Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/83/155183/arkeologiforum.se/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3 Lagförslag: inför LOU för arkeologin

Författare Ämne: Lagförslag: inför LOU för arkeologin  (läst 11738 gånger)

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« skrivet: februari 21, 2011, 13:13 »
Nu ligger det ett lagförslag om att införa LOU (lagen om offentlig upphandling) i arkeologin. Jag fruktar det värsta då t.ex. england, irland mfl länder redan gjort detta med mindre lyckade resultat. Åtminstone england är på gång att revidera sin lag, vad jag förstått.

Lagförslaget hittar ni på: http://www.regeringen.se/sb/d/14085/a/161375
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad bernad_law

 • Medlem
 • Antal inlägg: 56
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2011, 18:50 »
Nu ligger det ett lagförslag om att införa LOU (lagen om offentlig upphandling) i arkeologin. Jag fruktar det värsta då t.ex. england, irland mfl länder redan gjort detta med mindre lyckade resultat. Åtminstone england är på gång att revidera sin lag, vad jag förstått.

Lagförslaget hittar ni på: http://www.regeringen.se/sb/d/14085/a/161375

Mycket intressant. Blir inte så mycket arkeologi framöver:

Citera
Företagaren svarar dock inte för kostnad som hänför sig till
en fornlämning som inte förut varit känd eller för kostnad som
väsentligt överstiger vad länsstyrelsen angett i sitt tillståndsbeslut
.
Företagaren är även befriad från ansvar för kostnad som
hänför sig till en arkeologisk förundersökning, om länsstyrelsen
inte meddelar tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Slutligen
svarar företagaren inte för kostnad som hänför sig till arkeologisk
förundersökning eller särskild undersökning, om det visar
sig att någon fornlämning inte berörs av arbetsföretaget (2 kap.
14 §).
Det kan vara fallet om länsstyrelsen gjort ett felaktigt antagande
om fornlämningsförekomst.
Beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap.

Vad betyder egentligen detta? Ska inte utbyggaren betala för undersökningar? Får man inte hitta nya fornlämningar under arbetets gång?
"Archaeology - such a peculiar little pastime"
-lady Clifford

Utloggad Reuterdahl

 • Moderator
 • Veteran
 • Antal inlägg: 796
 • Arkeolog, Länsstyrelsen i Östergötlands län
  • Testimony of the spade
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2011, 00:19 »
Finns några blogginlägg om det: på min blogg Testimony of the spade, på Museum Nu av Fredriks Svanström och på En humanists väg till arbetslivet. Lägg gärna till om jag missat några!

Vad gäller Bernard_laws fråga.

Om något framkommer som ej hittats vid arkeologisk utredning eller förundersökning och exploatören inte anses ha gjort något som ligger utanför Lsts beslut ska han/hon inte behöva betala för detta - utan kostnaden ska hänföras staten. Detta för att exploatören inte skall lockas att gräva bort/bortse från nyfynd under företagets gång. Exploatören ska inte heller tvingas betala för samma jobb flera ggr, har han/hon betalat en utredning/förundersökning ska området vara klart. Det är därför synnerligen viktigt att dessa alltid utförs med hög ambitionsnivå - inte bara för att vi exploaterings arkeologer ska kunna räkna rätt på anbud och offerter men också främst för att exploatören inte ska behöva utsättas för ytterligare kostnader i tid eller pengar.

I den andra markerade satsen torde det hänvisa till fornlämning hittad under utredning steg 1 eller 2. Om exploatören väljer att inte gå vidare med sitt företag eller ändra detta så att lämningen påverkas är han inte skyldig att betala en förundersökning eller särskild undersökning.

Exploatören kan också i vissa speciella fall slippa att betala för en förundersökning eller särskild undersökning om det visar sig att ingen fornlämning finns på platsen och utredningen eller förundersökningen kan anses ha varit undermålig eller om man kan visa att skäl inte fanns att anta att en fornlämning funnits. Har för mig att det finns något eller några praxis fall men de är i så fall försvinnande få och i dessa fall tror jag att det snarast rört särskilda utredningar. Om någon känner till vilka fall det ev. rör sig om får ni gärna vidareförmedla dessa!

Magnus Reuterdahl
Archaeology is taxes well spent!

Utloggad hsu

 • Stammis
 • Antal inlägg: 297
  • http://www.henriksummanen.com
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #3 skrivet: februari 23, 2011, 09:54 »
Som jag har förstått det handlar det om att ändra lagen från att (som det är nu) Länsstyrelsen handlar upp den som ska utföra uppdraget, med hänsyn till att få rätt kompetens till undersökningen, till att (som förslaget är) att Länsstyrelsen sätter direktiven för undersökningens vetenskapliga kvalitet (vad man vill veta av utgrävningen och hur) som lämnas till exploatören som sedan gör upphandlingen.

Nackdelen är uppenbar: det blir risk för att pengarna styr väldigt mycket vem som får uppdraget, snarare än att den vetenskapliga kvaliten styr.

Fördelarna har man dock inte pratat så mycket om: Jag tänkte försöka lista några fördelar som skulle kunna komma fram:

1. Man slipper jävsituationer för Länsstyrelserna vs de grävande företagen.
2. Man skapar ett behov av arkeologisk kompetens hos stora exploatörer (t ex Vägverket).
3. Man tvingar Länsstyrelserna att sätta tydliga direktiv för vad som faktiskt är viktigt för just den enskilda grävningen.

Som jag har fattat att det här går till i praktiken så går det ofta till så att den som gör själva utredningen och förundersökningen rapporterar till Länsstyrelsen vad som skulle kunna vara viktigt ur forskarhänseende, på exploateringsytan. Det är alltså en grävande institution som sätter agendan för vad som ska dokumenteras snarare än Länsstyrelserna (som snarare agerar kontrollinstans). Det är sannolikt att den som gjort förundersökningen också kan ta hem slutundersökningen - ett känt fenomen när man pratar om upphandling, hur vanligt är det inte att den som skrivit själva upphandlingsunderlaget faktiskt också gör själva jobbet, hur konstigt det än kan anses vara.

Jag skulle vilja veta mer om situationen i England, Irland och Holland. Finns det några bloggar, utredningar, dokument? Någonting som behandlar den här problematiken (jag har inte hittat något på webben).

//Henrik

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #4 skrivet: februari 23, 2011, 10:18 »
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Byrresyl

 • Novis
 • Antal inlägg: 2
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #5 skrivet: februari 23, 2011, 10:37 »
Nuvarande system med ”upphandlingsliknade förfarande” på det uppdragsarkeologiska området fungerar dåligt, så långt är de flesta svenska arkeologer överens. Det föreliggande förslaget i kulturdepartementets promemoria kommer inte att förbättra sakernas tillstånd, snarare försämra dessa. Att få ut ny kunskap om det förflutna och människors villkor under svunnen tid är syftet med all arkeologi. Detta är nu inte syftet med promemorian, utan endast att öka konkurrensen på området och att sänka kostnaderna för uppdragsarkeologin i samhället. Det är därför inte förvånande att forskningen endast nämns tre gånger i dokumentet, kunskap på 13 ställen medan konkurrens nämns på 53 ställen och kostnad på 83.

Ett problem med propositionen är dess syn på arkeologisk verksamhet. Dagens arkeologi är problemorienterad och driven av specifika frågeställningar förankrade i forskningsprogram. Den arkeologi som beskrivs i propositionen är, förlegad 70-tals arkeologi, präglad av ett förment objektivt dokumenterande av vissa parametrar i syftet att frambringa ett material som forskarsamhället ska ta hand om och beforska. Regeringen föreslår således att svensk forskning ska återgå till ett tillstånd som rådde för 40 år sedan, för där kommer vi att hamna. I regeringens förslag är det länsstyrelserna som i sina förfrågningsunderlag kommer att få företräde att ställa relevanta problemformuleringar för varje undersökning. Detta ställer stora krav på länsstyrelserna att uppbringa den vetenskapliga kompetensen – en kompetens som kan vara nog så specialiserad och som många länsstyrelser saknar. Detta är ett problem redan idag, men de kommer att öka i och med att länsstyrelsen måste formulera den vetenskapliga inriktningen och veta vilka krav som ska ställas för att nå dit. Det kommer framöver att ställas oerhört stora krav på tydliga och stringenta kravspecifikationer och förfrågningsunderlag om inte kvalitén på de arkeologiska undersökningarna ska sjunka drastiskt. Problemet skulle kunna lösas om länsstyrelserna tilldelades nya stora resurser men i propositionen anses inte det behövas. I förslaget ges det inte heller någon möjlighet att överklaga val av utförare. Detta är olyckligt. En arkeologisk undersökning är en engångsföreteelse, en dålig undersökning kan inte göras om.

I propositionen hänvisas till att företagarna sköter upphandlingarna i Nederländerna, Storbritannien och Irland. Med inte ett ord nämns att detta system kritiserats hårt av brittiska arkeologer, bland annat Adrian Chadwick. Kritikerna menar att systemet lett till en försämring av den arkeologiska kunskapsproduktionen och spridandet av arkeologins resultat. Irland torde också vara ett avskräckande exempel. Förslaget lär få samma konsekvenser här. Promemorian när en from förhoppning att fler fristående aktörer ska etablera sig. Här ägnar man sig åt rent önsketänkanden utan empirisk förankring. I Storbritannien har man snarare sett en minskning av antalet aktörer. Svensk arkeologi är en marginell marknad, betydligt mindre en den i England därför saknas också utrymme för en mängd nya aktörer. Det är tveksamt ens att det finns något som skulle kunna kallas en marknad.

Det råder ingen tvekan om att den upphandlande företagaren kommer att upphandla det billigaste anbudet med föreliggande förslag, annars vore han/hon dum. Propositionen kommer att uppnå sitt syfte men till priset av att svensk arkeologi går med sjumila-kliv bakåt. Förlorarna är de som är de som är intresserade av Sveriges kulturmiljö och historia.

Arkeologi som inte genererar ny kunskap utan bara utför en standardiserad dokumentation av det som förstörs är näst intill meningslös och bortkastade pengar.

För en utvärdering av situationen i England se:

http://www.assemblage.group.shef.ac.uk/5/chad.html

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #6 skrivet: februari 24, 2011, 09:15 »
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Ola Nilsson

 • Medlem
 • Antal inlägg: 67
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #7 skrivet: februari 24, 2011, 10:48 »
Om jag tolkar förslaget rätt innebär det att länsstyrelsens ansvar för de vetenskapliga frågeställningarna i samband med exploateringsgrävningar ytterligare betonas. I praktiken innebär väl detta att ansvariga handläggare styr en "forskningsbudget" som är större än vad många arkeologi-professorer gör? Innebär detta förslag också att man borde kunna kräva något som liknar professorskompetens på länsantikvarierna? Eller det har de kanske redan idag?

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #8 skrivet: februari 24, 2011, 11:13 »
Om jag tolkar förslaget rätt innebär det att länsstyrelsens ansvar för de vetenskapliga frågeställningarna i samband med exploateringsgrävningar ytterligare betonas. I praktiken innebär väl detta att ansvariga handläggare styr en "forskningsbudget" som är större än vad många arkeologi-professorer gör? Innebär detta förslag också att man borde kunna kräva något som liknar professorskompetens på länsantikvarierna? Eller det har de kanske redan idag?

Intressant observation. Absolut inte professorskompetens på lst inte....

Lst skall förklara för företagaren vilka de vetenskapliga kraven som skall uppfyllas är. Företagaren skall sedan handla upp tjänsten. Men vad händer om det blir för dåligt? En arkeologisk undersökning kan ju inte riktigt göras om... Eller är det viktiga enkom att det blir billigare än idag och att det blir fler företag?
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad LSH

 • Novis
 • Antal inlägg: 1
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #9 skrivet: februari 27, 2011, 16:42 »
Irland bör definitift användas som ett avskräckande exempel istället. Jag jobbade där på stora vägprojekt, under ett års tid, 2006-2007, vilket var precis innan krisen slog till. Företaget jag jobbade för var ett av de största men ju mer jag jobbade där desto mer insåg jag hur konstigt och oseriöst det var uppbyggt. Ett par directors (typ projektledare) var jätteproffsiga men samtidigt fanns det andra utgrävningsfält som leddes av inkompetenta människor som, enligt min mening, helt enkelt bidrog till att förstöra fornlämningar och fynd. Och när man hörde med folk på andra företag så verkade mitt företag inte vara ensamt.

Jag vet inte riktigt hur de irländska arkeologiföretagen fick sin betalning från NRA (irländska vägverket). Om kostnaden var beräknad på förhand eller inte men det verkade iallafall som att mycket tid slösades på oviktiga saker ( t.ex. noggranna single context-dokumentationer av djurgångar och liknande) eller på avslutade fält (som rensning av ett redan utgrävt fält), för att företaget på så sätt skulle tjäna mer pengar. Därför vet jag inte om man kan jämföra Irland och Sverige i den aspekten. Däremot blir jag orolig för att mindre seriösa aktörer nu kommer att få chansen att etablera sig på marknaden även här. Det finns ju en del exempel på hur LOU, inom andra brancher, har lett till att den billigaste aktören har fått jobbet, med allt vad det innebär i försämringar. Hur ska egentligen exploatören kunna kontrollera att arbetet görs på ett korrekt sätt och att nya kunskaper tas tillvara? Om de billigaste får jobbet måste detta ju komma på bekostand av något. Dessutom, hur kommer detta drabba den enkilde arkeologen? Jag personligen är iallafall inte längre villig att jobba för hur lite pengar som helst. Om kostnaden ska ner så måste väl det här även innebära arkeologernas löner? Om en arkeolog med längre erfarenhet inte vill acceptera lönerna, så finns det kanske någon med mindre erfarenhet som vill, men vad händer då med kompetensen? Eller tar jag ut för många sorger på förskott?

Utloggad Leif

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 814
 • http://lipoptena.blogspot.com/
  • Älgflugornas herre
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #10 skrivet: februari 27, 2011, 20:09 »
Däremot blir jag orolig för att mindre seriösa aktörer nu kommer att få chansen att etablera sig på marknaden även här. Det finns ju en del exempel på hur LOU, inom andra brancher, har lett till att den billigaste aktören har fått jobbet, med allt vad det innebär i försämringar. Hur ska egentligen exploatören kunna kontrollera att arbetet görs på ett korrekt sätt och att nya kunskaper tas tillvara? Om de billigaste får jobbet måste detta ju komma på bekostand av något. 

De oseriösa aktörerna är redan här:
http://arkeologivast.blogspot.com/2010/03/ett-arkeologiskt-lagvattenmarke.html
Det finns förundersökningar som fått göras om när det aktuella företaget varit i farten...
Motsatsen till praktisk är inte teoretisk utan opraktisk.

Bloggar:
http://lipoptena.blogspot.com/
http://lammunge.blogspot.com/

Utloggad Mrf

 • Novis
 • Antal inlägg: 2
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #11 skrivet: februari 28, 2011, 12:18 »
Jag länkade upp er till Samfundets bevakningssida. Keep talkin'.
http://www.arkeologiskasamfundet.se/konkurrens.html
/M

Utloggad Gyrk

 • Stammis
 • Antal inlägg: 157
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #12 skrivet: mars 01, 2011, 09:13 »
Nu när frågan kommit upp, apropå de oseriösa "aktörerna", de är verksamma över hela Skåne och det är en allmänt känd uppfattning att "de hittar aldrig nånting", vilket jag insåg i min egen hemkommun där dom anlitas flitigt, tror knappast att någon utredning eller FU lett till en SU som varat mer en två tre dagar och sen"case closed".
 Förra året reagerade jag på en ny vattenledning som skulle gå flera kilometer genom ett område späckat med boplatser och gravhögar från ÄBRÅ, varav en hög nästan tangerades med ca en meter. Konstigt tänkte jag och kollade på FMIS, här borde man ju kunna hitta en hel del.
 Vid samtal med VD sade han "ja, länstyrelsen släppte det"(slut citat).
Kan det vara så att man har gjort som affärside att nästan kunna garantera att det INTE blir merkostnader för exploatören vid undersökningar? Om man nästan kan garantera att det inte finns fornlämningar där det ska byggas borde ju det vara tacksamt att bli anlitad av olika aktörer. Har man sen en anställd vid LST som ju är tillståndsgivare borde det ju vara ganska lätt. Du Leif, vet du inte om det finns någon granskande myndighet som följer upp sånt här? Det finns nog fler historier liknande denna...

Utloggad bernad_law

 • Medlem
 • Antal inlägg: 56
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #13 skrivet: mars 01, 2011, 09:45 »
Hmmm.... Det verkar alltså vara precis som jag misstänkte; det verkar inte finnas någonting positivt med detta lagförslag. Förutom för de som vill tjäna pengar då.
"Archaeology - such a peculiar little pastime"
-lady Clifford

Utloggad Anna Sigrid

 • Novis
 • Antal inlägg: 1
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #14 skrivet: mars 01, 2011, 10:07 »
 Hej, jag har en kommentar till hsu. Det är ett intressant inlägg, det är lätt att bara fokusera på det som jag anser är uppenbart negativt.

Jag arbetar för tillfället  som arkeolog på en stor institution, har gjort en utvärdering av de upphandlingar som vi har gjort de senare åren för att se var vi och andra brister. Och tvärtemot myten (som vi också trodde på) så är det inte alls så att den som har gjort förundersökningen oftast vinner slutundersökningen. Det finns inga belägg för detta alls.

Ville bara säga det :)


Utloggad Anders Strinnholm

 • Stammis
 • Antal inlägg: 145
  • Arkeologisk Museum UiS
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #15 skrivet: mars 01, 2011, 10:11 »
Här är en insändare om ämnet från Gotland.

http://www.helagotland.se/ga/artikel.aspx?articleid=6683049

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #16 skrivet: mars 01, 2011, 12:59 »
 När jag läser tråden är det inte svårt att se att det är länstyrelsens styrdokument som bister. Den ickekommersiella arkeologin har under åren utvecklat sig och skaffat sig unik spetskompetens. Det är alltså det genuina intresset och känslan om våra fornminnen som främst har styrt utvecklingen framåt och inte utifrån kommande krav.   

Jag har sysslat med LOU under flera år. Har jag hjälpt företag med offentliga upphandlingar, skrivit remissinstanser med mera. Själva idén med att privatisera arkeologin är inte fel. Det som brister här är själva styrdokumenten som ska ligga till grund för upphandlingarna. Orsaken till denna brist beror som ovan sagt, att det inte har funnits något behov då man skött utgrävningarna bra i alla fall. Det är inte bra att värnandet av våra fornminnen ska vila på en sådan grund.

Jag har inte läst lagförslaget, men det finns ju alltid en iniativtagare och därtill lobbygrupp. Vilka är dem? Att veta detta kan vara avgörande för att se varför lagförslaget kommit till och hur det har utformats. 

Utloggad supergeten

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 397
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #17 skrivet: mars 01, 2011, 13:22 »
När jag läser tråden är det inte svårt att se att det är länstyrelsens styrdokument som bister. Den ickekommersiella arkeologin har under åren utvecklat sig och skaffat sig unik spetskompetens. Det är alltså det genuina intresset och känslan om våra fornminnen som främst har styrt utvecklingen framåt och inte utifrån kommande krav.   

Jag har sysslat med LOU under flera år. Har jag hjälpt företag med offentliga upphandlingar, skrivit remissinstanser med mera. Själva idén med att privatisera arkeologin är inte fel. Det som brister här är själva styrdokumenten som ska ligga till grund för upphandlingarna. Orsaken till denna brist beror som ovan sagt, att det inte har funnits något behov då man skött utgrävningarna bra i alla fall. Det är inte bra att värnandet av våra fornminnen ska vila på en sådan grund.

Jag har inte läst lagförslaget, men det finns ju alltid en iniativtagare och därtill lobbygrupp. Vilka är dem? Att veta detta kan vara avgörande för att se varför lagförslaget kommit till och hur det har utformats. 

Tja... vi kan ju tydligen låta pedofiler driva friskolor så detta är ju knappast förvånande. Låt byggbolagen sköta utgrävningarna.
http://www.metro.se/onhold/domd-pedofil-fick-driva-tre-friskolor/Objkba!49244/

Elmarknaden, apoteken och friskolorna är bra värdemätare för nyliberalismens "förträfflighet" så varför skulle någon annan bransch slippa undan detta privatiseringshelvete?

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #18 skrivet: mars 01, 2011, 13:28 »
Nu har jag snabbgranskat det hela. Alltså, det nya lagförslag som tillkommit har sin grund i 2009 års kulturproposition. Hela upplägget med den var ju att göra det möjligt för privata aktörer inom kulturområdet. Dessutom ville man göra kultursektorn billigare genom att slå ihop flera instanser. Men även underlätta samarbetet mellan stat, kommun och landsting. Det heter att man vill göra det enklare för medborgaren att konsumera kultur och att barnperspektivet ska beaktas. Ja, ja, som bekant har detta i andra sammanhang bara varit lockande glasyr istället för något vägledande.

Min kritik kvarstår. De styrdokument som finns är inte tillräckliga. För att myndigheter ska ha en effektiv kontroll, vara smidiga i sina handläggningar, ge tydliga och konstruktiva signaler, men också vara öppna för breda lösningar, så måste det finnas flera styrdokument, såväl nationella som lokala. Det hela ska också vara förankrat i den kompetens som redan finns. Nu är det inte så, varvid vi redan nu kan förutse utvecklingen.

Utloggad Mrf

 • Novis
 • Antal inlägg: 2
SV: Lagförslag: inför LOU för arkeologin
« Svar #19 skrivet: mars 02, 2011, 21:01 »
@Herulen Jag tror du har en viktig poäng, och då uppkommer omedelbart följdproblem:

- LST har redan idag - åtminstone i delar av landet - försvinnande små resurser så att de inte ens nu kan tillse regionala kunskapsprogram, sköta tillsyn, utarbeta antikvarisk praxis, granska utförare och allt det där andra som föreskrifterna förelägger dem. Promemorian påstår att de kommer att frigöra medel för att kunna sköta detta, men om de ännu ska lägga en massa energi på att skriva kravspecar och sköta (en nödvändigtvis mer offensiv) tillsyn, tror jag knappast att de kan utarbeta bra styrdokument.

- Lagförändringen ska ske 1 jan 2012 enligt förslag. Det är knappast en tid man kan hinna arbeta fram styrdokument på nationell eller ens regional basis. Medan vi vet att marknaden/exploateringarna tuffar på oförtrutet, innebär detta att det kommer sätta sig en praxis innan de första föreskrifterna ens hinner publiceras, som är bökiga att jobba emot sedan. Så blev utvecklingen med det 'anbudsliknande' systemet vi har idag - det är först nu som föreskrifterna börjar ha effekt i praktiken, efter de ganska drastiska pris- och kvalitetsdumpningarna de senaste åren.