Författare Ämne: Asatro  (läst 58521 gånger)

Utloggad Man from Earth

 • Medlem
 • Antal inlägg: 52
SV: Asatro
« Svar #40 skrivet: mars 01, 2010, 16:03 »
Kontinuitet... läste för länge sedan om ett sällskap som höll till på ett "trollberg"/"trolleberg" - ända in i modern tid skulle det ha träffats folk där, umgåtts och eldat med nio/sju sorters ved och studerat stjärnhimlen. Detta skulle vara något som pågått länge.
Men kommer inte ihåg källan till detta.

Du tänker nog på trollkyrka i tiveden. Kittlande för fantasin om det stämmer som vissa hävdar att det finns lokala grupperingar som utövat sina ritualer genom sekler. Kvarlevor från innan kristendomen trängde sig på.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Trollkyrka
An impromptu goodbye party for Professor John Oldman becomes a mysterious interrogation after the retiring scholar reveals to his colleagues he is an immortal who has walked the earth for 14,000 years

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Asatro
« Svar #41 skrivet: mars 01, 2010, 21:45 »
Stig Lundbergs analys av begreppet ”asatroende” påpekar att vår grundläggande syn på den förkristna kulturen fortfarande vilar på en "allt för inskränkt och förenklad bild" av temat.

http://stiglundberg.org/vikingar-hedningar/

Poängen är alltså att vi fortfarande baserar diskusjonen på medeltidens teosofiska termer, där stigmatiseringen av antikens kulturer - från Kairo till Karesuando - är genomgripande. Medeltid-kyrkans referenser till den forn-nordiska kultur är alltså allt annat än objektiv och balanserad. Tvärtom har man på senare år insett att medeltidens teologer främst tjänat politiska och ekonomiska syften, vilket utvecklade såväl dogmatiska som fundamentalistiska diktaturer.

Det blir sålunda ett problem att definiera den forn-nordiska kultur som "religion". Man bör skilja skarpt mellan historiska kulturers traditioner (traderade minnen, legender och mytologier) och de politisk-filosofiska konstruktioner som uppstod i kölvattnet av antikens kulturella kriser, krigar och sammanbrott. Från askan samlades tydligen de enkla och dogmatiska filosofier som numer bildar "religioner". (Se "religio";  samvetsgrann, skrupulös, strikt, övertroisk...)

Man får alltså vara såväl försiktig, som noggrann och tydlig när man söker definiera och använda termer som "religion" och "tro" i en vetenskaplig kontext. Önskar man se längre än till dualismens dogmer får man skilja skarpt mellan teosofi vs. filosofi, tro vs. uppfattning, religion vs livssyn....  

I ett försök på att renodla begreppen och ta debatten ett steg vidare företar Lundberg följande reson:

Citera
"Jag har valt att kalla den förkristna kulturen ”hedendom”, eftersom det är en väl inarbetad term. Men ursprungligen får det väl uppfattas som ett skällsord som de kristna använde mot dem som inte var kristna eller dem som trodde på ”fel” sorts kristendom. Eftersom det alltså är ett skällsord så borde man kanske inte använda det alls. Ett alternativ skulle kunna var ”asatroende”.

Även dagens kulturhistoriker fångas ofta av det nät av teosofiska termer som ligger i botten av medeltidens texter. För att vara "Asa-troende" får man vara "religiös". Men vad vet vi ägentligen om hurvida vikingarna definerade sina "godar" och "hovgodar" som "utomjordiska andegestalter"? Var det inte tvertimot så att derar "gudar" faktisk var mänskor som satt i hov och horg när dom förrättade dom årliga högtider och rituella intimiteter som utgör kärnfunktioner i envar kultur? Berättar inte eddorna att dessa hov-godar och godinnor bestod av den regionala aristokratin? Sen var det väl tidens kungar och drottningar som beskrivs som dom "högsta" av dessa "godar"?  

Med tiden har våra nordiska religionshistoriker producerat en hel del synspunkter - och många av oss fått ganska bestämda uppfattningar om den nordiska mytologin. Stig Lundberg undrar på vad  - annat än vår egen (post-religiösa) uppfattning - vi baserar all vår ”kunskap” om nordisk mytologi och kultur. Önskar man besvara ungdomens interesse för egen kulturhistoria är det på högan tid att nån försöker avklara Lundbergs tre grundläggande frågor:

1. Vilka är de vanligast använda källorna om Sverige och Norden före kristendomen?
2. Vad är det för några människor som har skrivit de skriftliga källorna om hedendomen i Sverige och kan vi använda dem som vi har gjort?
3. Ger den ”nordiska mytologin” som den framställs i Eddan en trovärdig bild av den svenska fornkulturens föreställningsvärld?


“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Ragnfast

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 982
SV: Asatro
« Svar #42 skrivet: mars 01, 2010, 22:24 »
Unga män och kvinnor som ställföreträdande gudar och gudinnor känner vi från kelterna och orden gode och gud torde ha gemensamt ursprung. Så kan väl även Pythian i Delfi uppfattas som en ställföreträdande gudinna, som under extas förmedlar visdom till människorna. Ursprunget ligger väl hos Arya i norra Indien, eller var nu vårt gemensamma urhem låg.

Jag håller med om att benämningen hedendom har något stigmatiserat över sig, och att asatro inte ger hela bilden s.a.s. Gammeltro och gammeltroende tycker jag har något visst över sig och skulle även lämpa sig för t.ex. en kristen som inte trivs med den nya gudtjänstordningen eller bibelöversättningen.  ;)

Skillnaden mellan tro och religion är väl mest en fråga om skillnaden mellan privat och offentligt och att religion förutsätter en hierarki, med t.ex. präster och liturgi. När man "bara" tror kan man improvisera lite som man vill....

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
SV: Asatro
« Svar #43 skrivet: mars 02, 2010, 09:19 »
Hedningar, latin "pagani betydde ju ursprungligen bara landsortsbefolkning, "de som levde på hedarna", i motsats till den "moderna" stadsbefolkningen. Det var inte bara i det gamla romerska riket som landsbygdsbefolkningen ansågs konservativ och där mya sedvanor hade svårt att ersätta de gamla.

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Asatro
« Svar #44 skrivet: mars 02, 2010, 19:18 »
Skillnaden mellan tro och religion är väl mest en fråga om skillnaden mellan privat och offentligt och att religion förutsätter en hierarki, med t.ex. präster och liturgi. När man "bara" tror kan man improvisera lite som man vill....


Låt så vara. Men religionen uppkommer inte av sig självt. Den asatro du anser dig utöva uppkom en gång för att legitimera sociala och politiska strategier. En gud som Freja fyllde alltså en samhällelig funktion. Det gjorde hon inte vid slutet av vikingatidens slutskede varvid kulten av gudinnan bleknande för att upphöra. Idag har hon återuppstått igen som ikon och politiskt redskap för allehanda feministiska rörelser.

Utloggad Ragnfast

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 982
SV: Asatro
« Svar #45 skrivet: mars 02, 2010, 20:42 »
Kristendomen fick säkert till stor del sin stors spridning tack vare Maria, som kunde fylla upp det tomrum som uppstått efter Freyja. Se tråd om Freyja. Om religionen existerar tack vare sociala och politiska strategier eller trots dessa är något att fundera på. Själv är jag övertygad om det senare.

Utloggad Man from Earth

 • Medlem
 • Antal inlägg: 52
SV: Asatro
« Svar #46 skrivet: mars 03, 2010, 02:40 »
Kristendomen fick säkert till stor del sin stors spridning tack vare Maria, som kunde fylla upp det tomrum som uppstått efter Freyja. Se tråd om Freyja. Om religionen existerar tack vare sociala och politiska strategier eller trots dessa är något att fundera på. Själv är jag övertygad om det senare.

Ursäkta mig men jag förstår inte vad du menar. Menar du att religion existerar trots sociala och politiska strategier ?
An impromptu goodbye party for Professor John Oldman becomes a mysterious interrogation after the retiring scholar reveals to his colleagues he is an immortal who has walked the earth for 14,000 years

Utloggad Ragnfast

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 982
SV: Asatro
« Svar #47 skrivet: mars 03, 2010, 08:22 »
Ryssland och Tibet är lysande exempel på det, trots 70 respektive 50 år kommunistiskt antireligiöst förtryck. Folk kan faktiskt organisera sig på egen hand. Icke att förglömma religionens/det andligas egen inneboende kraft.

De manliga och kvinnliga gudomarna i den förkristna religionen hade samma funktioner som männen och kvinnorna hade i såväl vardag som fest. Så har samhället snarare formats efter gudarnas egenskaper än tvärtom. Till syvende och sist vill jag alltså gärna tro att Freyja och kompani på ett plan existerar oberoende av vad folk tror och tycker. Att finnas i någons medvetande är inte det sämsta, men heller inte det enda. ;)

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Asatro
« Svar #48 skrivet: mars 03, 2010, 13:54 »
Det är väl hela tiden en växelverkan, där nya religiösa impulser speglas i sammhället och där förändringar i samhälle, näringsfång o dyl också återspeglas i religionen. Man kan ju t ex tänka sig att religionen ändrades när jordbruket infördes. Nya gudar och makter infördes eller uppfanns när näringsfång och levnadsförhållanden blev annorlunda.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Asatro
« Svar #49 skrivet: mars 04, 2010, 13:23 »
Ryssland och Tibet är lysande exempel på det, trots 70 respektive 50 år kommunistiskt antireligiöst förtryck. Folk kan faktiskt organisera sig på egen hand. Icke att förglömma religionens/det andligas egen inneboende kraft.

Exempel, javisst, men på vad?

Ryssland har vore ortodoxt i 1000 år, Tibets buddistiska kulturtraditioner är mer än 2500 år. Man tvättar inte bort en djupt rotfästad kulturform på ett par generationer. Men det betyder inte att en kulturtradition kan leva oberoende av en kulturell medvetenhet - alltså språk/historia/riter - och definitivt inte utan folkets sosiala minnen, tänkande, tyckande och talande. Vi behöver fortfarande en "mening med livet" för att utvecklas och - med tiden -  själva bidra till utveckling.  

Ryssland och Tibet är väl aktuella exempel på att etablerade kulturer alltid mobiliserar (olika nivåer av) motstånd i möte med främmande makter och fientligt förtryck.

Citera
De manliga och kvinnliga gudomarna i den förkristna religionen hade samma funktioner som männen och kvinnorna hade i såväl vardag som fest. Så har samhället snarare formats efter gudarnas egenskaper än tvärtom.

Just det. När familjens äldste uppfattas som ens fysiska och filosofiska ursprung framstår dom som traditionens främsta bärare. Ergo framstår kulturens historiska för-fäder och -mödrar som vardagliga ideal, som uppmärksammas, alltså "heligas", varje helgdag och dom årliga högtider.

Citera
Till syvende och sist vill jag alltså gärna tro att Freyja och kompani på ett plan existerar oberoende av vad folk tror och tycker. Att finnas i någons medvetande är inte det sämsta, men heller inte det enda. ;)


När ett samhälle etablerades och dets ideal gestaltas utbreds dessa givetvis i tråd med populationens växt. Därefter ingår dessa i de respektive folks kulturgrundlag och historiska minne, så länge deras språk får bestå. Dock, efter ett radikalt kulturbyte - där dom gamla ideal förträngts, språk-kulturen endras och nya uppfattningar tagit presedens - kan man även uppfatta dom gamla kulturideal som "kosmiska", alltså skild och "oberoende" från vår fysiska verklighet. Men då börjar man redan gå in på övertrons - och inte vetenskapens - termer...  8)

När vi fortfarande räknar dagarna efter dom forn-nordiska idoler och sätter ljus på julgranen visar det att även dessa traditioner överlevde medelålderns kulturrevolutioner och klerikala förtryck. I det arktiska nord gjorde klimat, topografi och geografi sitt till att konservera den gamla kulturform gentemot politisk förtryck , eftersom vardagens nödvändigheter och produktion enbart kunde överleva på basen av traditionella näringsvägar och den tillhörande språkkultur.
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Asatro
« Svar #50 skrivet: mars 08, 2010, 09:53 »
Asatrons gestalter har tydliga paralleller - i tid, rum och karaktär - till dom ideal/idoler/traditioner som dyrkades i den grekiska och romerska antiken. I boken "Pagan Europe" börjar historien för 6000 år sen, med dom äldsta palatsen på Kreta, varifrån den klassiska kultur spreds ikring hela Medelhavet i millennier, innan kriser och krig sliter den gamla kulturfilosofin isär - och nya makthavare, med nya religiösa kult-former. I strid med det gamla fick den nya tids härskare utveckla fundamentala ideologier för att utrota det politiska och kulturella motstånd.

Några århundranden senare nådde omvändelsen Europas alla hörn. Sist, men inte minst, kom den till Vendernas och Skandinavernas nordliga ägnar. Utrotningen av den gamla kultur verkställdes med flit och nit - intill var fiskarbonde och same hade lärt sej glömma sitt biologiska ursprung och förakta sin kulturhistoriska identitet.  

Numer kan arkeogenetiken berätta att vi i Eurasia har bevarat olika gränar av ett forntida språk vi engång haft gemensamt. Därmed FINNS det faktisk möjligheter till att gräva fram en rad pusselbitar som kan återskapa ett logiskt, sansat och begripligt förstånd av vår brons- och järnålders kulturhistoria.

Söker man börja förstå "Asatron" historiska verklighet, jämte dennas form, innebörd och karaktär, är en början på Knossos och Kreta inte alldeles fel. Alldeles inte.

Synopsen av "Pagan Europe" (1997) kan ses på goggle-books:
http://www.amazon.com/gp/product/0415158044/ref=pd_luc_wl_03_01#reader_0415158044
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Asatro
« Svar #51 skrivet: april 12, 2010, 22:21 »

Det finns dock klara skillnader mot den nordiska asatron, t ex gudinnan Eostra/Ostara (vars namn återfinns i ordet för påsk, Easter) och som inte tycks ha någon egentlig motsvarighet i Norden.

Eostra/Ostara förbinds med morgonrodnaden. "Austra" finns faktisk i Norges mytiska landskap, där hon blickar mot morgonsolen och Atlantiska Oceanen, ihop med dom "Sju Systrarna". Precis som Eostre/Austere knytas också Austra och hennes sex (hex) systrar till påsken -då jungfrun blir häxor, som med kvastar åker till kjärringarnas privata hult vid Blåkulla, för att städa rent och fira jordens, sedens och barnfödslernas stora komma.

Tacitus kallar saxernas Eostra för "Nerthus". Berättelsen styrker bilden av den forn-nordiska Idun-Austra, kärlekens och förnyelsens gode. Austara åkte alltså ikring i en vackert smyckad vagn, medan hon bistod de kommande mödrars fruktbarhet. I den tyska folklorens senare tradition åkte hon förbi åkrarna och gjorde dom fruktbara.

Kvastskaftet med friskt ris, öppna eldar på marken, knoppar i blomning, ("gåsungar"), färg-granna ägg, dun och fjädrar, yviga äpplen, vårblommar, lökar och frön, vita kaninungar och gula kycklingar representerar alla en förberedelse av dom kommande mammornas födslar - och en skönast möjlig välkomst till det nya liv av planter, djur och mänskor. Ordet "påask" kan möjligen spegla just stunden där knoppar brister, äggskalen bryts, vattnet springer och naturens största och vackraste mysterium - nytt liv - förverkligas igen. I antikens fruktbarhetskultur var givetvis påsken årets största firande. Konstigt nog finns det ett semantisk samband mellan "Eostra" och "Eostrogen", hormonet som bestämmer den kvinnliga fermitè.

Idun representerar den äldsta av Odens sju döttrar med Frigga. (Hnoss, Gnà, Saga, Syn, Fulla, Gevjon). Alltså har hon sex äpplen -är själv sjunde. Under romartiden framstäldes hon i Bern, som "Deae Arteoni - Lingnia Sabinia" (Godinnan Artea - enligt/efter Sabinerna). Som Artemis, Artume och Ariadne förknippas namnet Arteoni med det gamla ordet för binna/björn; Artos. I fynden från Muri utanför Bern kan man även räkna sex äpplen och två fullmogna ax i hennes sköte.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Muri_statuette_group_1891_archival_photograph.jpg

Notera också att Deae Arteoni och tärnorna i Stora-Björn vaktade vintergatan, innan dom tog fram vagnen och symbolerna för fruktbarhet och överflöd. I den frygiska/grekiska Kybele-traditionen ser vi att Austeria också residerar i rollen som Fortuna med Ymingehornet. Under namnet Kybele, Athena och Hera framhävs hennes majestetiska roll och tiaran blivit utbytt med en hel borg.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kybele
http://en.wikipedia.org/wiki/File:TomisFortuna2.JPG

Hennes symboldjur, stora björnen, en också en tydlig anknytning till Norden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bear_worship

Iduns sex tärnor fungerade som dom närmaste hjälpare till den fruktbara Freja och gamla moder Frigga. Parallellen till Olympen, Pallatinerhöjden och Ida-fjäll är tydliga. Som Hera, Ar-temis, Ar-iadne och Eilytheia har Idun/Austera månen som symbol. Med en drottnings position anses dom alla vara "främst bland kvinnor" (Dea Mater). I sitt suveräna ämbete - och överhuvud för tärnor, jungfrun och barnmorskor står Eileitheia som "alla mödrars högsta beskyddare".  

Citera
According to the Homeric Hymn to Delian Apollo, Hera detained Eileithyia, who was coming from the Hyperboreans in the far north, to prevent Leto from going into labor with Artemis and Apollo. The other goddesses present at the birthing on Delos sent Iris to get her. As she stepped upon the island, the birth began.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eileithyia
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Ragnfast

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 982
SV: Asatro
« Svar #52 skrivet: maj 02, 2010, 10:37 »
Här en liten blänkare hur en "nyhedning" firar Valborg:

http://www.alltomstockholm.se/start/article787313.aos


Utloggad Blicken

 • Medlem
 • Antal inlägg: 56
 • Det är ormen i pannan, som är Blicken!
SV: Asatro
« Svar #53 skrivet: maj 06, 2010, 21:27 »
Som ny medlem har nu suttit och läst ett 50-tal inlägg om asatron, dess historia och eventuella samband med andra läror. Runt Nordsjön dyrkades Nerthus och Ing. Ing blev Yngve-Frej. Men asarna kom österifrån.

Runt 100 e.Kr. drog goter från trakterna runt Östersjön ned till Svarta Havsområdet och kom i kontakt med spillrorna av äldre kulturer. Där fanns kulturspåren av hettiterna, som långt tidigare krigade med Ramses. Goterna lade sig till med aserapålar. Ordet as lär komma därifrån. Aseran är omnämnd av Jesaja. Sådan hedendom vill han se bränd. Men GT är yngre än hettiterna, som misstänks vara indoeuropéer och mer släkt med goterna än med semiterna.

Men det var kanske inte bara ordet as, som goterna köpte och skickade norrut. Byt ut S mot V i följande kanaaneiska gudanamn: Salem, Sedek, Sodom och Satan. Då får vi Valem, Vedek, Vodom och Vatan. Nog finns det likheter med namnen i asaläran. Votan, Vile, Ve, Vale.

Asaläran och judendomen tycks ha gemensamma rötter. Fick kanaanéerna sina gudar från hettiterna? Är det någon som kan säga mer om det här?

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
Val, fäste, fest, upplopp och brudlopp
« Svar #54 skrivet: maj 01, 2012, 13:26 »
När vår, reproduktion och lysning fick gå hand i hand med val av fäste - inför midsommarens fest-i-val och brud-lopp...

Citera

Valborg [...] förbands med den germanska hedendomens på nämnda dag hållna vårfester, som av den kristna övertron stämplades såsom häxförsamlingar. Särskilt trodde man, att på Valborgsmässonatten (mellan den 30 april och den 1 maj) häxorna red på kvastar eller getabockar till de gamla offerplatserna, i synnerhet till Blocksberg...

Valborgsfesten står oftare som symbol för våren och ljuset, därigenom går firandet längre tillbaka i tiden än kristendomen som, när den vann utbredning i Norden, knöt an till de gamla festerna. Eldar tändes ursprungligen inte för att skrämma bort häxor utan för att bränna det gamla och ge plats för det nya.

Att ge plats för det nya stämde också väl in i den kristna tolkningen av livet där påskens tema från död till liv också symboliskt fick gestaltas i valborgselden. Seden att fira olika våreldar har därigenom botten i både kristen och hednisk tradition. När Sverige kristnades på 1000-talet byggdes vissa av de kristna kyrkorna på den gamla religionens högtidsplatser och knöt också rumsligt an till de rådande högtiderna. Till exempel byggdes gamla Uppsala kyrka direkt i anslutning till det tempel som fanns där långt in på 1000-talet.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Valborgsm%C3%A4ssoafton


http://www.youtube.com/watch?v=J2J2oB7azZk&feature=related
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Asatro
« Svar #55 skrivet: maj 01, 2012, 20:00 »
Anknytningarna mellan Skärtorsdag/Valborg och Blåkulla visar tydligen till en traditionen från hedna tiden, där "Blåkulla" varit en centralort på linje med Asgård, osv.

Citera

Många aspekter på Blåkullavistelsen bär spår av för-kristna eller hedniska ritualer och mönster. Det sägs i legender att "ingen syssla finns här hos oss, som inte finns där hos dem", på Blåkulla fanns alltså allt som hörde vardagen till. Dessutom utfördes handlingar som utgjorde rena motsatser till det tillåtna.

De hedniska förhållanden som då återspeglas var inte de för-kristna nordiska utan exempelvis fruktbarhetsriter i Trakien som ska ha utförts på höjder och företrädesvis av kvinnor. Flygandet som Blåkullafärden skildrar har också gemensamma drag med shamanistiska föreställningar.

Ön Blå Jungfrun (ibland kallad bara Jungfrun), mellan norra Öland och Oskarshamn, är ett ställe som man trodde vara denna festplats.[2] Belägg finns för att sjöfarare utförde offerhandlingar på ön i förhistorisk tid. Platsen Blåkulla har olika namn i olika områden.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5kulla


Citera

Samlingene foregikk flere ganger i året og på bestemte tidspunkt, ofte julenatta, men også i påska, valgborgs- eller sankthansnatta. Til sabbaten kom heksene flygende på sopelimer, husdyr, smådemoner eller mennesker, oftest ved hjelp av en spesiell heksesalve, eller ved å omskape seg til dyr eller fugler.

Forestillingene om heksesekter, hemmelige heksesamfunn og en heksesabbater antas å ha oppstått i forbindelse med religionsforfølgelsen av katarene i seinmiddelalderen. Dette var en gnostisk gruppe som holdt til i det sørlige Frankrike og nordlige Italia. Den første heksa ble brent i Toulouse i 1275. Inkvisitorene i Toulouse og Carcassonne anklaget på 1330-tallet kvinner for å ha deltatt i sabbaten og praktisert djeveltilbedelse som et uttrykk for en dualistisk religion.

http://no.wikipedia.org/wiki/Heksesabbat


“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Asatro
« Svar #56 skrivet: maj 01, 2012, 20:21 »
Redan på romertiden beskrevs "utiseta" och "kvinlig seid" - där "hvinende nattvesen" kallad 'striges' (strix, strigae) var ett namn för "kvinnor i fågelham" . Således fanns dom som uglor eller korpar på jakt efter amorösa äventyr - med andra av samma slag.

http://no.wikipedia.org/wiki/Strix_(mytologi)

Det första förbjudet mot antikens fruktbarhetsriter gällde troligen kvinnlig och manlig homofili - vilket famförs i dom "saliska lagar" (Lex Salica) som infördes i Frankrike på 500-talet. Här blir "kvinande" och "flygande" kvinnor stigmatiserade, deras lesbiska kärlekstraditioner förbjuden och felatio beskrivet som 'kannibalism'.

Citera

Det samme gjelder seinere folkelige forestillinger om striga (også skrevet stria, tilsvarer heksevampyren strigoi i rumensk folklore) som kunne fortære en mann innenfra og fly gjennom natta. Slike forestillinger ser ut til å ha vært vanlig blant en rekke germanske folkeslag tidlig i middelalderen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Heksesabbat

Det var ochså en utbredd uppfattning att romernes jakt- och mån-gudinna Diana (Artemis, Dione, Selene, Kybele) som leder for en "hexkult":

Citera


Den samme rollen hadde også Herodes' datter Herodias samt den flygende Frau Holle. Frau Holle, som også ble kalt Holda og Hulda, er en sagnfigur i tysk, mellom- og nordeuropeisk folketro som var knyttet til spinning, husdyr og barnefødsler, men også vinter, hekser og huldre.[1] Skriftlige hentydninger til dette ble anført i Canon Episcopi fra cirka 905, et verk som inngikk i biskopen Buchard av Worms' Codex Iuris Canonici, den katolske lovkanon. Dette skriftet hevder imidlertid at påstander om «Diana-ritt» er falske og at slike «åndereiser» ikke skjer i virkeligheten.


I hela Nord-Europa fanns en "folktro" som reflekterar dom hedna traditionerna, där s.k. sejd och disa-blot ("hexsabbater") blev hållna under specifika högtider - och på egna, hägnade platser (typ hörg, hult och lundar).

Bland dom namn som levt kvar är Blåkulla-berget (Bloks-berg, Kypellivuori) det mest kända - och knyter därmed an till riterna i dom heda hoven och det legendariska Asgård.

Citera

Noen av stedene der overnaturlige vesener samlet seg, var:

I Norge: Blokksberg, Blåkollen, Hekkelfjell, Hornelen, Dovrefjell, Domen i Finnmark, Lyderhorn m.m.
I Sverige: Blåkulla eller Häklefjäll
I Danmark: Bloksbjerg eller Hekkenfjeld
I Finland: Kyöpelinvuori
I Island: Hekla, Vala kirke
I Tyskland: Blocksberg (Brocken, jmfr. Bockenhexen) og Schwarzwald
I Frankrike: Puy de Dôme
I Polen: Łysa Góra i i Świętokrzyskiefjella.
I østslavisk område: Lysa Hora
I Ungarn: Jernporten (Vaskapu)
I England: Stonehenge og Bald Mountain
I Baskerland ble det sagt at sabbatene, som der ble kalt akelarre (på spansk aquelarre) eller «geitas åker», ble avholdt på avsidesliggende jorder.

http://no.wikipedia.org/wiki/Heksesabbat


Salvingshorn hos SHM, från hâxväsenets tid:
http://runeberg.org/nfbc/0435.html
« Senast ändrad: maj 01, 2012, 20:51 av Boreas »
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Asatro
« Svar #57 skrivet: december 13, 2014, 11:22 »
Asgårds pantheon och livets träd:
http://www.pinterest.com/pin/472315079641672883/
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Asatro
« Svar #58 skrivet: december 13, 2014, 12:46 »
"The Hammer and The Cross"

Ny bok av Robert Ferguson om övergången från forn-nordisk säd till den katolska teosofin:
http://www.redicecreations.com/radio/2014/12/RIR-141212.php
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Hans Menzing

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 369
SV: Asatro
« Svar #59 skrivet: december 14, 2014, 09:46 »
Råkade läsa några tidiga inlägg om Magdalena som i Bibeln skulle ha utpekats som hora. Det är helt fel, det finns inget stöd för en sådan tolkning i Bibeln. Detta är bara ett påhitt av kvinnohatande mansgrisar, jag vill minnas att även katolska kyrkan tagit avstånd från detta numera.
Så det är inte bara asatron som störs av misstolkningar, kristendomen är sällan som den framställs i debatterna.