Författare Ämne: Vad menas egentligen med begreppet riksbildning?  (läst 5711 gånger)

Utloggad Anganatyr

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 268
Vad menas egentligen med begreppet riksbildning?
« skrivet: januari 31, 2011, 22:04 »
Vad menas egentligen med begreppet riksbildning? I olika böcker ställs det upp olika kriterier som måste uppfyllas för att det skall anses vara en riksbildning. I tex Anna Lihammers "Bortom riksbildningen" på sidan 270 skriver hon:
Citera
Det är, menar jag, först när en utifrån kommande maktambition gör sig gällande och får effekt i de lokala sammanhangen som man kan tala om en riksbildning. Den måste vara representerad i de lokala landskapen och upplevd av de människor som lever där.
Vilka är de olika kriterier som måste vara uppfyllda för att det skall kallas en riksbildning?

Utloggad Anganatyr

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 268
SV: Vad menas egentligen med begreppet riksbildning?
« Svar #1 skrivet: februari 01, 2011, 21:40 »
Är det ingen som har några åsikter?

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Vad menas egentligen med begreppet riksbildning?
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2011, 02:43 »
Riksbildning är väl någonting som varierar högst betänkligt som begrepp. Det är väl först  i sen tid som detta begrepp definierats att vissa saker skall ingå innan ett land kan diplomatiskt erkänna ett annat land som suveränt.

Tidigare var det mycket enklare, en Kung slog ihjäl Kungen i grannlandet och införlivade hans land med sitt rike… Om någon vågade protestera slogs han också ihjäl.

Mellan dessa två ”ytterligheter” har kraven varierat högst betänkligt. ;D

Thomas
Historia är färskvara.

Utloggad Frågvis Amatör

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 832
SV: Vad menas egentligen med begreppet riksbildning?
« Svar #3 skrivet: februari 02, 2011, 07:21 »
Inom statsvetenskapen som jag läste på universitetet är ett exekutivt system som en kungamakt, ett våldsmonopol, skatteindrivning och ett rättsväsende som utgör en stat. Det krävs en furste, arme, fogdar och en gemensam lag.

Kanske en gemensam religion också skall med men i modern tid är inte det kravet lika starkt.

Alla dessa allmänna kriterier kan man översätta i arkeologiska fynd som mynttillverkning, fragment av lagar, kungalängder, succesionsordningar, rester från slag och annan våldsutövning.

Thomas I

Utloggad Anganatyr

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 268
SV: Vad menas egentligen med begreppet riksbildning?
« Svar #4 skrivet: februari 02, 2011, 20:23 »
Tack för era svar Frågvis Amatör och Carl Thomas. Det jag var ute efter (även om jag uttryckte mig otydligt) är att i mycket ny litteratur i ämnet står det att vi inte hade någon riksbildning under vikingatiden, den kom först under medeltiden (det är alltså inte begreppet nationalstaten jag är ute efter). För att man skall kunna göra ett sådant påstående måste man först bestämma vilka kriterium som måste uppfyllas för att det skall kallas en riksbildning. Sedan kan man försöka spåra dessa kriterier bakåt i tiden för att försöka hitta den tidpunkt som man tidigast kan belägga alla dessa kriterium. Så långt tillbaka kan man då spåra riksbildningen. Problemet som jag ser det är att i olika böcker ställs det olika kriterium för vad som är en riksbildning.
      I lite äldre forskning brukade man använda begreppet "rikssamling" som verkar vara mer väldefinierat. I Medeltidens ABC står det följande om rikssamling:
Citera
Rikssamling, dvs. de olika landskapens sammansmältning till ett rike, ansågs tidigare ha ägt rum på 500-talet, men nyare forskning ser kristendomens införande på 1000-talet som en grundförutsättning för R. Den faktiska R. med nedkämpande av landskapspartikularismen äger rum i mitten och slutet av 1200-talet med en begynnande rikslagstiftning (Birger Jarls fridslagar), modernt militärväsende (fasta borgar, bepansrat rytteri), fasta skatter på jorden och organisering av kyrkan enligt kontinental förebild (domkapitel införs 1248). Magnus Erikssons landslag och stadslag ca 1350 innebär ett fullföljande av Sveriges R, vilken dock kan anses helt avslutad först under Gustav Vasa.
Först trodde jag att riksbildning var ett modernare ord för rikssamling, men riksbildning definieras olika i olika böcker och stämmer inte alltid överens med begreppet rikssamling. Det är därför som jag undrar vilka kriterium måste uppfyllas för att det skall kallas en riksbildning?

Utloggad Mats Hansson

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 806
SV: Vad menas egentligen med begreppet riksbildning?
« Svar #5 skrivet: februari 03, 2011, 09:57 »
Ytterst handlar det väl om i vilken utsträckning en central administration kontrollerar de olika landsändarna, och hur klara gränserna för området är i folks medvetande. Det finns väl exempel, både förr och nu, då statsapparaten inte helt kontrollerar alla områden, men där man ändå kan tala om ett land, ett rike. Jag misstänker att vi i vårt välordnade västerland kanske sätter ribban lite väl högt för vad som kan kallas för ett rike. T.ex. ser jag inte skatteindriving som ett villkor, kan väl ersättas av andra tjänst-/gentjänster mot en centralmakt, t.ex. skyldighet att tjänstgöra vid krig.

/Mats

Utloggad Frågvis Amatör

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 832
SV: Vad menas egentligen med begreppet riksbildning?
« Svar #6 skrivet: februari 03, 2011, 10:15 »
Den modell som jag föreslog har olika nyanser inom enskilda kriterium. Skatt kan vara tionden, dagsverken, krigstjänst eller att man bygger ett tempel gemensamt på frivillig basis.

Det Romerska riket innehöll nog de flesta punkter som jag listade.

Tänk också på historiska paralleller med dagens bostadsrättsföreningar, byalag eller vägföreningar som är mer lösa konstellationer men där folk har samarbetat kring gemensamt skydd, rättsskipning och handel i ett närområde.

Historiskt tänker jag på religösa byggander/monument, väggbyggen och underhåll av vägar eller spärrar i vattendrag. Eftersom vattentillgången har varit god här i Skandinavien har det inte varit en lika stark gemensam fråga som längre söderut. Finns säkert mycket mer.

Thomas I

Utloggad Anganatyr

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 268
SV: Vad menas egentligen med begreppet riksbildning?
« Svar #7 skrivet: februari 03, 2011, 20:24 »
Jag misstänker att vi i vårt välordnade västerland kanske sätter ribban lite väl högt för vad som kan kallas för ett rike. T.ex. ser jag inte skatteindriving som ett villkor, kan väl ersättas av andra tjänst-/gentjänster mot en centralmakt, t.ex. skyldighet att tjänstgöra vid krig.
Tack Mats Hansson, det är en tanke jag också varit inne på. Det var roligt att höra att det finns fler än jag som är inne på denna bana.

Den modell som jag föreslog har olika nyanser inom enskilda kriterium. Skatt kan vara tionden, dagsverken, krigstjänst eller att man bygger ett tempel gemensamt på frivillig basis.

Det Romerska riket innehöll nog de flesta punkter som jag listade.

Tänk också på historiska paralleller med dagens bostadsrättsföreningar, byalag eller vägföreningar som är mer lösa konstellationer men där folk har samarbetat kring gemensamt skydd, rättsskipning och handel i ett närområde.

Historiskt tänker jag på religösa byggander/monument, väggbyggen och underhåll av vägar eller spärrar i vattendrag. Eftersom vattentillgången har varit god här i Skandinavien har det inte varit en lika stark gemensam fråga som längre söderut. Finns säkert mycket mer.

Thomas I
Detta tycker jag är ett väldigt intressant resonemang Frågvis Amatör. Tex byalag är något som jag tror har väldigt gamla anor, även om det kan vara svårt att bevisa.