Programmet klart för årets kulturarvsseminarium

Nu är programmet klart för årets Kulturarvsseminarium, den årliga temadagen som ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarvet. Årets seminarium heter ”Peru, Parismåla och Parboäng” och kommer att handla om ortsnamn och dialekter i vårt avlånga län. Varför heter platser och orter som de gör och varför uttalar vi och benämner saker och företeelser på så olika sätt? Vad kan vi egentligen förstå av en plats historia genom dess namn? Nu är programmet klart och vi är mycket glada för alla föreläsare som kommer hit för att belysa årets tema på olika sätt. Varmt välkommen att vara med! 

Årets kulturarvsseminarium äger rum den 7 november på Forum i Oskarshamn och arrangeras gemensamt av Kalmar läns museum, Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns hembygdsförbund. I år det 21:a året som seminariet äger rum. Kulturarvsseminariet riktar sig till företagare, föreningar, organisationer, yrkesverksamma och alla som delar ett intresse för att upptäcka kulturarvet. 

Anmälan och årets program

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Antal platser är begränsat.

Detaljerat program (pdf)

Anmälningsformulär och detaljerat program (kalmarlansmuseum.se)

Mer information

Pia-Lena Björnlund, museipedagog på Kalmar läns museum och projektledare för kulturarvsseminariet
E-post: pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se
Tfn: 0480-45 13 04   

The post Programmet klart för årets kulturarvsseminarium appeared first on Kalmar läns museum.

Bland gropar och stolphål i Pryssgården

Över axeln hänger jag på arbetsväskan fylld med verktyg, gula pinnar samt påsar till dagens fynd och prover. Med tyngden säkrad över axeln går jag bort mot schaktets gulbruna sand med ljudet från E4:an i bakgrunden. Här och var bryts den strandfärgade sanden av mörka fläckar efter stolphål, gropar och härdar som kan berätta om människorna som bebodde gårdarna som en gång var placerade i det som vi idag kallar för Pryssgården.

Arkeologerna Ellen Ivarsson och Moa Gillberg från Arkeologerna undersöker
spåren efter ett långhus. Foto: Angelica Larsson, Östergötlands museum.

I april påbörjade arkeologer från Östergötlands museum och Arkeologerna, Statens historiska museer, utgrävningen av Pryssgården i Norrköping som kommer att pågå under två grävsäsonger från april till oktober under 2023 och 2024. Redan under våren har lämningarna efter flera långhus från brons- och järnåldern grävts fram. I närheten av dem har det också gått att avläsa mörkfärgade fläckar efter stolphål som har tillhört hägnader som har avgränsat gårdarna. Fynd av bland annat keramik har gett oss ett fönster tillbaka till de människor som tidigare rörde sig i området. 

Ett foto från Ekehagens forntidsby visar hur gårdarna i Pryssgården
kan ha sett ut under järnåldern. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.

Förutom spår från brons- och järnåldern så gömmer Pryssgården också spår som går att spåra ända tillbaka till bondestenåldern då platsen var placerad på en sandig åsrygg mellan Bråviken och Glan, som under stenåldern var en havsvik. De lättodlade sandjordarna och närheten till större vattenvägar som underlättade såväl nära som långväga resor är säkert två av flera anledningar till varför människor valde att bo och verka i Pryssgården under 6000 år.

Välkommen in på Arkeologernas hemsida för att läsa mer om Pryssgården och framtida visningar av platsen. 

Angelica Larsson, arkeolog

Kalmarquiz och tedans med jazzkvartett på träffpunkter i Kalmar i nytt projekt

Länsmuseet och Jan Ottosson kvartett har fått pengar av Familjen Kamprads stiftelse och kommer nu att genomföra tedanser med lokalhistorisk frågesport på tio olika träffpunkter i Kalmar kommun.

– Detta är ett fantastiskt roligt projekt som vi gör för att sprida glädje till en målgrupp som inte alltid har musikunderhållning tillgänglig. Vi kommer att ta med publiken på en spelning med kvartettens senaste skiva Jazz på kalmaritiska som utgångspunkt, säger Maria Kanje, producent på Kalmar läns museum.

Kalmar läns museum har genomfört kulturupplevelser på äldreboenden i många år och i olika projekt, men det här konceptet är nytt. Idén till samarbetet föddes när Kampradstiftelsen i sin senaste utlysning prioriterade ansökningar om att genomföra aktiviteter för äldre som innefattar rörelse och fysisk aktivitet.

– Då kom vi att tänka på klassiska eftermiddagsdanser, så kallade tedanser som många av dagens seniorer är väl bekanta med från sin ungdom. Vi kommer att varva levande jazzmusik som man kan dansa till med en frågesport om välkända platser i Kalmar utifrån låtarnas titlar. Kattrumpan, Esplanaden, Sylvanderparken och Tripp trapp trull, till exempel. Vi kommer också att visa äldre bilder på människor och miljöer från museets samlingar, säger Maria Kanje.

Ett samarbete med omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun har inletts och tedanserna genomförs på nio olika träffpunkter i kommunen mellan oktober 2023 och mars 2024. I slutet av mars hålls den avslutande tedansen på länsmuseet.

– Det är med stor glädje och förväntan som vi ser fram emot att möta publiken på ett trevligt sätt och dela vår musik med er alla. Tillsammans hoppas vi kunna skapa en minnesvärd och harmonisk upplevelse för alla musikälskare och besökare, säger Jan Ottosson, kapellmästare för Jan Ottosson kvartett.

Tedanserna kommer att först och främst vara för de som bor på ett serviceboende i anslutning till träffpunkterna och deras anhöriga. I mån av plats är övriga intresserade välkomna efter anmälan.

– Tack vare medel från Familjen Kamprads stiftelse kan vi erbjuda evenemanget utan kostnad för publiken, säger Maria Kanje.

Jan Ottosson kvartett består av Jan Ottosson, barytonsaxofon, Per-Ola Svensson, piano, Douglas Sandor, trummor och Ola Petersson, kontrabas.

The post Kalmarquiz och tedans med jazzkvartett på träffpunkter i Kalmar i nytt projekt appeared first on Kalmar läns museum.

När förfädernas klocka ringer

I bland händer det oväntade saker. 

Under våren har vi varit med i renovering av klockstapel på Gusums herrgård. Klockstapelns stolpar och snickerier behövde nu bytas ut och målas. 

Klockstapeln står fint uppe på en liten kulle strax intill herrgården i bruksmiljön. Vindflöjeln visar årtalet 1898. Vid aktuellt arbete kunde själva klockan studeras närmare. En morgon skickar beställaren ett mms med en bild på gjutjärnsklockan som hänger där uppe. 

På klockan finns inskriften; Gjuten i Norrköping af Lars Öhman år 1823. 

Då slog det ju mig att denna Öhman var min mormors farfars morfar (vilket jag för länge sen lagt på minnet under min släktforskning)! Aldrig hade jag sett hans klockor och aldrig hade jag varit så nära.. detta blev en överraskning för både mig och alla involverade.

Lars Öhman (1770-1829) var klockgjutare född i Karlskrona och senare verksam i Norrköping. Han levererade skeppsklockor och stor- och lillklockor till många av länets kyrkor under sina aktiva år. 

Det som däremot är lite mystiskt i sammanhanget är att klockan visar årtalet 1823, men själva vindflöjelns årtal visar ju 1898 och är troligen det år när klockstapeln stod färdig. Frågor kring var klockan hängde eller förvarades åren där emellan har cirkulerat i projektet.

Men sådana typer av frågor gör arbetet än mer spännande och kanske får vi svar någon dag.

Och som en mäktig avslutning på ett fint jobb, fick jag även höra klockan slå under veckans telefonsamtal med beställaren. 

/Byggnadsantikvarie M. Klint 

Närbild av klockan. "Gjuten i Norrköping af Lars Öhman år 1823".
Foto: Beställaren. 

Renovering pågår. Klockstapeln på kullen.
Juni 2023.Vi söker målerikonservator och föremålsantikvarie till flytt av samlingar

Kalmar läns museum har fått extra medel av Kalmar läns museums finansiella stiftare, Kalmar kommun och Region Kalmar län, för flytt och uppordning av föremålssamlingarna. Därför har Samlingsenheten initierat ett stort projekt som löper under 2024-2026. Arbetet innebär att flytta och uppordna föremål från museibyggnaden till Kalmar läns museums föremålsmagasin. Hela Samlingsenhetens personalstyrka och delar av museets övriga personal kommer att vara involverade. Nu söker vi en målerikonservator och en föremålsantikvarie kan komplettera vårt team under projektet.

Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • fotografera, registrera och dokumentera i databasen Primus
  • inventera föremålens status samt vid behov genomföra lättare rengöring eller konserveringsåtgärder
  • packa föremål för frys, karantän och transport
  • övrigt arbete kopplat till föremålsmagasin och flyttprojekt

Kalmar läns museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer. Genom museets digitala museum, utställningar, föreläsningar och tillsammans med forskare och skolor arbetar vi för att våra samlingar och vår kunskap om Kalmar läns gemensamma kulturarv ska bli så tillgängligt som möjligt både för nutida och framtida generationer. I samlingarna finns cirka en miljon föremål som ger möjlighet till berättelser, fakta, kunskap och upplevelser om människors liv, villkor, samhällen, erfarenheter ur olika perspektiv. Föremålen sträcker sig från äldre stenålder till modern tid.

Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är den 10 september 2023. 

Läs mer och sök de lediga tjänsterna i vårt rekryteringssystem

The post Vi söker målerikonservator och föremålsantikvarie till flytt av samlingar appeared first on Kalmar läns museum.

Bland treuddar i Ljummeskogen

Än är inte sommaren över, även och vinden viner utomhus och regnmolnen bara väntar på att få ge oss en ordentlig rotblöta. På samma sätt är det med årets Kulturguidningar – än har vi bara kommit halvvägs genom programmet. Fem kulturguidningar i serien återstår samt en guidning på Arkeologidagen 27/8. Den senare hör samman med Gustav Vasa. 


Nu på lördag (12/8) visar vi ett järnåldersgravfält i Ljummeskogen, precis utanför Sonstorp invid vägen mot Grytgöl. Vi samlas kl 14.00 på den lilla grusvägen in till vänster ca 200 m norr om bebyggelsen i Sonstorp. Det är begränsat med parkeringsutrymme så bor du när ta gärna cykeln eller en promenad. 


Gravfältet i Ljummeskogen ligger i en skogsbacke och består av 19 fornlämningar. Här finns runda och kvadratiska stensättningar, treuddar, resta stenar och en hålväg. I området finns dessutom spår efter kolning i form av ett par kolbottnar.

Vi ses ute i kulturlandskapet
Ann-Charlott Feldt, arkeolog

Läs mer på Östergötlands museums hemsida eller Naturguidning.seHappy days exploring the stone-age in Turku Jäkärlä

The huge stone-age dwelling dwelling site in Jäkärlä NE of Turku has been excavated by numerous Finnish archaeologists for over 100 years. Despite this the area still "keeps on giving" plenty of interesting finds related to the Jäkärlä Culture (4050-3850 BC) and the Corded Ware Culture (2900-2100 BC).

Jäkärlä during excavations in 1907 (photo Björn Cederhvarf).

This year the excavation was arranged in two parts ranging from 7.6. – 10.6  and  11.6. – 14.6.2023. Some 40 persons participated in the excavation that was financed by Åbo Svenska Arbetarinstitut.


Excavation in progress.

This excavation revealed part of a stone-age house. The floor had been dug some 70 cms below ground surface. All of the finds from the structure could be attributed to the Jäkärlä culture. The finds included both beautifully decorated potsherd as well as stone artefacts like slate chisels, porfyrite scrapers and what could be a stone pestle. Assorted finds from this years excavation.

Next years excavation will probably run for a total of ten days. In 2024 we wish to be able to look closer at the nearby Corded Ware Culture dwelling site and complete the excavation of the house foundation. Why not join us then 💛


Fantastic finds from the 2023 excavation of Lohja Kittiskoski E.

As the saying goes "only excavate beautiful places" the saying fits perfectly for the Kittiskoski E site in Lohja W of Helsinki. 

The site is still close to water as it was during prehistoric times..

But it´s not only the setting that is beautiful but so are the finds from several different prehistoric periods from the early Comb Ceramic Period (ca 4500 BC) all the way until the early Iron Age (ca 200 AD). This years excavation was a rather short one and lasting only four days from June 2nd. until June 5th. 2023. The excavation was financed by Hiiden Opisto.
A few of this years finds (pottery, a flint arrowhead and a slate ring brooch) dating to the Typical Comb Ceramic culture (3900-3400 BC).

Features like hearths have been observed during previous excavations but this season we managed to excavate a well preserved one. Several bags of soil samples were taken for macrofossile and C14 analysis.

The hearth. Photo Jarno Ekman.

Next season we hope to be able to continue the excavations for a longer period of time. The site really deserves it.


Målet om fossilfria tjänsteresor uppnått

År 2017 antog Kalmar läns museum Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Målet var att inte använda fossildrivna bilar i tjänsten senast år 2022. Nu är det målet uppnått.

– Hållbarhetsfrågorna är viktiga för oss. Därför är jag mycket glad över att kunna konstatera att vi har nått ett viktigt mål och på ett konkret sätt bidragit till att möjliggöra ett fossilfritt Sverige, säger Örjan Molander, museichef på Kalmar läns museum.

Kalmar läns museums transportomställning

Kalmar läns museum har nu minskat till nära 100 procent fossilfritt och har under en tioårsperiod genomfört följande:

  • ersatt alla fossildrivna egna fordon med biogas eller HVO
  • tagit initiativ till och bidragit till utvecklingen av dELbilspoolen som erbjuder möjlighet till fossilfria resor både i tjänsten och privat
  • skrivit nytt hyrbilsavtal för fossilfria hyrbilar vid tillfälliga toppar
  • antagit en miljöpolicy för resor i tjänsten.

Utmaningar framåt

Målet om en fossilbränslefri verksamhet är uppnått, men museet vill mer. Målet är att hela försörjningskedjan ska vara fossilbränslefri.

– Vi ska nu hålla i vårt eget arbete och fortsätta jobba aktivt med att inkludera alla våra leverantörer i omställningen till fossilfria transporter, säger Örjan Molander.

Mer information 

Om Fossilfritt Sverige

Läs mer och se vilka fler aktörer i Sverige som antagit transportutmaningen på fossilfritt-sverige.se

Om dELbilspoolen

Läs mer om dELbilspoolen som ett gott exempel på en miljömedveten satsning i Trafikverkets rapport ”Arena för transporteffektiv stadsmiljö – goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid” på trafikverket.se (pdf, nytt fönster).

Delbilspoolsens webbplats

The post Målet om fossilfria tjänsteresor uppnått appeared first on Kalmar läns museum.

Excavating Korsholm Castle and Kings Manor 22-31.5.2023.

The first signs of summer were visible when we started this years excavation of Korsholm Castle on the 22nd of May 2023. The ten day long excavation was financed by the Finnish Cultural foundation and Alma opisto.The first five days of this years excavation was coodinated by SÖFUK and the participants were schoolchildren from local schools. The objective was to excavate the top layers of the excavation area to a depth of one meter below ground surface. The excavation produced many beautiful finds from the 19th to the 17th centuries such as buttons, coins and glass fragments. Time sure flies when you have fun.    

The second leg of the excavation was reserved for adut students at the Alma opisto and arranged as a community archaeology field school. More beautiful finds turned up on a daily basis. Finally we reached timber structures and untouched cultural layers some 1,5 meters below ground surface.
Finally just two days before the end of the excavation we reached timber structures and untouched cultural layers some 70 centimeters - 1,5 meters below ground  surface. Wood, C14 and macrofossile samples were taken from the layers and sent to Moesgaard museum and the University of Turku for analysis. 


In a couple of months, after we receive the results we will decide about the research strategy of these interesting find layers. Mapping and trial excavations of other areas of Korsholm Castle will continue in September.