Författare Ämne: Kulturturism - historisk och forntida inriktning  (läst 10885 gånger)

Utloggad raunas

 • Medlem
 • Antal inlägg: 56
  • http://www.blixtarna.com/nils
Kulturturism - historisk och forntida inriktning
« skrivet: augusti 29, 2004, 23:10 »
JA, vad tycker ni om turismen i samband med historiska och/eller förhistoriska platser, momument, byggnader, gravplatser, evenemang etc?
Tex Ales stenar, Kalmar slott, "Arns rike", Rökstenen, medeltidsveckan i Visby, Gene fornby osv.

Bra eller dåligt?

Utloggad hsu

 • Stammis
 • Antal inlägg: 297
  • http://www.henriksummanen.com
Kulturturism - historisk och forntida inriktning
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2004, 08:30 »
Inte helt odelat kanske, men "bra" känns som det helt klart rätta svaret. Jag är ganska positiv till stora delar av Agenda kulturarvs idévärld (och stora delar av den nuvarande kulturarvspolitiken) att en dialog är att föredra framför monolog (från etablissemanget). Baksidan av detta blir ju automatiskt historieförfalskning, pseudovetenskap och annat, samtidigt som det skapar intresse.

/h

Utloggad Gorm

 • Administratör
 • Gode
 • Antal inlägg: 2 926
  • Arkeologiforum
Kulturturism - historisk och forntida inriktning
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2004, 11:22 »
Ibland kan pseudovetenskapens sanningar vara mer lockade än den etablerade forskningens. Se bara på de av Bob G Lind arangerade guidningarna vid Ale stenar där dessa drog mer folk än RAÄs. "Arns rike" vet jag lite om, är det en historiskt korrekt guidning eller baseras de på Guilous böcker?

Men överlag ställer jag mig possetiv till guidningar, ett alternativt sätt att föra ut histoian än genom böcker. Att man som på Birka försöker levnadsgöra historien med tidsenliga kläder och rekonstruktioner tror jag gockså kan vara pedagogiskt och vara ett sätt att växa intressen.
: iarþ : sal : rifna : uk : ubhimin :

Utloggad trillian

 • Medlem
 • Antal inlägg: 42
Kulturturism - historisk och forntida inriktning
« Svar #3 skrivet: augusti 30, 2004, 23:53 »
Jag tycker helt klart att det är bra med historisk turism av olika slag. Jag ser inget negativt i det, även om jag ställer mig tveksam till sådana guiningar liknande de anordnade utav ovan nämnda Bob Lind. Ales stenar är tyvärr ett jippo och det gör mig ont att se det. Guidningar på grävningar t.ex. är kanske något som skulle göras i större utsträckning. Medeltidsveckan och andra marknader, och även forntidsbyar och liknande är också positivt. Även om dessa kanske inte alltid visar den s.k. "korrekta" vetenskapen så kan de bli en början för ett intresse för förhistorien och detta är bara positivt.

Utloggad Stefan

 • Medlem
 • Antal inlägg: 60
Kulturturism - historisk och forntida inriktning
« Svar #4 skrivet: november 14, 2004, 13:24 »
Jag har tidigare studerat turism på universitetet i Karlstad och sedan jag började läsa arkeologi har jag valt att inrikta mina uppsatser på arkeologisk turism, den ena handlade om en viss plats, hällristningarna i Himmelstalund och hu dessa används för att locka turister till staden. Nu skriver jag min c-uppsats om hur privata och statliga aktörer skiljer sig åt i gestaltningen av vikingatiden.

 För mig är turism och arkeologi intimt förknippade med varann, några av världens främsta turistmål är av arkeologisk karaktär (Luxor, Machu pichu, pyramiderna, osv, osv) och i Sverige är ju Ales stenar, Tanum, Birka mfl etablerade turistmål. Detta gör att den stora folkmajoriteten främst kommer i kontakt med arkeologi när de semestrar och besöker arkeologiska turistmål. Därför anser jag att det är viktigt att studera vad det är som möter turisterna, vad framhävs, vad är det som inte sägs, vad står det i turistbroschyrerna, på informationstavlorna osv. Möter besökarna en alltför tillspetsad och "populärvetenskaplig" arkeologi?
Min egen inställning är att det bakomliggande syftet med att bedriva verksamhet med arkeologisk inriktning är ytterst viktigt, är det kunskap eller ekonomiskt vinst som står i fokus? I det sistnämda används ju arkeologin rent krasst för att tjäna pengar och då kanske fokuseringen blir en annan, i värsta fall förvrängd, än om det är kunskapen som står i fokus. Med anledning av detta förespråkar jag en kraftig ökad satsning på statlig arkeologisk turism, liknande den i Skottland, där kring 80 platser bedrivs som turistmål i Historic Scottlands regi (liknande det svenska riksantikvarieämbetet).

Utloggad Reuterdahl

 • Moderator
 • Veteran
 • Antal inlägg: 796
 • Arkeolog, Länsstyrelsen i Östergötlands län
  • Testimony of the spade
Kulturturism - historisk och forntida inriktning
« Svar #5 skrivet: november 16, 2004, 19:47 »
Jag ser en fara med t ex världsarvsturismen som har börjat att bre ut sig. De flesta fornlämningar i Sverige kan betraktas i sin "naturliga" miljö, men med en större turism kommer nya krav att ställas på våra fornlämningar. Dessa krav kan komma att rasera vissa områden. De krav som komma är bland annat tillgänglighet, tex stora parkeringsplatser, rastplatser med bänkar och bord, eventuella museer på plats, resturanger, kiosker etc. Detta riskerar att förändra omlandet kring våra fornlämningarn vilket kan förstöra det "naturliga intrycket. Detta kan givetvis göras mer eller mindre bra. Jag är inte motståndare till att fornlämningarna skall göras tillgängliga eller att man bygger t ex museer, men de kanske inte skall ligga precis intill anläggningarna som på Birka eller vid Uppsala högar.

Jag är dock inte helt positiv till att länsmuseer är med och anordnar Arn dagar etc. Risken finns att man befäster tron på att Guillios böcker skulle vara någon form av faktaböcker. Jag kan inte heller påstå att jag är odelat positiv till företeelser som Eketorp på Öland, som till viss del har förvandlats till en lekskola mer anpassad för barn än för vuxna. Att man där också har byggt upp borgen på ett sätt som den sannolikt aldrig sett ut gör inte det hela bättre.

En fördel med att vissa "kulturarv" blir mer synliga är att kulturmiljövården uppmärksammas och kanske får lite mer pengar, om inte annat så att man kan uppdatara informationen på plats.

/Magnus
Archaeology is taxes well spent!

Utloggad Stefan

 • Medlem
 • Antal inlägg: 60
Kulturturism - historisk och forntida inriktning
« Svar #6 skrivet: november 21, 2004, 14:44 »
Jag håller delvis med Reutserdahl, Eketorp är inte det bästa exemplet på hur arkeologisk turism bedrivs. I detta fall hade det väl varit bättre om det framgick att platsen inte är autentisk och inte framställer en trovärdig bild av Ölands forntid. Populariseringen riskerar helt klart att gå för långt med jippon av olika slag där det häftiga och spektakulära betonas. Detta är framförallt en fara där vinstintresset står i fokus, det vill säga hos privata entreprenörer.

Turismen i sig är det däremot inget fel på och givetvis ska turister välkomnas till arkeologiska platser och miljöer. I dagens samhälle med sin vinstmaximering som ledstjärna är det givetvis svårt att undvika att vissa ser att arkeologisk turism kan vara lönsam och därmed utnyttjar människors intresse för arkeologi. Detta kan dock motverkas genom att satsa på en kunskapsinriktad arkeologisk turism där den offentliga sektorn (RAÄ, kommuner, länsstyrelser etc.) är huvudmän. Viss service kan finnas vid våra stora arkeologiska resmål men museer. presentshopar osv ska drivas utan vinstsyfte, av flera skäl, bland annat för att undvika alltför stor förenkling.

Utloggad Reuterdahl

 • Moderator
 • Veteran
 • Antal inlägg: 796
 • Arkeolog, Länsstyrelsen i Östergötlands län
  • Testimony of the spade
Kulturturism - historisk och forntida inriktning
« Svar #7 skrivet: november 21, 2004, 21:44 »
Jag håller med dig i sak Stefan, dock med förbehållet att inte enbart privata aktörer är problemet. Eketorp har fram till för ett par år sedan drivits av RAÄ och sedan dess av Kalmar länsmuseum. Jag tror att de flesta problem som både du och jag nämde går att lösa med planering och en försiktighetsprincip. Man måste noga planera alla ingrepp inte bara i och på en fornlämning utan också kring en fornlämning.

/Magnus
Archaeology is taxes well spent!

Utloggad Stefan

 • Medlem
 • Antal inlägg: 60
Kulturturism - historisk och forntida inriktning
« Svar #8 skrivet: november 25, 2004, 11:51 »
Men de privata aktörerna har ett annat huvudsyfte med sin verksamhet och det är som bekant vinstmaximering. Även inom arkeologin har vi exempel på hur människors intresse har utnyttjats som någonting det går att tjäna pengar på. Och om syftet är vinst i första hand blir fokuseringen annorlunda, det häftiga, äventyrliga framhävs och så sprids en förvrängd bild av forna tider.
Jag håller med om att dagens stat eller offentliga sektor knappast är perfekt och bara för att turismverksamhet bedrivs av dessa behöver inte allt bli bra, syftet är dock i huvudsak annorlunda (bildning, allas väl osv - i alla fall på pappret!).
Jag ska dock säga att jag inte i sak har något emot statlig massturism där syftet är ett annat än att tjäna pengar, en plats behöver inte nödvändigtsvis förstöras för att den besöks av en massa människor!