Författare Ämne: Vad är en rovaniemihacka  (läst 5358 gånger)

Utloggad Sibiriska tigern

  • Stammis
  • Antal inlägg: 112
Vad är en rovaniemihacka
« skrivet: november 22, 2004, 12:18 »
Vad är en rovaniemihacka för något? Funnen i Norra Skandinavien, daterad enligt utsaga till 1200-talet - kanske är felaktigt. Artikeln om utgrävningen är från 1950-talet.
Warning: allt är rätt men jag kanske inte har skrivit ner det korrekt!

Utloggad perhod

  • Novis
  • Antal inlägg: 5
Vad är en rovaniemihacka
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2005, 00:18 »
Rovaniemihacka är en finländsk term för föremålstypen i fråga. I Sverige talar man vanligtvis om "nordbottniska redskap". En rovaniemihacka är ett avlångt, enkelt och ganska robust stenföremål. Vanligen är de utförda i strålstensskiffer som förekommer talrikt i Rovaniemiområdet. Innebörden är oklar, den vanligaste tolkningen är att de utgjort ishackor.

Dateringen till 1200-tal är märklig. Frågan är om detta föremål har    klassificerats och/eller daterats fel. Rovaniemihackor hör nämligen till neolitisk stenålder.

Utloggad Sibiriska tigern

  • Stammis
  • Antal inlägg: 112
Vad är en rovaniemihacka
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2005, 15:46 »
Erik Wahlberg, "Ackjefyndet från Soukolojärvi", ur Norrbotten 1954-57

    I närheten av fyndplatsen har man hittat en stenyxa (rovaniemihacka), som för närvarande ingår i rektor Uno Hannos privata samling. Isak Muotka berättade, att i samband med upprensningen av sjön Nuorajärvis nuvarande  utlopp någon gång vid sekelskiftet skulle man ha hittat en hel båt i dytorven.

    [...]De år 1953 funna resterna av sydda båtar ha i stort sett samma tekniska utförande som ackjan, i synnerhet äro överensstämmelserna slående i fråga om urholkningen av förstäven. På dessa grunder torde man ha skäl att antaga att båtarna och ackjan ha varit något sånär samtidiga. Skidspetsen har ornament, som återfinnes å ett par tusen år gamla skidor men som i norr har levt kvar ända in inutiden.

    Resultatet av pollenanalysen sammanfattas av assistenen vid Sveriges geologiska undersökning Carl Larsson i sitt utlåtande av de 19 oktober 1955 enligt bl.a. följande: "Pollenanalyser, sammanlagt 6 st., från fyndnivån och från den provpelare från fyndplatsen, som insänts till Riksantikvarieämbetet, upplysa endast, att fyndet tillhör grantid, d.v.s. är yngre än c:a 1.000 f.Kr. Tyvärr innehåller nämnda provpelare ej några säkra identifierbara nivåer, såsomn nuvarande markyta, granpollengränsen eller kontakten mot underlagrande mineraljord, vilka göra det möjligt att orientera sig till ett säkert läge för fyndet i torvlagerföljden. På goda grunder kan man dock ur ovannämnda tidsavsnitt utesluta såväl den allra yngsta delen av medeltidens slut fram till nutid som sannolikt också den allra äldsta delen, bronsålder".

    [...]Ett stycke av kölens akter har reserverats för en datering enligt metoden för bestämning kolisotopen C 14. Dock har denna datering på grund av kostnadsskäl ännu icke hunnit verkställas.

    På grund av att det ligger tre sjöar ovanför Nuorajoki, har tillslamningen i ån sannolikt varit minimal. Eftersom strömfåran, där fyndet gjordes, har varit torrlagd de senaste tvåhundra åren, måste fyndets ålder bli avsevärd, då det har legat på 50-60 cm:s djup. Dels med hänsyn till fyndnivån i förhållande till markytan och dels med hänsyn till ackjans rätt ålderdomliga konstruktion bör detta fynd komma ganska nära i tiden för fynden från Nydam Mose i Danmark. Sålunda förefinnes det sannolika skäl att placera ackjefyndet från Suokolojärvi ifråga om tiden till yngre romersk järnålder eller folkvandringstid, måhända kan även äldre vendeltid komma ifråga.


Men tydligen hade Christer Westerdahl frågat Erik Wahlberg om C14-dateringen, varav det framkommit att ackjan var från 1200-talet. Fast kanske är rovaniemihacka inte kopplat till just båt- och ackjefyndet i Soukolojärvi, jag kanske har förhastat mig när jag läste det tidigare...
Warning: allt är rätt men jag kanske inte har skrivit ner det korrekt!