Författare Ämne: Ordet Viking  (läst 98353 gånger)

Utloggad Boreas

  • Gode
  • Antal inlägg: 5 477
SV: Ordet Viking
« Svar #200 skrivet: juli 08, 2013, 21:59 »
Boreas!
Kan man se viking som en befordan för att använda lite modernare ord.

Visst.

Vikingatidens början karakteriseras av 'befodringar' - där varje landsände av Skandinavien mobiliseras till ledungstjänst - under riksenade organisationer, typ 'Noreg', 'Sveariki', 'Dònumarki'. I princip lär alla dessa haft egna kungalinjer ('dynastier') i sin mitt. Jmfr. Hårfagresagan, Olavssagan, Frostatingslagen och Gulatingslagen.

Annars finns ju 'bemanningslistorna' beskrivna i Sagan om Sigurd Ring och mönstringen vid Bråvalla. Sigurds son, Ragnar Lodbrok, blev den första ledaren vi känner till för denna förenade, nordiska ledungsflottan. 

På den tid man mönstrades till exercis vid Bråviken hade en fientlig erövringsmak - för första gång i känd historia - trängt in i norra Europa, erövrat Saxland fram till Lybeck och slagit sej fram till Östersjökustens sydligaste hörn. Därifrån ville dom nu marschera och segla mot Danevirket i norr, erövra dom nordliga germanernas sista fria kungasäte - och sen kontrollera all handel till och från Östersjön, Nordsjön och Nord-Atlanten.

Något mindre än en allians mellan ALLA nordiska folkgrupper skulle knappast ha någon möjlighet att effektivt stå sej mot ett politiskt, ekonomiskt och militärt förenade Central-Europa - under Karolingernas aggressiva ledning.

Utan ett politiskt, ekonomiskt och militärt enad Norden - med en gemensam fiende -  skulle dåtidens Danmark inte haft en chans att försvara både Nordsjön och Östersjön, såväl som egen mark och befolkning, rikedomar och handelsvägar. 

Nu klarade den danska kungen sej ändå. Sagorna beskriver även hur - och då är den svenska ynglingen Ragnar en centrala aktör på 'dansk' sida. Sen hör vi hur norrmän, götar, svear och vender tar del i dom red och slag som skildras genom den s.k. vikingatiden - då kriget om makten ikring Nordsjön, Östersjön och Nord-Atlanten gick mellan det gamle, hedniska adelsväldet i norr och den nya krigar- och kyrko-adeln i Frankrike och Rom.

När dom frankiska krönikörer talar om dessa ledungsmän omtalas dom som "normannos", såväl som "vicmannos" och "ascomannos".

När den danska kung Godfred kan hamla upp med Karl den Store är det alltså med hjälp av av egna och andra nordiska 'vikingar'. Det är just dessa ledungskrafter som beskrivs som 'vikingar' - vars första centrum, enligt Lodbroksagan, var den gamla exercisplatsen Lejre. 

Annars kunde större antal 'dugliga män' frivilligt gå i tjänst hos ynglingarnas släktingar i Novgorod, Kiev och Konstantinopel, vart dom kallades 'väringar'.

Som man vet klarade dom nordiska kungarna - tack vare sina vikingar - att hålla det katolska 'missionsväldet' stången i mer än två hundra år. Med tiden ebbade dock det mindre Nordens civila och militära resurser ut - och under 980-talet kunde karolingernas helgade kejsare Otto II - för första gång i känd historia - inta Julland och avsätta danskarnas konung och hans råd - som högste myndighet i landet. Dessutom fick han visa danskarnas Harald hur man bär järn-börd. 

När vikingtidens armeer och flottor beskrivs täcker det ofta styrkor från flera nordisk land, samtidigt. Ledungarna kunde komma upp i väl 300 fullastade långskepp. Man törs förstå att här varit större apparat bakom produktionen av alla dom resurser, produkter och militärläger som behövdes.

I Norge kan husabyarnas framväxt knytas till den period då den väst-norska befolkningen blev 'inrullerad' (läs: 'invigd) som krigare i det skandinaviska ledungsflottan, som 'vig', 'vigman' eller 'viking'. Dom norska sjöstridskrafterna samlades som bekant av Lodbrok-ynglingen Harald Hårfagre, vilket stöder att deras överordnade ledning låg på Lejre. Adam pekar också på Lejre som centrum för dessa "vicmannos" och "ascomannos".   

“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

  • Gode
  • Antal inlägg: 5 477
SV: Ordet Viking
« Svar #201 skrivet: juli 08, 2013, 21:59 »
Citera

Du nämnder palatsering.
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Hertzberg


Jag visade till en ljudförändring som lingvistiker kallas "palatisering" - vilket gör att mjuka ljud som b, d eller g börjar uttalas som skarpa konsonanter, typ p, t och k.  Därav transformationen från 'vig-man' till 'vic-mannos' och 'vik-ing'.

http://synonymer.cc/search/muljera?w_lang=sv
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

  • Gode
  • Antal inlägg: 5 477
SV: Ordet Viking
« Svar #202 skrivet: september 26, 2014, 19:36 »

Jag har inte sett att du ville att jag skulle styrka detta med att landstiga. Ska bli.

http://archive.org/stream/kingalfredsoros00orosgoog#page/n30/mode/2up

Sidan 19, rad 13.

Jag kopierar in det här också :)

"Ōhthere sǣde þæt sīo scīr hātte Hālgoland þe hē on būde. Hē cwæð þæt nān man ne būde be norðan him. Þonne is ān port on sūðeweardum þǣm lande, þone man hǣt Scīringes hēal. Þyder hē cwæð þæt man ne mihte geseglian on ānum mōnðe, gyf man on niht wīcode, and ǣlce dæge hæfde ambyrne wind; and ealle ðā hwīle hē sceal seglian be lande."


Sedan 6.53 ur Markusevangeliet.

"När de hade farit över sjön kom de till Gennesaret och gick i land där. "

http://www.archive.org/stream/dahalgangodspelo00thor#page/n93/mode/2up

"And þa hig ofer-segledon, hig comon to Genesáret, and þar wicedon."

Den första texten är Ohtheres berättelse i Alfreds Orosius och den andra är troligen en sammanställning som mestadels bygger på en översättning som kallas Wessex Gospels och är från slutet av 900-talet.

Om det är bra nog för Jesus måste det vara bra nog för vikingarna ;) Man kan använda verbet om att stig i land.

Det kan man givetvis om man översätter en text på fri hand.

Annars betyder "wicia" att vila - medan "wicode" betyder vilade eller viloplats (ref.: dwell/dwelled).

I fallet Ottar översätter man gärna texten om seglingstider 'utan stans' ("on niht wicode") med 'utan vilande'. alternativt 'utan övernattning'. Den första blir semantisk mest korrekt, den andra (och friare) mera praktisk.

--

Observera också att OE 'wica' betyder 'vecka' - vilket kommit via (ö-norsk) vekka -> (v-norsk) vika -> (oe) wica, numera week.

Ingen av dom dessa begrepp blir speciellt logiska som bas för viking-begreppet, m.a.o. Förövrigt kan man precisera betydelsen av ordet 'wikia' och 'wicode' genom att tolka följande text - där vare sej vatten, vikar eller fartyg finns: http://oe.langeslag.org/docs/xtext03.pdf

Alltså är vi tillbaka till den palatiserade 'vig-mannen', som kan gå i döden efter att ha välsignats och vigts till strid för land och folk (livsträdet, asken) - som angett redan i trådens första och bättre inlägg...  ;D
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”