Författare Ämne: Intelligent Homo erectus?  (läst 196390 gånger)

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #260 skrivet: mars 07, 2014, 16:40 »
Citera
Hypotesen att vi alla kommer från Ut-ur-Afrika kan alltså slopas, en gång för alla. Den multi-regionala teorin, där människan utvecklades i olika regioner sen homo erectus stadiet, kan numer anses som den ända kvarstående bland dom naturvetenskapliga teorier om människans ursprung.

Det lär ju få en konsekvens för dom teorier man arbetar efter betr. genetikens uppfattning om haplotypernas ursprung, utveckling och status - eller hur?
 
Ref: http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,6196.0.html

Till ovanstående kan läggas fynden från Kaukausus, där man i en grotta hittat lämningar efter 3-4 individer, som sinsemellan ser lite olika ut. Man trodde inledningsvis att det var olika "arter". Men nu har man omvärderat detta och anser att individerna tillhör samma variant av människa, även om de ser "olika" ut och det skiljer 10000-tals år i tid mellan var och en. Men man måste hitta en grotta till med motsvarande fynd för att vetenskapligt bekräfta slutsatserna. Detta kan ta 10-tals år att åstadkomma. Men undersökningar av lämningarnas DNA pågår, för att utröna vilka släktskap genom tiderna som finns med modern människa. Från samma region finns dessutom lämningar efter Homo Erectus från ca 800000 f kr, dock inte i samma grotta (hela är dock inte utgrävd).
   
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #261 skrivet: mars 08, 2014, 22:27 »
Nyligen kom språkforskaren Derek Bickerton med boken "Adam's Tongue: How humans made language, how language made humans".  Boken ger en grundig analys av dagens teorier om hur människan utvecklade ord, kognitiv intelligens och ett kultiverad språk.

Derek Birckerton;
"Adam's Tongue - How Humans Made Language, how language made humans".

http://www.amazon.com/Adams-Tongue-Humans-Made-Language/dp/0809022818%3FSubscriptionId%3DAKIAIRKJRCRZW3TANMSA%26tag%3Dpsychologytod-20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0809022818

Se också "Natural Hybridization and Evolution" - sidan 2 (ovan).

Den genetiska markören FOX-2 uppfattas vara avgörande för utvecklingen av stämband och språkförmåga.
Man vet sen 2007 att också neanderna hade denna mutation:

http://anthropology.net/2007/10/18/neandertals-have-the-same-mutations-in-foxp2-the-language-gene-as-modern-humans/

Nu visar en ny och noggrann studie av neandernas talorgan att dom tydligen använt stämbanden också - på ungefär samma sett som vi...

Citera

Our study incorporates detailed analysis of histology,meticulous reconstruction of musculature, and computational biomechanical analysis with models incorporating internalmicro-geometry. Because internal architecture reflects the loadings to which a bone is routinely subjected, our findings are consistent with a capacity for speech in the Neanderthals.


https://www.academia.edu/5472467/Micro-Biomechanics_of_the_Kebara_2_Hyoid_and_Its_Implications_for_Speech_in_Neanderthals

FOX-2-genet lär båder neander, denisovaner och caucasoider ha fått från sitt gemensamma ursprung. Det lär ju innebära att även Homo s. erectus har burit på samma genom - och stått för dom första klara, distinkta och distingverade ljudformer...

Språkhistoriker Bickertons teori är därmed styrkt - vilket lär innebära att människans talspråk går <1,8 miljon år bakåt i tid.

Betyder inte det att trådens fråga numer är besvarad?!    :-\

“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
Intelligent Homo erectus
« Svar #262 skrivet: mars 25, 2014, 21:53 »
Den multi-regionala modellen för människans ursprung ger en ny bild av evolusionsteorin. Fynden av olika genetiska grupper från olika typer arkaiska människor ger till hands att dom olika undergrupper, som eurasiater (cro-magnon), neanderthaler, denisovaner, asiater och afrikaner utvecklat sej i skillda miljön - på var sina kontinent/subkontinent - under en större del av istiden. Dagens populationer lär alltså vara en mix av dessa undergrupper, efter att istidens släppt och möjligheten att röra sej över och mellan kontinenten ökade.   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Multiregionaltheory.svg

Citera

By 2010 detailed DNA sequencing of the Neanderthal specimens from Europe indicated that the contribution was nonzero, with Neanderthals sharing 1-4% more genetic variants with living non-Africans than with living humans in sub-Saharan Africa. In late 2010, a recently discovered non-Neanderthal archaic human, the Denisova hominin from southern Siberia, was found to share 4-6% more of its genome with living Melanesian humans than with any other living group, supporting lateral gene transfer between two regions outside of Africa.

In August 2011, human leukocyte antigen (HLA) alleles from the archaic Denisovan and Neanderthal genomes were found to show patterns in the modern human population demonstrating origins from these non-African populations; the ancestry from these archaic alleles at the HLA-A site was more than 50% for modern Europeans, 70% for Asians, and 95% for Papua New Guineans.

Proponents of the multiregional hypothesis believe the combination of regional continuity inside and outside of Africa and lateral gene transfer between various regions around the world supports the multiregional hypothesis.


http://en.wikipedia.org/wiki/Multiregional_origin_of_modern_humans

Chris Stringer:
https://www.youtube.com/watch?v=igrL9FypiZc
Mich Hammer:
https://www.youtube.com/watch?v=GvoiPUHfOXI

---

Ref.:
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,1457.0.html
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,3504.0.html
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #263 skrivet: mars 26, 2014, 01:41 »
Citera
Den multi-regionala modellen för människans ursprung ger en ny bild av evolusionsteorin. Fynden av olika genetiska grupper från olika typer arkaiska människor ger till hands att dom olika undergrupper, som eurasiater (cro-magnon), neanderthaler, denisovaner, asiater och afrikaner utvecklat sej i skillda miljön - på var sina kontinent/subkontinent - under en större del av istiden. Dagens populationer lär alltså vara en mix av dessa undergrupper, efter att istidens släppt och möjligheten att röra sej över och mellan kontinenten ökade.   
Del 1
Du blir väl sur, men jag instämmer inte i den syn om människans utveckling du presenterar i inlägget. Eller så förstår jag inte ett jota?

Vad de flesta av utvecklingsteorierna, för de är bara teorier, misstar sig på är tidsaspekten i förhållanden till geografin. Man jämför fynd som ligger vitt åtskilda både i tid och geografi. Sedan drar man slutsatser i OLIKHETER. Intressantare är förståss likheterna. Jag utgår från att du känner till resultatet av och slutsatserna av fynden i Dmnisi, Kaukasus. Bara för att de skelett man hittade såg olika ut, så trodde man först att det handlade om olika varianter av människa. Detta har man omprövat nu. Även om det skiljer åtskilliga tusen år mellan yngsta och äldsta skelett är slutsatsen f n att det är samma variant av människa som gravlagts, för gravläggning under en boplats är väldigt vanligt i äldre tider i närområdet, i grottan.
Det är inte större variationer mellan dessa i tiden åtskilda individer än vi hittar i mer närliggande tider mellan individer i olika av Europas hörn (eller vilken världsdel man nu väljer).

Det andra misstaget bygger på Europeiska fördomar från 1800-talet, där allt forntida måste vara "primitivare" än nutid, liksom att en "primitiv" människa MÅSTE ha ett råare utseende och kropp. Men även det är fel. Genom de sista 800000 åren har olika varianter av människa varit ganska lika över jorden. Det har funnits lång, kort, smala, tjocka, kraftiga, tunna inom varje population då, som nu. Slutsatserna har inspirerats av dinosaurieforskningen, där man tekniskt kan bevisa att antalet "arter", måste reduceras till nära hälften. Många fynd, som kategoriserats som egen art, är istället olika individuella utseenden inom EN art och lika ofta skillnad mellan ungdjur resp gamla djur i en art.

Den slutsats som forskningen nu jobbar med innebär att fynd av människa ned mot 800000 och möjligen 1500000 år tillbaka bara är samma människa.


Föreslår att du studerar artiklar i del 2 och om du inte nöjer dig även tillhörande referenser. Det finns mycket mer, men har inte tid att söka.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #264 skrivet: mars 26, 2014, 01:41 »
Del 2
https://www.dropbox.com/s/8hdd3dt76tte04j/Skallen%20kan%20skriva%20om%20m%C3%A4nniskans%20historia_Georgien_Dmansi.doc

https://www.dropbox.com/s/y9ujah6taf7ihvq/Eldste%20DNA%20fra%20fortidsmenneske%20er%20kartlagt.doc

https://www.dropbox.com/s/kalw195tweu9wci/Gammel%20jeger%20hadde%20m%C3%B8rk%20hud%20og%20bl%C3%A5%20%C3%B8yne.doc

https://www.dropbox.com/s/w1zx0fc6jpxstcy/Neandertals%20have%20the%20same%20mutations%20in%20FOXP2%20-%20the%20language%20gene%20-%20as%20modern%20humans.doc

https://www.dropbox.com/s/a8223ag6hblg6iy/New%20Clues%20to%20Neanderthal-Modern%20Human%20Interbreeding.doc

https://www.dropbox.com/s/aiuarmvjjyg6nyx/Neanderthals%20Buried%20Their%20Dead-Say%20Researchers.doc

https://www.dropbox.com/s/s3uih2wz7pv5wyu/Scientists%20Sequence%20400000-Year-Old%20Hominin%20DNA.doc

Man kan lugnt säga att "out of Africa" är starkt ifrågasatt i den begränsade form teorin presenterats hittills. Snarare är det så att det sedan 1,5 -2,0 milj år tillbaka kontinuerligt flödat ut familjegrupper ur Africa. Utanför Africa har människan samtidigt gjort utvecklingssteg här och där utan att vara utdöd etc under någon period. Möjligen har utvecklingsstegen påskyndats av återkommande flaskhalsar orsakade av globala katastrofer. Dessutom har alltid återvandringar av familjegrupper till Africa negligerats. Man har inte ens letat efter dylika spår, men kan man röra sig i en riktning, så går även motsatt bra.

Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #265 skrivet: juni 24, 2014, 23:50 »
Nu tycker allt fler att Ut-ur-Afrika-teorin är problematisk. Det ändrar ju premisserna får frågan om dom olika folkgruppers ursprung:

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=19566

Citera

“Out of Africa” Theory Officially Debunked

A very recent paper on Y-chromosomes published in 2012, (Re-Examing the “Out of Africa” Theory and the Origin of Europeoids (Caucasians) in the Light of DNA Genealogy written by Anatole A. Klyosov and Igor L. Rozhanski) only confirms the denial of any African ancestry in non-Africans, and strongly supports the existence of a “common ancestor” who “would not necessarily be in Africa. In fact, it was never proven that he lived in Africa.”

http://atlanteangardens.blogspot.com.au/2014/05/out-of-africa-theory-officially-debunked.html
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #266 skrivet: juni 25, 2014, 01:48 »
Citera
http://atlanteangardens.blogspot.com.au/2014/05/out-of-africa-theory-officially-debunked.html
Jag kan acceptera dessa nya rön/synpunkter. Jag tror dock att det är en komplex utveckling som leder fram till Kaukasierna.

Vi vet ju t ex numera helt säkert att människor i Spanien 5-7000 f kr var blåögda och hade mörk hy. Utseendemässigt och till kroppsbyggnad bör de ha liknat papuaner/aboriguineer, vilket f ö i princip även gällt för människa typ neanderthalare (om än något kompaktare bål).

Som jag ser det är det kontinuerligt out of afrika och det kanske handlar om typ en familjegrupp (helt uteslutet enstaka individer eller par) per 1000 år, men kanske i ett tidigt skede per 10000 år. D v s 40-80 individer i varje. Glöm heller inte "In to Afrika". Detta måste också rimligen förekommit.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #267 skrivet: juni 26, 2014, 23:48 »
Jag kan acceptera dessa nya rön/synpunkter. Jag tror dock att det är en komplex utveckling som leder fram till Kaukasierna.

Det var främst frånvaron av solljus som gjorde en nordlig grupp människor ljusa i hyn. Orsaken är att man då absorberar mer solljus när solen återkommer - under sommarhalvåret.

Ursprunget till vita kaukasier är mao. bunden till den del av Eurasien där vintermörker råder.

Citera

Vi vet ju t ex numera helt säkert att människor i Spanien 5-7000 f kr var blåögda och hade mörk hy.


Detta är fortfarande en arbetshypotes - och inget fakta.

“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #268 skrivet: juni 27, 2014, 00:45 »
Citera
Detta är fortfarande en arbetshypotes - och inget fakta.
Vad kan bli mer fakta än en totalanalyserad genom för en människa och den undersökningen är fortfarande den enda faktan i sitt slag. Så mer fakta än detta finns f n INTE!

Än så länge.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #269 skrivet: juni 27, 2014, 21:05 »
Vad kan bli mer fakta än en totalanalyserad genom för en människa och den undersökningen är fortfarande den enda faktan i sitt slag. Så mer fakta än detta finns f n INTE!

Än så länge.

Alla VET ju att ljus hy, ljust hår och ljusa ögon utvecklades i samma miljö - och kan knytas till dom kaukasiska människor och norra Eurasien - där dessa överlevt istiden.

Vilka specifika alleler som styr den genetiska bindningen av ljushet försöker man nu kartlägga. Man har dock ingen facit för hand, enbart arbetshypoteser.

Vad du här menar med "totalanalyserad" är mao. något oklart. Du borde kanske kolla källorna något bättre...?!

HERC2 rs12913832 modulates human pigmentation by attenuating chromatin loop formation between a long-range enhancer and the OCA2 promoter
http://genome.cshlp.org/content/early/2012/01/10/gr.128652.111.abstract

Interferon regulatory factor 4 also known as MUM1 is a protein that in humans is encoded by the IRF4 gene.
http://en.wikipedia.org/wiki/IRF4

Citera

There is ample evidence from Northern Europe, Siberia, NE Asia, N America, S America that extant skin color is strongly regulated by latitude (or, more accurately, by UV exposure). Classic historical texts from more than 2,000 years ago support this assessment.

It would require incredible new evidence and argumentation to dispute this, or to argue that things were largely different 5,000 or 10,000 years ago -except for some rapid migrations that found people with a different skin color at a place they didn't originally belong to.


http://dienekes.blogspot.no/2014/01/brown-skinned-blue-eyed-y-haplogroup-c.html
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #270 skrivet: juni 27, 2014, 21:15 »
Från Homo erectus i Grekland och England - till Cro-Magnon i Frankrike:
 
Fynd av fyra människotänder från Petralona-grottan i Grekland är numer säkerställda till 800.000 år.

Grottan ligger vackert till i Greklands södra arkipelag och grottan har tydligen varit befolkat i längre tid. Sen 60-talet har man grävt fram benrester efter ett större antal djur, så som asen, bison, brunand, get, gris, grågås, hjort, hund, igelkott, katt, korp och oxe...   

Kombinerad med redskapsfynden från norra Europa - som Happisburg i England - vet vi numer att här fanns en egen, arktiskt anpassad föregängare till Cro-Magnon, som senast för en miljon år sen anlänt det arktiska Europa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Petralona_cave

Kraniet hittat i grottan är mätt till 700.000+ år - och ger en ide om hur dom äldsta europeer månne sett ut:

https://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/images/Petralona_front.jpg https://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/images/Petralona_side.jpg

Modeller baserad på Petralona-fynden kan numer upplevas i hop med 850.000-950.000 år gamla symmetriska bifacialer - som spjuthuvuden i noggrant retuscherad flinta - på London Museum of Natural History:
 
http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporary-exhibitions/britain-million-years/index.html

Hypotesen att alla "moderna människor" utvecklades i Afrika för 150.000 år sen kan alltså slopas, en gång för alla. Den multi-regionala teorin, där jordens människor har utvecklats i olika regioner sen homo erectus stadiet, kan numer anses som den ända kvarstående teori om människans ursprung.

Det lär ju få en konsekvens för dom teorier man arbetar efter betr. genetikens uppfattning om haplotypernas ursprung, utveckling och status - eller hur? Nu lär det väl hursomhelst dröja en generation innan våra genetiker uppfattat och accepterat ett sådant "paradigmskifte" - med mindre dom jobbar på Max Planck...  ;D

Sen blir det ju spännande att följa den visare forskning, eftersom det numer finns en linje av människor i Nord-Europa - från "homo petronella" i Grekland och England,  till Eem-tidens "homo karijokis" i England, Finland och Ryssland - till Cro-Magnon, Solutrean och Ahrensburgskulturerna...
 
Ref: http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,6196.0.html

Neanderthal eller "proto" Cro-Magnon?!

420.000 år gamla skallar från Spanien väcker frågor:

Citera
Scientists reconstructed 17 skulls from pieces of bone found in the mud at Sima de los Huesos, or the "Pit of Bones", in the Atapuerca mountains.

Juan Luis Arsuaga, professor of palaeontology at the Complutense University of Madrid, said the remains belonged to a "missing link" population that fell somewhere between the Neanderthals and a more archaic group of human forerunners.

The term "missing link" has fallen out of favour with many researchers, in part because it implies a simple, step-wise progression from one species to another. But the phrase is still used at times to describe species that bridge a divide between distinct ancestors and descendants.

The skulls come from a haul of bones that belong to at least 28 individuals who came to rest in a chamber at the bottom of a 14-metre-deep cave shaft.


http://www.theguardian.com/science/2014/jun/19/neanderthal-faces-spanish-cave
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #271 skrivet: juni 28, 2014, 11:45 »
Citera
Alla VET ju att ljus hy, ljust hår och ljusa ögon utvecklades i samma miljö - och kan knytas till dom kaukasiska människor och norra Eurasien - där dessa överlevt istiden.

Vilka specifika alleler som styr den genetiska bindningen av ljushet försöker man nu kartlägga. Man har dock ingen facit för hand, enbart arbetshypoteser.

Vad du här menar med "totalanalyserad" är mao. något oklart. Du borde kanske kolla källorna något bättre...?!
Alla TROR sig veta. Vi vetRESULTATET, men inte vägen dit. Ännu.

En totalanalys av ett genom är just total och i januari-februari släpptes DEN FÖRSTA någonsin för en stenåldersmänniska, vilken levde i NÖ Spanien någonstans. Har man genomet analyserat, så kan man studera om sekvenser, som finns hos dagens människor, även finns i detta genom. Och man konstaterade att bl a sekvenserna för brun hy och blåöga, bland mycket annat, fanns med i genomet. Enkelt, eller hur.

Det är sällsynt att hitta benlämningar med tillräckligt god kvalitét för att kunna göra totalanalyser av genom. Den första analysen någonsin för en människa tog flera år för ett antal forskargrupper i samarbete. Numera har man avkortat denna tid avsevärt oavsett historiskt eller nutida underlag och analysen utförs av enstaka forskargrupp.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #272 skrivet: juni 28, 2014, 12:23 »
Citera
Neanderthal eller "proto" Cro-Magnon?!

420.000 år gamla skallar från Spanien väcker frågor:
Fynden i Kaukasus antas numera vara av samma människovariant. Det naturliga bör ju vara att liksom att människor idag är olika stora, grova, långa, smala, så var man det genom tiderna bakåt också.

Tyvärr ligger en ortodox kristen syn bakom en förutfattad mening om att alla gamla lämningar efter människa MÅSTE ge ett s k "primitivt" utseende. Det innebär också att man lätt indelar olika fynd i RASER, vilket är totalt uppåt väggarna. Skulle man ställa en Neanderthalare bredvid en sapiens, så skulle ögat knappast kunna se skillnaden på dem. BÄGGE borde likna dagens papuaner.

Människa rätt och slätt, bara från olika tidsåldrar.

De enda raser, utanför Afrika, människa möjligen skulle kunna indelas i är 3 st, vilka ändå är så närstående att den biologiska definitionen för ras ändå inte stämmer, då de uppenbarligen kunnat para sig och få fertila avkomma.


Forskningen omprövar f n mängder med dinosarievarianter som åsatts egna artnamn. Det visar sig att i stort hälften av alla fosila fynd helt enkelt är åldersvarianter av resp art. Det är detta som innebär att forskningen tänker om ang hur fosila fynd av människa bör betraktas.

Självklart innebär detta också att teorin om "Out of Africa" undergrävs allt mer. Överallt där det funnits människa har det pågått en evolutionär utveckling. Ännu så länge har man inte hittat de verkliga bevisen för Out of Africa. Precis som i miljödebatten, så fabriceras det då ständigt nya varianter av bevis, som "ännu" inte kan styrkas vad gäller teorin. Det senaste är att Out of Africa ägde rum under istiden, när havet stod 100 m lägre, vilket innebär att de bevisande spåren skulle ligga under havets yta idag. Men FÖRE istiden då? Ja då rörde sig inga människor ut ur Afrika. Fan trót!
Man påstår också att spridningen inte kunde ske inåt Arabien, eftersom det var öken där då också, vilket är bullchit. För 1000 f kr och bakåt fanns det en helt annan växtlighet inom regionen även om det också fanns öken regioner. Lerhusen står ju kvar! Hästen tämjdes t ex i detta område (parallellt med centralasien) ca 9000 f kr.

Grunden för människans utveckling är antagligen de faktum att man ständigt levt i familjegrupper under omständigheter som ständigt legat på gränsen till överlevnad för arten. Människan har förekommit så allmänt glest att en familjegrupp kanske bara träffat på en individ/familjegrupp typ varje 1000:e år. Men det räcker för att förebygga inavel och ändå med sin flaskhalseffekt öka chansen för att goda mutationer skall utvecklas till dominanta, för att sedan långsamt kunna spridas.

Notera att även om evolutionära utvecklingen fortsätter än idag för människan, så innebär den numera stora befolkningen på klotet att goda mutationer behöver så lång tid på sig att spridas att de eg blir betydelselösa, d v s drunknar i "bruset". Enda chansen är att utvecklingssteg tas hos en begränsad grupp, som i huvudsak håller sig isolerad från alla andra.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #273 skrivet: augusti 19, 2014, 11:17 »
Ny teori från amerikansk författare:

Citera

Erectus Walks Amongst Us

The evolution of modern humans by Richard D. Fuerle


http://erectuswalksamongst.us/
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #274 skrivet: september 29, 2014, 17:17 »

Traditionellt anses Mousterien vara neandernas kulturform, allena - medan Aurignac anses vara entydigt "modern". Den teoretiska "Szeletian-kulturen" anses vara den springande mellan-led, mellan neanderna och de moderna mänskor.  Möjligen får också dessa uppfattningar nu omvärderas.

Efter att fynden av 40.000 år gamla mänskor vid nordishavet (1997) fått internationell uppmärksamhet (Nature, 2001) tog frågan om OoA-teorins giltighet ny fart. Kort tid därefter kom antropologen John Hawks fram med följande observation:

http://johnhawks.net/weblog/reviews/early_modern/arctic/pavlov_2001_arctic_europe.html

Nu får frågan om Lavellois-tekniken och 'den moderna människans' uppkomst ny fart:

Citera

STONE TOOLS DISCOVERY PROMPTS RE-THINK OF AFRICAN THEORY

The belief that a type of technology known as Levallois – where the flakes and blades of stones were used to make useful products such as hunting weapons was invented in Africa and then spread to other continents as the human population expanded can now be discounted say the researchers.

At an archaeological site in Armenia called Nor Geghi 1, the researchers discovered that these types of tools already existed there between 325,000 and 335,000 years ago, suggesting that local populations developed them out of a more basic type of technology, known as biface, which was also found at the site.

Archaeologists have argued that Levallois technology was invented in Africa and spread to Eurasia with expanding human populations, replacing local biface technologies in the process. This theory draws a link between populations and technologies and thus equates technological change with demographic change. The co-existence of the two technologies at Nor Geghi 1 provides the first clear evidence that local populations developed Levallois technology out of existing biface technology.


http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/09/2014/stone-tools-discovery-prompts-re-think-of-african-theory
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #275 skrivet: september 29, 2014, 18:24 »
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #276 skrivet: oktober 16, 2014, 19:27 »
Nya bevis för högre intelligens hos våra arkaiska förfäder:

Citera

Fortidsmennesker var langt mere opfindsomme end hidtil antaget

325.000 år gamle stenværktøjer viser, at vores forfædre var langt mere innovative og bedre til at samarbejde og planlægge fremad i tiden, end vi ellers har troet.

»Homo heidelbergensis har nok været meget mere menneske, end vi hidtil har antaget. Vi har en eller anden forestilling om, at kun moderne mennesker har været innovative nok til konstant at komme med ideer til teknologiske fremskridt, mens andre menneskearter har opfundet tingene én gang og så fortsat med at gøre tingene på samme måde siden hen. Det her studie viser, at der nok ikke var så stor forskel på dem og os,« siger Nathan Wales.

Da de vulkanske lag har bevaret stenværktøjerne, hvor de var blevet efterladt, kunne forskeren meget præcist datere dem til for mellem 335.000 og 325.000 år siden.

»Det er meget sjældent, at vi kan datere stenværktøjer så præcist, da man ikke kan bruge eksempelvis kulstofdateringer på sten,« siger Nathan Wales.

Samtidig kunne forskerne se, at stenværktøjerne, der var blevet lavet med to forskellige teknikker, stammede fra samme tidsperiode. Blandt andet fandt forskerne stenværktøjer, der var lavet med Levallois-teknikken, der gav vores forfædre mulighed for at få flere skarpe redskaber ud af én sten (se faktaboks).

»Normalt plejer vi at sige, at Levallois-teknikken afløste en ældre og mindre avancerede teknik. Men ved Nor Geghi kan vi se, at teknikkerne blev brugt på samme tidspunkt. Levallois-teknikken var altså ikke en teknik, som var blevet taget med fra et oprindelsessted i Afrika, men i højere grad en teknik, som blev opfundet lokalt eller regionalt,« forklarer Nathan Wales.

http://videnskab.dk/kultur-samfund/fortidsmennesker-var-langt-mere-opfindsomme-end-hidtil-antaget

För övrigt har studiegruppen letat fram ett antal yngre, fast liknande fyndplatser - i såväl Afrika som Asien och Europa - där den enklare slagteknik och den avancerade Lavalois-teknik blivit använd om varann, under samma tidsperiod.

http://www.sciencemag.org/content/345/6204/1609.short

Fyndet i Armenien sätter alltså ett punkt för en gammal diskussion, där Lavalois-tekniken ansågs vara bevis för den "moderna människans" uppkomst i Afrika och invandring till Europa för 40-50.000 år sen. Ut-ur-Afrika-teorin är mao. inte problematisk längre, den är utdaterad:

"The problem of changes in Levallois technique during the technological transition from the Middle to Upper Palaeolithic "
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/paleo_0153-9345_1993_num_19_2_4593

Här kan man se en annan gren av samma arkaiska erectus, som lämnat sina fotspår på Englands ostkust för mer än 800.000 år sen:
http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2014/feb/we-were-here-earliest-humans-leave-prints-on-norfolk-beach127907.html

Sen kan man ju jämföra med handyxorna från Happisburgh, också dom mellan 6-800.000 år gamla:http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/512140

Från fjolårets utställning i London: " One Million Years of the Human Story":
http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporary-exhibitions/britain-million-years/highlights-slideshow/index.html
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #277 skrivet: oktober 16, 2014, 23:33 »
Citera

Stone tools discovery prompts re-think of African theory

A new discovery and subsequent analysis of thousands of Stone Age tools has provided a major insight into human innovation 325,000 years ago and how early technological developments spread across the world, according to research published in the journal Science...

The belief that a type of technology known as Levallois – where the flakes and blades of stones were used to make useful products such as hunting weapons was invented in Africa and then spread to other continents as the human population expanded can now be discounted say the researchers.

At an archaeological site in Armenia called Nor Geghi 1, the researchers discovered that these types of tools already existed there between 325,000 and 335,000 years ago, suggesting that local populations developed them out of a more basic type of technology, known as biface, which was also found at the site.


http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/09/2014/stone-tools-discovery-prompts-re-think-of-african-theory
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #278 skrivet: februari 16, 2015, 00:51 »
Förstadiet till Homo erectus lär ha haft förmågan att hantera handens fingrar i precisa grepp och tag mot tummen. Något år sen visade det sej att en utdött apart från Europa hade just denna fysiologi:

Citera

The morphology of Oreopithecus bambolii pollical distal phalanx

Oreopithecus exhibits intermediate PDP proportions that are largely primitive for hominoids because it shares morphological similarities with Proconsul. Furthermore, Oreopithecus displays a mediolaterally wide tuft for a hominoid, as well as a palmarly elevated attachment for a long tendon of a flexor muscle that is associated at its proximal edge with a proximal fossa and at its distal edge with an ungual fossa.

These nonmetrical traits have been associated in humans with their capability to oppose and contact the proximal pads of the thumb and fingers, that is, pad-to-pad precision grasping. These traits reinforce previous studies that indicate a human-like thumb-to-hand length ratio compatible with pad-to-pad precision grasping in Oreopithecus. Although specific hand use is still unresolved in Oreopithecus, the results suggest enhanced manipulative skills (unrelated to stone tool-making) in this taxon relative to other (extant or fossil) hominoids


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22458/abstract

Ref.:
http://forwhattheywereweare.blogspot.no/2014/01/ancient-italian-ape-had-human-like.html
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,1457.msg68285.html#msg68285

“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Intelligent Homo erectus?
« Svar #279 skrivet: februari 16, 2015, 01:25 »
Den omtalade människoapan bodde tydligen i vattennära miljön. Apropå: http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,2510.msg32558.html#msg32558

Möjligen enbart ett märkligt sammanfall - i den hellenska kulturens hedendom fanns en ursprungsmyt beträffande 'blå apor':

Här från Akrotiri:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fresc_dels_micos_blaus,_Akrotiri,_segle_17_aC,_Museu_de_la_Prehist%C3%B2ria_de_Thira.JPG

Här från Knossos - där den blå apan fått mycket mänskliga drag:Citera
This inaccurate reconstruction of a Minoan fresco from Knossos in Crete depicts a man, which should be a monkey, gathering the crocus harvest.

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_saffron

Ref.:

http://breathlessinorewa.blogspot.no/2013/11/70-blue-monkeys-of-akrotiri.html
http://www.mtsd.k12.nj.us/cms/lib5/NJ01000127/Centricity/Domain/274/minoan_fresco_-_blue_monkey.jpg
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”