Författare Ämne: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?  (läst 1084161 gånger)

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3300 skrivet: januari 31, 2013, 00:47 »
Boreas, svaret är att det vet vi inte, vi vet bara att Kind är det äldsta vi har när det gäller namn på ett landområde.

Någonstans i vår tidiga historia uppstod ett behov av att sätta upp gränser och att dessa gränser behövde ha ett namn så att alla förstod var gränserna betydde och innebar.

Kind betyder ju folk/folket på Svenska, alltså samma betydelse som tjod. Kind kan då ha en betydelse av av folk- gräns. Folkgräns kanske var en ätts gränser? Säg att en familj/ätt växt sig stor, de satte då upp gränser mot sina grannar ocxh kallade sitt område för Kind, kanske med sitt släktnamn eller öttenman som förled?

Jag kan tänka mig hur en gård i glesbygd där markinnehavet var mycket stort och nästa gård fanns på kanske 2-3 mils avstånd. Denna gård delades i ett antal arvsskiften under seklernas gång. Tillslut kom man till en punkt där man måste finna en gräns mellan grannens mark och min mark eftersom delningen av gårdarnaninom släkten nu blivit så omfattande attngårdar kanske inte ens gick att dela på längre, storlleken på gårdarna skulle då bli för lten för att försörja sig på. Detbhär går ju ganska fort. 1 gård blir 2, 2 blir 4, 4 blir 8, 8 , blir 16, 16 blir 32, osv.

Detta bör betyda att det inte längre fixk att dela på gårdar - och arvslagen ändrades då såmatt enbart äldsta sonen ärvde gården, och, gränser blev nödvändiga. En gård hade dåblivit kanske 60 gårdar, där alla var släkt med varandra.

Kind kan ju därmed ha varit det första namnet på ett landområde eftersom alla som bodde inom Kindet var släkt med varandra. Kankse var det påmdetta sätt som ätter bildades? Detta är naturligtvis en ren spekulation och inget annat, det kan finnas många andra förklaringar.

Thomas
Historia är färskvara.

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3301 skrivet: januari 31, 2013, 12:05 »
Carl Thomas! Boreas!
Citera
Appropå "Kind"
Jag vet att en språkforskare direkt underkänner mitt argument. Men redan när jag som ungdom började läsa engelska, så kändes begreppet "Kind", som att det handlar om släkt, ätt etc, eller med en utvidgad definition som "klan". Dock inte Skotsk klan från efter ca 1350. Då blir Kind snarare ungefär det land, som styrs av klanerna eller av en bestämd klan (bland många). En antropolog kan bekräfta att inga folk existerat utan att ha varit organiserade i klaner. Inte ens idag, även om själva ordet inte används. Vi anser ju oss idag stå över klanväsendena, men är det så?. Politiska partier eller föreningar, vad är det ytterst?

En klan bygger förståss på ett ursprung i familjen och utvidgat till släkten och alla dess förgreningar. Ett utvecklingssteg innebar att man hittade en modell för att ansluta även icke biologiskt relaterade individer till klanen (ett slags adoption). Ett annat steg blev när modellen utvecklades till att kunna hantera samarbetet mellan 2 eller flera klaner, d v s en klangrupp. I ytterligare steg skapades en modell för hur en grupp av klangrupper kunde bindas ihop. Kittet, som binder enheterna är ytterst familj och släkt. Nästa steg var att utveckla lojalitét och trohet mot ledaren för den starkaste klanen (familjen). Man förstärkte dessa band genom giftermålsutbyten och motprestationer från den som var klanledare. Tidvis kan klanledaren styrt genom redistribution. Det känneteckande är att den starke erbjuder en dyrbar gåva till en annan klanledare och om denne accepterar, så har han underställt sig givaren. Bandet finns bara mellan givare och mottagare, men kan inte brytas annat än om en av parterna dör. Givarens resp mottagarens individuella medlemmar är ju i beroende av till sin egen klanledare och för att inte förlora ansiktet, så måste de nu stötta den samlade nya grupperingen. Så länge de avtalsslutande personerna lever. Bryts bandet, d v s en part dör, krävs nya förhandlingar, nya gåvor etc

Självklart accepterade inte alla individer besluten inom en klan. Det innebar att delar av en klan ofta bryter sig ut och bildar eget, när omständigheterna tillåter att det sker utan att ledaren förlorar ansiktet. I varje fall för ett tag. Givetvis ställer en klanledare sig inte i beroende av en annan klanledare om saken inte diskuterats ingående bland de ledande inom klanen, d v s en typ av demokrati med dagens språkbruk.

Den vanligaste samarbetsformen mellan klaner bör dock ha varit av allianstyp. Man samarbetade med en annan klan för att nå gemensamma mål. Samarbetet underlättades förståss om det bekräftades genom giftermålsutbyten, vilket ursprungligen kan ha utgått från utbyten av "gisslan".
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Yngwe

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 702
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3302 skrivet: januari 31, 2013, 13:15 »
Jag tycker det är för mycket fokus på familj och släkt, alltså biologi. Människan är en social varelse och vi är mycket duktiga på att skapa gemensamma lösningar på gemensamma problem utan att behöva vara släkt.
 
Visst har släkten varit viktig, men knappast i sådan omfattning att det resulterar i små-land bestående av en släkt
" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse"

Utloggad Marty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 469
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3303 skrivet: januari 31, 2013, 13:19 »
Kind

Detta begrepp är som bekant relaterat till släktskap sort osv. Det är dessutom relaterat till "kindins" som användes av goterna som en titel för en ledare/domare. Detta betyder att vi får in en möjlig datering av Kind till folkvandringstid och en juridisk komponent med. Kind kan då betyda "lagsaga", ett område under en viss juridisk ledare. Saker behöver inte ha varit mindre välstrukturerade längre bak i tiden. Vid 500-talet var fortfarande den romerska påverkan stark och landskap som exempelvis VG var redan fullt befolkade sedan lång tid.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagsaga


Utloggad Marty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 469
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3304 skrivet: januari 31, 2013, 13:29 »
Lagmän-Kindins

I medeltida källor kan vi se hur mäktiga Kindins efterträdare, lagmännen var. De har mycket stor makt i sitt område och t om kungar som bryter lagen kan dödas. Lag måste ha varit en mycket stark del av regionala maktstrukturer och även grund för regional indelning.

Ett exempel:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_av_Edsv%C3%A4ra

Utloggad Marty

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 469
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3305 skrivet: januari 31, 2013, 13:33 »

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3306 skrivet: januari 31, 2013, 15:27 »
Engelskans "kindsmen" betyder ju släkting om jag minns rätt, "what kind are you"  betyder " varifrån är du". Jag vet inte om dess ursprung är " från vilket kind kommer du" , men språkforskare kan säkert svara på detta.

Om Kind och Klan har ett genensamt ursprung vet jag ingenting om - men funktionsmässigt ser jag ett samband, alltså en släkt växer sig stark i antal och bestämmer gränser för det landområde de anser sig äga. I detta område finns en hövding eller kung, kindets ledare. Han är den som bestämmer allt, även " lag" innan några lagar kom till.

Allt detta skedde naturligtvis över tid och utvecklades till små kungadömen som senare slogs ihop till allt större kungadömen. Hur detta skedde vet vi inte, det kan ha gått fredligt till och det kan ha skett genom våld, troligtvis är väl genom ingiften, morgongåvor samt att bruden kom från grann- kindet och senare kanske ärvde sin faders Kind?

Min grundsyn är samarbete, ingiften, allianser och att man stödde varandra, jag ser det som själva basen i hela vår historia. Men småkrig och erövring måste även ha funnits till och från under denna tidiga tid.

Grunden för riksbildande lades troligen redan här. Kind slogs ihop till allt större enheter, härader blev landskap, landskap slogs ihop till kanske " land" som kanske hette Sunnanskog och Nordanskog - som slogs ihop till Sverige. Allt detta skedde troligtvis fredligt till absolut största delen.

Jag tror på att Sunnanskog och Nordanskog utvecklades parallellt fram till ca 1260 då de förenades under en gemensam Kung.

GU var troligen Nordanskogskungens residens. Näs var Sunnanskogskungens residens.

Enandet till ett rike tror jag pågick sedan 1100 talet till ch med kanske tidigare än så.  Det var, tror jag, ett politiskt mål för båda dessa områden/ riken. Det var dit man ville ta sig beroende på trycket och hotet från omvärlden.

ThomasHistoria är färskvara.

Utloggad Boreas

 • Gode
 • Antal inlägg: 5 477
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3307 skrivet: januari 31, 2013, 16:11 »
Engelskans "kindsmen" betyder ju släkting om jag minns rätt, "what kind are you"  betyder " varifrån är du". Jag vet inte om dess ursprung är " från vilket kind kommer du" , men språkforskare kan säkert svara på detta.


Den slags översättning är kanske något hastig? "What kind" betyder väl "Vilket slag" eller "Vilken typ" - i betydelsen "Vem" (är du?). "From where" är nu en något annan fråga...

Kind är främst en identifiering - som går direkt på en skapelses form, fason, funktion, art eller slag. I mellan-mänskliga relationer kan "kind" (eng) och "kynn" (nor) också syfta på social roll och identitet - och även på kulturellt beteende, motiver och intentioner. Sociala yttringar jämte psykologiska intentioner och motiv finns ju också i olika "slag". 

Widsiths "wicinga cyn" berättar alltså om en social grupps identitet (gemensamma egenskaper, funktioner) - inte ett område. "Kinsman" (manlig släkting) är alltså en grundform bakom titeln "Märkesman" (Thegn) - vilket under senare medeltid blev "Kingsman". Beowulfs kompani blev ju berömd för att dom alla var "fria män (adel) av samma slag (släkte/ätt)" - utan (tvångsutskrivna) trälar eller inhyrda legoknektar ("auxellieres") utifrån...
“It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

Utloggad Carl Thomas

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 876
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3308 skrivet: januari 31, 2013, 16:58 »
Boreas, nej, jag vill mena att frågan är varifrån man kommer/ härstammar. Du översätter de enskilda orden direkt, det skall man alltså inte göra här, frågan har en underförstådd äldre mening.

I äldre tider ställde man denna typ av frågor eftersom bakgrunden för en person var viktig att veta, jag minns frågan; " i vilket rede är han vurpen", alltså - vilka är hans föräldrar.

När jag kom upp till fjällen första gången blev jag generad över att denna typ av frågor alltid ställdes av de äldre Samerna, de frågade om hela min äldre släkt ned till tredje led, vad de hette, var de bott, vilka yrken de hade osv. De ville ha hela min bakgrund. I vår kultur ställer vi inte längre denna typ av frågor.

ThomasThomas
Historia är färskvara.

Utloggad mof

 • Stammis
 • Antal inlägg: 184
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3309 skrivet: januari 31, 2013, 17:28 »
Den slags översättning är kanske något hastig? "What kind" betyder väl "Vilket slag" eller "Vilken typ" - i betydelsen "Vem" (är du?). "From where" är nu en något annan fråga...

Kind är främst en identifiering - som går direkt på en skapelses form, fason, funktion, art eller slag. I mellan-mänskliga relationer kan "kind" (eng) och "kynn" (nor) också syfta på social roll och identitet - och även på kulturellt beteende, motiver och intentioner. Sociala yttringar jämte psykologiska intentioner och motiv finns ju också i olika "slag". 

Widsiths "wicinga cyn" berättar alltså om en social grupps identitet (gemensamma egenskaper, funktioner) - inte ett område. "Kinsman" (manlig släkting) är alltså en grundform bakom titeln "Märkesman" (Thegn) - vilket under senare medeltid blev "Kingsman". Beowulfs kompani blev ju berömd för att dom alla var "fria män (adel) av samma slag (släkte/ätt)" - utan (tvångsutskrivna) trälar eller inhyrda legoknektar ("auxellieres") utifrån...

CYN, cynn, es; n. I. every being of one kind, a kindred, kind, race, nation, people, tribe, family, lineage, generation, progeny, KIN; genus, gens, natio, populus, stirps, tribus, familia, natales, origo, generatio, proles, progenies

Jag vet inte vad du försöker argumentera här, men cyn har mycket att göra med biologisk släktskap.

Utloggad Vetgirig

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 470
 • Skåning, naturaliserad Norrlänning, orienterare
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3310 skrivet: januari 31, 2013, 17:50 »
What kind ar you? = (ursprungligen) vilken familj (släkt, klan) tillhör du. Begreppet är ju satt vid en tid då alla ringare individer i en gruppering saknade avgörande betydelse. Alla för en och en för alla. Det är först i senare tid, som betydelsen glider över i Vem är du, d v s vilken individ är du.
I en sådan miljö är det naturligt att en gruppering fick namn efter sin ledande företrädare. Det hände förståss även att omvärlden gav ett geografiskt område ett namn och det innefattade inget om befolkningarna. Alla klaner etc som ingick i "Karls" grupp, var förståss "karlingar" och någon gång sällsynt skymtar en individs namn fram, vanligen klanledaren (Karl). Det är detta som gör de romerska geografiska beskrivningarna så röriga för vår tid, men även det lilla nedskrivna vi har om det blivande Sverige. Räkna inte med att enbart EN klan dominerar inom ett område, utan snarare finns ett antal klaner representerade och det är därför LAG blir så viktigt för att undvika utdragna väpnade konflikter. Några klaner hade säkert också medlemmar i flera småregioner.
Amatör! Skåning i Norrland!

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3311 skrivet: januari 31, 2013, 17:55 »
Ättesamhället är med liten snegling åt vissa en nu utspelad ide som hör till 1800 talet. Tillhörighet har sett olika ut för varje tid och baserar sig mer på vald tillhörighet. Behovet av indelning torde mer handla om överregionala behov av indelning en någon sorts statisk utväxt ur familjen. Likt celler skall alltså det mänskliga samhället ha växt tills de enskilda embyona möter andra emryon för att det skall uppstå ett behov av deffinition? Inget utrymme för en mänsklig verklighet där tid och rum flukturerat med människa och natur. Och många fann mina försök till någon sorts logik med avstamp i medeltiden för att försöka spåra tidigare förhållanden som felaktig? Vad är detta då, människan har sitt ursprung i familjen? Som någon sorts spel där jämnt fördelade familjer växer för att sinom tid bilda klaner? Tanken är då kan man bekomma en Got utan att vara Got eller mer nu tida, kan man bli svensk och komma från annat land. SD verkar vara tydliga där, likt SS, fast de hade åtminstonde en generationsgräns bakåt vilket åtminstonde gav någon öppning. Här blir det frågan om att tillhöra rätt klan. Och Vetgirig, folknamn kom och gick, förändrades över tid och man kunde tillhöra flera efter omständigheterna.
Erik

Utloggad mof

 • Stammis
 • Antal inlägg: 184
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3312 skrivet: januari 31, 2013, 18:48 »
Ättesamhället är med liten snegling åt vissa en nu utspelad ide som hör till 1800 talet. Tillhörighet har sett olika ut för varje tid och baserar sig mer på vald tillhörighet. Behovet av indelning torde mer handla om överregionala behov av indelning en någon sorts statisk utväxt ur familjen. Likt celler skall alltså det mänskliga samhället ha växt tills de enskilda embyona möter andra emryon för att det skall uppstå ett behov av deffinition? Inget utrymme för en mänsklig verklighet där tid och rum flukturerat med människa och natur. Och många fann mina försök till någon sorts logik med avstamp i medeltiden för att försöka spåra tidigare förhållanden som felaktig? Vad är detta då, människan har sitt ursprung i familjen? Som någon sorts spel där jämnt fördelade familjer växer för att sinom tid bilda klaner? Tanken är då kan man bekomma en Got utan att vara Got eller mer nu tida, kan man bli svensk och komma från annat land. SD verkar vara tydliga där, likt SS, fast de hade åtminstonde en generationsgräns bakåt vilket åtminstonde gav någon öppning. Här blir det frågan om att tillhöra rätt klan. Och Vetgirig, folknamn kom och gick, förändrades över tid och man kunde tillhöra flera efter omständigheterna.

Men vad var ditt avstamp i medeltiden som var så intressant? Jag har bara sett tyckande, om det ursäktas. Och eftersom du har dragit in SS, förstår du att dina inlägg kan tolkas utifrån en sådan svensk mall?

Kan vi inte bara glömma SS - det var ju nu 70 år sedan - och man måste väl kunna diskutera svensk historia utan att fastna i jämförelser med tysk 1900-talshistoria?

Vad man måste förstå är att arkeologiska bevis för Svearna svårligen går att finna. Det är troligare att man lyckas gräva till Kina än att man finner det man letar efter.

Det enda vi i andra områden av Sverige vill påpeka är att tanken om ett homogent Sverige, med ett enda centrum under 700 år, inte är särskilt välgrundad.

Vi vet från medeltiden att maktbaser var otroligt sköra, och att några sådana förhållanden inte existerande någonstans. Man har därför ett val mellan att tro att Sverige var ett land som alla andra, eller att det var ett totalt unikum.

Här skulle man kanske kunna lyfta fram SS igen - det är en sak att tycka illa om dem, och en annan att inte ha samma idégrund som dem.

Vad man måste förstå om svearna är att det inte är så lätt att förbinda arkeologiska fynd med dem.

Ta bara det här med Birka, som av vår vän Adam beskrevs som götarnas stad. Vem har rätt i sin uppfattning? Adam, eller Ättelägg?

Jag kan bara säga en gång till, att det är en bra idé att inte prata om SS, gör man det öppnar man ju bara för att andra postare talar om att man är en folkmördare, och då dör ju tråden, om inte förr.

Vi får fundera över vår syn på historia.

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3313 skrivet: januari 31, 2013, 19:38 »
Förstår inte varifrån du har fått uppfattningen att jag tror att Sverige var homogent under järnåldern, snarare tvärt om vilket såväl arkeologi, dna och historia berättar. Historisk utveckling är av naturen dynamisk vilket är vad jag vill påpeka, en ide om något framväxande struktur där vi vuxit från familj-kind-landskap-sverige i någon sorts klanutveckling, en rak utvecklingslinje är mycket osannolikt. Statisk historia är inte troligt med tanke på människans natur. Pekar bara på problemen med ett klantänkande där man är av sin klan och inget annat. Pekade på nationalism som fara där man är "Svensk", "Västgöte" av familj vilket exkluderar möjligheten att bli en riktig "Svensk", "Västgöte", klanmedlem. Jämförelsen med SD är att de verkar ha det tänket kring "Svenskhet" liksom Nationalsocialismen där tillhörighet till SS var förborgat för de "rena germanerna". Var det något våra förfäder verkar ha varit så inte var det helt exklusivt att tillhöra något, hoppas inte det. Got kunde du bli, liksom att välja bort eller flukturera efter kontext. Har fått många påpekande i min syn på att det som var under medeltiden med de tre landskapen VG, ÖG och Svealand med sannolik logik även går att anta för äldre tider. Ta bara detaljen ovan fara i äldre västgötalagen skall bevisa att eriksgatan gick runt vättern och att den eriksgata vi känner senare är just en senare skapelse. Bevisen här är de olika lanskapslagarnas successiva beskrivning av denna gata och voila, beviset är där. Dock kan detta problematiseras eftersom de tidigare beskriver väldigt knapphändigt och för äldre västgöta lagen mycket rundimärt utifrån västgötsk horiszont. Nå mora stenar och första kända kröningen lär ha ägt rum 1275 av Magnus Ladulås och äldre västgötalagen från 1280 talet. Ergo, vi har ett fenomen med samtidiga källor som benämner två företeelser, mora stenar och eriksgatan som senare hänger ihop.
Erik

Utloggad mof

 • Stammis
 • Antal inlägg: 184
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3314 skrivet: januari 31, 2013, 19:41 »
Förstår inte varifrån du har fått uppfattningen att jag tror att Sverige var homogent under järnåldern, snarare tvärt om vilket såväl arkeologi, dna och historia berättar. Historisk utveckling är av naturen dynamisk vilket är vad jag vill påpeka, en ide om något framväxande struktur där vi vuxit från familj-kind-landskap-sverige i någon sorts klanutveckling, en rak utvecklingslinje är mycket osannolikt. Statisk historia är inte troligt med tanke på människans natur. Pekar bara på problemen med ett klantänkande där man är av sin klan och inget annat. Pekade på nationalism som fara där man är "Svensk", "Västgöte" av familj vilket exkluderar möjligheten att bli en riktig "Svensk", "Västgöte", klanmedlem. Jämförelsen med SD är att de verkar ha det tänket kring "Svenskhet" liksom Nationalsocialismen där tillhörighet till SS var förborgat för de "rena germanerna". Var det något våra förfäder verkar ha varit så inte var det helt exklusivt att tillhöra något, hoppas inte det. Got kunde du bli, liksom att välja bort eller flukturera efter kontext. Har fått många påpekande i min syn på att det som var under medeltiden med de tre landskapen VG, ÖG och Svealand med sannolik logik även går att anta för äldre tider. Ta bara detaljen ovan fara i äldre västgötalagen skall bevisa att eriksgatan gick runt vättern och att den eriksgata vi känner senare är just en senare skapelse. Bevisen här är de olika lanskapslagarnas successiva beskrivning av denna gata och voila, beviset är där. Dock kan detta problematiseras eftersom de tidigare beskriver väldigt knapphändigt och för äldre västgöta lagen mycket rundimärt utifrån västgötsk horiszont. Nå mora stenar och första kända kröningen lär ha ägt rum 1275 av Magnus Ladulås och äldre västgötalagen från 1280 talet. Ergo, vi har ett fenomen med samtidiga källor som benämner två företeelser, mora stenar och eriksgatan som senare hänger ihop.

Du får läsa igenom din egen argumentation.


Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3315 skrivet: januari 31, 2013, 20:01 »
Aha, man anklagar sedan skall den anklagade själv försöka tolka fram vad anklagelsen gäller. Cirklarna går verkligen runt här.
Erik

Utloggad mof

 • Stammis
 • Antal inlägg: 184
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3316 skrivet: januari 31, 2013, 20:05 »
Aha, man anklagar sedan skall den anklagade själv försöka tolka fram vad anklagelsen gäller. Cirklarna går verkligen runt här.

Det var du som började prata om kärnländer och sedan talade om SS. Jag ville inte skriva ut att du var en folkmördare med miljoner människors liv på ditt samvete, men nu vet du.

Hur bringar du samman dina ord om kärnländer och centrum med den andra kritiken? SS står ju just för det tänkandet som du gav exempel på.

Utloggad Anganatyr

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 268
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3317 skrivet: januari 31, 2013, 20:19 »
Har fått många påpekande i min syn på att det som var under medeltiden med de tre landskapen VG, ÖG och Svealand med sannolik logik även går att anta för äldre tider.

Var Svealand ett landskap under medeltiden? Det var en nyhet för mig. Vad jag vet så har Svealand aldrig varit ett landskap.

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3318 skrivet: januari 31, 2013, 20:24 »
Kärnområden för de tre nordiska länderna, ja kanske skulle ha skrivit centralområdena, antar att det det gäller debatten kring husabyarna du refererar till. Dock förstår jag inte kopplingen av att anklaga mig för folkmord? För att jag ser problem med att prata om att det finns en fara i att skapa en syn på klan, familj som något exkluderande? Kanske detta blir bättre, förståerligare, att prata om kind som något som härrör ur ett familje begrepp för att sedan föra över det på ätter/klaner är just att riskera att hamna där nationalsocialismen var, se några som enskilda entiteter med exklusiv tillhörighet där det just krävs att man är av samma ursprung för att få höra till. Dvs, motsattsförhållande till nämnda synsätt. Människan är det den vill bli och öppenhet måste råda i ens syn på tillhörighet. Och jag måste säga att det är väldigt lågt, nästan brottsligt att beskylla mig för folkmord!
Erik

Utloggad Ättelägg

 • Gode
 • Antal inlägg: 1 188
SV: Vilka var egentligen "svearna" under vikigatiden?
« Svar #3319 skrivet: januari 31, 2013, 20:25 »
Regioner om det passar bättre.
Erik