Författare Ämne: Samisk "Schamanism"  (läst 15084 gånger)

Utloggad Spaceromancer

 • Medlem
 • Antal inlägg: 64
Samisk "Schamanism"
« skrivet: april 02, 2008, 19:37 »
Jag flyttar över diskussionen hit.

Jag var kanske inte tydlig nog: alla deltar inte bara i samma händelse, alla upplever
(ser, hör, känner) detsamma. Vad man ska kalla detta vet jag inte, men det är inte bara
"personligt" och "subjektivt". Man kan också "delta i samma händelse" och interagera med
andra deltagare. Nej, det är inte bara noaidien som reser under "trans" (eller vad man ska
kalla det för), men oftast är det noaidien som bestämmer vart man ska resa...  :)

Jag kan ju ha fel, men för mig låter det här mer som en gemensam, nyandlig "trumresa".
Schamanens specialitet, till skillnad från alla andra, var just att han/hon kunde resa i andra världar genom trans. Och det var inga gemensamma "utflykter" han guidade, utan det var något han gjorde med "svåra" patienter, när den sjuke var bortom de vanliga medicinernas hjälp. Han kunde senare berätta för de andra vad han hade upplevt, men jag har då aldrig någonsin stött på uppgifter, vad jag kommer ihåg, om att hela sällskapet skulle ha varit med om resandet.

Utloggad Návdi

 • Veteran
 • Antal inlägg: 587
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #1 skrivet: april 03, 2008, 13:34 »
Bures Spaceromancer !
I relation till vad talar Du här om "nyandliga trumresor"? Är det i förhållande till "New Age", så är Du "ute å kjöre". ;D Är det i förhållande till de noaidier som missionärerna beskrev i prästrelationerna? Prästrelationena bygger på ett fåtal originalupplysningar med lite tillägg här och där, gjorda av missionärer som beskrev de samiska noaide-traditionerna som djävulens verk. (Djävulen är en kristen uppfinnelse >:D). Alla var de besatta av uppsåtet att göra slut på "fanskapet".  I backfickan hade de tortyr och bålbränning och bränning av de samiska trummorna. Prästrelationerna är ytliga data utan insikt i vad som verkligen föregick i de samiska siidaerna. Prästrelationerna är sekundära källor. Ändå kan man - med nitid läsning - och helst med samisk förankring i språk och kultur utläsa en hel del av dem.
Trots alla vedervärdigheter och förföljelser så har de samiska noadietraditionerna överlevt. Man gick under jorden med sina kunskaper. Detta vet jag. Här är för litet utrymme till att gå in i detalj på hur jag kan veta det ...  Det finns dock dokumenterat, t.ex. Juha Pentikäinen i Kalevala Mythology: "In the 1970s, I still had the opportuniy to observe how a community in Norwegian Lappland chose a sage in order to replace an aging noaidde."  Eller Lars Pirak som berättar om samiska noaidier på 1900-talet - främst kvinnliga...
Jag är övertygad om att också andra än noaidien i tidigare tider under lättare former av "trans" deltog i noaide-samlingar av olika slag. (Närmaste ord för "trans" på samiska skulle vara "nagir"= sömn, man går till Nagirvárri, "Sömnberget" när man drömmer; på finska finns uttrycket "langeta loveen", speciellt om samiska noaidiers transtillstånd, "lovi" betyder "lucka", "öppning", "skåra", "skär", "fontanell"!) Man kan helt enkelt inte joika och lyssna till trumman utan att påverkas. Det är också klart att det var och är den erfarna noaidien som har förmågan att gå i djup trans och ta hand om "svåra fall". Så är det och har alltid varit. Till detta har och hade noaidien ofta hjälp inte bara av veahkevuoiŋŋat (hjälpandarna), utan också av andra människor.
För att nämna något ur "prästrelationerna".
Knud Leem (som nämner "Shjarak", två kvinnliga medhjälpare till en manlig noaidi) berättar:
Efter att noaidien har fallit i dvala skall
Citera
"en qvindis Person træde i hans sted og Joige og Runne ind til at han opvaagner igjen, som skal være lært der til, af hannemn eller andre Noider, og helst skal være en ugift som er Een pige om den er saa nær og kan findis, thi hun skal med sin konst op leede hannem hvor han er bleven af, ellers døer hand under den dualle om hun finder hannem icke, og Naar Noiiden saaledis giør, at hand Runner sig i Dvalen, kaldis det på finsk "Die Ziammeli". På samisk de tjangali av tsjangat som betyr smyge, dukke under. Og dette ord betyder saaledis som hand skulle ducke under, lige under vand eller under jorden og som ned under til helvete, eller hand ducker under konsten, for at hente viisdom, og faa svar om det som han agter at Erfare, og at faa vite hvorledis det er fatt med det hand vil vite. Og den qvinde som da er træd i hans sted, saa skal hun Joige og Runne saa lenge at hand op vogner igjen."
Att "runne" betyder att slå på trumman.  :)
Návdi

Utloggad Spaceromancer

 • Medlem
 • Antal inlägg: 64
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #2 skrivet: april 03, 2008, 17:30 »
Jag är nog "ute å kjöre", för det är New Age jag tänkte på. ;D

Jag har läst mängder av beskrivningar av schamanseancer från olika delar av världen, och jag har nog aldrig sett beskrivas att alla deltagarna tillsammans med schamanen gjort resor i andevärlden. Däremot verkar det vara så som det fungerar med olika varianter av New Age.

Knut Leem kanske har bevittnat och beskrivit fler nåijdseancer, men den jag har följer den "vanliga" schamanska proceduren. Nåjden har två Shjarak (samekvinnor), en Maerro-Oaivee (man) och en ung flicka som medhjälpare, men det är enbart nåijden som gör själva resan.

"De två samekvinnorna samtalar stillsamt och gissar i vilket heligt fjäll nåijden befinner sig. Om de gissar rätt, rör nåjden en fot eller hand och med låg stämma sjunger han om sina upplevelser i den andra världen".

Vad jag kunde se i ditt citat, så sägs det ingenstans att någon annan än nåjden var ute och "reste". Medhjälparen som trummade och jojkade är mer som en radiopejl för nåijden så att han kunde hitta tillbaka.

Utloggad Návdi

 • Veteran
 • Antal inlägg: 587
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #3 skrivet: april 03, 2008, 19:59 »
Bures Spaceromancer !
Citera
Vad jag kunde se i ditt citat, så sägs det ingenstans att någon annan än nåjden var ute och "reste". Medhjälparen som trummade och jojkade är mer som en radiopejl för nåijden så att han kunde hitta tillbaka.
Då får Du läsa en gång till. Det jag har citerat är direkt från Leem:
"thi hun skal med sin konst op leede hannem hvor han er bleven af, ellers døer hand under den dualle om hun finder hannem icke, "
För att hon ska kunna finna honom måste hon själv resa. Här duger det icke med "radiopejl". ;D 
Shjarak (vilket är detsamma som Sáráhkká) finner honom i "duell" (alltså kamp) med de döda. Att kvinnorna är uppkallade efter Sáráhkká (som står för födande och liv) är
utomordentligt intressant - och ett faktum, som inte har observerats av någon forskare
vad jag vet, utom av mej då.  :)

Jag kunde komma med flera exempel och utvidga detta ytterligare, men detta kan ju inte
bli någon forskningsrapport. Det är helt klart att det finns olika stadier av "trans" (dvala, drömsömn osv.) Ingenting konstigt med det - inte heller det att alla som deltar i en noadie-
čoahkkin blir påverkade.

När det gäller gruppresor föreslår jag att Du lär Dej mera om "The Spirit Canoe" - vilket i olika varainter finns i shamanska kulturer över hela världen. Men det räcker inte bara med
att läsa ... :)


Návdi

Utloggad gangrade

 • Veteran
 • Antal inlägg: 594
 • Intresserad amatör
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #4 skrivet: april 04, 2008, 12:59 »
Hej

För många är nog bilden av shamanen påverkad av indianernas medicinmän, som funnits med i flera filmer av skiftande kvalite från det stora landet i väster.

Beskrivningen av seansen låter också väldigt lik den beskrivning som görs av Valan på Grönland, kan det vara i Erik den Rödes saga?

Qui tacet, consentit

Utloggad Spaceromancer

 • Medlem
 • Antal inlägg: 64
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #5 skrivet: april 04, 2008, 14:19 »
"thi hun skal med sin konst op leede hannem hvor han er bleven af, ellers døer hand under den dualle om hun finder hannem icke, "
För att hon ska kunna finna honom måste hon själv resa.

"Med sin konst skall hon leta upp mannen". Har jag översatt rätt? I så fall står det inget om att hon faktiskt reser själv, utan jag tolkar det fortfarande som att hon guidar nåijden i hans trans så att han skall hitta tillbaka, men utan att hon reser själv.

När det gäller gruppresor föreslår jag att Du lär Dej mera om "The Spirit Canoe" - vilket i olika varainter finns i shamanska kulturer över hela världen. Men det räcker inte bara med
att läsa ... :)

Jag googlade lite och hittade några exempel på spirit canoe

Citera
The Spirit Canoe ceremony, in which doctors from several communities came together to perform a journey to the Land of the Dead to retrieve the souls of ill people...

Från en amerikansk indianstam på västkusten. Om vi ser "doctors" som schamaner, så är det ett gäng schamaner som reser, inga utomstående.

Citera
As in ancient Egyptian and other traditions, the Aboriginal journey to the other world is imagined in a sacred bark or spirit canoe with a mythic ferryman at its helm.

Den klassiska färden över dödsfloden. Men jag tror inte det var det här du menade.

Citera
I sat in a spirit canoe with the shaman that told me about this sculpture.  We sat on the floor and surrounded him and “rowed” while he journeyed to find a healing spirit for the woman that sat in the middle of the spirit canoe with him.

De här kanske kommer närmast det som du tänker på? Men även här är det enbart schamanen som reser; while he journeyed.

Utloggad Návdi

 • Veteran
 • Antal inlägg: 587
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #6 skrivet: april 04, 2008, 16:48 »
Bures Spaceromancer !
Citera
"...Og den qvinde som da er træd i hans sted, saa skal hun Joige og Runne saa lenge at hand op vogner igjen."
Vi har uppenbart helt olika sätt att läsa på.  :)
Citera
Från en amerikansk indianstam på västkusten. Om vi ser "doctors" som schamaner, så är det ett gäng schamaner som reser, inga utomstående.
Jag säger det en gång till: ingen som deltar i en helbrägdagörelse eller gemensam resa,
som leds av en shaman proper, förblir opåverkad. I en "andekanot" eller liknande betraktas alla som deltar som doktorer (eller shamaner) för tillfället. (Eller ska man betrakta bara shaman proper som doktor och de andra som sjuksköterskor ?  ;D ). 
Men som sagt:
http://students.washington.edu/mikdswmr/words.swf
Návdi

Utloggad Návdi

 • Veteran
 • Antal inlägg: 587
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #7 skrivet: april 04, 2008, 16:50 »
Bures Gangrade !
Citera
Beskrivningen av seansen låter också väldigt lik den beskrivning som görs av Valan på Grönland, kan det vara i Erik den Rödes saga?
Det känner jag inte till. Men det kanske är någon annan som vet ?  ???
Návdi

Utloggad Spaceromancer

 • Medlem
 • Antal inlägg: 64
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #8 skrivet: april 04, 2008, 18:01 »
Citera
"...Og den qvinde som da er træd i hans sted, saa skal hun Joige og Runne saa lenge at hand op vogner igjen."
Vi har uppenbart helt olika sätt att läsa på.  :)

Det verkar inte bättre...
Det jag läser av citatet ovan, är att kvinnan "hoppar in" och jojkar och trummar tills schamanen kommer tillbaka från sin resa.

Jag säger det en gång till: ingen som deltar i en helbrägdagörelse eller gemensam resa,
som leds av en shaman proper, förblir opåverkad.

Det kan vara så. Men jag framhärdar i min ståndpunkt att under en klassisk schamanseance är det bara schamanen som reser under trans.

Jag misstror dig inte när du skriver att ingen förblir opåverkad, jag kan till och med acceptera att alla deltagarna reser under trans, men vad jag inte kan ta till mig är påståendet att den "klassiska" schamanseancen skulle ha gått till på samma sätt.
 
Men som sagt:
http://students.washington.edu/mikdswmr/words.swf

Du menar att det här är bara ord och inte betyder något?

Utloggad supergeten

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 397
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #9 skrivet: april 04, 2008, 19:48 »
Bures Gangrade !
Citera
Beskrivningen av seansen låter också väldigt lik den beskrivning som görs av Valan på Grönland, kan det vara i Erik den Rödes saga?
Det känner jag inte till. Men det kanske är någon annan som vet ?  ???

Eriks saga stämmer. Här kan man läsa lite om den. Tycker att detta är något som verkligen borde kunna användas i "min" tes om likheter mellan "kulturer".

http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=1422&template=.print.t

Utloggad Krax

 • Veteran
 • Antal inlägg: 533
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #10 skrivet: april 06, 2008, 18:33 »
Hur blir man Schaman?
en som tror sig veta allt, vet ingenting

Utloggad Spaceromancer

 • Medlem
 • Antal inlägg: 64
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #11 skrivet: april 06, 2008, 19:29 »
Hur blir man Schaman?

Om man skall tro på berättelserna från centralasien så var det oftast inget man ville bli. Man blev utvald av andarna. De utvalda stretade för det mesta emot, men blev till slut mer eller mindre tvingade av andarnas enträgna hot. Man kunde också bli sjuk om man vägrade.
När man väl hade accepterad sin situation började utbildningen. Man gjorde sina egna "resor" under trans och bekantade sig med hjälpandarna och den andra världen, men man fick också utbildning av någon äldre schaman.
Tecken på att man kunde vara av det rätta virket var om man var lite "kvinnlig" till sättet (gäller män), hade psykiska problem, överlevt ett åsknedslag och liknande.

Nu tror jag man kan gå kurser. Michael Harner skrev en bok som är en klassiker; Shamanens Väg, en vägledning till kraft och helande.

Utloggad Krax

 • Veteran
 • Antal inlägg: 533
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #12 skrivet: april 06, 2008, 19:51 »
Hur blir man Schaman?

Om man skall tro på berättelserna från centralasien så var det oftast inget man ville bli. Man blev utvald av andarna. De utvalda stretade för det mesta emot, men blev till slut mer eller mindre tvingade av andarnas enträgna hot. Man kunde också bli sjuk om man vägrade.
När man väl hade accepterad sin situation började utbildningen. Man gjorde sina egna "resor" under trans och bekantade sig med hjälpandarna och den andra världen, men man fick också utbildning av någon äldre schaman.
Tecken på att man kunde vara av det rätta virket var om man var lite "kvinnlig" till sättet (gäller män), hade psykiska problem, överlevt ett åsknedslag och liknande.

Nu tror jag man kan gå kurser. Michael Harner skrev en bok som är en klassiker; Shamanens Väg, en vägledning till kraft och helande.

Att vara Schaman är/var alltså inget man strävade efter, enligt det du återger ovan. Men varför? Jag trodde Schamanen är/var en person övriga samhället ser/såg upp till, att det är/var en ära att bli utvald?
en som tror sig veta allt, vet ingenting

Utloggad Gorm

 • Administratör
 • Gode
 • Antal inlägg: 2 926
  • Arkeologiforum
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #13 skrivet: april 06, 2008, 20:50 »
Inlägg från denna diskussion är flyttade hit. Håller er till ämnet nu.  ::)

/Johan
: iarþ : sal : rifna : uk : ubhimin :

Utloggad Spaceromancer

 • Medlem
 • Antal inlägg: 64
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #14 skrivet: april 06, 2008, 20:55 »
Att vara Schaman är/var alltså inget man strävade efter, enligt det du återger ovan. Men varför? Jag trodde Schamanen är/var en person övriga samhället ser/såg upp till, att det är/var en ära att bli utvald?

De som självmant ville bli schamaner ansågs mindre kraftfulla än de som utvaldes av andarna. Yrket kunde också ärvas bland vissa grupper. De fanns lite olika variationer och "krav" bland de centralasiatiska och sibiriska stammarna.

Jag kommer inte ihåg om jag har läst något om varför de utvalda inte gillade läget, men det kunde ju vara skrämmande att behöva ha göra med andevärlden och de döda? kanske hade man planerat för en helt annan slags framtid för sig själv? En schaman var en viktig person, men kanske hamnade man lite utanför samtidigt? Man var inte som alla andra. När man då plötsligt blev utvald, kanske inte glädje var det första man kännde?

Utloggad stigman

 • Stammis
 • Antal inlägg: 123
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #15 skrivet: december 13, 2008, 08:06 »
Eldar Heide i Bergen har doktorerat med Gand,seid och åndevind

Utloggad Ingmar Bergman

 • Medlem
 • Antal inlägg: 85
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #16 skrivet: december 24, 2008, 14:43 »
Nu undrar jag förstås om det finns någon schaman på forumet?
Med plutonium tvingar vi dansken på knä.

Utloggad stigman

 • Stammis
 • Antal inlägg: 123
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #17 skrivet: januari 27, 2009, 10:28 »

Originaltitel:   Schaman    
Regissör:   Elisabeth Wennberg

minns att regissören frågat min lärare på Bäckedal MNT Tomas Johansson om sibiriska shamaner. Tomas svarade att alla försvann under Stalin-tiden men att de kunde återuppstå om man presenterade några liter vodka...
det blev i alla fall en film

Utloggad Melvin

 • Novis
 • Antal inlägg: 1
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #18 skrivet: mars 19, 2009, 16:44 »
Läste en intressant artikel om en snubbe som besökt och behandlats av en sydamerikansk schaman. http://otid.se/content/bland-piller-och-plantor rekomenderas.

Fick mig att fundera hur nära schamaner världen över är? Tillvägagångsätt och världssyn. Är de lika?
Sibirisk schamanism låter ju också väldigt intressant, måste leta upp filmen.

Utloggad Gnisten

 • Medlem
 • Antal inlägg: 57
SV: Samisk "Schamanism"
« Svar #19 skrivet: mars 20, 2009, 03:16 »
Eldar Heide i Bergen har doktorerat med Gand,seid och åndevind

Denne avhandlingen, og mange andre interessante artikler om norrøn (fornskandinavisk) kultur, religion, mytologi, litteratur og språk kan leses og/eller lastes ned herfra:

http://folk.uib.no/hnoeh/Index.html