Författare Ämne: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern  (läst 5171 gånger)

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« skrivet: mars 22, 2012, 15:22 »
Arkeologen Kristian Kristiansen lägger fram en hypotes, att småbönderna redan var "skattskyldiga" in natura till hövdingen, som därigenom kunde kunde använda detta överskott till prestigföremål och vapen.
Ecology and Economy in Stone Age and Bronze Age Scandinavia,karl-Göran Sjögren (red) 2006

Utloggad sockerfri

 • Stammis
 • Antal inlägg: 452
SV: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« Svar #1 skrivet: mars 22, 2012, 15:38 »
Intressant, kan du ge kortfattad summering av Kristiansens grund för sin hypotes?

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« Svar #2 skrivet: mars 22, 2012, 19:11 »
Upplyftande. Här finns tydligen en dansk arkeolog i Sverige, som törs tänka självständigt, rationellt och nytt - på samma gång...  8)

Rigstulas ättesamhälle och diverse källors beskrivning av "hovskatt" tyder på att Kristiansen är inne på rätt spår...
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
SV: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2012, 15:05 »
Citera
Bronsåldern ser framväxten av en uppenbar härskarklass, vilken manifesterar sig i form av stora treskeppiga långhus, lyxföremål och rika gravgåvor, gärna i form av sirliga och elaborerade bronsvapen, och med monumentala gravhögar. Vid de arkeologiska boplatsundersökningar man gjort särskillt i Danmark finner man just sådana långhus omgivna av mindre hus och gårdar. Detta kan tolkas som ett <storhushåll>där en hövding har kontroll eller kanske <äger> detta gårdsbestånd omkring långhuset.Modellen går ut på att bönder sitter på de mindre gårdarna och ger ett överskott av sin jordbruksproduktion till hövdingen, som sedan kan använda detta till prestigföremål och vapen[/quote
Så sammanfattar Stefan Brink Kristiansens hypotes. Vikingarnas slavar,2012 sid 250

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2012, 15:13 »
Vad fick bönderna ut av det hela?
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Sindre

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 007
SV: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« Svar #5 skrivet: mars 26, 2012, 15:34 »
Det brukar vara skydd från våld, både hemifrån och utifrån i ren maffiataktik. Stormän ringar in "sitt" område och försvarar det från yttre hot, samtidigt som de lovar att inte våldföra sig på de egna.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« Svar #6 skrivet: mars 26, 2012, 20:04 »
Vad fick bönderna ut av det hela?

Är det rätt fråga?

Om nfrastrukturen avspeglar ett vad källorna beskriver - alltså ett "ättesamhälle" - visar exemplet troligen till en jarl-familj i den centrala bostaden, omgett av gårdar befolkad av söner och döttrar - bönderna - jämte deras barn....

Vad får väl inte familjmedlemmar ut av att vara familjmedlemmar?!
Hur kan man uppfatta - eller uppleva - begreppet "skatt" i ett sådant perspektiv?!


“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« Svar #7 skrivet: mars 26, 2012, 21:44 »
Jag har påpekat det förut, sociala apor betalar skatt, i gengäld får dom struktur och ordning i gruppen, dom får trygghet i form av beskydd men även i form av resursdelning.  De ledande individerna har förtur på resurser, och förses även aktivt med resurser av gruppens medlemmar.
 
Jag är osäker på i vilken grad den sociala struktur som Boreas beskriver varit gällande, social grupper med så pass många individer delar sig i subgrupper, eller olika "släkter" om man så vill. Man kan kanske inte se en enkel familjepyramid i den sociala strukturem, mer troligt är väl att det finns minst ett par tre pyramider som  turas om att ha topp-positionen, och vars medlemmar genom "giftemål" ideligen byter pyramid.  Bilden blir alltså något mer komplex, men inte mindre är det i grund och botten just som Boreas beskriver.
 
Det individen vinner på att betala skatt är alltså exakt samma sak dom gorillan som ger alfa-hannen eller honan en banan! Skatt har vi alltså betalat ända sen vi åt bananer! Om detta kan inget tvivel råda!
 
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« Svar #8 skrivet: mars 27, 2012, 00:26 »
Solid poäng, Yngwe. Exemplet med aporna understryker hur människan är en 'slutprodukt' av en evolution som utvecklat ständigt mer sociala djurarter. Människans mycket långa mogning och utveckling är ju speciell - och kräver en mycket stabil och hängiven omsorg, samt ett komplext sätt av medvetna stimulanser, för att riktigt lyckas.

Redan bland andra högre däggdjur hittar man exempel på 'storfamiljer' - vars organisering kräver ett stabilt och säkert  mittpunkt. 'Alfa-hanarnas' biologiska, sociala och historiska betydelse skal alltså inte undervärderas eller reduceras till en moralsk fråga, typ 'genus-perspektiv'.

När en ny 'alfa-hane' övertar är han i regeln son av den förra. På så sätt blir hela flocken förknippade med varan genom en och samma linje av Y-DNA. När endera populationer sen isoleras får manen logisk förklaring på utvecklingen av underarter.

Ur detta perspektiv kan vi alltså uppfatta människans olika etniciteter som en konsekvens av 'utskott' - där en gammal storfamilj flyttat till ett eget, folktomt område - och utvecklad en egen 'ätt' som med tiden blivit ett nytt 'folkslag'. En sådan utveckling beror också på en genomgående 'alfa-linje' och dito homogenitet för att säkra den nödvändiga stabilitet och trygghet inom gruppen, ätten och ättniciteten.

http://en.wikipedia.org/wiki/Child_development

       
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Bönderna "skattskyldiga" redan på bronåldern
« Svar #9 skrivet: mars 27, 2012, 00:27 »
Det ättesamhället som beskrivs i sagorna följer en tre-delad, eller en fem-delad modell, båda med en 'alfa-linje' - alltså ättelinje' - som följs genom generationer.  När man i fordom definierade besittningar, plikter och rättigheter - som tradition och lag - var det just 'odal-principen' man gick efter. Det är i ljus av denna princip man kan förklara framväxten av ett 'pyramidalt' samhälle, där en liten grupp startar en familjstruktur som förkas med varje generation - efter en lodrätt mittlinje/alfa-linje.  Toppen av pyramiden kan då symbolisera 'tidens början' för den specifika folkgrupp - medan den grundnivån representerar nutidens (pyramdbyggarnas) generation.

En ung alfalinje består av en 'stam' - med èn hövding (jarl) vars söner blir 'småhövdingar' (karlar, bönder). När dessa söner sen får barnblir dom alla anknutna till samma farfar - och därmed "av samma ätt". Enligt odals-principen ärver äldsta sonen häradsbyggnaden (hembygdsgården), varefter samma process repeteras. 

En äldre alfa-linje, som befolkat ett större område (land) betecknas som ett 'folk'. När alfa-linjen spridits till en större geografi får jarlen göra nya häraden och dit sätta söner som får bli ett ny klass - av jarlar. Gammaljarlen - alfalinjens bärare - får då upphöjas till landshövding. Under tiden upptäcks, utvecklas och befolkar man ett riktigt stort område - där nya lokaliteter befolkas med 'utskott' från samma stam.

För att fotsätta principen och etablera bärkraftiga samhällen som kommunicerar tryggt över landskapsgränserna får man göra ett sista och femte led, eftersom varje landsdel för sin egen landshövding, som i sin tur gör alla jarlar inom sitt län, som i sin tur gör alla karlar - som sen gör nästa generation (almoge, trälar) på var sin gård eller torp. När landshövding nummer två är en realitet får hans äldre broder - alfa-linjens bärare - göra två nya landshövdingar till nästa generation.

När detta stadium inträder går alltså alfa-linjens DNA genom fem led - med honom själv (och hans äldsta son) som 'dom första'. Som ättens ständiga mittpunkt och "drott" (ättefader) blir alfa-hanen nu upphöjd en gång till - som rådande för en större rike-dom eller ett "rike". Som "rikets hövding" omtalas han i sagorna som Rigs (Riks) Reks - i senare tid också som E-rik eller Ers. Hans första son blir nu Kon Unge - vilket långt senare blev ett kristet namn för den gamla Erik...

Så snart kungadömet var etablerad fick alfa-hanen (kungen) först göra sin efterträdare (kronprinsen) - och sen göra en landshövding till varje län - vart dom i sin tur gjorde sina jarlar, osv. Skillnaden på alfa-linjerna hos oss och dom andra primaterna är alltså att vi redan på Arilds tid kunde reda om saken - och se till att våra fysiska och psykiska behov - jämte våra barn och barn-barns hälsa och välfärd - blev omhändertagen i civila, tryggade former.       

Den gamla (naturgivna?) monarkins samhällsmodell kan alltså förklara hur bibelhistoriens "kungar och folkslag"  växte fram redan på "Gubben Noaks tid". Liknande förklaringar finns inom alla större mytologier - också i dom forn-nordiska. Värst av allt är dock att olika kulturer i Eurasia har behållit en enkel, klar och tydlig modell av det gamla, kungliga ättesamhället - som heraldiskt dekorerade figurer på en och samma tavla - kallad schacktavlan...  8) 
Här får man fortfarande tänka sej väl om för att alla enheter skal aktiveras, utvecklas och bidra bäst möjligt - som enheter och som en "hela delar"  i en större helhet - för hela familjens välfärd, rikedom och lycka...

Att bidra till far och mor på gården, fa-far och fa-mor på herrgården faller ju naturligt för dom flesta barn och ungdomar. I äldre ålder vill man gärna berömmas för ens bidrag till oldefars länsgård. Omsider kan man även  producera något som kommer upp-skattas i ättefader kungens gård - också. Det brukade vara en ära - troligen också en glädje...  ;D
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”