Författare Ämne: Allmäna villkor och regler för Arkeologiforum  (läst 110595 gånger)

Utloggad Varga

  • Administratör
  • Medlem
  • Antal inlägg: 85
    • Bloggen om Aiax och Wicca
Allmäna villkor och regler för Arkeologiforum
« skrivet: mars 01, 2007, 22:28 »
Allmäna villkor och regler för Arkeologiforum
Du skall ha läst och förstått nedanstående regler innan du postar ditt första inlägg.


1. Allmänt
Arkeologiforum är en oberoende mötesplats för diskussion och idéutbyte kring arkeologi, kulturarvsfrågor och andra närliggande ämnen. Arkeologiforum ägs och drivs ideellt av Johan Carlström och Camilla Carlström. Som användare går du med på att all information som du skrivit lagras i databasen och blir tillgänglig för andra användare att läsa. Denna information kommer inte att distribueras av Arkeologiforum till någon tredje part utan ditt samtycke. Arkeologiforum kan inte hållas ansvariga vid intrångsförsök som kan leda till att data stjäls eller för data som kopieras direkt från inlägg i forumen av besökare. Arkeologiforum följer Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Inlägg som skrivits på Arkeologiforum uttrycker endast författarens tankar och åsikter, och är på intet sätt representativt för övriga användare, administratörer eller moderatorer.


2. Registrering

2.1. För att kunna skriva inlägg i forumet krävs en registrering.

2.2. För att en registrering ska accepteras behöver vi korrekt personlig information samt en fungerande e-postadress. Har du ingen e-postadress så finns det flera gratistjänster att tillgå här: Gratis epost.

2.3. Välj ditt användarnamn med omsorg. Tänk på att detta är det första som andra användare ser och det skulle vara synd om de har bildat sig en uppfattning om dig innan de läst vad du skrivit. Namn som kan uppfattas som stötande är ej tillåtna.


3. Användarkontot

3.1. Varje användare får ha ETT konto. Har du av misstag skapat mer än ett konto, vänligen kontakta en administratör och be dem om hjälp med att ta bort det felaktiga kontot.

3.2. Det är inte tillåtet att låna ut eller överlåta sitt konto till en annan person. Det är inte heller tillåtet att låna en annan persons konto.

3.3. Varje användare är ensam ansvarig för alla inlägg eller personliga meddelanden (PM) som skrivs på användarens konto.


4. Forumet

4.1. På Arkeologiforum gäller svensk lag (inkl lagen om upphovsrätt och personuppgiftslagen). Trådar med brottsligt innehåll eller uppmaning till brott kommer att raderas och användaren kommer att bli varnad eller avstängd beroende på brottets art. Arkeologiforum loggar alla IP-adresser knutna till alla meddelanden, vilket gör att stötande och olagliga inlägg kan spåras om det skulle bli nödvändigt. Grova brott kommer även att polisanmälas.

4.2. Alla former av spam i forumet, via e-post eller PM är förbjudna och kommer att resultera i varning eller avstängning beroende på i hur stor utsträckning spammandet sker.

4.3. Publicera inte e-postadresser eller kontaktuppgifter som tillhör andra personer än dig själv. Då Arkeologiforum är ett forum som är publikt på så sätt att alla kan läsa vad som skrivs så är det viktigt att tänka på att även personuppgifter som skrivs i inläggen blir tillgängliga för allmänheten. Alla kontaktuppgifter som publiceras i forumet och som inte tillhör avsändaren kommer att raderas. I allvarliga fall kan det även leda till varning eller avstängning. Vill du vidarebefordra en e-postadress eller annan kontaktuppgift så rekommenderas att skicka detta i ett PM istället.


5. Inlägg

5.1. Arkeologiforum är uppdelat i flera kategorier. Kategorierna är till för att underlätta för användare att hitta diskussioner inom deras intresseområden. Posta därför inläggen i den kategori där de bäst hör hemma. Skulle ett inlägg hamna i fel kategori så kommer den att flyttas av en moderator till en kategori som passar bättre.

5.2. Rubriken ska beskriva innehållet. Andra användare ska kunna avgöra på rubriken om det är ett inlägg de är intresserade av att läsa eller inte. Administratörer och moderatorer förbehåller sig rätten att ändra titeln till något som bättre speglar innehållet i inlägget.

5.3. Inläggen i trådarna ska hålla sig till det ämne som tråden behandlar. Många gånger leder en diskussion till nya funderingar och frågor. Skapa då en ny tråd med den nya frågan. Inlägg som avviker från ämnet kan komma att flyttas eller raderas.

5.4. Titta igenom tidigare trådar innan du skriver så att upprepning kan undvikas. Ett tips är att använda sökfunktionen.

5.5. Skriv kort och kärnfullt. Inlägg kan inte innehålla mer än 3500 tecken. Tänk på diskussionen som ett samtal, ingen vill höra en monolog på 15 minuter när man samtalar.

5.6. Även om talspråk är vanligt på Internet så är inte detta en chatt. Använd därför korrekt meningsbyggnad samt börja nya meningar med stor bokstav och avsluta dem med punkt. Försök också att tänka på din stavning. Skriv inte med enbart stora bokstäver då detta i skriven kommunikation uppfattas som att du skriker. Detsamma gäller fetstil och färgning av text.

5.7. Citat skall användas för att understryka ett resonemang eller för att kritisera eller belysa ett annat verk. Citatets längd skall vara i proportion till ändamålet. Det är tillåtet att citera inlägg (med t ex quote-funktionen) från Arkeologiforum internt (dvs på Arkeologiforum) för att besvara eller belysa ett resonemang. Det är vidare inte tillåtet att citera inlägg annorstädes utan de inblandades tillstånd.
När du använder citatknappen se till att bara ha med det du vill svara på eller kommentera. Ta med andra ord bort all överflödig text (t.ex. tidigare citat). Vill du citera flera andra användare i samma inlägg använd dig av citatkommandot istället:
Kodstycke:
Kodstycke: [Välj]
[quote=”användarens namn”] Citat [/quote] Stapla inte citaten på varandra utan gör dina kommentarer under varje citat. Citat bör användas om du svarar på annat inlägg än det som är direkt över ditt svar.
Egna kommentarer och tillägg inom ett citat görs med hakparenteser.

5.8 Inlägg skall i huvudsak bestå av debattörens egna ord och citat av andras texter ska inte överskrida längden på debattörens egna text. Citatet ska aldrig vara längre än nödvändigt för att belysa det specifika resonemanget. Citat bör endast användas när det är relevanta för diskussionen och bör alltid på något sätt kommenteras av debattören. Undvik dessutom att svara med citat.

5.9. Ett verk (t ex en bok eller hemsida) måste vara offentligt utgivet för att få citeras. Det är inte tillåtet att citera verk (t ex artiklar) i sin helhet. Citatets ursprung ska alltid redovisas. 

5.10. Återge aldrig privata meddelanden, samtal eller e-post utan den alla inblandades samtycke. Detta för att privata samtal är just privata och något en person sagt i förtroende kanske inte är något den personen vill ha publicerat på ett offentligt forum. Återger du ett privat meddelande, samtal eller e-post med alla inblandades tillstånd måste du nämna detta.

5.11. Det är endast tillåtet att posta foton (i albumet, som avatar samt i inlägg) som du själv har upphovsrätt till eller som du fått tillstånd av upphovsmannen att posta. Oavsett vilket så ska det alltid nämnas vem som tagit bilden. Bilder utan denna uppgift kommer att modereras.

5.12. Direktlänkning innebär att man infogar t ex en bild direkt i ett inlägg. Det är inte tillåtet att direktlänka bilder som inläggsförfattaren inte själv har upphovsrätt till. För att undvika missförstånd skall det vid direktlänkning tydligt framgå vem som är upphovsman och/eller vart bilden är tagen ifrån. Osäkra fall kommer att modereras. Se dessutom posten om Kulturmiljöbild (KMB)

5.13. Angående tentauppgifter; Kontrollera med din institution/lärare att det är ok att söka svar på tentafrågor genom att posta på diskussionsforum. Risken finns att det kan anses som fusk. Var medveten om att chansen finns att dina lärare ser det som postas. Skriv tydligt i inlägget att det rör sig om en tentauppgift. Arkeologiforum tar inget ansvar för att svaren som ges är korrekta.

5.14. Posta inte om ett inlägg eller del av ett inlägg som blivit borttaget eller redigerat. Är du osäker på varför ett inlägg blivit borttaget eller redigerat var vänlig och kontakta en moderator eller administratör.


6. Nät och forumsetikett

6.1. Anmärk inte på andras stavfel eller grammatikfel eftersom detta normalt sett inte hör till diskussionen. Administratörerna och moderatorerna har fri rätt att rätta stavning eller grammatik där det behövs.

6.2. Uppträd hövligt. Personliga påhopp och trakasserier leder till att inlägget raderas och till att användaren varnas. Sådant beteende kan i slutändan även leda till avstängning.

6.3. Skriv inte någonting som du inte är beredd att säga till personen ansikte mot ansikte.

6.4. Respektera de andra på forumet och deras åsikter, även om du inte håller med.

6.5. Tänk igenom ditt inlägg innan du skickar det så att du inte skriver något förhastat.

6.6. Om du läser något som du blir arg eller upprörd över ta tid på dig att svara. Gå ifrån datorn och räkna till tio ifall det behövs och läs sedan inlägget igen, det kanske inte var så hemskt som du först trodde, eller så har du fått tid på dig att formulera ett bra svar.

6.7. Det är tillåtet att vara anonym på forumet, men vi rekommenderar att man presenterar sig samt skriver lite om sig själv i sin profil. Väljer man att vara anonym så förlorar man möjligheten att kritisera enskilda personer, myndigheter eller institutioner. Detta för att vi vill etablera ett forum där alla står för vad de säger samt för att i framtiden bättre kunna hantera s k troll.

   
7. Anmälan av inlägg.

Ser du något som inte hör hemma på forumet var vänlig och kontakta moderator eller administratör. Anmälan kan göras genom PM till en moderator/administratör eller genom att klicka på "Anmäl till moderator" längst ner till höger i det berörda inlägget (moderatorn får då automatiskt ett meddelande om att inlägget blivit anmält). Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och ingen annan än administratörer och/eller moderatorer vet vem som anmält.


8. Administratörernas och moderatorernas rättigheter.

8.1. Administratör och moderatorer äger rätten att ändra, flytta och radera inlägg av godtycklig anledning.

8.2. Administratör äger rätten att radera medlemskonton av godtycklig anledning, med eller utan varning.

8.3. Det är förbjudet att på forumet diskutera, kommentera eller ifrågasätta moderatorernas eller administratörernas disciplinära åtgärder och alla sådana inlägg kommer att raderas. Användare kan diskutera eller ifrågasätta sina egna varningar eller avstängningar via e-post eller PM direkt med moderatorerna eller administratörerna.
En diciplinär åtgärd kommer aldrig att diskuteras med någon annan än de berörda personerna.

8.4. Har du klagomål på någon av moderatorerna var vänlig kontakta en administratör. Administratörerna har den avgörande beslutsrätten i alla konflikter på forumet.   


9. Reklam och annonser
Det är inte tillåtet att göra reklam på forumet eller att posta reklamliknande inlägg. Detta för att det kan vara svårt för personer som representerar konkurrerande verksamhet att föra en vetenskaplig debatt utan att uppfattas som försök till misskreditering. Det är självklart tillåtet att nämna sin arbetsplats vid namn men det ska göras med måtta. Det är även tillåtet att tipsa om kommande evenemang eller händelser där man är inblandad.

Konton som skapas endast i syfte att publicera annonser kan komma att stängas av och annonserna kan komma att raderas. Etablerade medlemmar kan dock i begränsad omfattning annonsera utförsäljning av litteratur o.dyl (med måtta) som ligger inom forumets inriktning.


Om Cookies

Arkeologiforum använder cookies. En cookie är en textfil som lagras i din dator. Cookien innehåller ingen personinformation utan gör webbläsaren unik vilket underlättar för vår statistik och underlättar ditt användande av tjänsten. Vill du undvika cookies kan du göra det genom din webbläsares säkerhetsinställningar.
« Senast ändrad: september 29, 2009, 17:09 av Gorm »
När allt är sagt och gjort, är mera sagt än gjort
- Amerikanskt ordspråk