Författare Ämne: Brända humana ben  (läst 3218 gånger)

Utloggad Rauk

 • Novis
 • Antal inlägg: 11
Brända humana ben
« skrivet: januari 15, 2013, 18:02 »
Jag har försökt att finna likheter och olikheter mellan våra stenåldeskulturer gällande gravläggningsförfaranden.

Vad jag har svårt att se där är när det gäller kremerade humana ben.

Vad jag kunnat läsa mig till förekommer enbart kremerade ben hos Trattbägarkulturen samt Stridsyxekulturen.
Medan kulturer som Erteböllekulturen och den Gropkeramiska kulturen undvek att bränna de humana benen.
Stämmer denna iakttagelse?

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Brända humana ben
« Svar #1 skrivet: januari 15, 2013, 19:13 »
Nu är väl det kända gravmaterialet för alla dessa kulturer ganska begränsat? Jag är ingen stenåldersexpert, men har för mig att gravmaterialen generellt sett är små och dominerade av ett fåtal fyndorter.

Utloggad Rauk

 • Novis
 • Antal inlägg: 11
SV: Brända humana ben
« Svar #2 skrivet: januari 15, 2013, 19:20 »
Från Erteböllekulturen har du ju gravfälten i Skateholm och Bögebakken t.ex. rätt gott om den där.
Bland Gropkeramikerna har du massor med ben från Öland och Gotland men även från kusterna.

Bland Trattbägarna och Stridsyxekulturen är det dock som du säger, färre ben, dessa kulturer nyttjade ju inte gravält som Ertebölle och gropkeramikerna.

Men vad jag kunnat läsa mig till förekommer inte brända humana ben hos Gropkeramikerna och Ertebölle, självfallet kan jag ju ha missat information, därav frågan om någon av er känner till något material och kan ev. länka till en sida med information.

M.v.h. Rauk

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Brända humana ben
« Svar #3 skrivet: januari 15, 2013, 20:24 »
Från Erteböllekulturen har du ju gravfälten i Skateholm och Bögebakken t.ex. rätt gott om den där.
Bland Gropkeramikerna har du massor med ben från Öland och Gotland men även från kusterna.


Som sagt, väldigt begränsat material rent geografiskt. Ett par viktiga fyndplatser, men svårt att dra generella slutsatser från dem. Fanns det geografisk variation i gravskick? Förändrades gravskicket med tiden?

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Brända humana ben
« Svar #4 skrivet: januari 16, 2013, 10:29 »
Vid den gropkeramiska boplatsen (med tillhörande dödshus) Bollbacken i Västmanland har man hittat brända ben som tyder på kremering.

Citera
Tolkning
Anläggningen har tolkats som en brandgrav, vilken kan knytas till den gropkeramiska boplatsen genom fyndmaterialet samt 14Cdateringen.
Dessutom har de brända benen från människa vissa speciella egenskaper som kan antas ha varit vanliga bland neolitiska människor (se kap 11.2). Brandgraven ingår i den rituella strukturen på den sydvästra delen av boplatsen (se kap 4.2 och 12.4).

Rapport från Bollbacken (sid 149)
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Rauk

 • Novis
 • Antal inlägg: 11
SV: Brända humana ben
« Svar #5 skrivet: januari 16, 2013, 22:00 »
Skitbra Pianky, tack så mycket!

Utloggad thehtmlcoder

 • Novis
 • Antal inlägg: 1
TheHTMLCoders
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2013, 05:57 »
Skitbra Pianky, tack så mycket!  TheHTMLCoders

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Brända humana ben
« Svar #7 skrivet: mars 31, 2013, 17:25 »
Jag läste en uppskattning om att det i Sverige, under de senaste 12000 åren, levt, och dött, ca 280 miljoner människor. Det lät så mycket så jag gjorde en egen beräkning i en Excelkalkyl - och jag kom fram till ungefär samma siffra.

Ca 280 miljoner gravar bör vi alltså ha i Sverige idag. Det innebär 560 gravar per kvadratkilometer, jämnt fördelat över Sverige.

Detta innebär att de gravar vi hittat är de annorlunda, de särskiljande, de som syns ovan mark, eller gravar vi hittat under utgrävningar. Om vi har hittat 2,8 miljoner gravar -så har vi hittat 1% av de gravar vi vet skall finnas = 99% av gravarna saknas...

Att då skriva att våra förfäder begravdes i dösar, gånggrifter, hällkistor, rösen, högar, blir lite märkligt eftersom detta då är baserat på endast några då procent av de gravar vi vet skall finnas - men som vi alltså inte har hittat ännu.

Varför har vi då inte hittat dessa gravar?  Något svar på den frågan finns inte, vi kan bara gissa. En gissning är att de flesta döda behandlades på ett sådant sätt att ingenting finns kvar av dem.

Ett sådant sätt är att de döda lades upp på plattformar och avköttades av fåglar. Därefter togs benen ned från plattformen och krossades till mjöl. Detta mjöl hälldes ned i vatten, vilket var själva "begravningsritualen". Vatten var grunden till allt liv, det var alltså livgivande, samtidigt transporterade vattnet den dödes aska till dödsriket där den döde då kunde få ett nytt liv.

Kremering av de döda är en annan möjlighet, men, då skulle vi ha hittat en stor mängd kremeringsplatser, i princip 280 miljoner stycken, och det har vi inte hittat heller. Om det funnits stora kremeringsplatser, alltsåmspeciella platser där man kremerade liken, skulle vi högst troligt ha hitta dem eftersom där skulle finnas enorma mängder aska och rester av brända ben. Några sådana kremeringsplatser har vi inte heller hittat.

Grundfrågan är alltså hur många människor som levt i Sverige under de senaste 12000 åren - kontra hur många gravar vi faktiskt har hittat. Från dessa siffror uppsår konsekvenser.

Kan vi, från dessa siffror, beräkna antalet döda per sekel, bör vi även få fram antalet levande individer per sekel.

Jag har alltså alltså uppfattningen att vi har hittat några få procent av de gravar som vi vet skall finnas - och att vi alltså inte har underlag tillräckligt för att säga hur våra förfäder begravde sina döda. De gravar vi hittat är alltså några få särskiljande undantag från det vanliga begravningssättet.

Thomas
Historia är färskvara.

Utloggad Sven-Åke

 • Veteran
 • Antal inlägg: 652
SV: Brända humana ben
« Svar #8 skrivet: april 01, 2013, 00:17 »
Man behövde nog inte göra så mycket för att kropparna skulle förmultna.  Svampar tar hand om det mesta med tiden.  Endast under mycket speciella förhållanden finns rester kvar.  -  Och om man sätter upp stenar förstås! 

Man skulle kunna göra samma/liknande beräkningar på  älg  och få förbluffande siffror.  Eller varför inte på växande saker  - träd.

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Brända humana ben
« Svar #9 skrivet: april 01, 2013, 13:18 »
Visst, om våra förfäder lade ut sina döda i skogen ovan mark för att de nataurligt skulle destrueras så försvann deras kroppar hyggligt fort, så det kan vara ett alternativ. Det sägs jur.ex. Att man satte ut oönskade barn i skogen, är det ett indicie på att man gjorde samma sak med sina döda?

Vad jag tror är viktigt är att ta ta till sig storleken på det antal gravar som skall finnas. Hyser man tvivel så utför egna beräkningar. Storleken på siffran är så hög att den absolut måste förklaras eftersom den får konsekvenser när man förstår den.

Grunden är ju hur vi ser på våra förfäders syn på sina döda, religion, tradition, osv - och hur vi skall förstå detta. Kanske är det så att vi baserar det vi anser oss veta på kanske 5 procent av våra förfäders gravar - och de särskiljande, de annorlunda och de stora monumentala, alltså totalt onormala gravar, eftersom 95 procent av våra förfäder begravdes på ett belat annat sätt, alltså ett sätt som vi inte känner till, och därmed inte heller förstår eller kan dra konsekvenser från.

Hela debatten om olika gravskick i olika geografiska områden, och jämförelser mellan områden, kan alltså vara baserade på några få procent av våra förfäders gravar och då alltså enbart de onormala gravarna?

Thomas

Historia är färskvara.

Utloggad tty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 554
SV: Brända humana ben
« Svar #10 skrivet: april 01, 2013, 20:30 »
Obrända ben bevaras ju överhuvud taget inte någon längre tid i våra sura jordar. Chansen att hitta en inhumationsgrav utan gravöverbyggnad eller gravgåvor är i praktiken nästan lika med noll.

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Brända humana ben
« Svar #11 skrivet: april 01, 2013, 22:40 »
Nja, nästan lika med noll är nog en överdrift. Det händer ju trots allt då och då.

Men absolut, i stora delar av Sverige är jordarna för sura eller för dränerade för att obrända ben ska kunna bevaras särskilt länge. Man måste alltså både ha turen att gräva på rätt plats och i rätt sorts jord för att ha chans att hitta skelettgravar.

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Brända humana ben
« Svar #12 skrivet: april 01, 2013, 23:14 »
Jag köper det ni säger rakt av. Men, det förändrar inte resonemanget. Oavsett hur de begravdes, eller om de lades ut i skogen,hissades upp i träd, förmultnade på plattformar eller exporterades till Norge - vi hittar dem inte...och de är en mycket stor majoritet.

Grundfrågan kvarstår alltså. Hur många gravar skall finnas. Hur många har vi hittat. Hur många procent av gravarna har vi hittat - och vilka slutsatser kan vi dra av detta.

Klart, i alla fall för mig, är att vi bara hittat några få procent, i princip de vi snubblat på och som ligger ovan jord med sina överbyggnader. Eftersom dessa gravar på intet sätt kan betraktas som det sätt normala människor begravdes på kan vi inte heller diskutera normalt gravskick i Sverige, Däremot kan vi utan tvekan diskutera hur ett onormalt gravskick
skiljer sig åt på olika platser i landet.... Vad det nu kan ge oss för information...vi vet ju inte ens varför de är onormala, detta beror ju på att vi inte vet hur många gravar vi skall ha i landet. Ingen yrkesman verkar ha räknat på det här...

Thomas


Historia är färskvara.

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Brända humana ben
« Svar #13 skrivet: april 02, 2013, 00:54 »
Nu kan ju inte arkeologer diskutera material som inte existerar, annat än genom att erkänna att materialet i fråga inte finns. Alltså kommer den arkeologiska diskussionen alltid handla om det material som faktiskt finns. Hur representativt detta material sedan är utgör sedan förhoppningsvis en av de aspekter som man tar med i sin analys.

Men Carl Thomas, jag tror att du behöver nyansera din bild av källäget. Det är definitivt så att väldigt många människor som levt i det geografiska område som idag är Sverige inte har lämnat några arkeologiska spår efter sig i form av gravar. Men, antalet som har lämnat gravar efter sig är nog inte konstant genom tiden. Generellt kan man nog säga att vi hittar fler gravar ju längre fram i tiden vi kommer, med viss regional variation. En betydligt större del av befolkningen fick gravar som vi kan identifiera arkeologiskt under yngre järnålder än under tex bondestenåldern.

Så jag skulle säga att vi faktiskt kan prata om generella mönster i gravskicket i Sverige under tex järnåldern, då materialet från den tiden faktiskt är ganska stort. Vi fångar nog inte in alla grupper i samhället, men delar av befolkningen (framför allt då den landägande gruppen) är nog ganska väl representerad. Även om andelen idag bevarade gravar endast utgör en mindre del av det ursprungliga antalet gravar, så finns det ingen anledning att tro att de inte utgör ett hyfsat representativt urval av det ursprungliga gravbeståndet, då förstörelsen torde vara relativt slumpmässigt distribuerad.

När vi går längre tillbaka i tiden så blir det förstås svårare. Vi kan uttala oss om vissa mönster bland de gravar som faktiskt konstruerades (tex spridningen av rösen och högar, megalitgravar och hällkistor osv), men materialet är mycket mindre och representerar troligtvis en mindre del av befolkningen.