Författare Ämne: Inrapportering av fornfynd i Kulturminneslagen  (läst 1955 gånger)

Utloggad Gorm

  • Administratör
  • Gode
  • Antal inlägg: 2 926
    • Arkeologiforum
Inrapportering av fornfynd i Kulturminneslagen
« skrivet: januari 23, 2005, 23:56 »
Vad anser ni om 3-5:e § i kulturminneslagen? Uppmuntrar den folk att rapportera in fornfynd eller avskräcker den? Är folk i allmänhet medvetna om att de är skyldiga att rapportera? Personligen hade jag ingen aning innan jag började läsa arkeologi.

Lagtexten ifråga:

Citera
3 § Fornfynd är föremål som saknar ägare när de hittas och som
   1. påträffas i eller vid en fast fornlämning och har samband med denna eller
   2. påträffas under andra omständigheter och kan antas vara minst etthundra år gamla.

 
 4 § Sådant fornfynd som avses i 3 § 1 tillfaller staten.

   Sådant fornfynd som avses i 3 § 2 tillfaller upphittaren. Han är dock skyldig att erbjuda staten att få lösa in det mot betalning (hembud)

   1. om fornfyndet innehåller föremål som helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar eller
   2. om fornfyndet består av två eller flera föremål, som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

   Fornfynd som påträffas på havsbottnen eller dess underlag utanför gränserna för nationell jurisdiktion och som bärgats av ett svenskt fartyg eller förts till Sverige tillfaller staten.
   Ett skeppsvrak som påträffas på havsbottnen eller dess underlag utanför gränserna för nationell jurisdiktion och som bärgats av ett svenskt fartyg eller förts till Sverige tillfaller staten, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev vrak. Lag (1996:529).
 
 5 § Den som påträffar ett fornfynd, som skall tillfalla eller hembjudas staten, skall snarast anmäla fornfyndet hos Riksantikvarieämbetet, länsstyrelse, länsmuseum eller polismyndighet. Fornfynd som hör till skeppsvrak kan anmälas även till kustbevakningen.

   Upphittaren är skyldig att på begäran lämna ut fornfyndet mot kvitto samt uppge var, när och hur fornfyndet påträffades.


Tilläggas bör att de föremål som staten köper in betalas med:

Citera
16 § Vid inlösen av fornfynd som enligt 4 § är hembudspliktigt skall ersättning utgå med ett belopp som är skäligt med hänsyn till fyndets beskaffenhet, för föremål av ädelmetall dock minst motsvarande metallvärdet efter vikt, uppräknat med en åttondel.
   För fornfynd får även särskild hittelön lämnas.
   Frågor om inlösen, ersättning och hittelön prövas av Riksantikvarieämbetet.


/Johan
: iarþ : sal : rifna : uk : ubhimin :