A unique beautiful curved flint artefact! Excavating a Late Comb Ceramic Culture dwelling site in Pitäjänmäki (Helsinki). Day 4/5

Today we started off as usual at 10 o´clock. After a short briefing about yesterdays finds and the general progress of the dig it was again time to get our hands dirty. 

The assumption that the finds in the bottom part of the find layer might surprise us became true when a large, beautiful and complete flint artefact was found shortly before the day ended. The item resembles a so called curved slate knife which can be associated with the Typical Comb Ceramic Culture. Despite my over 30 years as a field archaeologista and conducting more than 200 excavations I have never encountered one that was made of flint before!

Curved flint knife from Pitäjänmäki Nuolipuisto.

The knife shows signs of wear on the convex edge while the concave edge is as sharp as it was knapped yesterday. It is not entirely clear what the curved knives were used for but skinning of animals is one possibility. Like so many items this one too might have been used for many different tasks.


Signs of wear and use on the convex edge of the flint knife.

The potsherds found today were larger than during the previous days and at least two concentrations of potsherds from three different vessels could be observed. 


Typical Comb Ceramic Culture potsherds

Tomorrow is the last day of this years excavation. Already at this stage I would like to thank all of the participants for making the week a very memorable one. A special thanks to archaeologist Indu Ramanayaka (Sri Lanka) and archaeology student Erik Djuvfelt (Umeå Universitet). It was a true pleasure to get to know you both. 

Flint knife and blue skies (possibly like 5 000 years ago)

Excavating a Late Comb Ceramic Culture dwelling site in Pitäjänmäki (Helsinki). Day 3/5

Today was the best day of the excavation so far with many Neolithic Stone-Age finds from the entire excavation area. No wonder we were all in a very happy mood and the six hours of work felt like two. Time sure flies when you´re having fun  :)


Excavation work in progress.

Todays finds included quite large amounts of Late Typical Comb Ceramic style (Ka II:2) potsherds belonging to several different clay vessels, burnt seal bones, fragments of charred hazlenut nutshells, burnt seal bones and a small piece of chewing resin.A few late Typical Comb Ceramic Culture potsherds and a quartz core (bottom left) found today.

Todays finds also included a strange, small but intriguing burnt clay item. The find that resembles a button has wood impressions on the flat side. I have a faint memory that similar items were found on the Typical Comb Cermic dwelling site in Vantaa Jokiniemi site in the 1990´s.

Strange button shaped burnt clay artefact.

Tomorrow we will start excavating layer 3 which usually contains one or more nice surprises :) . Remember to check in here for more updates!

Participants in the Archaeology Field School checking the depth of the excavation area.Nu hälsar vi på hos Jätten Bule i Bulsjö

För tio år sedan skrev jag en artikel museets årsbok – Troll bröllop och jul. Min artikel handlade om en prins, en hedning och en jätte som enligt traditionen gett namn till varsin plats: pris Lönnevål i Lönsås, Kettil Okristen i Kättilstad och jätten Bule i Bulsjö. Nu är det dags att besöka jätten – eller i alla fall gravfälten vid Bulsjö där jätten påstås ligga begravd. På lördag (13/8-22) kl 14.00 visar jag två av gravfälten vid Bulsjö, strax öster om Österbymo. Visningen är gratis. Vägbeskrivning hittar ni här.


När man färdas landsvägen från Kisa till Österbymo, vet man att man nästan är framme vid målet när man passerar jätten Bules grav med ett par resta stenar och ett välbetat gravfält på vägens vänstra sida. Bortanför gravfälten rinner Bulsjöån förbi på sin väg mellan sjöarna Östra Lägern och Sommen. Strax efter gravfältet ligger Bulsjö gård som är känd i de skriftliga källorna sedan 1397 då en Kol i Bulusom omnämns. 

Enligt traditionen ska de två resta stenarna visa jättens längd – ca 10 meter. Hur jätten hamnade i sin grav är en historia som berättats åtminstone sedan 1600-talet. Det var så att jätten ville bli döpt och på vägen till den nybyggda kyrkan i Norra Vi upptäckte han att han fått med sig guldnyckeln till sitt magasin. Den var onödig att bära på så han gömde under en sten längs vägen. På vägen hem upptäckte han till sin förtvivlan att dopet försvagat honom så pass att han inte längre orkade lyfta stenen där nyckeln låg gömd. Han tog i tills han var så utmattad att han fick köras hem på en oxdrög och han dog strax därefter. Bules guldnyckel ligger fortfarande kvar under stenen om någon nu skulle vilja göra ett försök att hitta den. Stenen kallas Nyckelstenen. Ni läsa mer om jätten Bule och en massa annat spännande i museets årsbok från 2012. Den är tyvärr slut på förlaget men finns att låna på biblioteket. 

I Fornsök kan man läsa om de båda gravfälten. Jätten Bules grav med de två resta stenarna finns på det lilla gravfältet tillsammans med en gravhög och tio runda stensättningar (Sund 125:1). Strax intill finns ett större gravfält (Sund 126:1) med 25 högar och 35 runda stensättningar. Jag berättar mer om båda gravfälten på lördag.

Jättarna har flyttat till sagans värld men de var en gång en realitet i människors världsbild. Jätten Goliat i Bibeln sågs som ett bevis på att jättar funnits. De har använts som förklaring till naturfenomen, fornlämningar och ortnamn. Stora flyttblock som transporterats av inlandsisen fick benämningen jättekast och otaliga är de historier runt om i landet som berättar hur jättar kastat sten på kyrkor eller på varandra. Här i Ydre har vi ett landskap med vild natur, otillgängliga berg och däribland gamla kulturbygder med minnen från järnåldern i form av gravar med resta stenar. 


Jätten Bules staty i Österbymo.

Hoppas vi ses!

Ann-Charlott Feldt, arkeolog


När ni ändå är i den här delen av länet vill jag också passa på att tipsa om Smedstorpsdagen som pågår under lördagen mellan 12.00 och 16.00. På Smedstorps dubbelgård bjuder museet på många olika aktiviteter och hembakt fika som ingår i entréavgiften. Under dagen kan man lära sig mer om fribroderi, slöjd, stråtak, murstockar, spisar och arbetshästar. På plats finns också museets pedagoger som visar kreativa textillagningar. 
Amber, pottery and much more! Excavating a Late Comb Ceramic Culture dwelling site in Pitäjänmäki (Helsinki). Day 2/5

The participants of the field school come from a wide variation of different backgrounds and also different nationalities like Great Britain, Sweden and Sri Lanka. We are of course grateful to all of you who have shown interest in the dig


Indu, an archaeologist from Sri Lanka and Erik an archaeology student from Umeå Sweden (right) assist us  during this years excavation.

Our crew was very busy this morning and at around twelve o´clock today we reached the first level of the find layer.  I was very surprised how nicely everyone helped each other out to achieve this first important goal of the dig.

Busy people. Marjo mapping the area and participants of the field school excavating layer 1.

The excavation area was carefully cleaned and the profiles straightened before documenation. The first excavation level showed only very minor discolorisation of the soil due to  human activity in the neolithic.

The long and narrow excavation area photographed in layer one.

In the afternoon the finds started to mount up and every participant got their share of stone-age finds like neolithic pottery, quartz-, slate- and flint flakes. A large slate core beautiful Late Typical Comb Ceramic ware and some fragments of an amber pendant finished the day.A slate core and Late Typical Comb Ceramic potsherds.Excavating a Late Comb Ceramic Culture dwelling site in Pitäjänmäki (Helsinki). Day 1/5

After a couple of days rest it was time to grab the trovel again today and start excavating one of the last remaining neolithic stone age dwelling sites in Helsinki. The site is situated on the edge of a beautiful park area just some 8 km:s from the heart of the city.

The 5 500 year old dwelling site is located in the forest, near a well kept park. 

During the neolithic stone-age 5 500 years ago the seal hunting population of this site lived on a shallow sandy cape by the sea. Because of the land uplift the area is now situated some 23 m:s above present day sea level.
A seal made out of concrete welcomes vistors of the park.

As this was only the first day of the one week long excavation the main task today was only to locate the excavation area of 2004 and continue excavation from where we left off 18 years ago. This proved to be more difficult than expected and we were able to reach the uppermost part of the find layer much later in the day than anticipated.

The topsoil has been removed, time to start digging.

On the first day of the excavation we encountered small finds of potsherds, flint- and quartz flakes over the entire excavation area. This is a good sign which usually means more finds deeper down in the find layer. The coming days will show what this site is all about so thumbs up!

 

Excavating a neolithic Pitted Ware Culture dwelling site in Geta. Day 9 /10

Ultimately every excavation has to end. Because of heavy rain tomorrow we finished the excavation of the beautiful neolithic stone-age dwelling site in Geta already today. A few very interesting spots were left to be excavated in 2023 but 90% of the excavated area is snow filled up and carefully restored to its pre-excavation state. The finds were plentiful until the last very last minutes of the dig.

Last minute finds, large neolithic potsherds from excavation layer 4.

Excavation of the bottom layer underneath the rectangular stone feature produced very large fragments of unburnt and burnt bone and some pottery and porfyrite flakes to adepth of around 50 cm:s below ground surface. A round piece of burnt clay was found close to the structure and some interesting porfyrite tools a bit futher away.

A round piece of burnt clay and porfyrite tool.

It´s always a bit sad when an excavation comes to an end. Luckily our team will meet up one last time tomorrow when we visit Ålands Museum to take look at the stone-age exhibitand discuss the excavation results and the continuation of the digs in Geta between 2023 and 2027.

The restored and filled up excavation area. Photo Tryggve Gestrin.

Besök spännande båtgravar i Skamby

Nästan mitt på Vikbolandet, mitt mellan Kuddby och Östra Ny, ligger byn Skamby. Här finns ett mycket spännande gravfält.

Den första gången byn omnämns är år 1380 då Bo Jonsson, som var drots i Sverige, och Jon Upplänning tillkännager i öppet brev att de på Paulusdagen 1380 kallat till möte med häradshövdingar och tolv skäliga män från de härader som ansvarar för att bygga och underhålla Norrköpings bro. Bland de tolv männen finns en Olaff i Skamby. År 1386 omnämns en Tore i Skammoby. Tore förekommer även i en handling från år 1401. Några år senare, 1409, omnämns Bänkth Thorasson (kanske Tores son) och Stenar i Skamaby.

Vad ortnamnet egentligen betyder har diskuterats av ortnamnsforskarna. Troligast är att det rör sig om det fornsvenska ordet skamber i betydelsen kort. Men vad är det då som är kort? Kan det syfta på det lilla vattendraget som slingrar sig fram söder om byn och som rinner ut i Gisselöån i väster? Ingen vet med säkerhet. Vad vi däremot vet är att ortnamn som slutar på -by hör hemma i en tid långt före Olaff, Tore, Bänkth och Stenar. Det kan ha tillkommit redan före vikingatiden, kanske så tidigt som under romersk järnålder (0-400 e Kr). 

Under våren 2003 undersöktes åkermarken runt Skambygravfältet med metalldetektor. Runt gravfältet hittades föremål från många olika tidsperioder som t ex en dubbelknapp från yngre bronsålder, en del av ett dräktspänne (fibula) som kan dateras till 100-talet e Kr, arabiska silvermynt från 800-talet e Kr, ett kors i silverbleck, en medeltida blyplomb och mynt från 1500-talet. Fynden visar att man vistats på platsen ända sedan bronsåldern. 


Fram- och baksida på en silverdirhem. Foto K Jonsson

Men gravfältet då? Ja det är ett alldeles speciellt gravfält som inte liknar några andra vi har här i Östergötland. I flera av gravarna har man begravt de döda i båtar. Det finns ett tiotal gravar på gravfältet som troligen är båtgravar och dessutom finns där 13 runda stensättningar. Båtgravarna hör hemma i vendeltid (ca 550-800 e Kr) och vikingatid (ca 800-1050 e Kr).

Det finns ett par gravfält till i Östergötland där några få av gravarna troligen är båtgravar. Det är ett gravfält vid Malm i Styrstad socken och Solberga gravfält i Mjölby socken där det finns stensättningar med båtformiga svackor. Båtgravar är vanligare i Uppland och Västmanland samt i Norge – även om de egentligen aldrig är särskilt vanliga. Den mest kända båtgraven är Osebergsskeppet som hittades 1903 i en gravhög och nu finns utställd i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

En av gravarna syns tydligt som en stenig svacka i marken omgiven av en vall.

En av båtgravarna i Skamby grävdes ut vid en forskningsundersökning 2005. Graven innehöll spår efter en båt som varit 5 m lång. Kvar av själva båten fanns endast rostfläckar och båtnitar. Men även om båten inte var mycket att skryta med så hittades ett fynd som fick arkeologerna att hoppa av glädje - 23 välbevarade spelpjäser i bärnsten. Det fanns även en del andra fynd som delar av hästutrustning, en röd glaspärla, en brynsten samt delar av en mindre järnkniv.


Spelpjäserna av bärnsten från en utställning 2008.


Vill ni veta mer om båtgravar och Skamby? Häng med på guidningen på lördag den 6 augusti 2022, kl 14.00. Det går också att ladda mer Martin Rundkvists rapport från undersökningen 2005.

Ann-Charlott Feldt, arkeolog 


Vägbeskrivning: Från Norrköping åker du väg 209 mot Arkösund. Efter ca 10 km sväng höger in på väg 855 mot Stegeborg. Vid Kuddby sväng först höger in på väg 843 och sedan vänster i på väg 857 mot Stegeborg. Följ vägen i ca 4 km fram till Skamby gravfält. Gravfältet ligger på höger sida om vägen strax efter Skamby by och är skyltat.

Koordinater till samlingsplatsen är WGS84 58°30'50.2"N 16°31'25.7"E


Excavating a neolithic Pitted Ware Culture dwelling site in Geta. Day 8 /10

The eighth excavation day proved to be just as amazing as we expected. During the day we also managed to reach level 4 of the entire excavation area. Two areas of very dark coloured soil yielded a few more fragments of clay idols, lots of burnt bone and pottery. The total number of finds from the excavation so far can be estimated to around 15 000 different finds.

The areas with dark coloured soil were extremely rich in finds. Photo Tryggve Gestrin.

A visting osteologists took a quick look at the bone fragments and immediatly noticed an interesting find among the vast amount of seal, bird and fishbones namely a burnt bone from a stone-age dog. The bones found during the excavation will be subjected to analysis during the long winter months. The clay idol frgments found today were decoreted with a net and pattern and lines.

More fragments of clay idols,

Todays potsherds are all attributable to the Pitted Ware Culture but many new variations of the ornamentation could again be observed.


Pitted Ware Culture potsherds from the eight day of excavations.

Tomorrow we will probably start rounding up this years excavation and prepare the area for the upcoming 2023 dig. Some 30 people have already announced their interest in the 2023 excavation but many more will be able to participate. In case you would like to join us 31.7-4.8.2023 or 7.8-11.8.2023 please send a letter of interest to jfarchaeology@gmail.com.


Excavating a neolithic Pitted Ware Culture dwelling site in Geta. Day 7 /10

Yes, we did find another Clay Idol fragment today too! This time the fragment was from the lower part of the body of the figurine but it was a bit too difficult to photograph properly in field conditions so you will have to wait a while until we get studio quality pictures of the find.

The 56 square meter excavation area photographed just before we started work this morning.

The day was quite hectic as we are battling against time to get the dig finished by Friday. In order to do that we spent quite a lot of time uncovering the 4th layer of the 20221 excavation trenches. 

Busy but happy participants of the Archaeology Field School.

On the main excavation  areas the find layer continued to produce a vast amount of different types of finds.


Pitted Ware Culture potsherds from the 7th day of the Geta excavation.

Tomorrow we will try to reach level 4 on the entire excavation area. This will probably mean that we will reach the levels with concentrated dark grey colored soil and closed find contexts from refuse pits and other neolithic stone-age structures.

All excavation finds are sorted in plastic boxes before the find spots are mapped using a Tachymeter.
We found a beautiful large head fragment of Jettböle type Clay Idol!

The second leg of excavations started with a beautiful find of an unusually large head fragment of  a Clay Idol of the same type that was found over one hundred years ago when archaeologist Björn Cefdehvarf excavated the famous site of Jettböle in Jomala on the Åland Islands. Although more figurine fragments were found during excavations in Jettböle in 1999-2000 finds of these kind of Idols are very rare indeed.

Head fragment of a Clay Idol from the Ge 16.9 site. Photos Jan Fast.

Excavations of the Geta 16.9 site in 2021 produced 15 fragments of figurines of this same type including two head fragments but these were much much smaller in size compared to the one found today. All Clay idols seem to have had a flat spoon shaped body. The ornamantation usually consits of a netlike pattern.


Fragments of Clay Idols found during the 2021 excavations of the Ge 16.9 site. 
Photos Marjo Karppanen.

Although the question of why and for what purpose the Åland Clay Idols were made remains unansvered the find context from Geta 16.9.suggests they were intentionally deposited in a pit after having been used and deliberately broken. They form an integral part of the Pitted Ware Culture in both Finland (Åland Islands) and eastern Sweden. 

Clay figurine from Jettböle. Photo Ålands Museum.

We found lot´s of other interesting artefacts today too including many more very nice large Pitted Ware Culture potsherds. Many more finds reamain to be found during the next four days.


A selection of Pitted Ware Culture potsherds found today. Photos Jan Fast.

One of the more intriguing features of the excavation area is this rectangular NE-SW orientated 
stone setting. It measures approximately 130 x 70 cm and will be carefully excavated and documented during the next couple of days

A rectangular stone setting in the S part of the excavation area. Photo Jan Fast.


The excavtion has reached level 3 (level 4 in last years trial excavation trenches is still covered with a protective layer of sand. Photo Tryggve Gestrin.