Författare Ämne: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?  (läst 8198 gånger)

Utloggad Jan Owe

 • Stammis
 • Antal inlägg: 351
Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« skrivet: juli 16, 2008, 20:18 »
Många svenska arkeologiska avhandlingar (liksom andra avhandlingar) skrivs på engelska, varför? För avhandlingar som berör antikens kultur är det rimligt att de skrivs på t.ex. italienska eller annat språk som förstås av de intresserade. Språkvalet borde ju bero på vilka läsare man har. Läsare som är intresserade av nordeuropeisk arkeologi måste antas kunna förstå de nordiska språken, varför skrivs då inte avhandlingarna på svenska? Det är ju oerhört mycket enklare - och går snabbare - att formulera sina många gånger framvärkta tankegångar på modersmålet. För undertecknad som inte är "våldsamt" intresserad av arkeologi så låter jag nästan alltid bli att läsa avhandlingar eller artiklar skrivna på främmande (icke nordiskt) språk eftersom det tar flera gånger så lång tid att läsa en text där jag måste läsa varje enskilt ord och dessutom fastnar på ovanliga ord. Genom att skriva på ett främmande språk minskar man givetvis målgruppen; antalet utländska tänkbara läsare av avhandlingar om nordisk (svensk) arkeologi som inte förstår svenska får som regel antas vara betydligt färre än de som kan läsa svenska och som skulle kunna ha tagit till sig innehållet i avhandlingen/uppsatsen om den hade varit skriven på svenska.
/Jan

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2008, 20:33 »
Är det verkligen så hiskerligt mycket "svensk" arkeologi som skrivs på engelska? Jag upplever att det nog är en större andel av de texter som skrivs om arkeologiska material från sverige faktiskt skrivs på svenska, oavsett om det rör sig om artiklar eller avhandlingar. Mer teoretiskt hållna artiklar och avhandlngar är i större utsträckning författade på engelska. Givetvis finns det undantag, men frågan är om de är fler texter på andra språk än svensaka nu än för låt säga 50 år sedan då tyskan var den svenska arkeologins främsta internationella språk.

Däremot håller jag med dig om att man i många fall missar sin främsta målgrupp om man skriver om svensk arkeologi på engelska. Därmed inte sagt att det är fel att publicera viktigare texter (resultat) på såväl svenska som engelska! Jag har dock observerat att det ofta saknas svenska nyckellokaler i utländska översiktsverk just på grund av att de ej finns publicerade på engelska, något som gäller resultaten från exploateringsfinansierad arkeologi i större utsträckning än fondfinansierad arkeologi. Har bestämt för mig att jag tagit upp fenomenet (problemet?) i en eller ett par recensioner i Fornvännen.
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Åsa M L

 • Stammis
 • Antal inlägg: 210
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2008, 10:37 »
Förhistorien kände inte till några nationella gränser och arkeologin blir allra mest givande när arkeologer från många olika länder kan kommunicera med varandra och utbyta information. Det som hittas i Sverige är en viktig pusselbit för att förstå långt större processer och skeenden runtom i Europa.

Svenskan är ett mycket litet språk, endast danskar och norrmän kan förväntras förstå det, allt färre finnar lägger ned tid på svenska för det finns både engelska och ryska som är mer relevant att lära sig. Jag skriver min avhandling på engelska, för jag tycker att de ämnen jag berör runt mellanneolitikum redan behandlats utförligt på svenska. Däremor finns det mycket få texter på icke-skandinaviska språk om våra lämningar och föremål från denna tid som polacker, balter, tyskar, engelsmän och holländare kan tillgodogöra sig. Vilket har lett till många felaktiga bilder som förmedlats av europeiska arkeologer om neolitikum i Skandinavien.

Svenskar kan ofta läsa engelska, men icke-svenskar kan sällan läsa svenska. Jag blir själv smått desperat och förtvivlad över hur svårt det kan vara för mig att få information från länderna kring Östersjön, eller Ryssland och tro mig, utan att förstå deras förhistora kan vi knappast förstå vår egen. Engelska har blivit vetenskapens latin, med den fördelen att den även är förståelig för icke-akademiker, även om det naturligtvis kan vara lite svårare att läsa. Fram tills 60-talet skrevs de allra flesta avhandlingar på tyska - inte svenska. Det är ett nationalistiskt kortlivat påfund att skriva på ett eget språk för en inre krets. Engelskan är här för att stanna och även om vi alltid kommer vara sämre på det än de som fötts med språket uppskattar jag kommunikation och informationsutbyte långt högre än allt annat.

Sen är det en annan sak att Sverige skulle behöva förlag som var mer intresserade av att ge ut populärvetenskaplig litteratur på svenska, så att man fick tillfälle att omarbeta sina resultat för en allmänt intresserad publik. Om det fanns mer av detta skulle "problemet" med engelska avhandlingar vara mindre kännbart.

Utloggad Antimonite

 • Novis
 • Antal inlägg: 2
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2008, 10:40 »
Instämmer med Åsa men vill tillägga att det enligt mina erfarenheter faktiskt dräller av danskar som verkligen inte vill läsa texter på svenska heller - men som har stort intresse i svensk forskning eftersom det i tex skånes fall ofta berör deras förhistoria mer än vår.

Det bästa för forskningen är om engelska blir forskningens språk - för då når det maximal publik vilket torde vara syftet med all forskning. Det är kanske trist för kulturen, men då kanske man ska fråga sig hur stor del av den svenska kulturen som verkligen påverkas av vilket språk våra avhandlingar skrivs på när en avhandling i snitt läses av mindre än en person i genomsnitt (eller vad statistiken nu säger om avhandlingsläsandet)...

Är det forskningens roll att agera kulturarvsförvaltare eller är det forskningens roll att förmedla forskning? Jag röstar på det sistnämnda.

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2008, 13:09 »
Det bästa för forskningen är om engelska blir forskningens språk - för då når det maximal publik vilket torde vara syftet med all forskning. Det är kanske trist för kulturen, men då kanske man ska fråga sig hur stor del av den svenska kulturen som verkligen påverkas av vilket språk våra avhandlingar skrivs på när en avhandling i snitt läses av mindre än en person i genomsnitt (eller vad statistiken nu säger om avhandlingsläsandet)...

Jag är personligen övertygad om att fler lokalhistoriskt intresserade individer än arkeologer/akademiker har läst min avhandling. Jag har fått respons från de mest oväntade håll bland ickearkeologer, men ytterst sällan från andra arkeologer! Jag har kunnat kartlägga några intressanta lokala vägar som mina böcker vandrat. Vill man nå många människor med en avhandling (eller annan arkeologisk text) skall man skriva om ett geografiskt begränsat område (ett län elleer två, men definitivt större område än en enskild lokal), det skall inte vara tokutforskat och man skall skriva på svenska. Men det hela faller tillbaka på vad man har för syfte med sitt skrivande och vilka resurser man har till sitt förfogande. Har man inte extrembra kunskaper i engelska och/eller tillgång till engelskspråkig lektör så är jag tveksam till hur bra man egentligen når ut med en svengelsk text....

Jag anser att en lämplig strategi är att skriva sin avhandling på svenska, det går fortare och blir bättre om man inte är extremt bevandrad i engelska. Den tid man tjänar in på detta visavi att skriva avhandlingen på engelska kan lämpligen läggas på att extrahera godbitarna ur avhandlingen och publicera dessa i en internationell refereegranskad arkeologisk tidksrift. Det är nog vägen att gå om man vill maximera effekten av sin forskning utan att lägga ner mer tid än vad som är nödvändigt på att producera och bearbeta texten. Om universiteten däremot erbjöd språkgransking och layoutservice för de som önskade skulle allt hamna i ett annat läge, men som det nu är på de flesta institutioner så får man göra ett seriöst övervägande kring hur man prioriterar att lägga sin dyrbara tid.

Själv skriver jag minst tre artiklar på svenska på den tid det tar mig att skriva en på engelska. Valet är då givet, men det hindrar mig inte från att dubbelpublicera (sv+eng) enstaka artiklar/resultat som jag anser är mer internationellt intressanta än övriga.
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Antimonite

 • Novis
 • Antal inlägg: 2
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2008, 13:26 »
Jag är personligen övertygad om att fler lokalhistoriskt intresserade individer än arkeologer/akademiker har läst min avhandling. Jag har fått respons från de mest oväntade håll bland ickearkeologer, men ytterst sällan från andra arkeologer! Jag har kunnat kartlägga några intressanta lokala vägar som mina böcker vandrat. Vill man nå många människor med en avhandling (eller annan arkeologisk text) skall man skriva om ett geografiskt begränsat område (ett län elleer två, men definitivt större område än en enskild lokal), det skall inte vara tokutforskat och man skall skriva på svenska. Men det hela faller tillbaka på vad man har för syfte med sitt skrivande och vilka resurser man har till sitt förfogande. Har man inte extrembra kunskaper i engelska och/eller tillgång till engelskspråkig lektör så är jag tveksam till hur bra man egentligen når ut med en svengelsk text....

Du säger att det mest är lokalintresserade som läser om det lokala. Och det stämmer säkert. Å andra sidan kommer du aldrig nå utanför det lokala heller utan din avhandling kommer ju fastna på hyllan hos en och annan hembyggdsförening. Inget fel med det om det är ditt syfte så att säga, men då måste jag snarast ifrågasätta ett större fel med systemet - om stora skattepengar för doktorandet går till att de skriver med syfte att endast ha hembyggdsföreningar som läsare istället för att förmedla ut till en större massa enligt tredje akademiska uppgiften. Min ambition skulle ju vara att nå ut till så många som möjligt, helst folk som inte annars ens visste att de var intresserade - men så är det väl troligen också delvis beroende på att jag aldrig skulle skriva om något väldigt lokalt heller om jag skulle ha skrivit en arkeologisk avhandling.

Att engelska skulle vara ett problem vet jag inte om jag håller med om alls. Jag tycker faktiskt inte att svenska akademiker överlag uttrycker sig bättre på svenska än på engelska - snarast tycker jag det verkar som om folk som skriver på engelska anstränger sig lite mer med språket - just eftersom det inte är deras eget språk och att man därför mer medvetet tittar på all text mer språkmässigt och under korrekturläsningen. Att folk skriver "svengelskt" i engelska akademiska texter från svenskar är något jag faktiskt aldrig någonsin sett - men om du har något exempel på en svensk akademisk text som lider av detta så tittar jag gärna på det såklart, men jag betvivlar att det är speciellt vanligt oavsett om du har exempel eller inte. Det här är möjligen en generationsfråga Leif - med risk för att stöta mig med dig och din ålder ;-)

Däremot tenderar svenskar att i texter skrivna på engelska, i rädsla för att inte verka seriösa nog, använda sig av onödigt mycket fikonspråk jämfört med hur en anglosaxisk författare skulle uttrycka sig. Åh andra sidan finns den tendensen även bland många svenska akademiker när de ska uttrycka sig på svenska också. Varför skriva "möjligt" när man kan skriva "plausibelt"...

Sen vill jag ju som sagt poängtera återigen, att om jag som skåning skriver om något "lokalt" - så finns det en stor dansk (och ofta tysk av nån anledning) publik som är plausibelt intresserade av ämnet då det kanske rör (för)historia.

Uppåkra är ju bästa exemplet på just detta. Inga andra i Birka-Sverige än skåningar bryr sig om det - men en och annan dansk (som inte kan svenska) är faktiskt superintresserade har jag märkt.

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2008, 15:26 »
Åh andra sidan finns den tendensen även bland många svenska akademiker när de ska uttrycka sig på svenska också. Varför skriva "möjligt" när man kan skriva "plausibelt"...

Det förstås. Arkeologiska skrifter på svenska tycker jag dock har mer av trevnad, att vi är du med varandra. De texter som har författats på engelska är mer som moderna frikyrkor, opersonliga och rätt mycket av pladder, ja rent av en kliché. Skriver man på svenska så kan man göra ett kosmos av ett minimum. Kom ihåg att ett ord plus ett ord är alltid mer än två. Vi har också större möjlighet att erbjuda läsaren andra insikter än rent vetenskapliga. Det vi sysslar med är tidsförståelse: om händelser och platser långt bortom nuet där livet bullrade, texten ska lukta mylla och andas forntid. Skriver vi på svenska så är det dessutom lättare att komponera ihop fynden med texten till en enhetlig rytm, som läsaren ska ha med sig genom sin resa i texten.  När vi återvänder hem igen så ska forntidsmänniskorna inte ha märkt att vi har varit där.

Utloggad Måns Sjöberg

 • Stammis
 • Antal inlägg: 210
  • Watercolor painting
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #7 skrivet: juli 18, 2008, 16:00 »
Vi tänker bäst på vårt eget språk, har någon lingvist sagt. Är översättning verkligen så dyrt at det inte är värt att skriva på svenska och sedan få det översatt till engelska? Sedan kan man alltid publicera sig populärvetenskapligt med en kortare version på modersmålet. På det viset når man både en internationell fackpublik och en intresserad inhemsk allmänhet.

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2008, 17:51 »
Vi tänker bäst på vårt eget språk, har någon lingvist sagt.

Det är sant. Men även om man nu behärskar svenska och engelska lika bra så tycker jag att det passar bättre med svenska i många fall. Låt mig ta några exempel. Svante Fischers avhandling hette ”Roman Imperialism and Runic Literacy. 2005.” Jag tycker att det är mycket märkligt att en avhandling som behandlar uppkomsten av den nordiska runskriften och som skrivs av en svensk författare på ett svenskt universitet är skriven på engelska. Det är inget fel på avhandlingen, den är bra, men med det känns fel med det engelska språket här. Behandlingen av det internationella materialet har dessutom redan gjorts många gånger på engelska av forskare från andra länder, vilket även kan sägas om den historiska kontexten på kontinenten och exemplen från nutiden. Kort sagt, vill någon veta något specifikt om romarnas strategi mot germanerna så läser denne inte Fischers avhandling i första hand, i varje fall inte om personen kommer från Chicago eller Budapest. Fischers förtjänst handlar mer om det nordiska materialet och det kontinentala forskare då vill veta om just detta tror jag skulle kunna sammanfattas bättre i artikelform. Jag tror inte att kontinentala forskare är så intresserade om t.ex. Rinkebyar i Spånga. Därför tycker jag att det hade passat bättre att skriva avhandlingen på svenska. Anders Kalif skrev tillsammans med religionshistorikern, Olof Sundqvist, en skrift som heter ”Oden och Mithras. 2004”. I sista boken i projektet ”vägar till midgård” så skrev de i ”Old Norse religion in long-term perspectives. 2006” en artikel på engelska med samma tema. Då har man täckt upp hela spektret av forntidsintresserade, från den uppsluppne amatörarkeologen i sin förortssoffa till den mer allvarstyngde forskararkeologen vid sitt pappersbeströdda skrivbord, i Sverige och ute i världen.   

Utloggad Sven-Åke

 • Veteran
 • Antal inlägg: 652
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #9 skrivet: juli 18, 2008, 18:03 »
Man kan också se det från andra hållet.  Jag är intresserad av normanderna i Normanie!!  och det mesta av det är skrivet på franska som jag inte kan. OM det hade varit skrivet åtminstone delvis på engelska så hade det varit lite mer lätt-tillgängligt utanför den franska språksfären.  Jag funderar på att lära mej franska, - medeltidsfranska, latin eller interlingua,  -  eller helst allihop för att kunna tillgodogöra mej texterna.   (för att inte tala om vad som skrevs på arabiska)   - Och jag som egentligen bara ville läsa om normanderna måste ägna MASSOR av tid och energi åt sidospår (iåförsig intressanta sådana). 

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #10 skrivet: juli 19, 2008, 19:59 »
Du säger att det mest är lokalintresserade som läser om det lokala. Och det stämmer säkert. Å andra sidan kommer du aldrig nå utanför det lokala heller utan din avhandling kommer ju fastna på hyllan hos en och annan hembyggdsförening. Inget fel med det om det är ditt syfte så att säga, men då måste jag snarast ifrågasätta ett större fel med systemet - om stora skattepengar för doktorandet går till att de skriver med syfte att endast ha hembyggdsföreningar som läsare istället för att förmedla ut till en större massa enligt tredje akademiska uppgiften. Min ambition skulle ju vara att nå ut till så många som möjligt, helst folk som inte annars ens visste att de var intresserade - men så är det väl troligen också delvis beroende på att jag aldrig skulle skriva om något väldigt lokalt heller om jag skulle ha skrivit en arkeologisk avhandling.

Min avhandling når nog forskare också, den dyker upp i reflistor tillräckligt ofta för att jag inte skall vara missnöjd... Och jag tror att många av hembygdsnissarna och skogsägarna som läst min avhandling inte insåg att de faktiskt var lite intresserade av röjningsrösen (som ju annars oftast ses som ett problem).

Ett bra exempel på en mycket bra "lokal" men inte toklokal (ett län, västergötland) avhandling är den Claes Theliander skrev för ett par år sedan. En större upplaga än många andra avhandlingar och enligt Claes hemsida faktiskt slutsåld! Få moderna avhandlingar i hyfsade upplagor kan stoltsera med detta. Men då närmare vi oss ett annat problem, oavsett vilket språk man skriver på så är arkeologins distributionskanaler för böcker urusla.... Man kan lägga massor med pengar på snygga och innehållsrika produkter men väldigt lite på reklam och framför allt saknar man distributionsvägar in i bokhandlar (av alla slag), bokklubbar mm

Mina åsikter om att skriva på annat språk än sitt modersmål fick jag när jag läste A-kursen i engelska på GU.
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #11 skrivet: juli 19, 2008, 20:01 »
Vi tänker bäst på vårt eget språk, har någon lingvist sagt. Är översättning verkligen så dyrt at det inte är värt att skriva på svenska och sedan få det översatt till engelska? Sedan kan man alltid publicera sig populärvetenskapligt med en kortare version på modersmålet. På det viset når man både en internationell fackpublik och en intresserad inhemsk allmänhet.

Jag tycker att du är inne på helt rätt spår. Är det rätt prioritering av skattemedel att en doktorand skall skriva på ett språk som man i de allra flesta fall uttrycker sig sämre och långsammare på än sitt modersmål? Universiteten är lite dumsnåla ibland kan man tycka (detsamma gäller layoutbiten av avhandlingarna).
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Jasaw

 • Stammis
 • Antal inlägg: 480
  • Archaeological Haecceities
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #12 skrivet: juli 20, 2008, 16:01 »
Haller inte med om att vi i alla fall tanker bast pa vart eget sprak. I mitt fall (mayaforskning) sa tanker jag faktiskt battre pa engelska da alla engelska arkeologiska termer jag anvander ar onodiga att oversatta (det finns tva svenska avhandlingar som behandlar mayaforskning sa malgruppen ar liten). Det samma galler den teoretiska delen av min forskning dar termerna oftast ar mer anvandbara pa engelska. Engelskan ar helt enkelt ett mer varierbart sprak och man nar en storre internationell publik (om nu det ar vad man vill, vilket det ar i mitt fall).

Ursakta avsaknaden av prickar och ringar pa vissa a och o. Befinner mig pa ett internetstalle i Mexiko.
Blogg: Archaeological Haecceities
http://haecceities.wordpress.com

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #13 skrivet: juli 21, 2008, 15:28 »
I mitt fall (mayaforskning) sa tanker jag faktiskt battre pa engelska da alla engelska arkeologiska termer jag anvander ar onodiga att oversatta (det finns tva svenska avhandlingar som behandlar mayaforskning sa malgruppen ar liten). Det samma galler den teoretiska delen av min forskning dar termerna oftast ar mer anvandbara pa engelska.

Har jag full förståelse för. Skyller på att jag haft semester i nästan en månad och därför knappt klarar av att tänka på den arkeologi jag själv sysslar med när jag jobbar....

Givetvis finns det arkeologiska ämnen som det knappt är mening att skriva om på svenska. Då kan man givetvis vända på mitt tidigare resonemang.
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Claes

 • Stammis
 • Antal inlägg: 243
 • Döda fiskar flyter medströms
  • http://www.theliander.se
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2008, 22:38 »
Haller inte med om att vi i alla fall tanker bast pa vart eget sprak. I mitt fall (mayaforskning) sa tanker jag faktiskt battre pa engelska da alla engelska arkeologiska termer jag anvander ar onodiga att oversatta (det finns tva svenska avhandlingar som behandlar mayaforskning sa malgruppen ar liten).

Jasaw: Ja, okey i ditt fall är det relevant att skriva på engelska (eller kanske spanska, engelska är inget språk man kommer särskilt långt med i Latinamerika). Men faktum kvarstår att oavsett hur bra man är på vilket språk som helst skriver man bättre på sitt modersmål. Så är det bara. Det ligger liksom i sakens natur att det är detta språk man uttrycker sig bäst på.

Leif: tack för dina ord. Jo, mina ex är slutsålda men jag tror det finns en låda eller två kvar på institutionen för de som är intresserade. Men är inte din avhandling egentligen betydligt mer "lokal" än min? Alltså med tanke på källmaterialets begränsning i rummet? Eller är det så att du menar att man automatiskt blir "lokal" bara för att man forskar på material från Vg?

Åsa skrev "Sen är det en annan sak att Sverige skulle behöva förlag som var mer intresserade av att ge ut populärvetenskaplig litteratur på svenska, så att man fick tillfälle att omarbeta sina resultat för en allmänt intresserad publik." Det där är en föreställning som jag möter ibland och som är lite konstig. Att det skulle vara förlagens fel att det finns så lite bra populärvetenskaplig arkeologisk litteratur... Självfallet är det inte så. Om vi alla här på Arkeologiforum började bombardera förlagen med bra populärarkeologiska manus/manusidéer så skulle saken vara löst. Det fungerar nämligen så i förlagsbranshen att skriver man bra och intressant får man publicera sig oavsett vem du är (nästan). Själv är jag lektör för arkeologiska manus på Historiska media och det är helt dött just nu på den fronten. Folk skickar inte in något helt enkelt. Så kom igen nu gott folk. Vill ni popularisera era avhandlingar ska ni inte tveka att höra av er till mig så slussar jag er rätt.


http://kullenmannen.wordpress.com/

Döda fiskar flyter medströms!

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #15 skrivet: juli 30, 2008, 11:55 »
Jag skrev min avhandling på engelska, delvis för att det var kutym och ett informellt krav (ve den naturvetare som skriver monografi eller på svenska, gack du och tvag din penna med sulfa!), delvis för att jag redan hade skrivit en del artiklar på svenska, och delvis för att jag då kunde passa på att skriva lite om den terminologiska förvirring som uppstår när jord ska beskrivas på engelska av svenska arkeologer, eller när svenska arkeologer ska tolka engelska arkeologers beskrivningar av jord (kommunikation mellan geologi och arkeologi var en del av mitt avhandlingsämne). Sedan skrev jag dels inom ett specialistfack med få kollegor som kan svenska, och dels om mer allmängiltiga arkeologiska frågor som kan vara av intresse för disciplinen internationellt, som t.ex. metod och metodutveckling.

En fördel med engelskan som inte tagits upp här gäller just avhandlingar.  Jag anser att det är bra om man regelbundet har möjlighet att rekrytera opponenter och betygsnämnd från utomnordiska länder, något som jag tror är nyttigt för disciplinen (och inte minst institutionerna) i sig.

I övrigt tycker jag, som många andra här, att man bör förmedla sin forskning på både engelska och svenska. Självklart uttrycker man sig som svensk inte lika bra på engelska, men det är också en nyttig övning att försöka uttrycka sig klart (om än inte elegant formulerat) även på språk där man inte behärskar finare nyanser. Klarar man inte det (trots skolgrundkunskaper i engelska) så bör man kanske ställa sig frågan om inte "det dunkelt sagda" också är det "dunkelt tänkta", och kanske också skärskåda sin tanke. Att försöka tänka på ett nytt spårk kan ge en nya perspektiv på den logik man brukar.

För övrigt anser jag att det vore bra om fler lade ut sina avhandlingar på nätet.

Utloggad Jasaw

 • Stammis
 • Antal inlägg: 480
  • Archaeological Haecceities
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #16 skrivet: juli 30, 2008, 16:12 »
Håller med Heimdahl om att det ar viktigt med utomnordiska opponenter och/eller betygsnämnd. Här är även min engelska bättre än min kunskap i skandinaviska språk. Opponenten på min licentiatuppsats var dansk och jag begrep dessvärre inte allt vad han sade (trots att min fru har danskt påbrå, så man kan ju tro att jag borde vara tränad). Opponenten på min avhandling var amerikan och där uppstod inga sådana problem.

Vidare så är kunskap i engelska ett krav på alla universitet och en avhandling bör ju främst rikta sig mot en sådan utbildad arkeologisk publik så att använda engelska i avhandlingar om svenskt material bör ju inte vålla några problem. Popularisera kan man göra vid sidan om. Tror inte den svenska arkeologiska forskningen utarmas för att det skrivs några svenska avhandlingar på engelska, de flesta artiklar skrivs väl ändå på svenska (antar jag utan några belägg).

För övrigt när det galler Thelianders påpekande att man inte kommer långt med engelska i Latinamerika så stämmer det nog i alla andra områden än just mayaforskningen som domineras av amerikaner. De största tidskrifterna är alla på engelska. Spanska ar dessutom inget språk man skulle komma långt med inom svensk arkeologi, få sakkunniga kan ju spanska.
Blogg: Archaeological Haecceities
http://haecceities.wordpress.com

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #17 skrivet: juli 30, 2008, 17:18 »
Men överdrivs inte avhandlingsarbetet lite väl mycket här. Hur många utländska arkeologer är det egentligen som läser svenska avhandlingar? Inte många kan det vara. Bara en sådan sak; är det någon här som läst t.ex. Ian Hoders avhandling, eller någon annan känd utländsk arkeologs avhandling? Jag har inte gjort det och jag känner ingen annan som gjort det heller. En avhandling vänder sig väl i första hand till de de inhemska forskarna som specialiserat sig på samma ämne. I så motto är ju varje skara läsare av en avhandling inte många. Varför då skriva på engelska som en slags tro att man är internationell? Niel Price:s avhandling är internationellt känd, men så skrev han också om det allra mest populära man kan syssla med inom forntidsforskningen: Odenkulten under vikingatid. Ett extremt uttjatat ämne, men som tydligen finner tusentals nya intressenter hos varje generation.

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #18 skrivet: juli 30, 2008, 18:43 »
Herulen,

Tja, om man skriver på engelska i tro om att man är internationell så är det ju synd om man inte är det, men om man är det så är det ju tur. Jag förstår faktiskt inte riktigt vad du är ute efter här. Det finns en mängd arkeologiska fennomen som i princip bara uppmärksammas internationellt, eftersom det är så få specialister i varje land som ägnar sig åt frågan. Hur många som läser avhandlingen varierar ju mycket. Ett sätt att kolla detta är ju t.ex. att titta på nedladdningsstatistik (t.ex. här http://www.diva-portal.org/su/theses/statistics.xsql#topfulltext) men det är ju såklart svårt att se hur många svenskar/utlänningar som läser.

Det är kanske inte så konstigt att engelska avhandlingar inte läses, eftersom det inte finns någon tradition av att samanställa dem till böcker för spridning där, och eftersom de ofta är extremt svåra att få tag i (ofta existerar de bara i ett tiotal exemplar). Däremot är det vanligare med t.ex. tyska och holländska avhandlingar, det har jag läst flera.

Utloggad Jasaw

 • Stammis
 • Antal inlägg: 480
  • Archaeological Haecceities
SV: Varför skrivs det så mycket på engelska i Sverige?
« Svar #19 skrivet: juli 30, 2008, 19:50 »
Det var val avhandlingar som diskussionen gallde?

Naval, jag har last manga amerikanska avhandlingar om mitt amne. Jag vet att flera amerikaner och utomnordiska mayaforskare last atminstone delar av min avhandling. Hur manga utomnordiska arkeologer som laser svenska avhandlingar kan jag inget om men det beror val snarare pa avhandlingsamnets relevans for andra regioner eller eventuella teoretiska sporsmal. Fa arkeologer ar internationellt kanda nar de skriver sin avhandling, det tar tid att skapa sig ett namn for de flesta.
Blogg: Archaeological Haecceities
http://haecceities.wordpress.com