Författare Ämne: Sidste nyt fra Jelling  (läst 90582 gånger)

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #120 skrivet: september 06, 2012, 12:11 »
Nå-nå. Debatten er ikke slut endnu!  :D
Det eneste, jeg selv har undersøgt nærmere, er stangen til navigation. Det var en udløber af, at forfatteren Palle Lauring skrev meget om de nærmeste omgivelser ved Østerlars kirke. tæt ved ligger en "solbakke" (jvnf solbjerg, som vi også finder andre steder. Der ligger Stangevej og Stangemark samt Sigtevej m.v. og nogen mente, at der måske kunne være en sammenhæng, derfor talte jeg med fagfolk om stangen.
Andre mener, at stangevej er en gammel betegnelse for veje eller stier, hvor man har drevet kvæg. Der er ofte en langt mere naturlig forklaring på mange fænomener, end man umiddelbart forestiller sig. Siden har jeg ladet det ligge, men det er jo ikke det eneste, man ikke har forsket i. Der synes at være en ramme om, hvad folk kan og må forske i, hvis de skal gøre det for offentlige midler.
 >:(

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #121 skrivet: september 06, 2012, 14:11 »
Arkæologen Andrzej Buko skriver i sin bog The Archaeology of Early Medieval Poland (2008) følgende med relation til Jelling:
"In this context the monumental mounds from Jelling in Denmark should also be mentioned. The Southern one resembles Krak's Mound in structure (with the central post and internal constructions); ..."

http://www.krakowtraveltours.com/en/news/180/28/Krak-s-Mound.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Krakus_Mound

http://www.cracow-life.com/poland/mounds

?! ;)

Utloggad Mio Nielsen

 • Stammis
 • Antal inlägg: 372
 • Opvokset i Vanløse. Bor i Aveyron
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #122 skrivet: september 06, 2012, 14:22 »
For mig er det mest interessante ved Saugmanns bog, teorierne om skåltegnenes mening. Hvis man ikke har fortsat denne forskning så kunne det være: 1. fordi der ikke er hold i den. 2. fordi det i tusind år er blevet os indprentet, at vore før-kristne landsmænd var vilde og tanketomme individer. Denne sidstnævnte inddoktrinering er endda blevet ført successivt af den katolske kirke og af oplysningstidens institutioner.
Jeg har tænkt dybere over teorien om huller i en runesten udført med hensyn til en flytning... og her er mine resultater: Den person, der har undfanget tanken er opvokset i en tid med kraner og rendegravere. Derfor tænker vedkommende, at man, for at flytte en stor sten, skal have den op i luften. Dette har vedkommende forestillet sig realiseret ved at stikke fem kraftige stokke i hver af de fem huller, og, for enden af hver stok, et par kraftige mænd. Så løfter man stenen op i luften og går afsted med den !!
 Alt dette er naturligvis hul... ikke i en sten - men i hovedet. Man løfter ikke den slags sten for at flytte dem, man ruller dem afsted eller evt. over på en slæde. Har man endelig brug for at løfte dem, så er det da nemt nok at rulle dem over på et par stokke, med bærere i begge ender. At tale om at bore huller er iøvrigt vildledende. Hullerne blev hugget ud med en spidsmejsel. Et ikke ubetydeligt arbejde som ødelagde en del af stenens værdi, medmindre hullerne var varigt værdifulde.

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #123 skrivet: september 14, 2012, 11:52 »
Her er lidt debat om kirken

http://www.trekantens-folkeblad.dk/artikel/467813:Jelling--Kirkefund-i-Jelling-skaber-strid-mellem-forskere

"Fundet af en grav, hvor den døde har overkroppen inde under fundamentet til det nuværende sydøsthjørne af kirken er også vigtigt. Det viser, at der har været kirkegård, FØR den nuværende kirke er bygget."

Er det nu rigtigt? Man begravede jo også folk inde i kirker...

Utloggad Mio Nielsen

 • Stammis
 • Antal inlägg: 372
 • Opvokset i Vanløse. Bor i Aveyron
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #124 skrivet: september 21, 2012, 14:53 »
Nogle træk ved 6-8-5 romben:


Matematisk:
Sider og diagonaler er hele tal. Ganske vist findes der uendeligt mange pythagoræiske talsæt og dermed også heltalsromber, men denne er den første, i hvert fald aritmetisk set. Det er måske også den, der nærmer sig mest til et rektangel. Højden er 4,8.

Den har omkreds på 20 og areal på 24. To pæne mål, svarende til 2x10 og 2x12 og som man genfinder identiske i 4 x 6 rektanglet.
Dette gælder kun denne ene version af en rombe med sidelængde 5. Gør man den fladere får den mindre areal. Rejser man den op, øges dens areal .

Matematik af denne art var populær i Alexandria 8 - 900 år før Jellingbyggeriet. Heron af Alexandria har lagt navn til en trekantstype der har hele sidetal og helt arealtal. En del af denne matematik har vi kun viden om via arabiske oversættelser.

Betragter man palisadefiguren som en 60-80-50-rombe bliver højden også et helt tal, nemlig 48, hvilket er deleligt med 12.


Med hensyn til måleenheder:
Dersom Jellingromben er konstrueret som en 60-80-50-rombe og altså har sider der er fem gange tifold af en længdeenhed, så bliver denne enhed 359 / 50 = 7.18 meter. Deles dette med 12 fås 0,598 m. hvilket svarer godt til svenske, polske og tyske alenmål.

Det er naturligvis også tænkeligt, at den større længdeenhed er 10 gange 1 alen og at siderne måler 12 x 5 gange denne længdeenhed. I så fald har vi den samme alen-længde, ca. 60 cm.

Endelig kunne man tænke sig konsekvent 10-tals eller 12-tals logik. Det giver henholdsvis: 359meter/5x10x10= 71,8 cm og….     359 meter / 12x12x5 = 0,4986m altså en alen på enten 72 eller 50 cm.


Jeg formoder, at palisadebyggerne opererede med både titals og tolvtalssystemer, ligesom alle danskere gjorde indtil for et hundrede år siden,  men jeg ved det ikke.

Jeg er ikke matematiker og ikke specialist i måleenheder. Rettelser modtages med fornøjelse.


 

Utloggad Mio Nielsen

 • Stammis
 • Antal inlägg: 372
 • Opvokset i Vanløse. Bor i Aveyron
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #125 skrivet: september 21, 2012, 17:38 »
Den omtalte trekanttype hedder Heronian triangle på engelsk og engelsk wiki har en stor artikel om fænomenet. Men på de fleste sprog bruges udtrykket om trekanter hvis sider og areal er rationnelle tal - og altså ikke nødvendigvis hele tal. Jeg gætter på at det er to successive definitioner og den engelske er sikkert den ældste. Jeg tænker, at det hele drejede sig om måleteknik på en tid hvor ikke enhver landmåler kunne håndtere brøker.
Jeg vil slet ikke antyde at palisadebyggerne nødvendigvis havde viden om detaljerne i disse spørgsmål, men jeg mener, at deres byggeri peger stærkt på, at de vidste at magtfulde og velorganiserede samfund i Østen besad den slags viden.

Utloggad niban

 • Stammis
 • Antal inlägg: 201
 • Geometri i arkeologi har min interesse
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #126 skrivet: september 22, 2012, 17:51 »
@Mio
Jeg tror som dig at det romben er udlagt som 4 stk 3-4-5 trekanter selv om den aktuelle rombe afviger lidt derfra. Det vil jeg kommentere lidt mere under geometrisk arkæologi. 3-4-5 trekanten kaldes undertiden også "den ægyptiske trekant" eller "den hellige trekant"
Mht. Alenmålet der har anvendt, så tror jeg at det svarer nøje til den danske alen som også er fundet i Bronzealderhøjen Borum Eshøj.
Citera
Det alen-mål (24 tommer) der blev fundet i Borum Eshøj var på 62,84cm hvor den gamle danske alen var 62,77cm Dvs en ændring på 0,7mm (0,1%) over et tidsrum på  3000 år. En forbløffende konstant værdi.
Stokken der blev fundet var på 78,55cm iflg professor Klavs Randsborgs artikel om mål i Bronzealderen i Acta Archeologica 2011 så vidt jeg husker.
Med denne Alene bliver højden i romben 550 danske alen og med lidt mere regning vil man kunne se at arealet på en ringborg med diameter på 120m vil have et areal, der går 11 gange op i rombens areal. Jeg vender tilbage til dette.

Utloggad Mio Nielsen

 • Stammis
 • Antal inlägg: 372
 • Opvokset i Vanløse. Bor i Aveyron
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #127 skrivet: september 23, 2012, 12:11 »
Du skriver, Niban, at den aktuelle rombe afviger lidt fra en teoretisk 6-8-5 rombe. Jeg besidder ikke nøjagtigere tegninger, end den ene der har været i Skalk. Men der er fremskridt!  ;D Nu får jeg venlige svar når jeg skriver til arkæologerne, men mål får jeg ikke. Spørgsmålet er altså: Hvad har du af mål, for at kunne konstatere disse små afvigelser?

Utloggad niban

 • Stammis
 • Antal inlägg: 201
 • Geometri i arkeologi har min interesse
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #128 skrivet: september 23, 2012, 14:15 »
@Mio
Jeg har baseret mine undersøgelser på dette skrift, som jeg fandt på nettet.
http://www.emu.dk/gym/fag/hi/inspiration/jellingkurs.pdf
Her har jeg opmålt romben som tilsyneladende er vredet lidt. Jeg har opmålt diagonalerne bedste evne til 571m og 438m. Det giver et forhold der er 1,3036 hvor det teoretisk skulle være 4/3=1,333 en afvigelse på 2,2%

En anden mulig rombe kunne være den der fremkommer hvis man laver en femstjerne (pentagram) og forbinder spidserne så der fås en femkant (pentagon) Find romben i denne figur http://en.wikipedia.org/wiki/File:4-simplex_t0.svg. Denne rombe afviger ca. 3,2% fra den teoretiske baseret på 3-4-5 trekanterne, som jeg kalder the  sacred diamond på engelsk.

Utloggad Mio Nielsen

 • Stammis
 • Antal inlägg: 372
 • Opvokset i Vanløse. Bor i Aveyron
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #129 skrivet: september 24, 2012, 11:34 »
Niban, jeg er glad for at du skriver: Tilsyneladende. I virkeligheden har du ikke bedre mål og tegninger end dem, Skalk har offentliggjort. Derfor synes jeg, at halvdelen af dit arbejde er forhastet, eller endda forplumrende. Vi kan måske være irriterede over arkæologernes tøven med at offentliggøre. De har sikkert tal og koordinater, der er tilstrækkelig præcise til at konkludere - men du og jeg har dem ikke.
En anden side af dit arbejde, derimod, er relevant efter min mening. Det består i at overveje de forskellige mulige tolkninger, matematisk og kulturhistorisk, af Jellingfiguren.
Den arabiske forbindelse er absolut sandsynlig, synes jeg. Og jeg var lykkelig over din sammenligning af Karolingiske universiteter med talebanskoler! Desværre er vi oppe mod en kraftig modstand, der især kommer fra befolkningen: Den moderne skandinav vil helst fortsætte med at tro på en vikingetidskultur, som han fik med hjemmefra. At vikingefyrsterne i hundreder af år lod sig begrave i tøj indkøbt i Konstantinopel, forhindrer ikke nutidsdanskeren i at tro, at de overhovedet ikke var kulturelt påvirkede fra Østen.

Utloggad niban

 • Stammis
 • Antal inlägg: 201
 • Geometri i arkeologi har min interesse
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #130 skrivet: september 24, 2012, 14:31 »
Mio
Har du bemærket at et af de sidste kort i linket jeg gav er i ret høj opløsning. Jeg tror ikke det har været vist i Skal?
Det har jeg benyttet. Jeg har også ventet et år på arkæologernes data. For et år siden var jeg på Moesgård og fik en god snak med Mads Kähler Holst. Jeg forudsagde at afstanden mellem højene ville være 137,5m efter min teori om cirkelens kvadratur. Han hentede et kort frem på skærmen og målte efter og sagde at det passede meget godt, men at de også ville lave opmålinger på grundlag af gamle foto.
Jeg ved, at de har fået accepteret deres artikel i et tysk tidsskrift, men det er endnu ikke udkommet. Så jeg venter også spændt.

Mht den matematiske forbindelse, så gjorde Boreas mig opmærksom på at den keltiske kirke muligvis havde en geometrisk tradition. Den katolske og keltiske kirke var i konflikt i den tidlige kristendom i Norden.

Muligvis skal man søge endnu længere tilbage - til Bronzealderen. Målestokken som P V Glob fandt i Borum Eshøj viser en tydelig reference til meteren og cirkelens kvadratur, som jeg senere vil skrive lidt om under Geometrisk Arkeologi.
Kunne man tænke sig at gammel geometrisk og astronomisk viden har overlevet i Norden i lukkede kredse siden Bronzealderen?
Claus Clausen har påvist at jættestuerne er orienteret efter det astronomiske fænomen kaldet "dobbelt sol", der kan benyttes til at forudsige sol/måne-formørkelser. Det kræver faktisk astronomisk viden og observation, der overgår de fleste arkeologers.

Utloggad niban

 • Stammis
 • Antal inlägg: 201
 • Geometri i arkeologi har min interesse
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #131 skrivet: september 24, 2012, 14:33 »
Mio
Har du bemærket at et af de sidste kort i linket jeg gav er i ret høj opløsning. Jeg tror ikke det har været vist i Skal?
Det har jeg benyttet. Jeg har også ventet et år på arkæologernes data. For et år siden var jeg på Moesgård og fik en god snak med Mads Kähler Holst. Jeg forudsagde at afstanden mellem højene ville være 137,5m efter min teori om cirkelens kvadratur. Han hentede et kort frem på skærmen og målte efter og sagde at det passede meget godt, men at de også ville lave opmålinger på grundlag af gamle foto.
Jeg ved, at de har fået accepteret deres artikel i et tysk tidsskrift, men det er endnu ikke udkommet. Så jeg venter også spændt.

Mht den matematiske forbindelse, så gjorde Boreas mig opmærksom på at den keltiske kirke muligvis havde en geometrisk tradition. Den katolske og keltiske kirke var i konflikt i den tidlige kristendom i Norden.

Muligvis skal man søge endnu længere tilbage - til Bronzealderen. Målestokken som P V Glob fandt i Borum Eshøj viser en tydelig reference til meteren og cirkelens kvadratur, som jeg senere vil skrive lidt om under Geometrisk Arkeologi.
Kunne man tænke sig at gammel geometrisk og astronomisk viden har overlevet i Norden i lukkede kredse siden Bronzealderen?
Claus Clausen har påvist at jættestuerne er orienteret efter det astronomiske fænomen kaldet "dobbelt sol", der kan benyttes til at forudsige sol/måne-formørkelser. Det kræver faktisk astronomisk viden og observation, der overgår de fleste arkeologers.

Utloggad Mio Nielsen

 • Stammis
 • Antal inlägg: 372
 • Opvokset i Vanløse. Bor i Aveyron
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #132 skrivet: september 24, 2012, 15:12 »
Du har ret Niban... og jeg har også ret. Den pågældende tegning har været vist i Skalk, men jeg tror du har ret i, at den version du har fundet, ikke er en kopiering fra Skalk, men en kopiering fra originalen. Så den er bedre - måske. Digitalisering og skærmbillede giver jo også forvrængninger, men jeg har meget tillid til Skalks tegner.
Den kommende publicering i et tysk tidsskrift vil jeg meget gerne høre om, når den kommer. Hvis du bliver orienteret, så fortæl det her på tråden.

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #133 skrivet: september 25, 2012, 15:58 »
Den arabiske forbindelse er absolut sandsynlig, synes jeg. Og jeg var lykkelig over din sammenligning af Karolingiske universiteter med talebanskoler! Desværre er vi oppe mod en kraftig modstand, der især kommer fra befolkningen: Den moderne skandinav vil helst fortsætte med at tro på en vikingetidskultur, som han fik med hjemmefra. At vikingefyrsterne i hundreder af år lod sig begrave i tøj indkøbt i Konstantinopel, forhindrer ikke nutidsdanskeren i at tro, at de overhovedet ikke var kulturelt påvirkede fra Østen.

For det meste tales der i debatten kun om byzantinsk påvirkning, men i virkeligheden fandtes to (uafhængige) påvirkningsfaktorer fra Centralasien og Mellemøsten. Møntfundene bl.a. viser disse forskelle, hvor der typisk anvendes fællesbetegnelsen arabisk eller islamisk sølv - dirhemer - der ofte overføres med antagelsen af, at mønterne kun stammer fra Mellemøsten. Der er fundet ca. 90.000 eksotiske sølvmønter i Skandinavien.

I slutningen af 600-tallet blev der under den umayyadiske kalif Àbd al-Malik (685-705) og stifter af Kalifatet, udviklet et nyt møntsystem, som spredte sig til hele Mellemøsten og til Centralasien, hvor disse mønter blev dekoreret med en såkaldt ’kufisk’ skrift. Ordet ’kufisk’ er betegnelsen for den skriftform - med kraftige geometriske linjer - som blandt andet anvendes i Koranen. Skriften opstod i byen Kufa, som ligger ved Eufrat floden i det sydlige Irak. Mange af mønterne er fra området øst for det Kaspiske Hav og Aralsøen i området, som i dag hedder Uzbekistan, Afghanistan, Turkmenistan og det nordlige Iran. Derudover var mønterne påført et utal af informationer. Denne form kendes ikke i samme målestok på vikingetidsmønterne.

Jelling er en yderst interessant plads men samtidig er området besynderligt fundtomt. På nuværende tidspunkt er der kun fremkommet to kufiske mønter, der begge er fra 800-tallet, men fra forskellige dynastier samt forskellige egne af Mellemøsten, nemlig Marokko og Iran.

Den første kufiske mønt fundet i Jelling (FP 6509) er fra Idriss dynastiet, dagens Marokko. [Walila? "] AH [ca. 176-192] = 792-808 AD. Vægten er 1,00 gr. Denne mønt er den femte Idriss mønt fundet i Danmark.

En yderligere kufisk mønt blev sidste år fundet ved udgravningen i Jelling. Det er en Abbasid mønt slået af Hârun al-Râshîd fra al-Muhammadiyya (gammel Teheran) AH 193 = 808/9 AD.

Ser man på de fundne mønter i Skandinavien, så kommer over 70% af mønterne hovedsageligt fra Centralasien - samt Iran og Irak. Det totale antal kufiske/dirhemer mønter i Sverige er ca. 85.000 stk., idet 75 procent er fundet på Öland og Gotland og de resterende 15 procent er fra fastlandet, heriblandt Skåne. I Danmark er der fundet ca. 7.000 dirhemer, hvoraf ca. 4.000 er fra Sjælland, Falster, Lolland og Møn. I Jylland er antallet af fund få, udover et par mønter i Jelling er der desuden fundet eksemplarer i Hedeby, Vejen og Svendborg.

Ser vi på den byzantinske påvirkning er den ringe. Helle W. Horsnæs fra Nationalmuseet skriver: ”Umiddelbart kunne man så forestille sig, at byzantinske mønter er almindelige i de danske fund. Men det er slet ikke tilfældet. Der kendes kun godt 50 byzantinske mønter fra vikingetidens Danmark”. Generelt ses mønterne at være fra 900-tallet. På Munkegård-pladsen på Bornholm blev der fundet en miliaresion (sølv) mønt, præget af Basileos II i 977-989. 

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #134 skrivet: september 26, 2012, 11:00 »
Med reference til det foregående indlæg, kan man her læse mere om kalifatet og dets herskere - Umayyads (661-750), Abbasids (750-1258), Umayyads af Andalusien (756 – 1032), Idrisids (Idriss, 789- 974) etcetera.

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=587

Her er et aktuelt oversigtskort -
http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_carte.php?carte=carte-01

Her er en historisk menu for perioden - klik ind på menupunkt  ALL THE HISTORICAL PERIODS
http://www.qantara-med.org/qantara4/qantara4/index.php?page=sommaire_en

Meget informativt og interessant site - klik lidt rundt i sider og menuer.
mvh Karsten

Utloggad Mio Nielsen

 • Stammis
 • Antal inlägg: 372
 • Opvokset i Vanløse. Bor i Aveyron
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #135 skrivet: september 26, 2012, 21:37 »
Tak for en grundig information, Emund, om møntfund fra Østen. Denne overvægt af arabiske mønter kunne jo simpelthen skyldes, at araberne havde rigere sølvminer end Østromerne. Eller at deres mønter nød samtidens tillid for lødighed. Dengang som nu var penge ikke et spørgsmål om sympati, men om tillid til lødighed og gangbarhed.
Arabere og Østromere havde - set fra Danmark - det til fælles at de var monoteister og havde hellenisme i bagagen. Måske man ikke gjorde den store forskel mellem dem.

Hvad jeg ved er, at der var irske lærde der talte og læste græsk og at Karl den Store måtte hente sin græsklærer på de egne. Det var selvfølgelig før Jelling.

På en anden tråd taler du om Platons Timaios. Jeg troede den hed Timæus på dansk, og har omtalt den sådan. Det er nok en forældet stavemåde ?

Utloggad niban

 • Stammis
 • Antal inlägg: 201
 • Geometri i arkeologi har min interesse
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #136 skrivet: september 26, 2012, 23:47 »
Nej jeg kan ikke se den er nævnt i dit link Bornholm, jeg har den fra Klavs Randsborgs artikel
Mht. Alenmålet der har anvendt, så tror jeg at det svarer nøje til den danske alen som også er fundet i Bronzealderhøjen Borum Eshøj. Stokken der blev fundet var på 78,55cm iflg professor Klavs Randsborgs artikel om mål i Bronzealderen i Acta Archeologica 2011 så vidt jeg husker.

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #137 skrivet: september 27, 2012, 10:32 »
Denne overvægt af arabiske mønter kunne jo simpelthen skyldes, at araberne havde rigere sølvminer end Østromerne. Eller at deres mønter nød samtidens tillid for lødighed. Dengang som nu var penge ikke et spørgsmål om sympati, men om tillid til lødighed og gangbarhed.

Du overser et par andre væsentlige faktorer. Begrebet 'udbud & efterspørgsel' fandtes også på den tid. Hvilke ydelser havde Skandinaverne som var værd at købe for sølvpenge? En anden ting er rekrutteringen af krigere fra Skandinavien, der sikker blev betalt i sølv. Den sidste årsag er pirateri.

Den solide strøm af dirhemer mønter ophører af ukendte årsager årene 965-70 sammenfaldende med, at de russiske fyrster standser rekrutteringen af krigere fra Skandinavien – og de islamiske dirhemer mønter forsvinder fuldstændig ud af markedet perioden 1027-28.

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #138 skrivet: september 27, 2012, 11:18 »

Tak. Når man har oprettet et indlæg, kan man åbenbart ikke slette det?

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Sidste nyt fra Jelling
« Svar #139 skrivet: september 28, 2012, 12:09 »
Den solide strøm af dirhemer mønter ophører af ukendte årsager årene 965-70 sammenfaldende med, at de russiske fyrster standser rekrutteringen af krigere fra Skandinavien – og de islamiske dirhemer mønter forsvinder fuldstændig ud af markedet perioden 1027-28.

En lille efterskrift til gennemgangen af mønter. Ifølge Skovmands værk (Aarbøger 1942) om danske skattefund fra perioden 925-974, er hele 95% af den samlede danske møntskat islamiske - der for perioden 975-999 falder til 15%. Tyske mønter repræsenterer 51% i den sidste periode.

Vi ser her et skift og dermed en kraftig påvirkning fra områderne lige syd for grænsen, hvor flertallet af de tyske mønter hovedsagelig er fra områderne i Niedersachsen omkring floden Elben i det nordlige Tyskland.