Författare Ämne: Historiska ägandeförhållanden av skog viktig faktor för biologisk mångfald  (läst 2822 gånger)

Utloggad Piankhy

  • Gode
  • Antal inlägg: 2 463
Historiska kunskaper kan användas inom miljövård visar en ny avhandling :

Citera
Historiska ägandeförhållanden av skog viktig faktor för biologisk mångfald
Områden som är viktiga för bevarandet av biologisk mångfald i skog ska identifieras och skötas. Men varför finns dessa områden där de finns idag och vilken brukning har skapat dem? Sofia Eriksson visar i sin avhandling hur skogens sammansättning kan förklaras av historiska brukningsformer.
Genom att kombinera historiska kartor från 1700- och 1800-talen med satellitdata kan den lokala skogens förändring studeras över tid och rum. I sin doktorsavhandling visar Sofia Eriksson att variation i utbredningen av äldre barr- och lövskog idag kan förklaras av historiska brukningsformer även om dessa upphört sedan länge. Det kan handla om skiften mellan ägande över tid, olikheter mellan små och stora ägare och områden som ägts av samma ägare men har brukats med olika inriktningar.  

Avhandling: "Cross-scale perspectives on heterogeneity in Swedish boreal forests"

Författare: Sofia Eriksson


http://forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/historiskaagandeforhallandenavskogviktigfaktorforbiologiskmangfald.5.631f02d12cf0dbf32180003198.html
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Gyrk

  • Stammis
  • Antal inlägg: 157
är inte förvånad ett dugg, historiska metoder att bruka jord och skog är betydligt miljövänligare än dagens högteknologiska metoder. Förr hade man ett medvetande om sina barn och barnbarn som skulle ärva marken. Idga är det tyvärr kommersiella intressen som styr.