Författare Ämne: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan  (läst 51436 gånger)

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #80 skrivet: augusti 18, 2008, 17:01 »
Darwin, "the surviving of the fittest", den starkaste överlever.

Väldigt petimetrigt, jag vet, men jag måste bara nämna att detta är en väldigt vanlig feltokning. Det ska alltså inte vara "starkaste" utan "bäst anpassade", och det är ju en himmelsvid skillnad.  Det gäller att hålla isär sin Darwin och sin Nietzsche.

Utloggad Jasaw

 • Stammis
 • Antal inlägg: 480
  • Archaeological Haecceities
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #81 skrivet: augusti 18, 2008, 17:27 »
Har Nietzsche verkligen använt sig av detta begrepp (att den starkaste överlever)? Är det kanske ”viljan till makt” du tänker på? Nietzsche är ju ännu en i raden av personer som nazisterna tagit till sig, förvrängt och därmed befläckat det han sade. Enligt Elizabeth Grosz (feministisk filosof som omvärderar Darwins och Nietzsche som positiva för feminismen, tvärtemot den gängse bilden med andra ord) ansåg Nietzsche att nydarwinisterna var för influerade av Malthus tanke om tillvaron som en ständig kamp där syftet enbart var att uppnå ett jämviktstillstånd, dvs att enbart överleva. Nietzsche ansåg dock att evolutionen strävade efter att bryta sig loss från sina gränser. Därav begreppet övermänniska (dvs ingen arisk ras) utan snarare en människa som söker sig ett tillstånd av överflöd, fri från slaveri. Det är att övervinna sitt nuvarande tillstånd, inte att nöja sig med enbart överlevnad. Av denna anledning var han motståndare till kristendomen som han såg som den främsta slavskapande ideologin.
Blogg: Archaeological Haecceities
http://haecceities.wordpress.com

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #82 skrivet: augusti 18, 2008, 21:47 »
Nu kan ju begreppet "The Survival of the fittest" tolkas åt olika håll också.

I den debatt som utvecklades under 1900-talet blev också den moderna biologin - som vetenskapen i övrigt - en del av sin tid. Under demagogin, aggressionens ock krigens klimat fick även evolutions-teorin spela en roll i de kultur-politiska processer som förde till två påföljande världs-krigar - och en rad mindre krig enda fram till våra dagar.

I denna kultur blev alltså Darwins ock Wallaces efterföljare frestad att definera begreppet "fit" som ensbetydande med "strong". (Under OS kan man fortfarande driva fram samma ideal med fraser som "starkare, snabbare, större".) I Skandinaviska översättningar ser man denna enögda syn i titlar som "Den starkaste rätt".

Man kan väl inte annat än inse att också vetenskapsmän låter sej anpassa till kulturella vågor ock social-politiska trender - även om dom bryter med vetenskapens ägna grund-principer, så som "objektivitet", "stringens" och "sannfärdighet". Men vi kan väl fortfarande undra oss över vilka bas-värden som rådde under det 20. århundrade, när Darwins ordval "fit" inte omsätts med "anpassad" eller "anpassningsbar", men tvärt emot med begrepp som "stark, stor, tuff, hård" eller även "aggressiv", "pågående", "väl-tränad", som i omskrivningen "Fit for figth".

---

Ord för ord betyder ju "The Survival of The Fittest" helt enkelt "Överlevnaden av Den mest Anpassningsbara". När man ser på den oändliga mängd variationer som finns inom naturen är det ju rett logiskt att anta att det ligger en mycket lång serie av reproduktioner bakom det oändliga mångfald av arter vi hittar på dagens jordklot.“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #83 skrivet: augusti 18, 2008, 22:01 »
Dock, evolutions-teorin definerar fortfarande inte huruvida de olika arter uppstått genom mutation eller korsning. Teorin talar enbart om den "mikro-evolution" (les: mutation) som skiljer Pelagopos' finkar från våra bok- ock björk-finkar - och på sådant sätt givit oss vår naturs otroliga mångfald av "under-arter", alltså familj-grenar...

Vi kan iaktta detta fenomen inom alla djurslag. Dagens europeiska hundar, kor och hästar skiljer sej från sina släktingar i Amerika, Afrika, Asia eller Australia. Likväl kan dom (fortfarande) få produktiva avkommor med sina amerikanska ock asiatiska artsfrender.

---

Den genetiskt betingade anpassningen - mutation - kräver alltså ett isolani över tid. Då vill den nya miljön ständigt påverka en urskiljd population över ett större antal generationer, varefter den biologiska och genetiska responsen kan ge sej uttryck i nya mönster eller färger, kortare ben, längre öron, tjockare päls eller vitare hy. Vilket kan förklara hur olika familj-grenar    utvecklat sej att bli permanenta, regionala undergrupper - benämnt "grenar", "stammar", "etter" och liknande.

Dom olika slag (raser) av människan - som dom framstår på de olika kontinent - kan alltså förklaras som regionala mutationer. MEN, - även en konstant miljö-påverkan kan emellertid INTE förklara hur eller varför de första individer av ARTEN människan skulle uppkomma.

Redan Huxley påpekade denna kontrovers och kritiserade teorin för att ensidigt hålla sig vid en långsam, närmast omärklig mutation som den ända "evolutionära drivkraft". Mer eller mindre medvetet hade Darwins anhängare uteslutet "evolutionära kvantsprång" som orsak til arters ursprung. Därvid fick man Darwins och Wallaces utmaning ner till en enklare och mindre kontroversiell teori. 

I denna sammanhang er Molens kritiska reflektion faktisk mycket relevant. Speciellt om man kan förstå att varje gång Molen saknar en förklaring och skriver "Gud" eller "Skaparen" kan vi nu hålla möjligheten öppen för begreppet "korsning".

Som andra däggdjur kan också människan vara en produkt av en korsning, där den post-zygotiska korsningsbarriären inte trätt i funktion. Därmed kan en hybrid av båda kön skapas - MED förmågan att reproducera sej.   

I ljus av dagens debatt kan det verka som om nya typer djur och växter behöver en korsning - mellan två olika arter - för att en ny ART skal kunna uppstå. I så fall återstår det bara att hitta vilken partner chimpans-gorillan månne haft för att få en avkomma med högrest panna, rak rygg och en tumme som kan rotera - i vädret...!
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #84 skrivet: augusti 19, 2008, 09:30 »
Mitt poäng var att moderna sekulära troslärar som marxism-leninism och socialdarwinism och ateism skapat samma övergrepp, manssamhälle och naturförstörelse som någonsin religionerna. Marx har ur historisk perspektiv visst vetenskapligt värde, även om hans framtidsdröm om klasslösa samhället nog kunde räknas som ren tro.

Ateism är ingen troslära. Det grundläggande felet många troende gör är att om man inte tror på Gud så är det en tro i sig att inte tro. Men så är det ju inte. För ateisten handlar det om att inte tro varken det ena eller det andra. Kreationisten säger att evolutionsläran eller teorin om Big Bang också är tro. Det är det jag reagerar på. Den kristna kosmologin och Big Bang Teorin är inte två olika trossystem. En vetenskaplig teori bygger på empiriskt material och teorin korrigeras vartefter mer empiriska studier görs. Den kristna läran bygger redan från början alltihop på tro och fortsätter att vara det.  

Sedan förstår jag inte hur ateism i sig kan skapa övergrepp och manssamhälle (och manssamhälle vill jag absolut inte diskutera för då kan vi hamna i en ny diskussion med 200 inlägg). Ateism är som sagt frånvaro av tro och inte ett sinnestillstånd eller något man legitimerar saker och ting med. Sant är att socialdarwinismen och marxism har använts som ideologi för att skapa djävulsk ondska. Det där påståendet kastas alltid fram när man pratar om religion och jag är så trött på det. Alltså, kritik mot kreationismen handlar inte om att bibelns lära ska förkastas eftersom kristna orsakat mycket ondska utan att läran påstås ha lika mycket vetenskaplig grund som evolutionsläran. Detta är fel och det är det jag och många andra reagerar på. Tråden hadlar om de som tror på att dinosaurierna levde för mindre än sex tusen år sedan. Beviset anser de finns i bibeln och bibeln påstås vidare ha samma vetenskapliga status som annan vetenskaplig teori. Eller omvänt, att vetenskap är lika mycket tro som kristendom. Detta är nonsens! 

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #85 skrivet: augusti 19, 2008, 10:55 »
Har Nietzsche verkligen använt sig av detta begrepp (att den starkaste överlever)?

Njae, kanske inte direkt, men jag tycker nog att begreppet ligger betydligt närmare hans tankar än Darwins. Men ok, jag var retorisk. Min poäng var Darwins "fittest"  ju i praktiken verkligen ofta innebär "liten och anspråkslös", vilket Darwin var väl medveten om, något som ofta förbises när avarter som t.ex. olika uttryck för socialdarwinism är på tapeten. Jag känner till att Nietzsche är gravt missbrukad, men anser nog ändå att hans tankar ligger betydligt närmare idén om "den starkes överlevnad" (jag tänker på idoliserandet av övermänniskan etc.) än Darwins.

Utloggad gangrade

 • Veteran
 • Antal inlägg: 594
 • Intresserad amatör
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #86 skrivet: augusti 19, 2008, 16:49 »
Bibeln bygger enbart på tro.

Ett litet uthopp bara. Jag antar att du menar i det stora hela, och de religiösa bitarna. Men bibeln är inte bara tro, den är ett intressant dokument som berättar vinklade historier om sånt som har hänt för länge sedan. Den innehåller också en mängd regler som var tvungna att respekteras för att människor skulle kunna samlas i större grupper. Vår kunskap om forntiden skulle vara bra mycket mindre utan bibeln.
Men det vet du ju, och det var inte det du menade när du sa att bibeln enbart bygger på tro. Men mycket troende är det.  :)
Qui tacet, consentit

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #87 skrivet: augusti 20, 2008, 09:14 »
Citat Herulen
Citera
Ateism är ingen troslära. Det grundläggande felet många troende gör är att om man inte tror på Gud så är det en tro i sig att inte tro. Men så är det ju inte. För ateisten handlar det om att inte tro varken det ena eller det andra.
Jag håller inte med Herulen, ateism innebär visst en tro att världen har uppstått utan gudar eller avsikt.
Vi kom in på detta genom dikussionen om att bibeln, toran och koranen legitimerar övergrepp. Sovjetunionens förening "kämpande ateister" legitimerade sina övergrepp på 1940-talet med att sprida "vetenskaplig ateism" till folket bland annat genom att
sanktionera avrättningar av präster och munkar.
Bibelsk bokstavstro försvarar väl ingen av inläggen här

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #88 skrivet: augusti 20, 2008, 10:54 »
, ateism innebär visst en tro att världen har uppstått utan gudar eller avsikt.
Vi kom in på detta genom dikussionen om att bibeln, toran och koranen legitimerar övergrepp. Sovjetunionens förening "kämpande ateister" legitimerade sina övergrepp på 1940-talet med att sprida "vetenskaplig ateism" till folket bland annat genom att
sanktionera avrättningar av präster och munkar.

Som jag redan tidigare sa så tror ateisten varken det ena eller det andra eftersom ateisten tror inte på gud och ateisten förnekar heller inte Gud. Det finns visserligen ateister som säger att de tror att gud inte finns och då är det ju uppenbart en tro. Fast det är inte representativt för ateister och dessutom så går det mot ateismens förutsättning och grundidé. Ett förnekande av Gud är ju också är en troslära: en så kallad ateist som tror att gud inte finns är därmed inte en ateist.

Sedan så organiserar sig inte ateister för ateismens skull. Att man i t.ex. Sovjetstaterna brände kyrkor och förföljde präster handlade ju om att man ville kväva det som man trodde stod mot kommunismens läror.

Utloggad Mats Hansson

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 806
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #89 skrivet: augusti 20, 2008, 13:22 »
Ett förnekande av Gud är ju också är en troslära: en så kallad ateist som tror att gud inte finns är därmed inte en ateist.

wikipedias artikel på ordet "Ateism" ger visst stöd för både Herulen och Karlfredrik, tycker jag. Det hela är inte så entydigt, som det verkar. Kärndefinitionen verkar vara "avsaknad av tro på gudar", men det verkar också inrymma "tron att det inte finns gudar". Skillnaden känns hårfin för mig.

/Mats

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #90 skrivet: augusti 20, 2008, 13:45 »
Det hela är på väg att leda in i Kants gamla diskussion om vad man egentligen kan veta. I en sensulato definition så kan ju tro innefatta mycket. Om man med tro menar religion, tron på gud/gudar och eskatologiska konstruktioner, så kan knappast tro på vetenskap kallas tro. Men man kan ju också säga att man också kan tro på att samhällsbyggen utifrån vissa ideologier leder till ett bättre samhälle, eller att man har en tro på den vetenskapliga metodens användbarhet för att skapa vetande om en objektiv verkilghet. Dessa båda uppfattningar är ju trosuppfattningar (För vi vet ju faktiskt inte vad framtiden bär med sig, vad som händer med ett visst samhälle när en viss ideologi appliceras, eller om vi verkligen lyckas applicera relevanta metoder i en viss vetenskaplig studie.)

Utloggad Ragnfast

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 982
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #91 skrivet: december 23, 2009, 18:35 »
Det är betydligt farligare att blint tro på det sunda förnuftet, speciellt om man tror att det mänskliga medvetandet endast är elektro-kemiskt betingat. Tron på att Jorden endast skulle vara sextusen år gammal är egentligen ett exempel på detta, en logisk kullerbytta. I Bibel står att Gud skapade Jorden på sex dagar och vilade den sjunde, men vem vet hur lång en dag är för Gud? En miljard år är mitt tips, då stämmer det någorlunda med geologin och evolutionsteorin. Det behöver, enligt mitt förmenande, inte finnas någon motsättning mellan tro och vetande här.

Utloggad Jerrark

 • Veteran
 • Antal inlägg: 797
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #92 skrivet: januari 30, 2010, 09:54 »
Men det mest skrämmande med kreationister är nog inte att de tror att jorden är 6000 år tycker jag. I 99 fall av 100 är kreationister också motståndare till homosexualitet, kvinnopräster etc. De hyser också ofta en stor misstro till alla som inte själva delar deras tro, vilket gör meningsutbyte med dem fullständigt ointressant. Tråkigt är vad det är.

I Oklahoma i USA, en del av det s k bibelbältet, tror man uppenbarligen på häxor fortfarande vilket den 15-åriga flickan Brandi Blackbear fick erfara för ungefär tio år sedan, då hon slängdes ut från sin skola efter att skolledningen anklagat henne bl a för att ha föhäxat en lärare så att han blev sjuk (det visade sig senare att läraren drabbats av en vanlig blindtarmsinflammation. Efter att ha vårdats på sjukhus repade han sig och blev fullt återställde):

http://www.aftonbladet.se/wendela/article8850.ab?service=print

Denna händelse och det följande rättsliga efterspelet har också dramatiserats i spelfilmen Not Like Everyone Else (2006), vilken gick på TV nyligen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Not_Like_Everyone_ElseUtloggad Ragnfast

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 982
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #93 skrivet: januari 30, 2010, 10:43 »
Fast det var kanske hon som "triggade" blindtarmsinflammationen? ;) Där tron är stark på voodo och förbannelser kan folk t.o.m. suggerera sig själva till att dö. Anger is an energy, som John Lydon sjunger.....

Utloggad Jerrark

 • Veteran
 • Antal inlägg: 797
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #94 skrivet: januari 30, 2010, 16:48 »
Enligt filmen stod hon på ganska god fot med läraren ifråga och hade inte någon anledning alls att trigga någonting (om nu något sådant hade varit möjligt). Hon blev helt enkelt utpekad för att hon gillade att skriva skräcknoveller, inte var hysteriskt kristen och för att hon blev iakttagen när hon läste ett kapitel om Wicca i en religionsbok. Dessutom hade hon ritat ett pentagram. Ur detta uppstod de bisarra anklagelserna mot henne från bibelfundamentalisterna på skolan.

Förutom att vara konstnärlig så avvek hon också från den gängse mallen genom att hennes far var amerikansk urinvånare. Det gjorde henne nog extra suspekt i de kristna fundamentalisternas ögon.

Utloggad sockerfri

 • Stammis
 • Antal inlägg: 452
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #95 skrivet: januari 30, 2010, 16:55 »
Folk tar filmer alltför seriöst, i detta fall tog de Jurassic Park alltför seriöst...

Utloggad tty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 554
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #96 skrivet: januari 30, 2010, 18:53 »
Annars är det här med att bli förhäxad/förtrollad fortfarande dödligt allvarligt på många håll i världen, både genom att förmenta trolkarlar/häxor mördas och för att folk som tror att de blivit förhäxade faktiskt suggererar sig själva att faktiskt bli sjuka. Det senare har jag själv sett exempel på (på Madagaskar).

Utloggad Ragnfast

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 982
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #97 skrivet: januari 31, 2010, 10:27 »
Enligt filmen stod hon på ganska god fot med läraren ifråga och hade inte någon anledning alls att trigga någonting (om nu något sådant hade varit möjligt). Hon blev helt enkelt utpekad för att hon gillade att skriva skräcknoveller, inte var hysteriskt kristen och för att hon blev iakttagen när hon läste ett kapitel om Wicca i en religionsbok. Dessutom hade hon ritat ett pentagram. Ur detta uppstod de bisarra anklagelserna mot henne från bibelfundamentalisterna på skolan.

Förutom att vara konstnärlig så avvek hon också från den gängse mallen genom att hennes far var amerikansk urinvånare. Det gjorde henne nog extra suspekt i de kristna fundamentalisternas ögon.

Trehundra år tidigare hade det räckt för att bli bränd som häxa, men de hänger inte riktigt med på vissa ställen i det där landet. En paradox kan tyckas. Fast när man hade intervjuat folk på en trailer park och frågade vad presidenten hette så fick man både Lincoln och Washington till svar.....

"What would you say, if you found out that your neighbour was a Homo Sapiens?"
"I would never speak to him again!"

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
Det finns tydligen flera tolkningar av ordet "ateist: Albaniens diktator Enver Hoxha talar tydlit om 1967 att Albanien var "världens enda ateistiska stat" och han gör helt tydligt vad en ateist får tro och inte tro.Det finns ett antal som kallar sig ateister som vill begränsa religionsfriheten liksom i Sovjetunionen. De finns också de som kallar sig ateister som har trossatser om religion som är vetenskapligt tveksamma.
Herulens ateism skulle jag kalla en agnostiker.
Bibelns skapelseberättelse bygger på den babyloniska från cirka 500 f Kr.

Utloggad Man from Earth

 • Medlem
 • Antal inlägg: 52
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #99 skrivet: april 23, 2010, 07:01 »
Ateister borde bli mer militanta och motarbeta religiositet mer aktivt. Det skulle leda till en mycket bättre värld enligt denne talare.

http://www.ted.com/talks/lang/eng/richard_dawkins_on_militant_atheism.html

Det är Oxford professorn Richard Dawkins som talar. " We are all atheists about most of the gods that societies have ever believed in. Some of us just go one god further."

An impromptu goodbye party for Professor John Oldman becomes a mysterious interrogation after the retiring scholar reveals to his colleagues he is an immortal who has walked the earth for 14,000 years