Arkeologiforum

Arkeologi => Allmänt => Ämnet startat av: Frågvis Amatör skrivet april 28, 2013, 12:35

Titel: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet april 28, 2013, 12:35
Denna fråga brukar dyka upp i trådar om helt andra ämnen och diskuteras ivrigt så varför inte lägga frågan i en egen tråd?

När det gäller Skåne tycker jag inte att landskapet är missgynnat utan generellt ganska väl undersökt med stora mängder bra dokumentation. Den främsta orsaken är stora infrastruktursatsningar på vägar och järnvägar, främst i sydvästra Skåne men det sker även mycket bostadsbyggande och etableringar av industriområden. Det finns även mycket undersökt och publicerat kring Kristianstadsslätten.

Däremot finns det delar av Skåne där jag tror det finns ett missnöje och det gäller främst Österlen och kanske Bjärehalvön.

Nu gjordes det en undersökning av Ales Stenar för något år sedan som svarade på frågan om dateringen av monumentet.

När det gäller Västergötland saxade jag detta från Martin Rundkvists blogg:

Citera
Västergötland barrow finds: will soon spend two months at 50% classifying and interpreting the finds from the first major Iron Age barrow excavated in that province for a long time. It’s a rare treat when somebody asks you to do that one thing very few other people can!

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Skoglar skrivet april 28, 2013, 16:46

Det är väl allmänt så att expansiva regioner (Mälardalen, Storgöteborg, västra Skåne) gynnas eftersom exploatering av ny mark triggar arkeologi. Jag antar att man kan se samma sak men i mindre skala runt ett antal mindre och medelstora städer som också växer. Här har vi ännu ett bra skäl att bygga ut den sorgliga lilla stig som Vägverket envisas med att kalla E20 (från Laxå och västerut).

Sedan vore det förstås intressant att se hur staten har formulerat syftet med statligt finansierad arkeologi. Syftet har viss betydelse för att förstå vad som görs och för att bedöma om något eller några landskap är missgynnade. Någon som har en länk?
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet april 28, 2013, 16:47
Citatet från Martins blogg skulle vara giltigt för en utgrävning av en storhög i vilken del av landet som helst, då storhögar sällan undersöks nu förtiden över huvud taget. Med detta sagt så menar jag inte att Västergötland inte är relativt eftersatt arkeologiskt sett till sin befolkningstäthet.

Sedan vore det förstås intressant att se hur staten har formulerat syftet med statligt finansierad arkeologi. Syftet har viss betydelse för att förstå vad som görs och för att bedöma om något eller några landskap är missgynnade. Någon som har en länk?

Nu finns det ju i stort sett ingen statligt finansierad arkeologi i Sverige. Vissa mindre forskningsprojekt drivs av länsmuseer, och är väl i och med det formellt sett "statligt" finansierade, men vad jag vet finna det ingen statlig plan formulerad för dessa. De är lokala initiativ.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet april 28, 2013, 17:03
När det gäller forskningsinitierad arkeologi och inte exploateringsgrävningar är Uppåkra ett bra exempel. Detta projekt kom fram i en kartläggning av järnåldern i hela södra Sverige på akademiskt initiativ under 1990-talet.

Familjen Rausing/Tetra Pak sponsrade själva Uppåkraprojektet samt grävningarna i Birka med ett antal miljoner. Birka fick mer pengar än Uppåkra.

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Skoglar skrivet april 28, 2013, 17:09
Kollade regeringens instruktion för RAÄ. Ganska svävande, får man säga. Ett utdrag:

1. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet
tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid
samhällsplanering och byggande,

2. verka för ett försvarat och bevarat kulturarv samt ett
hållbart samhälle med goda livsmiljöer,

3. leda och samordna arbetet med att bygga upp kunskapen om
kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål,

4. vårda och visa de kulturmiljöer som står under myndighetens
förvaltning,

5. utföra vårdinsatser och konservering av kulturminnen och
kulturföremål,

6. utföra arkeologiska undersökningar,

7. besluta om förvaltning av fornfynd,


Vad jag saknar är ett uppdrag, något i stil med "att genom arkeologiska undersökningar söka ny kunskap", men det ska kanske finnas på någon annan myndighet?

Instruktionen i sin helhet:
http://www.raa.se/publicerat/forordning_2007_1184_med_instruktion_for_raa.pdf
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet april 28, 2013, 21:05
Familjen Rausing/Tetra Pak sponsrade själva Uppåkraprojektet samt grävningarna i Birka med ett antal miljoner. Birka fick mer pengar än Uppåkra.

Thomas I

Nu utfördes den senaste större undersökningskampanjen på Birka i början av 90-talet, alltså innan de senaste 15 årens undersökningar i Uppåkra drg igång. Det är alltså mycket svårt att jämföra de två projekten. Dessutom är de mycket olika i upplägg, med Uppåkra-undersökningarna framför allt utförda som seminariegrävningar under ett stort antal år, medan undersökningarna på Birka var ett mer koncentrerat, kortvarigt projekt som framför allt utfördes i Riksantikvarieämbetets regi (men finansierar med privata pengar).

Sen kan vi förstås spekulera hur länge som helst i varför tex familjen Rausing valt att ge olika summor till olika projekt.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet april 28, 2013, 21:22
Andreas:

Citera
Dessutom är de mycket olika i upplägg, med Uppåkra-undersökningarna framför allt utförda som seminariegrävningar under ett stort antal år

Så är det nu men inte inledningsvis, i slutet av 90 talet, när familjen Rausing sponsrade med 9-10 miljoner.

Jag har inga värderingar om varför familjen Rausing donerade mer pengar till Birka.

Huvudfrågan är inte detta eftersom både Skåne och Uppland är väl undersökta jämfört med andra delar av dagens Sverige.

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet april 28, 2013, 22:04
Andreas:

Så är det nu men inte inledningsvis, i slutet av 90 talet, när familjen Rausing sponsrade med 9-10 miljoner.

Men majoriteten av det arkeologiska fältarbetet i Uppåkra har ägt rum efter 2000.

Jag tror inte att det ligger någon värdering i hur mycket pengar som lagts av olika sponsorer på olika projekt, förutom möjligtvis vilken investering som förväntas ge mest medial uppmärksamhet. Troligare är att de olika summorna beror på hur mycket projektledningen ansökte om, beroende på projektets förväntade storlek. Ingen donerar pengar utan att veta vad de kommer gå till. Utan tvekan så har både tex Birka-projektet och Uppåkra-proektet kommit med specifika önskemål baserade på hur mycket pengar man ansåg sig behöva. 
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet april 28, 2013, 22:12
Andreas

Uppåkra fick sina Rausing-pengar 1999.

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Njalsdotter skrivet mars 13, 2014, 14:33
Citatet från Martins blogg skulle vara giltigt för en utgrävning av en storhög i vilken del av landet som helst, då storhögar sällan undersöks nu förtiden över huvud taget. Med detta sagt så menar jag inte att Västergötland inte är relativt eftersatt arkeologiskt sett till sin befolkningstäthet.


Jag vill starkt argumentera emot dig här Andreas E. Västergötland hade under järnålder- Vikingatiden en betydligt större befolkningstäthet än Uppland och det man idag kallar Mälardalen. Nutida arkeologer verkar ha svårt att förstå att Stockholm överhuvudtaget inte fanns förrän tidigast på 1400-talet och då som en mindre ort. Uppland och Mälardalen har ett relativt magert odlingslandskap med långt mellan byarna och framförallt Uppland är ganska skogigt. De som idag bor i Stockholm har med största sannolikhet sina rötter i antingen Norrland eller södra Sverige (om de har sin släkthistoria i Skandinavien). Relativt liten procent torde ha sina rötter i Mälardalen eller Uppland.
Därför anser jag att det är helt fel att ha dagens befolkningstäthet (där tre storstäder blir extremt högt värderade)som argument för vilken prioritering man skall göra för arkeologiska utgrävningar före 1400-talet då det torde vara mycket mer intressant att gräva ut hittills helt outgrävda intressanta platser i södra Sverige. Viktiga plater idag är inte geografiskt alltid de viktigaste platerna om 1000 år lika lite som det varit det 1000 år tillbaka. Köpingsvik är intressant, Falköpingsbygden, Halland, Öland, Götaälvdalen och många andra platser med en otroligt rik fauna av arkeologiskt intressanta platser som idag överhuvudtaget knappt undersöks. Detta gör att vi allihop fråntas möjligheten att hitta verkligt intressanta historiska fynd och förståelse för vår gemensamma forntid åtminstone i vår livstid. Just nu verkar det endast vara intressant att hitta så stora städer under järnålder/vikingatid som möjligt om man nu kan kalla varken Uppåkra eller Birka för städer då vissa centrala fundament ännu saknas. För mig är det minst lika intressant att hitta de kungagravar som bevisligen finns i tex. Alvhem i Göta älvdalen och som finns beskrivna i flera litterära verk eller att gräva ut hur gammalt egentligen Lödöse är eftersom man ännu inte nått botten i kulturlagren. Skara sätter jag dock äldst som stad räknat. Jag hoppas mitt inlägg visar på att det blir smått löjligt att totalt "gräva ner sig" ursäkta humorspåret, i vissa för att inte säga två orter i dagens arkeologiska forskning. RAÄ borde ge pengar till allt annat än Birka och Uppåkra.

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Njalsdotter skrivet mars 13, 2014, 14:34
Jag vill starkt argumentera emot dig här Andreas E. Västergötland hade under järnålder- Vikingatiden en betydligt större befolkningstäthet än Uppland och det man idag kallar Mälardalen. Nutida arkeologer verkar ha svårt att förstå att Stockholm överhuvudtaget inte fanns förrän tidigast på 1400-talet och då som en mindre ort. Uppland och Mälardalen har ett relativt magert odlingslandskap med långt mellan byarna och framförallt Uppland är ganska skogigt. De som idag bor i Stockholm har med största sannolikhet sina rötter i antingen Norrland eller södra Sverige (om de har sin släkthistoria i Skandinavien). Relativt liten procent torde ha sina rötter i Mälardalen eller Uppland.
Därför anser jag att det är helt fel att ha dagens befolkningstäthet (där tre storstäder blir extremt högt värderade)som argument för vilken prioritering man skall göra för arkeologiska utgrävningar före 1400-talet då det torde vara mycket mer intressant att gräva ut hittills helt outgrävda intressanta platser i södra Sverige. Viktiga plater idag är inte geografiskt alltid de viktigaste platerna om 1000 år lika lite som det varit det 1000 år tillbaka. Köpingsvik är intressant, Falköpingsbygden, Halland, Öland, Götaälvdalen och många andra platser med en otroligt rik fauna av arkeologiskt intressanta platser som idag överhuvudtaget knappt undersöks. Detta gör att vi allihop fråntas möjligheten att hitta verkligt intressanta historiska fynd och förståelse för vår gemensamma forntid åtminstone i vår livstid. Just nu verkar det endast vara intressant att hitta så stora städer under järnålder/vikingatid som möjligt om man nu kan kalla varken Uppåkra eller Birka för städer då vissa centrala fundament ännu saknas. För mig är det minst lika intressant att hitta de kungagravar som bevisligen finns i tex. Alvhem i Göta älvdalen och som finns beskrivna i flera litterära verk eller att gräva ut hur gammalt egentligen Lödöse är eftersom man ännu inte nått botten i kulturlagren. Skara sätter jag dock äldst som stad räknat. Jag hoppas mitt inlägg visar på att det blir smått löjligt att totalt "gräva ner sig" ursäkta humorspåret, i vissa för att inte säga två orter i dagens arkeologiska forskning. RAÄ borde ge pengar till allt annat än Birka och Uppåkra.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet mars 13, 2014, 22:04
Njalsdotter:

Citera
Jag hoppas mitt inlägg visar på att det blir smått löjligt att totalt "gräva ner sig" ursäkta humorspåret, i vissa för att inte säga två orter i dagens arkeologiska forskning. RAÄ borde ge pengar till allt annat än Birka och Uppåkra.

Här är du fel på det. Uppåkra får inga RAÄ-pengar. De tre-fyra veckors grävningar som genomförs varje år finansieras av Lunds Universitet. Detta är inte mycket med tanke på att Uppåkra är 40 hektar stort.

I år har Uppåkra fått 3,9 miljoner från http://www.leaderskane.se/2.cd1771b11927f1f0c6800077695.html för att förbättra förmedlingen av information om platsen. Det är pengar från kommuner runt Lund.

 Region Skåne är nog också med som en sponsor med det är småpengar än så länge.

Tidigare års grävningar i Uppåkra har finansierats av privata donationer.

Jag tror att du blandar ihop exploateringsgrävningar i samband med stora infrastrukturprojekt med RAÄ-pengar. De  flesta grävningar som utförs i Skåne är exploateringsgrävningar.

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 14, 2014, 00:14
Jag vill starkt argumentera emot dig här Andreas E. Västergötland hade under järnålder- Vikingatiden en betydligt större befolkningstäthet än Uppland och det man idag kallar Mälardalen. Nutida arkeologer verkar ha svårt att förstå att Stockholm överhuvudtaget inte fanns förrän tidigast på 1400-talet och då som en mindre ort. Uppland och Mälardalen har ett relativt magert odlingslandskap med långt mellan byarna och framförallt Uppland är ganska skogigt. De som idag bor i Stockholm har med största sannolikhet sina rötter i antingen Norrland eller södra Sverige (om de har sin släkthistoria i Skandinavien). Relativt liten procent torde ha sina rötter i Mälardalen eller Uppland.

Vart ska jag börja?

Vi kan diskutera relativ befolkningstäthet mellan olika landskap till döddagar. Oavsett vilket landskap som var mest tätbefolkat så är det ingen arkeolog som på allvar skulle påstå att Mälardalen var speciellt glest befolkat under järnåldern. Allt ifrån arkeologi, fornlämningstäthet och historiska indikationer som socknar och medeltida/förmedeltida byar visar att Mälardalen var ett av Sveriges större befolkningscentra under järnålder.

Mälardalen är som odlingslandskap inte jämförbart med tex Skåne, men det är inte "relativt magert" heller. Andelen odlingsmark är betydligt större än vad folk tror (finns någon tråd där detta utretts), och lerjordarna är bördiga.

Att Stockholm inte fanns förrän på 1400-talet är ett bisarrt påstående. Arkeologiskt och historiskt är staden väl belagd från 1200-talets mitt, och många forskare anser det sannolikt att dess rötter går tillbaka till åtminstone 1100-talets andra hälft. Inte var det en "mindre ort" heller. Snarare blir den troligtvis rikets största stad runt 1300-talets mitt.

Vart någonstans dagens Stockholms 1,3 miljoner invånare har sitt "ursprung" är tämligen ointressant. Självklart så drar stora städer till sig folk från alla världens hörn. Samma sak gäller förstås även för mindre städer, om än i mindre skala. Att en betydande del av Mälardalens 3 miljoner invånare inte skulle ha några rötter alls i regionen är förstås lika befängt det. Hela Mälardalen är inte Stockholm, utan väldigt många människor bor i regionens mindre order och på dess landsbygd, med djupa rötter på dessa orter. Jag kan själv följa min släkt till 1600-talet i Roslagen samt Enköpingsområdet, och till 1700-talet i själva Stockholm.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 14, 2014, 00:29
Därför anser jag att det är helt fel att ha dagens befolkningstäthet (där tre storstäder blir extremt högt värderade)som argument för vilken prioritering man skall göra för arkeologiska utgrävningar före 1400-talet då det torde vara mycket mer intressant att gräva ut hittills helt outgrävda intressanta platser i södra Sverige. Viktiga plater idag är inte geografiskt alltid de viktigaste platerna om 1000 år lika lite som det varit det 1000 år tillbaka. Köpingsvik är intressant, Falköpingsbygden, Halland, Öland, Götaälvdalen och många andra platser med en otroligt rik fauna av arkeologiskt intressanta platser som idag överhuvudtaget knappt undersöks. Detta gör att vi allihop fråntas möjligheten att hitta verkligt intressanta historiska fynd och förståelse för vår gemensamma forntid åtminstone i vår livstid. Just nu verkar det endast vara intressant att hitta så stora städer under järnålder/vikingatid som möjligt om man nu kan kalla varken Uppåkra eller Birka för städer då vissa centrala fundament ännu saknas. För mig är det minst lika intressant att hitta de kungagravar som bevisligen finns i tex. Alvhem i Göta älvdalen och som finns beskrivna i flera litterära verk eller att gräva ut hur gammalt egentligen Lödöse är eftersom man ännu inte nått botten i kulturlagren. Skara sätter jag dock äldst som stad räknat. Jag hoppas mitt inlägg visar på att det blir smått löjligt att totalt "gräva ner sig" ursäkta humorspåret, i vissa för att inte säga två orter i dagens arkeologiska forskning. RAÄ borde ge pengar till allt annat än Birka och Uppåkra.

Du har dessutom grovt missuppfattat hur arkeologi bedrivs och finansieras i Sverige. Mängden statligt finansierad arkeologi är minimal. 99% av all arkeologi som utförs är så kallad "uppdragsarkeologi" eller "exploateringsarkeologi". Denna arkeologi är lagstadgad och samma regler gäller i hela landet. Om en exploatör vill påverka eller ta bort en fornlämning så måste exploatören finansiera en arkeologisk undersökning. Den lokala länsstyrelsen har ansvaret att övervaka denna skyldighet, bedöma behovet vid varje enskild exploatering och besluta om arkeologisk insats.

Av naturliga skäl innebär detta att mer exploatering i en region leder till fler arkeologiska undersökningar. Detta beror dock inte på någon statlig styrning av var arkeologiska resurser ska sättas in.

De forskningsprojekt som utför arkeologi enbart för en plats forskningspotential är relativt få och utförs till största del utanför RAÄ. Det handlar om arkeologiska institutioner, länsmuseum och i några fall privata stiftelser. Finansieringen kommer oftast från institutionsbudget, privata donationer/medel eller länsmuseernas budget. RAÄ bidrar endast med små summor. RAÄ:s egna projekt är oftast riktade mot metodförbättring snarare än specifika fornlämningar.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: vemvet skrivet mars 15, 2014, 12:28
Vart ska jag börja?

Vi kan diskutera relativ befolkningstäthet mellan olika landskap till döddagar. Oavsett vilket landskap som var mest tätbefolkat så är det ingen arkeolog som på allvar skulle påstå att Mälardalen var speciellt glest befolkat under järnåldern. Allt ifrån arkeologi, fornlämningstäthet och historiska indikationer som socknar och medeltida/förmedeltida byar visar att Mälardalen var ett av Sveriges större befolkningscentra under järnålder.

Mälardalen är som odlingslandskap inte jämförbart med tex Skåne, men det är inte "relativt magert" heller. Andelen odlingsmark är betydligt större än vad folk tror (finns någon tråd där detta utretts), och lerjordarna är bördiga.

Att Stockholm inte fanns förrän på 1400-talet är ett bisarrt påstående. Arkeologiskt och historiskt är staden väl belagd från 1200-talets mitt, och många forskare anser det sannolikt att dess rötter går tillbaka till åtminstone 1100-talets andra hälft. Inte var det en "mindre ort" heller. Snarare blir den troligtvis rikets största stad runt 1300-talets mitt.

Vart någonstans dagens Stockholms 1,3 miljoner invånare har sitt "ursprung" är tämligen ointressant. Självklart så drar stora städer till sig folk från alla världens hörn. Samma sak gäller förstås även för mindre städer, om än i mindre skala. Att en betydande del av Mälardalens 3 miljoner invånare inte skulle ha några rötter alls i regionen är förstås lika befängt det. Hela Mälardalen är inte Stockholm, utan väldigt många människor bor i regionens mindre order och på dess landsbygd, med djupa rötter på dessa orter. Jag kan själv följa min släkt till 1600-talet i Roslagen samt Enköpingsområdet, och till 1700-talet i själva Stockholm.

Vart ska jag börja?

Vi kan diskutera relativ befolkningstäthet mellan olika landskap till döddagar. Oavsett vilket landskap som var mest tätbefolkat så är det ingen arkeolog som på allvar skulle påstå att Mälardalen var speciellt glest befolkat under järnåldern. Allt ifrån arkeologi, fornlämningstäthet och historiska indikationer som socknar och medeltida/förmedeltida byar visar att Mälardalen var ett av Sveriges större befolkningscentra under järnålder.

Mälardalen är som odlingslandskap inte jämförbart med tex Skåne, men det är inte "relativt magert" heller. Andelen odlingsmark är betydligt större än vad folk tror (finns någon tråd där detta utretts), och lerjordarna är bördiga.

Att Stockholm inte fanns förrän på 1400-talet är ett bisarrt påstående. Arkeologiskt och historiskt är staden väl belagd från 1200-talets mitt, och många forskare anser det sannolikt att dess rötter går tillbaka till åtminstone 1100-talets andra hälft. Inte var det en "mindre ort" heller. Snarare blir den troligtvis rikets största stad runt 1300-talets mitt.

Vart någonstans dagens Stockholms 1,3 miljoner invånare har sitt "ursprung" är tämligen ointressant. Självklart så drar stora städer till sig folk från alla världens hörn. Samma sak gäller förstås även för mindre städer, om än i mindre skala. Att en betydande del av Mälardalens 3 miljoner invånare inte skulle ha några rötter alls i regionen är förstås lika befängt det. Hela Mälardalen är inte Stockholm, utan väldigt många människor bor i regionens mindre order och på dess landsbygd, med djupa rötter på dessa orter. Jag kan själv följa min släkt till 1600-talet i Roslagen samt Enköpingsområdet, och till 1700-talet i själva Stockholm.

Det borde ju tvärtemot vara oerhört intresant om man vill förstå historien att också förstå hur migrationen sett ut.

Stockholm fick stadsprivilegier först den 1 maj 1436 enligt Wikipedia, dvs under Kalmarunionens tid.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 16, 2014, 14:56
Wikipedia har fel. Det som utfärdades 1436 var ett privilegiebrev som tack för "troskap och tjänst som rådet och menigheten i Stockholm hava riket och oss (rikets råd) bevisat" under upproret mot Erik av Pommern. I brevet nämns Stockholm specifikt som Sveriges huvudstad.

Stockholm hade stadsprivilegier långt innan 1436. Både bjärköarätten (1290-tal) och Magnus Erikssons stadslag (ca 1350) förefaller ha skrivits med framför allt Stockholm i tankarna. Stockholms sigill omtalas första gången 1281 (äldsta avtrycket 1296), borgarnas rättigheter omtalas 1288, Stockholms slott och dess hövitsman 1288/89, Stockholm kallas för den mest folkrika staden i riket 1289. Åtminstone ett idag förlorat äldre privilegiebrev är dessutom känt, utfärdat av kung Magnus Eriksson 1336, troligtvis i samband med att han och drottning Blanka av Namur kröntes i Storkyrkan i Stockholm.

Stadsprivilegier var alltså någonting som utfärdades om och om igen av successiva kungar och riksråd. Det var ett sätt att hela tiden omforma en stads rättigheter och skyldigheter beroende på situationen. Man kan inte ta det äldsta bevarade privilegiebrevet för en stad och säga någonting om stadens ålder.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Njalsdotter skrivet mars 16, 2014, 18:33
Bäste Andreas; nog för att jag har förstått att du har rötter i Uppland och det kanske till 1500-talet men innan dess?Det vet inte du och inte många av oss andra heller. Det vi vet är att Sverige befolkats söderifrån i första hand och då torde även de mest intressanta upptäckterna göras i den riktningen.
Det jag menar är att Uppland är en väldigt liten andel av Sverige både vad gäller befolkning före säg år 1500 och självfallet även geografiskt. Ändå är det mycket som är utgrävt i detta landskap jämfört med många andra och det står inte i proportion till intresset så att säga för svenska befolkningens historiska utveckling.
Jag själv är tex väldigt intresserad av de danska bronsåldersgravarna eftersom jag inser att de kan säga väldigt mycket om hur de svenska förhållandena var på den tiden och även är sannolikheten hög att jag t.o.m kanske har förfäder som på den tiden bodde i Danmark alternativt kom invandrande förbi Danmark. Jag tycker att staten mer aktivt bör ge riktat ekonomiskt bidrag till utgrävningar i respektive landskap utifrån denna syn, alltså för att få en bild av hur mänskligheten haft det och då krävs utgrävningar med olika fokus och framförallt med lite bredare syn.
När det gäller dina kommentarer om Björköarätt och att de i Lödöse skulle kommit från Stockholm så är det närmast skrattretande. Stockholm nämns inte i någon litteratur som beskriver Norden före 1300-talet. Däremot nämns både Kungahälla (dagens Kungälv, strax utanför som vore väldigt intressant att få ordentligt utgrävt då personer omnämns i de Isländska sagorna, t.e.x en mycket rik drottning med inflytande även i Danmark. Hisingen var norskt på den tiden och på senare tid anses även Lödöse vara en stad som dels uppkommit då Sveriges behov av handeln västerut krävde en hamnstad på svenska sidan av Göta älv. Även Lödöse nämns åtskilliga gånger i både sagor och annan litteratur. Lijudaros som det hette på den tiden är även med på en karta som jag vill minnas är från 1400-talet och även Linköping och några skånska städer men Stockholm syns inte. Antingen kände den sydländske kartografen inte till staden eller så heter Stockholm något annat. Vill minnas att någon annan här på forumet lagt in en länk till denna tidiga karta gällande en annan tråd.
Om man besökt Lödöse museom och fascinerats av stadens grundliga uppbyggnad med alla gator osv. så har man inga problem att förstå varför Lödöse som hade rik handel med bland andra England och Holland sedan lång tid skulle vara i behov av att kopiera Stockholms bjärköarätt. Denna handelsrätt uppkom tror man i Danmark (Huseby)men finns kvar från Nidaros och Bergen. Många av husen i Lödöse hade stolpar på ett sätt som man byggde och bygger hus även i dag i Norge, flera kungamöten ägde rum i och runtom Lödöse. Man har endast kommit ner till 900-tal av kulturlagren och alltså inte kunnat säga en startpunkt för riktigt hur gammalt Lödöse är men äldre än Stockholm det är det det kan du vara säker på. Jag är inte ensam om att anse att de som skrivit i Wikipedia om Bjärköarätt haft lite för hemmablinda glasögon, de verkade tro att Bjärköarätten kopierat p.g.a att gatorna i flera fall hette samma i Lödöse som i Stockholm... häpnadsväckande med tanke på hur gammalt Lödöse är. Det är snarare troligt att Stockholm kopierat Lödöses stadsplan. Det finns andra webbsidor som behandlar hur skev och antagsfull som dessa skribenters verk från 50-talet är.
Personlig kommentar: Intressant att Lödöse skulle ha fått sina lagar från Stockholm på 1300-talet omkring 300 år efter att den fått sina stadsprivilegier. Lödöse är ju mycket äldre som handelsplats än Stockholm som finns belagt först 1252 och får sina stadsprivilegier 1436.Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Njalsdotter skrivet mars 16, 2014, 18:34
När det gäller Birka så anser jag att jag egentligen inte kan förstå hur även stockholmsbaserade arkeologer kan finna så
stort intresse av att begränsa sig till att undersöka en liten större by som existerat ett par hundra år och som verkar vara en utpräglad handelsplats utan kyrka och hospital etc. när vi har så mycket intressant att undersöka runt Stockholm och framförallt i resten av Sverige. Uppåkra är fortfarande relativt nytt och läget i en jordbruksbygd är intressant då det finns skäl att tro att orten kan ha existerat en längre period även om det finns så många fler intressanta platser även i Skåne, tex. runt bjärehalvön och runt Ringsjön.

Till sist: En förhoppning jag har är att man inom en inte alltför avlägsen framtid ska kunna gå till ett museum (tex. Varbergs fästning) och beskåda bockstensmannen och genom att sätta ett DNA avtryck i en sensor kunna få ett besked på om man är släkt eller ej. Jag tror att ganska många i Sverige kan vara släkt med honom :). Även många av stenåldersbostäderna vore intressanta att ge denna möjlighet att "släktforska" . Men tyvärr har ju landet inte på prioritetslistan att bevara fornfynd etc. i sina hemmamiljöer. Det är där det är intressant att se dem. Jag vill inte åka till historiska museet i Stockholm för att beskåda fynd från Köpingsvik tex.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 16, 2014, 20:32
Visst befolkades Sverige till stor del söderifrån. För 10000 år sedan, ge och ta några tusen år. Alltså tämligen irrelevant när det gäller tex järnålder och medeltid. Intressanta upptäckter går förstås att göra från Sveriges sydspets till nordligaste Norrland. Ingen region är objektivt mer eller mindre intressant än någon annan.

Du är förstås tillåten att tro vad du vill om bjärköarätten. De flesta historiker verkar dock anse att den som finns bevarad var skriven för Stockholm. Det i sig förminskar på inget sätt Lödöse som tidig stadsbildning.

Stockholms historia är grundligt utredd. Det finns fortfarande saker vi inte vet, men det vi kan säga med säkerhet är att staden har varit en av landets ledande sedan andra halvan av 1200-talet. Visst finns det äldre städer, ingen har påstått någonting annat. Att däremot påstå att Stockholm inte fanns innan 1400-talet baserat på ett privilegiebrev och en karta där namnet saknas är dock rena galenskaperna.

När det gäller Birka så har du för det första totalt missuppfattat platsens betydelse, och för det andra så överskattar du grovt "Stockholmsbaserade arkeologers" intresse och aktivitet på platsen. För du vet väl att detta faktiskt inte har gjorts några större arkeologiska insatser på platsen sedan 90-talet? Och att bara en liten, liten del av alla arkeologer i Stockholmsområdet någonsin har jobbat på Björkö? Du kan ju glädja dig med att det hänt betydligt mer arkeologiskt i Uppåkra de senaste åren än på Björkö.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 16, 2014, 22:58

När det gäller Birka så har du för det första totalt missuppfattat platsens betydelse, och för det andra så överskattar du grovt "Stockholmsbaserade arkeologers" intresse och aktivitet på platsen. För du vet väl att detta faktiskt inte har gjorts några större arkeologiska insatser på platsen sedan 90-talet? Och att bara en liten, liten del av alla arkeologer i Stockholmsområdet någonsin har jobbat på Björkö? Du kan ju glädja dig med att det hänt betydligt mer arkeologiskt i Uppåkra de senaste åren än på Björkö.


Njaaaa. Nu är väl Birkaprojektet faktiskt en betydligt större ekonomisk satsning än flertalet platser runt om i landet någonsin kan komma att räkna med. Där finns väl åtminstone ett par projektanställda under flera år och betydligt fler knutna därtill.  Jag skulle gärna se två fil.kand anställda till 2018 för att jobba med Visingsö eller Köpingsvik. Men för det har väl inte SHMM sökt några pengar antar jag.... För det är ju dom som väljer för vad dom ska söka pengar. Riksbanken lär knappast säga " nej till Birka får ni inga pengar, vi tycker ni ska satsa på Öland istället"
Så lite perspektiv får man allt ha
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 16, 2014, 23:51
Nu är Birkaprojektet framför allt ett digitaliseringsprojekt. Det handlar alltså om att gammalt material ska digitaliseras och göras tillgängligt för allmänheten. Och det finansieras som sagt av Riksbankens jubileumsfond, inte statliga anslag. Projektet har två projektanställda, de andra som är "knutna" till det är personal på SHMM som alltså spenderar det mesta av sin tid med annat.

Jag tycker personligen att det är lite barockt att kritisera ett projekt som syftar till att göra ett av våra största arkeologiska material mer tillgängliga för allmänheten. Självklart kan man hoppas att fler sådana projekt blir av under de kommande åren, men det gör inte Birka-projektet mindre angeläget.

Sen är förstås frågan vem som har ansvaret. Tex, vart finns samlingarna från Köpingsvik? Om de finns på fornsalen på Gotland, så är det ju deras uppgift att söka pengar, inte SHMM. Samma sak med Visingsö.

Jag tror till exempel att man i framtiden inte kommer ha några problem att få pengar från diverse fonder till att utöka forskningen om Sandbyborg.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 17, 2014, 00:29
Nu är Birkaprojektet framför allt ett digitaliseringsprojekt. Det handlar alltså om att gammalt material ska digitaliseras och göras tillgängligt för allmänheten. Och det finansieras som sagt av Riksbankens jubileumsfond, inte statliga anslag. Projektet har två projektanställda, de andra som är "knutna" till det är personal på SHMM som alltså spenderar det mesta av sin tid med annat.

Jag tycker personligen att det är lite barockt att kritisera ett projekt som syftar till att göra ett av våra största arkeologiska material mer tillgängliga för allmänheten. Självklart kan man hoppas att fler sådana projekt blir av under de kommande åren, men det gör inte Birka-projektet mindre angeläget.

Sen är förstås frågan vem som har ansvaret. Tex, vart finns samlingarna från Köpingsvik? Om de finns på fornsalen på Gotland, så är det ju deras uppgift att söka pengar, inte SHMM. Samma sak med Visingsö.

Jag tror till exempel att man i framtiden inte kommer ha några problem att få pengar från diverse fonder till att utöka forskningen om Sandbyborg.


Nu har ja inte kritiserat projektet utan påtalat det faktum att projektet pågår, och oavsett inriktning har mer resurser än många andra kan drömma om. Och det är SHMM som är initiativtagare till till projektet, och ansökt om pengar till det. Däri ligger det givetvis ett offentligt ansvar i frågan om var i geografin resurserna hamnar.  När vi sen kommer till Riksbankens Jubileumsfond så är för det första kapitalet tillfört av staten via Riksbanken och Kulturvetenskapliga Donationen, och för det andra består de som bereder ansökningarna av personer från högskolor och universitet , mestadels offentliga, samt folkvalda politiker, synnerligen från det offentliga sektorn.


I detta fall är det alltså helt utom någon som helst tvekan så  att offentligt anställda är de som ska klandras eller berömmas för  beslutet att ge birkaprojektet pengar eftersom de utgör såväl de som sökt som beviljat pengar.
Sist jag kollade så drevs fornsalen av Gotlands Museum och deras ansvarsområde är väl relativt tydligt. Det har väl inget med SHMM's ansvarsområde att göra efter som S'et sist jag kollade stod för Staten, inte Stockholm....
Huruvida Gotlands Museum ansökt om pengar eller inte och huruvida dom fått några eller inte är kanske avgörande för om man ska ta diskussionen djupare eller inte...
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 17, 2014, 01:05
Jag vänder mig mot att Birkaprojektet skulle ha mottagit mer resurser än "många kan drömma om". Det är ett rent antagande. Sanningen är att goda projekt kan få pengar oavsett var de är lokaliserade. Däremot så måste det finnas en gedigen ansökan med ett tydligt syfte.

Ja, Fornsalen drivs av Gotlands Museum, vilket är ett länsmuseum. Vad jag menade var att SHMM inte kommer driva digitaliseringsprojekt för material som inte finns på de museum som ingår i organisationen. Historiska Museet ligger under SHMM, Gotlands Museum gör det inte. Birkamaterialet råkar finnas på Historiska museet, och ligger alltså under SHMM.

Den statliga organisation som har ett mer nationellt ansvar är Riksantikvarieämbetet, inte SHMM. Just nu har bland annat detta projekt:

Projekt arkeologisk konservering: ett projekt som går ut på att ta hand om fynd från 300 äldre gotländska utgrävningar.

Sen delar man ut pengar till länsstyrelserna för kulturmiljöinsatser, ca 240 miljoner kr om året.Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 17, 2014, 09:53
Jag vänder mig mot att Birkaprojektet skulle ha mottagit mer resurser än "många kan drömma om". Det är ett rent antagande. Sanningen är att goda projekt kan få pengar oavsett var de är lokaliserade. Däremot så måste det finnas en gedigen ansökan med ett tydligt syfte.

Ja, Fornsalen drivs av Gotlands Museum, vilket är ett länsmuseum. Vad jag menade var att SHMM inte kommer driva digitaliseringsprojekt för material som inte finns på de museum som ingår i organisationen. Historiska Museet ligger under SHMM, Gotlands Museum gör det inte. Birkamaterialet råkar finnas på Historiska museet, och ligger alltså under SHMM.

Den statliga organisation som har ett mer nationellt ansvar är Riksantikvarieämbetet, inte SHMM. Just nu har bland annat detta projekt:

Projekt arkeologisk konservering: ett projekt som går ut på att ta hand om fynd från 300 äldre gotländska utgrävningar.

Sen delar man ut pengar till länsstyrelserna för kulturmiljöinsatser, ca 240 miljoner kr om året.


Illustrativt.....


SHMM är en central myndighet med ansvar för hela landet. I uppdraget ingår även att bistå och hjälpa lokala och regionala verksamheter som faller inom SHMM's område!
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Skoglar skrivet mars 17, 2014, 13:24
SHMM är en central myndighet med ansvar för hela landet. I uppdraget ingår även att bistå och hjälpa lokala och regionala verksamheter som faller inom SHMM's område!

http://www.shmm.se/shmm_templates/Page____184.aspx

Organisationen förefaller vara ganska tydligt avgränsad.

Det förefaller rimligt att SHMM - liksom alla andra myndigheter - har ett uppdrag som även omfattar att bistå/hjälpa regionala myndigheter, men jag har svårt att tro att man förväntas göra det utan att först ha blivit ombedda?
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 17, 2014, 14:37
http://www.shmm.se/shmm_templates/Page____184.aspx (http://www.shmm.se/shmm_templates/Page____184.aspx)

Organisationen förefaller vara ganska tydligt avgränsad.

Det förefaller rimligt att SHMM - liksom alla andra myndigheter - har ett uppdrag som även omfattar att bistå/hjälpa regionala myndigheter, men jag har svårt att tro att man förväntas göra det utan att först ha blivit ombedda?


Dom säger sig själva ha ett övergripande ansvar, hur man sen tolkar det är givetvis en fråga!


Att SHMM skulle vara ansvarigt för i främsta fall sätets närområde är inte alls riktigt. Och att ursäkta en påstådd närsynthet med att Gotlänningar får ta hand om sitt eget går med andra ord inte!
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 17, 2014, 17:06
Men Yngve, SHMM består av tre museer, ingenting annat. Dessa museer är å andra sidan nationella, men det är dessa museer själva organisationen har ansvar för. Historiska Museet är ett museum som tar emot föremål från hela landet. Det är dock inte ett grävande museum av den typ som länsmuseerna är. Det är alltså tydligt att det är länsmuseerna som har ansvar för den regionala arkeologiska forskningen, inte SHMM. Däremot så använder sig förstås länsmuseerna av tex de laboratorier som finns under SHMM när de bedriver forskning.

Ingen har sagt att SHMM främst skulle vara ansvarig för "sätets närområde". Det är rent fabulerande från din sida. SHMM är inte ansvariga för något geografiskt område. SHMM har ansvar för sina samlingar, ingenting annat, samt den publika och akademiska tillgängligheten av dessa samlingar. Fyndfördelningen görs av RAÄ.

Det är Gotlands museum som har ansvar för de föremål som finns i det museets samlingar. Gotlands museum kan sedan genom att söka bidrag från tex RAÄ bedriva forskningsprojekt både runt sina egna samlingar och via fältprojekt.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 17, 2014, 20:08
Men Yngve, SHMM består av tre museer, ingenting annat. Dessa museer är å andra sidan nationella, men det är dessa museer själva organisationen har ansvar för. Historiska Museet är ett museum som tar emot föremål från hela landet. Det är dock inte ett grävande museum av den typ som länsmuseerna är. Det är alltså tydligt att det är länsmuseerna som har ansvar för den regionala arkeologiska forskningen, inte SHMM. Däremot så använder sig förstås länsmuseerna av tex de laboratorier som finns under SHMM när de bedriver forskning.

Ingen har sagt att SHMM främst skulle vara ansvarig för "sätets närområde". Det är rent fabulerande från din sida. SHMM är inte ansvariga för något geografiskt område. SHMM har ansvar för sina samlingar, ingenting annat, samt den publika och akademiska tillgängligheten av dessa samlingar. Fyndfördelningen görs av RAÄ.

Det är Gotlands museum som har ansvar för de föremål som finns i det museets samlingar. Gotlands museum kan sedan genom att söka bidrag från tex RAÄ bedriva forskningsprojekt både runt sina egna samlingar och via fältprojekt.


Eftersom skoglar säger att om länsmuseerna inte ber om hjälp så kan inte SHMM förväntas agera, bemöter jag det med att deras ansvar sträcker sig över hela landet, och inte alls bara ska agera om nödrop kommer från landsorten. Därav referensen till sätets närområde.


Över huvud taget tycker jag rätt illa om förutsatsen att landsorten får skylla sig själv om de inte ber om bidrag, särskilt när man inte har någon som helst koll på vad man verkligen bett om. Jag har  haft viss insikt i hur sådana ansökningar från lokala museer bemöts ibland. Ofta handlar det om futtiga pengar som inte är i närheten av at betala ens en tiondel av vad som här givits som exempel.
Nu tycker jag inte Birka är ett dåligt val, tvärtom. Men jag tycker man nog kan skaffa sig lite perspektiv på hur fördelningen ser ur....
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 17, 2014, 20:57
Allt som kallas "national.." är i princip en förevändning för att hela landet skall betala för saker i Stockholm. Dramaten är en nationell scen och får över 100 MKR i stöd från hela Sverige. Operan i Göteborg får 0 osv. Denna lista kan göras ofantligt lång. Sitter man i 08-land verkar det oerhört svårt att se detta mönster där huvudstadsområdet gynnas på en massa sätt. Hur många Volvoarbetare har någonsin varit på Dramaten? Hur många gruvarbetare går på Nationalmuseum? Huvudstaden administrerar och berikar sig på resten av landet. Så har det alltid varit. Bara att gilla läget eller försöka få till en omröstning om att få tillhöra något annat land. För att då bli pungslagen från deras huvudstad i stället:) Att arkeologin på något mirakulöst sätt skulle avvika från detta mönster är inte sannolikt som jag ser det.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 17, 2014, 21:24
Allt som kallas "national.." är i princip en förevändning för att hela landet skall betala för saker i Stockholm. Dramaten är en nationell scen och får över 100 MKR i stöd från hela Sverige. Operan i Göteborg får 0 osv. Denna lista kan göras ofantligt lång. Sitter man i 08-land verkar det oerhört svårt att se detta mönster där huvudstadsområdet gynnas på en massa sätt. Hur många Volvoarbetare har någonsin varit på Dramaten? Hur många gruvarbetare går på Nationalmuseum? Huvudstaden administrerar och berikar sig på resten av landet. Så har det alltid varit. Bara att gilla läget eller försöka få till en omröstning om att få tillhöra något annat land. För att då bli pungslagen från deras huvudstad i stället:) Att arkeologin på något mirakulöst sätt skulle avvika från detta mönster är inte sannolikt som jag ser det.


Så är det!!!Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 17, 2014, 21:59
Kollade upp mitt exempel:

Dramaten i Stockholm  får 217 miljoner om året i Statligt stöd.
Göteborgsoperan får 185 miljoner om året från Västra Götalandsregionen  i stöd.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Skoglar skrivet mars 17, 2014, 23:37

Eftersom skoglar säger att om länsmuseerna inte ber om hjälp så kan inte SHMM förväntas agera, bemöter jag det med att deras ansvar sträcker sig över hela landet, och inte alls bara ska agera om nödrop kommer från landsorten. Därav referensen till sätets närområde.

Över huvud taget tycker jag rätt illa om förutsatsen att landsorten får skylla sig själv om de inte ber om bidrag, särskilt när man inte har någon som helst koll på vad man verkligen bett om.

Förstår jag det rätt om du menar att det är just Historiska Museet, Kungliga Myntkabinettet och Tumba Bruksmuseum som på eget bevåg bör ta initiativ till att kontakta lokala/regionala museer runt om i landet och komma med initiativ om vad de bör syssla med, och vid behov (vilket lär föreligga) ta pengar från den egna museidriften för att ge till dem?
Gäller det stöd till landets samtliga museer eller bara vissa, och i så fall vilka?
Du ser ingen risk i att man ute i landet skulle anse att "Tjockhult" i sådant fall lade sin kungliga näsa i blöt?
Och - om sådana initiativ verkligen vore lämpliga - finns det då inte andra, mer ändamålsenliga myndigheter som skulle den typen av uppdrag?

Kollade upp mitt exempel:

Dramaten i Stockholm  får 217 miljoner om året i Statligt stöd.
Göteborgsoperan får 185 miljoner om året från Västra Götalandsregionen  i stöd.


Det kan kanske ha att göra med att
staten betalar för den kultur vilken staten ansvarar för,
län/regioner betalar för länskulturen medan nöjet att betala för
kommunal verksamhet, t ex Stockholms Stadsteater, är förbehållet skattebetalare i respektive kommun.

Tror du f ö att det skulle bli billigare för skattebetalarna, enklare att attrahera skådespelare och att lättare att få betalande publik om man förlade Dramaten till t ex Leksand (nummer 145 av 290 kommuner, räknat på antalet invånare)?

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 18, 2014, 01:23

Eftersom skoglar säger att om länsmuseerna inte ber om hjälp så kan inte SHMM förväntas agera, bemöter jag det med att deras ansvar sträcker sig över hela landet, och inte alls bara ska agera om nödrop kommer från landsorten. Därav referensen till sätets närområde.


Över huvud taget tycker jag rätt illa om förutsatsen att landsorten får skylla sig själv om de inte ber om bidrag, särskilt när man inte har någon som helst koll på vad man verkligen bett om. Jag har  haft viss insikt i hur sådana ansökningar från lokala museer bemöts ibland. Ofta handlar det om futtiga pengar som inte är i närheten av at betala ens en tiondel av vad som här givits som exempel.

Åter igen, SHMM har inte som uppdrag att "hjälpa" några museum överhuvudtaget. Det ansvaret ligger helt och hållet på RAÄ. Även om ett länsmuseum kom till SHMM och bad om pengar så skulle de få i svar att de vände sig åt fel håll. SHMM måste själva söka externa pengar när man vill utföra forskningsprojekt, som tex Birkaprojektet. Däremot så kommer förstås SHMM gärna bidra med så mycket stöd man kan i form av expertkonsultering osv, om någon frågar efter det.

Självklart så vet alla länsmuseum vart de ska vända sig om de vill söka pengar utöver sin vanliga driftsbudget. De anställda runt om på landets museum är inte idioter.

Allt som kallas "national.." är i princip en förevändning för att hela landet skall betala för saker i Stockholm. Dramaten är en nationell scen och får över 100 MKR i stöd från hela Sverige. Operan i Göteborg får 0 osv. Denna lista kan göras ofantligt lång. Sitter man i 08-land verkar det oerhört svårt att se detta mönster där huvudstadsområdet gynnas på en massa sätt. Hur många Volvoarbetare har någonsin varit på Dramaten? Hur många gruvarbetare går på Nationalmuseum? Huvudstaden administrerar och berikar sig på resten av landet. Så har det alltid varit. Bara att gilla läget eller försöka få till en omröstning om att få tillhöra något annat land. För att då bli pungslagen från deras huvudstad i stället:) Att arkeologin på något mirakulöst sätt skulle avvika från detta mönster är inte sannolikt som jag ser det.

Nu kallas ju dock inte Historiska Museet för "national" någonting... Det är ett konstmuseum.

Men för att bemöta din punkt. Historiska Museet skiljer sig från tex länsmuseerna genom att det är en nationell samling. Man förvaltar föremål från hela landet, och har som uppdrag att förmedla hela landets historia. Därför ligger finansiering också under staten, och inte de lokala myndigheterna. I Stockholm finns två lokala historiska/arkeologiska museum, Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum. De riktar in sig på det lokala kulturarvet, och är lokalt finansierade.

Jag har svårt att förstå hur man kan ha ett problem med det. I sådana fall antar jag att man har ideologiska problem med själva begreppet "nationalsamlingar" som ställs ut i olika former av "nationalmuseum". Och visst, det är förstås helt ok att ha den åsikten. Resultatet skulle väl vara att man inte hade några museum med ett ansvar att behandla mer än den lokala historien.

Sen är det ju väldigt elitistiskt att tro att man inte kan vara intresserad av konst eller teater bara för att man jobbar på Volvo eller i gruva.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 18, 2014, 07:32
En vild gissning är att Skoglar och Andreas bor i 08-land med omnejd.. Visst händer det att Volvofolk går på Dramaten någon gång. Fakta är dock att storkonsumenterna av Dramatens tjänster som hela Sverige betalar för är Stockholmare. Varför skall allt "National" ligga i Stockholm? Detta är ett val överheten gjort och som folket inte har protesterat mot. Nationalscenerna och muséerna kunde naturligtvis lika väl spridas över alla Sveriges Län. Varför skall en Göteborgare betala 3500kr inklusive resor för ett Dramatenbesök när en Stockholmare betalar 350?? Sverige är det land i Europa som är mest centraliserat, dvs där huvudstaden hårdast drar in resurserna till säg självt. Detta är inget "naturligt", det är ett val. National-TV ligger alla i Stockholm medans de statliga TV-kanalerna spridits ut till flera städer i våra grannländer. När nuvarande regering minskar byråkratin med 10.000 statliga jobb i hela Sverige så ökade antalet tjänster med 2000 i Stockholm (som redan har ca 100.000 statliga jobb). Listan går att göra ofantligt lång tyvärr.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 18, 2014, 10:33
Åter igen, SHMM har inte som uppdrag att "hjälpa" några museum överhuvudtaget. Det ansvaret ligger helt och hållet på RAÄ.
Inte???Förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer
§2
Myndigheten ska särskilt... : 4. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde

För mig framstår det som mycket tydligt att SHMM´s visst har det! Dessutom har de tydligen ett visst spelutrymme att göra det
3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 18, 2014, 11:02
En vild gissning är att Skoglar och Andreas bor i 08-land med omnejd.. Visst händer det att Volvofolk går på Dramaten någon gång. Fakta är dock att storkonsumenterna av Dramatens tjänster som hela Sverige betalar för är Stockholmare. Varför skall allt "National" ligga i Stockholm? Detta är ett val överheten gjort och som folket inte har protesterat mot. Nationalscenerna och muséerna kunde naturligtvis lika väl spridas över alla Sveriges Län. Varför skall en Göteborgare betala 3500kr inklusive resor för ett Dramatenbesök när en Stockholmare betalar 350?? Sverige är det land i Europa som är mest centraliserat, dvs där huvudstaden hårdast drar in resurserna till säg självt. Detta är inget "naturligt", det är ett val. National-TV ligger alla i Stockholm medans de statliga TV-kanalerna spridits ut till flera städer i våra grannländer. När nuvarande regering minskar byråkratin med 10.000 statliga jobb i hela Sverige så ökade antalet tjänster med 2000 i Stockholm (som redan har ca 100.000 statliga jobb). Listan går att göra ofantligt lång tyvärr.

Ok, så det är att Historiska Museet (och Dramaten, och Nationalmuseum) ligger i Stockholm som är problemet, och inte att dessa institutioner existerar? Visst, fine. En helt legitim åsikt. Nu är ju dock geografins bistra verklighet att var man än lägger en institution så kommer alla de som inte bor där ha sämre tillgång än de som bor där. Den problematiken går liksom inte att komma ifrån, oavsett om det är Stockholm, Göteborg eller Umeå vi snackar om. Om vi ska  tala i rena nummer om hur många som har relativt god tillgänglighet, så är ju dock Stockholm ingen dålig plats för dessa institutioner då en stor del av befolkningen bor i regionen. Oavsett om andra länder är mindre "centraliserade", så skulle jag tro att de allra flesta har sina "nationalinstitutioner" placerade i antingen huvudstaden eller landets största stad. Till och med ett federalt jätteland som USA (med 320 miljoner invånare) har de flesta av sina tunga kulturinstitutioner samlade i New York och Washington.

När det gäller de statliga TV-kanalerna så måste jag ifrågasätta om det verkligen stämmer. SVT sänder vad jag har sett en ganska stor del av sina egenproducerade program från andra delar av landet än Stockholm. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men studioorterna är Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå (plus mindre studior och nyhetsredaktioner på ytterligare 25 orter).
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 18, 2014, 11:04Inte???Förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer
§2
Myndigheten ska särskilt... : 4. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde

För mig framstår det som mycket tydligt att SHMM´s visst har det! Dessutom har de tydligen ett visst spelutrymme att göra det
3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.


I andra ord, de konsulttjänster jag nämnde. Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter? SHMM har en samling experter på olika ämnen under sitt tak, samt förstås en enorm samling föremål. Andra institutioner använder sig av denna expertis vid forskningsprojekt, eller vid utställningsarbeten, och kan tex låna föremål för tillfälliga utställningar osv. Det är dock verkligen inte samma sak som att SHMM skulle ha ansvar för att göra det möjligt för tex Gotlands museum att utföra ett större projekt, tex genom att ge pengar. Det har vi RAÄ till.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Kungsune skrivet mars 18, 2014, 11:29
Stockholmsfixeringen är ett självklart faktum som varit mycket praktiskt för en centralmakt fram till mitten av 1900-talet. Som infrastrukturer byggs upp och hur statsmakter administreras och utsätts i både fred och krig i dagens samhälle fyller inte längre denna centralisering samma roll. Givetvis finns det då fog att ifrågasätta den idag.
Det är de facto ett systematiskt missgynnande av majoriteten av befolkningen även om det inte är någon uttalad avsikt. Det blir kanske extra problematiskt när samma konstruerade skevhet smittar av sig på historiska perspektiv.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 18, 2014, 13:28
I andra ord, de konsulttjänster jag nämnde. Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter? SHMM har en samling experter på olika ämnen under sitt tak, samt förstås en enorm samling föremål. Andra institutioner använder sig av denna expertis vid forskningsprojekt, eller vid utställningsarbeten, och kan tex låna föremål för tillfälliga utställningar osv. Det är dock verkligen inte samma sak som att SHMM skulle ha ansvar för att göra det möjligt för tex Gotlands museum att utföra ett större projekt, tex genom att ge pengar. Det har vi RAÄ till.


SHMM skulle väl mycket väl kunna bistå Gotlands Museum i ett större projekt och finansiera detta bistånd genom att söka pengar ur Riksbankens Jubileumsfond. Det står inte på något vis i konflikt med deras uppdrag utan tvärtom är det i enlighet med det.  Poängen är alltså att när man prioriterar Birkaprojektet så är det ett medvetet val, jag lägger som sagt ingen värdering om det är bra eller inte, som i praktiken innebär att andra tänkbara projekt kanske måste läggas på is eller helt strykas. Du verkar vilja påskina att SHMM i denna fråga inte hade något val att istället ägna sig åt ett projekt beläget utanför Stockholms närområde och att frågan om var resurser hamnar inte är relevant för SHMM.   Det stämmer alltså inte. SHMM kunde om de så önskat valt att i samarbete med Jönköpings Länsmuseum valt att ägna sig åt ett projekt rörande Svartorps gamla kyrka.Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 18, 2014, 14:57
Andreas
Att du en orkar :) Det är väl bara att njuta av att som du bo i en priviligierad landsända. Ett besök för mig på Dramaten kostar med resor ca 3500kr och för dig 350. Jag betalar dessutom kanske mer statlig skatt än vad du gör. Du åker tunnelbana som till stor del betalades med statliga pengar en gång i tiden. Stockholm har mest tunnelbana per invånare i Europa. Jag åker långsamma  spårvagnar som betalas via kommunala skatter. När du går in gratis på Historiska Museet så betalar hela Sverige för detta. För mig kostar ett besök på Wasamuseet inklusive resa ett par tusen kronor. Jag har jobbat med TV så jag vet hur illa det är med den regionala spridningen i Sverige. Inget annat land i Norden har tre statliga TV-kanaler i en stad.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Carl Thomas skrivet mars 18, 2014, 15:28
Marty, det är bara att njuta av att du bor i en priviligierad landsända  :D

Jag bor i Norrlands inland, ute i skogen. 9 km till närmaste daglighandel, 30 km till övrig handel, här finns ingen kollektivtrafik, inga teatrar, ingen biograf, inga bibliotek, ingen biltrafik mer än lantbrevbäraren som vänder utanför mitt hus en gång om dagen m-f. Kommer en bil till är det högtrafik den dagen  :)

Jag kan med säkerhet inte veta om det finns luft här eftersom jag inte kan se luften, det känns bara friskt och skönt att andas - och jag lever ju så visst finns det luft. Älgar och rådjur går över tomten ibland, ett lodjur också för ett par år sedan, Björn och varg finns det spår av en bit från huset. Jag kan dricka vatten från bäckar ute i skogen. Jag kan sitta på min altan och se djur av olika slag röra sig i skogen och ibland får vi besök av bäver i sjön utanför.

Jag betalar gärna lite högre skatt till sydsvenskar så att de inte flyttar hit  ;) teatrarna, och allt annat jag betalar för i skatt, kanske lockar dem att stanna kvar där de bor. ;)

Whiskyglaset är halvfullt, aldrig halvtomt  ;)

Thomas

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 18, 2014, 15:44
Thomas
Även jag trivs bra där jag bor. Det betyder inte att jag är glad åt den centralisering vi har i Sverige. Det står ju alla fritt att flytta till Stockholm. Sverige är på väg att bli en stadsstat där allt fokuserar på Stockholm. Detta är inte en naturlag utan något som politikerna skapat. Vissa gillar detta medans sådana som jag tycker det är helt fel och tillväxthämmande. Som ekonom ser jag hur Stockholm klarar lågkonjunkturer bättre än Göteborg pga en enorm statlig sektor. Varför skall satens verk ha huvudkontor i Sveriges dyraste lägen? Släpper denna diskussion nu då jag blir så grymt irriterad och försöker dra in lite mer skatt till Stockholmarnas institutioner (förlåt menar våra nationella institutioner:)
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Carl Thomas skrivet mars 18, 2014, 16:23
Marty, inte mycket till tröst - mennjag delar din uppfattning  :)

Thomas
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Skoglar skrivet mars 18, 2014, 18:45
En vild gissning är att Skoglar och Andreas bor i 08-land med omnejd

Korrekt för min del. Jag bor i Täby, men oavsett det, så blir jag nyfiken.

Vilka principer bör gälla för etablering av nya museer? (det är väl ingen hög etableringstakt)
Ska man stänga de nationella museerna i stockholm och flytta dem till andra platser? Vilka principer bör i så fall gälla, alltså, hur väljer man etableringsplats,
Kommer en flytt att väsentligt öka eller minska tillströmningen av besökare (och därmed påverka kostnaden per besök)?

Dramaten ligger en bit utanför topic, men liknande typ av fråga skulle kunna ställas här.

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 18, 2014, 19:26
Vi behöver inte flytta museer utan vissa kan ju bara byta ägare från staten till den kommun de ligger i.
Karlskrona kan exempelvis bli nationalmuseum för det maritima medans Sjöhistoriska Riksmuseet i Stockholm blir kommunalt. Alternativt gör vi som Landstingen och tar fram ett kulturkort där kostnaden belastas den region som besökarna kommer från. Om då 70% av Dramatens besökare är Stockholmare så står de för 70% av finansiering, precis som om du opererar dig i ett angränsande landsting. Denna variant tar dock inte bort det faktum att 80% av alla Svenskar får resekostnader mm för att utnyttja kulturen i Stockholm. Placering av institutioner kunde lämpligen vara de största städerna i respektive län. Lägg ett riksmuseum per län exempelvis. Varför inte flytta kungen till Örebro, där finns ett slott och han brukar ju nämna Örebro lite extra ibland:)
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 18, 2014, 20:45
Jag skulle själv föredra att man sprider sin etablering. Ett riksmuseum i Örebro blir ju lika centraliserat som ett i Stockholm. Massor med myndigheter har filialer runt om i landet och varför skulle inte till exempel SHMM ha det?
Vad hindrar rent principiellt SHMM från att driva en filial till Historiksa Museet vid Näs på Visingsö? Med antal turister i åtanke kan det till och med varit en bra affär.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet mars 18, 2014, 21:04
Nu är vi lite utanför ämnet om dåligt undersökta landskap och varför. Ett svar på startfrågan är att mappa de senaste 30 årens grävningar till landskap via grävrapporter.

Det jag har sett på Historiska, efter två besök på forntidsavdelningen är insamlade fynd från undersökningar i slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Det är till större delen fynd som är gjorda utanför Mälardalen. Dessa fynd kan skickas tillbaka till regionala museer så att fyndplatsen får en starkare koppling till utställningen.

Historiska i Stockholm  tycker jag att man kan lägga ner.

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 18, 2014, 23:26
SHMM skulle väl mycket väl kunna bistå Gotlands Museum i ett större projekt och finansiera detta bistånd genom att söka pengar ur Riksbankens Jubileumsfond. Det står inte på något vis i konflikt med deras uppdrag utan tvärtom är det i enlighet med det.  Poängen är alltså att när man prioriterar Birkaprojektet så är det ett medvetet val, jag lägger som sagt ingen värdering om det är bra eller inte, som i praktiken innebär att andra tänkbara projekt kanske måste läggas på is eller helt strykas. Du verkar vilja påskina att SHMM i denna fråga inte hade något val att istället ägna sig åt ett projekt beläget utanför Stockholms närområde och att frågan om var resurser hamnar inte är relevant för SHMM.   Det stämmer alltså inte. SHMM kunde om de så önskat valt att i samarbete med Jönköpings Länsmuseum valt att ägna sig åt ett projekt rörande Svartorps gamla kyrka.

Eh, varför skulle SHMM söka pengar för ett projekt som inte handlar om material som finns på SHMM, när SHMM:s primära uppdrag är att ta hand om det material som finns där? Det står Jönköpings Länsmuseum fritt att söka pengar till sina egna projekt. Om de sedan vill ha hjälp av SHMM med sådan expertis som man inte har "in-house" så är det just det SHMM finns där för. Att SHMM råkar ha ett projekt som rör det egna materialet (att materialet inte bara ligger där utan faktiskt forskars på är väl positivt) betyder inte att man inte samtidigt bistår andra museums projekt.

Det är förstås jättetrist att det inte finns pengar till alla projekt som kan tänkas vilja utföras runt om i landet, men det kan inte vara SHMMs ansvar att inte driva några egna projekt pga att pengarna teoretiskt skulle ha kunnat gått någon annanstans.

Jag skulle själv föredra att man sprider sin etablering. Ett riksmuseum i Örebro blir ju lika centraliserat som ett i Stockholm. Massor med myndigheter har filialer runt om i landet och varför skulle inte till exempel SHMM ha det?
Vad hindrar rent principiellt SHMM från att driva en filial till Historiksa Museet vid Näs på Visingsö? Med antal turister i åtanke kan det till och med varit en bra affär.

SHMM är en väldigt liten institution internationellt sett. Man har tex en fjärdedel så många anställda som Nationalmuseum i Köpenhamn. Som budget och storlek ser ut idag så finns det varken personal eller resurser att ha filialer på andra ställen. Det är otroligt dyrt att bygga och driva moderna lagerlokaler för musealt material, så att sprida ut samlingarna skulle kosta enorma pengar.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 18, 2014, 23:53
Andreas
Att du en orkar :) Det är väl bara att njuta av att som du bo i en priviligierad landsända. Ett besök för mig på Dramaten kostar med resor ca 3500kr och för dig 350. Jag betalar dessutom kanske mer statlig skatt än vad du gör. Du åker tunnelbana som till stor del betalades med statliga pengar en gång i tiden. Stockholm har mest tunnelbana per invånare i Europa. Jag åker långsamma  spårvagnar som betalas via kommunala skatter. När du går in gratis på Historiska Museet så betalar hela Sverige för detta. För mig kostar ett besök på Wasamuseet inklusive resa ett par tusen kronor. Jag har jobbat med TV så jag vet hur illa det är med den regionala spridningen i Sverige. Inget annat land i Norden har tre statliga TV-kanaler i en stad.

Och det kostar 1000-tals kronor för mig att åka skidor i fjällen, eller att besöka hällristningarna i Bohuslän, eller Världskulturmuseet i Göteborg eller Moderna Museet i Malmö. Jag förnekar inte att jag som Stockholmare är lyckligt lottad. Men alla boendeorter har sina för- och nackdelar. Ja, Stockholm har ett bra kulturutbud, men vi har även enormt dyra bostadskostnader (om man ens kan få en bostad), långa pendlingstider osv.

Sen är det ju det som är storstadens existensberättigande. En stor mängd människor i samma område skapar underlag för arbetsplatser, kulturliv, underhållning och uteliv osv. Det är därför folk dras till de stora städerna. Och det är förstås naturligt att placera nationella institutioner där flest människor kan få tillgång till dem. Stockholm har både störst befolkning i landet, och dessutom bäst kommunikationer med så stor del av resten av landet som möjligt (8 av 10 tågresor i Sverige slutar i Stockholm). Ett Nationalmuseum skulle vara betydligt mindre tillgängligt för svenskar i stort om det låg i Borås eller Umeå.

Sen kan jag hålla med om att för få nationella institutioner ligger i de andra stora städerna (framför allt Göteborg och Malmö). Att flytta existerande institutioner känns dock väldigt kostsamt. Däremot så borde nya institutioner kanske inte placeras i Stockholm. Varför tex inte strunta i att bygga ett nytt operahus i Stockholm, utan istället bygga en filial till Operan i Malmö eller Göteborg?

Angående Stockholms tunnelbana så finansierades den nästan helt av Stockholms stad.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 19, 2014, 00:12
Det jag har sett på Historiska, efter två besök på forntidsavdelningen är insamlade fynd från undersökningar i slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Det är till större delen fynd som är gjorda utanför Mälardalen. Dessa fynd kan skickas tillbaka till regionala museer så att fyndplatsen får en starkare koppling till utställningen.

Nja, Historiska Museets samlingar består av inlämnade fynd från 1600-talet och framåt från hela landet. Innan länsmuseernas etablering hamnade det mesta på Historiska Museet.

Jag vet till 100% att inget länsmuseum vill ha de fynd från deras region som finns i Historiska Museets samlingar, förutom möjligtvis några specifika föremål man är intresserad av att ställa ut själva. Samlingarna är alldeles för stora och svåra att ta hand om på regional nivå. Det skulle behöva byggas lagerlokaler för 100-tals miljoner kr (om inte miljarder kr) runt om i landet för att ta hand om föremålen, och de lokala museerna skulle dessutom behöva utbyggda utställningslokaler samt göra radikalt förändrade utställningar.

Historiska i Stockholm  tycker jag att man kan lägga ner.

Ser du inget värde i att det finns ett ställe som har som uppgift att berätta hela landets historia? Där man kan få en syntes inte bara av den lokala historien, utan även hur olika regioner förhåller sig till varandra, hur folk har levt under olika förhållanden, hur traditioner har vandrat, blandats osv? Ett museum som inte bara handlar om det lokalt specifika utan även det övergripande och generella?

Jag tror i alla fall att det är värdefullt att ett sådant museum existerar. Systemet vi har nu är inte perfekt, men som forskare så tycker jag att det fungerar ganska bra. Det finns regionala museum över stora delar av landet (ett så stort och glest befolkat område som Norrland kommer alltid vara svårt att täcka med önskvärd finmaskighet), många med fina samlingar och utställningar, samt aktiv arkeologiskt forskning, samtidigt som vi har ett riktigt bra nationellt museum där en syntes presenteras.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 19, 2014, 01:08
Eh, varför skulle SHMM söka pengar för ett projekt som inte handlar om material som finns på SHMM, när SHMM:s primära uppdrag är att ta hand om det material som finns där? Det står Jönköpings Länsmuseum fritt att söka pengar till sina egna projekt. Om de sedan vill ha hjälp av SHMM med sådan expertis som man inte har "in-house" så är det just det SHMM finns där för. Att SHMM råkar ha ett projekt som rör det egna materialet (att materialet inte bara ligger där utan faktiskt forskars på är väl positivt) betyder inte att man inte samtidigt bistår andra museums projekt.

Det är förstås jättetrist att det inte finns pengar till alla projekt som kan tänkas vilja utföras runt om i landet, men det kan inte vara SHMMs ansvar att inte driva några egna projekt pga att pengarna teoretiskt skulle ha kunnat gått någon annanstans.

SHMM är en väldigt liten institution internationellt sett. Man har tex en fjärdedel så många anställda som Nationalmuseum i Köpenhamn. Som budget och storlek ser ut idag så finns det varken personal eller resurser att ha filialer på andra ställen. Det är otroligt dyrt att bygga och driva moderna lagerlokaler för musealt material, så att sprida ut samlingarna skulle kosta enorma pengar.


Föröåt, den var elak AndreasE. För det är så att en hel del inventarier och även en del byggnadsvirke från Svartorps gamla kyrka finns i SHMM's förvar.  Men jag trodde faktiskt du skulle ta dig tid att kolla upp det. För det är ju så att dom har mängder med saker i sina hyllor. Så Svartorps kyrka skulle kunna vara ett projekt som de redan är högst inbladede i.
För att vara allvarlig så förstår jag inte ditt trånga perspektiv. Utan att kalla Birkaprojektet för dåligt eller felprioriterat så kan man ändå konstatera att det inte alls är så att SHMM inte kan arbeta med ett mer geografiskt spritt material. De har gott om föremål i sina samlingar från hela landet, och de har dessutom enligt sin uppdragsbeskrivning alla möjligheter att göra det.  Birkaprojektet nämndes här som ett exempel på resurser som satsas i Stockholmsområdet, du sa då att det inte kunde belastas det offentliga, varför jag visade att i stort sett alla inblandade i såväl projekt som finansiering är offentliganställda och att det är i den befattningen dom har inflytande här. Du försökte sen hävda att SHMM inte kan agera på annat sätt, vilket inte heller är sant vilket också visats här. Däremellan har du antytt att lokala museer har egen skuld till att de inte får pengar eftersom de inte sökt några. Något jag är rätt säker på att du inte har en aning om.


När du nu också påstår att du är införstådd med de ekonomiska kalkylerna för att driva museum ute i landet så är det ändå dags att dra ner rullgardinen och sova på saken va? Du kan ju fundera på fastighetspriser i Stocholm kontra Visingsö till att börja med. Kanske är det så att det fanns en enorm vinst att göra bara i detta. Kanske kam man dela lokaler med lokala museer.  Är det så att centralisering som gjort inte i första hand syftar till att spara pengar, utanför att samla en kunskapsbank på ett ställe för att underlätta forskningen i en tidsera som saknade möjligheter att studera föremål på avstånd?  Jag tror inte du har den minsta aning om detta!


Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 19, 2014, 03:33
Föröåt, den var elak AndreasE. För det är så att en hel del inventarier och även en del byggnadsvirke från Svartorps gamla kyrka finns i SHMM's förvar.  Men jag trodde faktiskt du skulle ta dig tid att kolla upp det. För det är ju så att dom har mängder med saker i sina hyllor. Så Svartorps kyrka skulle kunna vara ett projekt som de redan är högst inbladede i.

Vad har det med saken att göra om material från Svartorps kyrka finns på SHMM? Vad jag kan se så har inte Jönköpings Länsmusem något projekt på gång om just Svartorps kyrka (om ett sådana finns så hittar jag ingen referens till det på museets hemsida). Vad har ett sådant teoretiskt projekt överhuvudtaget med saken att göra? Vi kan nog alla hitta på jättemånga teoretiska projekt baserade på olika material som finns i SHMM:s samlingar.

Självklart kan SHMM starta projekt om massor av material ur sina samlingar, material från olika delar av landet. Det har utan tvekan skett förut, och kommer ske igen. Birkaprojektet är begränsat i tid, och någonting annat kommer säkert följa på det. Att ställa ett material mot ett annat är ju meningslöst. Jag tror verkligen inte att Birkamaterialet är föremål för ett projekt just nu pga att det kommer från Stockholmsregionen. Mer relevant är nog att det är ett mycket stort material som hittills varit ganska otillgängligt både för forskare och allmänheten.

För att vara allvarlig så förstår jag inte ditt trånga perspektiv. Utan att kalla Birkaprojektet för dåligt eller felprioriterat så kan man ändå konstatera att det inte alls är så att SHMM inte kan arbeta med ett mer geografiskt spritt material. De har gott om föremål i sina samlingar från hela landet, och de har dessutom enligt sin uppdragsbeskrivning alla möjligheter att göra det.  Birkaprojektet nämndes här som ett exempel på resurser som satsas i Stockholmsområdet, du sa då att det inte kunde belastas det offentliga, varför jag visade att i stort sett alla inblandade i såväl projekt som finansiering är offentliganställda och att det är i den befattningen dom har inflytande här.

Jag har verkligen inte sagt att SHMM inte kan jobba med ett geografiskt spritt material. Det är en grov misstolkningar av allt jag har sagt. Jag har flera gånger påpekat att SHMM:s material kommer från hela landet.

Och jag tycker att det är missvisande att påstå att Birkaprojektet är offentligt finansierat, då det antyder att det handlar om direkta, statliga skattemedel. Riksbankens jubileumsfond är en självständig finansiell aktör, instiftad 1962 för att främja framför allt forskning som inte får sina medelsbehov så väl tillgodosedda på annat sätt. Pengarna kommer från avkastningen på stiftelsens kapital. Vad stiftelsen väljer att ge pengar speglar inte en statlig prioritering när det gäller olika forskningsämnen.

Självklart är de inblandade i projektet statligt anställda, då de jobbar på SHMM, en statlig institution.

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 19, 2014, 03:33
Du försökte sen hävda att SHMM inte kan agera på annat sätt, vilket inte heller är sant vilket också visats här.

Vad menar du ens med att "SHMM kan agera på annat sätt"? Menar du att de kan välja att forska på annat material i sina samlingar? Ja, självklart, det är vad jag har sagt hela tiden. Menar du att de kan ge pengar till andra museum för att de ska driva egna projekt? Nej, de kan de inte.

Däremellan har du antytt att lokala museer har egen skuld till att de inte får pengar eftersom de inte sökt några. Något jag är rätt säker på att du inte har en aning om.

Vart får du allting ifrån? Nej, det har jag inte antytt. Vad jag har sagt är att lokala museer, precis som SHMM, måste söka pengar om man vill utföra olika projekt. Det gör man också hela tiden. Många lokala museum har fått pengar till diverse projekt. Alla projekt kommer dock inte få anslag. Det gäller även SHMM.

När du nu också påstår att du är införstådd med de ekonomiska kalkylerna för att driva museum ute i landet så är det ändå dags att dra ner rullgardinen och sova på saken va? Du kan ju fundera på fastighetspriser i Stocholm kontra Visingsö till att börja med. Kanske är det så att det fanns en enorm vinst att göra bara i detta. Kanske kam man dela lokaler med lokala museer.  Är det så att centralisering som gjort inte i första hand syftar till att spara pengar, utanför att samla en kunskapsbank på ett ställe för att underlätta forskningen i en tidsera som saknade möjligheter att studera föremål på avstånd?  Jag tror inte du har den minsta aning om detta!

Visst, fastighetspriserna är lägre på Visingsö än i Stockholm. Men den här ekvationen beror förstås helt på vad du menar att man ska göra. En filial skulle kanske gå att inhysa i existerande lokaler (jag har dock varit på Visingsö, och jag kommer inte ihåg att det fanns några större museilokaler på ön). Om inte, så måste man bygga nytt eller bygga ut ordentligt. Det kommer förstås kosta många miljoner. Sen är frågan, vilket material ska placeras på Visingsö? Om det handlar om ett större material, inklusive sådant som inte ställs ut för närvarande, behövs stora lokaler samt klimatanpassade förråd. Ytterligare miljoner i kostnad. Om föremål av värdefulla metaller ska ställas ut behöver man dessutom se till att säkerheten är i paritet med Guldrummets. Mycket dyrt. Hur stora skulle biljettintäkterna bli?

En total flytt av Historiska till Visingsö skulle kräva helt nybyggda lokaler för hundratals miljoner, samt övergivandet av lokaler som man genom åren satsat mycket stora pengar på (högteknologiska förråd för samlingarna, guldrummet med sitt betongvalv nedsprängt i berggrunden osv). Dessutom skulle förstås biljettintäkterna sjunka betydligt.

Självklart underlättade centraliseringen forskningen förr i tiden. Jag sa aldrig heller att centraliseringen från början hade som syfte att spara pengar. Vad jag säger är att det i dagens ekonomiska läge är orealistiskt att sprida ut Historiska Museets samlingar. De är allt för stora och kräver stora resurser att underhålla. Många av de lokala länsmuseerna har det knackigt ekonomiskt då kostnaderna för moderna lagerlokaler för museiföremål är mycket dyra att bygga och driva, samtidigt som biljettintäkterna inte täcker alla kostnader. Att överge lokaler man har satsat massor av pengar på vore vansinnigt.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 19, 2014, 03:40
Hittade dessutom den här listan på forsknings- och utvecklingsprojekt SHMM var inblandade i under 2012:

Citera
Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet (FoU-projekt)
Ett historiskt museum och hur det har format Sverige (FoU-projekt)
Andra tider, andra platser – materiella uttryck av historiebruk, kolonialism och hegemoni (post-doc-projekt)
Alvastra pålbyggnad (FoU-projekt)
Huvudjägarna, Museum anatomicum och samlandets sociala dynamik (FoU-projekt)
Birka, Rus and Nordic Gentes (FoU-projekt)
Birka, en arkeologisk forskningsresurs (FoU-projekt)
Regeringsuppdrag JÄMUS – Jämställd representation i samlingar och utställningar (FoU-projekt)
GlobArch – Researching Scandinavian Colonialism and the Rise of a Global World from an Archaeological Perspective (FoU-projekt)
Polysemantiskt digitalt samlande
Bortom homogeniteten
Silverhaltsanalyser av medeltida mynt. Samarbetsprojekt med RAÄ
(FoU-projekt)
Ett land, ett mynt? Mynt, gränser och identitet i Magnus Erikssons Sverige (post-doc-projekt)
Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen (FoU-projekt)
Framväxten av det moderna Sverige
http://www.shmm.se/Documents/VP_AR_Bud/SHMM_AR_2012.pdf
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: supergeten skrivet mars 19, 2014, 07:43
Med en statsminister som kallar vår historia för rena barbariet, samtidigt som projekt pågår där man har som mål att slå sönder den eventuella homogenitet som kan tänkas finnas kvar i detta land, så får vi nog kanske vara väldigt tacksamma att det ändå fortfarande finns ett Museum värt namnet.

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 19, 2014, 11:23
Vad menar du ens med att "SHMM kan agera på annat sätt"? Menar du att de kan välja att forska på annat material i sina samlingar? Ja, självklart, det är vad jag har sagt hela tiden. Menar du att de kan ge pengar till andra museum för att de ska driva egna projekt? Nej, de kan de inte.

Vart får du allting ifrån? Nej, det har jag inte antytt. Vad jag har sagt är att lokala museer, precis som SHMM, måste söka pengar om man vill utföra olika projekt. Det gör man också hela tiden. Många lokala museum har fått pengar till diverse projekt. Alla projekt kommer dock inte få anslag. Det gäller även SHMM.

Visst, fastighetspriserna är lägre på Visingsö än i Stockholm. Men den här ekvationen beror förstås helt på vad du menar att man ska göra. En filial skulle kanske gå att inhysa i existerande lokaler (jag har dock varit på Visingsö, och jag kommer inte ihåg att det fanns några större museilokaler på ön). Om inte, så måste man bygga nytt eller bygga ut ordentligt. Det kommer förstås kosta många miljoner. Sen är frågan, vilket material ska placeras på Visingsö? Om det handlar om ett större material, inklusive sådant som inte ställs ut för närvarande, behövs stora lokaler samt klimatanpassade förråd. Ytterligare miljoner i kostnad. Om föremål av värdefulla metaller ska ställas ut behöver man dessutom se till att säkerheten är i paritet med Guldrummets. Mycket dyrt. Hur stora skulle biljettintäkterna bli?

En total flytt av Historiska till Visingsö skulle kräva helt nybyggda lokaler för hundratals miljoner, samt övergivandet av lokaler som man genom åren satsat mycket stora pengar på (högteknologiska förråd för samlingarna, guldrummet med sitt betongvalv nedsprängt i berggrunden osv). Dessutom skulle förstås biljettintäkterna sjunka betydligt.

Självklart underlättade centraliseringen forskningen förr i tiden. Jag sa aldrig heller att centraliseringen från början hade som syfte att spara pengar. Vad jag säger är att det i dagens ekonomiska läge är orealistiskt att sprida ut Historiska Museets samlingar. De är allt för stora och kräver stora resurser att underhålla. Många av de lokala länsmuseerna har det knackigt ekonomiskt då kostnaderna för moderna lagerlokaler för museiföremål är mycket dyra att bygga och driva, samtidigt som biljettintäkterna inte täcker alla kostnader. Att överge lokaler man har satsat massor av pengar på vore vansinnigt.


Om du nu säger det så varför vill du inte acceptera det ursprungliga påståendet, att Birkaprojektet är ett relevant exempel på att resurser satsas i Stockholmsområdet?  Det var varken belagt med värdering eller någon som helst kritik utan bara ett konstaterande!

Därför att du bemöter påståendet om var satsningen gjorts med att säga att andra museer också skulle kunna få stöd. Det antyder att eftersom Birkaprojektet ansökte om pengar så fick dom det. Så är det givetvis inte, utan istället handlade det om ett medvetet val.
Som sagt, du är nu inne och spekulerar på vad som kostar vad gällande saker som varken du eller jag rimligen har en aning om i ett försök att påvisa att allt bara är så som det måste vara! Hur tar din budgetering hänsyn till att i Jönköpings kommun finns den installation som tills nyligen skulle inrymma Sveriges guldreserv i krigstid?
Allvarligt talat, det hela ahandlar om att det kan finnas såväl passande som ekonomiskt fördelaktiga alternativ i en eller annan form. Att avfärda det rakt av blir bara banalt!

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 19, 2014, 13:19
Andreas
Fjällen är inte statligt finansierad från hela svenska folket.
Tunnelbanan finansierades initialt av Stockholms kommun. Senare under bygget fick landstinget skjuta till pengar, varefter staten fick slutföra och betala majoriteten.

Att säga att statliga institutioner bör ligga i Stockholm för att det bor mycket folk där är delvis logiskt. Det är som om en tunn kille och en fet betalar lika mycket för en gemensam matkasse. Sedan skall den fete ha det mesta av maten för att han är fet och därför behöver mer mat. Detta är i och för sig logiskt men inte rättvist som jag ser det. (Fet kille=Stockholm, Tunn=Övriga landet). Jag tycker att var och en skall betala för det han äter ur kassen.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: supergeten skrivet mars 19, 2014, 13:33
OT, kanske.

...jag tycker nog att s-holm kan få producera sin egen malm, el och fixa sitt eget krubb. Så kan vi kränga dessa varor till någon som begriper att betala för sig.

Detta är ju även smått fantastiskt:
  http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/den-oraettvisa-utjaemningen-2395   (http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/den-oraettvisa-utjaemningen-2395)

  ...Barn i Berg utnyttjar förskolan lika mycket som barn i Sollentuna. Men utjämningssystemet ger varje Sollentunabarn 60 procent mer resurser. Ett systemfel överkompenserar varje år förortskommuner runt Stockholm med hundratals miljoner kronor 


Det är hög tid att vässa högafflarna igen  :)
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet mars 20, 2014, 23:07
Andreas. Nu är vi utanför rubriken men..

Citera
Ser du inget värde i att det finns ett ställe som har som uppgift att berätta hela landets historia? Där man kan få en syntes inte bara av den lokala historien, utan även hur olika regioner förhåller sig till varandra, hur folk har levt under olika förhållanden, hur traditioner har vandrat, blandats osv? Ett museum som inte bara handlar om det lokalt specifika utan även det övergripande och generella?

Det har jag aldrig sett på Historiska på Östermalm. Hur menar du att dom har löst den pedagogiska uppgiften? Vad är det övergripande och generella?

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 21, 2014, 21:14
Jag har haft en episkt usel vecka, och vet att sådana här diskussioner alltid är lika infekterade (och sällan leder någonstans), så mycket möjligt att det här blir mitt sista inlägg i frågan. Får se om jag orkar ta tag i det mer under helgen. Men i alla fall:

Om du nu säger det så varför vill du inte acceptera det ursprungliga påståendet, att Birkaprojektet är ett relevant exempel på att resurser satsas i Stockholmsområdet?  Det var varken belagt med värdering eller någon som helst kritik utan bara ett konstaterande!

Det jag ifrågasatte var inte att Birkaprojektet är ett exempel på resurser som satsas på ett material från Stockholmsområdet. Det jag menar är att då det inte är ett exempel på direkt, statlig styrning av resurser till forskning om Stockholmsområdet på bekostning av resten av landet så anser jag det inte särskilt relevant för trådens ursprungliga frågeställning.

Därför att du bemöter påståendet om var satsningen gjorts med att säga att andra museer också skulle kunna få stöd. Det antyder att eftersom Birkaprojektet ansökte om pengar så fick dom det. Så är det givetvis inte, utan istället handlade det om ett medvetet val.

Ärligt talat, hur tänker du här? Var valet av projekt som tilldelades pengar ett medvetet val från fondens sida? Självklart. Det stoppar förstås ingen annan från att söka pengar. Alla projekt har lika stor chans att få pengar, men alla kommer förstås inte få det. Att ett projekt som behandlar material från Stockholm fick pengar i detta fall bevisar på inget sätt att Stockholm skulle vara förfördelat. Ett sådant påstående skulle kräva att man empiriskt kunde visa att just den här fonden hade ett mönster av att tilldela arkeologiska projekt med anknytning till Stockholm pengar framför arkeologiska projekt med anknytning till andra delar av landet. Vad jag vet så har ingen påvisat ett sådant mönster.

Som sagt, du är nu inne och spekulerar på vad som kostar vad gällande saker som varken du eller jag rimligen har en aning om i ett försök att påvisa att allt bara är så som det måste vara! Hur tar din budgetering hänsyn till att i Jönköpings kommun finns den installation som tills nyligen skulle inrymma Sveriges guldreserv i krigstid?
Allvarligt talat, det hela ahandlar om att det kan finnas såväl passande som ekonomiskt fördelaktiga alternativ i en eller annan form. Att avfärda det rakt av blir bara banalt!

Jag har inte sagt att "allt är så som det måste vara". Jag bara ifrågasätter tanken att man skulle spara pengar på att flytta Historiska till en annan plats. Rent generellt så är det oftast dålig ekonomi att överge anpassade lokaler för nybyggda eller ombyggda lokaler någon annanstans, om det inte är så att de existerande lokalerna är olämpliga för den verksamhet som bedrivs i dem, eller har ett väldigt stort renoveringsbehov. Filialer är förstås en mer realistiskt ide, men även den skulle kräva betyligt ökade resurser till SHMM.

Vad har installationen i Jönköping med saken att göra? Skulle den fungera som utställningslokal? Finns det passande utställningslokaler för samlingarna i anslutning till den?
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 21, 2014, 21:15
Andreas
Fjällen är inte statligt finansierad från hela svenska folket.

Absolut. Min liknelse är inte 1:1. Vad jag ville peka på är dock att vi alla måste välja bort vissa saker när vi väljer vart vi vill bo, oavsett av om det är natur eller kulturinstitutioner. Det finns tex massor av fantastiska nationalparker som är statligt finansierade som jag inte bor nära, men jag har inga problem med att stödja dem genom min skatt trots det.

Det finns inget sätt att placera ett nationalmuseum så att alla svenskar bor i närheten av det. Om vi överhuvudtaget vill ha den typen av museum så får vi acceptera det. Sen kan man förstås diskutera ifall det borde tas med i beräkningen när man bestämmer hur dessa institutioner borde finansieras.

Tunnelbanan finansierades initialt av Stockholms kommun. Senare under bygget fick landstinget skjuta till pengar, varefter staten fick slutföra och betala majoriteten.

Nja, det är inte så jag har förstått det hela. Vad jag förstår så var åtminstone all tunnelbana byggd fram till 1967 - dvs nästan hela gröna och röda linjen - helt finansierad av Stockholms stad. Senare års utbyggnad (tex blå linjen) var nog mer delfinansierade av staten, men sammanlagt är en majoritet av dagens tunnelbana lokalt finansierad.

Att säga att statliga institutioner bör ligga i Stockholm för att det bor mycket folk där är delvis logiskt. Det är som om en tunn kille och en fet betalar lika mycket för en gemensam matkasse. Sedan skall den fete ha det mesta av maten för att han är fet och därför behöver mer mat. Detta är i och för sig logiskt men inte rättvist som jag ser det. (Fet kille=Stockholm, Tunn=Övriga landet). Jag tycker att var och en skall betala för det han äter ur kassen.

Nu sa jag inte att de "bör" ligga i Stockholm, utan att det är naturligt att de ligger där så många människor som möjligt har tillgång till dem. Sen sa jag att jag dock kan tycka att för få ligger i de andra storstäderna.

Däremot så tycker jag personligen att det vore underligt att placera en nationell kulturinstitution i en mindre stad än säg Malmö. Jag har bott 9 år i Uppsala (landets 4:e största stad), och jag tror inte att den staden skulle kunna bära en nationell institution av tex Operans eller Historiskas karaktär.

Vad det gäller din liknelse så haltar väl även den betänkligt. För det första så "äter" den feta (Stockholm) inte upp mer än den smale, däremot så har han bättre tillgång till maten i påsen. Den smale har dock lika stor rätt att utnyttja maten. Sen är det nog mer korrekt att säga att de enskilda molekylerna i de båda personerna betalar lika mycket, men att den fete betalar mer sammanlagt. Och den smale består väl egentligen av massor av olika smala personer som vill äta olika saker på olika platser.

Vad jag menar är att om alla, som du säger, borde få äta det de betalar för (och ingenting mer eller mindre), så får vi göra oss av med begreppet "nationalmuseum" och helt gå över till ett regionalt system.

Det har jag aldrig sett på Historiska på Östermalm. Hur menar du att dom har löst den pedagogiska uppgiften? Vad är det övergripande och generella?

Thomas I

Om man har löst den pedagogisk delen på ett bra sätt är förstås någonting man kan ha olika uppfattningar om, men det är väl uppenbart att museet i sig ämnar visa upp en syntes av hela landets historia från isavsmältningen till tidigmedeltid? Hyllmeter av föremål från hela landet, tillsammans med kartbilder och förklarande text som försöker placera in föremålen i både sin lokala, regionala och nationella kontext. Ungefär samma sak som nationalmuseum runt om i världen gör?
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 22, 2014, 00:26
Det finns inget behov an nationalföreteelser. Det betyder bara att hela landet skall betala för stockholmarnas kulturutbud. Du får läsa på bättre om
Tunnelbanan..

Mvh Marty
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 22, 2014, 00:53

AndreasE

Ta ett glas vin, försök intala dig själv att det kunde vara värre, och bygg sen upp hoppet om att nästa vecka nog blir bättre. Så tänker iaf jag göra.....  Sen får vi se hur det blir. Vi får hålla tummarna!


Jag tycker däremot den är relevant. Jag tror sällan det centraliserade perspektivet och dito effekten är ett medvetet val. Istället tror jag det är resultat av en mängd funktioner så skulden ska inte förklaras med illvilja och egocentritet utan istället på omedvetenhet och bekvämlighet.
Och nej, alla projekt har inte lika stor chans. Även fullt jämförbbara projekt kommer bedömmas olika pga personliga relationer, mediafokus, ekonomi och bekvämlihet med mera med mera. Självklart slår det mycket kända Birka mycket höge än många andra ställen. Vår tids mediavärde får helt enkelt effekt även på historien.
Jag tror du har fel. Tusentals företag gör motsvarande flyttar av just den anledningem. Ikeas, elgigantens, Hyundais, bridgestones och många andras huvudlager för Norden  ligger numera i Jönköping trots att Stockholmsområdet är logistskt sett lika bra. Kostnaderna blev helt enkelt mindre så man har lämnat Stockholmsområdet för mer lönsamma alternativ.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet mars 22, 2014, 12:08
Jag har svårt att se nyttan med ett nationellt inriktat historiskt museum.

Det finns stora samlingar i Lund över arkeologi i Skåne som ligger arkiverat och där problemet inte är att hålla reda på fynden utan att kunna visa det. Kompetens finns det på regionnivå men det saknas budget för att visa fynden antingen digitalt eller via utställningar.

När det gäller den ursprungliga frågan finns det mängder av rapporter om grävningar i hela landet på RAÄ internetsidor samt på regionmuseer. Exploateringsgrävningar sker över hela landet.

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 22, 2014, 13:43
Det finns inget behov an nationalföreteelser. Det betyder bara att hela landet skall betala för stockholmarnas kulturutbud. Du får läsa på bättre om
Tunnelbanan..

En helt legitim åsikt. Jag delar den dock inte. Jag tror att nationella kulturinstitutioner är positiva för kulturutbudet i hela landet, och att de behövs i små länder för att det annars kommer saknas institutioner med resurser och tillräcklig status för att regelbundet dra till sig de allra bästa utövarna.

När det gäller tunnelbanan tänker jag stå på mig. Gick nyligen en dokumentär om Stockholms förändring på 50-70-talen på SVT, och där behandlas tunnelbanans utbyggnad ganska utförligt. Tyvärr så ligger den inte längre på SVTPlay, men den heter "Spelet om Stockholm" och sändes i två delar runt nyår. Den är gjord av Anders Wahlgren, veteran med 40 år av dokumentärfilmer bakom sig.

Men om du kan bevisa motsatsen så visst, då får jag ge mig. Förresten, i den utbyggnad av tunnelbanan som nu ska bli av kommer staten stå för ca 20% av kostnaden.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 22, 2014, 13:46
Och nej, alla projekt har inte lika stor chans. Även fullt jämförbbara projekt kommer bedömmas olika pga personliga relationer, mediafokus, ekonomi och bekvämlihet med mera med mera. Självklart slår det mycket kända Birka mycket höge än många andra ställen. Vår tids mediavärde får helt enkelt effekt även på historien.

De faktorerna spelar alltid roll när det handlar om bedömningar och inte ren lottning. Och visst, just Birka har en fördel i och med att det är namnkunnigt. Men återigen, utan att visa att projekt i Stockholmsområdet regelbundet får anslag samtidigt som projekt i andra delar av landet inte får det, så är ett finansierat projekt om Birka inte bevis på någon systematisk förfördelning.

Nu publicerar Riksbankens jubileumsfond en lista på alla projekt man gett pengar till. En snabb titt där visar att 19 arkeologiska projekt fått pengar. Av de handlar två om Birka (ett var en analys av djurben från Birka och så det aktuella projektet). Två handlar om norra Sverige/Skandinavien, ett handlar om kontakter mellan Finland och Mälardalen, ett handlar om kollektivgravar från stenåldern i Västsverige, ett handlar om järnålder i Mellansverige (södra Norrland), två handlar om Skandinavien mer generellt, ett handlar om förhistoriskt DNA, fem handlar om arkeologi utanför Skandinavien och resten är teoretiska.

Jag tror du har fel. Tusentals företag gör motsvarande flyttar av just den anledningem. Ikeas, elgigantens, Hyundais, bridgestones och många andras huvudlager för Norden  ligger numera i Jönköping trots att Stockholmsområdet är logistskt sett lika bra. Kostnaderna blev helt enkelt mindre så man har lämnat Stockholmsområdet för mer lönsamma alternativ.

Men det är en helt annan sak. Vanliga lagerlokaler går inte att jämföra med museala lager. De behöver inte vara klimatkontrollerade, de behöver inga laboratorium i anslutning osv. För företag som ska lagra stora kvantiteter vanliga varor är det markpriser och möjligheterna att bygga stort som spelar roll. Deras lokaler är dessutom relativt billiga byggen, så vinsten på en flytt blir snabbt högre än kostnaden att bygga nytt. Ett museums lagerlokaler är väldigt annorlunda. Dyra att bygga och driva, oavsett markkostnader. De behöver dessutom ligga inte allt för lång från själva museet, för att främja forskning på materialet. Ett stort företag kan som bekant utan problem ha sitt huvudkontor på en annan kontinent än sina lagerlokaler. De flesta av de företag du nämnde har sina huvudkontor i större städer.

När det gäller företag så beror nog val av plats för tex lager ofta på att man blivit aktivt uppvaktad av kommunen ifråga, med olika förmånliga löften om man flyttar just dit.

Jag har svårt att se nyttan med ett nationellt inriktat historiskt museum.

Ok. Tja, så kan man känna. Själv tycker jag att det är självklart att ett land har ett nationellt arkeologiskt/historiskt museum, där man kan representera och visa upp hela landets historia både för den egna befolkningen och besökare från andra länder. Personligen så ser jag alltid till att besöka sådana museum när jag är utomlands.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet mars 22, 2014, 15:12
Andreas: Kompetens att sköta historiska fynd finns på flera platser i landet och även lämpliga lagerlokaler.

Sundsvall klara väl av fynden från Högom?

Runt Stockholm tycker jag det är bättre om Birka hade tagit ansvar för Vikingatiden i Mälardalen och Uppsala kanske tidigare perioder. Nu finns det tre museer med överlappande uteställningar.

Till grävfrågan och vilka forskningsgrävningar som utförs eller utförts de senaste 20 åren. Jag kommer på dessa men det finns säkert fler:

-Birka: Finansierat av familjen Rausing. Har det kommit mer pengar senare?

-Västra Vång i Blekinge. Jag vet inte hur detta finansieras?

-Sandbyborg på Öland. Finansiering?

-Motalas stenåldersprojekt. Finansiering?

-Österlen och järnåldersplatsen Maletofta. Här är det frivilliga som har grävt.

-Österlen och kusten utanför Ravlunda. Ett marinarkeologiskt projekt om stenålderslämningar på havsbotten. Jag är osäker på finansieringen.

-Finnestorp Västergötland. Finansiering?

-Uppåkra Skåne. Grävningar fram tills 2006 finansierades av familjen Rausing. Efter detta sker grävningar som 4 veckors utbildningsgrävningar för mastersstudenter. RAÄ är med i markundersökningsprojektet runt Uppåkra.

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 22, 2014, 22:03
Andreas: Kompetens att sköta historiska fynd finns på flera platser i landet och även lämpliga lagerlokaler.

Sundsvall klara väl av fynden från Högom?

Absolut. Ingen har sagt någonting annat. Som jag själv har påpekat så finns det länsmuseum i alla landets län som har arkeologiska utställningar och samlingar.

Däremot så saknar dessa i alla fall jag känner till kapacitet (och vilja) att ta över delar av Historiska Museets samlingar som består av 10 miljoner föremål. Det är en enorm samling. Sen har Historiska i sin roll som ansvarsmuseum inom arkeologi sådan expertis som inte går att uppehålla lokalt ute på länsmuseerna.

Nu är det inte de aspekterna som är huvudargument för nationella museums existens.

Runt Stockholm tycker jag det är bättre om Birka hade tagit ansvar för Vikingatiden i Mälardalen och Uppsala kanske tidigare perioder. Nu finns det tre museer med överlappande uteställningar.

Birka? Menar du inte Stockholms läns museum? Birka ligger på en ganska otillgänglig ö som i stort sett är stängd på vinterhalvåret. Sen förstår jag inte riktigt vad du menar. Mälardalen består av ett antal olika län, alla med länsmuseum. Deras utställningar är lokala för respektive län. Det finns inget museum fokuserat på "Mälardalen" som region.

-Västra Vång i Blekinge. Jag vet inte hur detta finansieras?

Delvis exploateringsundersökningar för ett vattenreningsprojekt, delvis forskningsprojekt utfört av Blekinge Museum i samarbete med Södertörns Högskola.

-Sandbyborg på Öland. Finansiering?

Ett forskningsprojekt som drivs av Kalmar läns museum. Troligtvis finansierad av museet.

-Motalas stenåldersprojekt. Finansiering?

Ett stort exploateringsprojekt orsakats av att en ny järnvägsbro byggts över Motala ström. Trafikverket står för finansieringen.

-Finnestorp Västergötland. Finansiering?

Så här står det på projektets hemsida (http://www.finnestorp.se/arkeologifinnestorp.aspx):

Citera
De som har finansierat projektet under 2000-talets forskningsundersökningar är följande:

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser
Berit Wallenbergs stiftelse
Lennart J. Hägglunds Stiftelse
Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Västergötlands fornminnesförening
Fornminnesföreningen i Göteborg
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 23, 2014, 13:55
De faktorerna spelar alltid roll när det handlar om bedömningar och inte ren lottning. Och visst, just Birka har en fördel i och med att det är namnkunnigt. Men återigen, utan att visa att projekt i Stockholmsområdet regelbundet får anslag samtidigt som projekt i andra delar av landet inte får det, så är ett finansierat projekt om Birka inte bevis på någon systematisk förfördelning.

Nu publicerar Riksbankens jubileumsfond en lista på alla projekt man gett pengar till. En snabb titt där visar att 19 arkeologiska projekt fått pengar. Av de handlar två om Birka (ett var en analys av djurben från Birka och så det aktuella projektet). Två handlar om norra Sverige/Skandinavien, ett handlar om kontakter mellan Finland och Mälardalen, ett handlar om kollektivgravar från stenåldern i Västsverige, ett handlar om järnålder i Mellansverige (södra Norrland), två handlar om Skandinavien mer generellt, ett handlar om förhistoriskt DNA, fem handlar om arkeologi utanför Skandinavien och resten är teoretiska.

Men det är en helt annan sak. Vanliga lagerlokaler går inte att jämföra med museala lager. De behöver inte vara klimatkontrollerade, de behöver inga laboratorium i anslutning osv. För företag som ska lagra stora kvantiteter vanliga varor är det markpriser och möjligheterna att bygga stort som spelar roll. Deras lokaler är dessutom relativt billiga byggen, så vinsten på en flytt blir snabbt högre än kostnaden att bygga nytt. Ett museums lagerlokaler är väldigt annorlunda. Dyra att bygga och driva, oavsett markkostnader. De behöver dessutom ligga inte allt för lång från själva museet, för att främja forskning på materialet. Ett stort företag kan som bekant utan problem ha sitt huvudkontor på en annan kontinent än sina lagerlokaler. De flesta av de företag du nämnde har sina huvudkontor i större städer.

När det gäller företag så beror nog val av plats för tex lager ofta på att man blivit aktivt uppvaktad av kommunen ifråga, med olika förmånliga löften om man flyttar just dit.

Ok. Tja, så kan man känna. Själv tycker jag att det är självklart att ett land har ett nationellt arkeologiskt/historiskt museum, där man kan representera och visa upp hela landets historia både för den egna befolkningen och besökare från andra länder. Personligen så ser jag alltid till att besöka sådana museum när jag är utomlands.


Birkaprojektet nämndes som exempel på att satsningar visst görs i Mälardalen, det var inte nämnt som ett bevis på orättvisa.
Utlokaliserade logistikföretag var ett exempel på att man faktiskt flyttar.  Och visst, i många fall är det skillnad på lokalernas utformning, men det ska inte antas att logistiklokalerna alltid är lador med hyllor.  Ett automatplocklager på Ikea är en mycket avancerad inrättning, och mycket stor. Med en sådan anläggning i historiskas lager skulle du ha valfria fem objekt packade i en kartong på mindre än 3 minuter  ;D   Det jag ville säga var att det nog inte är så att en arkeolog, eller speditör, i en hanvändning kn avgöra vad som är lönsamt eller inte...
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Skoglar skrivet mars 23, 2014, 16:29
Hmm

Kommunikationsmässigt är Stockholm mer centralt än någon annan ort i riket. Var fjärde-femte svensk kan vara i centrala Stockholm på en timme. Oslagbart.
Prognosen fram till 2030 är 3,5-4,0 miljoner i Mälardalsregionen...
Flertalet av de cirka 1,2 miljonerna som lär bo i Norrland har lättare att ta sig till Uppsala/Stockholm än någon annan stad i övriga landet (alltså ickenorrland).

En annan viktig fråga är kompetensförsörjningen. Arbetsmarknaden i större och tätare befolkningscentra som Storgöteborg, Mälardalen eller Öresundsregionen har bättre möjligheter att tillhanda olika kompetenser än små och medelstora städer. Fler än en myndighet som utlokaliserats de senaste åren har haft bekymmer med personalförsörjningen och samma sak borde väl gälla de museer som till äventyrs har arbetat upp en kompetens.

Man kan se de stora lagerbyggnader som byggts upp i Värnamo-Jönköpingsområdet, när man passerar längs E4. Det verkar vara en vettig lokalisering, givet närheten till samtliga tre storstadsregioner i landet. Men bokhyllor och TV-apparaters resebeteende överensstämmer inte alltid med människors...

Samtidigt kan jag i viss mån hålla med om att det går att göra mer för spridningen över landet. Som exempel Arsenalen i Strängnäs (P10), vårt nationella pansarmuseum. Bekvämt för mig som kan komma dit på drygt en timme, men kanske hade Skövde (P4) eller ännu bättre Skåne med Hässleholm/Kristianstad/Ystad (P2, P6, P7) varit bättre val.

 
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Frågvis Amatör skrivet mars 23, 2014, 17:05
Till listan om forskningsgrävningar, förutom de som Andreas informerade om som exploateringsgrävningar, undrar jag över Varnhems klosterkyrka i Västergötland, vid kyrkkullen. Det var en grävning utförd mellan 2005 och 2007 där man hittade rester av en träkyrka från 800-talet e.Kr. och en stenkyrka från 1040 e.Kr.

Vem finansierade detta och varför startades grävningen?

Thomas I
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 23, 2014, 19:11
På initiativ av personer på Västergötlands museum (Maria Vretemark) och betalades av Sparbanken i Skara.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 23, 2014, 20:47
Hmm

Kommunikationsmässigt är Stockholm mer centralt än någon annan ort i riket. Var fjärde-femte svensk kan vara i centrala Stockholm på en timme. Oslagbart.
Prognosen fram till 2030 är 3,5-4,0 miljoner i Mälardalsregionen...
Flertalet av de cirka 1,2 miljonerna som lär bo i Norrland har lättare att ta sig till Uppsala/Stockholm än någon annan stad i övriga landet (alltså ickenorrland).

En annan viktig fråga är kompetensförsörjningen. Arbetsmarknaden i större och tätare befolkningscentra som Storgöteborg, Mälardalen eller Öresundsregionen har bättre möjligheter att tillhanda olika kompetenser än små och medelstora städer. Fler än en myndighet som utlokaliserats de senaste åren har haft bekymmer med personalförsörjningen och samma sak borde väl gälla de museer som till äventyrs har arbetat upp en kompetens.

Man kan se de stora lagerbyggnader som byggts upp i Värnamo-Jönköpingsområdet, när man passerar längs E4. Det verkar vara en vettig lokalisering, givet närheten till samtliga tre storstadsregioner i landet. Men bokhyllor och TV-apparaters resebeteende överensstämmer inte alltid med människors...

Samtidigt kan jag i viss mån hålla med om att det går att göra mer för spridningen över landet. Som exempel Arsenalen i Strängnäs (P10), vårt nationella pansarmuseum. Bekvämt för mig som kan komma dit på drygt en timme, men kanske hade Skövde (P4) eller ännu bättre Skåne med Hässleholm/Kristianstad/Ystad (P2, P6, P7) varit bättre val.


Givetvis är det s även  om det är mindre frågan om kommunikationer än om var folk faktisk bor.
Sen det där med kompetens, det har jag hört till leda och det tror jag inte ett dugg på. Runt om i landet finns en mängd verksamheter som kräver spetskompetens i världsklass t.ex. flygplansbygge i Linköping och dataspelsutveckling i Växjö. På det stora hela finns inget som säger att övriga Sverige inte skulle ha kompetens nog!  Det hela handlar i så fall om korta övergångsperioder, och troligen framförallt o folk som inte vill flytta som uttalar sig.  När sprängämnesinspektionen skulle flytta fanns farhågor för kompetensbrist trots att flytten skulle gå till Karlskoga....  ähmmmmm....
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 24, 2014, 00:33
Birkaprojektet nämndes som exempel på att satsningar visst görs i Mälardalen, det var inte nämnt som ett bevis på orättvisa.

Jag tror inte att någon trodde att det inte görs några forskningssatsningar alls i Mälardalen? Trådens kontext antyder att exemplet skulle illustrera Mälardalens förfördelning.

Utlokaliserade logistikföretag var ett exempel på att man faktiskt flyttar.  Och visst, i många fall är det skillnad på lokalernas utformning, men det ska inte antas att logistiklokalerna alltid är lador med hyllor.  Ett automatplocklager på Ikea är en mycket avancerad inrättning, och mycket stor. Med en sådan anläggning i historiskas lager skulle du ha valfria fem objekt packade i en kartong på mindre än 3 minuter  ;D   Det jag ville säga var att det nog inte är så att en arkeolog, eller speditör, i en hanvändning kn avgöra vad som är lönsamt eller inte...

Men det är väl väldigt svårt att jämföra vinstdrivande företag med museum? Ikeas kalkyl ser väldigt annorlunda ut än ett museums. Att bygga ett nytt lager för ett museum handlar om 100-tals miljoner kr ur skattebetalarnas fickor. Visst, kanske blir hyran lägre (dock långt ifrån säkert - nyproduktion brukar leda till höga hyror), men till skillnad från vinstdrivande företag så får man inte andra ekonomiska vinster (tex större kapacitet, snabbare packning på grund av nya maskiner osv). Om museet behöver ett nytt lager - ja då är förstås en flytt ett möjligt alternativ.

Om Historiska ansåg sig kunna tjäna massor med pengar på att flytta till Jönköping utan att nackdelarna övervägde fördelarna, skulle inte någon tjänsteman föreslagit det vid det här laget?

Givetvis är det s även  om det är mindre frågan om kommunikationer än om var folk faktisk bor.

Men det är väl tillgängligheten som är det viktiga? Att så många människor som möjligt ska ha tillgång till dessa statligt finansierade institutioner? Och som du själv erkänner så är Stockholm överlägset bäst utifrån det perspektivet.

Sen bor ju faktiskt väldigt många människor i Stockholm och dess omgivande län. Det är handlar knappast om någon begränsad "elit" som har tillgång till dessa saker.

Observera, jag säger inte att allting ska vara i Stockholm. Jag tycker absolut att vi borde sprida ut dem lite mer mellan de större städerna.

Däremot så tror jag inte så mycket på kompetensargumentet. Visst, det är en liten bransch, så kompetensen finns inte överallt. Samtidigt betyder det att kompetensen som finns är ganska flyttvillig, då det inte svämmar över av jobbtillfällen.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 24, 2014, 10:39
Jag tror inte att någon trodde att det inte görs några forskningssatsningar alls i Mälardalen? Trådens kontext antyder att exemplet skulle illustrera Mälardalens förfördelning.

Men det är väl väldigt svårt att jämföra vinstdrivande företag med museum? Ikeas kalkyl ser väldigt annorlunda ut än ett museums. Att bygga ett nytt lager för ett museum handlar om 100-tals miljoner kr ur skattebetalarnas fickor. Visst, kanske blir hyran lägre (dock långt ifrån säkert - nyproduktion brukar leda till höga hyror), men till skillnad från vinstdrivande företag så får man inte andra ekonomiska vinster (tex större kapacitet, snabbare packning på grund av nya maskiner osv). Om museet behöver ett nytt lager - ja då är förstås en flytt ett möjligt alternativ.

Om Historiska ansåg sig kunna tjäna massor med pengar på att flytta till Jönköping utan att nackdelarna övervägde fördelarna, skulle inte någon tjänsteman föreslagit det vid det här laget?

Men det är väl tillgängligheten som är det viktiga? Att så många människor som möjligt ska ha tillgång till dessa statligt finansierade institutioner? Och som du själv erkänner så är Stockholm överlägset bäst utifrån det perspektivet.

Sen bor ju faktiskt väldigt många människor i Stockholm och dess omgivande län. Det är handlar knappast om någon begränsad "elit" som har tillgång till dessa saker.

Observera, jag säger inte att allting ska vara i Stockholm. Jag tycker absolut att vi borde sprida ut dem lite mer mellan de större städerna.

Däremot så tror jag inte så mycket på kompetensargumentet. Visst, det är en liten bransch, så kompetensen finns inte överallt. Samtidigt betyder det att kompetensen som finns är ganska flyttvillig, då det inte svämmar över av jobbtillfällen.


Förfördelningen motsades genom att påpeka bristen på statliga projekt i området, vilket Birkaprojektet skulle illustrera inte är riktigt sant!


Nej, jag är inte övertygad om att en tjänsteman hade påpekat detta. Dels för att det saknas vilja att utlokalisera sig själv, och dels för att jag tror att SHMM inte riktigt har kompetensen för att göra så högst avancerade beräkningar av ekonomi.   Jag vill poängtera att jag inte förespråkar en flytt till logistikcentret i Jönköping. Jag ser ingen nytta med det, tvärtom. Däremot så skulle jag gärna se ett antal filialer runt om i landet!
Jag håller med, mycket folk bor i området varför det är fullt försvarbart att finnas där.  Men, vad som är riktigt intressant skiftar ju runt om i landet. Om vi fortsätter med min hemkommun så kan man med en gnutta humor säga att här är vi extra intresserade av kyrkor. Här skulle då SHMM kunna driva filial med ett kyrkohistoriskt museum som visar många av de föremål, t.ex. från Svarttorps gamla kyrka, som idag bara ligger i förråd till ingens glädje alls. Här finns till stor del en "ny publik" som bidrar med nya intäkter, däribland en hel del turister.  Med samma inslag av humor hamnar givetvis ett jordbrukshistoriskt museum i Skövde, ett fiskehistoriskt i Gävle , och kanske ett i Skanör också, det får bli ett för sill och ett för strömming alltså. I Visby blir det ett handelshistoriskt och så vidare. Det går nog att komma på ett dussin självklara val av det här slaget där man får en lokal förankring som "highlightar" vår gemensamma historia.
Jag glömde visst det mest självklara


Visingsös sveakungshistoriska museum! ;D

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Njalsdotter skrivet mars 24, 2014, 15:30
När det gäller statliga verk så försörjer sig mellan 11-15 procent av Stockholmarna på statligt finansierade arbeten. Därtill måste man ju lägga taxiverksamhet, restaurangverksamhet, advokatbyråer, reklambyråer  som indirekt bekostas av dessa verk och riksdag och regering. Att alla tre rikstäckande TV-kanaler sänds från Stockholm undgår ingen som bor utanför staden då det ibland är väldigt inskränkt rapportering såsom att om man på nyhetsredaktionen vill ha allmänhetens åsikt så ställer man sig på Kungsgatan i Stockholm och om man i barnprogrammen någon gång gör ett reportage utanför Stockholm, ja då sänds det från Norrland då många är inflyttade Norrlänningar. När man ger väderprognoser så har man numera myntat begreppet "Östersjölandskapen" som jag tror Anders på TV4 började med, och det nämns väldigt ofta hur vädret varit i Stockholm och hur det ska bli. Något som knappast intresserar Helsingborgsbor, som liksom Västkustbor numera tittar på YR-s hemsida från Norge för väderrapportering eller Danska väderlekstjänsten som inte är så inskränkt. Det hade varit uppfriskande med fler inslag och rapporter från Skåne eller Halland där ändå nästan var femte svensk bor. Mest lustigt är när nyhetsankaren säger - Hur blir vädret nu på sportlovet ? och då har södra sverige redan haft sportlov två veckor tidigare. Summa sumarum är TV-sändingarna en enda stor statligt finansierad reklamkampanj som genererar i ännu mer inflyttning till Stockholm. Självklart kan en mängd verk flytta, är man intresserad av att exempelvis arbeta med arkeologi så borde man vara flyttningsbenägen som man kräver av Norrlänningarna. Det är inte bra att utarma övriga landet på dessa intressanta jobb, det blir dessutom inskränkt och genererar i slutändan till fel beslut då man självklart tenderar att ha svårt att se bortom horisonten som bekant.

Andreas E räknade upp de av staten finansierade nya satsningarna, för mig lät det väldigt Mälardalsfixerat det också. Hade RAÄ legat i Lund eller Jönköping som ligger väldigt bra till rent befolkningsmässigt rättvist så hade listan med stor säkerhet varit annorlunda. Jag kan inte förstå hur det kan vara av riksintresse att ha en så vinklad analys av just Mälarområdet, jag tror helt enkelt inte att RAÄ har klart för sig hur befolkningsfördelningen såg ut för bara 1000 år sedan, det menar jag är ett tydligt exempel på den inskränkthet som finns. Jag har t.o.m mailat RAÄ om detta, uppmanar fler att göra det
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Skoglar skrivet mars 24, 2014, 16:37
Sen det där med kompetens, det har jag hört till leda och det tror jag inte ett dugg på. Runt om i landet finns en mängd verksamheter som kräver spetskompetens i världsklass t.ex. flygplansbygge i Linköping och dataspelsutveckling i Växjö. På det stora hela finns inget som säger att övriga Sverige inte skulle ha kompetens nog!  Det hela handlar i så fall om korta övergångsperioder, och troligen framförallt o folk som inte vill flytta som uttalar sig.  När sprängämnesinspektionen skulle flytta fanns farhågor för kompetensbrist trots att flytten skulle gå till Karlskoga....  ähmmmmm....

Naturligtvis har vi olika kunskapskluster på flera områden utanför Mälardalen, du ger några bra exempel. Men testa kompetensargumentet - som du inte tror ett dugg på - så här.

Om SAAB beslutar sig att flytta sin flygverksamhet till - säg Örnsköldsvik - och personalenkäter på företaget ger svaret att 80% eller fler inte har för avsikt att följa med i flytten, anser du att det påverkar SAAB:s spetskompetens eller saknar det helt betydelse, går lika bra ändå?


Andreas E räknade upp de av staten finansierade nya satsningarna, för mig lät det väldigt Mälardalsfixerat det också. Hade RAÄ legat i Lund eller Jönköping som ligger väldigt bra till rent befolkningsmässigt rättvist så hade listan med stor säkerhet varit annorlunda. Jag kan inte förstå hur det kan vara av riksintresse att ha en så vinklad analys av just Mälarområdet, jag tror helt enkelt inte att RAÄ har klart för sig hur befolkningsfördelningen såg ut för bara 1000 år sedan, det menar jag är ett tydligt exempel på den inskränkthet som finns. Jag har t.o.m mailat RAÄ om detta, uppmanar fler att göra det

Jo, jag gick genom hela tråden, och kom fram till att du måste avse inlägg #53. Rätta mig om jag har fel.

Jag gick genom listan som presenterades där och fann 15 projekt, varav 1 avser Alvastra, 2 Birka och 12 tycks vara utan geografisk koppling. Är detta vad du kallar "väldigt Mälardalsfixerat"?

Sedan är det väl allmänt känt att flertalet arkeologiska utgrävningar styrs av de behov som uppstår vid exploateringar, vägbyggen, etc. Detta gynnar främst Mälardalen, Västskåne och Göteborgsregionen.

Visst kan man diskutera inriktningen på landets infrastruktursatsningar, men jag tror inte att RAÄ är rätt myndighet att fatta beslut i denna typ av frågor.

 
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 24, 2014, 17:21
Naturligtvis har vi olika kunskapskluster på flera områden utanför Mälardalen, du ger några bra exempel. Men testa kompetensargumentet - som du inte tror ett dugg på - så här.

Om SAAB beslutar sig att flytta sin flygverksamhet till - säg Örnsköldsvik - och personalenkäter på företaget ger svaret att 80% eller fler inte har för avsikt att följa med i flytten, anser du att det påverkar SAAB:s spetskompetens eller saknar det helt betydelse, går lika bra ändå?Nja nu är det ju inte riktigt så enkelt.


För det första så väljer man ju inte ort genom att kasta pil på kartan. Och för det andra så är ju siffran på 80% påhittad. Personer med absolut nyckelkompoetens följer med i ganska hög utsträckning.

Men visst finns det svårigheter med detta med en flytt, inte tu tal om det. Men om vi vänder på det igen, så inte skulle det drälla av avancerade flyygplanskonstruktörer i Stockholm heller? Där finns ingen gigantisk kompetenspool att ösa akademiker och ingengörer ifrån. Tvärtom så tillgodoses Stockholms behov av sådana till stor del av inflyttning.  Samma sak gäller ju för SAABs anläggning i Linköping, och även deras mindre kända i Jönköping. Så på sikt kan man nog utan problem anta att spetskompetensen kommer dit den behöver komma, och runt denna byggs lokala kompetenser upp, vare sig det är i Stockholm eller Örnsköldsvik
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Skoglar skrivet mars 24, 2014, 17:41

Nja nu är det ju inte riktigt så enkelt.


För det första så väljer man ju inte ort genom att kasta pil på kartan. Och för det andra så är ju siffran på 80% påhittad. Personer med absolut nyckelkompoetens följer med i ganska hög utsträckning.

De statliga verk som har utlokaliserats har väl inte upplevt det?
Jag vet av egen erfarenhet från den privata sektorn att en större flytt lätt kan urarta till en kvalificerad förstörelse av kunskapskapital och det är sällan lönsamt, såvida man inte är en konkurrent, förståsTitel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 24, 2014, 18:43
Förfördelningen motsades genom att påpeka bristen på statliga projekt i området, vilket Birkaprojektet skulle illustrera inte är riktigt sant!

Nja, vad jag skrev var att det inte har gjort några större arkeologiska insatser på Birka sedan 90-talet, som svar på Njalsdotters totala felkaraktärisering av situationen inom den arkeologiska forskningen i Stockholmsområdet.

Jag håller med, mycket folk bor i området varför det är fullt försvarbart att finnas där.  Men, vad som är riktigt intressant skiftar ju runt om i landet. Om vi fortsätter med min hemkommun så kan man med en gnutta humor säga att här är vi extra intresserade av kyrkor. Här skulle då SHMM kunna driva filial med ett kyrkohistoriskt museum som visar många av de föremål, t.ex. från Svarttorps gamla kyrka, som idag bara ligger i förråd till ingens glädje alls. Här finns till stor del en "ny publik" som bidrar med nya intäkter, däribland en hel del turister.  Med samma inslag av humor hamnar givetvis ett jordbrukshistoriskt museum i Skövde, ett fiskehistoriskt i Gävle , och kanske ett i Skanör också, det får bli ett för sill och ett för strömming alltså. I Visby blir det ett handelshistoriskt och så vidare. Det går nog att komma på ett dussin självklara val av det här slaget där man får en lokal förankring som "highlightar" vår gemensamma historia.

Nu är väl dock just iden att det är det här länsmuseerna är till för. Tanken är att de inte bara ska ställa ut "egna" föremål, utan även låna föremål från Historiska för speciella utställningar. Men den delen av SHMM:s jobb kan man säkert förbättra.

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 24, 2014, 18:56
Att alla tre rikstäckande TV-kanaler sänds från Stockholm undgår ingen som bor utanför staden då det ibland är väldigt inskränkt rapportering såsom att om man på nyhetsredaktionen vill ha allmänhetens åsikt så ställer man sig på Kungsgatan i Stockholm och om man i barnprogrammen någon gång gör ett reportage utanför Stockholm, ja då sänds det från Norrland då många är inflyttade Norrlänningar. När man ger väderprognoser så har man numera myntat begreppet "Östersjölandskapen" som jag tror Anders på TV4 började med, och det nämns väldigt ofta hur vädret varit i Stockholm och hur det ska bli. Något som knappast intresserar Helsingborgsbor, som liksom Västkustbor numera tittar på YR-s hemsida från Norge för väderrapportering eller Danska väderlekstjänsten som inte är så inskränkt. Det hade varit uppfriskande med fler inslag och rapporter från Skåne eller Halland där ändå nästan var femte svensk bor. Mest lustigt är när nyhetsankaren säger - Hur blir vädret nu på sportlovet ? och då har södra sverige redan haft sportlov två veckor tidigare. Summa sumarum är TV-sändingarna en enda stor statligt finansierad reklamkampanj som genererar i ännu mer inflyttning till Stockholm.

Tja, nu har ju dock SVT 18 lokala nyhetsprogram. Jag har då alltid kunnat kolla på lokala nyheter vart jag än varit i Sverige. Aktuellt och Rapport är rikstäckande. Att de större städerna figurerar oftare är ju inte konstigt - 1,3 miljoner Stockholmare genererar ju naturligtvis mer nyheter (bra och dåliga) än Jönköping med 90,000 invånare.

Andreas E räknade upp de av staten finansierade nya satsningarna, för mig lät det väldigt Mälardalsfixerat det också. Hade RAÄ legat i Lund eller Jönköping som ligger väldigt bra till rent befolkningsmässigt rättvist så hade listan med stor säkerhet varit annorlunda. Jag kan inte förstå hur det kan vara av riksintresse att ha en så vinklad analys av just Mälarområdet, jag tror helt enkelt inte att RAÄ har klart för sig hur befolkningsfördelningen såg ut för bara 1000 år sedan, det menar jag är ett tydligt exempel på den inskränkthet som finns. Jag har t.o.m mailat RAÄ om detta, uppmanar fler att göra det

Eh, den lista jag skev upp hade ingenting med RAÄ att göra, utan var de arkeologiska projekt som fått pengar av Riksbankens Jubileumsfond. Och inte för att spräcka din bubbla, men RAÄ ligger till stor del i Visby, inte Stockholm. Det är ett av de statliga verk som flyttades från Stockholm för några år sedan. Den arkeologiska verksamheten (UV) ligger i Stockholm, Uppsala, Linköping, Mölndal och Lund.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 24, 2014, 19:00
De statliga verk som har utlokaliserats har väl inte upplevt det?
Jag vet av egen erfarenhet från den privata sektorn att en större flytt lätt kan urarta till en kvalificerad förstörelse av kunskapskapital och det är sällan lönsamt, såvida man inte är en konkurrent, förstås

Ja, det har varit ganska problematiskt. Statliga verk som har utlokaliserats har haft jättesvårt att få personal att följa med, och viss kompetens är svår att rekrytera. Framför allt ledningen är ofta svår att flytta, så det slutar ofta med att den stannar kvar samtidigt som resten av verket flyttar.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Njalsdotter skrivet mars 24, 2014, 19:28
Jo men att RAÄ ligger i Visby är inget som stärker övriga Sveriges möjligheter när det gäller satsningar. Vilka är det som flyttat med till Visby, det är med stor säkerhet tidigare Stockholmsbor, Gotland är ju en väldigt intressant ö då den består så mycket av sten och fornlämningar som inte lika lätt hamnat under lager av gjord som i många andra delar av södra Sverige, fornlämningarna syns bättre p.ga. det. Sedan kan ju ingen säga annat än att det bor många Stockholmare på Gotland främst sommartid och koppling däremellan numera är stark.
När det gäller nyhetsrapporteringen så verkar det inte som man kan förstå vad jag och många andra menar om man själv är född och uppvuxen i Stockholm. Jag har en svägerska som är inflyttad och hon kan förstå och se den vinklade rapporteringen men oftast när hon tillbringar somrarna på andra håll, då hon slås av att det är så.
Det är svårt att inte bli hemmablind, jag tycker även att Västarvets enorma satsning på att gräva ut Gamlestan i Göteborg är svår att motivera mot vilken kulturskatt som finns att värdera i övriga Västra Götaland, men då huvudstyret finns i Göteborg så blir det mest intressant trots att det är väldigt nutida historia som är förhållandevis känd och trots att vi vet att det område som större delen av dagens Göteborg ligger på låg under vatten för 1000-2000 år sedan och alltså inte kan generera särskilt uppseendeväckande fynd. Sandarna (höjder) i Göteborg är ju däremot mycket gamla boplatser. Men jag anser att pengarna skulle använts till mer djuplodande i Lödöse, eller undersökande av Alfhems Kungsgård eller mer utgrävningar längs Göta älvs dalgång där människor bott länge. Det finns såklart andra intressanta platser också som trakterna kring Ulricehamn och Falköping.
På det hela taget verkar det numera vara mer intressant att satsa på att underöka stadslika bebyggelser i järnåldern än häftigt att tyda det nordiska spåkets utveckling i form av runor eller att gräva ut bronsålders- och stenåldersboplatser. Det är anser jag ännu ett tecken på den urbanisering som Sverige genomgått där dagens arkeologer kommer längre och längre ifrån intresset för det lilla och i stället blir upphetsade av hur stora "byarna" eller städerna om man nu kan kalla dem var. För att förstå och komma framåt krävs mer bredare syn och RAÄ-s bidrag till myntanalys är nog intressant men även den en ganska sentida och urban tråd.
Till sist kan jag ändå inte riktigt rättfärdiga att två av RAÄ-s anslag slår direkt till Birka-projektet, jag anser att det är dåligt belagt trots förhållandevis stora tidigare satsningar betydelsen av Björköorten och den korta livstiden gör också det objektet lite mindre i mina ögon. Du får ursäkta mig Andreas; men jag tror inte Birka hade rönt samma intresse om Malmö varit huvudstad. För övrigt tycker jag att det borde ges mer anslag till DNA-analys av personer i våra gravar för att få in mer info som ju är helt säker, tänk er en stor DNA-analys av en stenålderskvinna. Den kan ju uppgifter på om hon levt hela livet där hon hittades, vilka hon var släkt med (vid jämförande prov på andra individer under exempelvis bronsålder) för att se hur Sverige befolkades, det kan ju information om levnadsvillkor, sjukdomar etc. Det vore intressant om det är genomförbart.

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Marty skrivet mars 24, 2014, 19:35
Flytt av verk ger lägre personalkostnader, lägre hyror och en personal som byter jobb mer sällan (finns få jobb att byta till). Produktiviteten ökar avsevärt efter den initiala kostnaden som flytten innebär.

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 24, 2014, 20:48
De statliga verk som har utlokaliserats har väl inte upplevt det?
Jag vet av egen erfarenhet från den privata sektorn att en större flytt lätt kan urarta till en kvalificerad förstörelse av kunskapskapital och det är sällan lönsamt, såvida man inte är en konkurrent, förstås


Inte?  Har du belägg för det.  Jag vet ju vem som lät bygga huset jag bor i..... Och grannens hus också...


Visst kan en flytt gå åt pipan. Men den kan också gå bra
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 24, 2014, 21:02
Nja, vad jag skrev var att det inte har gjort några större arkeologiska insatser på Birka sedan 90-talet, som svar på Njalsdotters totala felkaraktärisering av situationen inom den arkeologiska forskningen i Stockholmsområdet.

Nu är väl dock just iden att det är det här länsmuseerna är till för. Tanken är att de inte bara ska ställa ut "egna" föremål, utan även låna föremål från Historiska för speciella utställningar. Men den delen av SHMM:s jobb kan man säkert förbättra.


Ja och jag sa att Birkaprojektet med två tjänster under flera år bör betraktas som relativt stort sett ur ett vidare perspektiv.
Va? I så fall behövs ju inte SHMM alls annat än som central lagringsplats för miljontals föremål eftersom allt annan verksamhet kan bedrivas av länsmuseerna...


Jag tror du missförstår. Visbys handelshistoriska ska givetvis forska om och visa upp handelshistoria ur ett nationellt perspektiv och hantera en delmängd av det man gör i dag i en utlokaliserad och specialiserad verksamhet.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 24, 2014, 22:46
Jo men att RAÄ ligger i Visby är inget som stärker övriga Sveriges möjligheter när det gäller satsningar. Vilka är det som flyttat med till Visby, det är med stor säkerhet tidigare Stockholmsbor, Gotland är ju en väldigt intressant ö då den består så mycket av sten och fornlämningar som inte lika lätt hamnat under lager av gjord som i många andra delar av södra Sverige, fornlämningarna syns bättre p.ga. det. Sedan kan ju ingen säga annat än att det bor många Stockholmare på Gotland främst sommartid och koppling däremellan numera är stark.

Ok, så Gotland är alltså inte tillräckligt bra? För att stockholmare kan ha flyttat med vid den flytten? Och för att många stockholmare bor på Gotland på sommaren? Ok...

När det gäller nyhetsrapporteringen så verkar det inte som man kan förstå vad jag och många andra menar om man själv är född och uppvuxen i Stockholm. Jag har en svägerska som är inflyttad och hon kan förstå och se den vinklade rapporteringen men oftast när hon tillbringar somrarna på andra håll, då hon slås av att det är så.

Ja, för om din svägerska säger det så måste det ju stämma...

Jag är inte blind. Jag ser på nyheter precis som alla andra. Att SVT har 18 lokala nyhetsprogram är ett faktum. Att Aktuellt och Rapport är rikstäckande är också ett faktum. Att nyhetsrapporteringen kommer spegla att Sveriges befolkning är koncentrerade i ett par regioner är omöjligt att komma ifrån. Sverige har, för ett geografiskt så stort land med så relativt liten befolkning, en ovanligt stark lokal nyhetsrapportering. Till skillnad från många länder, så har den svenska tidningsbranschen klarat sig relativt bra med många mindre lokaltidningar, tillsammans med en stark lokal närvaro av SVT.

Det är svårt att inte bli hemmablind, jag tycker även att Västarvets enorma satsning på att gräva ut Gamlestan i Göteborg är svår att motivera mot vilken kulturskatt som finns att värdera i övriga Västra Götaland, men då huvudstyret finns i Göteborg så blir det mest intressant trots att det är väldigt nutida historia som är förhållandevis känd och trots att vi vet att det område som större delen av dagens Göteborg ligger på låg under vatten för 1000-2000 år sedan och alltså inte kan generera särskilt uppseendeväckande fynd. Sandarna (höjder) i Göteborg är ju däremot mycket gamla boplatser. Men jag anser att pengarna skulle använts till mer djuplodande i Lödöse, eller undersökande av Alfhems Kungsgård eller mer utgrävningar längs Göta älvs dalgång där människor bott länge. Det finns såklart andra intressanta platser också som trakterna kring Ulricehamn och Falköping.

Undersökningarna av Gamlestan är exploateringsundersökningar. De har alltså ingenting att göra med vart man väljer att "satsa pengar", då dessa undersökningar finansieras av exploatörerna och utförs i enlighet med fornminneslagen. De tar inte pengar från någon annan arkeologisk forskning.

Till sist kan jag ändå inte riktigt rättfärdiga att två av RAÄ-s anslag slår direkt till Birka-projektet, jag anser att det är dåligt belagt trots förhållandevis stora tidigare satsningar betydelsen av Björköorten och den korta livstiden gör också det objektet lite mindre i mina ögon. Du får ursäkta mig Andreas; men jag tror inte Birka hade rönt samma intresse om Malmö varit huvudstad.

För tredje gången... Birkaprojektet finansieras inte av RAÄ, utan av Riksbankens Jubileumsstiftelse.

Och att ens försöka argumentera bort Birkas betydelse är... meningslöst. Birka hade varit lika omtalat även om Malmö var huvudstad, för det är en arkeologiskt otroligt intressant plats. Verkligen ingen ifrågasätter det.

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 24, 2014, 22:51
Va? I så fall behövs ju inte SHMM alls annat än som central lagringsplats för miljontals föremål eftersom allt annan verksamhet kan bedrivas av länsmuseerna...

Eh, hur tänker du då? Att man kan sammarbeta med länsmuseerna för att sätta up tillfälliga utställningar påverkar ju inte Historiska Museets huvudutställning.
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Skoglar skrivet mars 24, 2014, 22:51
Inte?  Har du belägg för det.

Belägg och belägg. Men det finns väl inga tydliga skäl att fira högljutt om man är skattebetalare:

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1888/RiR_2009_30.pdf

Sid 85. Slutsatser.

Det kan vara bra att hålla i huvudet att detta handlade om orter som nyss blivit av med regementen (Karlstad & Östersund) vilket gjorde förutsättningarna för en flytt särskilt gynnsamma. Men för att den situationen ska kunna uppstå igen, måste vi väl först bygga upp en försvarsmakt...

Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 24, 2014, 23:17
Eh, hur tänker du då? Att man kan sammarbeta med länsmuseerna för att sätta up tillfälliga utställningar påverkar ju inte Historiska Museets huvudutställning.
Eh, hur tänker du nu?  Varför ska just det som är utställt på historiska museet ha en sådan särskild ställning att just det ska hanteras av SHMM medan de exemplen som jag nämnde passar bäst hos länsmuseerna? På vilket sätt är det mer relevant för SHMM att ställa ut material om Heliga Birgitta i Stockholm än i Vadstena? På vilket sätt skulle det vara fel av SHMM att hålla utställningen Massakern vid muren i Visby?
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: immo skrivet mars 24, 2014, 23:23
Rightfully research related to Birka-Hovgården receives particular interest and funding, not only because it is a UNESCO World Cultural Heritage Site but as well because there exist very few other “Viking Age”/Scandinavian Iron Age settlement and trading places that are similarly well preserved and rich in archaeological terms. Consider Ribe, Dorestad, York, Hedeby, or Kaupang and you will understand why one would like to work on Björkö and Adelsö. Not to mention the very idyllic scenery once the tourists have gone for the day – actually we do not consider it work being there.

In order not to be accused for a 08-centric perspective (I was told that this could happen) and since there exists a similarly fascinating site in Scania, we have deliberately selected two Iron Age case study sites in Sweden in order to develop, test and demonstrate large-scale archaeological prospection methods and technologies:  the case study Birka-Hovgården (http://lbi-archpro.org/cs/birka/) as well as the case study Uppåkra (http://lbi-archpro.org/cs/uppakra), which thanks to the wide open agriculturally used fields offers entirely new approaches (Quad bike rides at 70 km/hr mapping square kilometres rather than hectares).

These case studies are on a par with the mapping of the entire area that is visible from the main monument at Stonehenge (http://lbi-archpro.org/cs/stonehenge/) (the so called Stonehenge envelope), currently our other UNESCO World Cultural Heritage Site.
 
This ground-breaking (not literally) research is funded by an international research consortium (http://archpro.lbg.ac.at/partners/partners-lbi-archpro) including the Swedish partners Riksantikvarieämbetet UV, Lund University and MALÅ Geoscience, with support of the Torsten Söderberg Stiftelse.

I can think of many more exiting archaeological sites in Sweden, where to conduct rewarding and fun new projects. Could anybody with some spare cash please come forward. Ingvar?
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 24, 2014, 23:33
No prob Immo, just write to Riksbankens Jubileumsfond and you will get the money! ;D ;D ;D
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: AndreasE skrivet mars 24, 2014, 23:52
Eh, hur tänker du nu?  Varför ska just det som är utställt på historiska museet ha en sådan särskild ställning att just det ska hanteras av SHMM medan de exemplen som jag nämnde passar bäst hos länsmuseerna? På vilket sätt är det mer relevant för SHMM att ställa ut material om Heliga Birgitta i Stockholm än i Vadstena? På vilket sätt skulle det vara fel av SHMM att hålla utställningen Massakern vid muren i Visby?

Ingen har sagt att det skulle vara fel av SHMM att hålla utställningen om slaget vid Visby på plats i Visby, eller att det inte skulle passa med en utställning om Heliga Birgitta i Vadstena.

Just "Massakern vid muren" är ett samarbete mellan Historiska och bland annat Gotlands Museum. Gotlands Museum har redan en egen utställning om slaget, "1361 - Striden om Gotland" som öppnade 2012.

Varför vissa föremål finns på SHMM och inte på länsmuseerna varierar. Det mesta hamnade på SHMM innan länsmuseerna existerade, då SHMM var vart det mesta hamnade under 1700-talet, 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Vid dagens arkeologiska undersökningar görs en så kallad "fyndfördelning" av RAÄ.

Så här kan man läsa i en skrift från RAÄ (http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/Avsnitt-7-Vägledning-till-Arkeologiskt-fyndmaterial1.pdf):

Citera
I 2 kap. 17 § KML ges Riksantikvarieämbetet ansvar för att besluta om fyndfördelning, d.v.s. hos vilket museum ett fyndmaterial ska placeras. Syftet med fyndfördelningen är att uppnå en optimal placering av fynden. Riksantikvarieämbetets arbete sker löpande och i ett nära samarbete med omkring 30-35 svenska museer. Målsättningen är att så långt möjligt placera fynden i enlighet med museernas önskemål, hos museer som uppfyller kravet på att kunna vårda fynden för framtiden och där fyndmaterialet har störst anknytning. Arbetet med fyndfördelningen sker utifrån ett långsiktigt perspektiv, i samklang med uppbyggnaden av museernas samlingar.

Äganderätten till materialet styrs av fyndfördelningsbeslutet. Museer som får arkeologiska fynd genom fyndfördelning tar därför också på sig ett långsiktigt ansvar för materialets vård, förvaring och bruk. Fynd som tillförs ett statligt museum ägs även fortsättningsvis av staten medan fynd som fördelas till andra, icke-statliga museer övergår i mottagande museums ägo. Beslutet är juridiskt bindande och kan inte överklagas. Det är därför viktigt att Riksantikvarieämbetet för en dialog med de mottagande museerna kring materialet innan fyndfördelningsbeslutet tas. Museerna anmäler önskemål om förvärv av fyndmaterial efter dialog med Riksantikvarieämbetet, men generella önskemål om fynd kan också lämnas till Riksantikvarieämbetet på förhand i form av en särskild skriftlig anhållan. Information om museernas önskemål förvaras hos Riksantikvarieämbetet i väntan på att basdokumentationen från den arkeologiska undersökningen skickas in. Kontinuerlig kontakt hålls med museerna angående önskemål om fyndmaterial.

Storleken på SHMM:s samlingar är sådan att det aldrig varit tal om att föra över hela samlingarna till länsmuseerna. Alla riktigt "spektakulära" fynd som gjorts de senaste 40-50-åren har generellt sett hamnat i det lokala museet, det är inte så att SHMM tar det "bästa" och lämnar resten till länsmuseerna.

Sedan hamnar vissa föremål på SHMM för att länsmuseet i fråga inte har möjlighet att ta hand om det eller ansvara för dess säkerhet. Tex får guldföremål bara ställas ut ifall man har en viss typ av stöldsäkra montrar. Dessa är mycket dyra, så de museum som inte har sådana får inte ställa ut sådana föremål. Dessa förvaras då i Guldrummet i Stockholm. Detta efter en rad allvarliga stölder på svenska museer under 60-, 70- och 80-talen, då tex Havorringen försvann från Fornsalen i Visby och glasögonspännet från Hågahögen stals från Historiska (för att sedan hittas, utan guld, på Narvavägen ett par månader senare).
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: immo skrivet mars 24, 2014, 23:54
If it just would be that easy….

In 2008 Riksbanken had turned down our application for funding of the blanket prospection of Birka. In that time we were thinking of mapping 15 hectares with GPR over the course of three years. That’s what we can cover in a week now.

Seriously, currently we need some 90 kSEK for scientifically very valuable geoarchaeology at Uppåkra, ground-truthing illusive magnetic anomalies with a great potential for rewriting the history of that place. I am personally very interested since I have placed a bet regarding the interpretation of the anomalies involving a case of fine red wine.

What about some crowd funding for the blanket archaeological prospection of the Ales stenar landscape?
Let's map the Bronze Age settlement where the people lived who built the chamber grave. And the settlement where the Iron Age folks lived who recycled the stones of the grave into a ship setting. And all the other stuff that's waiting to be discovered.

Two square kilometres magnetics, 60 hectares high-res GPR, 15 square kilometres full waveform LiDAR?

Now put your money where your mouth is!

2.4 million SEK for the first bidder! That's a bargain!
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 25, 2014, 00:00
Belägg och belägg. Men det finns väl inga tydliga skäl att fira högljutt om man är skattebetalare:

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1888/RiR_2009_30.pdf (http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1888/RiR_2009_30.pdf)

Sid 85. Slutsatser.

Det kan vara bra att hålla i huvudet att detta handlade om orter som nyss blivit av med regementen (Karlstad & Östersund) vilket gjorde förutsättningarna för en flytt särskilt gynnsamma. Men för att den situationen ska kunna uppstå igen, måste vi väl först bygga upp en försvarsmakt...


Har du läst vad man ansåg om myndigheten 2009? Och har du slagit ut kostnaden på 20 och sett om det ger vinst eller förlust?
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Yngwe skrivet mars 25, 2014, 00:09
If it just would be that easy….

In 2008 Riksbanken had turned down our application for funding of the blanket prospection of Birka. In that time we were thinking of mapping 15 hectares with GPR over the course of three years. That’s what we can cover in a week now.

Seriously, currently we need some 90 kSEK for scientifically very valuable geoarchaeology at Uppåkra, ground-truthing illusive magnetic anomalies with a great potential for rewriting the history of that place. I am personally very interested since I have placed a bet regarding the interpretation of the anomalies involving a case of fine red wine.

What about some crowd funding for the blanket archaeological prospection of the Ales stenar landscape?
Let's map the Bronze Age settlement where the people lived who built the chamber grave. And the settlement where the Iron Age folks lived who recycled the stones of the grave into a ship setting. And all the other stuff that's waiting to be discovered.

Two square kilometres magnetics, 60 hectares high-res GPR, 15 square kilometres full waveform LiDAR?

Now put your money where your mouth is!

2.4 million SEK for the first bidder! That's a bargain!


Well, then I'd say try Percy Nilsson, He has grown a habbit in investing millions in projects that didn't result in any economic kick-back what so ever. So instead of investing in a hopeless hockeyteam he might just enjoy funding an archeological investigation of Ale stenar.  Might come in handy to show him it's similaryties with a hockeyrink.... ;D
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: immo skrivet mars 25, 2014, 00:12
Citera
Might come in handy to show him it's similaryties with a hockeyrink

No problem, we have special filters in our software to do that.
Roman Villae, Gladiator schools, Viking settlements, shipwrecks, hockeyrinks, you name it ...

Sun dials and calendars cost extra
Titel: SV: Dåligt undersökta landskap och varför
Skrivet av: Hans Menzing skrivet augusti 01, 2014, 19:07
Under bataljerna om Västgötavaggan på 80-talet pekades det på hur dåligt undersökt landskapet var. Sedan dess har det hänt åtskilligt. Mycket har grävts med privata pengar. Dafgårds med kåldolmarna betalade nog en utgrävning av Husaby, familjen på Årnäs egendom betalade om jag minns rätt utgrövningen av Aranäsborgen och jag vill minnas att Sparbanksstiftelsen betalade i Varnhem. Det finns säkert många fler exempel.
De fantastiska Fröslundasköldarna visas i Skara. Mycket annat kan ses som kopior som Å llebergskragen i Falköping och Timboholmsguldet i Skövde.
Men skall sanningen fram så är det förstås oändligt många som ser föremålen i Stockholm än i Skövde. Museet där är nästan omöjligt att hitta till.