Författare Ämne: Harald blåtands gård hittat  (läst 235206 gånger)

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #20 skrivet: oktober 26, 2010, 15:16 »
Fundet af Harald Blåtands kongsgård er nok det mest interessante arkæologiske fund i Danmark i nyere tid. Fundmaterialet på udgravningspladsen indikerer at kongsgården kun blev anvendt i perioden mellem år 950 til 1000.

Hvad var årsagen til den gigantiske palisade der indrammede kongsgården?

Udgravningerne har nu afdækket 160 meter af fundamentgrøften for palisaden. Det er det længste sammenhængende stykke, der er afdækket, siden grøften blev opdaget i forbindelse med undersøgelser nord for kirkegården i 2006.

Aftrykkene viser, at palisaden har bestået af svære lodret stående planker, der er placeret så tæt at de nærmest har dannet en mur. Tømmeret har været af varierende størrelse, men der er tale om meget velforarbejdede planker, hvoraf de største måler ca. 30 x 15 cm i tværmål. Højden på palisaden er kun skønnet, men da tømmeret har været gravet over 1 meter ned i jorden, har den næppe været under 2 m. - snarere over.

Det er ikke meget vi ved om Gormslægten på grund af de meget sparsomme kilder, men traditionen er at slægten kom til Jylland et sted fra udlandet. Er det årsagen til den kraftige palisade – havde slægten slået sig ned på fremmed territorium? I perioden ca. år 900-950 er vi historisk bekendt med, at det svenske Olaf dynasti med sønnerne Gnupa og Gurd regerede i Sønderjylland. Var de fjenden - eller var det den tyske kejser?

Palisaden bliver fjernet et par steder tæt på år 1000, hvor en ny bygning bl.a. placeres midt i linjen hvor palisaden før stod. Det tyder på at frygten for fjendtlige overfald var væk.

/slemme

Utloggad Sven lagman

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 138
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #21 skrivet: oktober 26, 2010, 21:03 »
Rätt så fantasirik teckning i Jyllandposten må jag säga. Att man sedan  förlagt Gorms hög söder om Thyras hög ökar ju inte precis trovärdigheten. Nordhögen är ju i verkligheten högen med gravkammaren där man menar att Gorm blivit begraven.

Vad det gäller pallissaden har jag mina dubier om detta skulle vara en befästning. Anlägget är ju så enormt stort att det skulle fordrats en mängd soldater för att försvara det. Enbart en pallisad är ju dessutom ett otroligt primitiv försvarsverk. Dessutom har det inte funnits en vall bakom som i fallet med Danevirke eller i trelleborgarna. Vallen får ju inte plats eftersom de funna långhusen ligger helt nära palisaden. Har man inte kopplat denna konstruktion alltför mycket i fantasin till Haralds trelleborgar, dvs helt enkelt förutsatt att det är ett befästningsverk?  

Jag tror personligen att palisaden är en symbolisk markering av kungsgården och dess regents makt. Dessutom förstår jag inte kommentaren i bilden att en sådan palisad brukar ha två eller fyra ingångar. Varifrån har man denna uppgift? Anlägget i Jellinge är ju fullständigt unikt.

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #22 skrivet: oktober 27, 2010, 11:36 »
Godt set!
Der er på tegningen byttet rundt på navnene Gorms Høj / Thyras Høj. Uheldigt.

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #23 skrivet: oktober 27, 2010, 12:09 »
Citera
Jag tror personligen att palisaden är en symbolisk markering av kungsgården och dess regents makt. /Sven Lagman

Lad os se lidt på befæstninger og brug af palisader i Harald Blåtands regeringstid.

Allerede i tiden efter år 958 blev byen Aros (Århus) ekstra befæstet. Den eksisterende vold blev gjort dobbelt så bred og udvendig forsynet med palisader rundt om hele byen. År 968 blev der anlagt en halvkredsvold omkring Hedeby, som har været forstærket med palisader, dels på voldtoppen og dels halvt nede ad forsiden. På samme tidspunkt blev Ribe forstærket med en mindre halvkredsvold og en grøft.

Det ser ud til at palisader og forsvarsværker enten var på mode i 900-tallet ;) eller, at der i tiden var et akut behov - af en eller anden årsag.

/slemme

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #24 skrivet: oktober 27, 2010, 12:24 »
Forøvrigt kan jeg anbefale at læse Nationalmuseets halvårsrapport, se link -
http://jelling.natmus.dk/fileadmin/site_upload/jelling/pdf/Statusrapport_medio_2010.pdf

Citat herfra:
De nye fund i Jelling har allerede nu sat en diskussion i gang om de videre konsekvenser for vores opfattelse af den historiske udvikling i den sene vikingetid. På nuværende tidspunkt synes fundene at pege i retning af, at Jellingkongerne er en forholdsvis pludseligt opstået magtfaktor. I etableringen og visualiseringen af deres magt gør de brug af et arkitektonisk sprog, der kendes andre steder, især i den østskandinaviske verden, men på en langt større skala end tidligere. Fundene tyder dermed på, at der med Jellingkongerne kom en langt stærkere kongemagt, og de viser, at kongerne – i det mindste Harald – faktisk havde et fysisk hovedsæde i Jelling.

Utloggad Sven lagman

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 138
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #25 skrivet: mars 22, 2011, 21:20 »
Jag var förra veckan på ett forskarseminarie i Lund. Mads Dengsøe Jessen från Nationalmuseet i Köpenhamn redogjorde för de senaste utgrävningsresultaten och analyserna av Jelling. Med viss tillfredsställelse noterade jag att min gamla teori om att gravkammaren av trä inne i Jelling kyrka är äldre än kyrkan nu verkar vara allmänt gångbar. Man har vid genomgång av det äldre dokumentationsmaterialet också kunnat fastställa att det från början legat en eller två trähallar på platsen (alltså inne i skeppssättningen) och att graven är äldre än i varje fall en av byggnaderna. Först i ett senare skede har således en träkyrka uppförts.

Man har nu också kunnat fastställa att det endast är en stycken skeppssättning på platsen  (alltså inte två), inte mindre än 330 meter lång. Nordhögen ligger mitt i skeppssättningen och högen är således anpassad till denna. Träkammaren ligger också i skeppets längdaxel och har samröre med skeppet.

Pallisaden har man nu säkerställt på en mängd platser varav tre hörn. Den bildar en romb med fyra lika långa sidor, vardera på 360 meters längd. Plankorna är ordentligt tjocka, kanske 15-20 cm. Området som inhägnats har helt enkelt varit enormt stort.

Man har grävt ut ett stort område i nordöstra delen av inhägnadens område. Här finns ett antal långhus som ligger kloss upp mot palisaden och parallellt med denna. Husen är av Trelleborgstyp men de har ett förrum framför varje dörr på långsidan. Husen har också en utbyggnad på ena gaveln Alltså skiljer de sig något från de hus som påträffats inne i trelleborgarna.

Tack vare den stora utgrävningsytan har man konstaterat att det inte funnits hus ute på den enorma planen som inhägnaden omslutit. Man har dessutom inte funnit ett enda föremål! En intressant hypotes har därför sett dagens ljus. Kanske har platsen varit en tingsplats. Från Islands Allting känner man ju att man uppfört hus på tingsplatsen ”Tingvalla” i vilka de olika släkterna bodde under årets tingsförhandlingar. Liknande funktion kan långhusen utmed pallisaden ha haft. Pallisaden skulle enligt detta inte ha varit byggd i försvarssyfte vilket jag också tidigare menat varit helt orimligt.
  

Utloggad Marty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 469
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #26 skrivet: mars 22, 2011, 22:13 »
Spännande! Vilken fantastisk plats. Får direkt en association kring Götalands antagligen viktigaste plats under samma period, Varnhem. Varnhem betyder den ”skyddade” gården eller området. Kan palissader ha varit en viktig markör kring de viktigaste gårdarna?

Martin 

Utloggad Sven lagman

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 138
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #27 skrivet: mars 24, 2011, 07:14 »
Den stora skeppssättningen, pallisaden och det fyndtomma området innanför undantaget ett antal stolphål efter flera långhus utmed pallisaden skapar givetvis många frågor. En som jag funderar på är hur vår kunskapen om de stora skeppssättningarna egentligen ser ut. Är det så att i och med att de är påtagliga objekt så har man koncentrerat undersökningarna till enbart det som syns och då inte inte fått med omgivningen? Finns liknande pallisader långt utanför andra stora skeppssättningar? Har man t.ex. undersökt området långt utanför Blomsholms enorma skeppssättning i norra Bohuslän? Vad gäller Ale stenar har man väl enbart koncentrerat sig kring själva skeppet. Undantaget en markradarundersökning. Det intressanta är att man arbetat med markradar även i Jelling men detta visade absolut ingenting av det som nu är funnet. Antagligen beroende på jordarten på platsen.

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #28 skrivet: mars 24, 2011, 12:28 »
De meget svære palisader er lidt af en gåde. Plankernes størrelse og forarbejdning har – efter datidens forhold – været et næsten uoverkommeligt arbejde. Man har vel næppe gjort sig så store anstrengelser uden, at der har været et formål?

En gammel kongeslægt som ”Gormslægten” har med sikkerhed haft værdibeholdninger fra indkasserede skatter og handelsafgifter - og fra de mere dubiøse tiltag som danegæld, pirateri og salg af slaver. Hvor opbevarede de deres formuer - og hvem og hvordan beskyttede man værdierne? Egentligt er spørgsmålet generelt – hvem/hvor/hvordan administrerede (og beskyttede) man vikingekongernes formuer?

Kan en sådan (bank-) funktion tænkes sammenkædet med Harald Blåtands kongsgård? (ren spekulation).  :-\

Harald Blåtand slog mønter, der er dateret til perioden ca. 975/980 – 985/990 (Malmer). Møntstedet er stadig ukendt men det bekræfter vel, at der eksisterede fysiske værdier? I dansk møntforskning har man fået taget prøver af sølvet fra Haralds kors-mønter. Projektet sigter mod at forsøge at lokalisere kilder - eller måske den sølvmine, hvorfra sølvet stammer. Der kan ligeledes være tale om omarbejdet genbrugssølv. Resultatet foreligger endnu ikke.

Hilsen Karsten

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #29 skrivet: mars 24, 2011, 14:12 »
Det ser ud til at man i Norge begynder at søge efter Harald Hårfagers kongsgård på Karmøy. Spændende!

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4052313.ece

Utloggad Sven lagman

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 138
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #30 skrivet: mars 24, 2011, 20:06 »
När man ser eller rekonstruerar en träpallisad, helst om den är gjord av kraftigt timmer och fordrat stort arbete, tänker nog de flesta på en befästning. Om pallisaden inhägnar ett enormt stort område blir det hela dock inte alls sannolikt. Det skulle ju ha åtgått enormt mycket soldater för försvaret. Dessutom är trä ett lättantänligt material så det enorma arbetet skulle inte ha stått i proportion till försvarsvärdet. Här i Malmö har man bara tusen meter från där jag bor hittat en enorm pallisad på en oval med 250 meters längd och 150 bredd. Inte mindre än fyra, fem pallisadringar har legat utanför varandra. Denna är från stenåldern! Självklart har detta snarare haft med kult och ceremonier att göra än försvar. Några kilometer från denna anläggning har man funnit ytterligare en lika stor anläggning vid brofästet till Öresundsbron.
Nej, en viktig symbolisk inramning av platsen i form av ett kungligt huvudsätest tingsplats är nog det bästa förslaget hittills för Jelling. Men det är ju förstås det som jag tror.   

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #31 skrivet: mars 24, 2011, 21:00 »
Grävde man inte fram en bred, stenlagd väg i närleken av dessa pallisader - under förarbetet till den nya vägen fram till Öresundsbron?
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Sven lagman

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 138
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #32 skrivet: mars 24, 2011, 21:19 »
Kan inte påminna mig detta - men jag kan minnas fel.

På tal om pallisader och skeppssättningar - jag har för mig att man hittat en lång stolprad vid Anunds stora hög i Badelunda utanför Västerås. Och där finns ju två stora stenskepp. Parallell till Jelling?

Utloggad Frågvis Amatör

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 832
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #33 skrivet: mars 24, 2011, 21:46 »
Sven, menar du platsen uppe på Hyllie, vid rondellen mellan inre Ringvägen och Pildammsvägen?

Det hittades en bronsåldersväg tidigare utåt Svågertorp och Lockarp tror jag när Öresundsbron skulle byggas. Vi pratar om mitten av 90-talet.

Thomas I

Utloggad Sven lagman

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 138
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #34 skrivet: mars 24, 2011, 21:50 »
Ja, mellan Hyllie vattentorn och rondellen.


Utloggad Frågvis Amatör

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 832
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #36 skrivet: mars 24, 2011, 21:58 »
Palissaden i Malmö finns beskriven här: http://www.citytunneln.com/sv/Projektet/Arkeologi/

Thomas I

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #37 skrivet: mars 24, 2011, 22:20 »
Vägen hittades här:

http://lansstyrelsen.se/_skane/Kartor_och_planeringsunderlag/Kulturmiljoprogram/Skanes_historia_och_utveckling/Kommunikationernas_landskap/Det_aldsta_vagnatet/En_bronsaldersvag.htm

ThomasI

Tack - den har jag tittat efter ett bra tag!

Citera

En bronsåldersväg

Vid de arkeologiska undersökningarna inför anläggandet av Yttre Ringvägen i samband med Öresundsbrons byggande 1998, påträffades delar av en förhistorisk väg i Kvarnby öster om Malmö. Arkeologerna frilade en stenlagd väg, som med hjälp av Kol-14-metoden daterades till början av yngre bronsålder (cirka 1100-500 f. Kr.). Vägen visade sig vara drygt en meter bred och man kunde urskilja fem centimeter djupa hjulspår i stenbeläggningen.

( ... )

Upptäckten av bronsåldersvägen i Kvarnby innebar att man fick upp ögonen för denna typ av lämning. I samband med anläggandet av Öresundsbron påträffades ytterligare fyra stenlagda vägpartier, varav tre har daterats till järnåldern.

“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Emund Slemme

 • Veteran
 • Antal inlägg: 976
  • Fra romertid til vikingetid
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #38 skrivet: mars 25, 2011, 11:12 »
En tingplads i Jelling er en interessant tanke. I den nordiske litteratur nævner både Saxo og Sven Aggesen det danske tingsted ”Isøre Ting” på Sjælland fra omkring år 1000. I Svend Estridsens tid hører vi om stedet St. Libers høj (kultplads) ved Lund og samme konge boede det meste af sit liv på kongsgården Søderup i Sønderjylland - ikke langt fra Urnehoved Ting (1100-tallet). Kongevalgene af Svend E’s sønner sættes generelt i forbindelse med Isøre Ting.

Traditionen mener at Harald Blåtand blev døbt år 965, hvilket i sig selv konflikter med en kultplads; andre mener dog at Harald var synkretist (Niels Lund). Et eventuelt (tese) ”Jelling Ting” har dog ikke sat sig spor i overleveringen.

Utloggad Sven lagman

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 138
SV: Harald blåtands gård hittat
« Svar #39 skrivet: mars 25, 2011, 12:30 »
Harald och Gorm måste, om man utgår från källmaterialet, ha varit samregenter i slutet av Gorms levnad (om det nu är han som ligger i gravhögen från 959 mitt i stenskeppet). Eftersom Harald inte var döpt vid den tidpunkten har han givetvis kunnat ombesörja faderns begravning. Vad jag glömde nämna är att man nu menar att det legat en äldre gravhög mitt i skeppet och att man på 950-talet förstorat denna för Gorms gravsättning.

Genom giftermål med Tova, dotter till obodriternas kung den mäktige och kristne Mistivoj, lade Harald grunden för sin maktposition. Till skillnad från andra menar jag att han har döpt sig nere hos Mistivoj före bröllopet, inte i Danmark. Detta kan förklara varför vi i Danmark inte känner den tyske biskop som döpte honom, Poppo.

Vad Harald gör i Jellinge efter dopet är att rasera hallen (eventuellt templet) inne i stenskeppet och bygga en träkyrka på platsen och samtidigt resa sin stora, kristna runsten med den äldsta Kristusframställningen vi känner i Norden. Det verkar ju som om Harald efter detta koncentrerade sig kring Roskilde som ju låg mer i mitten av hans utvidgade rike. Det är väl rätt så logiskt att Harald också flyttar det gamla hedniska tinget till annan plats, kanske Roskilde där han ju låtit uppföra en stor träkyrka till den heliga treenighetens ära i vilken han också ca 1986 ska ha blivit begravd.