Författare Ämne: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?  (läst 12553 gånger)

Utloggad nina

 • Stammis
 • Antal inlägg: 182
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #20 skrivet: maj 10, 2007, 13:36 »
Visst varierar det säkerligen över tid, det jag menar är BEHOVET av identitet, tillhörigheter (både i samhälle och familj). Könsrollerna har säkerligen sett olika ut i tiden, men de finns! Du diskuterar neandertalare, men rent generellt förekommer ju de väldigt lite i denna del av världen. Vi har ett perspektiv på 10 000- 12 000 år i Norden.

Berätta hur du tänker dig att man ska "reflektera" historien utan att låta samtiden påverka. Jag är jättenyfiken!
If you are going through hell, keep on going!

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #21 skrivet: maj 10, 2007, 14:11 »
Visst varierar det säkerligen över tid, det jag menar är BEHOVET av identitet, tillhörigheter (både i samhälle och familj). Könsrollerna har säkerligen sett olika ut i tiden, men de finns! Du diskuterar neandertalare, men rent generellt förekommer ju de väldigt lite i denna del av världen. Vi har ett perspektiv på 10 000- 12 000 år i Norden.

Visst kan jag hålla med om att vissa behov kan ha funnits väldigt länge, det kan vi ju  se i materialet.

Visst har könen förhållit sig till varandra även i forntiden, men för att veta hur så måste vi titta på materialet. Om inte materialet visar hur så kan vi faktiskt inte säga det.


Berätta hur du tänker dig att man ska "reflektera" historien utan att låta samtiden påverka. Jag är jättenyfiken!

Jag vet inte heller exakt hur, men jag anser det vara ett ideal att sträva efter. Jag anser att man kan börja med att inte tolka in för mycket nutidsmässiga aspekter. Se materialet och spekulera inte hej vilt. Alltför långtgående slutsatser utanför materialet kan ofta leda vilse.

Jag får väl försöka leta upp något exempel på någon avhandling eller forskningsresultat där jag tycker man lyckats bra med detta.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #22 skrivet: maj 10, 2007, 15:02 »
Ett roligt exempel på där jag tycker man drar iväg alltför långt från materialet är de spekulationer som följ på Olga Soffers upptäckt av avtryck av textilier i lera på paleolitiska boplatser. Detta fick henne och andra att bl a anta att:

1. dessa avtryck var spår av nät.
2. näten hade använts främst av kvinnor vid småviltjakt.
3. Detta tydde på att kvinnorna var mycket viktigare i det paleolitiska samhället än man förut trott.
4. Detta utmanar tidigare tankar om könsrollerna under paleolitikum

Visst låter det som en snygg tankekedja, men samtidigt är det ett exempel på att man drar väldigt snabba slutsatser utifrån en viss typ av material. Man kan också iakttaga att dessa slutsatser nästan får en ideologisk överton i ljuset av dagens feminism.

Det kan ju nämnas att Soffers teorier blivit omdebatterade. Det är ju inte ställt bortom allt tvivel att avtrycken var just efter nät. Inte heller kan man veta att dessa eventuella nät användes att jaga med eller att det i så fall var just kvinnorna som använde dem.

Jag tycker det verkar vara allt för lätt att låta spekulationerna ta överhanden, särskilt när man träffar på fynd som man anser är belysande för ideologiska frågor i nutiden, t ex frågor kring kön, och könsroller.

Ett par siter som återger en del av resonemangen:

http://discovermagazine.com/1998/apr/newwomenoftheice1430

http://www.springerlink.com/content/jqw4y3wwxm62hx7p/

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,20616-4,00.html
Ju äldre desto bättre.

Utloggad nina

 • Stammis
 • Antal inlägg: 182
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #23 skrivet: maj 10, 2007, 16:15 »
Ja, alltså... du säger delvis det jag menar själv. Jag anser inte att man nödvändigtvis måste veta exakt vad allt är. Tvärtom tycker jag att man kan vara mer ödmjuk inför materialet än vad man är. Men man bör begripa hur tolkningen går till. Det vi har svårast för är att låta saker bara vara. Vi måste liksom pressa in dem i fack för att kunna hantera deras plats i historien. Och det är när vi inte vet, som spekulationerna börjar. Jag tycker att spekulationer är helt ok, men INTE som sanning. Det jag menar är att i de spekulationer som görs, finns en grund i ett subjekt med alldeles egna referenser. Är man t ex intresserad av genusvetenskap syns det i tolkningen, förmodligen. Är man intresserad av agrarkultur så syns det i resultatet. Eller som jag, religionsfenomenologi, klart som tusan att det är en stor del av det jag gör. Därmed inte sagt att det är sanning. Utan en spekulation som jag försöker få belägg för genom evidensbaserad undersökning. Dessutom så VET man att det som gynnar ens frågeställning är det som får mest plats. Men hur ärliga vågar vi vara? Hur mycket prestige går inte i detta?

Arkeologin har ett stort problem som den hela tiden tampas med och det är de saker som inte "passar in". Det är ofta saker som hittas på "fel plats". För det första får de mycket uppmärksamhet (mer än de kanske förtjänar) och tar ofta överhanden i tolkningen. Visst kan det vara så att de ska uppmärksammas, men hur vet vi det? Och hur vet vi att vi inte missar något just för att annat kan verka "oviktigt". Vem bestämmer detta? Och vad gör det med hela kontexten? Någon har ett intresse som styr. Det avgör resultatet av tolkningen. Men är det rätt för det?

Ett exempel är ju figurinerna i Lunda i Strängnäs, som på omslaget får figurera med lunden i bakgrunden, trots att de inte hittades i lunden, utan i närheten. Visst kan de ha med lundens existens att göra, men det vet vi inte. Man hittade alltså tre figuriner vid boplatsen men låter dem ändå representera lunden. Varför då? För att de inte passade in på boplatsen men vid det fenomen som vi inte vet något om - den heliga lunden? Här har man liksom flyttat fynden från sin kontext till en annan. För att man så gärna vill förstå fynden, ser det ut som. Det är alldeles mänskligt att göra det.
If you are going through hell, keep on going!

Utloggad Herulen

 • Veteran
 • Antal inlägg: 624
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #24 skrivet: maj 10, 2007, 16:28 »
Jag menar omvänt att det inte går att utesluta sin samtid när man beskriver det förgångna. Man måste komma ihåg att det vi beskriver och förklarar och tolkar kommer från en helt annan kultur än oss idag.  Att man måste ha det i beaktande visas t.ex. med utställningar om samisk kultur. Den självklara sanningen är att den samiska identiteten är mer beroende av etnicitet och kultur än ett nationalstatstänkande. Just därför är det viktigt för samer att upprätthålla en enad kulturell gemenskap eftersom det är den man har som det särskiljande mot nationalstaten. Nationalmuseets utställning om samerna kan sägas vara påverkad av ett strukturfunktionalistiskt synsätt där social organisation, släktskap, religiösa förställningar o.s.v. framhävs som särskilt viktigt att belysa. Detta är naturligtvis inte en rättvis bild av samisk kultur. Långt ifrån. Ändå så kommer man aldrig från det att hur övertygande utställt ett föremål är beror mer på vilka föremål de ställs ut tillsammans med än vad de enskilda föremålen berättar var för sig. Ett föremål kan alltså inte stå för sig självt. Denna s.k. truism inom museivärlden har föranlett att allt fler urbefolkningar önskat medverka i de statliga museerna. Så också för samerna som nu mer aktivt har börjat ta del i utformandet och forskningen kring den egna kulturhistorien. Ett av flera sådana tillfällen är sameveckan på Etnografiska Museet. Under denna vecka, som hålls den första veckan i december (15:e året nu 2007), kan samerna själva berätta om sin kultur. Att vara heltäckande eller på något sätt försöka vara objektiv finns det inga ambitioner på, utan samerna vill istället förmedla att deras kultur är mycket variationsrik och att få berätta under sina egna villkor. Och inte minst att få tillfälle att undanröja schablonbilder och klichéer om samer. Tvister uppstår också bland samerna själva, t.ex. den om trolltrumman. Den är gjord 1999 av en samisk träslöjdare som hade äldre trummor som förebild men han har även lagt in egna element. Flera samer menar att trumman inte alls representerar samisk kultur medan andra menar att det gör den visst. Denna episod visar tydligt hur svårt det är att handskas med representativitet. Men samtidigt visar denna problematik att det inte går att göra en utställning om urbefolkning utan att de själva måste få delta och får vår del här: det går inte att vara objektiv. Om inte urbefolkningen kan vara det, hur ska vi då kunna vara det själva? Då en undersökning av forntida föremål handlar om att studera andra kulturer så visar alltså utställningarna om samerna att det inte går att vara objektiv. När inte etnografiska lyckas göra en utställning om samer på ett sätt att de själva kan känna igen sig hur ska då vi arkeologer kunna göra en beskrivning av forntidsmänniskan så att denne kan känna igen sig? Jag menar att sådant inte låter sig göras.   

Utloggad nina

 • Stammis
 • Antal inlägg: 182
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #25 skrivet: maj 10, 2007, 17:14 »
Jag skriver under på detta, Herulen, du ger ett mycket bra exempel.
Och viktigt är, precis som jag sagt tidigare, att ha en ödmjuk inställning till materialet som inte låter sig tolkas hur som helst samtidigt som det finns lika många tolkningar av det som det finns tolkare! Tolka gärna, men berätta hur du tänker. Då förstår man resultatet. Och kan komma med egna funderingar på angreppssättet.

Säg att vi gör motsatsen: Vägrar att tolka, bara gräver upp och lägger fram och säger att vi inte vet. Vad händer då? Då dog nog arkeologin som vetenskap. Och i det resonemanget finns politik. Utan intressegrupperingar som tänker "lika" finns inget behov av utreda forntiden för sin egen skull, i så fall eventuellt för människans behov av att känna samband i sitt eget varande. Alltså blir arkeologin, precis som många vetenskaper, ett sätt att förhålla sig kollektivt till det egna varandet. Andra anser att ekonomi uppfyller de kraven och går in stenhårt för detta, eller konst eller något annat. Provokativt?

Vad vi vet är att människor behöver ett sammanhang. En historia, en identitet. I den tid vi lever nu (med många folkvandringar) accelerar behovet av det egna, särskilt om man lever i exil. Här är ett sätt att förstå arkeologins samtidrelevans. I alla länder. Vi har en historia. Och ju viktigare den är desto ivrigare blir produktionen av den.
If you are going through hell, keep on going!

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #26 skrivet: maj 10, 2007, 20:18 »
Här är en studie som vissserligen har en viss samtidsförankring kring frågeställningen (om män eller kvinnor flyttade in till varandra i Falbygdens neolitikum och hur man kan se det med hjälp av strontiumisotoper) men som ändå inte tappar kontakten med materialet :

http://hum.gu.se/institutioner/arkeologi/arkeologi/forskning/projekt/isotoper


Karl-Göran Sjögren, T. D. Price och Torbjörn Ahlström
Undersökningar av samhälle och mobilitet under neolitikum med hjälp av isotoper i människoben
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #27 skrivet: maj 11, 2007, 11:19 »
Det här artikeln har också en del vad jag söker efter:

Petterson, M & Wikell, R, 2006: "Mesolitiska boplatser i Stockholms skärgård. Fiske och säljakt på utskären under 10 000 år." Fornvännen, 3.

Artikeln handlar om kvartsboplatser och miljöförändringar i Stockholm. Den sätter in människan i ett sammanhang av föränderlig skärgård över ett långt tidsperspektiv. På ett bra sätt fångar den helheten i samspelet människa natur utan att bli alltför spekulativ och utan att tappa förankringen i materialet.

Materialet består i det här fallet av en mängd bearbetad kvarts (avslag, mikrospån och liknande) som hittas vid forna strandlinjer både på dagens fastland och ute på öar. Dessa strandlinjer berättar om hur landskapet genomgått olika skeden av skärgård och hur människan t o m sökt sig till de allra yttersta skärgårdskobbarna.

Artikeln behandlar också havet och det sig hela tiden höjande landskapet som en gigantisk ekofakt som man med hjälp av strandlinjeförskjutningskurvor kan följa under tusentals år.
Olika jämförelser görs, inte bara med nutiden utan över en längre tidsskala, hur bosättningmönstren varierat och hur själva land- och havsskapet hela tiden varit i rörelse. Författarna får in hela miljön och ekologin, med hav, land fisk, säl och människor i sin studie.

Jämförelser görs med bosättningsmönster under olika perioder av mesolitikum och också med sådana under vikingatid/tidig medeltid och även senare, historisk, tid. Jämförelserna går på djupet och stannar inte bara vid vår tids fenomen.

De spekulationer som görs är för det mesta rimliga med grund i materialet. Författarna ger sig inte ut i fantasins utmarker utan håller sig någorlunda nära materialet.

En skön sak med artikeln är också att den är klart och redigt skriven. Den är härligt befriad från obegriplig po-mo jargong och amatörfilosofiska utgjutelser.
Samtidigt öppnar den ett fönster rakt ned i forntiden, en forntid av hav, sälta och frisk havsbris.

Kanske kan vissa tycka att beskrivningen av människan är för anonym, men det är något man kan ta eftersom materialet ifråga inte tillåter några psykologiska eller sociologiska djupstudier.
Samtidigt får jag dock en känsla av (rent subjektiv i detta fallet) att de människor som omfattas i studien lättare skulle känna igen sig i den, om de fick den uppläst för sig, än i en mer psyko-sociologisk studie, med relativistiska inslag och ett språk och en jargong som i krånglighet och uteslutning slår de värsta och svåraste kenningar med hästlängder.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad bornfalk

 • Avslutat konto
 • Novis
 • Antal inlägg: 13
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #28 skrivet: maj 15, 2007, 18:11 »
Jag undrar: är detta arkeologins rätta uppgift eller bör den helt ägna sig åt att ta fram fakta om förhistorien? Blir inte arkeologin splittrad och innehållslös om man samtidigt som man studerar det förflutna måste hålla reda på hur detta förflutna kan påverka dagens värld, eller om man för mycket funderar på hur ens egen nutidsanknutna världsbild påverkar ens tolkningar?

Visserligen lever vi i nutiden och vi måste ju som arkeologer förhålla oss till nutida ting som att söka pengar för vår forskning och liknande. Men sedan, kan vi inte bara studera dåtiden för dåtidens egen skull?

Som jag ser det så är arkeologins samtidsrelevans liktydigt med dess existensberättigande. Att "studera dåtiden för dåtidens skull" och inte dra paralleller i tid och rum har enligt mig inget egenvärde, annat än för fritidshistorieintresserade som vill kunna berätta en anekdot vid en middagsbjudning, och är det verkligen möjligt att komma fram till sanningsenliga resultat om man inte kritisk granskar ens egna tolkningar i ljuset av sin samtid?
Arkeologin har t.ex. i utvecklingsländer, som inte sällan har magnifika spår efter forntida civilisationer, en stor roll i den kulturturism som ofta är en ansenlig del av inkomsten för dess befolkning samt även som en identitetsskapande organisation för folkslag där just en identitet, något att tillhöra, saknas. Citatet; "den som inte vet om historien är dömd att upprepa den" är ständigt aktuell särskillt i den religionspåverkade värld vi lever i idag.
Jag tror att om arkeologins samtidsrelevans i större utsträckning skulle vara ifågasatt skulle det snart bli en brist på studerande av ämnet då flera unga, i alla fall jag själv, skulle känna att man kan göra något mer viktigt, samhälsnyttigt med sitt liv. Jag menar, varför är vi annars här...?=)   
You dig?

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #29 skrivet: maj 15, 2007, 20:19 »
Som jag ser det så är arkeologins samtidsrelevans liktydigt med dess existensberättigande. Att "studera dåtiden för dåtidens skull" och inte dra paralleller i tid och rum har enligt mig inget egenvärde, annat än för fritidshistorieintresserade som vill kunna berätta en anekdot vid en middagsbjudning, och är det verkligen möjligt att komma fram till sanningsenliga resultat om man inte kritisk granskar ens egna tolkningar i ljuset av sin samtid?

Visserligen kan vi dra paralleller till vår egen tid och även få idéer från den men huvudsyftet med arkeologin är väl ändå att försöka ta reda på hur det var en gång i tiden. Alla erfarenheter från dåtiden är inte heller applicerbara på nuet och alla erfarenheter i samtiden är inte heller direkt applicerbara på dåtiden.

Citatet; "den som inte vet om historien är dömd att upprepa den" är ständigt aktuell särskillt i den religionspåverkade värld vi lever i idag.

Tyvärr gör vi om samma misstag gång på gång på gång, det tycks inte arkeologer eller historiker kunna ändra  på.


Jag tror att om arkeologins samtidsrelevans i större utsträckning skulle vara ifågasatt skulle det snart bli en brist på studerande av ämnet då flera unga, i alla fall jag själv, skulle känna att man kan göra något mer viktigt, samhälsnyttigt med sitt liv. Jag menar, varför är vi annars här...?=)   

Jag tror inte att de flesta studerar arkeologi för dess samtidsrelevans skull utan snarare för att de är intresserade av hur det var förr i tiden.
Arkeologi i all ära, skall man göra något samhällsnyttigt med sitt liv så skall man nog bli politiker istället.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad Claes

 • Stammis
 • Antal inlägg: 243
 • Döda fiskar flyter medströms
  • http://www.theliander.se
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #30 skrivet: maj 15, 2007, 20:34 »
  Arkeologi i all ära, skall man göra något samhällsnyttigt med sitt liv så skall man nog bli politiker istället.


Sedan kan man ju faktiskt både avvisa arkeologisk eskapism och vara politiskt aktiv. Det är hur enkelt som helst, det till och med underlättar...
http://kullenmannen.wordpress.com/

Döda fiskar flyter medströms!

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #31 skrivet: maj 15, 2007, 20:38 »
Sedan kan man ju faktiskt både avvisa arkeologisk eskapism och vara politiskt aktiv. Det är hur enkelt som helst, det till och med underlättar...

Visst kan man vara politiskt aktiv och vara intresserad av arkeologi samtidigt, bara man inte blandar dem för mycket, det blir både dålig arkeologi och dålig politik.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad bornfalk

 • Avslutat konto
 • Novis
 • Antal inlägg: 13
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #32 skrivet: maj 16, 2007, 19:10 »
Visserligen kan vi dra paralleller till vår egen tid och även få idéer från den men huvudsyftet med arkeologin är väl ändå att försöka ta reda på hur det var en gång i tiden. Alla erfarenheter från dåtiden är inte heller applicerbara på nuet och alla erfarenheter i samtiden är inte heller direkt applicerbara på dåtiden.

Nej det stämmer att man inte kan använda alla händelser i historien på dagens problem. Men de kan däremot hjälpa att skapa en ömsesidig förståelse för t.ex. ett annat folks handlande (läs Palestinakonflikten) och på så sätt humanisera ens "motståndare" när man ser att de kanske är drivna av liknande orsaker som man själv. 
 
Tyvärr gör vi om samma misstag gång på gång på gång, det tycks inte arkeologer eller historiker kunna ändra  på.

Sant. Men det är väl ingen anledning till att inte ständigt försöka?

Arkeologi i all ära, skall man göra något samhällsnyttigt med sitt liv så skall man nog bli politiker istället.

Jag skulle knappast kalla politiker samhällsnyttiga i alla lägen. Det jag menar är att arkeologi inte behöver vara någon slags dammig vetenskap som mest utövas för ens individuella tillfredsställande utan att det kan ge människor arbeten inom turism, skapa en historia och med den en identitet, ge ett folk ett kulturarv att vara stolt och vårdande över osv.
You dig?

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #33 skrivet: maj 16, 2007, 21:15 »
Nej det stämmer att man inte kan använda alla händelser i historien på dagens problem. Men de kan däremot hjälpa att skapa en ömsesidig förståelse för t.ex. ett annat folks handlande (läs Palestinakonflikten) och på så sätt humanisera ens "motståndare" när man ser att de kanske är drivna av liknande orsaker som man själv. 

Svårt att applicera t ex svensk mesolitisk forskning på palestinakonflikten. Palestinakonflikten får man nog ta upp i andra sammanhang om man är intresserad av den.
 
Jag skulle knappast kalla politiker samhällsnyttiga i alla lägen. Det jag menar är att arkeologi inte behöver vara någon slags dammig vetenskap som mest utövas för ens individuella tillfredsställande utan att det kan ge människor arbeten inom turism, skapa en historia och med den en identitet, ge ett folk ett kulturarv att vara stolt och vårdande över osv.

Visst kan det finnas samhällsonyttiga politiker, men trots allt har man större chans att påverka samhället som politiker än som arkeolog. Dessutom finns det ju inget som garanterar att en samhällsengagerad arkeolog är samhällsnyttig heller.

Visst har arkeologin en penningmässig sida också i form av turism, heritage-företag och liknande. Och visst kan den väl bidraga till identitetsskapande, men trots allt är arkeologins påverkan på samhället försumbar om man jämför med politiskt arbete. Skall man ändra på samhället passar nog politiken bättre.
Och vem vet, om man utövar arkeologi för sin egen skull så kanske man blir så harmonisk att man t o m kan orka vara samhälleligt engagerad på fritiden.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad nina

 • Stammis
 • Antal inlägg: 182
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #34 skrivet: maj 17, 2007, 07:45 »
Om man som Piankhy anser att det är allmänt vedertaget att människan upprepar sina misstag (och att ingen kan ändra på det) så undrar jag hur det synsättet inte skulle ha samtidsrelevans? Om vi upprepar historia bör man kunna dra paraleller in i forntiden. Konflikter i dag har självklara gemensamma nämnare med forntida konflikter. För att vi som människor agerar på ett visst vis. Så kan vi använda oss av samtiden för tolkningen, samtidigt som tolkningen måste ifrågasättas beroende av referensramarna.

Arkeologi och politik går hand i hand. Människan har ett erkänt territoriellt tänkande. Och alltid har hon velat bevisa vem som var "här först". Antingen det gäller egen släkthävd, samefrågan eller var möjligen arierna kom i från, och vem som EGENTLIGEN är urbefolkning. Arkeologin är ett verktyg för politiken. Att inte se detta är faktiskt farligt. Vem som helst kan använda sig av arkeologi för egna syften, här bör man som arkeolog vara vaksam inför vad man vill medverka i. Och det är inte samma sak som att bedriva lokal skolpolitik eller frågor om lokal äldre- omsorg.

Självklart kan man applicera Palestinakonflikten på mesolitikum. Ska man kartlägga människans beteende i ett historiskt/arkeologiskt perspektiv ingår kunskap om hur hon agerar. Ser man inte det, är det svårt att vara trovärdig i den bild man vill återge av forntiden. Det är ju jämförelser över tid som kanske skapar någon form av regel. Ett verktyg att förstå och komma lite närmare.
If you are going through hell, keep on going!

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #35 skrivet: maj 17, 2007, 13:03 »
Arkeologi och politik går hand i hand. Människan har ett erkänt territoriellt tänkande. Och alltid har hon velat bevisa vem som var "här först". Antingen det gäller egen släkthävd, samefrågan eller var möjligen arierna kom i från, och vem som EGENTLIGEN är urbefolkning. Arkeologin är ett verktyg för politiken. Att inte se detta är faktiskt farligt. Vem som helst kan använda sig av arkeologi för egna syften, här bör man som arkeolog vara vaksam inför vad man vill medverka i. Och det är inte samma sak som att bedriva lokal skolpolitik eller frågor om lokal äldre- omsorg.

Du överskattar arkeologins betydelse. De som vill feltolka historien gör det ändå hur mycket vi arkeologer än försöker visa att de har fel. Sedan kan man ju förvisso själv undvika att sprida ut rena felaktigheter.


Självklart kan man applicera Palestinakonflikten på mesolitikum. Ska man kartlägga människans beteende i ett historiskt/arkeologiskt perspektiv ingår kunskap om hur hon agerar. Ser man inte det, är det svårt att vara trovärdig i den bild man vill återge av forntiden. Det är ju jämförelser över tid som kanske skapar någon form av regel. Ett verktyg att förstå och komma lite närmare.

Visserligen kan man på olika sätt lära sig hur människan agerar, samtidigt finns det ju  faktorer som är tidsspecifika och unika, vilket gör att man inta alls självklart kan koppla t ex mesolitikum till palestinakonflikten (utom på ett väldigt ytligt och intetsägande vis).

Jämförelser i all ära men de bör ju vara relevanta.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad nina

 • Stammis
 • Antal inlägg: 182
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #36 skrivet: maj 17, 2007, 16:55 »
I detta forum diskuterar vi arkeologi. Du har ingen aning hur jag skattar arkeologin i förhållande till annnat. Vi har fler institutioner som producerar arkeologi som används politiskt. Ett är Umeå och samisk arkeologi, ett annat är Gotlands högskola där en viss professor är en länk mellan stenåldern och en viss kost som landstingen nu rekommenderar till överviktiga. Forskningen baseras på paleolitisk kost. Men visst kan man anse semafrågan oviktig eller hur folk mår.
Man väljer.
Du missar poängen hela tiden. Att jämföra mesolitikum och Palestinakonflikten är ett fall för antropologin, en vetenskap som mer och mer börjar användas av arkeologer i jakten på att förstå forntida handlingar. Om du tror att du kommer nära sanningen genom att undvika andra ämnen som berör människan får stå för dig. Och vad din sanning är, vet bara du. Men den känns lite dimhöljd och ger en bild av Grottbjörnens folk.
If you are going through hell, keep on going!

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #37 skrivet: maj 17, 2007, 18:48 »
I detta forum diskuterar vi arkeologi. Du har ingen aning hur jag skattar arkeologin i förhållande till annnat. Vi har fler institutioner som producerar arkeologi som används politiskt. Ett är Umeå och samisk arkeologi, ett annat är Gotlands högskola där en viss professor är en länk mellan stenåldern och en viss kost som landstingen nu rekommenderar till överviktiga. Forskningen baseras på paleolitisk kost. Men visst kan man anse semafrågan oviktig eller hur folk mår.
Man väljer.

Att släppa in för mycket politik i ett akademiskt ämne förstör den vetenskapliga objektiviteten och riskerar göra  vetenskapsmännen till kappvändande politruker som ängsligt kastar sig mellen politiska korrektheter, något som varken gagnar politiken eller arkeologin.


Du missar poängen hela tiden. Att jämföra mesolitikum och Palestinakonflikten är ett fall för antropologin, en vetenskap som mer och mer börjar användas av arkeologer i jakten på att förstå forntida handlingar. Om du tror att du kommer nära sanningen genom att undvika andra ämnen som berör människan får stå för dig. Och vad din sanning är, vet bara du. Men den känns lite dimhöljd och ger en bild av Grottbjörnens folk.

Det är märkligt vad viktigt det anses att hela tiden dra in dagens politiska och sociala modefrågor i arkeologin. Hur kommer det sig att just arkeologin och den antikvariska sektorn har drabbats av detta? Varför förs inte samma diskussion med samma kraft när det gäller t ex teknologin och kemin vars arbete påverkar samtiden i mycket högre grad än arkeologin?

Allas sanningar är förmodligen till viss del dimhöljda men kanske man kan skåda klarare om man inte helt låter sig förvirras av dagspolitikens snabba undanglidande brus och socio-psykofilosofins modenycker.
Ju äldre desto bättre.

Utloggad nina

 • Stammis
 • Antal inlägg: 182
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #38 skrivet: maj 17, 2007, 19:16 »
Ja, man kan ju kalla det mode om man känner för det. Visa mig en enda tid då "modenycker" inte ingått i vetenskapen. Det är inte så att detta måste "dras in", det handlar om att arkeologin är en, i mycket högre grad, tolkande vetenskap än andra. Och hur man ska tolka följer samhällsströmningar. Har du inte gått igenom, traditionell arkeologi, processualismen, postprocessualismen, kritisk arkeologi osv. ? Missade du att dessa strömningar följer samhället i hög grad? Läs gärna Ola W Jensens avhandling: Forntid i historien (2002). Där kan man läsa hur arkeologin förändrats över tid i samklang med det rådande samhället och aktuell problematik. Politiken finns i alla ämnen vare sig du vill det eller inte. Bara sättet hur du själv har lärt in forntid är en produkt av politik. Någon bestämmer hur du ska lära dig ämnet utifrån ett politiskt beslut. Så ser hela skolan ut, hela forskningen. Men du anser att du kan stå utanför detta? Det är ju fantastiskt!
If you are going through hell, keep on going!

Utloggad Piankhy

 • Gode
 • Antal inlägg: 2 463
SV: Måste arkeologin ha samtidsrelevans?
« Svar #39 skrivet: maj 17, 2007, 19:44 »
Ja, man kan ju kalla det mode om man känner för det. Visa mig en enda tid då "modenycker" inte ingått i vetenskapen. Det är inte så att detta måste "dras in", det handlar om att arkeologin är en, i mycket högre grad, tolkande vetenskap än andra. Och hur man ska tolka följer samhällsströmningar. Har du inte gått igenom, traditionell arkeologi, processualismen, postprocessualismen, kritisk arkeologi osv. ? Missade du att dessa strömningar följer samhället i hög grad? Läs gärna Ola W Jensens avhandling: Forntid i historien (2002). Där kan man läsa hur arkeologin förändrats över tid i samklang med det rådande samhället och aktuell problematik. Politiken finns i alla ämnen vare sig du vill det eller inte. Bara sättet hur du själv har lärt in forntid är en produkt av politik. Någon bestämmer hur du ska lära dig ämnet utifrån ett politiskt beslut. Så ser hela skolan ut, hela forskningen. Men du anser att du kan stå utanför detta? Det är ju fantastiskt!

Åtminstone kan man försöka att undgå den mest uppenbara politiska påverkan. Visst är man en del av samhället, det kan man aldrig undvika, men genom att försöka se igenom de politiska strömningarna och inte motståndslöst låta dra sig med så kan man förhoppningsvis behålla en viss självständighet.

Visst har jag lärt mig om ismernas kommanden och gåenden inom arkeologin men jag tror att man inte alltid skall följa dessa utan försöka se saker och ting så att säga utifrån, inte följa varje ny våg utan försöka ställa saker och ting mot varandra och få en någorlunda objektiv bild.
Ju äldre desto bättre.