Författare Ämne: Riksbildandet  (läst 5904 gånger)

Utloggad Sibiriska tigern

 • Stammis
 • Antal inlägg: 112
Riksbildandet
« skrivet: november 09, 2004, 22:01 »
Denna tråd är flyttad från Blev Nordborna tvångskristnade? /Johan - Admin

Notera att jag är inte expert, men jag tycker de litterära källorna innehåller en komplex bild. Adams Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar var tidigare delvis flitigt citerad och till skillnad från den tidigaste Rimberts Ansgars levnad, får man en större litterär genomgång.

När termen proto-Sverige används tror jag du menar Götaland, eller? Eller menar du den historiska benämningen på "Nordenriket / Svearike / Sverige", innefattande fem historiska länder enligt Ericus Olai?

Ja, Norrland är en historia för sig själv. Jag kanske är kontroversiell men jag anser att den litterära källan snarare riktar sig mot ett utvidgat Norrland = Västra Götaland, Svealand, Norrland och Norra Ryssland (norr om Novogorod.) Finns det någon som kan motbevisa påståendet att Gottenhavet=Bottenhavet, Gottia=bl.a. Mälardalen? Hurvida Gotterna=Goterna låter jag vara osagt.


Det står ju faktiskt att sueberna/suederna (sveonerna) förlorar Västra Götaland i och med Olof Skötkonungs kampanj; teoretiskt borde detta ställe vara utgångspunkt för den nya Sverigeorganisationen och kristifikation (låt kalla det "lutherska"). Från öst verkar det finnas interaktioner med slaver vilket borde vara mer "ortodoxt". Och från England kommer ju också missionärer ("katolska"). Det vore ju önskvärt om man någon gång kunte (enligt min hypotes) verifiera källorna och på arkeologiska grunder finna sådan rumslig systematik, istället för att endast skilja mellan hedendom<->kristendom... (?)

Mitt starkaste skäl att tolka som Norrland är följande.
 • Eftersom Ottar Viking placerar Sweoland ovanför sviarna har jag nästan tolkat detta som ett utvidgat Norrland.
 • Adams text satisfierar också detta antagande eftersom Sverige fått sitt namn från Nordens yttersta trakter (Adam IV:31).
 • Det är nästan som Normander/Norden/Nordlandet används synonymt som Suebi/Suedi/Sueti/Gente Septentrionalibus, fast på ett annat språk (persiska?, urgermanska?, uraliska?).
 • Den tidigaste kartan över Norden.
(Den etablerade tolkningen av suetia/sveoner/sviar är dock helt annorlunda.) Hursomhelst, Suetia lär ha utvidgat sig ända till Ryssland, norr om Novogorod, vilket bekräftas av icke-Nordiska källor såsom den polske kanonen Matthias von Michow i dokument från 1523 (baserade på information från 1490). Jag har t.o.m. gått så långt att associera Finnvedingar/Skritifinnar med Permer (Adam IV:SKL 94); där finns nämligen en tidig kristifikation omkring 1300-talet, jmf. Aburskriften. Men det är ju bara vad jag tror. Uppfattningen särskiljer sig inte så mycket från Nordens äldsta (återfunna) kartan, men är fullständigt olik den bild historiker målar upp.

Intressant nog läste jag att man funnit en märklig grav i Sundsvallstrakten. Nu är jag spekulativ, men jag har funderat om denna kan ha något med de katolska missionärerna från England, t.ex. Wolfred av England (Adam II:62).

----
Warning: en del saker kan jag ha missuppfattat men jag tror mig ha skrivit ner det mesta korrekt.
Warning: allt är rätt men jag kanske inte har skrivit ner det korrekt!

Utloggad Reuterdahl

 • Moderator
 • Veteran
 • Antal inlägg: 796
 • Arkeolog, Länsstyrelsen i Östergötlands län
  • Testimony of the spade
Riksbildandet
« Svar #1 skrivet: november 10, 2004, 00:23 »
Till att börja med proto-Sverige är egentligen inte en fast beteckning men brukar användas om den tid strax innan Sverige blev Sverige dvs perioden  när våra skriftliga källor benämner kungar. Proto-Sverige i den mening jag nyttjar begreppet handlar alltså om de delar som sedan blidar ett "första?" Svearike. Normal brukar man i detta lägga in Väster- och Östergötland eftersom Erikarna, Sverkersläkten, Folkungarna etc sannolikt härstammar eller åtminstonde ägde mycket land i dessa trakter. man brukar också lägga in Mälardalslandskapen, eftersom att dessa uppvisar en liknande utveckling och flera av de tidiga kungarna också utövat någon form av makt i området. Till saken faller att man kan se denna del av riket som en mer eller mindre kristen del åtminstonde under andra halvan av 1100-talet. Med kristna centralorter som Sigtuna  i Uppland, Alvastra kloster i Östergötland, Skara i Västergötland etc. Under kung Magnus Ladulås förläggs dessutom mer av makten i Mälardalsregionen, bland annat med sin riksdag poå Adelsö slott och sin begravning i riddarholms kyrkan i Stockholm. Proto-Sverige är alltså grunden till detta.

Vad det gäller de skriftliga källorna skall man vara väldigt försiktig, de kan tolkas utifrån många variabler, men kanske främst ur ett kyrkligt central europeiskt politiskt maktspels perspektiv. Dvs vilka skulle kontrollera missionen i Norden och var, Engelsmännen, Tyskarana eller den Ryska ortodoxa kyrkan. genom denna litteratur, får vissa namn och vissa skeenden, men sannolikt inte ur ett perspektiv som håller forskningsmässigt.

Citera
Eller menar du den historiska benämningen på "Nordenriket / Svearike / Sverige", innefattande fem historiska länder enligt Ericus Olai?
 

Jag har själv inte läst eller studerat hans förhållingsätt, men jag tror att du menar boken En svensk krönika som utkom på 1540-talet. Även om jag inte har läst den så tror jag att den kan vara problematisk att använda för att diskutera Sveriges framkomst som nation. Även om den ligger närmare händelsen än vad vi är idag. Sannolikt är den starkt färgad av sin tid med politiska omvälvningar som Gustav Vasa tillträde, starkt danskhat och reformationen mm.


.
Citera
..Norrland...Jag kanske är kontroversiell men jag anser att den litterära källan snarare riktar sig mot ett utvidgat Norrland som en gång innefattat Västra Götaland, Mälardalen, Norrland och Norra Ryssland (norr om Novogorod.) Finns det någon som kan motbevisa att Gottenhavet inte är samma som Bottenhavet och att Gottia är en historisk benämning på en bit av Mälardalen? Hurvida Gotterna ska associeras med de historiska Goterna låter jag vara osagt.


Här vet jag inte riktigt vad du menar. Men kontakterna mellan Ryssland och Sverige omnämns i tex Nestorskrönikan, vilken också skall tas med en nypa salt. I Nestorskrönikan omnämns Ruserna vilka skall ha haft sitt ursprung i Svitjod, (jämför rus med det finska namnet på Sverige, Ruotsi, eller det estniska namnet,Rootsi), vilka skall ha grundat Kievriket. Från dessa "ruser" skall möjligen Ryssland fått sitt namn. Andra dokument som stöder ett skandinaviskt inflytande i det som bleb Ryssland är fynd av runtexter och genealogiska spörsmål rörande det rusiska storfurstendömets eventuella härstamning från den svenske hövdingen Rurik och diskussionen gällande hur man skall tolka det otvetydigt skandinaviska inslaget på ryska höggravfält (jfr Gravskick) och i boplatslagren på orter som Staraja Ladoga, Bjeloozero, Novgorod, Gnezdovo och Bolsjoje Timjerevo (se Jaroslavl). En del av detta kan eventuellt härledas till vikingatida handelsfärder och kanske mer eller mindre fasta handels stationer.

Citera
Det står ju faktiskt att sueberna/suederna (sveonerna) förlorar Västra Götaland i och med Olof Skötkonungs kampanj; teoretiskt borde detta ställe vara utgångspunkt för den nya Sverigeorganisationen och kristifikation (låt kalla det "lutherska"). Från öst verkar det finnas interaktioner med slaver vilket borde vara mer "ortodoxt". Och från England kommer ju också missionärer ("katolska"). Får jag fråga om det finns en sådan arkeologisk systematik, eller går det bara att skilja på hedendom<->kristendom?


Jag vet inte din källa rörande Skötkonung så den kan jag inte kommentera. Luther kommer in först på 1520-talet så denna har inget med kristnandet i Sverigae att göra. Däremot finns det flera spår av kontakter med flera kristna traditioner. Från den katolska sidan finner vi spår genom t ex Engelska helgonnamn, att kyrkor är vigda åt vissa helgon, helgonkalendrar med mera. Detsamma finner vi från kontakter med Tyskland och här har vi också skriftliga källor som Rimbert och Ansgar. Kontakter med kristendomen via Ryssland och Baltikum kan vi bland annat se genom artefakter som uppståndelseägg och andra föremål som kan kopplas till den rysk-ortodoxa kyrkan, vilket hittats i  t ex gravar på Gotland och i Mälardalen mfl.

Citera
Eftersom Ottar Viking placerar Sweoland ovanför sviarna har jag nästan tolkat detta som ett utvidgat Norrland.


Jag vet inte vem Ottar Viking är och jag känner inte igen beteckningen Sweoland. Källa ?

Citera
Adams text satisfierar också detta antagande eftersom Sverige fått sitt namn från Nordens yttersta trakter (Adam IV:31).

Adam från Bremen var missionär och inte historiker, det är tveksamt om man kan lägga någon vikt vid huruvida han vet var Sverige fått sitt namn ifrån. Under den period han besöker Sverige, om han de facto gjorde det, har för övrigt Sverige ej blivit Sverige utan han besöker bland annat Mälardalen och då eventuellt Svearna, om det är vad dom kallade sig.

Citera
Hursomhelst, Suetia lär ha utvidgat sig ända till Ryssland, norr om Novogorod, vilket bekräftas av icke-Nordiska källor såsom den polske kanonen Matthias von Michow i dokument från 1523 (baserade på information från 1490).


När skulle detta ha varit. Det som vi idag kallar Sverige blev sannolikt inte "enat" som ett land förren tidigast någon gång under 1000-talet. Och var engtligen inte en fast stat förren betydligt senare.

Citera
Jag har t.o.m. gått så långt att associera Finnvedingar/Skritifinnar med Permer (Adam IV:SKL 94); där finns nämligen en tidig kristifikation omkring 1300-talet, jmf. Aburskriften. Men det är ju bara vad jag tror. Uppfattningen särskiljer sig inte så mycket från Nordens äldsta (återfunna) kartan, men är fullständigt olik den bild historiker målar upp
.

Att historiker inte tar upp detta är på grund av att Adam av Bremen är en svag källa. Aburskriften känner jag inte till, men hur Sverige såg ut på 1300-talet har vi en ganska bra bild av utifrån historieforskning och diverse diplom sedan långt tid tillbaka. Vilken karta anser du är den äldsta av Norden?

Citera
Intressant nog läste jag att man funnit en märklig grav i Sundsvallstrakten. Nu är jag spekulativ, men jag har funderat om denna kan ha något med de katolska missionärerna från England, t.ex. Wolfred av England (Adam II:62).


Varför skulle de ha något med Wolfred att göra ? När har man funnit graven? i samband med vilken grävning? finns det någon länk?

/Magnus

----
Warning: en del saker kan jag ha missuppfattat men jag tror mig ha skrivit ner det mesta korrekt.
Archaeology is taxes well spent!

Utloggad Gorm

 • Administratör
 • Gode
 • Antal inlägg: 2 926
  • Arkeologiforum
Riksbildandet
« Svar #2 skrivet: november 10, 2004, 09:25 »
Dessutom; Adam av Bremen besökte aldrig Sverige (eller det som idag är Sverige) själv utan alla hans geografiska och etnologiska observationer baseras helt på hörsägen från bl a danska kungen Sven Estridsen. Sven var bl a med och organiserade den danska kyrkan. Adams skildring borde alltså var föga objektiv.

/Johan
: iarþ : sal : rifna : uk : ubhimin :

Utloggad Sibiriska tigern

 • Stammis
 • Antal inlägg: 112
Riksbildandet
« Svar #3 skrivet: november 10, 2004, 23:56 »
Citat från: "Reuterdahl"
Till att börja med proto-Sverige är egentligen inte en fast beteckning men brukar användas om den tid strax innan Sverige blev Sverige dvs perioden  när våra skriftliga källor benämner kungar. Proto-Sverige i den mening jag nyttjar begreppet handlar alltså om de delar som sedan blidar ett "första?" Svearike. Normal brukar man i detta lägga in Väster- och Östergötland eftersom Erikarna, Sverkersläkten, Folkungarna etc sannolikt härstammar eller åtminstonde ägde mycket land i dessa trakter. man brukar också lägga in Mälardalslandskapen, eftersom att dessa uppvisar en liknande utveckling och flera av de tidiga kungarna också utövat någon form av makt i området. Till saken faller att man kan se denna del av riket som en mer eller mindre kristen del åtminstonde under andra halvan av 1100-talet. Med kristna centralorter som Sigtuna  i Uppland, Alvastra kloster i Östergötland, Skara i Västergötland etc. Under kung Magnus Ladulås förläggs dessutom mer av makten i Mälardalsregionen, bland annat med sin riksdag poå Adelsö slott och sin begravning i riddarholms kyrkan i Stockholm. Proto-Sverige är alltså grunden till detta.

Jag är inte expert, men formellt tror jag man bör skilja mellan svitjod å ena sidan, och sverige och andra sidan. Rent idéhistoriskt fattar jag det som att sverige är en term som införs - kanske av en intellektuell elit, kanske av en sägnen - och ansågs vara ett historiskt rike innefattande fem regioner/länder = Skandinavien + Ryssland. Just nu kan jag inte spåra denna tanke längre bak än 1470. Men Svitjod/Sveafolken != Sverige.

Citat från: "Reuterdahl"
Vad det gäller de skriftliga källorna skall man vara väldigt försiktig, de kan tolkas utifrån många variabler, men kanske främst ur ett kyrkligt central europeiskt politiskt maktspels perspektiv. Dvs vilka skulle kontrollera missionen i Norden och var, Engelsmännen, Tyskarana eller den Ryska ortodoxa kyrkan. genom denna litteratur, får vissa namn och vissa skeenden, men sannolikt inte ur ett perspektiv som håller forskningsmässigt.


Instämmer. Man kan ju också fråga sig vad som var meningen med missionen; var det att utvidga ekonomiska regioner, eller att predika den sanna läran bland de vilda folken? Adams Historia om Hamburgstiftelsen ... ska rent kritiskt tolkas som en källa från 1430/1595 tycker jag, och inte 1070. Ett icke fullständigt exemplar i Wien anses härstamma från 1200-talet, men sedan finns det inga äldre exemplar än 1430-tal. Huvudinnehållet är förvisso källmässigt identiskt med 1200-talet.

Enligt min mening rör det sig om ett utvidgat Svea- + Norrland, och inte utvidgat Götaland. Punkt slut! :-)

Citat från: "Reuterdahl"
Citera
Eller menar du den historiska benämningen på "Nordenriket / Svearike / Sverige", innefattande fem historiska länder enligt Ericus Olai?
 

Jag har själv inte läst eller studerat hans förhållingsätt, men jag tror att du menar boken En svensk krönika som utkom på 1540-talet. Även om jag inte har läst den så tror jag att den kan vara problematisk att använda för att diskutera Sveriges framkomst som nation. Även om den ligger närmare händelsen än vad vi är idag. Sannolikt är den starkt färgad av sin tid med politiska omvälvningar som Gustav Vasa tillträde, starkt danskhat och reformationen mm.

Jag är lite osäker och återkommer i frågan, men notera att det är skrivet av Ericus Olai ca. 1470. En swensk crönika bör sorteras under göticismen, d.v.s. är ett mycket kulturellt värdefull manuskript (men därtill alldeles ohistorisk och fullständigt odugligt.)

Citat från: "Reuterdahl"
.
Citera
..Norrland...Jag kanske är kontroversiell men jag anser att den litterära källan snarare riktar sig mot ett utvidgat Norrland som en gång innefattat Västra Götaland, Mälardalen, Norrland och Norra Ryssland (norr om Novogorod.) Finns det någon som kan motbevisa att Gottenhavet inte är samma som Bottenhavet och att Gottia är en historisk benämning på en bit av Mälardalen? Hurvida Gotterna ska associeras med de historiska Goterna låter jag vara osagt.


Här vet jag inte riktigt vad du menar. Men kontakterna mellan Ryssland och Sverige omnämns i tex Nestorskrönikan, vilken också skall tas med en nypa salt. I Nestorskrönikan omnämns Ruserna vilka skall ha haft sitt ursprung i Svitjod, (jämför rus med det finska namnet på Sverige, Ruotsi, eller det estniska namnet,Rootsi), vilka skall ha grundat Kievriket. Från dessa "ruser" skall möjligen Ryssland fått sitt namn. Andra dokument som stöder ett skandinaviskt inflytande i det som bleb Ryssland är fynd av runtexter och genealogiska spörsmål rörande det rusiska storfurstendömets eventuella härstamning från den svenske hövdingen Rurik och diskussionen gällande hur man skall tolka det otvetydigt skandinaviska inslaget på ryska höggravfält (jfr Gravskick) och i boplatslagren på orter som Staraja Ladoga, Bjeloozero, Novgorod, Gnezdovo och Bolsjoje Timjerevo (se Jaroslavl). En del av detta kan eventuellt härledas till vikingatida handelsfärder och kanske mer eller mindre fasta handels stationer.


Jag tror vi syftar på samma saker. Det som sker vid vikingatiden kan ju kanske ha en mycket äldre bakgrund och att händelserna då innebar starten på slutet? Som jag förstår det anses den nusvenska gränsen gått omkring norra Novogorod ända fram till slutet av 1500-talet, vilket är det definitiva slutet på det spännvidden av historiska-Sverige, d.v.s. det rike som antogs ha existerat och angavs som skäl för att expandera proto-Sverige. Även vid denna tid (1500-tal) är uppgifterna i detta område är osäkra, men inte motstridiga. De är osäkra eftersom man kan visa att flera regionsnamn har blivit omkastade med Olaus Magnus geografi.

Citat från: "Reuterdahl"
Citera
Det står ju faktiskt att sueberna/suederna (sveonerna) förlorar Västra Götaland i och med Olof Skötkonungs kampanj; teoretiskt borde detta ställe vara utgångspunkt för den nya Sverigeorganisationen och kristifikation (låt kalla det "lutherska"). Från öst verkar det finnas interaktioner med slaver vilket borde vara mer "ortodoxt". Och från England kommer ju också missionärer ("katolska"). Får jag fråga om det finns en sådan arkeologisk systematik, eller går det bara att skilja på hedendom<->kristendom?


Jag vet inte din källa rörande Skötkonung så den kan jag inte kommentera. Luther kommer in först på 1520-talet så denna har inget med kristnandet i Sverigae att göra. Däremot finns det flera spår av kontakter med flera kristna traditioner. Från den katolska sidan finner vi spår genom t ex Engelska helgonnamn, att kyrkor är vigda åt vissa helgon, helgonkalendrar med mera. Detsamma finner vi från kontakter med Tyskland och här har vi också skriftliga källor som Rimbert och Ansgar. Kontakter med kristendomen via Ryssland och Baltikum kan vi bland annat se genom artefakter som uppståndelseägg och andra föremål som kan kopplas till den rysk-ortodoxa kyrkan, vilket hittats i  t ex gravar på Gotland och i Mälardalen mfl.


Jag tror nog att rötterna till vad som idag kallas lutherdomen är betydligt äldre än Martin Luther 1500-tal. Jag tog mig friheten att använda begreppet lutheranism / protestantism eftersom jag tycker den kan projiceras tillbaka tillbaka till 900-talet, med Harald Blåtand, i litterära källor. När hans son tog över spekulerar en del att det var en variant av kristendom och inte hedendom. Enligt min mening vann kristendomen mark när den kunde samexistera med den befintliga religionen, något som jag nämnde i allra första inlägget. Detta påstående har väl ingen arkeologisk nytta. Det man önskar är att kunna urskilja byggnader, artefakter, o.s.v. för denna inriktning. Själv har jag kollat på kyrkbyggnader, men forskningen är mager eller så är det en primitiv tanke. Problemet är också att nutida kyrkor är byggda på grunder från de äldre kyrkorna, om jag förstår det rätt.


Citat från: "Reuterdahl"
Citera
Eftersom Ottar Viking placerar Sweoland ovanför sviarna har jag nästan tolkat detta som ett utvidgat Norrland.


Jag vet inte vem Ottar Viking är och jag känner inte igen beteckningen Sweoland. Källa ?

Min tvetydiga beteckning på Sverige som var ett försök att återge det så riktigt som möjligt. Det ska vara: "Norge, Sverige och Kvänland är beläget norr om Svear". (jmf. kung Alfred av England)

Citat från: "Reuterdahl"
Citera
Adams text satisfierar också detta antagande eftersom Sverige fått sitt namn från Nordens yttersta trakter (Adam IV:31).

Adam från Bremen var missionär och inte historiker, det är tveksamt om man kan lägga någon vikt vid huruvida han vet var Sverige fått sitt namn ifrån. Under den period han besöker Sverige, om han de facto gjorde det, har för övrigt Sverige ej blivit Sverige utan han besöker bland annat Mälardalen och då eventuellt Svearna, om det är vad dom kallade sig.

Adam av bremen använder folkslagsbeteckningar som är flitigt citerade och etablerade begrepp hos arkeologer och historiker. Det kan inte vara här som hans manuskript har minst källvärde, och att det övriga är ganska bra källmässigt? Det verkar som om dessa uppgifter aldrig ifrågasätts, bara det övriga innehållet. Det tycker jag är konstigt.

Citat från: "Reuterdahl"
Citera
Hursomhelst, Suetia lär ha utvidgat sig ända till Ryssland, norr om Novogorod, vilket bekräftas av icke-Nordiska källor såsom den polske kanonen Matthias von Michow i dokument från 1523 (baserade på information från 1490).


När skulle detta ha varit. Det som vi idag kallar Sverige blev sannolikt inte "enat" som ett land förren tidigast någon gång under 1000-talet. Och var engtligen inte en fast stat förren betydligt senare.

Vad jag förstår fram till slutet av 1500-talet då det övertogs av moskoviter, och det är möjligt att denna bit var "ärvt" och aldrig ett krigsbyte omkring 1200/1300-talet. Det är vad jag tror. Kort därefter verkar krig utbryta.

Även om vissa tycker att den moderna historieforskningen är väl dokumenterad sedan 1300-talet är det omtvistat hur de nordliga gränserna gick, vilket jag tycker är mest intressant. Så är fallet med fredsavtalet i Nöteborg 1323. Det är möjligt att konflikten bottnar i politiska uppfattningar, jag vet inte.

Citat från: "Reuterdahl"
Citera
Jag har t.o.m. gått så långt att associera Finnvedingar/Skritifinnar med Permer (Adam IV:SKL 94); där finns nämligen en tidig kristifikation omkring 1300-talet, jmf. Aburskriften. Men det är ju bara vad jag tror. Uppfattningen särskiljer sig inte så mycket från Nordens äldsta (återfunna) kartan, men är fullständigt olik den bild historiker målar upp
.

Att historiker inte tar upp detta är på grund av att Adam av Bremen är en svag källa. Aburskriften känner jag inte till, men hur Sverige såg ut på 1300-talet har vi en ganska bra bild av utifrån historieforskning och diverse diplom sedan långt tid tillbaka. Vilken karta anser du är den äldsta av Norden?

Aburskriften är vad jag förstår bara ett evangelium, och inget annat.
 
Finland är i t.ex. Fundinn Nóregr snarare ett område öster om dagens Finland. Varför dessa var så intressanta då var för att man kunde plocka ut någon form av skatter.

Citat från: "Reuterdahl"
Citera
Intressant nog läste jag att man funnit en märklig grav i Sundsvallstrakten. Nu är jag spekulativ, men jag har funderat om denna kan ha något med de katolska missionärerna från England, t.ex. Wolfred av England (Adam II:62).


Varför skulle de ha något med Wolfred att göra ? När har man funnit graven? i samband med vilken grävning? finns det någon länk?

Notera att det här är bara en tanke och inget annat, inte heller något "bevis", bara en intressant tanke som troligen inte är helt felaktig; det har inge att göra med rikesbildningen. Det var en privatperson som funnit ett gravpar, och vad jag förstår är den nyligen grävd: rubriken är konstiga gravar förbryllar arkeologer i Östersunds Posten, http://www.op.se. Artikeln är borttagen från Nätet. (Hoppas att det var denna.) Jag är själv intresserad att läsa rapport, så om ni har tips får ni gärna yttra dem.

----
Warning: en del saker kan jag ha missuppfattat men jag tror mig ha skrivit ner det mesta korrekt.
Warning: allt är rätt men jag kanske inte har skrivit ner det korrekt!