Författare Ämne: Harald blåtands gård hittat  (läst 235685 gånger)

Utloggad Boreas

  • Gode
  • Antal inlägg: 5 477
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #420 skrivet: maj 06, 2015, 21:16 »
I Tacitus beskrivelse av "de germanske stammer" nevnes at germanere hadde hertuger - duces. Spørsmålet ingen ser ut til å ha stillet er imidlertid hvor disse duces hadde sin reges - ettersom man ikke kan ha den ene kategori uten att beskrive deres felles referansepunkt. I alle kilder man har om den saken er dette fellespunkt en reges. Spørsmål nummer 2 ble således - hvor satt germanernes felles 'reges'? Spørsmål nr. 3: Hva skjedde med dette, felles kongehus eftersom germanske områder i sør ble herjet eller erobret av romerske eller franko-romanske krigsherrer? Da vi ikke hører noe om en romersk eller (senere) katolsk erobring og tillfangetagelse av en germansk reges/rex - men flere duces - hvor ble i såfall deres konghus av?

Et slikt utgangspunkt kan jo gi et andet og bedre perspektiv på den skurpuløse millitærmakts erobring av de høyt utviklede, men relativt sparsomt befolkede kultursamfunn i Nord-Europa. Når de gjenværende fragment vi har av nord-europeiske krøniker og sagntraditioner alle tar sitt utgangspunkt i gamle, hevdvunde kongehus er det enbart ett uttrykk for den samme type legitimitet.

Når vi videre får vite at denne legitimitet skulle forankres i en historisk opphavsbefolkning kan vi også lettere forstå hvorfor denne Oden alltid dukker opp som opphav til såvel frankernes som anglernes, saksernes. danskernes og svenskernes kongelinjer. Den historiske legitimitet skulle altså - etter ghamle rætsprincipper -  forankres i Nord-Europeernes genealogiske opphavsbefolkning - hvilket saga-teksterne kaller 'aserne'. Envidere kan vi oppfatte at disse aser - som så skapte 'vaner' i øst og 'menn' i vest - var et felles opphav som man finner igjen i alle nord-europeiske og nord-asiatiske kulturtraditioner. Vi kan altså tale om en historisk, naturfilosofisk tradition - der hvilte på vel etablerte lover der rettigheter og plikter ble definert av naturgitte forutsætniger, som arv etter køn og alder - hvilket sikret kvinner såvel som mænd likeværdige og vel definerte livsbetingelser.

Når historien kommer til Gorm Gamle har kejsermakten hatt flere framganger. Ottonernes framgangsrike indfall mot venderne tvang abotritter og obotritter over på den katolske side, hvorfor Gorm og senere Harald Blåtand må søke forlik og acceptere en "halv" vasallstatus. Dermed er Danmarks - og derfor skanndinavernes  konstitusjonelle og økonomiske frihet krisetruet. I denne sammenhæng var svenske Erik Segersæl og norske Håkon Jarl danskekongens to siste, tyngre allaincepartnere. Med ders hjelp klarte han så å overtale de vendiske renegater øst av Elben å gå over på den nordiske side - hvorfor man får det s.k. "slaveopprøret" år 983. Årsaken var den alliance skandinaverne hadde tvunget fram med abotritten Miezko og obotritten Boreslav. Dærnest kunde man forsterke Jomsborg med den svenske ledungen (60+ skip) og den danske vest-front med den norske ledung (ca. 120 skip).

Dermed marsjerte man ned efter Elben for å gjenerobre øst-saxen og sikre seg Holstein, Slesien og/eller Frisland. Strategien slo som man vet feil - vilket medførte at karolingernes massive styrker, betalt av Dogen i Venedig og hans forbundne, år 983 klarte å erobre Danevirke og herje nordefter Jylland. Ende fram til Limfjorden, i følge Håkon Jarls og Olav Trygvassons saga.
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

  • Gode
  • Antal inlägg: 5 477
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #421 skrivet: maj 06, 2015, 21:16 »

Til forskejll fra den svenske ledungen ved Jomsbrog undslapp den norske ledungsledelsen med forskrekkelsen, hvorefter Håkon Jarl seilte ind i Øresund og "holdt hov på gammelt vis" sammen med öst-göterne. Deretter overlevnet han sine skip til svenskekongen og tok hjem over lnd - vilket fikk de katoslke strateger og de "kristnede" jomsvikinger till at tro at Norge nå lå forsvarsløst fra søsiden. Denne krigslist førte til Håkon Jarl kunde utkalle den andre halvdel av den norske leidangen, samt hjemmestyrkene (landsværnet) og mobilisere 120 nye skip til møte i Hjørundavåg, 986, hvor man får en "halv" revansje og undgår at den katolske ledung kan fortysette soine erobringer i Østersjøen, ettersom den svenske forsvarsstyrke hadde lidd ett større tap og de svenske, fisnke og baltiske helligdommer og skattkamre lå åpne for rov. 

Dette nevnes tydligvis ikke i de skriftlige kilder - men avviklingen av svakongens fremste (kjente) flåtebase på Bjørkø i Mälarn - i just det aktuelle tidsrum - sier jo sitt. Andre slag av samme skjebnetunge karakter - inden den aktuele periode. I etterkant kan vi se att slaget om Danevirke representerte det siste relle slag i krigen om Norden - i dag kalt "vikingetiden". Etter dette er det kun et tidsspørsmål før Roms kejser - dvs. Dogen i Venedig - endelig kommer til å erobre Østersjøen og de nordiske kongedømmer. Det eneste Dogen underer på er hvorvidt han skal la ¨st-Europa falle under den østlige eller vestlige avdeling av hans "kristenhet".

Nå vet vi dessuten at denne kamp pågikk med såvel politiske som økonomiske og militære midler gjennom 300 år - fra Karl Martells angrep på frisere og saksere till Karl den Stores oppmarsj ved Danevirke og biskop og rikskansler Poppos den militære gjennombrudd 983-84. Tre år senere må skandinavernes nærmeste allierte, Gårdariket-Russland, søke en minnelig fred med regenten i Konstantinopel og det slaviske handels- og kirkevæsen. 
 
Bemærk gjerne at den 'lydige overtro' vi nå kaller 'religion' representerer en tankegang man ikke finner hos de s.k. naturmennesker. Ei heller findes den i de før-kristne, norrøne versemål - kun i deres midderlalderske tolkninger og omskrivninger. Religion som begrep og social realitet er skapt under den romerske og kristne era - i takt med erobrernes behov for en politisk konstruert dogmatikk og diktatur - der de gamle minner og den gamle realisme må utryddes - ettersom minnet etter den gamle selvstendighet og/eller faktaorierntert naturfilosofi kan lede folk til ny motstand mot fremmede herrer, fremmede verdier, diktatur og slaveri. Da fungerer intet bedre enn en enkel hjernevask med en fundamentalistisk monokultur basert på "det overnaturliges faste grund". 

Vi kan etterhvert oppsummere 'vikingtiden' som en motstandskamp mot et fremmed plutokrati og en korrupt kulturform. At den svenske hird og ders hærmenn satte livet til er ikke noe vi skal forundres over. Ei heller at de kongedømmer som faktisk eksisterte rund Nordsjøen og Østersjøen kunne samarbeide om handel og vandel gjennom flere tusen år - og alliere seg militært da "fremmde herrer" ville dem og ders adel til livet for å overta ders handelsmarkeder, 'konfiskere' deres nasjonalskatter, plyndre deres gravhøjer og legge deres folk "under òket" - dvs. som leilændinger, tjenere og frontsoldater - i fræmmede herrers tjeneste.
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

  • Gode
  • Antal inlägg: 5 477
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”