Författare Ämne: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?  (läst 2159979 gånger)

Utloggad Adils

 • Veteran
 • Antal inlägg: 802
 • Arkeolog, konstvetare, poet, konstnär och musiker
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5820 skrivet: januari 07, 2014, 18:17 »
Ungefär så! Mer och mer talar ju dessutom för att Götalandskapen är själva kärnan i Sveariket.

Det tolkar jag som att Götaland tidigt imförlivades i Sveariket, först men Adils.... ;)
Hell thir regin donaraz!

Utloggad Kungsune

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 424
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5821 skrivet: januari 09, 2014, 10:55 »
Citera
Problemet är bara att definiera kärnan i ett begrepp som i sig inte låter sig definieras!

Det är väl inte helt sant.
Alla tycks ju vara överens om att Svear i det vida perspektivet handlar om de som bor på Skandinaviska halvön och inte är danskar eller norrmän. Vi vet att bydeområdena runt Vänern, Vättern och Mälaren defineras som svenska i så gott som alla källor. Utifrån vetskapen om landskapens relativt autonoma status kan man dra slutsatsen att huvudparten av den utifrån källorna definerbara svenska bebyggelsen sålunda ligger i det som även kallas för Götaland. Vad svear eller svensk har för djupare innebörd är då irrelevant när vi talar om den tid då vi över huvud taget kan säga något. Etniska etiketter är färskvara och handlar ju främst om geografisk gränsdefinition och mindre om det flummiga uttrycket "folkslag" eller religion mm. Att Uppland skulle kunna utgöras av ett landskap eller minirike som hette Svitjod en gång i tiden är inte helt omöjligt men svårt att förklara. Vilken relation detta hypotetiska Svitjod hade till de götländska svearna blir exempelvis en intressant fråga. Definierades Svitjod utifrån att de var svear som stod utanför ett eventuellt övriga svearnas Götariken som hette "sveariket" eller utgjorde "svitjods" folk ett ursprung för uttrycket svear? Varför överfördes då deras stamnamn på det betydligt folkrikare ev. ethnosbegreppet götar? Svi-tjod, Svi-folket kanske definierar samhörighet med svearna söderut språkligt samtidigt som det skulle markera ett avståndstagande politiskt. Svearna som står utanför Sveariket?
Här saknas föklaringar! Jag förstår att några tror att Svear i Mälardalen med hot om våld lyckades pressa götarna att underordna sig territoriellt. Men den teorin lider svårt av att det saknas en berättelse. Hur skulle det ha gått till strategiskt, logistiskt? Var hittar ni källorna som ens antyder något sådant?
I väntan på att den analysen kommer så ser jag det som betydligt mer sansat att utgå från hypotesen att Svear och götar är delvis synonyma uttryck men där de kan underordnas varann beroende på utgångsfråga.
I latinska källor är ex goth betydligt större begrepp än sueon eftersom de flesta sueoner förmodligen är just gother men långt ifrån alla gother är sueoner.

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5822 skrivet: januari 09, 2014, 12:11 »
Kungsune


Du menar alltså att vi bör de Svea som en geografiskt definierad enhet? Att begreppet svear utgår från de som bebor vissa landområden?
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Kungsune

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 424
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5823 skrivet: januari 09, 2014, 14:00 »
Jag tror att källskrifternas upphovsmän har gjort det som utgångspunkt. När Adam bekriver sueonerna ritar han upp geografiska referensramar. Likadant med Saxo, Anglicus och Snorre. Sedan finns det så klart skillnaden i Snorres historik mellan Sveavälde och Svitjod men i övrigt har vi en relativt samstämmig bild av ett Sverige som liknar Wasasönernas land när vi ser på Skandinaviska halvön. Källorna håller, i min mening, för att bevisa att Västgötar, Östgötar, Smålänningar, Närkingar, Södermanlänningar och Upplänningar räknades som svear av Adam av Bremen, Anglicus och Saxo. I viss mån det samma hos Snorre. Det finns alltså en sammstämmighet i den frågan i våra källor. Nästa steg är att bevisa att Svear i vissa fall kan avse en inskränkt del av alla svearna. Ett ursprungligt sveafolk med utgångspunkt i bygderna omedelbart norr om Mälaren fram till ca 800-talet som sedermera döpt om alla andra folk. Den geografiska inskränkta svealydelsen ser jag i Snorres kungasagor. Den stöds ju sedan i andra källor som kan dateras till 1500-1600-talen. I min mening går den inte att bevisa och är således ett stickspår som iofs är spännande men ska betraktas som en löst grundad hypotes eftersom den i källkritisk mening är det. Denna hypotetiska inskränkta sveagrupp kan också vara det motsatta en grupp. I saxo lyfts på några ställen Götarna fram på ett sätt att de kan tolkas som en delmängd av svearna som där i vissa stycken står i motsättning till övriga svear. Övriga svear skulle då motsvara alla som inte är götar (gothi).
Det betyder att Värmlänningar, Närkingar, Finnvedingar mfl kan utgöra dessa svear precis som Upplänningar osv.

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5824 skrivet: januari 09, 2014, 16:14 »

Kungsune

Jag är i stort sett enig med dig, götaländerna är del av svearnas land utifrån källorna och som du vet tycker jag Snorre ska stå i facket för skönlitteratur och inte historia tills den dag hans uppgifter kan styrkas, så jag har inget att invända. Min reservaion gällde alltså inte vilka som kan inkluderas bland svearna, utan svårigheten att bedöma vad som var kärnan.


Är svea ett förbund, en tro, en naturtyp eller en landyta?  Om vi antar att det är en landyta så är det onekligen rätt svårt att se en självklar förklaring till hur en sådan definition av landyta uppstått utifrån en begränsad geografisk uppfattning. Wasasönernas Sverige exkluderar som exempel Halland. Varför tillhör inte det Svea? Man kan iofs säga att en glesbygd skiljer inlandet från kusten, men i så fall saknas konsekvens eftersom vissa områden med samma avskiljande zoner ändå lyckas kvala in bland svearna. Ergo, en sådan landyta måste vara mycket tydligt avskiljd eller utmärkande för att kunna uppfattas även med en begränsad geografisk kännedom.


Min enda kandidat för en sådan definierbar landyta är från Smygehuk och upp tills allt försvinner i skogen någonstans i Norrlan. Alltså hela halvön från Oslofjorden och åtminstone upp till Stockholms skärgård.  Det innebär då att skåningarna också var svear...


Personligen är jag lite tveksam....   

" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Kungsune

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 424
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5825 skrivet: januari 09, 2014, 16:21 »
Ok!
Jag utgick från källornas gränser. Halland och Blekinge är såklart inte jättetydliga gränsområden.
Delar av dessa bygder kan naturligtvis ha räknats både hit och dit. Kärnområde betyder i mitt exempel de bygder som är centrala geografiskt utifrån de kända beskrivningarna. I Tacitus beskrivning misstänker jag att Suion är liktydigt med skandinav/nordbo. Dvs även Skåningar och norrmän.

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5826 skrivet: januari 09, 2014, 16:43 »
Men om man då antar att termen är en endonym så förutsätter det en väldigt påtaglig medvetenhet om ett mycket stort gemensamt område. Folk i Sörmland måste på något sätt ha varit medvetna om att Hallänningarna bebodde samma avskiljbara landyta och vice versa. När de träffades måste de kunna ha sagt "vi bebor samma landområde".
Är en sådan medvetenhet verkligen rimlig? Eller ska man snarare se svea som en exonym?  I så fall måste vi börja överväga perspektiv, och om det till och med så att de första och tydligaste svearna var just skåningar, och att alltså Skåne ska ses som svearnas kärnland....


Jag säger inte att ett sådant resonemang är fel, men det känns som om kallvattnet då når kritiska delar  ;D
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad vemvet

 • Stammis
 • Antal inlägg: 472
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5827 skrivet: januari 09, 2014, 17:38 »
Kan någon förklara för mig varför svearna antas härstamma från Uppland. Vilka är de samtida källorna?
Att England heter England beror väl inte på att anglerna härstammar därifrån. Samma fråga kan man ställa om ryssar eller franker.

Utloggad Kungsune

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 424
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5828 skrivet: januari 09, 2014, 18:20 »
Citera
Men om man då antar att termen är en endonym så förutsätter det en väldigt påtaglig medvetenhet om ett mycket stort gemensamt område. Folk i Sörmland måste på något sätt ha varit medvetna om att Hallänningarna bebodde samma avskiljbara landyta och vice versa. När de träffades måste de kunna ha sagt "vi bebor samma landområde".
Är en sådan medvetenhet verkligen rimlig? Eller ska man snarare se svea som en exonym?  I så fall måste vi börja överväga perspektiv, och om det till och med så att de första och tydligaste svearna var just skåningar, och att alltså Skåne ska ses som svearnas kärnland....


Jag säger inte att ett sådant resonemang är fel, men det känns som om kallvattnet då når kritiska delar  ;D

Det troligaste är väl att en exonym utvecklas över tid till att bli endonym.
De äldsta omnämnanden vi känner är ju Tacitus följt av Jordanes och Beowulfkvädet.
Jag tror absolut att man kan ha haft kännedom om vilka stammar som bodde på denna sida haven kontra andra sidan haven. Såväl Tacitus som Beowulfkvädet tyder ju högst tydligt på en sådan medvetenhet.

Ur ett kontinentalt perspektiv för 2000 år sedan tror jag absolut att man skulle kunna kalla Skåne för kärnområde för Suiones. Snackar vi 1000-tal tror jag dock att Skåne införlivats i det danska begreppet så pass mycket att vi lätt kan flytta sveakärnan uppåt på kartan till nästa stora jorbruksbygd.

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5829 skrivet: januari 09, 2014, 20:43 »
Den romerska rättsordningen införs under tryck av kyrkan och med den en för norden annorlunda syn på vad en härskare härskade över. Det nya är att nu anses härskaren styra ett "territorium" med alla befolkningar och fysiska resurser inom territoriet.

Det nordiska sättet att dessförinnan se härskandet, var att man styrde över "människor" och därmed indirekt över de marker resp resurser dessa hade tillgång till. Det är en väsentlig skillnad.

Det innebär att i äldre tider kunde 2 härskare styra över var sin del av en regions befolkningar, vilka alltså var "blandade". Det är en klanstruktur i bilden. En övergångsperiod mellan systemen finns  runt 1100-1350, under vilken tid mängder med ny lagstiftning genomförs.

När alltså en romare skriver om barbarer i norr, så ser han en nämnd "stam", som allenarådande i en region, vilket alltså ses som dess innehavare, men detta kan ju bero på att romarna bara hade kontakt med en av regionens "stammar".
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5830 skrivet: januari 09, 2014, 22:16 »
Den romerska rättsordningen införs under tryck av kyrkan och med den en för norden annorlunda syn på vad en härskare härskade över. Det nya är att nu anses härskaren styra ett "territorium" med alla befolkningar och fysiska resurser inom territoriet.

Det nordiska sättet att dessförinnan se härskandet, var att man styrde över "människor" och därmed indirekt över de marker resp resurser dessa hade tillgång till. Det är en väsentlig skillnad.

Det innebär att i äldre tider kunde 2 härskare styra över var sin del av en regions befolkningar, vilka alltså var "blandade". Det är en klanstruktur i bilden. En övergångsperiod mellan systemen finns  runt 1100-1350, under vilken tid mängder med ny lagstiftning genomförs.

När alltså en romare skriver om barbarer i norr, så ser han en nämnd "stam", som allenarådande i en region, vilket alltså ses som dess innehavare, men detta kan ju bero på att romarna bara hade kontakt med en av regionens "stammar".


Det där tror jag inte du kan styrka faktiskt. I ett jordbrukssamhälle så är mark givetvis av betydelse och rätten att bruka en mark har varit avgörande för det enskilda hushållet.  Det kollektiva samhället har givetvis också insett behovet av att hävda kollektivets rätt ill sin samlade mark, och detta alldeles oavsett kollektivets form och styre.
Här är alltså risk för en kontrast mot nomadiska eller seminomadiska folk med betande djur som huvudnäring som inte är fast  förankrade vid en bestämd åker.


Det är också uppenbart att åtskilliga folknamn verkar vara direkt kopplade till vilket område de bebor, polaner, angler och hallänningar antas alla ha namn efter de område de bebott.
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5831 skrivet: januari 09, 2014, 22:25 »
Det troligaste är väl att en exonym utvecklas över tid till att bli endonym.
De äldsta omnämnanden vi känner är ju Tacitus följt av Jordanes och Beowulfkvädet.
Jag tror absolut att man kan ha haft kännedom om vilka stammar som bodde på denna sida haven kontra andra sidan haven. Såväl Tacitus som Beowulfkvädet tyder ju högst tydligt på en sådan medvetenhet.

Ur ett kontinentalt perspektiv för 2000 år sedan tror jag absolut att man skulle kunna kalla Skåne för kärnområde för Suiones. Snackar vi 1000-tal tror jag dock att Skåne införlivats i det danska begreppet så pass mycket att vi lätt kan flytta sveakärnan uppåt på kartan till nästa stora jorbruksbygd.
Troligt eller inte är svårt att bedöma, men möjligt ja visst.
Och ja, det är möjligt att man i Sörmland vagt var medveten om att hallänningarna bebodde samma halvö, och att man därför hörde ihop


Vi är då i stort överens, runt år 1000 har vi nog svearnas kärna runt Visingsö, men tidigare kan den ha legat någon annanstans, och senare hamnade den runt mellersta Östersjön." Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Skoglar

 • Veteran
 • Antal inlägg: 945
 • Amatör utan skolning
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5832 skrivet: januari 09, 2014, 22:50 »
Ur ett kontinentalt perspektiv för 2000 år sedan tror jag absolut att man skulle kunna kalla Skåne för kärnområde för Suiones. Snackar vi 1000-tal tror jag dock att Skåne införlivats i det danska begreppet så pass mycket att vi lätt kan flytta sveakärnan uppåt på kartan till nästa stora jorbruksbygd.


Vi är då i stort överens, runt år 1000 har vi nog svearnas kärna runt Visingsö, men tidigare kan den ha legat någon annanstans, och senare hamnade den runt mellersta Östersjön.

Efter att ha lagt oerhört många timmar på att misstänkliggöra varje enskild formulering som är dåraktig nog att påstå att
a) sveafolket (Svitjod) är ett folk och att
b) de dessutom bor i Svealand...

...så har ni alltså kommit fram till tesen att svearnas kärnland under åren 0-1000 successivt har flyttats från Skåne till Visingsö, och att ni därmed besvarat trådens grundläggande fråga?

Rätt eller fel uppfattat?

Utloggad Kungsune

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 424
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5833 skrivet: januari 10, 2014, 09:00 »
Det enda vi kommit fram till är att vi behöver dekonstruera nuvarande historieskrivning. Börja från början och analysera kronologiskt förutsättningslöst utan att utgå från 1500-1600- talets formel. När vi utgår från det vi känner till om bygdernas fördelning och resurser i Sverige vänder vi oss till de äldsta källorna för att se om de har något att säga om detta. Finns det några egenheter som kan kopplas till någon specifik region och vilka är då dessa? Tacitus är ganska fåordig om Suionerna. De är den enda beteckningen på folk på Skandinaviska halvön över huvud taget. De har skepp och en kung. Det är omöjligt att placera dem i någon begränsad del av Skandinavien med härledning av den källan. Tänker man istället logiskt vilken bygd som bör ha haft mest kontakt med kontinenten och på så vis kunnat påverka nedtecknare vid Tacitus tid, så förstår man att det mest sannolika bebyggelseområdet då är Skåne. Det betyder inte att det är sant. Det är bara rimligast. Fortfarande vet vi inte om Skåne har definierats som en särskild bygd så suioner kan lika gärna betyda skandinaver över lag. Jordanes fortsätter sedan med fler namn men två som kan kopplas till Sve. Sedan fortsätter vi genom historien fram till Olaus Magnus etc på samma vis. Kanske visar det sig att Svear liksom Finnar är en beskrivning som flyttar längre bort från kontinenten ju mer information vi får? Ungefär som Terra incognita.

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5834 skrivet: januari 10, 2014, 09:12 »

Efter att ha lagt oerhört många timmar på att misstänkliggöra varje enskild formulering som är dåraktig nog att påstå att
a) sveafolket (Svitjod) är ett folk och att
b) de dessutom bor i Svealand...

...så har ni alltså kommit fram till tesen att svearnas kärnland under åren 0-1000 successivt har flyttats från Skåne till Visingsö, och att ni därmed besvarat trådens grundläggande fråga?

Rätt eller fel uppfattat?


Som Kungsune säger så har vi inte kommit fram till annat än ett logiskt resonemang utifrån de uppgifter vi faktiskt har.  Den framförda tesen om svearnas kärnområde i Skåne skall alltså inte ses som ett påstående om hur det var. Tesen syftar istället till att beskriva vad vi måste klara av att förhålla oss till. Om du inte vill acceptera tesen så ser jag gärna saklig kritik.
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Skoglar

 • Veteran
 • Antal inlägg: 945
 • Amatör utan skolning
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5835 skrivet: januari 10, 2014, 10:00 »
Jag tolkar era svar som att ni inte står bakom citaten i inlägg #5832 ovan...

Haken är väl att det enda herrarna? vill "dekonstruera" är uppfattningen att svearna hade sin hemvist i Svealand.

Visst är beläggen något glesa, visst är en del källor inte alls samtida, visst är en del bevarade avskrifter i sin tur yngre än de ursprungliga källorna. Men ytterst få hypoteser kring vikingatid uppvisar en såpass rik flora av källor som den att svearna bodde i Svealand.

Hur vet vi att Olof Haraldsson var norrman, eller att han ens har existerat? Varför ska vi tro att Adams Skara är detsamma som dagens Skara? På vilka grunder kan vi placera danerna i Danmark?

Bortsett från tanken att järnålderns människor begravde sina döda, vad går egentligen att belägga? Kan vi ens belägga det? De kanske bara begravde/kremerade levande?

Utloggad Kungsune

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 424
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5836 skrivet: januari 10, 2014, 10:56 »
Skaras plats beläggs i flera oberoende källor och även materiellt i form av domkyrkan med sina äldre lämningar (Bla Adalvards kalk). Problemet med svear som en unik uppländsk grupp är att det bara påträffas i en källa; Snorres ynglingasaga. Avsnittet om Svitjod-tiundaland mm råkar vara senare tids avskrift. Original som ens bekräftar vad Snorre faktiskt skrev saknas. Källvärdet är med andra ord noll.
Andra påståenden i Ynglingasaga går att verifiera mot andra sagor och urkunder. Många av Ynglingasagans uppgifter går också att falsifiera på samma sätt.
Jag tycker att man ska skilja ut de uppgifter som inte går att verifiera och behandla dem som intressanta fenomen. Så småningom kanske det dyker upp källor eller andra omständigheter som gör att vi måste titta på dem igen men fram till dess är de ganska värdelösa. Särskilt som vi har källor som direkt motsäger dem.

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5837 skrivet: januari 10, 2014, 11:34 »
Ungefär som uppsala får man anta. Verifierbart.
Sanning och säga har vi bara relativt (medeltida) källor som går att verifiera angående Svearnas tillhåll är just Svealand.
Utöver detta har vi Snorre som oavsett sin litterära ådra och fantasifulla grepp dock har en relativt tydlig geografi som nog många inte i stort ifrågasätter, han är relativt tydlig var svearna huserade.

Angående sagorna så har åtminstone en del av deras beskrivningar angående förfarnade vi gravsättning under fälttåg och även beskrivningarna kring krigsföring till havs och storlekarna på de tidiga tågen i viss mån bekräftats av Salme fynden, så revidering av verifierbarheten kring specifika utsagor i sagorna är på gång, allt verkar inte vara dikt.
Erik

Utloggad Skoglar

 • Veteran
 • Antal inlägg: 945
 • Amatör utan skolning
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5838 skrivet: januari 10, 2014, 12:08 »
Skaras plats beläggs i flera oberoende källor och även materiellt i form av domkyrkan med sina äldre lämningar (Bla Adalvards kalk).

Om vi granskar detta med samma kritiska sinne som förekommer flitigt i tråden i övrigt så har jag följande frågor:
Hur vet vi att inte senare tiders avskrivare har försökt att anpassa historien för att av olika politiska skäl lyfta från Skara stift?
Hur vet vi att utrymmet under domkyrkan verkligen är en krypta? Kan det inte ha varit ett medicinlager, arsenal eller ngt liknande?
Vilka belägg finns det för att Adalvards kalk verkligen grävdes ner i Skara under tidig medeltid? Kan den inte ha kommit ner i jorden långt senare? Kanske planterad av någon som ville ge platsen en glans den inte förtjänade?

Problemet med svear som en unik uppländsk grupp är att det bara påträffas i en källa; Snorres ynglingasaga.

Ordet "unik" kan man ifrågasätta. Men bortsett från det: Olof den Heliges saga. Gunnlaug Ormstungas saga och Hervararsagans kungalängd. Och Upplandslagen...

Avsnittet om Svitjod-tiundaland mm råkar vara senare tids avskrift. Original som ens bekräftar vad Snorre faktiskt skrev saknas. Källvärdet är med andra ord noll.

Men ändock beskriver det en geografi vi känner igen från andra källor och som vi känner igen från dagens Svealand (minus Värmland då, en senare ändring).

Jag tycker att man ska skilja ut de uppgifter som inte går att verifiera och behandla dem som intressanta fenomen. Så småningom kanske det dyker upp källor eller andra omständigheter som gör att vi måste titta på dem igen men fram till dess är de ganska värdelösa. Särskilt som vi har källor som direkt motsäger dem.

Jag vidhåller att med den nivå av krav på källkritik som Yngwe och du ställer upp avseende svear i Svealand (men inte avseende andra uppgifter) så har vi inga källor och inga belägg alls. Vi har brända ben, lite skärvor, en och annan fibula, spik eller tärning. Finito.


Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #5839 skrivet: januari 10, 2014, 12:19 »
Citera
Det där tror jag inte du kan styrka faktiskt.
Det finns en bok/avhandling skriven av en kvinna, som bl a beskriver omständigheterna. Har ingen förf eller titel, men denna text är en av få som ingående undersöker juridiken från äldsta tider t o m medeltid (tror jag).
Amatör! Skåning i Norrland!