

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3415 skrivet: februari 04, 2013, 19:35 »
Ättelägg, jag tror att detta lilla "r" är den mest undersökta bokstaven i hela vår historia  :D

Thomas
Historia är färskvara.

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3416 skrivet: februari 04, 2013, 19:47 »
Intressant, finns det referenser till dessa undersökningar?
Erik

Utloggad Anganatyr

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 268
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3417 skrivet: februari 04, 2013, 20:29 »
Så här skriver Dick Harrison om Mora stenar i "Sveriges historia 600-1350", 2009 på sidorna 277-278:
Citera
En annan punkt som per automatik kommer i fokus när man analyserar riksmaktens utveckling är tronföljden. Ingen svensk kung före Erik XIV på 1500-talet kunde räkna med att ärva det kungliga ämbetet från sin far, även om det förvisso ofta låg nära till hands att utse den regerande kungens son till efterträdare. Sverige var ett valrike.
      Hur valdes då en kung? Före 1200-talet saknar vi samtida uppgifter om kungaval. De texter som behandlar de nyvalda kungarna och deras resor mellan de tingsplatser där de hyllades som härskare är problematiska eftersom de tillkom långt efter händelserna ifråga. Måhända reflekterar de tillkomsttidens politiska kultur snarare än 1000-talets och 1100-talets. Det enda vi kan vara säkra på är att den som ville bli kung måste vara förmögen samt ha ett omfattande kontaktnät av stormän och präster. För 1200- och 1300-talens räkning vet vi betydligt mer.
      Från och med 1300-talet "togs och dömdes" den svenske kungen på Mora äng, på gränsen mellan Attundaland och Tiundaland, ungefär en mil sydöst om dagens Uppsala. Under senmedeltiden placerades här stenar med kungliga inskrifter, vilka lades bredvid en stor sten som av hävd hade brukats vid kungahyllningar. Sedan 1770 förvaras de kvarvarande små kungastenarna i en byggnad vid Ängsvaktartorp i Lagga. Enligt en seglivad tradition skall Mora äng ha varit kungavals- och hyllningsplats även under äldre medeltid, men det finns ingenting alls i källorna som stöder en sådan uppfattning. Första gångerna orten över huvud taget omnämns som kungavalsplats är i Södermannalagen och i Erikskrönikan, båda skrivna några decennier in på 1300-talet. Det troligaste är därför att orten, av för oss okänt skäl, har förknippats med kungahyllningar först på Magnus Erikssons tid.

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3418 skrivet: februari 04, 2013, 20:53 »
Detta Mota nära Skara, är det här man menar att mota sten skulle ha funnits? Finns det något skrivet om detta? Angående Svear - Svenskar, tja själv tror jag det med tanke på att Svear borde vara vikt för folk i Svealand medan innvånare i Svearike - Sverige blir till Svenskar där av att vi ser en glidning från folknamn till enhetsnamn under medeltiden.

Nej, jag menar inget alls mer än att det finns ett Mota.  Sen så får man kanske titta på grammatiken lite, Mota kan vara böjt,  i så fall så kanske grundformen är Mot. Mot är ju ett inte helt ovanligt ortsnamnsled.
 
 
Har kollat upp , och jo svensk är en grammatisk böjning. Svear förekommer inte i singularis, istället använder man sveansk man ( svænsk maþær ). Det är alltså ett adjektiv sammansatt med man som då utrycker svear i singularis. 
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3419 skrivet: februari 04, 2013, 21:00 »
Något som verkar ha gått hem här är att sagornas Uppsala, Sigtuna ligger i nuv Uppland, orter som är starkt förknippade med Svearna och likaså kungamakten under sagotiden, Vikingatiden. Vidare har vi myntpräglingen och ärkebiskopstolen under den kristna tiden. Många påpekar anknytningen av mångfalden av runstenar i mälardalen till den östromerska kyrkan vilkens närmaste punkt under vikingatiden var Ryssland, vilken nämns många gånger i sagorna tillsammans med sveabegreppet. Tanken att vi inget säkert kan sägas gällande en eventuell förknippning av svear och åtminstonde nuv Uppland bygger på sagornas sena tillkomst. Dock är Sigtuna och Uppsala konkreta, i Uppsalas fall åtminstonde från Vendeltid som förknippat med den högsta eliten, sannolikt av kunglig tappning. Adams beskrivning av nämnda plats minner mycket om Gamla uppsala, vilket givetvis förblir en tolkning av det han skriver, men ingen annan plats liknar Adams mer som dessutom bär namnet. Sigtuna är mer 1000 tal. Vidare har vi husabyfenomenet och det senare uppsala öd. Likaså den mycket stora köpplatsen Birka med kungliga domänen Adelsö nästgårds. Vi har helgö som en centralplats där vi även har rena kristna kvarlämningar som man kan tolka antingen som religiöst fritt eller som forskare en möjlig kvarlämna från den kristna missionen på Birka. Indicierna är många, ämnet snårigt med stort tolkningsutrymme men som indicierkedja trolig, och den starkaste än så länge. Detta berättar inte något om riksenadet utan knyter kungamakt och Svear till mälardalen.
Erik