Författare Ämne: "Ny teknik" eller omodern arkeologi  (läst 4234 gånger)

Utloggad Widsith

 • Medlem
 • Antal inlägg: 24
"Ny teknik" eller omodern arkeologi
« skrivet: december 11, 2006, 12:23 »
Jag läste i samband med att förut ej kända strukturer vid Ale stenar hittats, att man nu använt två nya tekniker, markradar och magnetometer, som bland annat utvecklats av Riksantikvarieämbetets arkeologer???

Citera
Under tre år har Riksantikvarieämbetets arkeologer och geofysikern Immo Trinks vid avdelningen UV Teknik utvecklat teknikerna. Dessa ger helt nya möjligheter att snabbt spåra strukturer under marken utan att förstöra fynden.

Ny teknik tar fram spåren under jord

Jag har alltid trott att markradar såväl som magnetometer har varit utvecklat under en längre tid, samt använts av arkeologer främst utomlands, men nu också på senare tid i Sverige? Eller är det en särskild form av dessa som nu utvecklats av svenska arkeologer och en geofysiker?

Ytterligare en teknik, som det återstår för svenska arkeologer att "uppfinna", är resistivitetsmätaren. Trots att denna en längre tid använts utomlands, så är den så gott som okänd i Sverige, och frågar man en arkeolog om tekniken så blir det snart uppenbart att denne tror man talar om antingen metalldetektor, markradar eller magnetometern. Jag har till exempel frågat om man inte skulle kunna utan någon restriktion sätta en resistivitetsmätare i händerna på en amatör, och på det sättet få en billig översyn av områden som fackfolket varken har tid eller pengar att undersöka, men svaret blir att man tror att denna mätare liksom metalldetektorn är förbjuden att använda utan tillstånd, samt att den detekterar metall och då kan leda till "rovgrävning". Vad den istället gör är ju att registrera större strukturer under jord som murar och diken.

Utloggad David

 • Stammis
 • Antal inlägg: 256
"Ny teknik" eller omodern arkeologi
« Svar #1 skrivet: december 11, 2006, 13:24 »
Hej!
Ja, det är en särskild form kan man säga. Det är mycket riktigt ingen ny teknik som sådan utan snarare ett nytt system som använts. Med system avser jag helheten - hårdvara, mjukvara och personalen:

Hårdvara - specialframtagen för arkeologiska syften. Tekniken har annars utvecklats i geologiska sammanhang och det är skillnad i upplösning mellan olika magnetometrar och georadar. De som använts nu är extremt högupplösande. Vilket ställer krav på nästa punkt.

Mjukvara - specialmodifierad mjukvara som applicerar filter för att isolera "brus" och få fram just de arkeologiska objekten. Mjukvaran kombinerar också georadrans och mganetometerns data till en helhet och ger stöd till att ta fram sektioner och planer på olika djup.

Personalen - geofysiker med arkeologikompetens och arkeolog med geofysisk kompetens arbetar i team och kompletterar varandra. Detta påverkar dokumentationsstrategin men framförallt den arkeologiska tolkningen.

Att de flesta arkeologer inte vet vad en resisitivitetsmätare är förvånar mig inte så mycket. Arkeologiutbildningarna på svenska universitet är generellt sett mycket metodsvaga, inte minst på teknikområdet.

/David

Utloggad Widsith

 • Medlem
 • Antal inlägg: 24
"Ny teknik" eller omodern arkeologi
« Svar #2 skrivet: december 11, 2006, 14:56 »
Citat från: "David"
Hårdvara - specialframtagen för arkeologiska syften. Tekniken har annars utvecklats i geologiska sammanhang och det är skillnad i upplösning mellan olika magnetometrar och georadar. De som använts nu är extremt högupplösande. Vilket ställer krav på nästa punkt.

Detta ställer jag mig frågande inför då det idag på den internationella marknaden redan finns en mängd hårdvara specialiserad för arkeologiska undersökningar. Vi har t.ex. de produkter som säljs av Geoscan Research, ett företag startat år 1984 och idag med återförsäljare över Nordamerika och Europa.

Citera
Mjukvara - specialmodifierad mjukvara som applicerar filter för att isolera "brus" och få fram just de arkeologiska objekten. Mjukvaran kombinerar också georadrans och mganetometerns data till en helhet och ger stöd till att ta fram sektioner och planer på olika djup.

Geoscan har mjukvaran Geoplot, och det finns till och med ett gratisprogram, Snuffler, för den glade amatören.

Citera
Personalen - geofysiker med arkeologikompetens och arkeolog med geofysisk kompetens arbetar i team och kompletterar varandra. Detta påverkar dokumentationsstrategin men framförallt den arkeologiska tolkningen.

Möjligen skulle detta kunna vara unikt svenskt.

Vad gäller geofysiska undersökningar av arkeologiskt intressanta platser så skriver man på denna sida att man redan år 1991 började med detta. Webbsidan har också ett antal klickbara kartor med de platser i Tyskland, Frankrike, Turkiet, Egypten med flera där man genomfört undersökningar.

Utloggad David

 • Stammis
 • Antal inlägg: 256
"Ny teknik" eller omodern arkeologi
« Svar #3 skrivet: december 11, 2006, 17:22 »
Citat från: "Widsith"

Detta ställer jag mig frågande inför då det idag på den internationella marknaden redan finns en mängd hårdvara specialiserad för arkeologiska undersökningar. Vi har t.ex. de produkter som säljs av Geoscan Research, ett företag startat år 1984 och idag med återförsäljare över Nordamerika och Europa.


Jo, det är just det jag menar. Att det är en för syftet anpassad hårdvara - inte att det är den enda unika sådana hårdvaran i världen.

Citat från: "Widsith"

Geoscan har mjukvaran Geoplot, och det finns till och med ett gratisprogram, Snuffler, för den glade amatören.


Jag har inte sagt att det inte finns någon annan sådan mjukvara i världen. Bara att det är, så långt jag vet, ovanligt att sådan specialmjukvara använts i Sverige som en del av ett permanent team av geofysiker och arkeologer.


Citat från: "Widsith"

Vad gäller geofysiska undersökningar av arkeologiskt intressanta platser så skriver man på denna sida att man redan år 1991 började med detta. Webbsidan har också ett antal klickbara kartor med de platser i Tyskland, Frankrike, Turkiet, Egypten med flera där man genomfört undersökningar.


Givetvis har tekniken använts tidigare på många andra platser. Och det är också i Tyskland, Österrike och England som tekniken utvecklats mest och där den används i samspel mellan geofysiker och arkeologer.

UV har importerat såväl sin utrustning, mjukvara för analys som personal från Österrike (http://www.univie.ac.at/vias/ ). Vid det österrikiska institutet finns det doktorander och post-docar som kontinuerligt beforskar och vidareutvecklar metoderna och teknikerna - någon sådan tvärvetenskaplig miljö finns inte i Sverige idag (och RAÄ-UV har knappast resurser att utveckla en sådan).

För en mindre sensationalisernade beskrivning än SvD:s av RAÄ:s verksamhet på området se http://hildebrand.raa.se/uv//tjanster/prospektering/eng/index.htm

Annars är det det sista stycker i SvD-artikeln som är mest intressant - för endast om metoden får en användning inom uppdragsarkeologi tror jag att den kan bli en standardmetod (i Sverige).

Utloggad SAGA

 • Medlem
 • Antal inlägg: 48
SV: "Ny teknik" eller omodern arkeologi
« Svar #4 skrivet: februari 11, 2007, 09:18 »
Svar på era frågor om magnetometer utöver riksantikvarieämbetet kolla in denna sida www.geofysik.com

Utloggad Savon

 • Avslutat konto
 • Medlem
 • Antal inlägg: 97
SV: "Ny teknik" eller omodern arkeologi
« Svar #5 skrivet: februari 20, 2007, 10:53 »
Intressanta frågor för en lantmätare!

När jag studerade till lantmätare, "Mät- och kartlinjen" var den yrkesgrupp vi hyste mest kärlek till (dock obesvarad :-\) arkeologen.

Vi såg fornlämningar i flyg- och satellitbilder. Vi stötte på lämningar, ute i fält med olika mätmetoder, radio-, radar osv...vi studera SGUs utmärkta kartmaterial om tex jordmagnetism, och vi mätte olika kemiska substanser i markerna. Vi kollade vattendelare (För tex byggprojekt osv), gamla strandlinjer, hur mycket landet höjt sig efter istiden, istidslämningar, former ex dödisgropar, moränryggar. Morönryggar kan vara utmärkta vattenledningar, förresten. Vi gick omkring med metalldetektorer för att lokalisera slarvigt nedgrävda icke-märkta ledningar.

 Vi studerade gammalt kartmaterial, folk har ju en tendens att bygga och bo på redan tidigare lämpliga platser, även om de kan ha övergivits tidvis...Allt detta kan användas tex för att hitta förhistoriska boplatser och annat.
Vi läste geodesi, fotogrammetri etc.

Lantmätarna borde vara en enorm källa till kunskaper för arkeologerna.

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: "Ny teknik" eller omodern arkeologi
« Svar #6 skrivet: februari 20, 2007, 12:38 »
Savon, mycket riktigt.

I dagsläget är det ffa digitalt kartmaterial vi rekvirerar från lantmäteriet, samt givetvis äldre kartor i olika form från lantmäteriarkiven. Via de äldre kartorna fångas många observationer upp som gjorts av lantmätare fordomtida. Men det arkeologiska utnyttjandet av dagens lantmätare är sämre.

Det grundläggande problemet ligger väl i att upprätta och upprätthålla fungerande informationsflöden mellan olika yrkesgrupper.
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/