Författare Ämne: Plundring på Gotland..  (läst 36293 gånger)

Utloggad Ny Björn

 • Stammis
 • Antal inlägg: 174
  • http://www.valdar.se
SV: Plundring på Gotland..
« Svar #160 skrivet: februari 02, 2012, 09:19 »
Jag tror absolut att en ökad detektoranvändning skulle vara positiv - i det förslag RAÄ la fram i fjol (det var bara ett - det "andra" förslaget att släppa detektoranvändningen fri med restriktionen att man ej får leta efter fornfynd var så löjligt att det bara förtjänar att glömmas) sas mycket lite om hur och av vem det hela skulle bekostas. I tider när museernas anslag inte höjs i samma takt som deras omkostnader så lär det inte bli populärt att ösa in mer artefakter i maskineriet bara för att EU ev beslutar att det är ett handelshinder att de som köper detektorer inte får använda dem efter eget tycke och smak. - F.ö. var det intressant att se att man i förslaget var ganska tysta om positioneringen av fynden - det är ju trots allt så att en god GPS bör vara grundkrav på utrustning vid detektering, annars blir det bara sakletande.
Rätt genomförd och med adekvat finansiering skulle en reform av lagstiftningen säkerligen kunna ge liknande effekter för föremåls- och boplatsforskningen som i Danmark - men det rör sig om två länder med skilda traditioner vad gäller skydd av fornlämningar, äpplen och päron är förnämliga frukter, men det går inte att komma ifrån att de är två olika fruktslag. Danmark är Danmark och Sverige är Sverige - och, skall det tilläggas, ingendera av dem är Norge. Alla tre har olika lagar, system och traditioner som inte låter sig brytas upp över en natt oavsett hur man ser på saken. Jag har sagt det förut - men den som är tveksam till plundringens skadeverkningar kan läsa polisutredningen från plundringsmålet. De tre som dömdes i tingsrätten är bara en del av det hela och det de dömdes för var bara en bråkdel av det som det finns goda indikationer på att de gjort - de var inga glada amatörer som gjorde ett snedsprång på semestern...

/N B   
...an archaeologist's career lies in ruins from the start" - P. Bahn

Utloggad Ny Björn

 • Stammis
 • Antal inlägg: 174
  • http://www.valdar.se
SV: Plundring på Gotland..
« Svar #161 skrivet: juni 19, 2012, 17:09 »
Svea hovrätt har nu sagt sitt: http://www.svea.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/TEST/.

Citera
Svea hovrätt dömde i dag tre män för grovt fornminnesbrott (mål B 5756-11)
 [2012-06-19] Svea hovrätt


Svea hovrätt meddelade i dag dom i ett mål om grovt fornminnesbrott på Gotland under hösten 2009. Hovrätten kommer, som tingsrätten gjort, fram till att männen ska dömas för brott, men anser att brotten har ett högre straffvärde och skärper fängelsestraffen. Hovrätten anser också, till skillnad från tingsrätten, att männen ska betala skadestånd till staten för arkeologiska undersökningar och att staten har rätt till mynt och andra fornföremål som hittats hos männen.
 
Tingsrätten dömde förra året männen för bl.a. grovt fornminnesbrott till fängelse 12 respektive 10 månader. Brotten bestod i att männen grävt upp och tagit mynt och andra fornföremål på tre olika platser. Domen överklagades.
 
Hovrätten går i domen igenom bevisningen, som består i bl.a. information från männens datorer och gps:er. Hovrätten kommer som tingsrätten gjort fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att männen utfört brotten och att det är fråga om grova brott. Hovrätten anser att brottens straffvärde är högre än tingsrätten gjort och dömer männen till fängelse i 18 respektive 14 månader. Hovrätten tar då hänsyn till bl.a. att brotten varit planlagda och systematiska och avsett föremål som är både mycket svåra att skydda och mycket skyddsvärda.
 
Hovrätten prövar i domen också skadestånd och rätten till fornföremål. I denna del har ny bevisning lagts fram. Tingsrätten ansåg inte att männen var skadeståndsskyldiga mot länsstyrelsen, vars arkeologer undersökt de platser där brott begåtts. Hovrätten ändrar domen i den delen och bestämmer att männen ska ersätta länsstyrelsen för undersökningskostnader. Hovrätten anser även att staten har rätt till mynt och andra föremål som tagits i beslag hos männen, och ändrar också på denna punkt tingsrättens dom. 
...an archaeologist's career lies in ruins from the start" - P. Bahn

Utloggad Marty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 469
SV: Plundring på Gotland..
« Svar #162 skrivet: juni 19, 2012, 18:21 »
Bra att de sätts dit ordentligt!

Synd att vi verkar få en ännu värre lagstiftning på halsen.

Undrar vad som händer juridiskt enligt följande scenario?:

En person hävdar att lagstiftningen motverkar sitt syfte och;

Lämnar ett medelande till länsstyrelsen att han/hon kommer att avsyka en yta för att hitta föremål äldre än 100år.
- att det inte finns några kända fornlämningar, karta på sökområdet
- att markägarana gett tillstånd, namn och fastighetsbeteckning
- att sökande betalar för konservering
- att sökande inte kommer ta upp mer än 5 föremål som bedöms vara äldre än 100 år
- att fynden lämnas in med geografiska kordinater
- när arbetet kommer att genomföras
- vart föremålen kommer lämnas

Marty


Utloggad Ny Björn

 • Stammis
 • Antal inlägg: 174
  • http://www.valdar.se
SV: Plundring på Gotland..
« Svar #163 skrivet: februari 17, 2013, 00:51 »
Som många säkert redan hört så är det nu klart som det verkar - HD beviljar inte prövningstillstånd för plundrarligan, Hovrättens dom står alltså fast.

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8322983

/N B
...an archaeologist's career lies in ruins from the start" - P. Bahn