Författare Ämne: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan  (läst 52805 gånger)

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #40 skrivet: oktober 18, 2007, 12:53 »
För varje nytt framsteg som vetenskapen gör så försvinner ytterligare en anledning att tro på gudomar. Bara för att vi inte har förklarat allt än så är det i sig inte en anledning att tro på gudar. Erfarenheten visar att så fort man förklarat något så har den övernaturliga förklaringen fått stryka på foten.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #41 skrivet: oktober 18, 2007, 15:03 »
För varje nytt framsteg som vetenskapen gör så försvinner ytterligare en anledning att tro på gudomar. Bara för att vi inte har förklarat allt än så är det i sig inte en anledning att tro på gudar. Erfarenheten visar att så fort man förklarat något så har den övernaturliga förklaringen fått stryka på foten.

Med envisheten hos en drucken pappegoja hänvisar jag åter till de matematiskt obevisbara grundsatserna. Vetenskapen (eller matematiken i detta fall) har själv kommit fram till dess obevisbarhet. Vetenskapen är sålunda dömnd till att vara fundamenterad i vissa antaganden som man som vetenskapare bara måste acceptera (tro på) utan att någonsin kunna förstå. I spekulerandet till orsaken till dessa grudsatser kommer det alltid finnas plats för gudar.
Jag förstår inte var du vill komma med ditt resonemang. Tror du verkligen att vetenskapen kommer förmå blottlägga de stora metafysiska sanningarna? Tror du inte att de obevisbara grundsattserna verkligen är obevisbara med vetenskapliga metoder?
Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #42 skrivet: oktober 19, 2007, 08:27 »
Jag menar att de flesta stora frågor (även många av de som idag anses obesvarbara och ovbevisbara) i framtiden kommer att gå att besvara med vetenskaplig metodik och vetenskapliga metoder. Vi står bara i början av en era med vetenskapliga upptäckter och utvecklandet av nya metoder och teorier. Om vi kan hålla oss i skinnet och inte förinta oss själva så kommer vi med tiden att uppnå vår rätta potential som tänkande och utforskande varelser och lära oss att förklara det ena efter det andra av universums mysterier.
Det som vi gör idag var science fiction igår, det som vi kommer att kunna göra imorgon är science fiction idag.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Jasaw

 • Stammis
 • Antal inlägg: 480
  • Archaeological Haecceities
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #43 skrivet: oktober 19, 2007, 10:55 »
Både vetenskap och religion försöker sig på en reduktion av världen till några enkla evigt närvarande principer, orsaker eller byggstenar, antingen det är Gud, evolution, atomer eller strängar.

Enligt min mening, dock kraftigt påverkat av filosofen Henri Bergson, är detta fel tankegång från början. Enligt Bergson är tillvaron en ständigt divergerande helhet och vad vi gör är att bryta ned/reducera ned denna helhet till statiska delar (artefakter, dinosaurier, gener, atomer, osv) vars egenskaper vi sedan analyserar. Vi tenderar att ge dessa egenskaper essenser, dvs en atom ska ha minst en proton och en elektron (samt även en neutron). Detta är atomens essens som sedan gäller för alla atomer i tid och evighet, på alla platser i universum. Vi glömmer bort att varje atom är ett resultat av en tillblivelseprocess. Sedan sätter vi ihop dessa påstådda essenser för att förklara den helhet som vi redan har reducerat bort. Vad vi i själva verket har är ett konglomerat av statiska delar, deras tidslighet har tagits bort. För att fylla ut "mellanrummet" mellan delarna eller för att binda dem samman igen, hittar människan på något som är ständigt närvarande och ser till att vi har en helhet. I religionen blir detta Gud och i vetenskapen kan det variera, men matematik är nog det vanligaste. Den värld vi då beskriver är en "cinematografisk" värld, bestående av statiska bilder. Här finns ingen dynamik, vare sig i religionen eller vetenskapen.

Jag håller således med Heimdahl. Vi kommer aldrig att kunna besvara de stora metafysiska sanningarna (knappast arkeologerna i varje fall). Ju mer vi lär oss, desto mer inser vi hur komplicerad världen är, den låter sig inte reduceras ned några enkla svar. Endast om man håller sig till en dogmatisk religion eller en dogmatisk vetenskap kan man hävda att man sitter inne med hela sanningen eller att den kan nås.
Blogg: Archaeological Haecceities
http://haecceities.wordpress.com

Utloggad supergeten

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 397
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #44 skrivet: oktober 19, 2007, 13:13 »
Kort och gott: agnosticism är grejen :)

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #45 skrivet: oktober 19, 2007, 14:13 »
Visst, världen är extremt komplicerad och vi kommer kanske aldrig att få veta allt om den. Däremot kan vi komma att veta mycket mer än nu.
Vetenskapen arbetar med sådant som på ett eller annat sätt kan påvisas. Den kan också genom sin metodik se vad som aldrig påvisas. Och ju mer vi lär oss om världen, desto mindre plats blir det för förklaringar som innehåller övernaturliga varelser och entiteter. Det har de senaste 200 åren av vetenskap tydligt lärt oss.

Vad vetenskapen om t ex 1000 år kan förklara om de stora frågorna om tingens natur kan vi ju inte veta så mycket om idag. Förmodligen kommer den att kunna förklara mycket mer än vad många pessimistiskt tror idag.

Med tiden kommer vetenskapen (med en alltmer ökad förståelse och kunskapsmängd i ryggen) att alltmer kunna se helheten så som den är och också förstå vad som ingår i den. Och genom analyser av denna helhet och dess beskaffenhet kommer man också att bättre förstå vad som inte ingår i den eller kan ingå i den.

Många har redan gjort misstaget att gravt underskatta vad vetenskapen och tekniken kan ådstadkomma eller inte. Tänk bara på följande uttalanden, många av dem gjorda för inte allt för länge sedan:

-Vi kommer aldrig att kunna lämna jordens yta.
-Vi kommer aldrig att kunna färdas fortare än 30 km i timmen. Att färdas fortare kan leda till döden.
-Vi kommer aldrig att behöva mer än ca 5 datamaskiner i hela världen.

Vilka "vi kommer aldrig att kunna..." kommer man att skratta hjärtligt åt om 1000 år?
Ju äldre desto bättre.

Utloggad supergeten

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 397
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #46 skrivet: oktober 19, 2007, 15:31 »
Njae, jag är tveksam till att det finns någon som kan skratta då... Vetenskapens syn på tillvaron är densamma som orsakar våran undergång.
Att människan klippte banden till naturen är det största misstag vi gjort, men det tragikomiska i det hela är att det sista som sker på jorden säkerligen är en avhandling som behandlar ämnet: "var naturvännerna verkligen helt fel ute?"

;)


De mest intressanta vetenskapliga frågorna undviks idag - så som djurens "osynliga" sinnen, och hur det kommer sig att människor blir friskare tillsammans med djur, eller av att vistas i skog, osv... Detta är saker som inte smäller högt på en vetenskaplig meritlista (eller saker som helt enkelt inte ger forskningspengar).
Om människan någon gång skulle lyckas inse att allt sitter ihop, så kanske, men bara kanske, någon skulle finnas kvar som leendes kunde luta sig lugnt mot ett träd och skratta åt vår tids "vetenskapsmän"... ;)


Avd: mest lite svammel...

Utloggad Jasaw

 • Stammis
 • Antal inlägg: 480
  • Archaeological Haecceities
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #47 skrivet: oktober 19, 2007, 16:28 »
Personer talar förbi varandra i denna debatt. Vissa personer betonar djupare och obevisbara frågor, andra fokuserar på det som vetenskapen faktiskt kan ta reda på eller åstadkomma (att vi kan lämna jordytan, o.s.v.). De stora grundläggande metafysiska frågorna diskuterade redan ”de gamla grekerna” och där har knappast något revolutionerande nytt hänt och lär nog inte göra det inom tusen år heller. Hur det än är så är vi fångna i språkets begränsningar och att vi analyserar världen utifrån fragment (detta hänger samman). Vi kan t.ex. aldrig beskriva en förändringsprocess med språket eller matematiken. Vad vi gör är att med statiska ord beskriva punkter i en förändring, men aldrig själva processen som helhet. Det är möjligt att vi inom tusen år tagit oss förbi språkets problem och intellektets fragmentering av omvärlden men hur ska vi då kunna förmedla våra upptäckter till andra? Vi lär nog få hålla fast vid dessa grundläggande begränsningar och vara nöjda med det. Vi har ju trots allt lyckats bra ändå.

Jag är själv ateist och anser att världen kan beskrivas utan transcendenta väsen. Däremot anser jag att naturvetenskapen ofta baseras på vad som kallas naiv realism, d.v.s. tanken att det finns essentiella egenskaper i världen; en atom är en atom är en atom. Här finns en liknande tanke som inom religionen eftersom essenser egentligen är transcendenta former som inte ligger i materien i sig. Atomen bara förverkligar en förutbestämd form. Filosofen Gilles Deleuze relaterar detta till hans kritik av vad han kallar hylomorfism och med detta begrepp avses tanken att orsakerna till materien och tingens uppkomst inte ligger i dem själva utan i yttre faktorer. Här skiljer sig inte vetenskapen nämnvärt från religionen. Skillnaden ligger snarast i att religionen ser en högre mening och vetenskapen har en närmast mekanisk syn. Själv förespråkar jag en syn där självorganiserande processer räcker gott och väl som utgångspunkt för att diskutera arkeologiska kontexter.

Visst kan vi lära oss mer än vad vi kan nu, men ny kunskap leder även till nya frågor och lär nog göra så för all framtid, annars kan vi sluta med vetenskap. Visst kan vi häpnas över att vi landat på månen, skapat Internet, o.s.v., men detta förändrar ju ingenting i de metafysiska kärnfrågorna. Det kommer alltid att finnas en möjlighet för den troende att kila in en gudomlighet i vetenskapens kunskapsluckor. Bibelns skapelsemyt, m.m. lär nog bli svår att upprätthålla, men de som har en spinoziansk syn på religion, liknande ”kraften” i Star Wars, kan ju alltid hävda att det gudomliga finns överallt och sammanfaller med det materiella. Om nu någon förmår skicka en rymdfarkost till stjärnan Proxima Centauri inom tusen år kommer det sannolikt att finnas troende på den farkosten. Tanken om Gud kommer nog bara att flyttas från jordens himmel till nästa stjärnsystem.
Blogg: Archaeological Haecceities
http://haecceities.wordpress.com

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #48 skrivet: oktober 20, 2007, 12:31 »
Däremot anser jag att naturvetenskapen ofta baseras på vad som kallas naiv realism, d.v.s. tanken att det finns essentiella egenskaper i världen; en atom är en atom är en atom.

Håller med dig om att vi pratar förbi varandra i denna debatt. Du sätter fingret på kärnan där.
Däremot så är jag osäker på vad du menar med ovanstående. Naturvetenskaen måste ju grundas på naiv relativism, annars är den inte brukbar. D.v.s. naturvetenskapen måste per definition anta ett antal naiva grundsatser och regeler för att fungera. Och många naturvetare är faktiskt medvetna om det, och känner naturvetenskapens gränser, och så långt är naturvetenskapen faktiskt inte naiv. Sedan finns de ju alltid de (både naturvetare och andra) som upphöjer naturvetenskapen som den enda sanningssökande metoden, men det är ju snarare en fråga om en religiös inställning, än en vetenskaplig (och inte heller naturvetenskaplig). Det anser jag däremot vara ganska naivt.

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #49 skrivet: oktober 20, 2007, 13:07 »
Jag håller således med Heimdahl. Vi kommer aldrig att kunna besvara de stora metafysiska sanningarna (knappast arkeologerna i varje fall). Ju mer vi lär oss, desto mer inser vi hur komplicerad världen är, den låter sig inte reduceras ned några enkla svar. Endast om man håller sig till en dogmatisk religion eller en dogmatisk vetenskap kan man hävda att man sitter inne med hela sanningen eller att den kan nås.

Jag menar man verkligen inte behöver vara dogmatisk för att avfärda religiösa spörsmål. Av vilken orsak skulle det vara relevant att besvara stora metafysiska frågor för att förklara verkligheten? Ingen kan bevisa att gud inte finns, men det är ju en högst trivial sysselsättning. Saken är väl den att vi inte ens kan tala om det sannolika i att han alls finns.

Studerar vi bibeln så vet vi nu att allting inte skapades på endast sex dagar, Adam och Eva kan knappast ha varit de enda människorna, någon syndaflod har inte förekommit och vi kan nämna mycket mer. Vi kan helt enkelt förkasta hela tredje och femte Moseboken. Utan detta skulle kristendomens kosmologi falla helt. Av ren hövlighet så gör vi inte detta. Jag kan därmed konstatera att det är mer viktigt vad folk tror är sant än vad som verkligen är det. Därför ger vi teologer stort utrymme att förklara att förklara och förklara att så här ska vi läsa dessa böcker. Någon trovärdig förklaring får vi dock aldrig, och kommer heller aldrig att få. Vi nöjer oss med detta för att behålla lugnet. Eller ännu hellre, vi reducerar helt enkelt vetenskapen ännu mer och glömmer att den genom historien kunnat bevisa fel i andliga och religiösa påståenden.

Trots att det mesta i bibeln är felaktigt så ska den alltså tilldelas en särskild plats om sakernas tillstånd. Nonsens anser jag. Så fort det handlar om andliga ting så tillfrågas en präst, men varför frågar vi inte heller en bartender, grävmaskinisten eller en cirkusartist? Jag är säker på att de kan ge svar på våra andliga frågor som innehåller mindre bevisbara fel. Bara för att en präst eller biskop talar om andliga ting så betyder det inte att de har rätt.        

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #50 skrivet: oktober 20, 2007, 16:24 »
Ingen kan bevisa att gud inte finns, men det är ju en högst trivial sysselsättning. Saken är väl den att vi inte ens kan tala om det sannolika i att han alls finns.

Håller med. Det finns ju faktiskt ingen vettig anledning att tro på gudar eller andra övernaturliga entiteter, inget i världens uppbyggnad eller tillstånd ger oss några skäl till att tro på deras existens.
Tron på dessa varelser är ett sorts tankefossil, en rest från tider då någon vetenskap i dagens mening inte existerade, och då det följaktligen heller inte fanns några vetenskapliga förklaringar på de fenomen man iakttog runt omkring sig och på de känslor man hade inom sig.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #51 skrivet: oktober 20, 2007, 18:41 »
Studerar vi bibeln så vet vi nu att allting inte skapades på endast sex dagar, Adam och Eva kan knappast ha varit de enda människorna, någon syndaflod har inte förekommit och vi kan nämna mycket mer. 

Ja, om vi med "religiösa spörsmål" menar t.ex. bibelns innehåll så är det en sak. Men min erfarenhet är att "religiösa spörsmål" kan innebära så oerhört mycket mer än ett upprapande av vissa "sanningsfundament". Det kan t.ex. också innebära ett visst förhållaningssätt till personliga känslor och erfarenheter, eller t.ex. vara ett verktyg för visst socialt förhållningssätt. Det kan också innebära sökande efter vissa förnimmelser som man inte tycker sig kunna få på andra sätt.

Vissa kanske skulle kalla detta "flum", men min åsikt är att det i almänhet inte finns några egentliga skäl att döma ut individuella erfarenheter av detta slag, vare sig på vetenskaplig eller annan basis, just eftersom de är individuella och okontrollerbara för andra. Den här typen av religiositet går mycket väl att kombinera med ett strikt vetenskapligt förhållningssätt. Jag känner flera som gör det, och de är knappast sämre vetenskapare för det. Snarare tvärt om eftersom det tvingar dem att tydligt rama in vetenskapens begränsningar. Det är (vetenskapligt sett) betydligt farligare att blint tro på vetenskapens obegränsade möjligheter, tror jag.

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #52 skrivet: oktober 20, 2007, 19:55 »
Det är ju så att den kristna religiösa rörelsen legitimerar sin tro genom just bibeln. Man tror alltså inte bara något i största allmänhet utan man tror på något specifikt, i detta fal vad som står i skriften. Om inte budskapet och läran som fanns i den så skulle inte heller kristendomen finnas. Då är det väl en grundregel att beakta vad som står i bibeln. Och som jag sagt tidigare: det är påståendena om vad den religiösa erfarenheten står för som jag kritiserar, inte själva erfarenheten i sig.

En reflektion av den religiösa erfarenheten kan bara kanaliseras och förstås genom en tolkning av världen som sedan formuleras i ord. Har jag då en religiös erfarenhet och sedan tror att den står för det eller det, men att detta sedan kan dementeras, så kan jag ju inte avvisa detta genom att säga att man har fel bara för att den religiösa erfarenheten har företräde framför bevisbar fakta. Detta menar jag har en avgörande betydelse för vad en religiös upplevelse kan och inte kan säga om verkligheten.

Utloggad Jasaw

 • Stammis
 • Antal inlägg: 480
  • Archaeological Haecceities
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #53 skrivet: oktober 21, 2007, 08:11 »
Man kan tala om en annan form av realism, som t.ex. förespråkas av Manuel DeLanda. Hans ”neorealism/neomaterialism” utgår från framväxande egenskaper, snarare än essentiella egenskaper. Frågan är väl om han lyckas för det finns ju alltid problemet med den oändliga regressionen, d.v.s. vad är orsaken bakom orsaken till orsaken till orsaken, o.s.v. Där tvingas förstås naturvetenskapen hävda att det finns en minsta gräns, precis som religionen gör. Jag är dock övertygad om att detta har att göra med att vi tänker rumsligt snarare än temporalt. Vi tvingas skapa en minsta gräns i tidsflödet där vi påbörjar vårt vetande. Gränser är alltid rumsliga och rummet kan alltid fyllas med det innehåll vi vill.

Herulen beskriver problemet med dessa ord: ”En reflektion av den religiösa erfarenheten kan bara kanaliseras och förstås genom en tolkning av världen som sedan formuleras i ord.” Det är med dessa ord som vi fyller i detta rum, men ord är representationer av världen och de kan aldrig återge ”verkligheten”. Vetenskapen har dock samma problem, den bygger även den på representationer av världen, men de bygger dock i de flesta fall på bevisbara fakta och jag vill påstå att vetenskapens representationer ligger närmare ”sanningen” än religionens representationer. Man behöver förstås inte vara dogmatisk för att avfärda religiösa påståenden. Vad jag menade var att även ”naturvetare” kan anta en lika problematisk och enkelriktad syn som dem de kritiserar. Däremot lär vi nog aldrig få se naturvetenskapliga självmordsbombare som dör i Darwins namn. Där är religionen ett oöverträffat maktmedel eftersom Darwins lära inte erbjuder någon vackrare tillvaro efter dödens intåg.

Jag delar inte Piankhys vetenskapliga framstegsoptimism eftersom även naturvetare har haft fel. Människors skallar har mätts och delats in i olika raser i vetenskapens namn. Lobotomi tilldelades Nobels medicinpris på sin tid. Kärnvapen och vår samtida miljöförstöring är även de resultaten av våra vetenskapliga ”framsteg”. Därmed inte sagt att det skett stora förbättringar men med ny teknologi och kunskap kommer nya behov och begär vi inte visste att vi hade (senaste mobilmodellen, bröstförstoringar, o.s.v.). Ökad kunskap leder inte alltid till ökad vishet. Vi överöses idag av information, men gör den oss till bättre människor?

Visst får man räkna med misstag i sökandet efter ”sanningen” men att vi någon gång i framtiden når en punkt där vi kan veta allt förefaller mig osannolikt. En sådan syn kan bara vila på att allt är förutbestämt och liknar mer en religiös övertygelse än vetenskap. Vi behöver visserligen inte veta ”allt” för att kunna vederlägga olika skapelsemyter eller tron på andar och spöken men för dem som tror på detta kommer det alltid att finns en möjlighet att åberopa en gudomlighet som yttersta orsak oavsett hur övertygande bevisen är vetenskapens ögon.
Blogg: Archaeological Haecceities
http://haecceities.wordpress.com

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #54 skrivet: oktober 23, 2007, 10:26 »
Vi behöver visserligen inte veta ”allt” för att kunna vederlägga olika skapelsemyter eller tron på andar och spöken men för dem som tror på detta kommer det alltid att finns en möjlighet att åberopa en gudomlighet som yttersta orsak oavsett hur övertygande bevisen är vetenskapens ögon.

Ja mot dumheten kämpar ju som alla vet själva gudarna förgäves   ;)
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #55 skrivet: oktober 23, 2007, 11:47 »
Citera
Däremot lär vi nog aldrig få se naturvetenskapliga självmordsbombare som dör i Darwins namn. Där är religionen ett oöverträffat maktmedel eftersom Darwins lära inte erbjuder någon vackrare tillvaro efter dödens intåg.
Jasaw.
Här tror jag Jasaw har fel. Vi har självmordsbombare från Nord-Korea som rimligen inte hasr något paradis efter döden att vänta. Avhoppare från Nord-Korea har berättat om uppdrag att "dö för revolutionen"
Hade de blivit ombedda att dö för Darwin (eller någon annan) hade de troligen gjort detta.

Utloggad Jasaw

 • Stammis
 • Antal inlägg: 480
  • Archaeological Haecceities
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #56 skrivet: oktober 23, 2007, 16:10 »
Jag kan dessvärre inte tillräckligt mycket om nutidens nordkoreanska trosuppfattningar men varken i Kina eller Ryssland har ju kommunismen förmått att rensa bort religionen. Om jag inte är helt fel ute så är det väl Kim Jong-ils döde far Kim il-sung som fortfarande är den "evige presidenten". Detta har knappast sina rötter i Marxs lära utan personkulten har ju ett närmast religiöst ursprung. Men visst skulle nog även de gå i döden för Darwin om så vore fallet, men det skulle ju snarare vara en vanartad tolkning av Darwin. Det går att få människor att göra precis vad som helst bara man övertygar dem att ändamålen helgar medlen.
Blogg: Archaeological Haecceities
http://haecceities.wordpress.com

Utloggad tty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 554
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #57 skrivet: november 14, 2007, 23:23 »
För en informativ (och rolig) beskrivning av "Skapelsemuseet" gå till den här bloggen:

http://scalzi.com/whatever/?p=121

och glöm inte att titta på bilderna!


Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Museinytt - dinosaurierna existerade för mindre än 6000 år sedan
« Svar #58 skrivet: november 15, 2007, 16:05 »
Man blir ju sugen på att åka dit själv... om inte annat för att titta på de andra besökarna...

Utloggad iznogoud

 • Medlem
 • Antal inlägg: 32
De sprider sig.
« Svar #59 skrivet: december 16, 2007, 12:47 »
Nu ska även  Britterna bli räddade från vetenskapens irrläror. Av någon anledning fick jag Monty Pythons signaturmedodi i huvudet när jag läste detta >:D

http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,2228201,00.html