Författare Ämne: Korståg till Finland - ikring 1050?  (läst 182025 gånger)

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
Korståg till Finland - ikring 1050?
« skrivet: mars 17, 2014, 23:48 »
I land där amatör-detektorister får slippa till hittas ständigt nya och till dels uppsiktsväckande fynd.

I finska Janakkala kom tre amatörer över en yxa och en spjutspets. När arkeologerna anlände visade det sej att objekten tillhörde en mannsgrav från vikingatidens slut.

Graven var en typisk kristen flat-grav - med ett  välbevarad skälet på ca. 180 cm nerlagd i en kista. I tillägg till spjut och yxa hade han fått två sällsynta svärd med sej i graven. Men ingen sköld.

Det ena svärdet lär vara av 'vikingtida' typ, medan det andra lär vara från 'korstågstiden' - alltså av frankisk typ.
Det senare var hela 120 cm - och berättas vara det längsta någonsin hittat i Finland.

 
Citera

Historieentusiaster från Janakkala höll på att undersöka en åker med hjälp av metalldetektorer i slutet av oktober när de påträffade en spjutspets och ett yxblad av järn. De avbröt sina undersökningar och meddelande Museiverket om fyndet.

Museiverkets forskare hittade en grav på fyndplatsen. I graven gjordes dessutom ett sällsynt fynd: där låg två svärd från olika tidsåldrar, ett från vikingatiden (800–1050 e.v.t.) och ett från korstågstiden (1050–1150 e.v.t.).

http://www.nba.fi/sv/om_oss/pressmeddelandearkiv?Article=5855

Det 'vikingtida svärdet' har påskriften "In Nomine Domini" och bekräftar att personen i fråga är en kristen. Det större långsvärdet - från korstågstiden - berättar att graven svårligen kan vara äldre än 1050.

Förövrigt berättar gravsättet om en typisk kristen begravning - i en tid då Baltikum och Finland fortfarande var 'djupt hedniska'. Graven borde alltså härstamma från en utlänning, gärna en korsfarare som vistas älv-vägarna mellan Tavastehus och Helsingfors - och avlidit ungefär mitt där i mellan?

Kan det här i så fall vara et spår efter det 'korståg' som enligt Adam gick till "kvinnornas land" - under Anund Jakobs tid? Vi vet ju att 'Tavastehus' nämns som dödsort på en av dom berömda minnes-sternarna från mitten av 1000-talet. Dessa har man gärna tillägnat 'Ingvarståget'. Flera av minnesstenarna beskriver dödsorter "i öster" eller områden kring Finska viken.

I teorin kan det omnämnda Ingvarståget alltså ha varit ett minne efter den hird som - enligt Adam - alla föll i hop med den kungliga Anund - eftersom "kvinnorna hade förgiftat sina brunnar". 
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2014, 10:09 »
Ja, varför inte. Överhuvud taget finns det mycket att fundera kring svearnas närvaro runt finskaviken/Bottenviken. När uppstod bosättningarna i Finland/Estland? Vilka var sitonerna? Finskforskning anser att inflyttning kom med korstågen på 1100 tal, ortnamn berättar detta. Dock har vi arkeologiska fynd från vikingatid och längre tillbaka som berättar om en kultur av skandinavisk prägel men även i form av blandkultur germansk-finsk. Tankar som jag förstått är att i ung eg. Finland och åland har det mkt tidigt funnits en germansk kultur men med mycket gles befolkning som har flukturerat och mot slutet av vikingatiden avfolkats. Vi har sagorna som berättar om östra landändar som förlorats. Estniska vikingar, tavasternas härjningar, Novgorods växande makt osv. Har vi i Sitonerna ett See(sjö)-folk av germansk kultur runt 100 ekr. En blandkultur med ingiften på både den svenska som finska sidan. Områden som sedan av hävd övertogs av svearna och dess rodsmän. Vart flyttade Sitonerna och var möttes svear och de? Rodslagen? Något sker mot slutet av vikingatiden som får Sveakungen att orientera sig västerut eller möjligen inåt. Förändrade maktförhållanden i Gardarike, tillväxande estnisk/tavastisk makt. Danernas expansion. Kristendom och begynnande maktstrider. Först 100 år senare börjar åter den östra delen att återkomma som ide, denna gång inom ramen för en kristen stats åtagande och arkiv.
Erik

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #2 skrivet: mars 18, 2014, 14:46 »
Ett større antal svenska runstenar från mitten av 1000-talet berättar om svenska hövitsmän och krigare som avlidit österut. För något sekel sedan gjorde Oscar Montelius en utmärkt artikel om fenomenet i Fornvännen.

Här berättas närmare om den minnessten som stått vid Hämlinge vid Gävle, till minne om Egil, ledaren för den regionala ledungen - som dött i "Tafstolonti":

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/626/1914_081.pdf?sequence=1

Tavasteland:
http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/Tavastland

“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Castor

 • Veteran
 • Antal inlägg: 864
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #3 skrivet: mars 18, 2014, 16:14 »
Vilka var sitonerna?

Vilka de än var så har de säkert ingenting med Finland att göra.

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #4 skrivet: mars 18, 2014, 17:55 »
Intressant påstående Castor men frågan infinner sig utsökt, varför?
Erik

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #5 skrivet: mars 18, 2014, 18:56 »
Boreas!
Vad gäller Helsingländerna, så kan man se en tydlig enhetlig organisation längs V Halsens kuster. Något liknande kan man inte se längs Halsens östra kuster.
...

Inte ens "kyrkesplatser", såvida man inte börjar hitta dem nu. Det innebär m a o att Romersk katolska kyrkan ca 1000 - 1300 inte kan identifiera någon "statsbildning" vars stormän de kan stödja sig på öster om Halsen. Det kan förstås hända att detta Kvenland är en inlandsföreteelse, som inte lämnar tydliga spår längs kustbandet.

Under perioden 1050-1250 lär allt land norr om Hälsingland och öster om Bottenhavet ha levt utanför kyrkans välde. Samma sak med havslandet norr om Trondenes och Tromsö, där 'finnarna' fortfarande rådde sej själva - som hedningar. I 1100-talets norska lagar förbjöds envar kristen - under hot av landsförvisning - att ha kontakt och samvara med alla finnar. Grunden lär ha varit att Norges nya, katolska regenter ansåg "finnarna" vara "trollkunniga", "primitiva" och "opålitliga" hedningar.

Samma sak med själva Finland, Karelen och Baltikum, där dom sista 'missionsmarker' låg. När goternas Birka förstörs ikring 1050 upphör handeln över Åland, där man intill dess hade handlat med kvener, finnar och ryss och balter. Det är på denna tid dom asiatiska och arabiska föremån försvinner från Skandianvien.

Intill Anund Jakobs och Emunds tid hade kontakten över Ålands hav - och handeln med silver, siden och kryddor  - varit en väsentlig del av svears och götars handelsutbyte. Gotlands exceptionella arkeologi lär visa att ön mycket tidigt varit ett centrum ("nav") i mitten av Östersjöns handel och kulturutväxling. 

Läser man sen Adam hade götarna ett samband med ryss och balter genom en nord-ostlig handels-station kallad 'Birca'. När Adams kolleger i scolian beskriver vägen till detta Birca hänvisar dom till "danska sjöfarare" - som berättat att Ansgars Birca låg fem dygns seglats från Danmarks nord-östra hörn (Skåne/Blekinge). När man sen utser Hiltin till ny biskop för öst-götarna - ligger biskopssätet på 'öarna i baltiska havet'. Sen får vi även veta att detta Birca blivit "förstört", varför öst-götarnas biskopssäte fick flyttas till Linköping. Orsaken till förstörelsen av detta Birca och detta biskopssäte förklaras dock aldrig - vilket i sej är något märkvärdigt.   

Orsaken till den kyrkliga frånvaron på Åland och syd-västra Finland lär alltså vara att landet lagts öde. Det lär tyda på att man utfört ett tidigt 'albigenser-tåg' mot dom 'hedniska' folkens kulturcentra och rikedomar - där konfiskationen utförs med en sällsynt grad av grundlighet. När den katolskt uppfostrade Anund efter sin död 1050 får heta "Kolbränna" (Vgl) så lär orsaken vara att han "straffade olydiga undersåtar" genom att "bränna deras hus". I så fall kan man ju faktisk förklara varför den katolska kyrkan fick lämna Sverige under åren 1050-1061, efter att Emund Gamle och svenskarna förövrigt hade uppfattat vad som hade skett under det katolska korståget i österled - där även 'kungasonen Anund' och "alla hans män" fick sätta livet till - så som Adam faktisk skriver.

Efter denna tid blev alltså Finland 'förbjudet område' i närmare 200 år - vilket även förklarar varför landets syd-västliga del fick ligga öde fram till unionen kom i stånd - efter att dom påkommande inbördeskrigen avmattades. I Sund kyrka vid Saltvik på Åland finns en runsten som varit inmurad i kyrkmuren. På den får man veta att "Uini I Ilu". Det kan läsas som "Vinet är giftigt" - och förklaras som en varning att inte segla vidare österut - till det Adam i en annan passus beskriver som 'Vin-land'. Det kan även förklara varför svearikets viktigaste handelsled under slutet av vikingatiden bröts:

http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,5364.msg47043.html#msg47043
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #6 skrivet: mars 18, 2014, 20:29 »
Lokala sägner från Åminne berättar om finnarnas rätt fasansfulla möte med kristendomen:

Citera

"Local tradition had it still in the 18th century that a decisive battle against invading Swedes was held in Eura's Big Meadow (Iso Niitty) in the Middle Ages. According to the story, there was blood up to man's ankles on the meadow."

(Purhonen, Paula: "Kristinuskon saapumisesta Suomeen". 1998.)


Eura/Åminne innan korstågstiden:

Citera

För arkeologer är Eura mest känt för det enastående gravfältet Luistari som innehåller ca 1300 gravar. Under ledning av Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander har det gjorts undersökningar i mer än 30 år, och hon har minutiöst publicerat materialet i fyra omfattande volymer...

I Luistari finns rika gravar och fynd från bl.a. vikingatiden som vittnar om välstånd, handel och kontakter i alla riktningar. Mest berömd är kanske den välbevarade kvinnodräkten från grav 56 som rekonstruerats och kopierats av många.

Det finns flera anledningar till att sätta Eura på Europakartan över vikingatida handelsplatser och centra, man vågar jämföra platsen med svenska Birka i betydelse. Finland har av tradition ställts år sidan sedan bilden av vikingatiden formades under 1800-talet. Kanske för att skandinavisterna i grannländerna hade nog med sitt under deras "vikingatid" under mitten på 1800-talet och att finländarna hade sin nationellt präglade "Kalevalatid" då, samtidigt som ryssarna hade sin pan-slavistiska rörelse.

En av konsekvenserna är att skandinaviska vikingar på väg österut - i praktiskt taget alla skildringar - åker raka vägen förbi Finland och in i Neva och tycks stanna till först i ryska Staraja Ladoga. Man bunkar inte ens färskvatten...

http://www.forntidateknik.z.se/IFT/litte/eura.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Eura
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #7 skrivet: mars 18, 2014, 21:16 »
Del 1
Citera
Under perioden 1050-1250 lär allt land norr om Hälsingland och öster om Bottenhavet ha levt utanför kyrkans välde. Samma sak med havslandet norr om Trondenes och Tromsö, där 'finnarna' fortfarande rådde sej själva - som hedningar. I 1100-talets norska lagar förbjöds envar kristen - under hot av landsförvisning - att ha kontakt och samvara med alla finnar. Grunden lär ha varit att Norges nya, katolska regenter ansåg "finnarna" vara "trollkunniga", "primitiva" och "opålitliga" hedningar.
Jag påpekar att "hedning" i Romersk Katolskt (i varje fall Hamburg-Bremens) språkbruk innebär andra kristna snarare än icke kristna. Man bekymrade sig mer för andra kristna kyrkors inflytande hos befolkningarna än sådant inflytande icke kristna hade, eftersom sistnämnda  inte utgjorde något hot mot Romersk Katolska kyrkan.

Citera
Samma sak med själva Finland, Karelen och Baltikum, där dom sista 'missionsmarker' låg. När goternas Birka förstörs ikring 1050 upphör handeln över Åland, där man intill dess hade handlat med kvener, finnar och ryss och balter. Det är på denna tid dom asiatiska och arabiska föremån försvinner från Skandianvien.
Det ser ut som om du avser Björköstaden (av Adam nämnd som "Ansgars birca), men skriver om birca/Köpingsvik. Sistnämnda är redan vid Adams tid säte för ett stift, vilket anger att orten även är säte för en kunglig släkt, med vilken Romersk Katolska kyrkan stödjer sig på. Troligt säte för Wendlands kung, vilket är sveakungarna fram till 1066.
Citera
Intill Anund Jakobs och Emunds tid hade kontakten över Ålands hav - och handeln med silver, siden och kryddor  - varit en väsentlig del av svears och götars handelsutbyte. Gotlands exceptionella arkeologi lär visa att ön mycket tidigt varit ett centrum ("nav") i mitten av Östersjöns handel och kulturutväxling. 

Läser man sen Adam hade götarna ett samband med ryss och balter genom en nord-ostlig handels-station kallad 'Birca'. När Adams kolleger i scolian beskriver vägen till detta Birca hänvisar dom till "danska sjöfarare" - som berättat att Ansgars Birca låg fem dygns seglats från Danmarks nord-östra hörn (Skåne/Blekinge). När man sen utser Hiltin till ny biskop för öst-götarna - ligger biskopssätet på 'öarna i baltiska havet'. Sen får vi även veta att detta Birca blivit "förstört", varför öst-götarnas biskopssäte fick flyttas till Linköping. Orsaken till förstörelsen av detta Birca och detta biskopssäte förklaras dock aldrig - vilket i sej är något märkvärdigt.
Här blandar du ihop info om Ansgars birca och ett annat birca, nämnligen "birca/Köpingsvik". Adam nämner om Ansgars birca och vägen dit, både land resp sjövägen, samt avslutar med att nämna "att staden numera är övergiven. Inte minst arkeologiskt kan vi se att birca/köpingsvik då fortfarande existerar, medan Ansgars birca var övergivet några decenier före 1000 (ersatt av Sigtuna). 


Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #8 skrivet: mars 18, 2014, 21:21 »
Del 2
Citera
Orsaken till den kyrkliga frånvaron på Åland och syd-västra Finland lär alltså vara att landet lagts öde. Det lär tyda på att man utfört ett tidigt 'albigenser-tåg' mot dom 'hedniska' folkens kulturcentra och rikedomar - där konfiskationen utförs med en sällsynt grad av grundlighet. När den katolskt uppfostrade Anund efter sin död 1050 får heta "Kolbränna" (Vgl) så lär orsaken vara att han "straffade olydiga undersåtar" genom att "bränna deras hus". I så fall kan man ju faktisk förklara varför den katolska kyrkan fick lämna Sverige under åren 1050-1061, efter att Emund Gamle och svenskarna förövrigt hade uppfattat vad som hade skett under det katolska korståget i österled - där även 'kungasonen Anund' och "alla hans män" fick sätta livet till - så som Adam faktisk skriver.

Efter denna tid blev alltså Finland 'förbjudet område' i närmare 200 år - vilket även förklarar varför landets syd-västliga del fick ligga öde fram till unionen kom i stånd - efter att dom påkommande inbördeskrigen avmattades. I Sund kyrka vid Saltvik på Åland finns en runsten som varit inmurad i kyrkmuren. På den får man veta att "Uini I Ilu". Det kan läsas som "Vinet är giftigt" - och förklaras som en varning att inte segla vidare österut - till det Adam i en annan passus beskriver som 'Vin-land'. Det kan även förklara varför svearikets viktigaste handelsled under slutet av vikingatiden bröts:

http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,5364.msg47043.html#msg47043
Du talar här om Wendlands norra delar. D v s det av Adams land, som bestod av "öarna", vars stift är "birca stift". Birca stift är planerat att i samverkan med sveakungen ta den kyrkliga kontrollen över Wendlands kristna. Birca stift är tydligt omnämnt som stiftet över "öarna", och vad "öarna är framgår av Adams geografiska beskrivning. I denna beskrivning anger han hur en sjöled för från Hedeby till Konstantinopel. Den nordiska delen av denna övärld är alltså Wendland och i avsikt att ta den kyrkliga kontrollen över dessa "öar", d v s befolkningscentran längs sjöleden, så upprättar man alltså  birca stift.
Romersk Katolska kyrkan överger aldrig de områden du nämner. Den hade dittills aldrig ens haft fotfäste i de norra delarna av övärlden, trots att där är gott om kristna i dessa av gravar att döma, men de är snarare "andra" kristna. Vi vet att 2 stammar runt Odermynningen är grekisk ortodoxer, liksom staden Jumne är enligt vad Adam uppger i Gesta, så då är det inte osannolikt att det kan finnas en god del ortodoxer även i norra Wendland.

Exakt vad som händer i norra Wendland kan inte utsägas, men landet som institution är under sammanbrott redan från tiden 1025-1050. En viktig faktor ligger antagligen längre österut, där Kievfurstarna fjärmar sig från norden, samtidigt som handeln mot Svarta Havet minskar. En annan faktor är inbördeskrig, där troligen andra svear från Mälarområdet anfaller österut. Fiendskapen märks bl a eftersom Mälarområdet från ca 1000 vidtager enormt arbetskrävande åtgärder för att stänga den gamla infarten till Mälarviken och förlägga infarten till Stockholm (det tog 200 år att utföra), varvid Mälaren blir en sjö. Sammanbrottet blev definitivt när de gamla svearnas kungaätt (Wendland) dog ut på manslinjen ca 1066.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #9 skrivet: mars 18, 2014, 22:48 »
Att lägga fram något som gällande sanning är ett gott retoriskt knep men att identifiera köpingsvik som Birka är väl inte speciellt vedertaget. Vilket fö gäller Köpingsvik som stift.
Erik

Utloggad Castor

 • Veteran
 • Antal inlägg: 864
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #10 skrivet: mars 18, 2014, 23:24 »
Citat från: Castor
Vilka [sitonerna] än var så har de säkert ingenting med Finland att göra.

Intressant påstående Castor men frågan infinner sig utsökt, varför?

Off Topic-varning. :)

Lägger man ihop tre av de viktigaste källorna Plinius d.ä.,Tacitus och Ptolemaios blir bilden ganska tydlig... 

Alla tre är överens om att Germania öster om sig har Sarmatia och att gränsen går vid Vistula. 

Östersjön var mycket dåligt känd av antikens greker och romare. Plinius har en osäker uppgift om att kustlandet mellan ungefär Lübeckbukten och Gdanskbukten beboddes av "hirri och scirri" och "veneti och sarmati". Hos Ptolemaios hittar vi namnet Sinus Veneticus som på ett ungefär motsvarar Gdanskbukten. Dess kust beboddes förstås av veneter.

Plinius och Ptolemaios frammanar bilden av veneterna som ett kustfolk, medan Tacitus, däremot, placerar veneterna i inlandet. Tacitus har fyra folk längst bort i Germanien (Svebien), av vilka tre i klartext sägs bo i anslutning till kusten. Dessa fyra är Lemovierna, Suionerna, Aistierna och Sitonerna. Inget av folken omtalas av någon annan antik författare (Ptolemaios har visserligen de snarlika Sulones och Sidones, men de bodde i inlandet). Alla fyra bodde helt klart väster om Germaniens (Svebiens) östgräns, väster om det sarmatiska Balticum. Direkt efter att Tacitus har berättat om Sitonerna, skriver han "här är Svebiens yttersta gräns".

Tacitus' Lemovi, Suiones, Aistii och Sitones kanske helt enkelt är underavdelningar av Ptolemaios' kustnära Veneti.

Utloggad Castor

 • Veteran
 • Antal inlägg: 864
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #11 skrivet: mars 18, 2014, 23:33 »
Att lägga fram något som gällande sanning är ett gott retoriskt knep men att identifiera köpingsvik som Birka är väl inte speciellt vedertaget. Vilket fö gäller Köpingsvik som stift.

Helt klart är det inte någon vedertagen sanning att Köpingsvik = Birka. Men det är ändock sannolikt.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #12 skrivet: mars 18, 2014, 23:51 »
"Fyndtomheten" i södra Finland under perioden 1050-1250 är förvånansvärd - inte minst på bakgrund av dom många samfund och gravhögar som hittats i dessa områden från BÅ, JÅ och vikingatid. Under alla dessa perioder förekom dessutom handel med andra östersjöländer, jämte det centrala Ryssland.

Fornborgar och depåfynd från YJ/medelålder - enligt Matti Huurre (2000):
http://koti.mbnet.fi/freebird/Suomi/Huurre%20201%20Hilltop%20forts.jpg

Gravplatser från korstågstid, enligt Paula Purhonen (1998):
http://koti.mbnet.fi/freebird/Suomi/Purhonen%20115%20ristiretkiajan%20kalmistot.jpg

Teckenförklaring:
- Kvadrat, fyllda: Brandgravsfält med rötter i YJ.
- Kvadrat, öppna: Gravfält (inhumation) med rötter i YJ

- Cirklar, större: Nya gravfält från korsstågstid
- Cirklar, mindre: Nya enkelgravar från korstågstid
- Trekanter: Medeltida gravfält


Gravplatser och brandgravar från korstågstiden (1050-1300), enligt Huurre:
http://koti.mbnet.fi/freebird/Suomi/Huurre%20135%20Crusade%20Age%20cemetaries.jpg

Korsformade spännen och hängen från korstågstid (Purhonen, 1998):
http://koti.mbnet.fi/freebird/Suomi/Purhonen%20113%20ristiretkiajan%20ristiriipukset.jpg

Centrala orter år 1200, enligt Huurre (2000):
http://koti.mbnet.fi/freebird/Suomi/Finnish%20tribes%201200%20AD.jpg

Ref.:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finlands_f%C3%B6rhistoria
http://forums.taleworlds.com/index.php/topic,200845.0/wap2.html
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #13 skrivet: mars 19, 2014, 00:40 »
Intressant påstående Castor men frågan infinner sig utsökt, varför?


Off Topic-varning. :)


Full alarm.

Personliga käpphästar och andra utsvävningar ombeds på det allra vänligaste att tas i riktig tråd - subsidiärt i tråden för dom lösa ballongers fria flykt. Där har vi numer kommit över 300 sidor - och redan täckt både Köpingsvik, Sandby och det övriga Öland.

Envar framtidig kommentarer som INTE handlar om Svearnas vikingtida relationer till Finland - och deras öden under vikingatidens sista sekel - kommer från och med nu att bli brännmärkt i slow-motion, med kolsvarta sarkasmer och glödande iron-i...
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #14 skrivet: mars 19, 2014, 01:15 »
Full alarm.

Personliga käpphästar och andra utsvävningar ombeds på det allra vänligaste att tas i riktig tråd - subsidiärt i tråden för dom lösa ballongers fria flykt. Där har vi numer kommit över 300 sidor - och redan täckt både Köpingsvik, Sandby och det övriga Öland.

Envar framtidig kommentarer som INTE handlar om Svearnas vikingtida relationer till Finland - och deras öden under vikingatidens sista sekel - kommer från och med nu att bli brännmärkt i slow-motion, med kolsvarta sarkasmer och glödande iron-i...


Bravo
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #15 skrivet: mars 19, 2014, 08:43 »
Ber ödmjukast om ursäkt, men eftersom jag tror med stöd i Tacitus så beskriver han ett inbyggarnamn på det blandfolk/kultur som bebodde Åland och sö Finland, Sitoner. Dessa är dessutom uppräknade bland germanerna och vi ser stora arkeologiska likheter mellan Mellansverige och denna region. Inte så märkligt med tanke på geografin. Det är dessa som försvinner från ung. slutet av vikingatiden. Det spekuleras i slavräder som 1. forslade bort folk och 2. fick övriga att fly. Detta är intressant eftersom man kan spekulera vart, troligen Mälardalen och varför inte kusten som sedemera bekom Roslagen. Intressant nog så talar lagmannen förmanande till Olof angående förlorade marker i öst. Hans son företar ett korståg dit och detta verkar ha varit på Svenska kungens agenda sedan dess, att återta hävdvunna trakter, dit också Estland verkar ha hört. Vi har sedan åtminstone korstågstiden en fast svensk bosättning på de estniska öarna men även kusttrakterna och enligt florensdokumentet räknades detta till Sverige. Korståget runt 1050 bekommer därmed bara en naturlig följd av ett försök till återupprättande av överhöghet men i kristna förtecken. Här torde även den inhemska opinionen räknas in. Den västliga inriktningen verkar ha mött patrull i och med Norrmän och Daner. Att vi sedan får en reaktion efter Anund är nog inte att förvåna. Sverige bekom allt mer fragmenterat och kaotiskt i kölvatten av de förändrade politik-religiösa förändringarna. Tidigare bas till kungavärdighet och militär inriktning förändrades. Den kyrkliga sfären lär ha gnuggat händer med ett större inflytande på de olika fraktionerna, söndra och härska, och en allt rikare kyrkostat. Anund försökte möjligen göra en politisk insats med ett riktat korståg, en balans mellan det gamla. Hade det varit framgångsrikt hade traditionalisterna blivit nöjda, ledung till öst. Kyrkan likaså, korståg och hans egna position starkare gentemot de alltmer dominerande ätterna inom Svearike.
Erik

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #16 skrivet: mars 19, 2014, 08:46 »
Ps, angående fyndtomheten gäller detta även ortnamnen om jag förstått det rätt, de svenska ortnamnen verkar i huvudsak vara medeltida, de tidigare germanska borta med historien.
Erik

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #17 skrivet: mars 19, 2014, 12:20 »
Ingrid Gustin hör till dom arkeologer som gärna vill bidra med korrektiv till "1800-talets nationalromantik" - och gå i rätta med senare politisk vurm. Om man kan bortse från dessa appellativer är ger hennes arbete en viktig inblick i dom vikingtida relationer mellan svear och finnar:

"Birkaborna med föremål från finska fastlandet"
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3461261&fileOId=3461316
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Korståg till Finland - ikring 1050?
« Svar #19 skrivet: mars 19, 2014, 14:57 »
Intressanta artiklar.
Bilden kring bosättningarna i eg.finland som uppvisar markanta drag av mellansvensk kultur är i sig även de mer av en blandkultur. Det intressanta är att vi innan avfolkningen av dessa regioner, märk väl att detta tydligen gäller även Åland, har en idag okänd kultur som ej var ren finsk utan mer en germansk och baserad på kust-ö förhållanden. En förklaring till dess fluktuationer över tid lär möjligen ha göra med en mkt låg population. Tidsmässigt pratar man om åtminstone bronsåldern (alternativt båtyxeperioden) till vikingatidens slut. En tämligen lång period med en germansk (?) grannkultur som haft stora beröringspunkter och sannolikt korsgiften på elitnivå åtminstone. Denna okända kultur skulle passa alldeles utmärkt som kandidat till Sitonerna som grannar till Siuonerna. Siton kan vara ett Zee-tun(?), folket som bebor sjötunen (?). Dessa lär ha rört sig vant över vattenytorna och möjligen även Upplandskusten. Svearnas närhet och släktskap, tillika större resurser kan med tiden gynnat ett sammangående och benämning rodsmän kan ha uppstått utifrån. Därav Roser-Svear.

Något händer dock under slutet av vikingatiden som pressar bort dessa kust och ö svear, roser men intresseområden och krav kvarstår hos Sveakonungen. Vilket ger ytterligare en aspekt på Anund och senare korståg. Möjligen är Birkala och Kvenerna arvtagarna i Finland och Novgorods skatteuppbörd och samarbete med Kvenerna ett arv från deras Rosiska ursprung.
Erik