Författare Ämne: Genus, är det nåt att ha?  (läst 28049 gånger)

Utloggad Gorm

 • Administratör
 • Gode
 • Antal inlägg: 2 926
  • Arkeologiforum
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #60 skrivet: januari 20, 2010, 20:52 »
Visst, jag köper det, men det är därför inte så klart som man kan önska. Men min eviga fråga kvarstår, fortfarande obesfarad, hur deifinerar ett problem med genusperspektivet.

Det skiljer sig inte från hur man definierar sina frågeställningar utifrån andra perspektiv. Hur definierar du själv ett problem?

Exemplet med Bäckaskogskvinnan är ditt.   Att tolka en jägare som en man kan mycket väl göras med biologiska skillnader mellan man och kvinna som underlag, kvinnan ammar och är orörlig pga av graviditet, mannen är starkare och orkar bära hem mer och så vidare och så vidare. Detta har resulterat i ett socialt mönster som är biologiskt betingat, så på vilket sätt är det "sociala könets" skillnader värt att beakta här?   Även om vi jobbar med genusperspektiv så kvarstår ju ändå dessa biologiska skillnader och slutsatsen kan mycket troligt bli just den samma, och en tolkning som ger annat utfall kan ju kritiseras just för att man bortser från dessa biologiska skillnader.

Ditt resonemang grundar sig här i att det endast är biologin som styr vad som är manligt och kvinnligt. Men, vi vet ju att så inte är fallet, miljön spelar roll (det är bara att jämföra vad som ansågs tillåtet för en kvinna eller man att göra på 1950-talet jämfört med idag). Därför kan vi inte endast utgå ifrån det biologiska könet.

Att anta ett genusperspektiv handlar helt enkelt om att vara öppen för möjligheten att manligt och kvinnligt inte är konstanter eller biologiskt betingade, att beroende på miljön/sammanhanget så kan det finnas skillnader mellan olika kulturer och ställa frågor till materialet utifrån dessa förutsättningar. Sedan kan det finnas fall där tolkningen av materialet visar att männen jagade och kvinnan skötte barnen men då har man i alla fall svarat på frågan hur mannen och kvinnans roll var i just det sammhället, svaret behöver inte alltid vara "queer".  ;)

När man hittade Bäckaskogskvinna var man helt enkelt så (omedvetet) upptagen med det sociala könet (fiskeutrustning = man) att man inte ens brydde sig om att titta närmare på bäckenet (det biologiska könet).

/Johan
: iarþ : sal : rifna : uk : ubhimin :

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #61 skrivet: januari 21, 2010, 15:45 »
Det skiljer sig inte från hur man definierar sin frågeställning utifrån andra perspektiv....  nä just det...     frågan är då hur jag särskiljer perspektiven... och vilka är de andra perspektiven, finns det arbetsnamn för dom också? Hur många finns det och vilka är viktigast? Eller är alla lika viktiga ?


Bäckaskogskvinnan och perspektiv ja...

Du applicerar här genusperspektivet...
Citera
När man hittade Bäckaskogskvinna var man helt enkelt så (omedvetet) upptagen med det sociala könet (fiskeutrustning = man) att man inte ens brydde sig om att titta närmare på bäckenet (det biologiska könet).
...vilket är en forcering av argument som möjligen beror på ditt perspektiv.

För SMH (docent Elias Dahr ) genomförde undersökningar för att utreda kön men fann att det var mycket svårt att fastslå då det fanns både kvinnliga och manliga egenskaper. Så istället för att ha blivit lurad av det sociala könet så verkar det som om man istället faktiskt i brist på vetenskapliga fakta gjort ett antagande baserat på att i flertalet samhällen vi känner är det faktiskt mannen som jagar.  Så avslöjandet ett antal år senare (ca 25)  att det faktiskt rörde sig om en kvinna verkar inte bero på att man då hade ett genusperspektiv utan på att man hade tillgång till bättre resurser i form av expertis och kanske teknik.

Påståendet att Bäckasogskvinnan under många år var en man beroende på att man inte beaktat ett genusperspektiv är alltså ganska enkelt att bestrida. Frågan är vilket perspektiv eller avsaknad av rätt perspektiv är som får dig att missa mycket enklare fakta avseende försök till könsbestämning. Informationen finns mycket lättillgänglig, Wikipedias första angiva externa källa är en länk till Forvännen.  Jag ger ingen länk för sökningen i sig bevisar enkelheten i att finna informationen.
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Gorm

 • Administratör
 • Gode
 • Antal inlägg: 2 926
  • Arkeologiforum
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #62 skrivet: januari 21, 2010, 19:45 »
Det skiljer sig inte från hur man definierar sin frågeställning utifrån andra perspektiv....  nä just det...     frågan är då hur jag särskiljer perspektiven... och vilka är de andra perspektiven, finns det arbetsnamn för dom också? Hur många finns det och vilka är viktigast? Eller är alla lika viktiga ?

Det finns många perspektiv där kulturdeterminism, funktionalism och positivism är några. Är du intresserad av arkeologisk teori så rekommenderar jag gärna en bok eller två. Det finns flera saker som påverkar vilket perspektiv som väljs. Forskaren själv väljer vilka frågor som ska ställas men även materialets beskaffenhet spelar in. Sen går det ju mode även inom forskningen, ingen forskning sker i ett vacum... som sagt.


För SMH (docent Elias Dahr ) genomförde undersökningar för att utreda kön men fann att det var mycket svårt att fastslå då det fanns både kvinnliga och manliga egenskaper. Så istället för att ha blivit lurad av det sociala könet så verkar det som om man istället faktiskt i brist på vetenskapliga fakta gjort ett antagande baserat på att i flertalet samhällen vi känner är det faktiskt mannen som jagar.  Så avslöjandet ett antal år senare (ca 25)  att det faktiskt rörde sig om en kvinna verkar inte bero på att man då hade ett genusperspektiv utan på att man hade tillgång till bättre resurser i form av expertis och kanske teknik.

Påståendet att Bäckasogskvinnan under många år var en man beroende på att man inte beaktat ett genusperspektiv är alltså ganska enkelt att bestrida. Frågan är vilket perspektiv eller avsaknad av rätt perspektiv är som får dig att missa mycket enklare fakta avseende försök till könsbestämning. Informationen finns mycket lättillgänglig, Wikipedias första angiva externa källa är en länk till Forvännen.  Jag ger ingen länk för sökningen i sig bevisar enkelheten i att finna informationen.

Intressant artikel, den gav lite mer kött på benen! :) Materialet, det som tolkas, behöver inte vara artefakter. Det kan lika gärna vara tidigare forskning som belyses och ses på med nya/andra ögon. Här rör det sig om en klent byggd individ (endast 155 cm lång, inte så stor och stark) som Dahr inte lyckades könsbestämma. Ändå valde man att bedöma individen som en man, endast utifrån artefakterna.

Hade arkeologerna haft ett genusperspektiv hade de troligtvis inte könsbestämt skelettet endast utifrån artefakterna, tolkningen hade kunnat bli ”kön okänt” vilket är minst lika intressant.

Frågan är, tänkte man ens tanken?

Bäckaskogskvinnan var dock ett exempel (ingen har hittills kommenterat mitt andra exempel) som vi kanske inte behöver haka upp oss på. Frågan är om och vad ett genusperspektiv kan tillföra forskningen men det verkar som om vi inte kommer längre här.

/Johan
: iarþ : sal : rifna : uk : ubhimin :

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #63 skrivet: januari 21, 2010, 22:02 »
...och varför diskuteras så sällan dessa perspektiv i jämförelse med genusperspektivet? Är det för att dom är mindre viktiga eller mindre framträdande...  eller mindre populära?

Givetvis utgår man ifrån artefakterna, annars finns ju ingen som helst mening med att vare sig gräva upp dom eller bevara dom och än mindre studera dom.   Utan att göra det blir ju allt ren spekulation och resultatet kommer att variera otroligt beroende på vem som gör gissningen och vad dom har för perspektiv, och vi fjärmar oss alltså vetenskapen. Men givetvis bör man nämna sina osäkerheter och motivera varför man bedömt det vara en man. På så vis kan vi oavsett perspektiv snabbt se vad som är fakta och vad som är osäkert.

***

Vad gäller ditt andra exempel, här är resultatet av min studie, den kan givetvis fela nån sekund men proportionerna kvarstår.

Filmen är 1 minut och 15 sekunder lång. 
Mellan 25 och 30 sekunder av dessa finns människor i bild.
Den första människan i fokus är en kvinna.
Kvinnor finns i bil 5 - 6 sekunder
Män finns i bild i ca 15 sekunder
Män som inte är krigare finns i bild i 6 - 7 sekunder
Människor av okänt kön finns i bild 7-8 sekunder (med ämne i åtanke kan vi ju inte förutsätta att krigarna är män i de fall vi inte kan se deras ansikten.)
Människor som krigar finns i bild ca 15 sekunder.

Jag kan alltså utläsa att den tid som inte visar krig så finns kvinnor och män i bild ungefär lika länge, men männen är fler i antal.  Under den tid som visar krig finns bara män och personer av okänt kön i bild.  Visningstiden för män och kvinnor tycks variera utifrån valda ämnen, alltså krig, religion och samhällsordning.  Jag har svårt att slå ner på det valet och den stora tid som läggs på krig... tragiskt nog lockar det publik och det är en reklamfilm det handlar om. Det hade varit vågat att visa en massa kvinnliga krigare men det hade knappast fallit i god jord.

MEN här tycker jag det kunde vara mycket relevant att ha ett genusperspektiv, just för att det är en reklamfilm. Företrädarna för religion skulle väl mycket väl kunnat vara kvinnor istället, inte minst som vår mest kända företrädare för medeltidens religion är en kvinna.

Så även om jag som bekant är skeptisk till genusperspektivets vikt i vetenskapligt arbete, så tycker jag det är av yttersta vikt i presentationen av det. Att visa både män och kvinnors medeltid måste ju ligga i uppdragsgivarens (läs vårat) intresse.

" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #64 skrivet: januari 22, 2010, 13:54 »
Att anta ett genusperspektiv handlar helt enkelt om att vara öppen för möjligheten att manligt och kvinnligt inte är konstanter eller biologiskt betingade, att beroende på miljön/sammanhanget så kan det finnas skillnader mellan olika kulturer och ställa frågor till materialet utifrån dessa förutsättningar.

Problemet är att genusvetenskapen försöker lägga tillrätta saker genom att psykologisera och teoretisera människan. Så himla komplicerad är inte människan. Läser jag en svensk modern manlig författare som Willy Kyrklund så kan jag känna igen mig i hans texter precis som jag kan göra om jag läser kvinnliga författare som den grekiska antikens Sapfos eller den japanska medeltidens Ono no Komachis verk. Även om dessa författare uppfattade världen på olika sätt, så var de inte annorlunda som människor. Det mänskliga beteendet skiljer sig inte från tid till annan. Vi kan i detta sammanhang citera Werner Aspenström: - vattnets ringar har ett centrum.

Beaktar vi då arkeologin så ska vi inte låta teorierna försvåra förståelsen om forntidsmänniskorna. Genusvetenskapen utgår från att allt könsbestämt har en social konstruktion, men i fallet arkeologi så är det ju knappast arkeologen som bestämmer hur forntidsmänniskan levt. Då säger genast den genusskolade personen att vi projicerar vår könsstereotypiska uppfattning på forntidsmänniskan. Det är en grov anklagelse och ett underkännande av arkeologens professionella förhållningssätt till föremålen. När det gäller Bäckaskogskvinnan så trodde man att det först var en man eftersom de artefakter som fanns tillsammans med Bäckaskogskvinnan hade tidigare hittats i manliga gravar. Att det istället var en kvinna med dessa föremål är alltså ovanligt. Varför då genast dra slutsatsen att vi har förutfattade meningar om dåtidens könsroller. Det kan lika gärna vara så att graven är en kenotaf över en förvunnen man. Detta vet vi inte. Men att utgå från att arkeologen har en könsstereotypisk uppfattning är i sig en social konstruktion.

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #65 skrivet: januari 23, 2010, 00:36 »
Håller med dig Herulen!  Det som bekymrar mig är den starka viljan att se saker ur ett genusperspektiv, den kan knappast vara vetenskapligt motiverad.  Av alla inlägg för genusperspektivet i denna och andra trådar tycker jag många varit välformulerade men tyvärr utan förklaring till vad det har för vetenskapligt mervärde. Lösningen på problem som observeras med genusperspektiv tycks mig hela tiden finnas i att arbeta vetenskapligt. 

Jag tycker som sagt visst genusperspektiv kan vara nyttigt men jag tycker inte det är ett vetenskapligt instrument.
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Návdi

 • Veteran
 • Antal inlägg: 587
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #66 skrivet: januari 23, 2010, 13:58 »
Bures !
Den här debatten är mycket märklig - och i stort en bekräftelse på vad Gorm redan har tagit upp.
Kön är den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män. Genus är den sociala skillnaden mellan kvinnor och män.
Att studera något ur ett genusperspektiv är alltså att studera socialt konstruerade skillnader mellan kvinnor och män. Detta perspektiv används på många forskningsområden, och kan brukas av både kvinnor och män.
Sedan kan och bör man diskutera huruvida kvinnor och män har olika perspektiv när de forskar, vilket jag menar att de ofta uppenbart har - också inom arkeologin.
Forskning överhuvudtaget har länge styrts av manliga och koloniala perspektiv, av manliga forskare från kolonial överklass och medelklass. Detta har satt djupa spår i akademiernas epistemologier.
Att flera kvinnor, urfolk och arbetarklass kommer in i vetenskaperna med sina perspektiv är
enbart en fördel. För alla.

Fann f.ö. dessa citat gällande språkforskning på
http://www.vxu.se/hum/publ/humanetten/nummer13/rec0303.html

Citera
Dominanshypotesen innebär att mäns makt och dominans över kvinnor avspeglas i språket på olika sätt. Maktbegreppet ställs i fokus, och mäns makt kommer till uttryck vid interaktion, i synnerhet inom den offentliga sfären.

Citera
Studier har också gjorts av politikerspråk (Kerstin Thelander 1986, Kirsten Gomard 1995, 2001), akademisk seminariekultur (Kirsten Gomard 2001, Britt-Louise Gunnarsson 1995, 2002) och anställningsintervjuer (Viveka Adelswärd 1988, 1992, Jan Scheuer 1998). Alla dessa studier pekar på att den offentliga sfären inte är könsneutral utan på ett subtilt sätt tillgodoser männens aktiva och profilerade framtoning. För dem finns ingen motsättning mellan sättet att konstruera manlighet och att förhandla om en position i samhället.

MVH
Návdi
Návdi

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #67 skrivet: januari 23, 2010, 16:23 »
Tycker inte den är ett dugg märklig Navdi, den är synnerligen behövlig. Du definierar nu återigen genusperspektivet vilket vi nog alla har klart för oss vad det innebär, men du liksom alla andra undviker att svara på hur du identifierar ett problem som beror på avsaknad av genusperspektiv. Vidare svarar ingen på hur man motiverar att ett genusperspektiv skulle ha en avgörande betydelse om du inte har ett socialklassperspektiv, religionsperspektiv, kolonialperspektiv, flumperspektiv, åldersperspektiv och så vidare i det oändliga.  Det verkar finnas en tro att genusperspektivet är det som förhindrar flest tokigheter och därför är det vi skall fokusera på. Varför är det så?   

Vidare kan det ju vara intressant att höra om faktumet att män ofta är jägare än kvinnor beror på genus eller kön?

" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Mats Hansson

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 806
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #68 skrivet: januari 23, 2010, 16:43 »
...och varför diskuteras så sällan dessa perspektiv i jämförelse med genusperspektivet? Är det för att dom är mindre viktiga eller mindre framträdande...  eller mindre populära?

Vill bara påminna om att vi här på forumet visst har diskuterat en del andra perspektiv och farorna/värdena med dessa. I själva verket handlade nästan hela ved-debatten om perspektivet "nutids-centricitet" och etno-centricitet kontra "naturlagar", och detta knoppade ju av sig i en tråd där vi ifrågasatte om man verkligen kan utgå från det vi observerar i nutiden när vi ska bedöma forntida material.
I en annan tråd diskuterade vi "sunda förnuftets" möjligheter och faror - det är ju också liksom genus ett sådant perspektiv som man kan släpa med sig alltför mycket (eller för lite?) vid bedömningar av det vi ser i fornfynden.

Sen kan jag ju hålla med dig om att just genusperspektivet verkar tilldra sig väldigt stort intresse hos en del, ibland så stort att det riskerar att skymma sikten för annat, men det är kanske så att vi ännu inte hämtat oss från en lång tradition av manligt vinklade tolkningar, som ju Navdi har alldeles rätt i. På sikt tror jag det kommer till en vettig balans. Ungefär som det nu börjar bli balans i "svea/göta-perspektivet" vad gäller vår tidiga riksbildning.

/Mats

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #69 skrivet: januari 23, 2010, 17:18 »
Jodå Mats, jag är medveten om att det förekommit, med det är som jag skrev sällan.

Som du förstår är det inte genusperspektivet i sig som jag är emot. Jag protesterar lika mycket mot alla andra perspektiv som används som vetenskapliga instrument!
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Návdi

 • Veteran
 • Antal inlägg: 587
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #70 skrivet: januari 23, 2010, 19:04 »
Bures Yngve !

Jodå Mats, jag är medveten om att det förekommit, med det är som jag skrev sällan.

Som du förstår är det inte genusperspektivet i sig som jag är emot. Jag protesterar lika mycket mot alla andra perspektiv som används som vetenskapliga instrument!

En perspektivlös vetenskap ?!  ::)
Menar Du att man inte ska ha några perspektiv överhuvudtaget när man sysslar med vetenskap? Då blir det nog dåligt med vetenskapen !!
Det finns kurser i vetenskapliga perspektiv och metoder på universiteten.
För egen del är jag mest intresserad i ett vetenskapligt urfolksperspektiv.

Kort förklaring av urfolksperspektiv, hämtat från
epubl.luth.se/1402-1757/2007/03/LTU-LIC-0703-SE.pdf

"Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen"

Citera
Linda Tuhiwai Smith (2004) framhöll att behovet av att skapa en forskaragenda utifrån ett urfolksperspektiv uppkommer utifrån forskningens nära sammankoppling med europeisk imperialism och kolonialism. Rauna Kuokkanen (2000:a) poängterade även vikten av ett särskilt urfolksperspektiv, som benämndes med: An Indigenous paradigm. Enligt Kuokkanen har paradigmet många likheter med olika poststrukturella och postmoderna teorier, till exempel utifrån kritiken gentemot det dualistiska synsättet, samt förkastandet av föreställningen om en objektiv universell sanning.

Citera
Däremot utgår poststrukturella och postmoderna teorier, enligt Kuokkanen (2000:a), utifrån att “vi” redogör för “dem”. Vilket Jürgen Kremer (1997) betonade enligt följande: “Postmodernity helps us think about issues like “tribal” or “indigenous” or “participation” differently, yet it is still “us” thinking “them”.” .... Det medför att det trots allt finns ett behov av ett särskilt urfolkspespektiv. Angående det använda begreppet postkolonialt perspektiv så signalerar begreppet postkolonial om ett diskursskifte. Däremot ger begreppet postkolonial signalen om kolonialismen såsom en avslutad affär, vilket utifrån ett urfolksperspektiv är felaktigt. Det för att urfolk ännu i dagsläget är utsatta för olika former av kolonialisering (Kuokkanen, 2000:a och Tuhiwai Smith, 2004).
Návdi

Utloggad Ragnfast

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 982
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #71 skrivet: januari 23, 2010, 19:43 »
När man säger socialt KONSTRUERADE skillnader, så reagerar jag med ryggmärgen. Konstruerade av vem och i vilket syfte? Jo, underförstått av männen. Det är i alla fall den bild jag får. Hade man sagt socialt uppkomna, eller socialt betingade hade jag kunnat köpa det. Men man får ju spela de kort man har fått, oavsett vilken sits man har hamnat i, och hur dessa skillnader växer fram är inget vi, enligt mitt förmenande, kan råda över. Jag tycker att genusteorin verkar vara en krycka för dem som låtsas att de inte kan gå själva.

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #72 skrivet: januari 25, 2010, 10:32 »
Bures Yngve !

En perspektivlös vetenskap ?!  ::)
Menar Du att man inte ska ha några perspektiv överhuvudtaget när man sysslar med vetenskap? Då blir det nog dåligt med vetenskapen !!
Det finns kurser i vetenskapliga perspektiv och metoder på universiteten.
För egen del är jag mest intresserad i ett vetenskapligt urfolksperspektiv.

Kort förklaring av urfolksperspektiv, hämtat från
epubl.luth.se/1402-1757/2007/03/LTU-LIC-0703-SE.pdf

"Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen"


Man kan ju i sammanhanget fråga sig vad ett urfolksperspektiv är för något. Först måste man ju då definiera begreppet urfolk, och har man väl lyckats med det så återstår ju problemet att alla urfolk inte har samma perspektiv, åsikter och synsätt. Dessutom består ju varje urfolk av individer som också har olika synsätt och perspektiv. Så hur kan man då tala om ett urfolksperspektiv?
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #73 skrivet: januari 25, 2010, 13:12 »
Du slår huvudet på spiken Piankhy!

Vad är ett urfolksperspektiv???   Vem kan anta ett sådant?  Om man som du Navdi skriver hundratals inlägg på allsköns internetforum i åratal, studerar i halva världen, käkar micromat och har en mobiltelefon, har man då samma perspektiv som en indian från Amazonas.  Knappast va?

Perspektivlös vetenskap Navdi?  Ja det är ju en självklarhet vad svaret blir på det, det är ju en omöjlighet. Men det är en jäkla skillnad på perspektivlöshet och på valda perspektiv. Du kan låta fotografera en by ur hundra slumpvis valda vinklar, och du kan låta fotografera samma by med hundra bilder som visar på en ursprungsbefolknings särdrag. De senare bilderna blir då ett valt perspektiv, så som du Navdi ser det, vilket kan vara nog så intressant. Men om uppdraget var att fotodokumentera byn så noggrant som möjligt blir det underkänt, fel, IG.  Det är din personliga vilja, ditt intresse eller agenda som då slår igenom. Det är förvisso inget fel med ett sådant arbete så länge uppdraget är att visa "din syn på byn" men arbetet är ett bristfälligt underlag för den som vill veta mer om byn.

Min mening är alltså inte att vi ska arbeta perspektivlöst utan med så många perspektiv som möjligt. Givetvis kan man inte anta alla perspektiv, men man måste sträva efter att ha så många som möjligt. Ur den aspekten är det då viktigt att vara medveten om perspektiv, vare sig det är ett genusperspektiv eller ett åldersperspektiv eller något annat, och det är därför viktigt att diskutera dom och kanske också exemplifiera dom. Att välja ett visst perspektiv för att bringa så omfattande kunskap som möjligt om ett objekt eller en företeelse ser jag däremot som helt felaktigt och jag är fast övertygad om att dagens valda perspektiv kommer att bli lika förkastade som gårdagens och med samma motivering, att den forskningen haft en agenda med andra mål än vetenskapliga!
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Návdi

 • Veteran
 • Antal inlägg: 587
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #74 skrivet: januari 25, 2010, 20:16 »
Bures !

Citera
Du slår huvudet på spiken Piankhy!
Vad är ett urfolksperspektiv???  Vem kan anta ett sådant?  Om man som du Navdi skriver hundratals inlägg på allsköns internetforum i åratal, studerar i halva världen, käkar micromat och har en mobiltelefon, har man då samma perspektiv som en indian från Amazonas.  Knappast va?

Piankhy slår så alldeles icke huvudet på någon spik !

Och Ynge ! - Det är nog numera en och annan "indian från Amazonas" som har inernetuppkoppling mm. Se bara här:
http://www.globalarkivet.se/2891/

Urfolk har någonting gemensamt och det är detta, som jag redan har tagit upp i tråden
"Vad betyder genusmärkning?" - citat Rauna Kuokkanen:

Citera
As an institution, the academy supports and reproduces certain systems of thought and knowledge, and certain structures and conventions, that rarely reflect or represent indigenous worldviews. In this way, it silences and makes invisible the reality of many indigenous students. To a large extent, the academy remains founded on epistemological practices and traditions that are selective and exclusionary and that are reflective of and reinscribed by the Enlightenment, colonialism, modernity, and, in particular, liberalism. These traditions, discourses, and practices have very little awareness of other epistemologies and ontologies, and offer them heavily restricted space at best.
Det finns naturligtvis också skillnader mellan urbefolkningar, men det är mycket vi kan samarbeta kring.

Så här säger t.ex. Sámi allaskuvla/Samisk högskola i Guovdageaidnu/Kautokeino på sin hemsida:

Citera
Samisk högskolas huvudmål när det gäller forskning är (se Huvudmål 2 i ”Sámi allaskuvlas årsrapport 2008”) att ”producera och effektivt förmedla kvalitetsmässigt god forskning som möter kunskapsbehov och kunskapsutfordringar i det samiska samhället”. Vidare ska forskningen ”öka kunskapen om och förståelsen för samiska förhållanden och samernas situation som minoritet och urfolk i det samiska samhället generellt i Norden och internationellt,” och att forskningen ”ska ha relevans och intresse i ett allsamiskt och ett urfolksperspektiv”. Två centrala områden som nämns i Sámi allaskuvlas strategiplan är att 1) det samiska språket ska utvecklas som vetenskapsspråk inom institutionens fagområden, och att 2) samisk traditionsbaserad kunskap ska dokumenteras och akademiseras efter behov, och detta senare gärna i samarbete med andra urfolk.

Det finns förresten också gemensamma vetenskapliga perspektiv när det gäller kvinnor, urfolk och arbetarklass. Ingen av oss (och flera av oss kan vara alltihop på en gång)
vill längre tiga i församlingen.  

MVH
Návdi
Návdi

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #75 skrivet: januari 25, 2010, 23:26 »
Åter till on topic!

Jag fortsätter i Willy Kyrklunds fotspår. Han säger i Mästaren Ma att det är människans vilkor som är det intressanta. Genusvetenskapen talar om att könet är en social konstruktion. Jag menar att det är en mycket onödig information eftersom det är ett faktum. Men könet är inte endast en social konstruktion utan även ett biologiskt sådant där även miljön och arv har stor påverkan. Bara en sådan sak: vi kan tala om social konstruktion eftersom vi är biologiskt betingade att kunna göra det. Vad saken handlar om när arkeologen utifrån sin egen uppfattning om kön påverkar tolkningen eller om fyndens kontext vägleder arkeologen. Jag fortsätter med bäckaskogskvinnan eftersom det är ett bra exempel. Enligt min mening så ska vi inte utesluta de forntida människornas egen medverkan till hur deras kvarlåtenskap ska tolkas. Johan menade utifrån ett genusperspektiv att det är förvånadsvärt att utgrävarna av bäckaskogskvinnan inte redan fråpn början ställde sig frågan om det egentligen kunde ha varit en kvinna. Med tanke på den erfarenhet utgrävarna har om hur mansgravar ser ut så kan man ställa sig frågan om de forntida människorna själva uppfattade graven som en kvinnograv? I och med att vi människor mer agerar efter våra levnadsvilkor än efter hur vi tycker att det borde vara, vilket är förenligt med beteendevetenskapen, så kan inte utgrävarna ha beskrivit graven annorlunda. Vi kan ta det annorlunda med att en man som begravts i en typisk kvinnograv: med vilken rätt har vi att betrakta graven som en mansgrav, trots kontexten, och sedan beskylla utgrävarna för att de inte tänkte tanken att det kunde ha varit en man?   
 

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #76 skrivet: januari 26, 2010, 02:09 »
Som tidigare sagt så finns det i valda perspektiv en risk i att vetenskapen kommer i andra rummet då perspektivet valts av politiska eller ideologiska orsaker.  Visst ska man jobba för jämställdhet och rättvisa, självklart, men är det det genusperspektiv inom vetenskapen syftar till Navdi? Att det ska bli rättvist?  För vem?

För Bäckaskogskvinnan?  Men tänk om hon efter flera barnfödslar krupit ur garderoben, sagt till dom andra i byn att sina sista år vill hon tillbringa som man, för hon har alltid känt sig som en man i sinnet. Och när slutet kom visade hennes folk henne så mycket respekt att hon begravdes som en man så att hon kunde fortsätta leva så på andra sidan!  Om hon själv fick välja så kanske hon ville att gudar och arkeologer skulle tro hon var en man.

Är det inte väldigt trång och begränsande att bara se människor som män eller kvinnor?
I flera kulturer finns det fler än två kön, och transpersoner verkar historiskt varit respekterade eller åtminstone tolererade, och det finns åtskilliga historiskt belagda transpersoner. Idag talar man om att folk är det kön som de känner sig vara, och därför ska man kanske alltså inte alltför tvärsäkert uttala sig om att Bäckaskogskvinnan var en kvinna när hon begravdes. Kanske var hon då en man, och kanske bör man byta skylt igen på museet...!  Kanske forskaren som anklagades för brist på genusperspektiv istället skulle hyllas för sitt vida perspektiv och få en hedersplats i pride-festivalen.

Bäckaskogstransan... erkänn att det låter bra!  ;D
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Návdi

 • Veteran
 • Antal inlägg: 587
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #77 skrivet: januari 26, 2010, 02:26 »
Bures !

Får jag föreslå läsning av denna skrift:

"Genusforskning inom arkeologin", skriven av Elisabeth Arwill-Nordbladh

http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800094025/isbn91-88874-74-5.pdf

MVH
Návdi
Návdi

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #78 skrivet: januari 26, 2010, 02:59 »
Bures !

Får jag föreslå läsning av denna skrift:

"Genusforskning inom arkeologin", skriven av Elisabeth Arwill-Nordbladh

http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800094025/isbn91-88874-74-5.pdf

MVH
Návdi

Vi kan läsa en skrämmande text i förordet "krav på genusperspektiv". Låt säga att det stod "krav på marxistisk synvinkel" eller "krav på nihilistiskt perspektiv". Nu gör det inte det, men genusperspektiv anses som godkänt av bara farten. Att andra motsätter sig detta anses alltså vara fel i detta verk. Ur objektiv synvinkel: kan detta vara rätt?

Skriften är ett beställningsverk av jämställdhetsrådet där bl.a. Bengt Westerberg och Gunnel Karlsson medverkade. Jag har haft med dessa personer att göra och är det någonting som är specifikt så är det att deras subjektiva åsikt tas som vetenskaplig fakta, vilket alltså är fel. Jämställdhetsrådet är lika mycket en politisk lobbygrupp som vilken annan som helst.

Givetvis är mina reflektioner just mina kring detta verk. Men då verket mer speglar en politisk vilja än en vetenskaplig anser jag inte verket bärkraftig som neutral och vetenskaplig referens i ämnet.

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Genus, är det nåt att ha?
« Svar #79 skrivet: januari 26, 2010, 03:45 »
Det är tyvärr så att en (liten) del män förutsätter att genusforskning och feminism utgår från ett skuldbeläggande av män som en grundförutsättning. Jag skulle kunna prata mig blå i ansiktet (och har det) att det inte alls är så, men det skulle nog inte övertyga någon som redan bestämt sig på den punkten.
kan vara rätt, det som är beklämmande är att vi så ofta fastnar för en utifrån könsuppfattningar.

Man vill ju gärna veta hur ett skuldbeläggande kan uppfattas annorlunda med detta tema:
http://www.tema.liu.se/tema-g/kritiska-studier-av-man-och-maskuliniteter?l=sv
Se också navdis inlägg.

I USA är ämnet misandry välbekant och en egen forskningsgren. Det mest klassiska verket är för den insatte naturligtvis Katherine K. Young, Paul Nathansons "Spreading Misandry". Skriven redan 2001.

Angående genusvetenskapens starka koppling till politisk verksamhet kan nämnas denna nyligen skrivna avhandling av Helen Lindberg:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/orebro_universitet/pressrelease/view/feministiska-samhaellsteorier-saetts-paa-prov-288265