Författare Ämne: Ny doktoravhandling om samer i Sør-Norge i jernalder og middelalder  (läst 3336 gånger)

Utloggad Gnisten

  • Medlem
  • Antal inlägg: 57
Fra: http://www.hf.uio.no/forskning/dok-disp/2008/bergstol.html

Citera
Samer i Østerdalen

30. januar 2008 fremstiller cand.philol. Jostein Bergstøl seg for dr.art.-graden med avhandlingen Samer i Østerdalen? En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark.

Arkeologisk forskning handler om en fjern fortid, men kan også ha politiske og samfunnsmessige konsekvenser i dagens samfunn. Dette hevder forsker Jostein Bergstøl ved Kulturhistorisk museum, med henvisning til hvordan arkeologiske og historiske kilder har vært brukt i rettssystemet i saker som omhandler samiske beiterettigheter.

Bergstøl skal den 30. januar forsvare sin doktoravhandling i arkeologi som omhandler kontakten mellom samiske og norrøne grupper i Østerdalsområdet i jernalderen og middelalderen. Før jordbruksbosettingene fikk feste i Østerdalsområdet var distriktet befolket av samiske fangstfolk. Går man 1500 år tilbake kan det ha vært samiske grupper så langt sør som i Elverumstraktene.

Se også: http://www.khm.uio.no/ansatte/no.php?eid=155 med mange linker videre.

Dessuten: http://www.forskning.no/Artikler/2008/januar/1199712324.39

Samisk jernalder i Østerdalen

Ny forskning viser at samene bosatte Østerdalstraktene allerede fra tidlig jernalder, der de blant annet jaktet på elg. Resultatene kan få politiske konsekvenser.
« Senast ändrad: januari 30, 2008, 07:50 av Gorm »

Utloggad Gnisten

  • Medlem
  • Antal inlägg: 57
Jostein Bergstøls doktoravhandling kan nå lastes ned fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (11.15 MB):

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=70659

Samer i Østerdalen?
En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark


Citera
Sammendrag:

Den sørlige grensen for samisk kultur har vært diskutert av både historikere og arkeologer gjennom mer enn hundre år. Denne avhandlingen tar for seg det arkeologiske materialet fra jernalderen og middelalderen fra Femundsområdet og videre sørover til Elverumstraktene. Ved Femunden fins den sørligste samiske reindriften i dag, og det sentrale spørsmålet i avhandlingsarbeidet var å undersøke hvorvidt de samiske bosettingene går tilbake også til forhistorisk tid.

Avhandlingen presenterer en gjennomgang av arkeologisk materiale og registrerte kulturminner innenfor studieområdet, og konkluderer med at det er kontinuitet mellom den fangstbefolkningen som kan spores i eldre jernalder, og de samiske bosettingene som dukker opp i de skriftige kildene fra 1500-tallet.

Grensene mellom de to kulturene er imidlertid ikke skarpe og konstante. Det kan ses elementer av hybridisering gjennom opptak av ulike elementer over grensene. Etter gårdsbosetningene ble etablert i området i slutten av eldre jernalder, intensiverte samene bruken av fjellet, og vendte seg mer ensidig mot reinen som ressurs.

En omtale av Bergstøls forskning er nettopp publisert i universitetstidsskriftet Appolon:

http://www.apollon.uio.no/vis/art/2008_1/Artikler/elgsamer

Elgsamer i Østerdalen
Samene har holdt til i Østerdalen i minst 2500 år. Før i tiden levde de av elgjakt.


Citera
Samer og nordmenn i slekt

Forskerne har lenge diskutert samenes herkomst.

–   For 150 år siden antok man at samene var en del av urbefolkningen. Så endret synet seg veldig. Alt ble snudd opp ned. Deretter antok man at samene hadde vandret inn østfra og befolket tomme områder. Denne oppfatningen har arkeologene de siste 30 årene snudd på.

Jostein Bergstøl påpeker at oppdagelsen hans kan være interessant i rettstvister mellom samer og ”nordmenn” om hvem som har historisk hevd på et område. Analysen til Bergstøl kan bli et viktig bidrag for Samerettsutvalget.

–   Selv om de fleste i dag antar at samene i Nord-Norge stammer fra den opprinnelige befolkningen, er det fremdeles svært mange som mener at samene vandret sent inn i Sør-Norge. Oppgaven min gir støtte til at det har bodd samer i Sør-Norge i minst 2500 år og at samene har utviklet seg fra den samme steinalderbefolkningen som ”nordmenn”. Resultatene mine bekrefter samenes egen historie, forteller Jostein Bergstøl.