Arkeologiforum

Övrigt => Kulturarvsfrågor => Ämnet startat av: Boreas skrivet december 28, 2014, 17:10

Titel: Göterna – nyskapande bakåtsträvare?
Skrivet av: Boreas skrivet december 28, 2014, 17:10
Nyskapande bakåtsträvare eller forntidsmedvetna visionärer?

http://mobil.svd.se/kultur/goterna-nyskapande-bakatstravare_svd-1983412

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:537592/FULLTEXT01
Titel: SV: Göterna – nyskapande bakåtsträvare?
Skrivet av: Hans Menzing skrivet december 29, 2014, 09:11
Götiska förbundet styrdes väl så mycket av sin egen tids politik. I dagarna har det kommit en undersökning om krafterna bakom alla de historiska monument som restes i Västergötland kring förra sekelskiftet och även där handlade det om dagspolitik. Länge skulle minnena av fädernas modiga strider mana svenskarna att sätta upproriska norrmän på plats. Senare handlade det om att motarbeta arbetarrörelsen.