Författare Ämne: Mångkultur redan på stenåldern  (läst 13757 gånger)

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #40 skrivet: december 16, 2009, 11:27 »
Som sagt Leif, jag förstår problematiken, men anpassning till lokala förutsättningar?  Vad menas med det? Har olika länstyrelser olika förutsättningar? Har svårt att tro det egentligen bottnar i förutsättningar utan snarare i lokala förhållanden, och jag tolkar din reservation inför det ökade lokala självstyret som att det är just det som du avser.  Det handlar ju då om de förutsättningar som du som arkelog har då du anpassat dig till/kapitulerat inför faktumet att länstyrelsen inte upprätthåller en jämn kvalitet.   


" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #41 skrivet: december 16, 2009, 11:49 »
Som sagt Leif, jag förstår problematiken, men anpassning till lokala förutsättningar?  Vad menas med det? Har olika länstyrelser olika förutsättningar?

Olika länsstyrelser har extremt olika förutsättningar. Det är bara att jämföra mängden handläggare med mängden ärenden per länsstyrelse. Samtliga (?) länsstyrelser är underbemannade, men till rätt olika grad. Detta innebär att man får anpassa den antikvariska verkligheten till hur det ser ut i det aktuella länet (=lokala förutsättningar).

Väldigt rättsosäkert system. Väldigt olyckligt att man inför nya regler som ökar arbetsbelastningen på lst (tänker på rev verkställighetsföreskrifter) utan att först tillse att det finns tillräckliga resurser ute på länsstyrelserna. Har du lust så kan du ju rota fram länsstyrelsernas remissvar när förändringen var på gång, där har du det hela svart på vitt.

still going OT
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #42 skrivet: december 16, 2009, 11:52 »
jo de har absolut vetorätt när det kommer till att besluta om en fornlämning skall grävas bort eller ej och vem det är som skall göra jobbet.

Med vilket lagstöd har de den rätten?

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #43 skrivet: december 16, 2009, 12:39 »
Med vilket lagstöd har de den rätten?

sveriges författning förordning 2007:825 samt specifikt för fornlämningar lag 1988:950 och därtill hörande uttolkning.

(Absolut vetorätt var väl lite hård skrivning, men jag känner inte på rak arm till något fall där raä [myndigheten] gått in och ändrat på ett lst beslut rörande huruvida en fornlämning skall grävas bort eller ej, så visst det var lite förenklat uttryckt.)
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #44 skrivet: december 16, 2009, 12:41 »
Jag finner inget lagstöd för att Länstyrelsen kan bestämma hur uppdragsutförarna definierar sina fynd. Det är KML 2 kap. 8, 11 och 13 §§ som hänvisar till arkeologiska rapporter. I § 13 står bl.a. att "Länsstyrelsen skall beakta att undersökningen skall vara av vetenskapligt god kvalitet". Vad som är vetenskapligt måste då länsstyrelsen ange, eftersom det är utifrån den som arkeologerna skriver sina rapporter. Jag misstänker att Länsstyrelserna utgår från tidigare forskning, just den som Bägarn kritiserar.

Utloggad Micke

 • Moderator
 • Veteran
 • Antal inlägg: 566
  • Mickes blogg
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #45 skrivet: december 16, 2009, 13:02 »

Om man tror att det var så, kan man hävda att kulturerna gällde för hela befolkningen, men om man tror att Gotland hade en större befolkning, innebär det att alla de övriga INTE hade en gropkeramisk kultur, utan snarare samma kultur som alla andra okända människor från neolitikums början till 1600-talet, vilka aldrig syns i materialet och bara använde förgängliga material.
Det kan inte ha funnits en enda individ under stenåldern som klarade sig utan att använda ett enda stenföremål.

Keramik var knappast något som användes på vanliga gårdar, för i så fall skulle det ha funnits hundratals platser med keramik på Falbygden bland alla 203 gånggrifterna, men det finns bar en enda (!). Slutsats: Keramik hade särskilda uppgifter kopplade till ritualer och ceremonier, men definitivt inte till ett konkret boende.
Din slutsats stämmer inte alls, hur kan det komma sig att det finns hundratals tidigneolitiska trattbägarboplatser i östra Mellanssverige fyllda av keramik och minst lika många mellanneolitiska gropkeramiska boplatser till brädden fyllda av keramik, men endast en enda på Falbygden. Jag tror inte att det beror på att man använde keramik på ett diametralt annorlunda sätt under mellanneolitikum på Falbygden (om den uppgiften överhuvud taget är korrekt) utan att käll-läget ser helt annorlunda. Ingen letar boplatser när man kan stirra sig blind på dösar och gånggrifter.

/Micke

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #46 skrivet: december 16, 2009, 13:07 »
Har i alla år jobbat i en bransch där arbetsbelastningen är extremt hög, har aldig drömt om att ursäkta oklarheter med att man inte hinner. En förutsättning för att hinna är rätt verktyg och att skaffa sig det är alltså prio ett.

En hög med ouppklarade ärenden beror säkerligen på de förutsättningar som länsstyrelse, arkeologer och alla andra har, men jag köper inte att luddig terminologi, kodning och enheter är resultatet av det då det har mycket högre prio än enskilda ärenden. Det är istället resultatet av dålig styrning, och det är ett förhållande och ingen förutsättning.

Vill poängtera att jag har full förståelse för den enskildes situation, både arkeologer och på länsstyrelsen. Däremot har jag ingen förståelse för problemet i sig, det borde gå att åtgärda skitenkelt.

Föreslår att inläggen flyttas till egen tråd då vi som sagt är ruskigt ot, ber om ursäkt för det men diskussionen kändes angelägen.
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #47 skrivet: december 16, 2009, 13:40 »
Jag finner inget lagstöd för att Länstyrelsen kan bestämma hur uppdragsutförarna definierar sina fynd.

Nej men uppdragstagarens tolkning/definition får större eller mindre konsekvenser på ärendets fortsatta gång beroende på var i landet man verkar. Ett objekt som vi definierat som aktivitetsyta (eller kultplats) i mitt verksamhetsområde har t.ex. lägre chans att gå vidare till FU än t.ex. en boplats, flintslagningsplats eller gravplats. Och det bestämmer länsstyrelsen.

Det jag försöker säga är att länsstyrelsen har rätten att bestämma det mesta och att det görs på olika sätt i olika län helt beroende på vilka individer som arbetar på länsstyrelsen och vilken arbetsbelastning de arbetar under.

Yngwe, jag kan inte se det på något annat vis än att olika länsstyrelser har olika personella förutsättningar. Såväl i form av antal personer som vilka individer det rör sig om. Personerna har helt olika stöd och förståelse för sin situation från ledningen, men något annat hade man väl inte kunnat tro med tanke på att vi har närmare två dussin länsstyrelser i landet. Som komplicernade faktor finns det olika praxis i olika delar av landet, någor som debatterats i Fornvännen under senare år men som RAÄ (myndigheten) av naturliga skäl inte vill erkänna officiellt.

/håller med om att tråden bör delas upp/
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #48 skrivet: december 16, 2009, 14:37 »
Jo dom har personella förutsättningar framförallt i avseende till antal medarbetare. Vilka medarbetare det är vill jag inte kalla en förutsättning, personal kan utbildas. Men som sagt registreringsteknik, arbetsmetodik och terminologi beror varken på enskilda medarbetare eller arbetsbelastning, det beror på styrning och om den är dålig hjälper det inte hur mycket personal man än har, det kommer inte att bli bra ändå.   Var den styrningen borde utgå ifrån kan nog diskuteras med tanke på de två dussin enheter som ska arbeta mot en myndighet men helt klart är att man måste vara medveten om att utan central styrning uppstår definitivt lokala praxis, det är klart som korvspad.


" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #49 skrivet: december 17, 2009, 02:17 »
Det jag försöker säga är att länsstyrelsen har rätten att bestämma det mesta och att det görs på olika sätt i olika län helt beroende på vilka individer som arbetar på länsstyrelsen och vilken arbetsbelastning de arbetar under

Det är en sak att det är regel, eller kutym för länsstyrelsen, det är en helt annan sak vad lagen säger. Enligt lagen har länsstyrelsen ingenting att att stödja sig på att kritisera uppdragsuppföljarens definitioner om inte detta anges i förväg. Om man beaktar länsstyrelsens kriterier för rapportering, så hänvisar man i regel till rapporter där arkeologer fritt fått bestämma. Alltså, kan man inte skylla begränsningen på länsstyrelserna. För denna tråds syfte har alltså Bägan rätt.

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #50 skrivet: april 11, 2011, 14:17 »
I en artikel av Elin Fornander i senaste In Situ beskrivs hur man bland annat med hjälp av stabila isotoper (kol-13 och kväve 15) i, och kol-14-dateringar av, skelettmaterial har kunnat visa att trattbägarkulturen och den gropkeramiska kulturen på Öland levt sida vid sida under lång tid. Man kunde också konstatera att människorna vid gånggriften i Resmo hade en blandad diet med inslag av både terrestrisk och marin föda. Inslaget terrestrisk föda verkar ha ökat med tiden från mellanneolitikum A till mellanneolitikum B (trattbägare), och kom att helt dominera under senneolitikum och bronsålder. Gropkeramikerna vid Köpingsvik tycks ha haft en kost dominerad av marina däggdjur under hela mellanneolitikum. Undersökningarna tycks alltså visa på att två separata populationer med olika materiell kultur levde nära varandra utan att blandas under århundraden.

Fornander, Elin: ”Dieter och identiteter.” In Situ Archaeologica 2009-2010.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #51 skrivet: april 11, 2011, 22:06 »
I rapporten "Två stenåldersboplatser i Runsbäck" beskrivs också ett mycket nära samband mellan Ölands äldsta stenålderskulturer. Här växlar stilarterna inom keramik och redskapsproduktion på ett boplatsområde som etablerats redan 8.000 f. Kr. och sen visar en kontinuitet över 6000 år.

Det tyder på att Öland haft mycket tidliga inslag av domnesticering.

Citera

"Bland den stora mängden anläggningar kunde ett ca 12 x 5 m stort tvåskeppigt långhus av Mossbytyp urskiljas. Huset är det första från stenåldern som undersökts på Öland, och ett av de få Mossbyhusen som identifi erats och undersökts i östra Sverige. Genom keramikens utseende i kombination med resultatet från 14C-dateringar av hasselnötsskal föreslås en datering av huset och merparten av aktiviteterna kring det till senare delen av tidigneolitikum, omkring 3600-3300 f Kr.

Vidare fanns fynd från olika delar av neolitikum spridda över ett större område i husets närhet, och direkt söder om huset framkom också ett fåtal fynd som kan dateras till mellersta delen av den äldre stenåldern, mesolitikum omkring 8000-6000 f Kr. Den mesolitiska fasen är även belagd genom en 14C-datering av ett hasselnötsskal vilken resulterade i ca 8250-7810 f Kr. Ett 20-tal meter SV om det tidigneolitiska huset hittades en avbruten flintdolk från omkring 2000 f Kr, en typ av fynd som vanligen påträffas i offer- eller gravsammanhang. Undersökningen i delområde C har således berört lämningar från aktiviteter som spänner över en tidsperiod på omkring 6000 år."

"Undersökningarna i Runsbäck har givit stora mängder ny kunskap, framförallt kring boplatslämningar från neolitikum men även från äldre delar av stenåldern. Den rumsligt välavgränsade förekomsten av stridsyxekeramik inom delområde A är av stort vetenskapligt intresse, då fynd av sådan art i boplatssammanhang generellt sett är mycket ovanliga. Det är beklagligt att den större anläggning eller konstruktion till vilken stridsyxekeramiken kontextuellt kan föras var svårt skadad av en rotvälta, men undersökningen har ändå kunnat fastställa att fynden med stor sannolikhet hör samman med någon form av stolpburen konstruktion, möjligen med ett försänkt golvparti."

"Vidare har närvaron av flera byggnader inom delområde A indikerats, bland annat genom stolprader och rännor."

"Den kanske mest uppseendeväckande delen av resultatet från undersökningarna i Runsbäck är trattbägarboplatsen inom delområde C, med stora mängder tvärsnoddsornerad TRB-keramik och minst ett identifi erat stolpburet hus."

Kenneth Alexandersson/Ludvig Papmehl-Dufay
KALMAR LÄNS MUSEUM, Arkeologisk rapport 2009:49


http://www.kalmarlansmuseum.se/1/10.0.1.0/1514/stenaldersboplatser_runsback_rapport.pdf
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #52 skrivet: november 18, 2011, 13:06 »
Nu finns hela artikeln om mångkultur på stenåldern upplagd:

http://www.fof.se/tidning/2009/7/mangkultur-redan-pa-stenaldern
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Mångkultur redan på stenåldern
« Svar #53 skrivet: november 19, 2011, 00:14 »
Skillnader i det arkeologiska materialet tydligen beskrivas som olika 'kultur-uttryck' eller 'karaktärsdrag' - häller en olika 'kulturer'. Kim von Hackwitz utvecklade temat i sin avhandling om relationen mellan 'båtyxor' och 'gropkeramik':

"Längs med Hjälmarens stränder och förbi - relationen mellan den gropkeramiska kulturen och båtyxekulturen":
http://uppsala.academia.edu/KimvonHackwitz/Books/121818/Langs_med_Hjalmarens_strander_och_forbi_-_relationen_mellan_den_gropkeramiska_kulturen_och_batyxekulturen

Avhandlingen är samtidigt ett ingående och mycket välkommet studium av Hjälmaren och dens vattenvägar som kärnområde för etableringen av dom ekonomier och hantverkstraditioner som manifesteras i 'jakt/fiskekultur', 'inlandskultur' ("getter och får") och 'lantbrukskultur' ("kor och korn").

I en utredning för Naturvårdsvärket (2004) ger Erik Dägerman en fin sammanfattning för det centrala Sveriges  geologi, biologi och kulturhistoria:

"Fisk, fiske och miljö i de fyra stora sjöarna från istid till nutid":
http://www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/rapporter/sotvatten/storasjoarna.pdf

Klarar man sen utvidga perspektivet en smula är Åsa M. Larssons doktorsarbete från 2010 en solid uppdatering på hur olika kulturdrag (traktbägare, gropkeramik, båtyxor) har utvecklats, utväxlats och förenats eftersom lantbruket sprids ikring och över Östersjöns norra hälft:

"The Breaking and Making Bodies and Pots":
uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:229392/FULLTEXT01
         
Orkar man slutligen försöka hitta ett logisk relevans och progression till brons- och järnålderns kulturfolk - som dom framstår i såväl litteratur som material - kan man med fördel låta sej inspirera av granntrådens ansatser:

http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,4235.msg35047.html#msg35047
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”