Författare Ämne: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?  (läst 12606 gånger)

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #40 skrivet: november 03, 2011, 13:36 »
 


Däremot så förstår jag inte riktigt vad du menar med den andra meningen? Det mest tyder väl på att samma makt satt i Uppsala som i Sigtuna (jag är ingen expert på alla teorier om "småkungar" eller "medkungar", men jag har svårt att se hur två diametralt motsatta kungamakter skulle sitta så nära varandra).

Vad tyder på det? Vi har i andra trådar tagit upp de försök att tillsätta motkungar som gjordes, och vi kan utan att vara allt för vågade knyta Sigtuna till den "kristna" kungamakten. 
 
Att behandla kungamakten och dess institutioner som ental är alltså inte alls självklart.  Med ett större perspektiv skulle man kunna se en rest av en hednisk kungamakt i Uppsala och att det är den som Adam refererar till.
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #41 skrivet: november 03, 2011, 14:36 »
Problemet med idén om diametralt motsatta kungaämbeten är ju dock att när de kungliga landinnehaven börjar synas i de skriftliga källorna på 1100-talet så tillhör de alla samma ämbete, trots att "medregenter" fortfarande förekommer. Antingen så har det skett en enorm konsolidering av de kungliga ägorna som inte lämnat några spår, eller så har traditionen av "medregenter" och "underregenter" ingått i ett och samma system. Att det har funnits motsättningar mellan olika tronpretendenter under vissa perioder är nog självklart, så har det ju alltid varit. Men i grund och botten förefaller Sigtuna och Gamla Uppsala ingå i samma system av kungliga ägor.

Visst finns en möjlighet att en "hednisk" kungamakt satt kvar i Uppsala på 1000-talet, och en kristen kungamakt satt i Sigtuna under samma period. Men en sådan organisation förefaller osannolik, framför allt då de skriftliga källorna som beskriver det hur kungamakten var organiserad inte pekar ut något sådant förhållande i 1000-talets Mälardalen.  Adam, en av de få i stort sett samtida källorna, beskriver Svealand som en region som hade flera kungar endast sporadiskt. Tex var Olof Skötkonung medregent med sin son Anund Jakob, men Anund förefaller i sin tur ha varit ensam kung under delar av sin livstid. Adam beskriver även Svealand som en region där delar av befolkningen var kristen, och andra inte. Det i sig betyder att synkretism måste ha varit en viktig del av verkligenheten.

Men till syvende och sist, våran detaljkunskap om 1000-talets Mälardalen, framför allt politiskt, är så fragmentarisk att man kan läsa in nästan vad man vill i det. Religiösa motsättningar, religiös synkretism, you name it. 

Utloggad Castor

 • Veteran
 • Antal inlägg: 864
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #42 skrivet: november 03, 2011, 15:06 »
1000-talets Gamla Uppsala kan väl ses som en kvarleva av den gamla ordningen med en mångfald av suveräna hövdingadömen, dvs det som var typiskt för järnåldern, medan Sigtuna representerar det nya - den medeltida kristna kungamakten. Mycket tyder på att staden Sigtuna är en produkt av den expansiva danska staten, vilket kan förklara dess likheter med Lund.

Gamla Uppsala var bara ett av flera liknande maktcentra i mälarlandskapen. Andra platser var t.ex. Vendel, Västerås-Badelunda, Torshälla-Fors-(Eskils-)Tuna, Strängnäs etc. Det sätt på vilket kristendomen fick fäste i landskapen runt Mälaren i slutet av 1000-talet, tyder på att det inte gärna kan ha funnits någon överordnad kungamakt som "i ett slag" kunde göra mälardalsborna kristna.

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #43 skrivet: november 03, 2011, 16:37 »
Mycket tyder på att staden Sigtuna är en produkt av den expansiva danska staten, vilket kan förklara dess likheter med Lund.

Jasså? Det har jag inte stött på tidigare, i alla fall inte så hårddraget.

Gamla Uppsala var bara ett av flera liknande maktcentra i mälarlandskapen. Andra platser var t.ex. Vendel, Västerås-Badelunda, Torshälla-Fors-(Eskils-)Tuna, Strängnäs etc. Det sätt på vilket kristendomen fick fäste i landskapen runt Mälaren i slutet av 1000-talet, tyder på att det inte gärna kan ha funnits någon överordnad kungamakt som "i ett slag" kunde göra mälardalsborna kristna.

Nja, den enda platsen som verkligen skulle kunna motsvara Gamla Uppsala är nog Badelunda-området. Det svåra är att skilja ut de överregionala centralplatserna från de regionala och lokala.

Rent generellt så tror jag inte att den utdragna kristnandeprocessen kan ses som ett bevis för avsaknad av en överordnad kungamakt. En kungamakt kan inte "göra" folk kristna. Den kan ta beslut om beskattning och officiell kult, men inte ändra vad folk ska tro. Det kunde inte ens de romerska kejsarna på 300-talet, som utan tvekan hade en starkare maktposition än några skandinaviska kungar under 1000-talet. Däremot så håller jag med om att  det skedde en övergång från den yngre järnålderns "stamkungar" till en mer kontinental, kristen kungamakt under 1000-talet. Jag tror dock att Gamla Uppsala spelade en viktigt roll i den processen, och användes av den elit som höll på att skapa sig en ny roll genom att efterlikna de kontinentala härskarna. 

Utloggad Mats Hansson

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 806
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #44 skrivet: november 03, 2011, 16:40 »
Adam beskriver även Svealand som en region där delar av befolkningen var kristen, och andra inte. Det i sig betyder att synkretism måste ha varit en viktig del av verkligenheten.

Denna utgrävning vid Rissne (Sundbyberg) ger väl visst stöd för Adams påstående, under 1000-talet:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=407&artikel=4214825

/Mats

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #45 skrivet: november 03, 2011, 17:26 »
Absolut, ett annat känt exempel är det stora gravfältet vid Valsta som grävdes ut på 90-talet, där man återanvände en hög från 800-talet för "kristna" skelettgravar så sent som sekelskiftet 1100, och där man förefaller ha begravt en kvinna levande, troligtvis på 1000-talet. När man började anlägga skelettgravar, troligtvis under kristet inflytande, så fortsatte man att använda sig av förkristna former - runda stensättningar/högar med kantkedjor eller kantrännor, långt in på 1000-talet. Och Valsta ligger bara en mil från Sigtuna, så man var utan tvekan inom Sigtunas närmaste "inflytelsesfär".

Utloggad Frågvis Amatör

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 832
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #46 skrivet: november 03, 2011, 18:20 »
Jag har aldrig trott på en kristen big bang under vikingatid fram till medeltid. Gamla religösa traditioner lever kvar tillsammans med inflytandet av en ny religion. Vi kan inte blunda för att en stor del av Europa var kristet vid 800-talet och att detta påverkat folk i Skandinavien som successivt börjar tänka i nya banor.

Däremot tror jag  stora byggnader för ritualer kring den gamla religionen blev omoderna kring 800 ekr och togs bort eller övergavs. Templet i Uppåkra var 15 meter högt och fanns på en höjd som syns på flera mils avstånd. Blandningen av den gamla och nya religionen flyttar in i hallarna.

I mitten och slutet av 900 talet ekr var det säkert att bygga kristna städer och enklare kyrkor i Lund och Sigtuna därför att den gamla religionen(Asatron) inte längre hade krav på överhöghet.

Därför tror jag att ett tempel i Uppsala, som Adam av Bremen beskriver, är en byggnad som inte fanns längre och som varit borta i 150-200 år, därav de fantasifulla beskrivningarna.  Det hade faktiskt varit bra om man hittar ett tempel i Uppsala så att det går att få en datering.

Nationalistiska och globala synsätt på vår forntid kommer väl alltid att käbbla och därför finns det ett forum där vi kan utväxla dessa tankar.

Thomas I

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #47 skrivet: november 03, 2011, 20:08 »
Fair enough. Jag har hört sämre teorier :)

Borde dock påpeka att kulthuset i Borg användes under sen vikingatid och inte övergavs förrens på 1000-talet. Tanken att byggnader för ritualer skulle ha försvunnit kring år 800 är alltså ytterst hypotetisk.


Nationalistiska och globala synsätt på vår forntid kommer väl alltid att käbbla och därför finns det ett forum där vi kan utväxla dessa tankar.

Sen förstår jag inte riktigt vad du försöker säga här. Vilka representerar vad i den här diskussionen? Jag visste inte att det var någonting sådant som vi höll på med...

Utloggad Castor

 • Veteran
 • Antal inlägg: 864
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #48 skrivet: november 03, 2011, 20:15 »
Jasså? Det har jag inte stött på tidigare, i alla fall inte så hårddraget.

Det som tyder på en stark dansk närvaro är bland annat fynden av artefakter av Hiddensee-typ och svärdshjalt som är karaktäristiska för kretsen kring Harald Blåtand.

Se t.ex. Kungen, Kristus och Sigtuna -platsen där människor och guld möttes av Sten Tesch, Sigtuna Museum.

http://w3.humantrust.net/geturl2.cgi?username=&url=public%2FPdf%2FHistoria%20och%20arkeologi%2FTesch%20Kungen%2C%20Kristus%20och%20Sigtuna%20(2007).pdf&refr=0.854127683211118&hitspace=sigtunamuseum.new&ext=application%2Fpdf&ticket=

Rent generellt så tror jag inte att den utdragna kristnandeprocessen kan ses som ett bevis för avsaknad av en överordnad kungamakt. En kungamakt kan inte "göra" folk kristna.

Jag tänker naturligtvis på Jellingestenens uppgift om att Harald "gjorde danerna kristna" och Snorres berättelser om hårdföra norska kungar som tvingade sina stackars undersåtar att välja mellan dopet och döden. Något liknande finns inte belagt på svenskt område. I stället har vi t.ex. Botvid som gjorde Södertörn kristet, av allt att döma helt oberoende av Eskils missionsverksamhet i Rekarne som pågick ungefär samtidigt. Den sistnämde tycks ha kommit i konflikt med Blot-Sven i Strängnäs, medan Botvid på sitt håll varken motarbetades eller understöddes av några högre herrar. Och detta ska ha skett i en tidsålder då kung Inge fick brev från påven och då det, enligt Adam, fanns fyra biskopssäten på "svenskt" område.

Utloggad Frågvis Amatör

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 832
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #49 skrivet: november 03, 2011, 20:38 »
AndreasE: Med nationalism eller mer global syn citerar jag bara vad Lars Larsson, som gräver vid Uppåkra, sa om hur man bedömer platsers kontext.

Jag uppdaterade Uppåkratråden, idag, med en intressant intervju  från 2007.

Man kan välja att fokusera mycket vid detaljer på en plats eller att se platsen i ett större sammanhang.

Det är väl ingen hemlighet att områdena som idag heter Norge och Danmark hade en stor handel med och släktingar i nuvarande Brittiska öarna som kristnades tidigare. Vi pratar om 600-700 ekr om det jag läst stämmer.

Thomas I

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #50 skrivet: november 03, 2011, 21:01 »
Det som tyder på en stark dansk närvaro är bland annat fynden av artefakter av Hiddensee-typ och svärdshjalt som är karaktäristiska för kretsen kring Harald Blåtand.

Se t.ex. Kungen, Kristus och Sigtuna -platsen där människor och guld möttes av Sten Tesch, Sigtuna Museum.

Jag har inte läst den (ska ta och göra det), men generellt så tror jag att det är svårt att säga att Sigtuna är en "produkt" av dansk inflytande utifrån att man har hittat föremål av en viss typ. Det är ett ganska lång steg att ta. Man ska ta och kolla på texten du nämner.

Jag tänker naturligtvis på Jellingestenens uppgift om att Harald "gjorde danerna kristna" och Snorres berättelser om hårdföra norska kungar som tvingade sina stackars undersåtar att välja mellan dopet och döden. Något liknande finns inte belagt på svenskt område. I stället har vi t.ex. Botvid som gjorde Södertörn kristet, av allt att döma helt oberoende av Eskils missionsverksamhet i Rekarne som pågick ungefär samtidigt. Den sistnämde tycks ha kommit i konflikt med Blot-Sven i Strängnäs, medan Botvid på sitt håll varken motarbetades eller understöddes av några högre herrar. Och detta ska ha skett i en tidsålder då kung Inge fick brev från påven och då det, enligt Adam, fanns fyra biskopssäten på "svenskt" område.


Självklart du tänkte på Jellingestenen :)
Som jag skrev tidigare så är det väldigt svårt att tolka förhållandet i Svealand under 1000-talet. Förhållandena var uppenbarligen inte riktigt likadana som de i Danmark och Norge. För det första så tror jag inte att man ska tolka uppgifter som Harald Blåtands skrytande över att han "kristnat Danmark" som bokstavligen sant. Det har snarare att göra med den officiella kulten än med vad folket trodde på. Att det samtidigt kan ha förekommit tvingad omvändning i vissa regioner är nog inte förvånande. Övergången till kristendomen var nog dynamisk och varierande från region till region.

Det verkar som att det fanns en stark bondeklass i Mälardalen, och att kungamakten behövde den för att legitimera sin makt. Att det i en sådan situation, som kanske skilde sig ganska mycket från förhållandena i andra delar av Skandinavien, acceptera religiös mångfald är nog inte så konstigt. Enligt de skriftliga källorna (som alltid måste läsas försiktigt) så verkar det som att vissa tidiga kungar, tex Olof Skötkonung, gjorde försök till att lägga lock på den hedniska kulten, men utan att lyckas. Kanske behövdes ett 70-tal år extra för kristendomen att ha blivit tillräckligt spridd för sådana försök att lyckas. 1000-talets gravskick i Mälardalen visar i alla fall många tecken på synkretism, där man kombinerade element från både kristendom och den tidigare tron.

Sen kan det påpekas att de tidiga biskopssätena inte alltid var framgångsrika. Biskopsätet i Sigtuna går bara att belägga på 1060-talet, och verkar sedan lagts ned för att inte uppstå igen förräns fram emot sekelskiftet 1100.

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #51 skrivet: november 03, 2011, 21:13 »
AndreasE: Med nationalism eller mer global syn citerar jag bara vad Lars Larsson, som gräver vid Uppåkra, sa om hur man bedömer platsers kontext.

Om man citerar folk så kan det ju vara bra att säga att det är det man gör, och hur citatet är relevant för den aktuella diskussionen. Menar du att vi som diskuterar här bedömer Gamla Uppsala ur en nationalistisk kontext eller försöker du säga någonting annat?

Det är väl ingen hemlighet att områdena som idag heter Norge och Danmark hade en stor handel med och släktingar i nuvarande Brittiska öarna som kristnades tidigare. Vi pratar om 600-700 ekr om det jag läst stämmer.

Nej, det är ingen hemlighet. I det sammanhanget så är ju kontakterna med Mälardalen minst lika tydliga, inte minst genom de slående likheterna mellan hjälmen och sköldarna i båtgraven i Sutton Hoo och samma kategori av föremål i båtgravarna i Vendel och Valsgärde. Men vart vill du komma med det? I ett bredare perspektiv så är det ju snarare så att Skandinavien i stort höll kristendomen stången förvånansvärt länge trots intensiva kontakter med kristna områden både på de brittiska öarna och det kontinentala Europa.

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #52 skrivet: november 03, 2011, 21:58 »
Problemet med idén om diametralt motsatta kungaämbeten är ju dock att när de kungliga landinnehaven börjar synas i de skriftliga källorna på 1100-talet så tillhör de alla samma ämbete,

Ja men du sätter per automatik ämbete i singularis. Är inte risken att man gör samma förödande fel som när man tolkar husabyar och annat som representanter för ett och samma ämbete,  istället för att se det som representant för ett slags ämbete?       1100-tals källorna säger "kunglig" men det säger ju ingenting om vilken kunglighet det gällde 100 år tidigare då det är fullt naturligt att de olika kungligheternas funktioner och ägor samlas när landet enas.
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Frågvis Amatör

 • Avslutat konto
 • Gode
 • Antal inlägg: 1 832
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #53 skrivet: november 03, 2011, 22:12 »
AndreasE. Jag tänker på mer vardagliga fynd som visar på samband som mynt, kammar, smycken, keramik, glas och annat hantverk. Inte spektakulära fynd.

Jag uppfattar dig som en duktig arkeolog som är mycket koncentrerad på Uppsala och omgivningarna. Inget fel i det. Vad du inte hittar i jorden hittar du i de skriftliga källorna.

När jag och andra undrar över dateringar över Sigtunas och Uppsalas utveckling i ett större Skandinaviskt sammanhang blir du vag.

Thomas I

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #54 skrivet: november 03, 2011, 22:19 »
Men då är vi ju helt ute i tankekonstruktioner - källorna är inte tillräckligt tydliga för att vi ska kunna dra sådana slutsatser. De källor vi har om medregenter behandlar dem som regenter inom samma ämbetsstruktur.

Nu är ju Husabyarna väl utredda av många olika forskare, och om det var som du föreslår så borde den tanken kommit upp. Jag har dock inte stött på den någonstans.

Som sagt, Mälardalens politiska organisation under 1000-talet är svårtolkad, men personligen, som arkeolog, så ser jag inga tecken på att Gamla Uppsala och Sigtuna skulle stå emot varandra i en politisk eller religiös maktstrid under 1000-talet. Det som är intressant med området är ju faktiskt att vi har så många arkeologiska tecken på en komplicerad religiös identitet under perioden, och på att kristendom och hedendom levde sida vid sida, vad det verkar ganska fredligt. Detta gäller även för Sigtunas absoluta närhet, liksom Uppsalas närområde. 

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #55 skrivet: november 03, 2011, 22:25 »
Jag uppfattar dig som en duktig arkeolog som är mycket koncentrerad på Uppsala och omgivningarna. Inget fel i det. Vad du inte hittar i jorden hittar du i de skriftliga källorna.

När jag och andra undrar över dateringar över Sigtunas och Uppsalas utveckling i ett större Skandinaviskt sammanhang blir du vag.

Eh, ok. Vad snällt av dig att uppfatta mig som en "duktig arkeolog".

Att jag verkar koncentrerad på Uppsala och omgivningarna beror ju på att det är det vi har diskuterat i en massa trådar senaste tiden, och på att jag råkar ha grävt i just de områdena (bor i regionen så blir ju naturligt att det är här jag jobbar). Men min bakgrund är inte fokuserad på Uppland, min master handlade om Västergötland och min kadidat består till hälften av Antiken.

Nej, jag är inte vag när det gäller Sigtunas och Uppsalas utveckling i ett större Skandinaviskt sammanhang, däremot så har jag inte alltid samma åsikter som du eller andra personer. De två är inte samma sak.

Vad är det du vill att jag ska vara tydligare med? Ställ några tydligt formulerade frågor så kommer jag svara.

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #56 skrivet: november 03, 2011, 22:50 »
Det som tyder på en stark dansk närvaro är bland annat fynden av artefakter av Hiddensee-typ och svärdshjalt som är karaktäristiska för kretsen kring Harald Blåtand.

Se t.ex. Kungen, Kristus och Sigtuna -platsen där människor och guld möttes av Sten Tesch, Sigtuna Museum.

http://w3.humantrust.net/geturl2.cgi?username=&url=public%2FPdf%2FHistoria%20och%20arkeologi%2FTesch%20Kungen%2C%20Kristus%20och%20Sigtuna%20(2007).pdf&refr=0.854127683211118&hitspace=sigtunamuseum.new&ext=application%2Fpdf&ticket=

Jag har läst igenom texten nu och jag är inte övertygad. Måste nog ställa mig på Duczkos sida och säga att två föremål som tyder på en guldsmed utbildad i Danmark, ett svärdshjalt i Mammenstil och en saltbehållare i samma stil är mycket tunna bevis att utnämna Sigtuna som resultatet av direkt danskt inflytande. Som Tesch själv beskriver i början av texten så var den skandinaviska eliten sammanbunden genom både politiska och familjära band, så utbyte av förmål liksom handel är att vänta sig. 

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #57 skrivet: november 03, 2011, 23:23 »
Möjligen något off toopic, men då det används som argument i inlägg vill jag ändå kommentera det.
 
Citera

En kungamakt kan inte göra folk kristna...

Citera

Skandinavien i stort höll kristendomen stången förvånansvärt länge trots intensiva kontakter med kristna områden

 
Hur ser det då ut i Europa vid den tid Skandinavien börjar kristnas?  I Stormähren etableras kristendom under 800-talet, i Polen under 900-talet, I Ungern under sena 900-talet , i Bulgarien under 800-talet, Kievriket under sena 900-talet.  I alla dessa fall går etablerandet av kristendom och stark centralmakt till synes hand i hand. Det visar också klart att Skandinaverna inte alls uppvisar något förvånansvärt starkt motstånd utan mycket väl passar in i bilden av Kristendomens spridning i Europa. Skandinavien kristnas i stort sett samtidigt, möjligen något lite senare, än i stort sett hela icke-romerska Europa central och Östeuropa. 

Där hedendomen dröjer sig kvar, som i Finska områden, Baltikum, Pommern och säkert många platser till etableras inte Kristendomen innan områdena med eller utan våld införlivas i större, redan kristna centralmakter. Kungar är alltså i allra högsta grad direkt inblandade i kristendomens etablering och en kungamakt kan visst göra folk kristna. Ett aktivt undertryckande av hedendom i generation efter generation ger oss ett kristet samhälle med vaga spår av fedendomen inbakad i våra traditioner.
 
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad AndreasE

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 947
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #58 skrivet: november 04, 2011, 00:26 »
Jag var otydlig. Vad jag menade var att en kungamakt inte kan göra en befolkning kristen med ett dekret eller beslut.  Däremot så kan förstås en längre tids aktiv missionering tillsammans med nedtryckning av hednisk kult göra ett område kristet. När Harald Blåtand meddelar på Jellingestenen att han "kristnat" Danmark betyder inte det att han magiskt har gjort alla danskar kristna. Däremot så betyder det att han troligtvis gjort den officiella kulten i det danska riket kristen, och kanske även påbjudit lagar om vad för kultutövning folk fick ägna sig åt. I det fallet var troligtvis betydande delar av den danska befolkningen redan på väg att bli kristna (vilket måste varit en förutsättning för sådana förändringar), men de som inte var det blev det inte över en natt.

Kristendomen spreds absolut med idéen om den starka kristna kungamakten. Kristendomen gick från att ha varit en folklig religion som spreds underifrån i antikens medelhavsländer, till att bli en religion som spreds genom att olika regioners elit införde den "ovanifrån". Den ideologiska förändringen kan ses i tidiga bibelöversättningar där Jesus framställs som en krigarkonung istället för en enkel snickares son. Men en sådan övergång sker inte över en natt. När man läser om olika datum då kungar eller härskare låtit döpa sig eller införa kristendom som stadsreligion så är det viktigt att man inte tar det som bevis för att landet helt plötsligt är kristet. Ofta tog det åtskilliga generationer innan kristendomen var vidspridd bland folket.   

Anledningen att jag sa att kristendomen slog igenom förvånansvärt sent i Skandinavien var för att områden som man uppenbarligen haft täta kontakter med, Frankerriket och de Brittiska öarna, hade varit till stor del kristna sedan 500 - 600-talen. Frankerriket nådde trots allt upp till Danmarks södra gränsområde. Riktad missionsverksamhet bedrevs ju redan 800-talet, men ändå dröjde det en 200 år innan en betydande del av Skandinaviens befolkning var kristen. Centraleuropa och Östeuropa var slaviska områden som språkmässigt och kulturellt stod längre ifrån Skandinavien än tex Frankerriket. Intressant nog så är det också östra mellansverige, den del av Skandinavien som uppvisar flest förbindelser med öst, som verkar ha den längsta övergångsperioden.

Utloggad Karlfredrik

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 346
SV: Uppsalatemplet blev del av katedral 1138?
« Svar #59 skrivet: november 04, 2011, 09:35 »
I gamla testamentet spelade kungamakten efter Salomo en underordnad roll. i religionen. Det är profeterna som styr religionen.
Evangeliernas Jesus,Paulus och de fyra evangelisterna hade tydligen heller inte tänkt sig en kunga eller kejsarmakt som styrt kyrkan (frågan är om Jesus tänkt sig en ny religion)
I det germanska arvet var kungen gudarnas utvalda, i släkt med de ursprungliga gudarna (Jag har träffat en islänning som den dag idag på fullt allvar hävdar att han härstammar från Oden.
Hade Snorre rätt att Oden varit en historisk person finns det nog många Odenättligar)
Dena kungamakt över religionen överfördes på kristendomen, och påvar,kardinaler och biskopar valdes ofta från kända adelssläkter. (vilket inte hindrar att många var seriösa i sin tro, fast vi har några exempel på motsatsen)