Författare Ämne: Istidsmänniskor på Gotland  (läst 83081 gånger)

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #20 skrivet: december 07, 2007, 23:41 »

Citat från: tty
Vad menas förresten med att Gtl var isfritt? Det kan i varje fall inte gälla under det senaste istidsmaximat, men däremot under den mellersta delen av den senaste istiden för sådär 30000 år sedan.

1) Finns det belägg för att Gotland nån gång legat under en glaciär?
Under vatten, javisst - men under is?

2) Bötom-borna i Varggrottan kan knappast ha vore den ENDA kolonien i Östersjön uder Weichsel. Skärgården av SV Finland, jämte Åland ligger ju i en ännu bättre zon. Störst sannolikhet för överlevnad under senare Weichsel ligger ju öster om Hangö udd, i dagens Nyland - där den finska inlandsisen inte nådde söder om Lahti.
Jfr. karta 

3) En boplats från Hollerup på östra Jylland sejs nu också vara från Eem-perioden.
http://www.historie-online.dk/special/perioder/forste.htm

4) En fynd från Orsa (1930-tal) var äldre än 40.000 C-14 år. Stratigrafin pekar på     Eem-perioden, om inte ännu äldre.

Sådana fakta tyder ju på att Bötom-kulturen haft rikligt med virke - och motiv - till att göra båtar, såväl som att använda dom.

Inom denna bild blir det omöjlig att INTE kolla in Gotland. Speciellt eftersom just Gotland är det största område i Nord-Europa där silur-tidens koraller fortfarande ligger kvar i öppen dag - ostörda av ruva glaciärers polerande jättekrafter.

 ljus av resultaten från Varg-grottan är det inte speciellt svårt att peka ut Lummelunda som ett naturlig studie-objekt. Varifrån skulle annars dessa Bötom-bor komma?!

“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad tty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 554
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #21 skrivet: december 08, 2007, 01:05 »
Citera
The idea that in the past glaciers had been far more extensive was folk knowledge in some alpine regions of Europe

Alldeles riktigt, men det faktum att man av landskapet kan se att det varit nedisat innebär inte att man har muntliga traditioner från den tiden.

Citera
Frågan blir då om isen nån gång nådde från fastlandet och enda ut till ön...?

Ja garanterat, eftersom den nådde ända in i västra Ryssland och norra Polen. Dessutom finns det
moränlera, flyttblock och isälvsavlagringar på Gotland. Och - tyvärr - har det ännu hittats några interglaciala avlagringar där (en del speleotem i Lummelunda är dock äldre än Weichsel)

Citera
En boplats från Hollerup på östra Jylland sejs nu också vara från Eem-perioden

Att kalla Hollerup för en "boplats" är att ta i. Det rör sig om ett märgspaltat dovhjortsskelett i en insjöavlagring. Jag citerar Ulrik Möhl som gjorde fyndet:  "byttet har vaeret fortaeret råt uden indgående partering for til slut at blive kastet i söen med endnu til dels sammenhaengende lemmeknogler"

Citera
Havsytan ikring Finland låg 5-8 meter högre än nu och havet förband Ôstersjön med Vita Havet - troligen till följd av den iso-statiska nedpressning av jordskorpan av Saale-isen som ennu låg kvar över inlandet av Sverige, Finland och Baltikum.

Den relativa havsnivån var betydligt myckert högre än så i Östersjöområdet. Den där siffran 5-8 meter gäller för tektoniskt stabila områden som inte pressats ned av Saale-isen, typ Bermuda, Bahamas eller Australien. Dock existerade sundet till Vita Havet troligen bara under den första delen av Eem.

Citera
Lägg till att man i Varg-grottan hittar ben av sel, fisk och sjöfågel och man bör nog utgå ifrån att Bötom-kulturen kunde göra båtar - såväl som använda dom.

Tyvärr är inga identifierbara ben i Varggrottan äldre än Holocen. Det finns några mycket små fragment som troligen är från Eem, men inget identifierbart. Tyvärr är också utsikterna att hitta några i framtiden dåliga. I de sura jordarna på den Fennoskandiska skölden överlever ben knappast i hundra tusen år. 

Det finns, som sagt, absolut inget som tyder på att det fanns några båtar så tidigt som under Eem och mycket som pekar i motsatt riktning, framför allt att inte ens kustnära öar koloniserades under mellanpaleolitisk tid.
De första belagda längre sjöfärderna gjordes i Wallacea och Melanesien där öar omgivna av djupt vatten började koloniseras av människor för minst 40,000 år sedan. I Europa skedde detta dock inte förrän för ca 10,000 år sedan.

Citera
Varifrån skulle annars dessa Bötom-bor komma?!

Förmodligen österifrån, från Ryssland där vi vet att det fanns neandertalare under Eem och där det faktiskt fanns människor (osäkert vilken art) ända uppe vid polcirkeln i Petjoradalen under mittweichsel (Mamontova Kurja-boplatsen)
Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #22 skrivet: december 08, 2007, 01:15 »
Varför skulle inte Pechora-jägarna (40.000 BP) komma FRÅN Bötom-kulturen (120.000 BP), ock inte tvärtom?
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #23 skrivet: december 10, 2007, 12:48 »
Varför skulle inte Pechora-jägarna (40.000 BP) komma FRÅN Bötom-kulturen (120.000 BP), ock inte tvärtom?

Med ett tidsglapp på 80.000 år så får du jobba rätt hårt på att få fram en rimlig koppling mellan "kulturern", 80.000 år motsvarar en sanslös mängd generationer.... Det saknas såväl data som argumentation här innan någon kopplingen över huvud taget kan göras.
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #24 skrivet: december 10, 2007, 13:46 »
1) Finns det belägg för att Gotland nån gång legat under en glaciär?
Under vatten, javisst - men under is?

O ja!
a) Det finns gott om isräfflor på Gottland. De är av flera generationer och visar flera isrörelseriktningar pendlande mellan nordost till nordväst. Detta visar att Gottland legat under glaciäris (inlandsis i detta fall) som varit dominerad av flera olika nordliga isströmmar i olika tider.
b) Det finns gott om morän på Gottland. Morän är en glacial jordart, altså en jordart som bildas under glaciärer och inlandsisar. Moränen har på flera håll analysertas med fabric-analys (d.v.s. långsmala matrixstödda partiklars orientering) vilket visar en samstämmighet i isrörelseriktningen med isräfflorna.
c) Det finns moränformer på Gottland vilka är typiska för nedisade områden. Bl.a. finns flera drumliner, stora former som sannolikt kräver flera nedisningar för att byggas upp.
d) Det finns isälvssediment och åsformer, typiska israndbildningar på flera ställen på Gottland.

Det råder vetenskaplig koncensus om att Gottland varit nedisat. Ingen kvartärgeolog eller naturgeograf som jag känner till ifrågasätter det.

4) En fynd från Orsa (1930-tal) var äldre än 40.000 C-14 år. Stratigrafin pekar på     Eem-perioden, om inte ännu äldre.
[...]
Sådana fakta tyder ju på att Bötom-kulturen haft rikligt med virke - och motiv - till att göra båtar, såväl som att använda dom.

Här förstår jag inte hur du menar. Jag känner väl till Mårtensöfynden från Orsa, om det är de du menar, och skrev en artikel om det i Fornvännen för ett par år sedan. Men jag begriper inte hur dessa (eventuella) fynd skulle tyda på att Bötom-kulturen skulle använt båtar.

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #25 skrivet: december 12, 2007, 09:41 »
Citat Heimdal:
Citera
a) Det finns gott om isräfflor på Gottand. De är av flera generationer och visar flera isrörelseriktningar pendlande mellan nordost till nordväst. Detta visar att Gottland legat under glaciäris (inlandsis i detta fall) som varit dominerad av flera olika nordliga isströmmar i olika tider
Heimdals inlägg visar tydligt att teorin om istidsmänniskor på Gotland visar sig vara falsk.

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #26 skrivet: december 15, 2007, 11:01 »
Heimdals inlägg visar tydligt att teorin om istidsmänniskor på Gotland visar sig vara falsk.

Egentligen håller jag med dig (och tty och mig själv) men bara för att jävlas så ska jag komma med ett aber.
På senare tid har det nämligen kommit fram en del lustiga dateringar från Småland som, om de är riktiga, kan tyda på isfria omständigheter där omkring 25000 BP, vilket vore stick i stäv med alla hittillsvarande imodeller över istäcket. Kanske var de isfria förhållanderna under istiden/istiderna mer dominerande än de istäckta än vi hittills trott. Detta har jag tidigare diskuterat under tråden "Inga neandertalare i Varggrottan"-tråden (i augusti).

Men men, framförallt är det väll det att Gottland var isolerat av vatten och att båtfärder är svåra att tänka sig i detta sammanhang.

Utloggad tty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 554
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #27 skrivet: december 15, 2007, 22:11 »
Hade det varit mycket yngre dateringar än 25,000 BP hade det varit problematiskt. Nu stämmer dateringen inte dåligt med den troligen korta Hamnsundsinterstadialen då isranden sista gången före LGM låg innanför kustlinjen i Sunnmöre i Norge.
Småland ligger visserligen rätt långt norrut men ett israndläge i stil med Yngre Dryas, eller lite sydligare omkring 25,000 BP är knappast orimligt.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #28 skrivet: december 16, 2007, 21:14 »
Är det härmed bevisad att hela Gotland låg under en och samma is-kappa?
Eller er slip-spåren från a) förbipasserande eller b) överskridande isbreer?
Hur hade det sej att silur-kalken överlevde på Gotland, men inte på Öland.

På Nord-Jylland däremot har silur-kalken inte bara överlevt - men även blivit påbyggt av pelagiska kalk-koraller. Men - mens "invandrande" glacierer övertäckte den nord-jydske  korall-ö - vart den lämnade sitt sediment - finns inga sådana sedimentlager på Gotland. Här ligger (fortfarande) silurkalken upp i dan, täckt av moren-grus och pinlera från isälvar och rand-avsmältning. 

Hur man en vänder på det så har Gotland en mycket speciell geologisk historia - vars detaljer är formade just i de senaste istider.

Nu berättar ett antal geologer att det är på tid att raffinera våra nya modeller av den Skandinaviska istidens förlopp.

Bland annat är det nu klart att man har haft väsentligt längre perioder av värme än vad man trodde sej veta - innan man kände till fynden i Varggrottan, bl.a.

---

Vad vi nu vet om istiden utesluter så långt jag ser INTE möjligheten för att man haft en befolkning på Gotland som kunnat överlevt slutskedet av istiden. Men här är tydligen inte alla svar klara...?!
     
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #29 skrivet: december 17, 2007, 10:15 »
På Nord-Jylland däremot har silur-kalken inte bara överlevt - men även blivit påbyggt av pelagiska kalk-koraller. Men - mens "invandrande" glacierer övertäckte den nord-jydske  korall-ö - vart den lämnade sitt sediment - finns inga sådana sedimentlager på Gotland. Här ligger (fortfarande) silurkalken upp i dan, täckt av moren-grus och pinlera från isälvar och rand-avsmältning. 

- Ja, som jag tidigare skrev, alla geologer och naturgeografer jag känner till är överens om att Gotland låg under ett och samma istäcke varje gång det varit nedisat.

- Isräfflorna kan inte vara från isbreer. Om sådana skulle kunnat ge räfflor så skulle de blivit mycket mer slumpvis orienterade, varit samlade längst kusterna och dominerats av riktningar vinkelrät med kustlinjen.

- Det beror på att de fanerozoiska bergarterna i Östersjöbäckenet är tippade åt sydost, där devoniska sandstenar representerar de yngsta avlagringarna i området och överlagrar siluren. När isen slipat av berggrunden jämt har därför allt äldre avlagringar blivit exponerade åt väster. Därför finns inte Siluren kvar på Öland men på Gottland. Gottland sticker ju också upp som det gör på grund av att siluren här är formats av olika typer av mer motståndskraftig revkalksten. Detta illustreras mycket bra i t.ex. Sveriges nationalatlas ”Berg och Jord” s. 42-43. Tippningen är bra schematiskt beskriven på s. 39.

På Nord-Jylland däremot har silur-kalken inte bara överlevt - men även blivit påbyggt av pelagiska kalk-koraller. Men - mens "invandrande" glacierer övertäckte den nord-jydske  korall-ö - vart den lämnade sitt sediment - finns inga sådana sedimentlager på Gotland. Här ligger (fortfarande) silurkalken upp i dan, täckt av moren-grus och pinlera från isälvar och rand-avsmältning. 

-  Nej det stämmer inte. Gottland är till stora delar täckt av moränlera. Att det inte är lika mäktiga som på Jylland beror på att vi här befinner oss i en helt annan region där isens tryck och erroderande verkan och exponeringstid varit annorlunda än på Jylland som befinner sig nära iskanten.

Jyllands fanerozoiska berggrund skyddas, liksom Skånes, av att den ligger i en svacka där underliggande berg dyker. Vi måste också komma ihåg att bortnötningen av bergrunden inte är något som bara skett under senaste istiden utan en effekt av återkommande istider under mer än två miljoner år. Gottland har altså varit utsatt för fler nedisningar än Jylland.

Vad vi nu vet om istiden utesluter så långt jag ser INTE möjligheten för att man haft en befolkning på Gotland som kunnat överlevt slutskedet av istiden. Men här är tydligen inte alla svar klara...?!

Om du tror det så: a) har du missuppfattat mig, b) väljer du att inte tro på det jag skriver ändå. Om du inte tror på det jag skriver så får du gärna säga det för då behöver jag inte skriva fler inlägg.

Vi vet med säkerhet att hela Gotland blev överisat under LGM (slutskedet av sista istiden). Det finns ingen som helst möjlighet att människor eller andra djur kan ha överlevt där då.


Utloggad Mats Hansson

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 806
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #30 skrivet: december 17, 2007, 10:28 »
Det finns väl också en isostatisk landhöjning på Gotland, även om den inte är lika stor där som på fastlandet. Tyder inte det på att Gotland befann sig under trycket av den senaste ismassan? F.ö. låg väl Gotland, precis som stora delar av Sverige, helt under vatten under baltiska issjöns tid, och kanske ett tag därefter också om jag inte minns fel.

/Mats

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #31 skrivet: december 17, 2007, 10:30 »
isostatisk landhöjning [...] Tyder inte det på att Gotland befann sig under trycket av den senaste ismassan?

Tack! Det är en viktig del i raden av alla bevis som jag gömde bort att nämna.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #32 skrivet: december 17, 2007, 15:29 »

Vad vi nu vet om istiden utesluter så långt jag ser INTE möjligheten för att man haft en befolkning på Gotland som kunnat överlevt slutskedet av istiden. Men här är tydligen inte alla svar klara...?!

Om du tror det så: a) har du missuppfattat mig, b) väljer du att inte tro på det jag skriver ändå. Om du inte tror på det jag skriver så får du gärna säga det för då behöver jag inte skriva fler inlägg.

Vi vet med säkerhet att hela Gotland blev överisat under LGM (slutskedet av sista istiden). Det finns ingen som helst möjlighet att människor eller andra djur kan ha överlevt där då.


Visst tror jag väl på det du skriver - men jag (ock andra) som försöker utreda möjliga arkeologiska spår får försöka fråga mest möjligt precist om de till-liggande uppgifter från geologin.

Med de senaste kommentarer på denna tråd har ju Gotlands geologiska historia, främst rörande istidernas influens vs. mänsklig närvaro - äntligen blivit debatterad.

Dessutom är ju geologerna  inte helt färdiga med modellen av de senaste istiders nycken i Fenno-Scandia. Fynden från Småland är i detta hänseende ett exempel.
 
Därför följande frågor;

1) Har man någon datering av när Gotland var överisat senast?
2) Under vilken period räknar du LGM?     
3) Vad är landhöjningen på Gotland?


“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #33 skrivet: december 18, 2007, 10:09 »
Ok. Jag blev fundersam eftersom du framhärdade i möjligheten om ett human itids-refugium på Gotland efter att flera här hänvisat till uppgifter som klart visar att detta inte är möjligt; men jag skulle knappast kalla detta för en "debatt". För vad finns det egentligen att debattera här? En lång rad starka bevis visar att Gotland liksom hela östersjösänkan nedisades och avisades parallellt med, och på samma sätt som, övriga Skandinavien. Inte ett enda indicium finns att Gottland skulle ha förblivit isfritt och fungerat som ett refugium. Om något skulle debatteras så är det i så fall huruvida de geologiska metoderna i grunden vore felaktiga. Naturligtvis finns fel och brister även i dessa, men knappast på dessa grundläggande sätt. Detta är en självklar ståndpunkt för vem som helst som kallar sig geolog.

Mitt förslag är att du lånar eller köper bandet ”Berg och Jord” ur serien Sveriges nationalatlas. Den är billig, välillustrerad och du hittar svar på de flesta av dina frågor där.

Dina frågor:

1) Isavsmältningen över Gottland är dåligt känd eftersom israndlinjerna är dåligt utbildade här. Lervarvskornologiska serier visar att isen snabbt smälte av över området (som då låg under Baltiska issjöns vatten) mellan ca 12700-12600. (Lervarvskornologin är en knepig metod som visat sig innehålla stora fel. Upp till ca 800-varv verkar saknas (genom errossion etc.) vilket generellt ger för unga åldrar. Just dateringen av israndlinjerna över Gotland sammanfaller dock väl med 14C-dateringar från västkusten vilket ändå gör ovanstående datering hyfsad.) De mer höglänta delarna av Gotland stack upp som små öar, antagligen första gången Baltiska issjön tappades för ca 11200 år sedan.l

2) LGM, Last Glacial Maximum, är en globalt synkron kallperiod hade sin pik omkring 20000 BP. Ofta räknar man denna period som 23000-18000 BP. Från 18000 BP inleds isavsmältningen.

3) Landhöjningen på Gotland är densamma som i norra Småland och Västergötland, d.v.s. omkring 200 meter. Den fortgår med 1-2 mm/år.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #34 skrivet: februari 09, 2008, 14:33 »

Dina frågor:

1) Isavsmältningen över Gottland är dåligt känd eftersom israndlinjerna är dåligt utbildade här. Lervarvskornologiska serier visar att isen snabbt smälte av över området (som då låg under Baltiska issjöns vatten) mellan ca 12700-12600. (Lervarvskornologin är en knepig metod som visat sig innehålla stora fel. Upp till ca 800-varv verkar saknas (genom errossion etc.) vilket generellt ger för unga åldrar. Just dateringen av israndlinjerna över Gotland sammanfaller dock väl med 14C-dateringar från västkusten vilket ändå gör ovanstående datering hyfsad.) De mer höglänta delarna av Gotland stack upp som små öar, antagligen första gången Baltiska issjön tappades för ca 11200 år sedan.l

2) LGM, Last Glacial Maximum, är en globalt synkron kallperiod hade sin pik omkring 20000 BP. Ofta räknar man denna period som 23000-18000 BP. Från 18000 BP inleds isavsmältningen.

3) Landhöjningen på Gotland är densamma som i norra Småland och Västergötland, d.v.s. omkring 200 meter. Den fortgår med 1-2 mm/år.


1. Utmärkt. Då kan vi börja förstå när isen kom till Gotland - och när den smälte bort, sista gången. Kan mänskor ha bott på Gotland FÖRE 12.500 BP och efter 11.500 BP?

2. De vedertagna modeller, baserad på en rad fakta och därtill väl kvalificerade gissningar om LGM - er just vad som nu debatteras bland en rad geologer från såväl Sverige som de övriga Östersjöländer...

3. Kan landhöjingen på Gotland vara ika stor som vid Höga Kusten, eller hur är det där egentligen? Vad ä bevisen för en sådan landhöjning (efter istiden) ?

“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #35 skrivet: februari 09, 2008, 15:55 »
Naturligtvis tror jag inte själv på något samband istid- sägner, därtill är tidsavståndet för långt. Jag bara refererade min sagesman.
Däremot kände jag inte till hur det förhöll sig med de äldsta stenåldersfynden på Gottland
Sägnerna skulle jag anta hänför sig till långt senare tid. Utvandring från Gotland till Finland i mindre skala under järnåldern är inte uteslutet, även om finska språket uppenbarligen kommer österifrån


.”Gutland hittade först den man som hette Tjelvar. Då var Gutland bundet av mörka makter, så att det om dagen sjönk och om natten var uppe. Med denne man kom första elden till landet och sedan sjönk det aldrig.”

”Denne Tjelvar hade en son som hette Havde och Havdes hustru hette Vitastjerna. Dessa två var de första som byggde och bodde på Gutland. Den första natten, då de sov tillsammans, drömde hon en dröm om tre ormar, som var flätade samman i hennes barm. Och det tycktes henne, att de sakta gled ut ur barmen. Denna dröm berättade hon för Havde sin husbonde och han tolkade drömmen så. Allt är bundet i ringar. Ett bebott land skall detta varda och vi skola få tre söner.”

”Dem gav han alla namn innan de var födda. Gute skall äga Gutland, Graiper skall den andre heta och Gunnfjaun den tredje. De delade sedan Gutland i tre tredingar, så att Graiper den äldste fick norra tredingen, Gute den mellersta och den yngste den sydligaste.”

http://www.guteinfo.com/gutasagan/
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Mats Hansson

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 806
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #36 skrivet: februari 10, 2008, 18:37 »
3. Kan landhöjingen på Gotland vara ika stor som vid Höga Kusten, eller hur är det där egentligen?

Nej, landhöjningen är större norrut, har för mig c:a 10 mm årligen kring höga kusten, sen avtar landhöjningen igen ännu längre norrut.

Vad ä bevisen för en sådan landhöjning (efter istiden) ?

Många! Det vanligaste sättet att mäta upp landhöjningen, egentligen strandlinjeförskjutningen, är att titta på bottensediment i sjöar. Vid en viss tidpunkt (C14-mätt på organiska materialet) kan man se att sjön övergår från saltvatten till sötvatten. Med kännedom om topografin kan man se hur högt sjöns tröskel ligger över nuvarande havsnivå, och man kan då se hur mycket landet har höjts (snarare hur mycket stranden har förflyttats) sen den tidpunkten. Sen finns det ju som sagt strandvallar och annat. Även ursvallning och kalspolning av hällmarker är ju indicier på vågornas tidigare verkan.
/Mats


Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #37 skrivet: februari 10, 2008, 20:16 »
3. Kan landhöjingen på Gotland vara ika stor som vid Höga Kusten, eller hur är det där egentligen?

Nej, landhöjningen är större norrut, har för mig c:a 10 mm årligen kring höga kusten, sen avtar landhöjningen igen ännu längre norrut.

Vad ä bevisen för en sådan landhöjning (efter istiden) ?

Många! Det vanligaste sättet att mäta upp landhöjningen, egentligen strandlinjeförskjutningen, är att titta på bottensediment i sjöar. Vid en viss tidpunkt (C14-mätt på organiska materialet) kan man se att sjön övergår från saltvatten till sötvatten. Med kännedom om topografin kan man se hur högt sjöns tröskel ligger över nuvarande havsnivå, och man kan då se hur mycket landet har höjts (snarare hur mycket stranden har förflyttats) sen den tidpunkten. Sen finns det ju som sagt strandvallar och annat. Även ursvallning och kalspolning av hällmarker är ju indicier på vågornas tidigare verkan.
/MatsSå vad är då landhöjningen på Gotland - do senaste 10.000 åren?
30 meter eller 200 meter?!
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #38 skrivet: februari 11, 2008, 09:06 »
Av vad jag kan se så är den totala landhöjningen på Gottland ca 200 m. D.v.s. jordskorpan vid  Gottland var som mest nedtryckt 200 meter i förhållande till dagens nivå. Jag har dock inga uppgifter på när detta inträffade, men det bör väll ha varit årtusendena strax efter senaste istidsmaximum, ca 20.000 BP, antar jag. Eftersom isen ändå bör förmår hålla tillbaka landhöjningen en del så länge den ligger kvar så gissar jag att landhöjningen de senaste 10.000 åren rör sig om omkring 150 +- 50 meter, men det är bara en gissning. Någon som sitter på mer detaljerade uppgifter?

Observera dock att detta bara gäller landhöjningen (isostasin), inte nivåförändringarna i havens och sjöarnas vattenytor (eustasin). För att diskutera strandlinjeförskjutningen behöver man naturligtvis ta hänsyn till båda.

Utloggad Mats Hansson

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 806
SV: Istidsmänniskor på Gotland
« Svar #39 skrivet: februari 11, 2008, 09:26 »
Observera dock att detta bara gäller landhöjningen (isostasin), inte nivåförändringarna i havens och sjöarnas vattenytor (eustasin). För att diskutera strandlinjeförskjutningen behöver man naturligtvis ta hänsyn till båda.

Ja, för arkelogiska ändamål så är det ju inte den isostatiska landhöjningen i sig som är intressant (så att säga höjningen mätt från jordens medelpunkt), utan just hur denna höjning har förhållit sig till havsnivån på en given plats och under en given tidsperiod. En större del av de 150 meter som gäller för Gotland fortgick ju medan Gotland fortfarande var havsbotten och är därmed inte så intressant (för "vanliga" landskapsstudier). På motsvarande sätt kan man säga att landhöjningen heller inte är så intressant för de högsta delarna av vårt land, dvs. över högsta kustlinjen. Det är i brytzonen det är intressant (och den zonen är rätt stor!), dvs. allt land som tidigare legat under vatten men som nu är torra land. Vi ska vara tacksamma för den här strandförskjutningen tycker jag, den är en extra krydda som inte central- och sydeuropas arkeologer får del av. Underlättar ju datering bl.a., och skapar en massa intressanta frågeställningar och fenomen, alltifrån lermarker till klapperstensfält och liggande hönor (!).

/Mats