Författare Ämne: Svold / Svolder / Svöldr  (läst 5742 gånger)

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
Svold / Svolder / Svöldr
« skrivet: november 15, 2014, 10:46 »
I mange år har jeg ledt efter kirkebygninger i Nordeuropa, og er derfor gået længere tilbage i historien, end folk normalt gør. Det var i den anledning, at jeg også ledte efter Svöldr – jeg er ikke helt klar over, om det er en norrøn betegnelse, eller om der er noget polsk i navnet. For nylig havde jeg besøg af flere polakker og vi talte om Boleslaw Chrobry, hvis betegnelse/epitet udtales 'krrobrr' ... måske er 'r' i slutningen af et navn også i Norden?

Jeg har et gammelt kort over Vindland eller Venden, fra en bog, hvorpå Svoldr er angivet.
På kortet ligger øen Svoldr i Stubber Bank, sydøst for Rügen.
https://www.google.dk/maps/place/Grosser+Stubber/@54.226708,13.595581,10z/data=!4m2!3m1!1s0x47ab1237ea27a529:0xc0f826ae730d47f0

Her er det kort, jeg tidligere skrev om. Det er kopieret fra en bog jeg havde en gang i fortiden. (se ill.)
Man finder nemt Svöldr ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Seeschlacht_von_Svold

Bogen har nok været fra ca. 1900, og dengang behandlede flere historiere sagn og sager, lige så seriøst som vi i dag behandler nyere skriftlige kilder. Enten har været noget, som nu er skyllet væk, ellers også er det en tegners visualisering af en historikers fantasi... Men når adskillige kort, som er flere hundrede år gamle, har angivet den, er det værd at dvæle ved.

Tjek også dette -- zoom in og se "Stubber"
http://www.swaen.com/zoomV3.php?id=16243

 ... og så er det også med her, kortet er fra 1600-tallet ...
http://www.ebay.com/itm/1651-Antique-map-northern-Germany-Rugia-Baltic-Sea-Rugen-Mercator-Jansson-/271467830112

og noget er med her:
http://www.ebay.com/itm/1609-1633-Hondius-Lubin-Rugen-Very-Decorative-Map-/260752348302


Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Svold / Svolder / Svöldr
« Svar #1 skrivet: november 15, 2014, 10:46 »
Historikus bidrog med dette:
I en beskrivelse af De danskes toge til Venden af N. M. Petersen 1837, ser det ud som om at ’Bornholms’ kort afspejler det meste af en beskrivelse fortalt af Saxo.

Citera
Saxe nævner Insula Arconensis, quæ Withova dicitur, hvilken ved et lille Sund (fretum), næppe saa stort som en Flod, var adskilt fra Rugia; han kalder den ogsaa Provincia Arcun, og modsætter denne Ø (insula) det faste Land (continens);imidlertid var dette Landskab ikke egentlig nogen Ø, men en Halvø; der var nemlig en Landstrimmel (tractus), som forbandt dette Arkonensernes Land (Archonensium fines) med Fastlandet eller den øvrige Deel af Rügen. Efter denne Beskrivelse er det altsaa nuværende Provins WITTOW, den nordligste Deel af Rügen, i Diplomer kaldet Wythuy, Wytouwy; adskilt fra den sydlige Deel af Rügen ved das Binnenwasser, som gaaer ind fra die wittowsche Fähr, og ved en smal Landstrimmel forbunden med Halvøen Jasmund. Efter Saxes Beskrivelse har das Binnenwasser da ikke været nær saa stort, som det nu er. Her laa imod Nordøst paa den høje Kridtklint Byen Arkona, Archona paa Rugia, Arkún i Vindlandi. [ . .] Paa Wittow ligger en anseelig Landsby Wyck eller Wieck (Vík). [ . .] Ved en Landstrimmel forbindes Wittow med Halvøen JASMOND, der ved en lignende Landstrimmel forbindes med det egentlige Rügen, men forresten er omgivet med Vand. Denne Provins nævnes først hos Saxe, der kalder den Provincia Jasmonda. [ . .] Endelig fortæller Knytlinga, at de Danske laae ved Stræla, sejlede Morgenen efter til Tíkarey (Tríkurey).

Naar man betragter disse Efterretninger og denne Egns nuværende Udseende paa et større Kort med alle dens Grunde, saa vil man finde det sandsynligt, at der imellem Rügen og det lige overfor liggende Fastland ved Wusterhausen har forhen ligget een større og vel flere mindre Øer, kun ved smalle Vande adskilte fra hverandre, og dette vil da betydelig bidrage til at oplyse de nordiske Efterretninger.

I disse omtales nemlig austr fyrir Vindland en Ø Svöldr, en Flod Svöldr-á, eller efter en Variant et Svanland eller Svauland, som denne Flod var ved, samt en portus Svaldensis eller Valdensis. Denne Ø Svöldr kan da næppe være andet, end nysanførte Ø Svant-Wusterhausen eller en anden undergaaet større Ø henimod Greifswalde til; Floden maa have været et nu til et Dyb forvandlet Udløb ved denne Ø; og portus Svaldensis eller Valdensis en Havn ved Wyker-Bodden, rimeligviis dat olde Deep, som det kaldes i Diplomer, ved Landsbyen Wyk, som blev anlagt af de Danske og i Diplomer forekommer under Navnet Vicus Danicas.

Teksten er fundet her - http://heimskringla.no/wiki/De_danskes_toge_til_Venden

*
Min ringhed igen:
Se også side 196-197 her -- hele smøren skal med i linket:
http://books.google.dk/books?id=9AkuAAAAYAAJ&pg=PA197&lpg=PA197&dq=svöldr&source=bl&ots=ucX-SHK6KJ&sig=gsVAO3SCq0rRaIV7Iyx66kWTnVg&hl=da&sa=X&ei=IxtmVJmdCsW8ygPL64CQDA&ved=0CF8Q6AEwCA#v=onepage&q=svöldr&f=false

Når man læser Olav Tryggvessons Saga i Heimskringla, er der ingen tvivl om, at Svold ligger ved Rügen.

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Svold / Svolder / Svöldr
« Svar #2 skrivet: november 15, 2014, 11:01 »
Hvis andre har eller finder lignende gamle kort over Rügen, hvor man kan se Svöldr/Svold/Svolder el.lign. kunne det være interessant, hvis de blev lagt op her, eller links til dem.

Fra dansk Wikipedia:
"Slaget ved Svold omtales i en række forskellige historiske værker. Det ældste af dem er Adam af Bremens (ca. 1080) værk. En af hans vigtigste kilder var Svend Estridsen af Danmark, og hans gengivelse af slaget har derfor en dansk synsvinkel. Senere brugte den danske historiker Saxo Grammaticus Adams værk som udgangspunkt for sin egen beretning i Gesta Danorum (ca. 1200)."

Adam af Bremen kan ikke regnes til de troværdige kilder. Som nævnt har Olav Tryggsvessons Saga flere henvisninger til at Svold ligger sydpå og Rügen er nævnt.

"Den massive fortælling, Óláfs saga Tryggvasonar en mesta (ca. 1300) kombinerer flere af de førnævnte kilder og udgør den yngste, længste og i realiteten mindst pålidelige kilde til de historiske begivenheder af sagafortællingerne."

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Svold / Svolder / Svöldr
« Svar #3 skrivet: november 15, 2014, 12:32 »
Man kan søge på Svold eller Svolder i denne tekst. Note fortæller, at informationer ikke svarer til Saxos, hvad de heller ikke kan, da han skrev efter Adam af Bremen.
http://www.scribd.com/doc/76775378/N-M-Petersen-De-danskes-toge-til-Venden


Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Svold / Svolder / Svöldr
« Svar #4 skrivet: november 15, 2014, 12:40 »
Det som, Saxo kalder Svolderhavn (portus Svaldensis), ses ikke i Knytlingesaga, som i stedet taler om Svolderå (Svöldr), men ikke om nogen ø med navnet.

http://runeberg.org/adjorgen/1/0075.html

Flere kilder taler om om S i bugten nord for Peenes udløb, eller i nærheden af Greifswald.

*

 3) Elv, Aa, = á? I denne Betydning kan vistnok ikke Ordets Forekomst med Sikker- hed paavises, om den end kan findes sandsynlig. Saaledes brugtes nemlig mht. ouwe se Mhd. Wb. II, 1, 454 b13 fgg; og naar en af Oderens Arme ved dens Udløb i Østersøen kaldes die neue aue = die neue reke, mlat. nova reka ifølge hvad A. D. Jørgensen meddeler i AnO. 1879 S. 30211 med Anm. 2, da kan aue ikke have anden Betydning end det ven- diske og i alle eller dog de fleste slaviske Sprog forekommende Ord reka dvs. Vand- løb, Aa, Elv; og naar man ser hen til dette, kan man let tænke sig det muligt, at i Ordene við ey þá, er Svoldr heitir Hkr. 20633 (jvf Fm. II, 295; X, 3416); ikke er Tale om en Ø, men om en Elv ved Navn Svolder, hvilket endog finder Bestyrkelse i Udtryk som í ánní Svoldr Fm. XI, 354; portus Svaldensis Saxo ed. Müller I, 8745; fyrir Svoldrar mynni Hkr. 21123; fyrir Svoldr Fm. III, 15; Svoldrar vágr OT. 5428; medens Ordet ey paa den anden Side let af den med de stedlige Forhold ubekjendte kan være opfattet som om Svoldr var en Ø, og derfor kan tales om holmrinn Svoldr OT. 514 jvf sá holmi heitir Svoldr Fsk. 742.
http://www.edd.uio.no/perl/ordbok/ordboksviser.prl?b=f&o=ey&k=%

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Svold / Svolder / Svöldr
« Svar #5 skrivet: november 18, 2014, 10:48 »
Noget tyder på, at den norske historiker Jacob Aall, der oversatte og udgav Heimskringla har medtaget skjaldevers, som jeg ikke middelbart kan finde i de udgaver der ligger på Heimskringla.
Har vi nogle nordmænd eller andre, der kan bidrage med noget om dette?
Hvis det er øen Svold, som er blank herunder, står den måske under vand?

Krigern, som rødner
Strids(h?)battens blanke Svold
Satte modig Trøster
Mod Østen over Onars
Datters grønne Ege-Mark
Da flittig Skjoldesvinger
Fra Irland nylig kom
Paa Svanevangens Sti.


Utloggad Historikus

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 508
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Svold / Svolder / Svöldr
« Svar #6 skrivet: november 18, 2014, 12:16 »
Hvis det er øen Svold, som er blank herunder, står den måske under vand?

Strids(h?)battens blanke Svold

Blanke Svold. Da jeg udførte research på friserne stødte jeg på udtrykket 'blanke hans' som jeg mener i betydning Nordsøen. Begrebet sammenkædes med tekster omkring stormfloder i det nordfrisiske område.
Man kan ikke se træerne for bar skov!

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Svold / Svolder / Svöldr
« Svar #7 skrivet: november 18, 2014, 12:45 »
Blanke Svold. Da jeg udførte research på friserne stødte jeg på udtrykket 'blanke hans' som jeg mener i betydning Nordsøen. Begrebet sammenkædes med tekster omkring stormfloder i det nordfrisiske område.

Kan det være farvandet, der benævnes sådan, eller er øen stormomsust?

Se også
http://de.wikipedia.org/wiki/Blanker_Hans

Hvide Svold ...  hm

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Svold / Svolder / Svöldr
« Svar #8 skrivet: november 19, 2014, 09:35 »
En henvendelse til redaktionen af Heimskringla gav dette svar, som viser, at jeg ved søgning på 'Svold' kom ind i en saga, som intet har med sagen at gøre:

"Jeg er bange for, at du er på vildspor.
Det vers af Guttorm Sindres »Hákonardrápa«, du nævner, findes i Håkon den Godes saga, kap 9.
Se Finnur Jónssons tydning her (vers 5): http://heimskringla.no/.../H%C3%A1konardr%C3%A1pa_%28Go...

»som rødner Stridshattens blanke Svold« er Jacob Aalls gendigtning af en kenning for at rødfarve sværdet i blod: Stridshattens blanke Svold = »Hjelmens blanke is« [J. Aall: »Snorre Sturlesons norske Kongers Sagaer«, 1838, p. 89, note 1]. Originalen har »sóknhattar svellrjóðr«, der kan oversættes til »den, der rødfarver kamp-hattens (dvs. hjelmens) is (dvs. sværd)«.

Det har absolut intet med lokaliteten Svold at gøre. »Svell« betyder »is-lag« på norrønt, og det har oversætteren fået til »Svold«.

Mvh. Jesper Lauridsen

PS: Jacob Aall var ikke historiker, men teolog og jernværksejer, og han er ikke berømt for sine oversættelser af skjaldekvad ..."