The "Durchgangslager Hangö" 2018 excavation season starts on Monday!

I have been waiting a year for this excavation and now it´s finally just a few days away. The conflict archaeology dig in Hanko will be supervised by me and a very talented crew of archaeology students from the University of Helsinki and Umeå Universitet, each of them with a burning interest for WW2 conflict archaeology. Anu, Teemu, Fanny and Toni will present themselves and contribute to the blog in their own words during the dig.

German DRK propaganda card.

On week one (25.6-29.6) we will focus on excavations in the "Deutsches Rotes Kreutz" Schwestern area. Hopefully we can find traces of the daily life in the camp of these 31 female DRK members!

German patriotic matchbox cover.

Week two (2.7-6.7) will center on the area were German soldiers left the trains after the long journey from the Nordfront. Probably lot´s of personal items here (like the matchbox cover above).

Items found during previous excavations in the "Ukrainerlager" area in the exhibition @ Hanko Museum

On week three (9.7-13.7) we we will excavate the surroundings of the Ukrainian prisoner of war or "Hilfsfreiwillige" camp where we have located several interesting German dumps from 1942-1944!

K-podd 40: Om den urtida insekten som blev ett modernt skadedjur

”Den långsprötade silverfisken erövrar Sverige”

”Den långsprötade silverfisken hotar böcker och konst”

”Hjälp! Ny stor silverfisk sprider sig i svenska hem”


Så har rubriker i svenska medier sett ut under de senaste åren. Men vad är det egentligen för slags skadedjur vi har att göra med? Varför tycks den långsprötade silverfisken leva och frodas särskilt väl i nybyggda hus och gamla arkiv?

I K-podd avsnitt 40 reder vi ut det och mycket annat tillsammans med några som har haft anledning att verkligen sätta sig in i ämnet. Hos programledaren Emil Schön finns Scarlett Szpryngiel som skrivit en genomgripande rapport i ämnet, tillsammans med Riksarkivets Johanna Fries-Markiewicz och Lisa Nilsen som driver egna företaget Lisa Nilsen Kulturvård.

Som vanligt hittar du även det här och fler avsnitt av K-podd i de flesta podcast-appar.

Nytt vrak utanför Axmar bruk


Förra året hittade Gävle kommun ett nytt vrak vid sjömätning utanför Axmar bruk. Nu har vraket besiktigats av Sjöhistoriska museets marinarkeologer i samarbete med Länsmuseet. Det visade sig vara skrovet av en ungefär 20 meter lång träskuta, byggd i både kravell- och klinkteknik.
Det nya vraket ligger bara omkring 50 meter från restaurangen Axmar brygga och det är konstigt att det inte upptäckts tidigare med tanke på hur mycket som dykts här under åren.

Hur gammalt det nyupptäckta vraket är går inte att säga än. Men förhoppningsvis kan fartyget framöver dateras med så kallad dendrokronologi – årsringsdatering. Med tanke på vrakets position är det troligt att det har en koppling till järnbruket i Axmar. Kanske har det varit en skuta som fraktat kolved till masugnen. En hel del virke ligger ialla fall vid vrakplatsen. Forskningen lär fortsätta….

Besiktningen filmades av Sjöhistoriska museets arkeologer. Se filmen här: marinarkeologer dyker på det nyfunna vraket

Vävarsbacka II, pictures from excavation day six

This was probably my best excavation during my 30-year + career as an archaeologist here in Finland.


Hope to see all of you guys again in 2019 when we will open up a new excavaion area near the center of this amazing neolithic dwelling site! Love Jan.


Grasping the Neolithic Stone Age. Photo Marie Pascal.

Vävarsbacka II, archaeology for all ages.

Digging the last minutes of 2018!

82 resta stenar på Lunds backe


Lunds backe är ett av Östergötlands märkligaste gravfält. På en långsträckt och välbetad åsrygg står 82 resta stenar. Många av stenarna står på rad och ger gravfältet ett monumentalt och mystiskt intryck. Förutom de resta stenarna finns också flera andra gravformer, däribland ca 80 runda stensättningar.

Ett urval av tidningsrubriker
Det är de resta stenarna som ger gravfältet dess unika karaktär och som säkert lockat människors fantasi i långa tider. Här finns historier om både trolltyg och traditioner. Här finns också en del av berättelsen om människorna som levde och dog i området under romersk järnålder för 1600-2000 år sedan och berättelsen om restaureringen av gravfältet på 1920-talet.

Bengt Cnattingius, från 1924 var han amanuens
på Östergötlands länsmuseum och 1933-1966 
var han museets chef.
I oktober 1927 besöker museimannen Bengt Cnattingius gravfältet tillsammans med fornminnesvårdaren och godsägaren T Jacobsson. Han kan då konstatera att ett 30-tal av de resta stenarna ligger ner. Han föreslår i ett brev till Riksantikvarien att gravfältet ska rensas upp från ris och att de stenar som fallit ska resas upp igen. Detta menar han kommer att förvandla gravfältet till en imponerande sevärdhet och att det kan vara ett exempel på vilken mäktig anblick ett gravfält i ursprungligt och vårdat skick ger.

I en skadeinventering i samband med besiktningen noteras att det funnits fler resta stenar på gravfältet men att en del försvunnit i samband med odling och andra förts bort för att användas till husgrunder i trakten. Många har också ”kullstörtats av okynniga pojkar eller sprängts sönder”. Dessutom berättas att folket i trakten tidigare brukade tända majbrasor på gravfältet – en sed som upphörde på 1880-talet.

Stenarbetaren och förre livgrenadjären Otto Almén.   
Cnattingius skickar med en kalkyl till Riksantikvarien, där han beräknar vad arbetet med återställning, röjning, kartering och fotodokumentation kan komma att kosta. Kostnaden för hela jobbet beräknades till 325 kr plus resekostnader. I museets arkiv finns bilder från restaureringen och rapporten från undersökningar som gjordes samtidigt.

Stenarbetaren och förre livgrenadjären Otto Almén i Götevi fick i uppdrag att resa 20 av de kullfallna stenarna och rikta ett par andra. För arbetet fick han 10 kr per sten. I arbetet ingick att gräva ner till frostfritt djup och att skaffa fram kilstenar som skulle stötta stenen som restes samt att röja bort ris runt stenarna.

Stenarna som skulle resas märktes ut med käppar och restes sedan med hjälp av 
stubbrytaren som syns i bakgrunden
Vid restaureringen stötte man på och undersökte två gravar. Det var två brandgravar där de brända benen lagts innanför kantställda stenar. I den ena graven hittades brända ben och bitar av en hartstätning som visade att benen antagligen legat i en hartstätad näverask. Den andra graven innehöll förutom ben också ett bronsbleck och en benkam. Fynden från undersökningen finns på Historiska museet men i Östergötlands museums samlingar finns också ett fynd från Lunds backe. Det är en liten sländtrissa som skänktes till museet av fornforskaren C F Nordensköld någon gång under senare delen av 1800-talet. Var och hur den hittades på Lunds backe vet vi inget om idag.

En lutande sten som rätades upp.
Blir du nyfiken och vill veta mer om Lunds backe?

På onsdag 20 juni 2018, kl 18.30, berättar jag om gravfältet på plats på Lunds backe. Passa på att ta med fikakorg om vädret tillåter. Visningen är gratis och ingår i en serie med visningar som genomförs i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland under rubriken Det glömda Östergötland

Ann-Charlott Feldt 
Arkeolog

Vägbeskrivning:
Lunds backe ligger vid Hassla längs vägen mellan Skänninge och Fornåsa. Kör väg 1006 mellan Skänninge och Fornåsa. Vid Hassla är det skyltat mot Lunds backe med en blå fornlämningsskylt. Följ skyltningen fram till mötesplatsen ca 700 m in på grusvägen. Det är trångt på parkeringen så tänk på att samåka om det är möjligt.

Koordinat till samlingsplatsen: 58°26'0.3"N 15°9'4.7"E


Wow what a stone artefact!!

Today was the fourth day of excavating the Vävarsbacka site. One of the diggers presented me with a beautiful ornate stone artefact he had found in 1994 in Klaukkala. At the moment it seems probable that it dates back to the stone age!

 Ornate stone artefact from Klaukkala. Found in 1994 and delivered to the excavation site today!


The excavation area surprised us with several very large comb ceramic potsherds, a flint artefact and hundreds of other finds.

 Large comb ceramir rimsherd.

 Small flint artefact.
Soon! WW2 Conflict Archaeology in Hanko, S. Finland 25.6.-13.7.2018

The dig starts Monday 25.6.2018. Please join us here for daily updates!! You are of course also invited to join us and excavate this remarkable site with your own hands.

https://hangosommaruni.fi/studieprogram/22-ovriga-kurser/arkeologi/66-konfliktarkeologi  
Excavate a German WW2 military transit camp in Hanko S. Finland!

Finally back @ Vävarsbacka

Today we started the second leg of the Vävarsbacka II dig. New fresh team of volunteers, new excavation area, same old archaeologists ;)

Digging layer one of excavation area two.

As anticipated the first excavation layer proved very rich in finds. Todays treasures included pottery of  a variety of different styles (and ages) fragments of stone artefacts, whetstones and burnt seal bones.


 Early typical comb ceramic pottery 3900-3600 BC

 Early typical comb ceramic pottery 3900-3600 BC

Late typical comb ceramic pottery 3600-3400 BC

Late comb ceramic pottery 3600-3200 BC

 Fragment of a stone axe


Smoke quartz artefact.

The new excavation team worked like a dream despite the heat, mosquitos, agressive horseflies  and the dust. Below some portrait photos of the diggers :)
Vävarsbacka II dig, part two, 15-17.6.2018

Tomorrow we will continue the exciting dig at the Vävarsbacka II site in Porvoo! Many more interesting finds coming up for sure. Follow our work here or join the virtual dig on Facebook! 

The excavation site. Drone photo by Max Hartwall.

https://www.facebook.com/groups/181135582548602/

Report from the Vävarsbacka II dig tonight on YLE Fem!

Todays TV news on the YLE Fem channel will feature a report from the Vävarsbacka II excavation in Porvoo https://arenan.yle.fi/1-4273607. Please tune in and follow our work! The excavation continues from Friday 15th to Sunday 17th of June.

Editing in progress. Photo Carmela Walder Yle https://svenska.yle.fi/profiler/carmela-walder.


Read articles about the excavation here: