Författare Ämne: Harald blåtands gård hittat  (läst 236063 gånger)

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #300 skrivet: juni 10, 2012, 13:33 »

Ad 1: Bornholm ! Tak for svar 286. Er det ikke ejendommeligt, at man kan holde et seminar om det emne, uden at komme ind på spørgsmålet om Jellingpalisadens symbolske betydning. Som hvis man i England aldrig havde skrevet en linie om meningen med Stonehenge !

Seminaret handlede om oldtidens borge, du kan læse om det her:
http://www.borgforskning.org/2012/05/14/borgseminar-oldtidens-borge-pa-bornholm/

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #301 skrivet: juni 10, 2012, 13:44 »
Bornholm : Dit svar nr. 291 interesserer mig enormt og jeg vil gerne høre mere. Jeg vidste ikke, at tallet 8 havde en sådan betydning. Jellinganlægget er jo en firkant med dimensionerne 5-6-8. Det er kun hvis man deler den op i trekanter, at man får 3-4-5 forholdet. Da jeg begyndte med at skrive om disse talforhold blev jeg af en matematiker rådet til at holde mig til det enkle pythagoræiske forhold. Men det fortryder jeg lidt nu.

Af flere grunde var tallet 8 (otte) hellig for nogle kirkebyggere og andre kristne i den tidlige kristendom (og senere). I Bibelen findes nemlig mange henvisninger til tallet:
• der var otte overlevende menneskesjæle i Noas Ark, nemlig Noa, hans hustru, sønnerne Sem, Kam og Jafet og deres hustruer (1. Mosebog, 7 v7); Jesu omskærelse på den ottende dag (3. Mosebog, 12, v3);
• de otte saligprisninger (Matth. 5, 3f); David var den ottende (og yngste) søn af Isaj (1. Samuelsbog, kap.17, v12,13,14);
• Jesus genopstod på den ottende dag efter sin ankomst til Jerusalem, at Jesus genopstod.
• Ud over den ottende plage i 2. Mosebog, kap. 10, finder man "ottende" nævnt adskillige andre steder i Det Gamle Testamente, i alt ca. 30 gange. Her skal blot nævnes tre: "Det samme skal du gøre med dine okser og dit småkvæg. Syv dage skal det blive hos sin mor; på den ottende dag skal du give mig det" (2. Mosebog, 22, v28); "På den ottende dag tilkaldte Moses Aron og hans sønner og Israels ældste" (3. Mosebog, 9, v1) og "Den ottende dag skal han tage to lydefri vædderlam og et årgammelt, lydefrit gimmerlam, og som afgrødeoffer skal han tage tre tiendedele af fint mel, rørt op i olie, og en log olie" (3. Mosebog, 14, v10).

Tallet 8 er også hyldet i andre skriftlige kilder, blandt andet af den romerske biskop Ambrosius (ca. 337-397), der skrev: "Med otte kapeller (nicher) stiger templet højt til hellig brug, døbefonten er ottekantet, hvilket er hensigtsmæssigt for dens gave (dåben)".
Senere skrev munken Eriugena (ca. 810–ca. 877) et digt, der begyndte på denne måde: "Tallet otte er i harmoni med de guddommelige handlinger" ... og sluttede med ... "Disse er de tanker, som tallet ottes klingende harpe i hemmelighed åbenbarer i vores hjerter."

Af samme grund blev mange dåbskapeller i kristendommens første århundreder opført med ottekantede bassiner eller i ottekantede bygninger, og der kan f.eks. i Italien stadig ses en del sådanne dåbskapeller, for eksempel i Rom, Ravenna, Arsago, Cremona, Firenze og Milano. Gravkirken er oprindelig afbildet som rund med tre apsider. Flere tidlige kirker blev opført som korsformede oktogoner, altså med en ottekantet kerne og fire rektangulære apsider, så de på to måder symboliserede kristendommen.
Kirken San Vitale i Ravenna er bygget over en oktogon, og den var Karl den Store inspireret af, da hans paladskapel skulle bygges, så det er også bygget over en oktogon.

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #302 skrivet: juni 10, 2012, 13:44 »
Nu til dags tales der om 12 apostle, men tallet 12 er siden gammel tid blevet anset som vigtigt. For det første er Jesus himlens søn, og han er ligesom andre solguder blevet forbundet med de 12 billeder i dyrekredsen. En anden grund er, at der var 12 stammer i Israel. Josva havde udpeget 12 mænd – en for hver stamme, og Jesus sagde selv, at de 12 apostle modsvarede de 12 stammer. Matthæus 19,28: ”Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.”
I Gravkirken i Jerusalem er ædikulaen over Jesu grav omkranset af 12 søjler og otte piller, og sådanne tal har sammen med andre tal fra Bibelen og fra oldtiden sat sig spor.

Et andet eksempel på, hvor vidt man kunne drive brugen af de rigtige tal i arkitekturen, dengang det var vikingetid på vores breddegrader:
Franskmanden William fra Volpiano (962-1031), der var munk i Cluny, blev senere abbed ved Saint Benignus kloster i Dijon. Han var involveret i bygning og ombygning af flere kirker og katedraler, herunder katedralen St. Benigne, ved klostret Mont St. Michel samt ved klostrene Saint-Germaindes-Prés og Fécamp.
I 997 påbegyndtes på hans foranledning en ombygning af St. Benigne, hvor der i den ene ende af bygningen blev konstrueret en rotunde i tre etager under et oculus, en rund åbning i taget, som der er i Pantheon i Rom, og som der oprindelig har været i Gravkirken. Senere kom den dobbelte søjlerotunde i Benigne til at bestå af otte søjler i den inderste kreds og 16 søjler i den yderste, ligesom der ved overgangen til katedralens skib stod fire søjler.
Summen af søjler bliver derved 28, hvilket anses for at være et perfekt tal. Et perfekt tal er normalt et tal, hvis divisorer også giver tallet, når de adderes. Når man ser bort fra tallet selv, altså 28, kan det divideres med en, to, fire, syv og 14, og hvis man lægger de tal sammen, fås også resultatet 28.###

Munken Alcuin, der var Karl den Stores nære medarbejder, mente, at når menneskeheden var reddet og videreført af de otte overlevende fra Noahs Ark, kunne dette tal ikke være lige så vigtigt som verdens skabelse på seks dage, alene af den grund, at otte i modsætning til seks ikke er et perfekt tal, men et mangelfuldt tal, et deficient tal. Tallets divisorer giver en sum, der er mindre end tallet selv – en plus to plus fire giver jo kun syv  :) .
Ifølge Augustins værk De Civitate (Guds by) sagde Gud dette om englenes møde med mennesker, at ”deres dage vil være et hundrede og tyve år.” Augustin var også opmærksom på tallet 6 idet han i sit værk om Guds Stad (De Civitate) skrev at Guds arbejde med at skabe verden blev fuldbragt på seks dage, fordi seks er et fuldkomment tal. Tallet seks er det første i talrækken, som kan dannes af sine divisorer: en sjettedel, en tredjedel og en halv – en plus to plus tre giver seks.

Keine Hexerei ...  :D

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #303 skrivet: juni 10, 2012, 13:49 »
Men der hører mere til historien om St. Benigne. Basilikaen holdes oppe af 40 støttepiller, og den har 120 vinduer. Her er vi tilbage i de gode tal. 120 er summen af 2 x 60, 3 x 40, 4 x 30, 5 x 24, 6 x 20, 8 x 15, 10 x 12 og 12 x 10. Som følge af den gamle lov (De 10 bud) er tallet 10 helligt, og det samme er tallet 12 fordi Jesus havde 12 a¬postle. Samtidig er 120 summen af de første 15 tal. Og ifølge Augustines værk De Civitate (Guds by) sagde Gud dette om englenes møde med mennesker: ” ... their days be a hundred and twenty years ...”.
Og sådan kan man blive ved. En del af vores viden om datidens katedralbygning skyldes de noter og 250 tegninger, som Villard de Honnecourt efterlod sig på 33 stykker pergament. Han besøgte en del af de byggepladser, hvor katedraler var under opførelse, og det er hans materialer inspireret af.

 8)

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #304 skrivet: juni 10, 2012, 13:51 »
Bornholm : Dit svar nr. 291 interesserer mig enormt og jeg vil gerne høre mere. Jeg vidste ikke, at tallet 8 havde en sådan betydning. Jellinganlægget er jo en firkant med dimensionerne 5-6-8. Det er kun hvis man deler den op i trekanter, at man får 3-4-5 forholdet. Da jeg begyndte med at skrive om disse talforhold blev jeg af en matematiker rådet til at holde mig til det enkle pythagoræiske forhold. Men det fortryder jeg lidt nu.

Bemærk, at tallet 6 er det laveste, perfekte tal.

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #305 skrivet: juni 10, 2012, 13:59 »
Som jeg skrev indledningsvis i tråden, bærer hans bygningsværker fra 79-83 præg af det vanvid, som griber visse magtfulde mænd, når de lider et svidende nederlag, som han gjorde ved Hedeby i 973 - men det udelukker ikke, at han har benyttet sig af dygtige folk med viden om talsymbolik og meget andet. Detaljerne er imponerende, men formålet !!!

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af Haralds store byggerier blev brugt eller fik en lang levetid. Det var altså en fejlinvestering, og både Saxo og Sven Aggesen indikerer jo, at danskerne ikke ville finde sig i de store tvangsarbejder og afsatte ham. Sådan ser den mest enkle forklaring vist ud - og det plejer at være den man skal vælge.

Hvis man sætter kikkerten for det blinde øje - ser man ingenting.

År 807 ankom Alfdeni-slægten til Karl den Stores hof i Aachen. Mio, her er der en del informationer bl.a. indviede Karl ca. år 800 et ottekantet kapel i domkirken som nævnt af Bornholm - og at Aachen-traktaten år 812 blev indgået imellem Byzans og Frankerriget, hvori Byzans anerkendte Karl den Store som kejser samt at Venetien, Istrien og Dalmatien blev afstået til Byzans.

Den aristokratiske friserslægts erfaringsgrundlag fra kontinentet de næste 80 år omfattede både borge, bygninger, handel, skibe, forsvar, møntform, forhandlinger, urban tradition, bystater samt infrastruktur.

Svend, Gorm og Harald besad en viden, der nærmest var genial i forhold til deres nordlige omgivelser og forsøger man, som Harald, at omplante disse kundskaber på ultrakort tid til et mere tilbagestående samfund - så skal det gå galt. Dette er håndbog for nutidig samfundsudvikling - men det vidste Harald ikke. Når det virkede syd for grænsen kunne det vel også implementeres i danerland?

Det er vist sund fornuft uanset om Gorm var friser eller angelsakser.

Utloggad Mio Nielsen

 • Stammis
 • Antal inlägg: 372
 • Opvokset i Vanløse. Bor i Aveyron
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #306 skrivet: juni 10, 2012, 15:22 »
Tak for dine indlæg om ottetallet, Bornholm. Jeg vidste intet om dette i middelalderregi, men jeg har dog læst lidt om græsk gematria, altså talsymbolik. Grækerne havde et alfabet der var ligesom det hebræiske. Hvert tegn udtrykte både et bogstav og et tal. Derfor kan man udregne talværdien for ethvert ord og navnet Jesus har værdien 888. Den forfatter jeg har læst, David Fideler, hævder at visse græske gudenavne fik tillempet deres stavemåde således at deres talværdier gik op i en højere enhed.
Iøvrigt: Der er stor aktivitet her på siden og jeg læser... og lærer. I et enkelt tilfælde har jeg endda stillet spørgsmål, som var blevet besvaret nogle sekunder før.

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #307 skrivet: juni 10, 2012, 15:26 »
Normanneren Sven som Gorms far kommer fra Adam af Bremen og dermed også Roskildekrøniken - og Dudo nævnte i øvrigt en dansk slægtning til normannerhertugerne, som synes at være Harald Blåtand.

Saxo kaldte Gorm for Engelskmand. Erik Kroman pegede derfor på, at Gorm kunne være en Gudrum, som optrådte på dokumenter i forbindelse med York i 934.

Ingen af delene kan bevises - men der er mere grundlag her end en dansk-friser.

Ja, det er alene Adam af Bremen, der gennem sine personlige samtaler med Svend Estridsen, refererer til Svend som Gorms far samt yderligere kan nævne den svenske Olaf-æt i Hedeby, der bekræftes af flere runesten. Dudo’s reference til et navn der måske ligner Harald (Haigroldus) er nok et blålys, der tidligt er slået et søm i af Gustav Storm, der mener at krønikeskriveren har ment Sigtryk af Olaf-ætten, der bedre passer ind i kronologien.

Gorm Engelskmand og Gorm den Gamle er ikke bevist som identiske. Erik Kroman har skrevet bogen ”Det danske rige i den ældre Vikingetid” 1976, hvor der side 105-108 redegøres for en række underskrivere af kongebreve (vidnelister) fra kong Athelstan’s tid, perioden 928-934. Her optræder navnet Gudrum (Guthrum) flest gange, hvorimod der år 934 ikke findes denne underskrift. Desværre for Kroman optræder navnet igen år 937 på et gavebrev, hvilket bortforklares med, at Gorm har været i England for at forhandle med kong Athelstan.

Kromans slutning er imodsagt i nyere tid, hvor forskerne har gransket diplomet fra år 937. Gudrum dvs. den påståede Gorm, tager til England for at varetage sine godsinteresser her. Desværre har det vist sig, at dokumentet var falsk. Af historikerne nævnt som fravær af vidnesbyrd dvs. princippet argumentum e silentio, der ikke godkendes som bevis.

Min egen mening er, at Harald Blåtand på runestenen skriver at hans far hedder Gorm. Han må da vide bedst af alle. Men i England skulle han hedde Gudrum? Det kan heller ikke være en fejlskrivning, da kongens skrivere var yderst skriftkyndige på den tid.

Så jeg forstår virkelig ikke hvordan det skitserede grundlag om Gudrum skulle kunne matche mit verificerbare niveau omkring bevisførelsen af forløbet med alfdeni-slægten. Doserer du ikke bare en gang luft? Af Saxo-linjen?

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #308 skrivet: juni 10, 2012, 17:18 »
At anvende så store ressourcer på nytteløst byggeri, når man lige har mistet det indtægtsgivende Hedeby og Dannevirke - i stedet for at samle kræfterne om generobringen - ligner vanvid.

Svenske kong Olaf regerede i Sønderjylland indtil år 907, hvorefter sønnerne Gnupa og Gurd overtog styret. Gnupa giftede sig med grænsejarlen Odinkars datter, Asfrid, og fik sønnen Sigtryk. Gurd blev taget i ed som medkonge år 911 men dør ca. år 916. Kilde: Adam + Lundeårbøgerne.

Efter et vikingeangreb på Frisland mistede den tyske kong Henrik I tålmodigheden og rykkede år 934 med en hær gennem Danevirke og ind i Sønderjylland. Gnupa gav efterfølgende år 935 tilladelse til, gennem fredsaftalen, at ærkebiskop Unni kunne rejse til Birka, hvor kong Ring tog vel imod ham.

Gnupa inviteres (tvinges) til at modtage dåben og tage på pilgrimsrejse til Rom men annalerne nævner, at grundet sygdom (alder) blev rom-rejsen aflyst. Gnupa dør år 935 og Henrik I »Fuglefænger« af Sachsen dør år 936.

Sønnen Sigtryk (Sigerich) blev efterfølgende konge og tages i ed i Hogers 2. år (Hogers bispeperiode år 909-915) og denne var år 935 stadig hersker i Hedeby-området ifølge Adam / Svend Estridsen. Som tidligere nævnt tager kong Sigtryk på vikingetogt til Franken hvor han understøttede William Langsværd af Rollo-slægten i en tvist mod flere magthavere. Sigtryk (Setricus rex paganus) dør i dette slag år 943. Ifølge tolkningen af flere runeskrifter i Hedeby og omegn ser det ud til, at det svenske Hedeby-vælde fortsætter frem til ca. år 950 med en stedfortrædende jarl som administrator.

Hele dette forspil i Hedeby kan næppe lægges Harald Blåtand til last. Harald gifter sig for øvrigt ca. år 970 med abodritterfyrsten Mistivojs datter Tove. Sikkert en fornuftig gennemtænkt alliance. Runestenen med indskriften står i Sønder Vissing. Sønder Vissing ligger tæt på Mossø ved Skanderborg sådan midt mellem Aarhus og Horsens. Var det da her Haralds kongsgård lå?

Først år 974 mistes Hedeby til Kejser Otto II og er på tyske hænder i hen ved 10 år.

I perioden 950-1000 står det nordiske handelsnetværk for et sammenbrud. Hedeby føler en mærkbar tilbagegang i perioden 980 til 990, hvilket skyldes at byen var besat af sakserne, et forhold som desuden påvirkede norske Kaupang grundet den tætte samhandel med Hedeby - og handelspladsen (Kaupang) lukker år 950. Birka har på samme måde som Kaupang mærket ændringerne, men opretholdt endnu samhandelen mod øst og havde en noget større handelsvolumen end Kaupang. Det er uvist hvornår stedet endelig forlades. En del fund indikerer en fortsat aktivitet frem til år 975 efter et skønnet sammenbrud i perioden 960-970.

Et faktum er, at der forelå en generel nedadgående handelstendens som Harald Blåtand ingen indflydelse havde på.

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #309 skrivet: juni 10, 2012, 17:29 »
Hvor finder jeg den originale tekst? Går ud fra, at du selv har fordansket den?

Nej, det er ikke en tekst jeg selv har oversat fra latin. Som nævnt findes den i annalerne også kaldet Altaich år 973. Skal prøve at tjekke efter i mit arkiv.


Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #310 skrivet: juni 10, 2012, 17:50 »
Bornholm;

Sikke en masse interessante tekster du har fået samlet dig. De kræver en nærlæsning . . . .   ;)

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #311 skrivet: juni 10, 2012, 19:26 »
Bornholm;
Sikke en masse interessante tekster du har fået samlet dig. De kræver en nærlæsning . . . .   ;)

Lige så interessant er det nok, at meget få forsøger at sammenbinde det, som arkæologer og historikere har fundet frem til om den periode, som her er på tale, skal vi sige 965-1025. For cirka et år siden kunne man læse, at

"Arkæologer fra Aarhus Universitet kan som en del af et internationalt forskerhold afsløre, at en stor del af Harald Blåtands vikingehær var udlændinge – muligvis fra Polen. Dermed skal nationalmyten om den danske stats dannelse tages op til revision. [...]
Forskerholdet har undersøgt i alt 48 skeletter med en ny metode kaldet Strontium Isotop Analyse. Med den kan de fastslå, at over halvdelen af skeletterne ikke stammer fra Danmark. Forskerne har ikke kunnet spore de afdødes nøjagtige geografiske oprindelse, men tidligere fund af blandt andet keramik og våben omkring Trelleborg tyder på, at mange af dem kom fra Norge eller syd for Østersøen – dvs. det nuværende Polen."

Adskiliige publikationer fortæller om slaviske fund fra omkring 1000 (10. og 11. århundrede). Herunder keramik, knivskedebeslag m.v. Sådanne fund er også gjort på Bornholm, hvilket Magdalena naum behandler i sin PhD afhandling 'Homelands lost and gained. Slavic migration and settlement on Bornholm in the early Middle Ages'.

Nu er det ikke noget mystisk ved, at her har været polakker, for danske og polske herskerfamilier blev tidligt gift ind i hinanden. På den bornholmske Gamleborg i Almindingen, nær ved Lilleborg, er der gjort nogle slaviske fund, men borgen er fredet, så de snart verdensberømte fritidsarkæologer og deres detektorer kan ikke søge i området.
Borgens indgangsparti, der anses for at være det ældste (eller noget af det ældste) murværk på øen, anses fra at være fra omkring 1000, hvilket tidsmæssigt kan passe med Boleslaw I Chrobry. Jeg påstår ikke, at det er ham, der har bygget borgen, men hans søster var gift med Sven Tveskæg, og sagaen fortæller jo, at nogle jomsvikinger kom fra Bornholm. Hvor døde Harald Blåtand, og hvorfor fandt man ikke hans skelet i Roskilde Domkirke?
http://www.au.dk/om/nyheder/nyhed/artikel/harald-blaatands-vikinger-var-polske-lejesoldater/

PS: I førnævnte bog er et kapitel af Else Roesdahl om Jelling og andre monumenter, men det er fra 1995 og bygger på Knud Kroghs publikationer, han som er nævnt af Sven lagman.

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #312 skrivet: juni 10, 2012, 19:40 »
Harald Blåtands hær omtales som polske lejesoldater, hvilket efter min opfattelse er en påstand, der svæver frit i luften. Man kan have indtryk af, at Danmark blev skabt af frisere, polakker og folk fra sverige, hvad de så end hed

I mange år nedtonede man danskernes forhold til det polske område, hvilket naturligt hænger sammen med, at landet i mange år nærmest var lukket. Få historikere har gravet sig ned i de forbindelser, der var, først i de senere år er det begyndt at lysne.
Få kilometer syd for Gilleleje på Sjælland ligger Søborg, der har en del til fælles med et anlæg på Ostrow Lednicki, læs dette:

"The Poles on the beach of Lake Lednica don't seem much concemed about the past. On sum­mer days they converge from all directions, frolicking in their bikinis, walking their tiny dogs, picnicking on treats like pickled onion and lard sandwiches. There's little sign that serious archaeo­logical business is under­way, both on the small island nearby and in the mud beneath the lake's gentle swells, but if the archaeologists have their way, this area 150 miles west of Warsaw will emerge as the Polish equivalent of the Acropolis or the Roman Forum.
For it was here, both legend and excavation testify, that the founder of the Polish state, Mie­sz­ko I, first accepted Latin Chri­stianity and erected his admini­strative capital in 966. Mieszko and his Piast descendants went on to carve out a medieval king­dom, roughly the same size as mo­dern Poland, that was a poli­ti­cal and military force to be reckoned with by the neighboring Rus­sians, Germans, Czechs, and By­zantines. On the island, now called Ostrow Lednicki, Mieszko built a ring-fort some 460 feet in diameter, and crowned it with his residence, a fine stone palace, the country's first monumental archi­tecture."

Jeg har ikke al tid i denne verden, og kan ikke finde kilder frem – det er dog muligt, at vestkirken og østkirken har eksisteret i området i den første periode, altså før 1000.
Man kan selv læse resten af teksten om "øen i søen" (Søborg lå også oprindeligt på en ø i en sø) på dette link:

http://www.slavia.org/slavia_project.php?go=slavia_in_archaeology_magazine

 8)

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #313 skrivet: juni 10, 2012, 20:00 »
Lige så interessant er det nok, at meget få forsøger at sammenbinde det, som arkæologer og historikere har fundet frem til om den periode, som her er på tale, skal vi sige 965-1025.

Lige mine ord - derfor er det vigtigt at fortsætte det innovative frivillige arbejde. Meget i dine sidste to indlæg understøtter mine egne holdninger og jeg er sikker på at en del opklaringer vil tone frem i nærmeste fremtid.

Lige lidt mere om Harald Blåtand -

Ser vi igen på handelen i perioden 950-1000, ses opstarten på en blomstringstid i Ribe påvirket af Harald Blåtand år 968 efter mange års stagnation. Lejre får ligeledes nye aktiviteter i 900-tallet og frem til år 1000. Jeg ser Harald som en dygtig statsmand, der ville landet mere end det var parat til at modtage.

Harald Blåtands møntprægning sker i årtiet 975-985. Alle er små sølvmønter på 1 g kaldet en penning. Designet afviger væsentligt fra vikingemønter slået i England og mønter fra frankerriget. Stilen kan betegnes som tilnærmet Dorestadstil. Intet møntsted er i dag lokaliseret men mit eget gæt er et eller andet sted på den frisiske kyststrækning.

Jeg har anskaffet et hæfte "hikuin 35" af 2008, der omhandler "Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder".

Den vil jeg referere til de nærmeste dage . . . . .


Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #314 skrivet: juni 10, 2012, 20:04 »
PS: I førnævnte bog er et kapitel af Else Roesdahl om Jelling og andre monumenter, men det er fra 1995 og bygger på Knud Kroghs publikationer - - -

Hun har på et tidspunkt ønsket mig tillykke med min bog  :)

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #315 skrivet: juni 10, 2012, 21:44 »
Tak for dine indlæg om ottetallet, Bornholm. Jeg vidste intet om dette i middelalderregi, men jeg har dog læst lidt om græsk gematria, altså talsymbolik. Grækerne havde et alfabet der var ligesom det hebræiske. Hvert tegn udtrykte både et bogstav og et tal. Derfor kan man udregne talværdien for ethvert ord og navnet Jesus har værdien 888. Den forfatter jeg har læst, David Fideler, hævder at visse græske gudenavne fik tillempet deres stavemåde således at deres talværdier gik op i en højere enhed.
Iøvrigt: Der er stor aktivitet her på siden og jeg læser... og lærer. I et enkelt tilfælde har jeg endda stillet spørgsmål, som var blevet besvaret nogle sekunder før.

Uanset hvilken form for religion, mennesker har haft, kan man lave sig en liste over elementer, som har indgået i denne, her efter hukommelsen fra Armin Geertz med eksempler:

A. Helligt sted (ved en kilde),
B. Hellig tid (solhverv),
C. Hellige personer (goder, præster),
D. Hellige genstande (solkors/kors, stav)
E. Hellig handling (afvaskning, dåb)
F. Helligt samfund (godens inderkreds, sen. kanniker).

Kan nogen af disse begreber indpasses i Jelling?

PS: Nu har vi været strengt saglige så længe, så jeg laver et sidespring. Få google translate på skærmen med lyd på og indstil til dansk-polsk oversættelse. Skriv hjort i feltet dansk, og hør det blive sagt på polsk.
 :D

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #316 skrivet: juni 11, 2012, 01:02 »
Hvad er i øvrigt dette for en høj – tjek også de andre, der er nævnt på siden.

http://www.thefullwiki.org/Krakus_Mound

 :)

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #317 skrivet: juni 11, 2012, 11:16 »
PS: Nu har vi været strengt saglige så længe, så jeg laver et sidespring.

Så vil jeg også ha' lov til at køre lidt på slap line . . . . .

Her til morgen fik jeg den meget usaglige tanke, at palisaden omkring Jelling kun var opført til beskyttelse af byggepladsen under hele monumentets opførelsesperiode - for derefter at blive revet ned.

Præcis på samme måde som vi i nutiden gør ved opførelse af nye anlæg eller bygninger. Bare se på Metro byggeriet i København disse år.  ;D

Utloggad Troels

 • Stammis
 • Antal inlägg: 198
  • Gedevasen.dk
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #318 skrivet: juni 11, 2012, 11:57 »
Jeg forstår det sådan, at den græske side af Karls lærdom kom fra… England. Men det er ikke helt klart. Måske du har flere detaljer ?
....
Den nævnte bog af Birgisson lyder uhyre interessant. Kunne man måske få dig til at citere nogle relevante udsnit ?
....
Troels, jeg noterer mig, at både Alcuin og Gorm måske var fra York. Ifølge Duby hidkaldte Karl den Store en lærd fra disse nordlige egne, fordi det var deroppe at antikkens lærdom var blevet bevaret i den reneste form.

Det er muligt, at en gren af den klassiske lære har overlevet siden romertiden i de keltiske munkesamfund og inspireret Alcuin. Alcuin beskæftigede sig bl.a. med geometri, talsymbolik og porfyriansk akrostik, som blev brugt af mange forfattere omkring Karl den Store. De to sidste emner har jeg beskæftiget mig med på Røkstenen (http://www.gedevasen.dk/roekstone.html), som er fra den tid - og i baggrund har den visse lighedspunkter med Jelling-stenen.

Her har jeg bl.a. brugt Peter Godmans bog "Poets and Emperors". Det er dog ikke et emne, som jeg er blevet bidt af som dig. Jeg har bare været nødt til at sætte mig lidt ind i det, fordi symbolikken utvivlsomt er brugt en del steder.

Jeg er ikke hjemme i denne uge, så jeg kan ikke citere noget fra Einar Birgissons bog, og desværre kan jeg ikke finde hans webside på nettet mere. Den var der for 3 år siden, da jeg sidst var i kontakt med ham - men så vidt jeg husker, skrev han, før jeg blev opmærksom på den frankiske forbindelse. Bogen vil måske være interessant for dig med hans mange figurer og plancher med opmåling af nordiske lokaliteter i fod og romerske mil - herunder Trelleborgene - og dem kan jeg ikke gengive her.

Til slemme Karsten har jeg blot at sige, at du altid overvælder os med en stor og til dels irrelevant detaljeringsgrad med en masse eksakte årstal, som ingen andre kender. Det kræver lang tid at efterprøve, når man skal finde ud af, hvad det egentlig er, du bygger på  - og her skulle du læse din egen lille kommentar nr. 310 til Bornholm igen. Problemet er, at vi stort set kan kassere alle kilder fra den tid, hvis vi vil, og spinde lange ender på resten. Det giver naturligvis et stort spillerum for kombinationer, hvor man skal være forsigtig og se på forholdene fra mange vinkler. F.eks. skal man ikke hænge sig for meget i stavemåde for navne på forskellige sprog i forskellige alfabeter - de kunne endog skifte navne, som den tidligere Gudrum i East Anglia, der blev til Athelstan. Og hvorfor fremføre som argument, at der også var nævnt en Gudrum i England i 937, for derefter at sige, at dokumentet var falsk? Og hvor vil du hen med ændringen af handelen i 950-1000 i relation til diskussionen? For Harald var tabet af Hedeby under alle omstændigheder et prestigetab - uanset hvad der skete med handelen og hvorfor. Ribe kom vel blot igang, fordi han klokkede i det i Hedeby. Og hvad har alt det med Olav fra Sverige og hans sønner (som kan være af dansk kongeslægt) at gøre? Og hvorfor bygge på Adam som kilde om Olav, når du lige har kasseret ham som kilde til Gorm ved at bruge en henvisning til en Gunnar Storm som havde en tyndbenet afkræftelse af Dudo? Og jeg kan med det samme sige, at jeg næppe vil tage mig tid til at svare på næste kaskade.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #319 skrivet: juni 11, 2012, 12:15 »
Med "allerede" mener jeg, at den var nået til den germanske verden. Populariteten skyldtes den karolingske renaissance, som ganske rigtigt var en genopfriskning af antikken. Det var antageligt den vej ideerne nåede nogle af Haralds bygmestre og Harald selv.

Med hensyn til mulig nordisk brug af talsymbolik kan du i øvrigt læse Einar Birgissons: "Egyptian influence and sacred geomotry in ancient and medieval Scandinavia".


Intressant. Hur belägger Birgisson att informationen gick från Egypten till Skandinavien - och inte tvärt om, som faraoerna?

http://uk.reuters.com/article/2011/08/01/oukoe-uk-britain-tutankhamun-dna-idUKTRE7704OR20110801

Citera

Meningen med byggerier i den størrelse er magtdemonstration...

Hvordan belegger du det, empirisk?!
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”