Författare Ämne: Jordbruksrevolutionen bra, dålig eller både och?  (läst 23042 gånger)

Utloggad Varga

 • Administratör
 • Medlem
 • Antal inlägg: 85
  • Bloggen om Aiax och Wicca
Jordbruksrevolutionen bra, dålig eller både och?
« Svar #20 skrivet: april 17, 2006, 11:57 »
Citat från: "euthanasia"
Jo det tycker jag med, alla flockdjur är ju sociala.
Men vad jag tror han menar är att människorna ofta framställs som lite mer djuriska (vildar) i mesolitikum än i neolitikum när jordbruket kom och helt plötsligt, och äntligen, börjar människan utöva religion.


Att det ser ut så har nog mer att göra med forskningshistorik samt den syn på människan som funnits i västvärlden än verkligheten. Du behöver inte ens titta hundra år tillbaka i tiden för att hitta ett sätt att se på människor som levde utanför väst som kulturellt fattiga vildar. Man har en ide om "den lycklige vilden" som inte har några av våra problem utan som lever i absolut harmoni med naturen men som samtidigt är totalt ociviliserad och obildad.

Förhoppningsvis har vi väl kommit en bit ifrån det idag. Men samtidigt kan det vara svårt att skildra stenålderns kultur, religion och ritualer då vi inte vet speciellt mycket om dem.

/Camilla
När allt är sagt och gjort, är mera sagt än gjort
- Amerikanskt ordspråk

Utloggad Heimdahl

 • Avslutat konto
 • Veteran
 • Antal inlägg: 634
Jordbruksrevolutionen bra, dålig eller både och?
« Svar #21 skrivet: april 18, 2006, 10:09 »
Det var lustigt att höra att almfallet har kopplats ihop med jordbrukets införande, i synnerhet eftersom jag inte hört talas om denna orsaks-verkan koppling i paleoekologiska sammanhang, snarare då att människans tidiga röjningar gav upphov till almfallet. Sedan mitten av 90-talet är man från paleoekologiskt håll rätt  överens om hypotesen att en trädsjukdom liknande almsjukan låg bakom detta (geografiska spridningsanalyser av almdöden i centraleuropa tyder på det). Jag förstår dock inte hur man tänkt sig att almfallet skulle hänga ihop med utvecklandet av jordbruket. På vilket sätt skulle minskningen av andelen alm i skogarna påverka jordbruket så att det märks i det arkeologiska materialet? Vore kul att få veta om någon skrivit om detta.

Utloggad Soe

 • Medlem
 • Antal inlägg: 33
Jordbruksrevolutionen bra, dålig eller både och?
« Svar #22 skrivet: april 27, 2006, 22:56 »
Heimdahl skrev:

Citera
På vilket sätt skulle minskningen av andelen alm i skogarna påverka jordbruket så att det märks i det arkeologiska materialet? Vore kul att få veta om någon skrivit om detta.


För att hänvisa till det redan omdiskuterade standardverket Arkeologi i Norden i denna tråd, så skriver Hans Göransson ett par rader om "almfallet" i artikeln Pollenanalys och miljöhistoria . Det står ungefär så här:

Enligt både pollenanalytiker och arkeologer så markerar almfallet tidigneolitikums början. Under det allra första skedet av denna period så utfodras de nu införda husdjuren (kor, får) med löv från framförallt alm, vilket skulle förklara almfallet.

Burenhult själv skriver i kapitlet om den äldre bondestenåldern att orsakerna till almfallet ännu ej är klarlagda, eftersom det nämligen inte kan uteslutas en naturlig  nedgång till följd av klimatförsämring och/eller växtsjukdomar (den s k almsjukan)

Han skriver vidare att orsakerna till att sädesodling och boskapsskötsel kan påvisas i Sydskandinavien omkring 4100 f Kr, är eventuellt samma knappa klimatförsämring i kombination med den sociala betydelse som de nya lyxprodukterna från jordbruket gav upphov till.

Utloggad Soe

 • Medlem
 • Antal inlägg: 33
Jordbruksrevolutionen bra, dålig eller både och?
« Svar #23 skrivet: april 28, 2006, 00:35 »
Själv tycker jag, liksom flera andra påpekat här, att det är svårt att säga om jordbrukets införande var/har varit bra eller dålig.

Det är ju klart att jordbruket och bofastheten har lett till hur samhället ser ut idag. Det kan ju vara både positivt och negativt. Jag trivs bra med att leva här och nu. Men så sitter jag också rätt säkert långt från krig och med straka sociala skyddsnät och tillgång till bra sjukvård. Alltså sådana saker som motverkar det som övergången till jordbruk sägs ha lett till.

Självklart också att vi ska vara rädda om våran jord och inte förstöra miljön, men jägar-/samlarsamhällen har utrotat djurarter och bränt skog för att få bete till bytesdjur, även om konsekvenserna för miljön varit små jämfört med miljöförstöringen av idag.

De olika typrna av jordbruk var vilande i ett par tusen år då livet för en jordbrukare var mer eller mindre statiskt nästan ända fram till vår egen tid. På många håll i världen ledde inte detta utnyttjande av miljön till några större katastrofer. Jag är å andra sidan inte helt påläst.

Jordbruket måste ju inte heller leda till vårt konsumtionssamhälle eller direkt destruktiva markutnyttjande. Även om redan flera äldre jordbrukscivilisationer, om inte gått under på grund av, så försvagats av miljöförstöring då de brustit i underhåll av de jordbrukssystem som utvecklats för att öka avkastning.

Allt det direkt negativa i övergången måste ha uppvägts av något direkt positivt, annars hade övergången varit omöjlig. Antagligen insåg man inte heller konsekvenserna av en övergång fullt ut. Människan är anpassningsbar och man lever bara i den verklighet där man befinner sig. Det är där man får göra det bästa av situationen.

På det stora hela skulle jag säga att övergången var/ har varit dålig, men vi har fortfarande inte sett slutet. Det är inte så tokigt att ha drömsamhällen i åtanke när man lever sitt liv ändå, och förhoppningsvis så tar man lärdom av saker som hänt lite grann i alla fall.

Bla, bla, bla Sanna

Utloggad nina

 • Stammis
 • Antal inlägg: 182
Jordbruksrevolutionen bra, dålig eller både och?
« Svar #24 skrivet: april 29, 2006, 08:11 »
Hej! Vilket intressant ämne! Ur flera aspekter... Jag har också läst vid Södertörns Högskola och har inte uppfattat neolitiseringen som negativ från Södertörns sida. Däremot är Göran Burenhult negativ till den, och han är ju författare till litteratur som används på alla högskolor och universitet. Själv har jag även läst på Gotland och tagit del av hur Burenhult försöker påverka sina studerande med att föra in dem i sina egna tankebanor, vilket är begripligt. Burenhult har tagit djupt intryck av Tomas Ljungberg, vars bok även skall lusläsas på kursen, den heter Människan, Kulturen och Evolutionen, och är en direktfil in i etnoarkeologitänket.

Det är en bok som idealiserar det etologiska hos människan, som diskuterar hur psyket påverkats genom neolitiseringen och som ifrågasätter västvärlden på det mest uppenbart personliga planet. Boken är intressant just ur etologisk synpunkt, den behandlar det som diskuterats tidigare här, nämligen reciprok altruism, dvs tjänster och gentjänster som är grundläggande för vissa grupplevande varelser. Men en del exempel som ifrågasätter väst-tänket (som ses som ytterligheten av det negativa för människan), kommer från försök på hundar... Ljungberg idealiserar barnet, amningen och modern. Han är förbannad på det västerländska samhället som berövar oss människor det vi har rätt till som etologiska varelser. (Läser man noggrant och analyserande ser man att boken är en manifestation över hans eget lidande, obearbetade trauma och bitterhet över sitt öde).

MEN... Göran Burenhult är influerad av detta tänk och det finns lite med av det i Arkeologi i Norden av just Ljungberg. Jag kan se två separata problem i denna tråd...dels hur vi ska låta litteratur påverka oss...och i vilken utsträckning. Det kritiska tänkandet bör ju vara påkopplat hela tiden. Men även med problemet neolitiseringen som sådan. Och här kommer ju perspektivet in i bilden. Och de är många, och de flesta har en poäng. Jag tror att det som stör oss mest är att det inte finns ett enhetligt svar så att vi kan ordna, klassificera och sortera neolitiseringen och därmed gå vidare. Jag tycker att ni som är intresserade av neolitiseringen kontra "vårt naturliga habitat" ska läsa Tomas Ljungbergs bok. Den ges ut av Exisris, ISBN 91-971514-0-8.

Den kan ge ett intressant bidrag. Dock vill jag göra er uppmärksamma på att Ljungberg försöker manipulera läsaren... han använder sig av olika uttryck för att just ge jägar/samlar-samhällen en positiv klang och den depraverade västvärlden ett kraftfullt negativt innehåll. Exempel är: i jägar/samlar-samhällen invigs/undervisas yngre medlemmar i stammens traditioner medan man i väst matar eleverna med kunskap. I jägar/samlarsamhällen får man genomgå ett slags mandomsprov avseende sin duglighet (naturligtvis finns här INGA exempel på kvinnliga initieringsriter!!!), medan man i väst FÅR BETYG!!!! Boken är oerhört sexistisk. men den väcker oerhört mycket varför alla borde läsa den! Varning dock! Men har man läst den så förstår man hur Göran Burenhult ser på saken och varför hans böcker ser ut som de gör (jaja, något förenklat). Det betyder inte att han har fel, men det betyder att vi som arkeologer inte ska ta ett namn för sanning! Södertörn var kanon!
If you are going through hell, keep on going!

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
Jordbruksrevolutionen bra, dålig eller både och?
« Svar #25 skrivet: april 29, 2006, 13:14 »
Det var bra att du tog upp Ljunbergs bok. Jag har själv läst den. Precis som dig så slås jag av hans ensidiga hållning: jakt/jägare det enda riktiga, det modernt västerländska bara uruselt. Kan tillägga att han har en jungiansk synvinkel, vilket då får betraktas som att han mer borde skriva religionshistoria. Carl Jung ingår inte som litteratur i psykologikurser eller på psykologlinjen. Däremot är hans böcker standard för dem som läser religionsvetenskap. Jung skämdes inte heller över att kalla sin psykoanalys för en slags religion. Han önskade också mest av allt att bli religionshistoriker.

Utloggad nina

 • Stammis
 • Antal inlägg: 182
Jordbruksrevolutionen bra, dålig eller både och?
« Svar #26 skrivet: april 29, 2006, 15:06 »
Javisst är han jungian. Det som även är intressant att han skriver så mycket om Freud, men i referenstexten hittar man knappt någonting. Han använder sig alltså av andras tolkningar. Skillnaden är ju som du skriver religionen. Freud var ateist och Jung religiös. Och att Ljungberg är religiös råder det ngen tvekan om.
If you are going through hell, keep on going!

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
Jordbruksrevolutionen bra, dålig eller både och?
« Svar #27 skrivet: april 29, 2006, 15:31 »
När vi är inne på samhällsformer är jag här enig med Kristan Kristiansen  att om att ett visst samhälle bara kan utvecklas om det redan finns i oss: att jordbruket införardes berodde alltså på att vår hjärna var skapt för det, annars hade detta samhälle aldrig uppstått.