Arkeologiforum

Arkeologi => Metod => Ämnet startat av: JEP skrivet juli 31, 2009, 18:11

Titel: Datering av järnföremål
Skrivet av: JEP skrivet juli 31, 2009, 18:11
Kan en rostig del av ett järnföremål som hittas i jorden dateras på någorlunda vetenskapligt säkert sätt? Frågan avser datering av när järnföremålet tillverkades.
Titel: SV: Datering av järnföremål
Skrivet av: Sindre skrivet juli 31, 2009, 19:39
Det är en del forskning kring datering av järn (http://www.jstor.org/pss/2740445) via Kol-14 (http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14438208)  med hjälp av masspektrometri (http://md1.csa.com/partners/viewrecord.php?requester=gs&collection=TRD&recid=199608710316MD&q=dating+iron&uid=788135877&setcookie=yes) och partikelaccelerator (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TJN-4CDWMNK-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7d63f213a5b875c18ea4b18ad6cfb665), men jag är inte tillräckligt insatt i ämnet för att veta om ett föremål kan vara hur oxiderat (rostigt) som helst. Det är dock relativt dyrt att utföra fortfarande vad jag vet.