Författare Ämne: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?  (läst 40791 gånger)

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #40 skrivet: september 10, 2014, 15:52 »
Citera
Frågan var inte vilket ursprung de kelter som under femte till sjätte århundradet kom till Brittanien hade, utan det faktum att merparten av den nutida befolkningendär  fortfarande kan räkna sig som kelter.
Nu försöker du avleda uppmärksamheten från vad DNA faktiskt pekar på, lika väl vad DNA INTE pekar på.
Knappast fortfarande kelter eftersom det inte ankom någon keltisk befolkning. Möjligen att Brittiska Öarnas befolkningar i samklang med Västeuropas befolkningar annammar en gemensam keltisk kultur.
Vad som anlände sker via normala folkutbyten i sqamband med krig eller handel (slavar, fångar, giftermål), vilket inte sätter särskilt många DNA-spår, men däremot bidrar starkt till utbyten av  kulturyttringar. Varför kan inte en del "keltiska" yttringar i konst, religio, vetenskap helt enkelt utvecklas inom Brittiska Öarna? Befolkningarna inom Brittiska Öarna är förståss Britoner och varianter av denna, Irer och varianter av denna samt Gaeler och varianter av denna. Picterna är senare ankomna, kanske från Norden.

I Europa har vi idag annammat en stor del Nordamerikanska kulturyttringar, men jag tror inte befolkningarna i Europa börjar kalla sig "amerikansk" för det.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #41 skrivet: september 10, 2014, 15:56 »
Citera
Hur skulle det ha gått till när Attila och Oden harmoniserades?
Den processen har jag ingen aning om. Rent generellt finns exempel på hur historiska företeelser harmoniseras med andra med tiden, varvid de olika teman som hamoniseras "försvinner" från befolkningarnas medvetenhet.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Hans Menzing

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 369
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #42 skrivet: september 10, 2014, 16:26 »
I de gamla berättelserna skall Oden ha varit med att skapa världen. Då kan han knappast kopplas ihop med Attila som levde på 400-talet. I vilket fall brukar han räknas som förkristen gud vilket också talar mot A ttila.

Utloggad Castor

 • Veteran
 • Antal inlägg: 864
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #43 skrivet: september 10, 2014, 20:49 »
Saknar "övertygande" bevis innebär faktiskt att du anser att det finns bevis, men du är inte övertygad. Detta förhållande är dock avsevärt starkare än då du säger att Brittiska Öarnas befolkningar har sitt ursprung från Sydryssland, där det helt SAKNAS bevis (du kanske blandar ihop med R1A).

Den bevisföring som finns på Eupedia övertygar i alla fall mig...

http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml

Naturligtvis måste man tillgripa spekulationer och rena gissningar för att fylla tomrummen efter alla saknade pusselbitar, men jag tror i alla fall att den bild som framträder i länken ovan i stora drag är riktig.

Det som talar emot ett ursprung på Iberiska halvön är enligt min mening följande:

Den istida befolkningen var inte stor. De var jägare/samlare och folkmängden var beroende av tillgången på bytesdjur.
När isen drog sig tillbaka spreds denna lilla befolkning över hela västra och norra Europa. Befolkningstätheten i deras utbredningsområde måste hela tiden ha hållit sig på en låg nivå.

Vi vet varifrån jordbruket, boskapsskötseln, nötkreaturen, fåren, getterna och tamhästen kom. De människor som införde allt detta till västra och norra Europa hade ett enormt övertag och kunde öka sin numerär därför att de i avsevärt högre grad än jägarna kunde påverka tillgången på mat.

Den sista stora invandringsvågen till Västeuropa förde inte bara med sig tamhästen och vagnen utan också kännedomen om koppar och brons. Kelterna dök upp i slutet av denna våg och de var beväpnade med järn.

Utloggad Castor

 • Veteran
 • Antal inlägg: 864
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #44 skrivet: september 10, 2014, 21:02 »
Intressant nog finns det även en namnlikhet med Oden bland de tidigaste hunnerkonungarna - Uldin.

Men Oden eller snarare Odin är ju den fornnordiska varianten. Den äldre germanska varianten är Wotan. Och det är inte särskilt likt Uldin.

Utloggad fire4h8

 • Medlem
 • Antal inlägg: 56
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #45 skrivet: september 10, 2014, 21:09 »
Man behöver bara gå till Wiki och studera spridningen, så står det klart att den förhärskande DNA R1b kan härledas till en spridning längs Atlantkusterna. Kopplingar kan också göras till Sollutreankulturen 35-15000 f kr.
En spridning längs atlantkusterna är inte samma sak som ett ursprung där. Det finns inte ett enda fynd av väst- eller centraleuropeiskt R1b från innan bronsåldern - det man hittat är F, I1 och I2, G2a, E1b och C2a! Om R1b hade dominerat stort sedan paleolitikum så borde vi ha hittat rätt mycket av det vid det här laget - och inte t.ex. en massa G2a som är tämligen ovanlig idag.

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #46 skrivet: september 11, 2014, 08:29 »
Särskilt likt eller likt, vi pratar om namn transkriberade till latin/grekiska? Olika tider och dialekter/språk så likhet kan vara ett väldigt osäkert kort. Dock ha vi likhet i namn, dessutom har vi mimers huvud, hunner verkar ha gillat kapade huvuden som gåvor (bla Uldin, dock inte enbart hunner). Religionsforskare ser drag av östlig shamanism i Oden, hunnernas namn på sina härskare verkar vara germanska. Germaner och hunner delade tid med varandra som allierade osv. Oden som gestalt är nog äldre än Uldin/hunnerna men å andra sidan är oftast härskar ätterna som bekant komna från gudarna och ibland bekommer människor gudar. Gränsen mellan världarna är glidande och Midgård och Asgård speglar varandra. Vi lever i en skriftkultur där vi snävt utgår från vår världsbild, applicerar den på en annan tid som verkar ha varit mycket mer dynamisk än den statiska värld vi drömmer om.
Erik

Utloggad Hans Menzing

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 369
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #47 skrivet: september 11, 2014, 08:41 »
Det är nog viktigt att slå fast att kungaätter påstått sig stamma från gudar. Det handlar förstås inte bokstavligen om förfäder för då är de människor och inte gudar.
Vitteneguldet knyts ibland till Oden som bodde på Halleberg. Min mormor bodde där så teoretiskt skulle jag kunna höra till Odens ättlingar som bevakade Odens makt och guld i Vittene. Fast jag har ännu inte träffat någon som går på det.

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #48 skrivet: september 11, 2014, 12:51 »
Det äldsta skellett i Europa man idag har tagit fram hela genomet för är hittat i NO Spanien. Det är daterat till ca 7000 f kr. Det är en mörkhyad individ (accossiation med utseende som en papuan) med blå ögon. Ajans, för individen är R1b.
Närmaste liknande hittar man runt Tchadsjön. Och på Nya Guinea (utseende, men inte R1b eller blå ögon). Men mellan NO Spanien och nämnda 2 områden finns inga tydliga samband sett mot genetiska spår.

Castor!
Du måste sätta dig in i levnadsbetingelserna för jägar-samlare i olika miljöer. De bästa betingelserna finns alltid längs sjöar, vattendrag och ÖVERLÄGSET längs kusterna. Bytesdjuren är här avsevärt energirikare föda än alla tänkbara byten från inländer. Det är också i dessa zoner den tätaste befolkningen (naturligtvis) finns.

Problemet är att sedan senaste istiden har spåren efter de kustboende befolkningarna dränkts av stigande havsnivåer. Idag sker alltså undersökningar ute i Biskaya där övergivna boplatser kan registreras. Likaså finns tätt med boplatser i Nordsjön. Vet du att i bara Holland finns det i varje fiskehamn en kontainer avsedd att ta emot trålarnas uppdragna benlämningar, bearbetade virken och stenverktyg. Ofta får man upp kompletta yxor. Det är sådana mängder år efter år att ingen längre bryr sig om att kolla upp utan allt går varje vecka till deponi. I o f s en skandal.
Vet du att ca 2/3 av Danmarks stenåldersboplatser och gravar (liknande fynd) anses ligga under nuv havsnivå. Det motsvarande lämningarna på öarna/Jylland är ofta av tillfällig karaktär, ju äldre ju oftare.

Det är snarare så att befolkningar som hade sin refugie nära eller vid havet, snabbare kunde sprida sig medan isarna vek undan. Det är ingen slump att R1b är en av dominerande haplogrupperna längs Vaästeuropas kuster upp t o m Norden. De tidiga kustboende kände till konstruktionen för den lilla, men specifika, bennålen, som är enda verktyg med vilket man kan sy hållbar vattentät söm i skinn. Därutöver hittar man denna bennål enbart i NÖ Nordamerika och på Grönland och västerut längs ishavskusterna i Nordamerika, Ingen annan stans. Nålen är nödvändig för att leva ungefär som Inuiterna levde då européerna mötte dem. På havsbruk. De spår som finns tyder på att detta sätt att leva även gällde för refugiebefolningarna inom Spanien. Inget hindrar att man redan under istiden levde även längs de nordiska kusterna, som bör ha sett ut ungefär som Grönlands nordliga kuster, d v s en blandninga av isfloder, fastland, nanutakker etc, d v s beboliga. Lofotenregionen var t ex beväxt med låg granskog m fl växtligheter minst 22000 f kr. Solutreanfolken existerade ca 35-15000 f kr.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Adils

 • Veteran
 • Antal inlägg: 802
 • Arkeolog, konstvetare, poet, konstnär och musiker
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #49 skrivet: september 11, 2014, 14:43 »
Nu försöker du avleda uppmärksamheten från vad DNA faktiskt pekar på, lika väl vad DNA INTE pekar på.
Knappast fortfarande kelter eftersom det inte ankom någon keltisk befolkning. Möjligen att Brittiska Öarnas befolkningar i samklang med Västeuropas befolkningar annammar en gemensam keltisk kultur.
Vad som anlände sker via normala folkutbyten i sqamband med krig eller handel (slavar, fångar, giftermål), vilket inte sätter särskilt många DNA-spår, men däremot bidrar starkt till utbyten av  kulturyttringar. Varför kan inte en del "keltiska" yttringar i konst, religio, vetenskap helt enkelt utvecklas inom Brittiska Öarna? Befolkningarna inom Brittiska Öarna är förståss Britoner och varianter av denna, Irer och varianter av denna samt Gaeler och varianter av denna. Picterna är senare ankomna, kanske från Norden.

I Europa har vi idag annammat en stor del Nordamerikanska kulturyttringar, men jag tror inte befolkningarna i Europa börjar kalla sig "amerikansk" för det.

Genetic studies regarding Y-DNA Haplogroup I-M284 have concluded that there was some Late Iron Age migration of Celtic La Tène people to Britain and then onto north-east Ireland.[19] In the late Iron Age Pryor estimates that the population of Britain and Ireland was between 1 and 1.5 million, upon which a smaller number of Celtic speaking immigrants could have installed themselves as a superstrate.
 
The arrival in Britain of cultural traits identified as Celtic is usually taken to correspond to Hallstatt influence and the appearance of chariot burials in what is now England from about the 6th century BC. However, several archaeologists, including John Waddell, say that there must have been "Celtic presence"[clarification needed] in Britain already in the late Bronze Age, i.e. in mid 2nd millennium BC.[unreliable source?][20]

Sen har vi deras egen brättelse, plus att det så sent som för ett par veckor sedan av en genetiker på Time team konstaterades att den brittiska befolkningen fortfarande till största delen är att betrakta som kelter!!
Hell thir regin donaraz!

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #50 skrivet: september 11, 2014, 18:30 »
Haplogrupp I:

Citera
Y-DNA haplogroup I is a European haplogroup, representing nearly one-fifth of the population. It is almost non-existent outside of Europe, suggesting that it arose in Europe. Estimates of the age of haplogroup I suggest that it arose prior to the last Glacial Maximum.

The two main subgroups of haplogroup I likely divided approximately 28,000 years ago:


http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpI.html


Citera

Old Split between I2b1a-Isles-Eng 1 & 2

Last week I mentioned I found that the English clade of I2b1a M284+ split into two clades. I made an age estimate tonight for the node when these two clades, English1 and English2 split. It turned out 6000 years --- quite old.

Some others, who get rid of some STRS when doing variance age estimates, would find an even greater age for the split.

The two English clades each have coalescence ages somewhat in excess of  3000 years. I2b1a1-Isles-Scot on the other hand is fairly young --- > about 1500 years.

So given the antiquity of English clade 1 and English clade 2, there is added reason for English clade people to do the two new snps found downstream of M284. They could possibly divide English1 from English2 - just as they have divided English from Scot clades.

So folks in M284+ please consider the two brand new snps L126 and L137 at ftdna - a.k.a. S165 and S166 at Ethnoancestry - so we can learn more about this haplogroup which is almost only found in the British Isles today, but certainly has some history to be learned concerning how it got there from the continent.

There is circumstantial evidence that M284+ got to the Isles either from Iberia or from the north German plain, arriving in the British Isles certainly earlier than the Romans did.


http://www.geni.com/projects/I-M284-Y-DNA/3784
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #51 skrivet: september 11, 2014, 19:33 »
Adils!
Vad man kan läsa av är att Brittiska Öarnas befolkningar var så stora att de migrationer till öarna som naturligt sker lätt assimilerasc av de befintliga befolkningarna.

Samma kan man faktiskt avläsa hos den Skånska landsbygdsbefolkningen, vilken har 30% av den haplogrupp som vanligen tillskrivs vara samisk, där de har 40%. Bara från Öresund och västerut/söderut är bilden en annan.


DNA-analyserna blir allt mer fulländade och nu kan man även avläsa vid vilken cirkatid mutationer och kombinationer av haplogrupper uppstår. Likaså ligger det i den ca 2% omfattande "resthaplogrupper" en möjlighet att koppla vissa kombinationer till specifika kulturer. Typ den minoiska, vlken med detta kan knytas till 2 ställen i Europa, Brittiska Öarna (i synnerhet) och en region på bägge sidor om östliga Pyrenéerna.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #52 skrivet: september 12, 2014, 16:50 »
Drack dom inte mjöd i Valhall?

Du borde försöka läsa dom böcker och källor du anger - och inte bara dom petitesser man kan hitta i Nationalencyclopedin.
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #53 skrivet: september 12, 2014, 16:54 »
Den bevisföring som finns på Eupedia övertygar i alla fall mig...

http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml


En teori som redan ogiltigförklarats. R1a och R1b finns inte med i Anatoliens tidiga jordbrukssamhällen. Knappt nog i dag...
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #54 skrivet: september 12, 2014, 17:28 »

Och att kungliga ätter påstod sig ha anor från olika gudar är ju vanligt. Även kristna kungar antydde ju att de hade band med Gud, hur det nu skulle ha gått till.


Hör till teokratins tid - då den teosofiska världsbild fick ha monopol och alla skulle lyda dom samma påbud, från 'den högsta makten i all tid och allt rum'. För praktikens skuld hade han en styrelse av speciellt urvalda här på jorden, med en styrelsesordfåörande kallad 'påve' - eller 'papa' - alltså 'lilla far'. 

Då dessa heliga män fick ensammakt över politiken gjorde man ett samband mellan den klatinska Gud (Dio) och all makt i såväl himmel som på jord - i all evighet. För att bli antagen och godkänd som kung skulle man alltså få sitt embete från denna allmakt - varför påvens hand var det exklusiva representant och verkställande direktør - med ärkebiskopar som regionala disponenter.

I de gamla berättelserna skall Oden ha varit med att skapa världen.

Nej, det är enbart i den gestaltade teosofin från Levanten att du finner den hyper-naturliga, omnipresenta och omnipotenta gud knuten till en sägen om världens ursprung. I dom forn-nordiska berättar-traditioner (myterna) berättas om Liv och Livtrase som hade överlevt Fimbulvintern - som dom ända. Från dom kom den första familjen i det arktiska nord - kallad Asarna, vart Oden beskrivs som familjöverhuvud - och som sådan fick göra nya ättelinjer, som vaner och goter, etc.

Oden och asarna gör alltså dom första som kallas 'män', varifrån det kom flera (arktiska )'män' och 'kvinnor' - kallad 'män-i-skor'.  Alltså fick man Asgård mellan 'Vanaheim' och 'Mannaheim'.

Här finns alltså en rationell tidslinje förklarat med ett komprimerat, poetisk språk - där man får analysera allegorierna för att fatta den grundläggande betydelse. Här behövs dock inga mirakler eller övernaturliga 'krafter' för att förklara hur 'Oden' blev en gemensam anfader till dom ättegrenar somk sen går ut åt alla hå¨ll och befolkar det norra Eurasien.

Vanernas ätt (ynglingarna), de danska och engelska kungahusen härleder alla sin härstamning till Oden. Oden är den mytiska anfader, allfadern, som är en del i ättesystem.


Just det.

I vår tid förklaras det med att "alla kaukasoider har ett gemensamt, paleolitiskt ursprung" - från ett och samma istida refugium.
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Hans Menzing

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 369
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #55 skrivet: september 12, 2014, 17:40 »
Skulle du kunna förklara i klartext: betyder ditt inlägg att det egentligen var Attila som var O den?

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #56 skrivet: september 12, 2014, 19:25 »
Citera
I vår tid förklaras det med att "alla kaukasoider har ett gemensamt, paleolitiskt ursprung" - från ett och samma istida refugium.
Vi vet eg inte var Kaukasoiderna hade sitt refugium. Däremot har man ett antal regioner norr om Kaukasus där ett antal haplogrupper inom varje anses vara ursprung för ett antal refugier. R1a kan mycket väl kommit söderifrån till sin region ovan, men där fått chansen att utveckla sin numerär. R1b är en Västeuropeisk haplogrupp med div spridning. Inte heller den är helt säkert var den kommer ifrån, även om den kopplas till Solutreanmänniskan.

Att det gick rörelser både "Out of Africa" resp "In to Africa" är R1b ett typexempel för. R1b finns bl a i Västeuropa OCH i en hög %-sats runt Tchadsjön, men inget emellan. Detta kan delvis bero på öknarna mellan Tchad och Medelhavet, men befolkningarna från det som då inte var lika mycket öken har flytt undan torkan åt öster (mot Nilen) resp åt NV, men utan att det blivit onaturligt många R1b inom dessa regioner.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Castor

 • Veteran
 • Antal inlägg: 864
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #57 skrivet: september 12, 2014, 19:54 »
Det finns indikationer på att männen som levde i Västeuropa på jägarstenåldern tillhörde haplogruppen C6.

http://dienekes.blogspot.se/2014/01/brown-skinned-blue-eyed-y-haplogroup-c.html

Denna haplogrupp är i stort sett utdöd i Europa.

Visst finns/fanns R1b i Anatolien med omnejd. Det är föreställningen om dess tidiga förekomst i Spanien som bör
ifrågasättas...


Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #58 skrivet: september 12, 2014, 21:07 »
Det finns indikationer på att männen som levde i Västeuropa på jägarstenåldern tillhörde haplogruppen C6.

http://dienekes.blogspot.se/2014/01/brown-skinned-blue-eyed-y-haplogroup-c.html

Denna haplogrupp är i stort sett utdöd i Europa.

Visst finns/fanns R1b i Anatolien med omnejd. Det är föreställningen om dess tidiga förekomst i Spanien som bör
ifrågasättas...

C-gruppen är mycket gammal - dvs. paleolitisk - och finns i små doser över hela det södra Eurasien - ända ner till Australien. Endera har knutit den till Desnisovan-mänskor. Här finns också ett enstaka fynd - bland många nadra - av ett y-dna C från Onegas södra strand.

I övrigt kom dom människor som befolkade norra Eurasien från y-dna F, varifrån utvecklades hg I och hg R*. Från samma F har också utgått J och sen G, vilken befolkat Medelhavets norra sida.

Sen finns det enbart sena derivat av R-grupper i Anatolien. Inga äldre. Inte ens på Balkan fanns det R-grupper under yngre stenålder - men väl F, G och I.   :-X

http://dienekes.blogspot.no/2014/09/y-chromosomes-and-mtdna-of-early.html

Dom äldsta R-fynd vi har från mesolitikum/neolitikum kommer alltså från Tyskland, Danmark och Sverige. Där uppstod dom tydligen i hop med laktospersistensen. Sen ser vi spridningen mot väster respektive öster.

Tydligen har endera gropkeramiska pastoralister (hg I) gått över från skogsnära bruk med råg, bygg, får, getter och gris till att uppodla slättlandskapen - med häst, havre, hvete, kor, kål och kålrötter - och bli fastboende bönder - med en exceptionell förmåga att smälta ko-mjölk och dito mejeriprodukter.

Vart dom äldsta befolkningar av sådana mjölkbönder - och R1a/R1b - hållit hus vet vi ju redan från dom kartor som finns över laktos-persistens. Sen visar ju arkeologiska fynd från samma område - alltså Sverige, Danmark och Tyskland - att detta område faktisk varit delaktig i utvecklingen av svin, oxar och hästar som husdjur.

Enligt genetikerna är y-dna F förfader till alla dessa derivater. Det skulle i så fall förklara Odens ursprungliga y-linje.
 
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Hans Menzing

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 369
SV: Skulle asaguden Oden kunna vara baserad på Attila?
« Svar #59 skrivet: september 12, 2014, 21:25 »
Boreas skriver så mycket att jag missade ett roligt inlägg.
På min enkla fråga: Drack dom inte mjöd i Valhall? uppmanar han mig att läsa de böcker och källor jag anger.
Det är en spännande fråga eftersom jag inte kan se att jag angett någon källa alls.
Men eftersom du tydligen läst på kan så jag kanske få veta vad de egentligen drack.