Författare Ämne: Harald blåtands gård hittat  (läst 214676 gånger)

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #220 skrivet: maj 27, 2012, 10:11 »
Vetgirig.
"Småland fanns inte då." Du har helt ret. Det er Möre og Öland, jeg tænkte på – jeg har slået efter hos Blomkvist.
Kirkerne i Hossmo, Resmo er blandt de ældste, fra begyndelsen af 1100-tallet. Under de to første polske herskere, Mieszko I og hans søn Boleslaw I Chrobry blev der bygget kirker i Polen. Deres første runde borgkapeller og kirker er dateret til før 1025. Ingen har interesseret sig synderligt for, om de første kirkebyggere omkring Kalmarsund var eller kom under indflydelse fra Østkirken, hvilket ikke ville være usandsynligt, hvis vi medtænker, at der var folk fra fra Pommern og Polen i området, hvilket Blomkvist beskæftiger sig med i flere af sine arbejder.

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #221 skrivet: maj 27, 2012, 11:32 »
Bornholm!
Dina uppgifter om så nära kontakter med Polen och medverkan i aktivitéter inom Öland/möre är nya för mig. I o f s vet jag förståss att Erik Björnsson och alla hans efterkommande manliga släktingar vanligen har en frilla ur slaviska härskarskikten runt Oder. Detta är allvar eftersom i stort samtliga blir Sveakungar. Däremot förhånas dessa äktenskap av Hamburg-Bremens propaganda och beskrivs i nedsättande ton, som om dessa kvinnor var av typen konkubiner. Vid något tillfälle så skiljer sig dåvarande kung från en sådan kvinna och kungens giftermål med en Romersk Katolsk kvinna lovordas.
Även danska kungahuset vid tiden ingick en lång rad sådana äktenskap.
Det nya för mig är att härskarskiktet runt Oder också vistades inom Svearnas områden och var aktiva där. Det borde varit självklart att förstå detta.

Av uppgiften framgår det också att diskussionen i Sverige om var Svearna hade sitt basområde är avgjord (enligt min mening). Basområdet är just Öland/Möre, vilket även andra indicier pekar på. Anläggandet av det kungliga Sigtuna i Mälarområdet och flytten av Björköstaden dit får en ny dimension (ca 970 av Erik Björnsson, men antagligen redan beslutad av fadern Björn). På Öland finns på östsidan mitt emot Köpingsvik en vik (gott hamnläge) där det påstås att dagens Sihamn (eller liknande) var det Zitun (ev Sigtuna) som omnämns i samband med svearna. Kan det ha funnits 2 Sigtuna?? Sigtuna i Mälaren lär ha härjats och bränts av "Ester" 1187, men det kanske var Ölandsorten som brändes, då Mälarsigtuna vad jag förstår i arkeologin inte visat tecken på att varit härjat. Ester på den tiden var alla befolkningar som bodde längs Ö Östersjökusterna från SV Finland till ca Weichel.

När Olov Eriksson fördrivs (kanske efter att ha aviserat sina planer på att "anta" romersk Katolicismen) och bosätter sig i Vgl, så kan det alltså vara från basområdet Öland/Möre han fördrivs (där man alltså var Grekisk Ortodoxt). Grekisk Ortodoxer i Mälarområdet bör, om de fanns, i så fall haft sitt stift i Gamla Uppsala och det är möjligt att en konflikt där mellan det Romersk Katolska (Mälar-) Sigtuna och Gamla Uppsala inte behöver leda så långt som förvisningar p g a avstånden mellan orterna.
Minns att det hittats ett enkolpion på Öland och ett annat enkolpion inom Gamla Uppsala (kungsgårdstomten tror jag).
Under alla förhållanden, så blev Olovs son eller halvbror (de hette bägge Anund eller Emund) hans medregent när han lämnade för Vgl.

Jag vet inte källan/källorna, men det har sagts att före 1050 (då Bornholm "antar" kristendomen, d v s övergår till Romersk Katolicismen), så behärskar Svearna Ö Skåne, Bornholm, Blekinge (Ö Blekinge är antagligen en del av Möre). I varje fall i slutet av 800 gäller detta. Detta bör ha börjat förändras i o m Knuts seger vid Helgaå (altså inte Helgeå i V Hanöbukten) ca 1022. Knut angrep just då eftersom den nye Sveakungen Anund antagligen inte satt så säkert i sadeln ännu, då han nyss tillträtt efter Olov. Fast om Knut segrade över sin kusin, så är det märkligt att han inte fullföljde genom att erövra svearnas basområde, som då var Öland. Kanske Romersk Katolska propagandan döljer ett nederlag för Knut?

Erik Björnsson var f ö kristen (d v s hade antagit (övergått till) Romersk katolicismen) de år han härskade i danernas land, men avföll (återgick till Grekisk Ortodoxin?) senare och återvände "hem" (Öland) och dog strax efter.

Skulle vilja läsa mer av Blomqvist. Har du förslag på titlar?
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #222 skrivet: maj 27, 2012, 11:36 »
Bornholm!
I Sverige pågår f n ett projekt för att pröva de gängse dateringarna av stenkyrkorna. När projektet arbetade i Norrland (de gamla Helsingländerna), så redovisade projektledaren i en radiointervju, att stenkyrkorna där generellt bör få ca 100 år äldre datering än nu gällande, d v s de hamnar under andra halvan av 1100-talet, och anläggs ganska samtidigt, samt har samma grundplan. Min uppfattning är att historikerna tidigare utgått från Mälarområdet och det ansågs självklart att Helsingländerna var så "efterblivna" att allt i Mälarområdet hände innan företeelsen hände längre norrut. Den äldsta träkyrkan f n känd i helsingländerna är daterad 950 (Björned) även om utgrävaren först ville sätta den till 900 (vilket jag själv tror är korrektare) men tubbades? av handledaren att ändra lite av nämnda principskäl.
Något liknande kanske hände vad gäller dateringar av kyrkor i Möre och på Öland. Vi får se.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #223 skrivet: maj 27, 2012, 12:00 »
Vetgirig.

John Lind skrev, at det danske kong Niels i 1123 tog initiativ til et "regelret korstog" for at omvende hedninge i Småland.  Han bad norske kong Sigurd Jorsalfarer om at deltage, da han var en dreven korsfarer. De skulle mødes i Øresund, hvor Niels ventede længe og til sidst sendte flåden hjem. Da Sigurd ankom, følte han sig derfor forrådt af den danske konge og som plyndrede han i området inden han drog til Kalmarsund, og det er grunden til, at Snorres Heimskringla kalder togtet Kalmar-leding. Lind mener, at der nok var en tredje part i foretagendet, nemlig den polske hertug Boleslaw III Skævmund (Krzywousty).
   Forud for Kalmarledingen havde Boleslaw III taget herredømme over Pommern og det var med hans hjælp, at biskop Otto af Bamberg omkring 1121 kunne missionere i Pommern, hvor han iværksatte byggeri af elleve kirker. Missionen havde især succes i byerne Pyrzyce, Szczecin, Julin og Kamien, hvoraf de tre sidstnævnte ligger nær floden Oders udmunding i Østersøen. Oders udmunding i Østersøen ligger tæt på Bornholm, og når vi sammenholder dette med Boleslaw Skævmunds fremfærd og Otto af Bambergs mission i Pommern i 1121, ligger det lige for, at Boleslaw senere er
"sejlet over havet" og har underlagt sig Gråborg og andre borge på Øland. Bornholm ligger midt i sejlruten fra Oder til Øland, men om han gjorde noget her, er emnet for mine egne undersøgelser. Det hænger sammen med, at 9-10 forskere mener, at de bornholmske (og østsvenske) rundkirker er inspireret af de polske.

I bogen Gråborg på Øland er et langt kapitel om Bugislav (Boleslaw III) og Kalmar-ledingen skrevet af Nils Blomkvist.
Blomkvist, Nils: Kong Bugislav på spåren? Gråborg og den gåtfulla Kalmarna Leidanger 1123/24.
I: Tegnér, Göran: Gråborg på Øland. Om en borg, ett kapell och en by, s. 161-184. Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm 2008.
Kapitlet trækker på en del af stoffet fra Blomkvists bog The Discovery of the Baltic, specielt kapitlet The Discovery of Kalmarsund. Brill. Leiden, Boston 2004. Den er på 775 sider og Bornholm er ikke nævnt med ét ord :-)

Et andet kapitel handler om Bugislavs grav på Øland
Hansson, Ingrid: Bugislavs grav. I: Tegnér, Göran: Gråborg på Øland. Om en borg, ett kapell och
en by, s.157-160. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm 2008.

Kirkerne, jeg omtaler, er dendrokronologisk dateret i 1990, læs:
Andersson, Karin och Bartholin, Thomas S.: Några medeltida kyrkor vid kalmarkusten i
dendrokronologisk betydning. Hikuin 17. Kirkearkæologi i Norden 3. s183-200. Moesgaard 1990.

Når du ikke har hørt om de tidlige polske kirker, er det jo netop fordi historikerne altid har villet fortælle os en bestemt historie. Mieszko I blev døbt i 966, altså 1-2 år efter Harald Blåtand. I fragmentet Dagome iudex overlader han sit land (hvad det end er) til Paven, men hvordan gik det senere i de østligste egne? Harald Blåtands søn Sven Tveskæg var i en periode gift med Mieszkos datter, Svietoslava.

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #224 skrivet: maj 27, 2012, 12:07 »
De kirker, der blev rejst i Stormæhren og i Bøhmen i det 9. og 10. århundrede var generelt simple rotundaer eller rektangulære strukturer. Flere af dem viser i deres opstalt påfaldende ligheder med samtidige dalmatinske og østrigske kirker. (Kilde: Sommer, Trestik og Zemlicka samt Europas Mitte Um 1000).
   Bulgarernes khan Boris Michael blev døbt i 864. Přemyslidernes første hertug Bořivoj I, blev døbt i 878 af Methodius. En af de første rotunder og den første kristne helligdom, der blev bygget, var muligvis den kirke, som prins Borivoj lod bygge i Levy Hradec uden for Prag i 880'erne. I samme periode fik Borivoj bygget en lille rektangulær stenkirke med apsis på borgområdet i Prag. I Mikulcice i Tjekkiet blev bygget en rundkirke i årene 825-850.
   På borgområdet Wawel i Krakow ses resterne af flere rotunder, hvoraf den første blev påbegyndt før eller omkring 900. Skt. Vitus katedralen i Prag var oprindeligt en rundkirke med fire apsider, med andre ord en firkløverformet kirke, der blev opført i årene 925-929. Nogle af de polske rundkirker er opført i forbindelse med borge, og de stedlige eksperter mener, at en eller flere af dem kan have været brugt som dåbskapel (baptisterium). Et ligende arrangement ses på Ostrow Lednicki.

Yderligere læsning:
Naum, Magdalena: Homelands lost and gained. Slavic migration and settlement on Bornholm in the early Middle Ages. Lund, 2008.

Berend, Nora (red.): Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus' c. 900-1200. Cambridge 2007.

Jensen, Kurt Villads: Korstog ved verdens yderste rand. Syddansk Universitet. 2011.

Lige nu husker jeg ikke forfatterens navn, men der findes en artikel om de svenske herskeres ægteskaber med andre landes herskere, den blev bragt i Personalhistorisk tidskrift i 1980'erne, mener jeg.

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #225 skrivet: maj 27, 2012, 12:13 »
Vetgirig.
Adam af Bremen skrev, at Egino (fra Adams egen kirke) kristnede Bornholm på et tidspunkt 1060-1066, men der er fundet grave fra før 1000, som arkæologerne mener er kristne.
Desværre kender jeg for lidt til ham Björnsson, og jeg ved ikke, hvad Vgl betyder? Jeg har knap tid mere i dag, men vender måske tilbage i aften, eller i morgen aften.

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #226 skrivet: maj 27, 2012, 12:15 »
Man kan blive klogere af disse kilder, når man vil vide, hvad der var på spil mellem de forskellige aktører dengang.

Lind, John: De russiske ægteskaber. Dynasti- og alliancepolitik i 1130’ernes danske borgerkrig, i Historisk Tidsskrift, bind 92 hefte 2, p225-263. København 1992.

Lind, John: Kirkerne, Fyrsterne og Venderkorstogene. I: Venner og Fjender. Dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder, s. 17-28. Næstved 2002.


Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #227 skrivet: maj 27, 2012, 12:41 »
Danskere har jo lært om Gorm den Gamle og Jelling. Hans efterkommere blev gift med folk fra Østersøens sydkyst og fra andre slaviske områder. Hvor kom han selv fra?

God søndag.
 :)

Utloggad Mio Nielsen

 • Stammis
 • Antal inlägg: 372
 • Opvokset i Vanløse. Bor i Aveyron
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #228 skrivet: maj 27, 2012, 16:22 »
Bornholm, jeg har også studset over Vgl. Min hypotese: Vestgotland. Med hensyn til vores emne, så er vi jo efterhånden langt fra Harald Blåtands kongsborg, men det nye emne vedrører jo kongen derved, at han i banale historiebøger angives at have indført kristendommen i Danmark. Og vi diskuterer især eksistensen af østorienterede kirker og sekter i Norden før og under Jelling-anlæggets opførelse.

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #229 skrivet: maj 27, 2012, 17:23 »
Vi brukar tillskriva alla nordiska silverfynd handel. Kanske det var handel med legotrupp?

Nej, jeg tror handelen var den vigtigste faktor her. Men der er en anden tidlig aktivitet vi ikke har omtalt. Af forskellige kilder fremgår det, at store vikingehære ad flere gange i 800-tallet angreb Kiev og andre mål. Togterne fortsatte i 900-tallet (jvf. tekster på runesten). Så samtidig med at vikingerne (rus) fik faste bosættelser i landskabet, må samarbejdet med Byzans (Særkland) - i en periode - have været ret køligt indtil man begyndte at leje soldater. En del bytte fra nævnte togter må være hjemført.

Det forhindrer selvfølgelig ikke at handelsfolk fra Gotland og Öland stadig kunne sælge deres pels og skin osv. - for det er mit skøn, at det måske var folk fra vekslende regioner i vikingetidens Sverige, der tog på nævnte togter.

Da den solide strøm af islamisk sølv (dirhemer mønter) af ukendte årsager ophører årene 965-70 er det sammenfaldende med, at de russiske fyrster standser rekrutteringen af krigere fra Norden.

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #230 skrivet: maj 27, 2012, 18:05 »
Ursäkta! tangenterna halkade. Vgl = Västergötland i Sverige
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #231 skrivet: maj 27, 2012, 18:09 »
Bornholm!
Ur Egibos resp Adams synvinkel så var Bornholm hedniskt innan de antog kristendommen, d v s "den rätta läran" d v s Romersk Katolska kyrkans liturgi, samt erkände Påven som kyrkans överhuvud.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #232 skrivet: maj 27, 2012, 18:12 »
Tack Bornholm och andra som bifogade literaturhänvisnar. Tyvärr dålig på detta själv. Det är sådant som gör det värt att delta när man är
Vetgirig
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #233 skrivet: maj 27, 2012, 18:14 »
Nils Blomkvist skriver (i bogen om Gråborg): "Der finns åtskilliga belägg på att det norske företaget 1123 eller 1124 omöjligt kan ha rört sig om att införa kristendomen till Kalmarsundsområdet. Som nämnt ligger några av Sveriges äldsta stenkyrkor i trakten ..." osv.
Kurt Villads Jensen skriver om dette, at Blomkvist "... ikke tager stilling til, at korstoget netop blev ført mod frafaldne."
En anden har bragt en anden form for kristendom på banen her i tråden, og det er vel også sandsynligt, at de "bare" var kristne på en forkert måde. Danske kongesønner var allieret med folk i Rus. Lind ser, og Blomkvist også, en alliance mellem Sigurd, Knud Lavard og Vsevolod i Kiev på den ene side -- og Niels/Magnus, Volodar og Boleslaw på den anden side. Der var stor mulighed for at blive påvirket af den daværende Østkirke, og det var efter det store skisma i midten af 1000-tallet, hvor vest og øst skiltes på kirkeområdet.
I slutningen af 900-tallet kan andre former have været aktive. Et par grave på Bornholm er muligvis arianske med en form for høj over, men det er ikke endelig fastslået.


Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #234 skrivet: maj 27, 2012, 18:20 »
"Bornholm!
Ur Egibos resp Adams synvinkel så var Bornholm hedniskt innan de antog kristendommen, d v s "den rätta läran" d v s Romersk Katolska kyrkans liturgi, samt erkände Påven som kyrkans överhuvud."

Adam manipulerede lige så meget som Saxo. Hans opgave var at forskønne Hamborg-Bremen kirkens eftermæle og man kan derfor ikke regne med, hvad han skrev om dette. Jeg tror mere på vores arkæologer ved det lokale museum. Han var i øvrigt ikke hverken i det nuværende Sverige eller på Bornholm. Ved det symposium, som Sven lagmand omtaler, var der et indlæg om Bornholm ved Michael Gelting, ved den danske rigsantikvar. Egino kan godt have missioneret for at få resten med, men der kan som det ses have været kristne før.

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #235 skrivet: maj 27, 2012, 19:04 »
Bornholm!
För ett par år sedan läste jag en hemsida som presenterade en undersökning om Bornholms rundkyrkor. Det var en kvinna som skrev. Läsningen av hemsidan ledde sekundärt även till informationer om Hamar domkyrka och en del fantasiaktiga informationer om cymbolik i Bergen-trakten tror jag.

Emellertid påvisar kvinnan en massa detaljer som är dold cymbolik i rundkyrkorna. Närmast hittar hon likheter med Toulouse, där det finns Arianska kyrkor. Hon anser också att en del håligheter i innerväggarna har varit fästen för hyllor eller "galgar" eller både/och. Hon pekar ut var en öppning, då igenmurad, i 2:a resp 3.e våning (dörrar) funnits, vilka bör ha använts som lastintag. Likaså var stolpen där repet för uppvindningen av gods varit fästad.

Sammanfattningsvis så menade hon att kyrkorna var olämpliga för försvar och att de snarast varit (gemensamt) vapenförråd och förvar för ekonomiska tillgångar (typ bank). Hon menade att man borde undersöka om någon Bornholmsk storman varit ansluten till någon kristen orden.

Uppsatsen fick tydligen någon historiepotentat att reagera skarpt, för hemsidan stängdes kort efter att den publicerats. F ö kan kyrkornas byggår, motsvarande liksom ofta i Sverige, satts mer med hänsyn till att några kyrkor inte borde funnits innan Bornholmarna blev kristna ca 1050 (eller 1066). Jag rekomenderar att man även i Danmark kollar upp kyrkornas byggår med moderna metoder. En överraskning kanske väntar på Bornholm?

I uppsatsen jämförde hon även med motsvarande dolda cymbolik för Arianism/Östkristenhet i Hamar domkyrka.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #236 skrivet: maj 27, 2012, 23:52 »
Vetgirig!
Desværre siger det mig ikke noget, men der er sagt og skrevet meget om de bornholmske rundkrker i tidens løb. Meget af det bygger på "von hören sagen" og på fejlagtige artikler, der blev publiceret omkring 1990, hvor nogen hoppede på 2Da Vinci bølgen". Det begyndte med en påstand om, at en rundkirke på Bornholm kunne sammenlignes med "tempelriddernes rundkirker", som man kendte 15 styk af. Desværre for teoriens ophavsmænd kendte jeg den ene af kirkerne og vidste, hvem der havde bygget den - og hvornår. For tre år siden dokumenterede jeg, at 11 af de 15 kirker ikke var bygget af tempelriddere, men af andre. Kort tid efter dokumenterede jeg, at tempelridderne ikke -- som påstået af utallIgie "forskere" -- foretrak centralkirker eller rundkirker. Jeg er derfor ikke indstillet oå at diskutere andet end, hvad der kan dokumenteres. Indtil videre holder jeg mig derfor til, at 9-10 forskere har peget på polsk indflydelse.
Og nej --- jeg ligger ikke under for nogen myndighed, jeg skriver fuldstændig, hvad der passer mig. I løbet af sommeren vil man finde materiale her: www.gain.dk ...  men det har ikke meget med Harald Blåtand at gøre -- medmindre man kender Jomsvikingernes Saga og ser en sammenhæng.

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #237 skrivet: maj 28, 2012, 00:56 »
Bornhlm!
Din skrivning om rundkyrkors bakgrund köper jag. Men för den sakens skull behövar man inte förkasta iaktagelserna inne i kyrkorna.
Jag skall se vad din hemsida har att erbjuda.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #238 skrivet: maj 28, 2012, 10:03 »
Av uppgiften framgår det också att diskussionen i Sverige om var Svearna hade sitt basområde är avgjord (enligt min mening). Basområdet är just Öland/Möre, vilket även andra indicier pekar på.

Vetgirig; dette er overraskende nyt for mig. Kan du fortælle lidt om synspunktet er anerkendt i forskningskredse og hvilken nyere litteratur der understøtter denne tese. Hvilken periode er der konkret tale om?

Utloggad Bornholm

 • Veteran
 • Antal inlägg: 544
Harald blåtands polakker
« Svar #239 skrivet: maj 28, 2012, 10:09 »
Ja, men der står intet på min side endnu. Den er under konstruktion. I efteråret publicerer jeg nogle artikler på siden, og jeg planlægger et par mindre udgivelser på tryk.
Tråden handler jo om Haralds borg. Tidligere har arkæologer hævdet, at hans mænd kom fra et andet land end Danmark, eventuelt Polen, hvordan de så kan afgøre det, for de kan vle lige så godt have været fra Bornholm eller et andet kystnært område (?).
Hvis det var polakker, og hvis Jomsborg var underlagt polsk overherredømme, som man kan læse i et værk om Polens historie fra Cambridge University Press, var der så blevet et Danmark, hvis ikke det havde været for polakkerne?
Og jeg spørger igen: Hvorfra kom Harald Blåtands far, Gorm den Gamle?

PS: I bogen om Gråborg kan du læse at Kalmar-ledingen er opført i Heimskringla under rubrikken Smålands kristning. Hvem der har lavet rubrikken, ved jeg dog ikke.