Författare Ämne: Nordens äldsta tamkatt.  (läst 11030 gånger)

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
Nordens äldsta tamkatt.
« skrivet: april 20, 2011, 13:52 »
Det äldsta fyndet av katt i Norden är från 200-talet e Kr, se Else Roesdahl (red) Daglig liv i Danmarks middelalder-en arkaeologisk kulturhistorie,1999 sid 119
Jag är intresserad att få veta mera om kattfyndet och om hur tamkatterna tros ha kommit till Norden

Utloggad Jerrark

 • Veteran
 • Antal inlägg: 797
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #1 skrivet: april 20, 2011, 14:37 »
I Sverige har vi från Överbo i Varnhems socken i Västergötland gravfynd av tamkatt från 200-talet. Det verkar som om katten kom in i landet under romersk järnålder, eventuellt som en sorts statussymbol för personer i det övre skicket i samhället.

Ett känt boplatsfynd är katten från Vallhagar på Gotland från 400-talet.


Det finns en c-uppsats utgiven någon gång på 90-talet (tror jag) som heter Kattalog, om tamkattens historia i Norden. Jag skall se om jag kan finna den någonstans i mina lådor därhemma.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #2 skrivet: april 20, 2011, 19:12 »
Svenska wiki har en hyfsad artikel om den europeiska katten.

Citera

"Under pleistocen hade katten ett vidsträckt utbredningsområde över hela Europa. Omvandlingen till "skogsdjur" försiggick med isens tillbakadragande. Den europeiska vildkatten är vid flera ställen aktiv på dagen men i regioner med tätare civilisation är den aktiv på natten.

Tidigare räknades populationerna i Skottland och Kaukasus som självständiga underarter men senare kom man överens att infoga dem i underarten F. s. silvestris."


http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeisk_vildkatt

Här fanns tyvärr inte närmare uppgifter om det arkeologiska underlaget för artikeln. Hur gamla spår finns - och vilken utbredning hade egentligen vildkatten under istiden?

“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #3 skrivet: april 20, 2011, 20:13 »
I Skandinavien finns en egen kattras som fortfarande lever vilt, kallad "Norsk Skogkatt", även om beståndet av vilda och tama skogskatter troligen är väsentlig större på svensk sida om gränsen, där den större del av Skandinaviens skogar och skogsbygder ligger.  

Enligt norska wikipedia kan den långhåriga skogskatten troligen knytas långhåriga katter från Kaspihavet och Svarta havet. När dessa arter skiljdes åt vet man dock inte.

Eftersom man känner till handeln mellan Kaukasus och Skandinavien från vikingatiden så spekulerar man på om skogskatten kan ha kommit med vikingarna. Vad artikeln inte nämner är att dessa handelsvägar var väl utbyggda redan på Skyternas tid...

Förövrigt får ju tilläggas att kunskapen om hur skogskatten spreds inte tycks vara väl dokumenterad. Intill dess får man väl utgå från att den långhåriga skogskatten klarade av spridningen på samma sätt som flertalet arktiska djur, alltså genom vandring. Den Norska Skogskattens spridning kan, ur denna synvinkel, knytas till tiden när det stora skogsbältet bredde sej i norra Eurasien eftersom istiden avtog.

Dom första människors invandring till Östersjön och Skandinavien föregår omedelbart efter istiden, alltså före dom stora skogarna hunnit spridas. Ser man på dagens skogskatter har  dom relativt nära relationer till människor. Adaptionen till människorna - s.k. "självdomseticering" - kan alltså ha försiggått redan under fiske- och fångstkulturens invandring till inlandets skogsmarker - efter älvar och åar. Människans invandring till Skandinavien kan alltså ha varit gynnsamt för skogskattens habitat - speciellt för den grupp som med tiden danade en egen, specifik och välfungerande gen-pool norr om Östersjön.

  
Citera

Rasen har sin opprinnelse i de langhårete skaukattene som fantes i Skandinavia. De har vært kjent her i flere hundre år. Det er kjent at genmutasjonen som gir lang pels oppsto i området mellom Svartehavet og Kaspihavet, så kanskje var det vikingene som bragte med seg langhårede katter tilbake til Norden.

Skogkatter ble første gang vist på utstilling i 1938, samme år som den første norske rasekattklubben ble stiftet. Noe systematisk avlsarbeid ble ikke startet før i 1972, da de første kattene ble innført i et eksperimentregister og det ble startet en aksjon for å finne og registrere skogkatter over hele Norge. I 1975 ble Norsk Skogkattring stiftet, og to år senere ble norsk skogkatt anerkjent som egen rase av Fédération Internationale Féline (FIFé), herunder også Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR). Siden ble rasen anerkjent av alle de internasjonale katteforbundene. Stamboken ble stengt i 1990.

Rasen ble eksportert til Tyskland og USA i 1979, Storbritannia i 1980 og til Frankrike i 1982.


http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_skogkatt
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Europas äldsta tamkatt.
« Svar #4 skrivet: april 20, 2011, 21:51 »
Skillnaden mellan europeiska vildkatter, skandinaviska skogskatter och europeiska och skandinaviska tamkatter har länge varit ett debatterad tema. Bland ett antal mindre kattraser har det varit näst omöjligt att påvisa när och var dom olika raserna skilts åt - innan genetiken kom oss till hjälp.

Vad vi i Skandinavien kallar Huskatt skiljer sej från våra skogskatter, som numer klassas som "en äkta ras". Att dagens skogskatter levt i genetisk isolation från landsortens huskatter återstår troligen som akademisk projekt. Att dom två arterna inte "smält i hop" och fått en gemensam gen-pool värkar ju nästan mystiskt, för en som växt upp med ljusa mars-kvällar.
Tydligen kan man fortfarande skilja mellan 'typiska' skogs- och dito hus-katter, efter såväl deras hårlängd och fysiologi, som efter karakteristiska mönster i arvsmassan (se ovan). Man kan ju inte annat än undra på hur det är möjligt. (I en kennel med siberian-huskies och alaska-huskies får man använda stål-nät i gärden om man vill förhindra en omedelbar ras-blandning.) Sen skogskatten kom till Skandianvien har gruppens honor tydligen enbart accepterat hanar från sin 'egen' ras. Samma tendens tycks gälla för huskatten, vars skandinaviska grupp nu kan beskrivas som underart av arten 'Europeisk tamkatt'.   

Enligt dagens genetik har alltså våra tama huskatter ett annat ursprung än våra skogskatter. Huskattens behov av samvaro med människan tyder på en längre tids adaption. Människans äldsta bilder, skulpturer och mumier av kattdjur tyder också på ett gammalt gemenskap. Enligt arkeologin kan huskatternas spridning i Europa knytas till jordbrukets framväxt. Det verkar allt rimligt.

Men huvudfrågan - när, hur och hurdan katten tämjdes - har fortfarande varit "höljd i dunkel". Intill 2007, då en grupp genetiker under gjorde en stor och systematisk insamling av DNA bland Europas tama och vilda katter. Vad gäller den europeiska huskatten kan dom bekräfta att - jovisst - här finns en gemenskap mellan Europa och det fruktbara Anatolien, söder om skogskatterna i Kaukasus...

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/tamkatten-foddes-i-mellanostern
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Jerrark

 • Veteran
 • Antal inlägg: 797
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #5 skrivet: april 21, 2011, 11:42 »
Nämnas kan väl att den europeiska vildkatten en gång också förekom i Sverige. Dock försvann den någon gång under yngre bronsåldern. Anledningen är väl inte riktigt känd men det har spekulerats om klimatförändring med större snödjup om vintrarna (vilket katten inte gillade) samt ökad konkurrens och ev predation från lodjuret. Det verkar sålunda ha varit ett glapp i Sverige mellan den europeiska vildkattens försvinnande för kanske mindre än 3000 år sedan och tamkattens införande för ca 2000 år sedan.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #6 skrivet: april 21, 2011, 15:16 »
Från Vistehålan i Rogaland finns en odaterad fynd av vildkatt. Hålan hade sin 'storhetstid' i tiden 6-10.000 år f.n.

http://no.wikipedia.org/wiki/Villkatt

Hur gamla är dom äldsta fynd efter katter i Sverige och Skandinavien?
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #7 skrivet: april 22, 2011, 14:25 »

Katt i 5000 år gammal megalitgrav från södra Skåne:

Citera

Stenåldern i Agerödsområdet

Ageröds mosse är belägen norr om Ringsjön i centrala Skåne. Idag består Ringsjön av tre mer eller mindre sammanhängande sjöar. Nordväst om Ringsjön ligger Ageröds och Rönneholms mossar som tillsammans utgör ett större sammanhängande mosskomplex. De båda mossarna åtskiljs av Rönne å som mynnar ut i Skälderviken. Innan igenväxningen och bildandet av högmossarna, utgjorde området en sjö med en yta på ca 12 kvadratkilometer. Fornsjön var under tidigmesolitisk tid en del av Ringsjön som då var en grund insjö på över 50 kvadratkilometer.

De flesta större stenåldersboplatser vid mossarna är belägna utmed den forna strandkanten på fast mark. Strategiska lägen vid t.ex. åmynningar och uddar har favoriserats och utnyttjats under hela stenåldern.

Tisdag 2010-05-25

Idag öste regnet och haglet (!) stundom över oss. Men vi var ändå ganska nöjda eftersom vi hittade ett antal flintor som gör att vi kan precisera platsens datering. Först fann vi resterna av vad som med ganska stor säkerhet är resterna av själva skaftet - tången - av en flintpilspets. Dessa tångepilar är mycket gamla och påträffas främst under senglacial tid, och är enligt den arkeologiska definitionen därför inte tidigmesolitiska utan senpaleolitiska, dvs äldre än 11 500 år. Nu är det inte alls säkert att detta fynd är så gammalt.

De andra fynden, en så kallad kantstickel, som man använt för att bearbeta horn, samt två mikroliter. Tyder snarast på en mycket tidig mesolitisk datering. Denna period - som geologerna kallar preboreal tid - infann sig för 11500-10100 år sedan. Perioden var ibland varmare än dagens, och klimatet präglades av stora, snabba förändringar. Under den preboreala tiden etablerade sig de första skogarna i södra Sverige, främst bestående av björk, tall och hassel.


Onsdag 2010-05-26

Idag tog vi lite paus från grävandet. Solen lyste över oss hela dagen och vi åkte på exkursion i området kring Landskrona. Tema för dagen: döden! Först tittade vi närmare på en stendös, den äldsta typen av så kallade megalitgravar, storstensgravar ungefär 5500 år gammal.

Efter att ha plockat lite flinta vid stranden på Sundvik så begav vi oss till en några hundra år yngre storstensgrav, en gånggrift. Fem av oss var så modiga att vi kröp in i graven som vid utgrävningar visat sig hysa nio individer. Mer än 40 000 skärvor keramik fann man också, därtill yxor, bärnstenspärlor, flintredskap samt ben från ko, katt, hund och lite annat. Efter gravupplevelsen åkte vi söderut till Landskrona Museum, som välvilligt öppnat Tågerup-utställningen för oss. Denna mer än 8000 år gamla bo- och gravplats grävdes ut för några år sedan, och är en av de största mesolitiska utgrävda boplatserna i norra Europa.


http://webappl.sh.se/C1256D4900311879/tmt.view/E1F2553087E6EB6CC1257726002861E7?open&ref=/C1256C93006BD8E9/85F42C2061007D69C1256D80002A967C;/C1256C8A0066623D/4667C38FDBB16DE5C1256C95003CD2B9

Nån värre?
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #8 skrivet: april 22, 2011, 14:51 »

Trollkatten från Finnskogarna har blivit fin...

Norsk skogkatt är nu den populäraste raskatten i Sverige. Bland 11.000 registrerade raskatter 2006 var 1.855 robusta norska skogkatter, visar statistik från Kattförbundet Sverak. 20.000 id-märkta skogkatter i Sveraks register vittnar om dess enorma popularitet hos det svenska folket.

Citera

Norrmännen säger själv att skogkatten skapats av snö, kyla, regn, norsk skog, buskar, snår, svält och rädsla. Norge anses vara ursprungslandet för denna "sagokatt". Många legender skildrar en stor katt med en lång, tjock svans. Enligt norsk mytologi klarade guden Tor – den mest kraftfulla av dem alla – inte av att lyfta denna robusta katt. Kärlekens och fruktbarhetens gudinna Freja hade en vagn som drogs av dessa katter. Sägnerna kring Skogkatten är många och den nämns tidigt i litteraturen som "Hulderkatten" eller "Trollkatta".
På 1930-talet startade norska uppfödare ett program för att bevara rasen. Rasen godkändes 1972, standarden kom 1975.

Till sin natur är skogkatten en lekfull, glad och mycket intelligent katt. Den småpratar gärna utan att vara högljudd och dess röst är mjuk. En självsäker katt med jämnt humör. Vänlig, maklig och lugn. Den accepterar andra katter, hundar och är en utmärkt familjekatt, som gärna deltar i lekar och upptåg. Mycket tillgiven och kärvänlig. En bra klättrare som älskar att få tillgång till naturlivet. Har mycket lätt för att anpassa sig. Den utvecklas långsamt och är inte helt vuxen förrän vid fyra till fem års ålder.

Denna härdiga, robusta och atletiska katt är förvånansvärt smidig. Kraftigt byggd, smidigt långsträckt och högbent (högre bak än fram). Skogkatten har anpassat sig till det hårda klimatet i Skandinavien och har därför utvecklat en tjock, dubbelisolerande och vädertät päls med en "ullig" underpäls och lång glatt överpäls som skyddar mot fuktighet. Absolut rak profil, kraftfull haka. Stora, lätt snedställda ögon. Öronen utmärker sig med tofsar som påminner om lodjurets. Det är en storvuxen, härdig, stark och mycket tillgiven katt.

Bild:
http://jellon-jellon.blogspot.com/2007/03/norsk-skogkatt-en-fridfull-vildkatt.html
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Jerrark

 • Veteran
 • Antal inlägg: 797
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #9 skrivet: april 23, 2011, 12:25 »
Katt i 5000 år gammal megalitgrav från södra Skåne:
Nån värre?

Enligt Ronny Liljegren och Pär Lagerås i deras bok Från mammutstäpp till kohage: Djurens historia i Sverige (1993) så kom vildkatten in i Sverige någon gång under preboreal/boreal tid och fanns kvar till ca 3000 f Kr. Då ledde enligt författarna människans odlingar och boskapsdrift till att ett allt mer öppet landskap framträdde i södra Sverige. På grund av konkurrensen med lodjuret kunde vildkatten inte dra sig tillbaka in i barrskogsbältena vilket den kunnat göra på andra håll i Europa.

Angående vildkatter från neolitikum så har ben av sådana också påträffats i bl a en av Karlebygångrifterna (Karleby 57) och Rössbergagångriften, båda i Västergötland. Allt enligt Karl Göran Sjögren i Mångfalldige Uhrminnes grafvar. Megalitgravar och samhälle i Västsverige (2003)Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #10 skrivet: april 23, 2011, 21:50 »
Skillnaderna på dom små villkatter och våra tamkatter är relativt små. Hur klart kan man egentligen skilja vilda från tama katter när dom dyker upp som 5000 år gamla skelett i arkeologiska sammanhang?

Märkligt nog är dom små kattdjurens historia fortfarande lite oklar. Så långt jag förstått får man i Skandinavien skilja mellan fyra kategorier:

1. Europeisk vildkatt (korthårig)
2. Norsk skogskatt (långhårig)
3. Tamkatt (korthårig)
4. "Huskatt" (hybrider)

Sen finns något man på landsbygden kallat "bondkatt", vilket är en korthårig ras som ofta visar rödliga färger. Deras storlek skiljer dom från den vanliga, svart-vita och korthåriga tamkatter. Dessutom finns dom främst i vild tillstånd, även om deras territorium omfattar en bondgård eller två.  

I Norge kallas stora hanar av den röd bondkatten för "en katt-branne" ('-brainn'). Ordet "branne" används sen om andra hanar också, ofta med betydelsen "stor". Den stora fisken Hå-brand (Isl.: 'Hå-karl') är ju ett exempel. (Att Hå-kärringen sen kan vara dubbelt så stor är så en annan skiva...  ;) )

Den korthåriga 'bondkattens' interaktion med skogskatter och andra (svart-vita) tamkatter är väl känt och hybrider uppträder jämt. Märkligt nog finns den korthåriga, rödliga "rasen" fortfarande kvar. Frågan är därmed om den s.k. 'bondkatten' från Skandinavien är en relikt av den europeiska vildkatten...?!

Hälsa på hybriden Gustav - resultatet av en skogskatts besök i bondbygden;
http://www.blocket.se/vastmanland/2_st_blandraskatter_33294813.htm?ca=11&w=1&last=1
 

Den korthåriga europeiske vildkatten fanns tidigare över hela Europa, inklusive Skandinavien. Nu är stammen tydligt decimerad, men finns fortfarande kvar i Europas västliga, centrala och östliga skogar. Den lär fortfarande finnas nord till Danmark och mindre, isolerade populationer finns bl.a. i Turkiet.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Felis-silvestris2.png&filetimestamp=20090507105053

Tidigare lär den korthåriga vildkatten ha funnits också i England, Holland och Skandinavien. Orsaken till att den försvunnit härifrån förklaras lite olikt. Någon skyller på överbeskattning, andra på klimatändringar. Sen finns alternativet 'topografiska ändringar' i förbindelse med jordbrukets införande.  

Vi vet att vildkatter tidigare blivit hårt jagade, bl.a. pga. skinnet. I England och Wales utrotades vildkatten vid mitten av 1800-talet. Arten överlevde dock i Skottland, men också här finns numer bara 400 individer kvar.

Vildkattstammen i Europa står också i fara för utrotning och är nu fridlyst. I Skottland är har man också fått i stånd en satsning för att bevara det lilla beståndet man har kvar.

Följande länk beskriver hur man skiljer mellan vilda och tama katter, respektive hybrider:
http://www.dailymotion.com/video/x6psjq_wildcat-hybrid-or-domestic-dvd-extr_shortfilms
 
Preservation av den skottska vildkatten (se video):
http://cat-chitchat.pictures-of-cats.org/2008/02/scottish-wildcat.html
http://www.livescience.com/7299-house-cats-wild-ancestor.html
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Adils

 • Veteran
 • Antal inlägg: 802
 • Arkeolog, konstvetare, poet, konstnär och musiker
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #11 skrivet: april 27, 2011, 15:48 »
Nämnas kan väl att den europeiska vildkatten en gång också förekom i Sverige. Dock försvann den någon gång under yngre bronsåldern. Anledningen är väl inte riktigt känd men det har spekulerats om klimatförändring med större snödjup om vintrarna (vilket katten inte gillade) samt ökad konkurrens och ev predation från lodjuret. Det verkar sålunda ha varit ett glapp i Sverige mellan den europeiska vildkattens försvinnande för kanske mindre än 3000 år sedan och tamkattens införande för ca 2000 år sedan.

På ett program om hundar härförleden sas det att förvildade hundar aldrig kan återgå till att bli vargar, och att de klarar sig väldigt illa i det vilda. Gäller samma sak för katter, eller är det möjligt att man kan ha haft "tama vildkatter". För övrigt borde det väl, rent osteologiskt sett, vara hart när omöjligt att skilja dessa åt, ungefär som får och get?

Farstein
Hell thir regin donaraz!

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #12 skrivet: april 27, 2011, 16:07 »
Tack,Boreas för infot!

Utloggad Jerrark

 • Veteran
 • Antal inlägg: 797
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #13 skrivet: maj 23, 2011, 14:06 »
Som av en händelse så visade de nyligen ett program om katter (Kattens vetenskap) på TV. Där sökte man med hjälp av DNA-teknik efter det troligaste ursprungsområdet för tamkatten. Man hade en idé om att tamkatten först domesticerades i den bördiga halvmånen och då framförallt i Egypten. Genom att DNA-testa omkring 2000 katter i 33 länder så såg man att katterna i den bördiga halvmånen och speciellt i Egypten hade störst genetisk variation och att alla tamkatter i övriga världen hade mindre variation och att de också alla hade en del DNA gemensamt med de Egyptiska. Detta fick forskarna att dra slutsatsen att tamkatten domesticerats där.

Den hittills äldsta kända tämjda katten hittades i ett gravfält på Cypern. Den kunde konstateras vara 9500 år gammal. Undersökningar visar att den var en vildkatt (d v s Felis silvestris) och inte domesticerad, men det intressanta var att vildkatten aldrig varit en del av Cyperns naturliga fauna, så katten ifråga bör ha förts till Cypern (eller åtminstone vara avkomma av djur som förts dit) av människor.

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2011, 16:22 »
En gammal egyptisk saga om en präst som reste till Mindre Asien för att hämta några lejon till ett tempel men tog med sig kattungar istället är då troligen fria fantasier

Utloggad Jerrark

 • Veteran
 • Antal inlägg: 797
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #15 skrivet: maj 23, 2011, 16:33 »
Vem vet, kanske det var någon speciell lokal färgvariant e dyl som den egyptiske prästen fattade tycke för. Däremot införde han inte tamkatten som sådan till Egypten.

Förövrigt kan ju, som du påpekar, hela historien vara påhittad.

Utloggad Hugo F

 • Novis
 • Antal inlägg: 12
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #16 skrivet: maj 23, 2011, 17:57 »
I Sverige har vi från Överbo i Varnhems socken i Västergötland gravfynd av tamkatt från 200-talet. Det verkar som om katten kom in i landet under romersk järnålder, eventuellt som en sorts statussymbol för personer i det övre skicket i samhället.

Ett känt boplatsfynd är katten från Vallhagar på Gotland från 400-talet.


Det finns en c-uppsats utgiven någon gång på 90-talet (tror jag) som heter Kattalog, om tamkattens historia i Norden. Jag skall se om jag kan finna den någonstans i mina lådor därhemma.

Er det kjent om denne katten er høybeint (høyere bak enn foran) slik som Norsk skogkatt?

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #17 skrivet: maj 24, 2011, 09:00 »
Citat Adilis:
Citera
På ett program om hundar härförleden sas det att förvildade hundar aldrig kan återgå till att bli vargar, och att de klarar sig väldigt illa i det vilda. Gäller samma sak för katter, eller är det möjligt att man kan ha haft "tama vildkatter".
Samma gäller enligt kattböckerna för den moderna kattböckerna. Den leopardprickiga vildkatten passade inte inte som tamkatt,så man fick korsa fram leopardprickiga tamkatter genom korsning med tamkatter.
Det finns förvildade tamhundar och katter, men de har svårt att överleva- kanske är det samma förhållande med människan? Exempelvis en Stockholmare som strandar i en urskog i norra Kanada?

Utloggad Mats Hansson

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 806
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #18 skrivet: maj 24, 2011, 09:31 »
... kanske är det samma förhållande med människan? Exempelvis en Stockholmare som strandar i en urskog i norra Kanada?

Eller en skåning som strandar mitt på Stureplan i Stockholm :D

/Mats

Utloggad Jerrark

 • Veteran
 • Antal inlägg: 797
SV: Nordens äldsta tamkatt.
« Svar #19 skrivet: maj 25, 2011, 14:52 »
Det finns en c-uppsats utgiven någon gång på 90-talet (tror jag) som heter Kattalog, om tamkattens historia i Norden.

Uppsatsen Kattalog skrevs av Maria Andersson.

På ett program om hundar härförleden sas det att förvildade hundar aldrig kan återgå till att bli vargar, och att de klarar sig väldigt illa i det vilda. Gäller samma sak för katter, eller är det möjligt att man kan ha haft "tama vildkatter". Farstein

:Samma gäller enligt kattböckerna för den moderna kattböckerna. Den leopardprickiga vildkatten passade inte inte som tamkatt,så man fick korsa fram leopardprickiga tamkatter genom korsning med tamkatter.
Det finns förvildade tamhundar och katter, men de har svårt att överleva- kanske är det samma förhållande med människan? Exempelvis en Stockholmare som strandar i en urskog i norra Kanada?

I programmet om katter verkade det som om tamkatten klarar sig relativt bra i förvildat tillstånd. Bl a klarar den av att överleva bland pingviner på öar nära Antarktis. Den finns också på Galapagosöarna. Till det kommer en massa förvildade katter utanför städer, men även på landet, på många håll i världen.