Link to the Alumni FACEBOOK page about the Jokiniemi excavations


I will update here on a regular basis, depending on demand I will also be updating in English. Check it out here!

Frans Hartman (to the left) and Jan Fast instruct a young digger in the basics of archaeological excavation techniques.

https://www.facebook.com/events/1417209661873851/

Den första verkstaden hittad i kvarteret Almen

Redan den första veckan av undersökningen schaktade vi fram en smideshärd och ett vällagt stengolv som har tillhört en verkstad. Det är delar av den västra tomten som undersöks först. Den påträffade verkstaden var ca 5 x 3 meter stor. Härden som var uppbyggt av sandsten och kraftig lera har varit utsatt för kraftig värme och den var även mycket sotig. De flata sandstenarna som utgjort golvet var slitstarka och eldtåliga. Här har de förväntade fynden av metall från både tillverkning och spill lyst med sin frånvaro, vilket kan tyda på att verkstaden har städats noggrant eftersom råvaran var värdefull. Under mitten av 1700-talet innehades gården av tenngjutare Lars Ambjörnsson Lundvall. Tenngjutarna tillverkade fat, skålar och kannor. I de flesta hushåll användes trätallrikar till vardags och keramikkärlen var billiga att köpa men tennet var ett dyrare statusföremål som oftast ärvdes i generationer. Förhoppningsvis kommer vi trots allt att hitta någon degel eller andra rester efter tenntillverkningen så att vi kan vara mera säkra på tolkningen.

Verkstaden med smideshärden, golvet och stenraderna.

Verkstaden med smideshärden, golvet och stenraderna.

I den södra delen av verkstaden syns ett tydligt avslut på verkstadsytan med en stenrad, se bild, sedan kommer en passage som legat mot den yttervägg som även den syns som en stenrad på bilden.

Över undersökningsytan har bitar av olika skålar och fat i keramik hittats. Mönstren och formerna på skärvorna visar att de kommer från mitten av 1700-talet och även äldre typer av krukor har påträffats. Övriga fynd som hittats är djurben, som är rester efter måltider, pipor till rökning, glasflaskor och fajans, som är en sorts porslin. Men fortfarande är vi bara i början på undersökningen så antalet fynd kommer att öka kraftigt. Nu fortsätter vi neråt i historien och återkommer så fort vi har något mer att berätta om.

 

 

April Pieces Of My Mind #1

 • I want my spell-checker word list to reside in the cloud so that I won’t have to start from scratch, adding names of Swedish provinces and archaeologists to the list, separately for each computer I work at.

 • I’m tired of Star Trek and Star Wars. Let’s forget about them. The Space Odyssey took place 13 years ago. I want new scifi! 2010s scifi.
 • I ask this senior male scholar for the name of a qualified woman under 40 to review a book. He replies that there is none in his country. Hey man, at least you could have said ”I personally don’t know of such a person, but, you know, I’m getting old”.
 • Facebook wants to know who my favourite sports teams are. I’ll tell you: the ones that are never on TV and hardly ever have any spectators at their games. Because though I can fully understand that it may be fun to play soccer, I have only nerdy incomprehension for those who watch others playing soccer.
 • Theobromine is a wimpy mind-altering substance. I’m pretty sure chocolate would sell equally well without it.
 • My wife has found a dependable dealer. Ostensibly this person is a dentist in the Old Town, a high-rent area, but it’s pretty clear how the guy makes his real money. Growing at home and selling to the patients. Must be one of the bigger Chinese duck egg pushers in town. It’s good shit too.
 • Roots hiphop credibility is not something I value. But it surprised me to learn that Nikki Minaj once had it.
 • There may not be many things I care about in this world, but throwing out old sauce bottles and condiment jars in the fridge, years past their use-by dates, is certainly one of them. Aaaaah!
 • Oxford Archaeology has a specialist department for “Heritage Burial Services”. What an unusually infelicitious phrase. Do they bury heritage? Do they perform funeral services? Or if they deal with “heritage burials”, then what does that mean?
 • I like Jrette’s belly laugh. She doesn’t giggle.
 • What a marvellous headline. “Archaeological dig unearths secrets below the ground”. Yes! So true!
 • Thinking about honour-related violence against women, it struck me that to the extent that Swedish men have a concept of honour, one pretty sure-fire way of losing that honour is to threaten or beat women.
 • Oh what sweet relief it is to go from a barely good book to a very good book and realise that you haven’t lost your pleasure in reading after all.
 • I’d like to wear my denim jacket more but I can’t because I always wear denim pants.
 • Another strange usage. “How amazing is that?”, when you are actually amazed. I’d make that “How amazing isn’t that”, or “Isn’t that amazing?”.
 • Somebody named Gürkan, Sw. “the cücümber”, just tried to add me as a business associate on Linkedin.
 • I didn’t like American Hustler so I left with an hour to spare. Stupid people doing stupid scams but neither in a comedic nor a tragic way. Didn’t care about any of them.
 • Galileo was Danish, from Gilleleje.
 • The Guardian’s chief arts writer Charlotte Higgins pissed me off on Little Atoms, saying that archaeology’s view of Roman Britain is strongly historically contingent because the Victorians had different ideas about it. No, you /&%#(]&)(*, our ideas change because we keep digging and developing new methods. Our current ideas about Roman Britain are not just contingently different from those of 150 years ago. They are more accurate and based on better material and argument.
 • I love Robbie King’s fat and audacious hammond licks on the Incredible Bongo Band’s tunes!
 • Australia was peopled from the north as one of humanity’s first conquests outside Africa. New Zealand was peopled tens of thousands of years later from the East, as one of the last.
 • The 90s tunes in my song & chords binder have somehow become two decades old.
 • I celebrate 15 years as editor of Fornvännen today (15 April). The median tenure among the editors since 1906 is 8 years.
 • Skalk is a great Danish archaeology mag. I just wish it didn’t look like the Watch Tower or Reader’s Digest when I bring it on the train.
 • OMG, there’s a planet-sized ball of shiny rock hanging in the sky!

The 2012-phenomenon and the (new) age of hyperobjects

Yes I know, I have ceased to blog so I should not post anything more here (115 days have gone since my “last” post). All I will do here and in the future is to post links to my texts on Academia.edu. Here is a paper I presented last week in London.Filed under: Archaeological theory, […]

Vantaa Jokiniemi revisited 2014

Is finally a reality!


After a break of 20 years the Finnish Science Centre Heureka together with the Alumni of the University of Helsinki did what I had secretly wished them to do for many, many  years.  They successfully kickstarted  new public archaeological excavations of this unique stone age site and with a fresh new approach.
For all the lucky participants of this exclusive one week dig (sold out in just five hours) I have only one thing to say.

Welcome to the fascinating world of archaeology!

"Enjoy every minute"


Jan Fast
Archaeologist MA

Ett brunshus på Skäningstårg - var det gåtans lösning?

För snart två månader sedan skickade vi ut en fråga i ett inlägg här på bloggen. Vad var det för byggnad som fanns avbildad på en teckning från 1860-talets Skänninge? Teckningen, som ritades av O A Mankell för Ny Illustrerad Tidning, visade förutom rådhuset och Vårfukyrkan även en liten sexkantig byggnad. En byggnad som vi inte hittat på några stadskartor eller gamla fotografier och ingen tycktes veta vad det var för ett hus. Troligen var det just det husets grundmur vi hade hittat vid en schaktningsövervakning för ett par år sedan.

En vy från Skänninge anno 1868, tecknad av O A Mankell.
Det kom in många tips och idéer via olika sociala forum på nätet. Det var inte bara direkt i vår blogg som svaren dök upp utan även på Facebook där olika personer delat länken till inlägget. Ett riktigt bra tips kom t o m på finska från en kusin till en av mina egna Facebook-vänner - en arkeolog från Åbo.

Bland de förslag som dök upp fanns en arrest eller en fängelselokal, ett benhus, ett gravkor eller en likbod, en tiondebod eller en rustbod. Från en tidigare kollega kom frågan om det möjligen kunde vara ett pumphus. Från Skänninge kom en berättelse om att man ska ha använt huset till förvaring av kvastar och andra redskap. Tipset från Åbo var att det skulle kunna vara en brunn. Brunnshuset i Åbo finns på en bild från tidigt 1900-tal i Åbo Akademis bildsamling (länk till bilden finns längst ner). Det är byggt i trä på en stengrund.

Lösningen till gåtan tror jag att jag har fått från en tidigare Skänninge-guide. Han drog sig till minnes att han någon gång hört att byggnaden skulle ha hyst stadsbrunnen eller stadskällan. Han snokade runt lite och efter ett par dagar kom ett meddelande från honom med en arkivbeteckning från Vadstena landsarkiv till en handling rubricerad "Ett brunshus på Skäningstårg".

På ritningen i Vadstena Landsarkiv finns den här genomskärningsritningen av en åttkantig
byggnad med pump. Byggnaden är dessutom försett med en vattenkonst i form av en urna
som det sprutar vatten ur uppe på taket. Någon sådan finns inte på Mankells teckning och
kom kanske aldrig konstrueras. (Landsarkivets handling SE/VALA/01709/JIII/021345)

Då var det bara att beställa en skanning av handlingen och efter några dagar kom den som en bild på mailen från Landsarkivet. Det visade sig att det inte var någon karta som jag hade hoppats. Istället var det konstruktionsritningar till ett par olika förslag på ett brunnshus som skulle placeras på torget i Skänninge. Där fanns även konstruktionsritning för själva pumpstocken. Det ena förslaget var en fyrkantig byggnad och det andra förslaget var en åttkantig. På Mankells teckning ser byggnaden sexkantig ut. Om det beror på att man ratade båda ritningsförslagen och byggde någonting mitt emellan eller om det är teckningen som är otydlig vill jag låta vara osagt. Tyvärr saknade ritningen datering men man kan anta att den tillkommit i början av 1800-talet. Det är mycket frestande att tro att ett brunnshus är lösningen på vår gåta. Men helt säkra kan vi inte vara.

Ett stort tack för alla tipsen!

Ann-Charlott Feldt
antikvarie/arkeolog


Länk till brunnen i Åbo


Länk till Vadstena landsarkiv
https://riksarkivet.se/vadstena

Helsingin yliopisto tarjoaa yhteistyössä Tiedekeskus Heurekan ja arkeologi, FM Jan Fastin kanssa yliopiston alumneille ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua arkeologiseen kaivaustyöhön kesällä 2014.Hyvä alumni,
Helsingin yliopisto tarjoaa yhteistyössä Tiedekeskus Heurekan ja arkeologi, FM Jan Fastin kanssa yliopiston alumneille ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua arkeologiseen kaivaustyöhön kesällä 2014.
Kaivauskohteena oleva Vantaan Jokiniemi on merkittävin ja laajin kampakeraaminen asuinpaikka Etelä-Suomessa.  Jan Fast ja Heureka toteuttivat paikalla ensimmäiset yleisökaivaukset vuosina 1990–1994. Esinelöydöt ovat olleet ensiluokkaisia, mm. savesta muotoiltuja ihmisfiguureja, palamatonta luuaineistoa (mm. pyöriäinen) ja erittäin monipuolinen kiviesine- ja saviastianpala-aineisto. Heinäkuussa 2014 kaivausten päättymisestä tulee kuluneeksi tasan 20 vuotta.

Ajankohta ja osallistumismaksu
Kaivaukset toteutetaan ajalla 28.7.–3.8.2014 klo 9–16. Jokaiselle päivälle otetaan mukaan 10 alumnia ilmoittautumisjärjestyksessä.  Alaikäraja osallistumiselle on 14 vuotta. 
Osallistumismaksu on 60 euroa, joka sisältää kaivaustyöhön osallistumisen yhden päivän ajan, Jan Fastin ennakkoluennon, ohjeistuksen, työvälineet, lounaan ja pääsylipun Heurekaan kaivauspäivänä. Kaikki kaivauksiin osallistuvat henkilöt ovat kaivauksen aikana vakuutettuja tapaturmien varalta. Maksuohjeet ja oman kaivauspäiväsi ajankohdan ilmoitamme 6.5.2014 sähköpostitse lähetettävässä sähköpostiviestissä.

Osallistumisedellytykset
Osallistuminen kaivauksiin edellyttää läsnäoloa ennakkoluennolla. Luento pidetään torstaina 15.5.2014 klo 18–20 Tiedekeskus Heurekan Auditorio Virtasessa. Luennolla Jan Fast kertoo tarkemmin kaivauksista, aiemmista löydöistä ja tulevan kesän kaivausprojektista sekä antaa pikakoulutuksen kaivaustyöhön osallistuville.
Kaivaustyöhön osallistuminen edellyttää normaalia toimintakykyä ja perusterveyttä. Työasennot voivat olla polvia rasittavia. Kenttätyö ei edellytä aiempaa kokemusta. Kaivauksilla työskennellään säästä riippumatta. Sateen sattuessa alueella on suojakatos.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tällä verkkolomakkeella viimeistään 30.4.
Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova, ja mukaan mahtuu noin 70 nopeinta. Jokaisesta kaivauksille haluavasta tulee täyttää oma ilmoittautumislomake. Mikäli haluat ilmoittaa itsesi lisäksi mukaan perheenjäseniäsi tai muita henkilöitä täytä heistä omat ilmoittautumislomakkeet.

Lisätietoja
Kaivauksia koskevat kysymykset voi esittää sähköpostitse osoitteella jokiniemenkaivaukset@heureka.fi  tai 15.5.2014 Heurekassa pidettävän ennakkoluennon yhteydessä.
Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset sähköpostilla johanna.maenpaa@helsinki.fi. Valitettavasti emme pysty vastaamaan puhelintiedusteluihin.

Lämpimästi tervetuloa mukaan osallistumaan harvinaiseen kaivaustutkimustyöhön!
Terveisin,
Arkeologi Jan Fast
Elämysjohtaja Mikko Myllykoski, Tiedekeskus Heureka
Alumnikoordinaattorit Riitta-Ilona Hurmerinta ja Johanna Mäenpää, Helsingin yliopisto
Arkeologi Jan Fastin blogi
Arkeologian harrastajat ANGO ry

Ps. Tiedekeskus Heureka juhlii 25-vuotissyntymäpäiviään 26.–29.4. Tarjolla on työpajoja, erikoisesityksiä ja ohjelmia. Esimerkiksi K-18 Aikuisten ilta la 26.4. klo 18–21, jolloin tarjolla mm. Molekyylidrinksulogiaa-työpaja, suurnopeuskamerakuvausta, Michael Bradken matemaattiset musiikkishowt, ”speed dating” tutkijoiden kanssa, pop-up-tiedeteatteri, professori Anu Hopia johdattelee Cocktailien tieteeseen, planetaariossa psykedeelinen Sonic Vision, jossa mukana mm. U2, David Bowie, Radiohead ja David Bowie. Kaikki näyttelyt avoinna koko illan ajan. Sisäänpääsy 15 euroa, Veikkauksen kortilla 5 euron alennus.

*****
Sait tämän viestin, koska olet rekisteröitynyt Helsingin yliopiston maksuttomaan Alumnikampus-verkkopalveluun. Lisätietoja alumnitoiminnasta verkkosivuilla jaFacebookissa.

Next a visit to the "Stammofiziersunterkunfte" and a few more excavation finds for you to enjoy!

I´m cleaning and cataloging the excavation finds and as part of the work I´m also taking photos of some of the finds. I thought I´d post a few pictures here along with regular updates about the project. The items below which are of course just a few of all the items recovered yesterday were found in the immediate vicinity of the "Lotta Kantine" in the German barracks area.

 Finnish coin from 1941 

 Cartridge shells
 Re-used toothbrush handle (possible from the time the area was a Sovjet prisoner of war camp?

Next me and Swedish archaeologist Anders Wikström will make a field trip to the more remote parts of  the enormous transition camp area that haven´t been seen for at least 50 + years. It´s an area were the officers resided and should include the remains of the "Offiziers Speisesaal" the "Stammoffiziersunkunft" and the "Schwesternunterkunfte" as well as the remains of the "Soldatenkino". I´m really looking forward to that!

First excavation day

Finally!

And what a day it was. The day started out early for all of us archaeologists heading for Hanko and the first trial excavation of this large WW2 site. We teamed up with student Rafael Jern in Ekenäs and about an hour later with "my right hand man" in Hanko.We used a metal detector for general surveying and dug archaeological test pits on a few of the more interesting parts in the area. Almost immediately it became obvious that we could only achieve scientific results if we combined the two methods. First metal detecting and then digging or vice versa.Although we were able to locate some interesting areas of activity inside the quaranteen and delousing area of the camp the best thing came last (as always) as we managed to locate the area of the Finnish Lotta -Kantine of which no visible trace could be seen over ground.


According to the multitude of WW2 finds recovered this area area looks to have been in the center of things 1942-1944 when thousands and thousands of German soldiers passed through the area.

German tunic button with makers mark recovered from the "Küche" areaGruvbrytning i Torshälla

GAL har i dagarna undersökt en gruva med tillhörande lämningar. Platsen är Eskilstuna kommun i utkanten av Torshälla där en bergtäkt ska anläggas. Gruvan ligger otillgängligt i marker med storblockig terräng, men trots detta har man sökt sig hit för prospektering och brytning. Vad som brutits och när är än så länge okänt. Analyser på provtaget material från gruvan ska förhoppningsvis ge oss svaret. Turligt nog påträffades också ett lager med träkol vilket gör det möjligt att  14C-datera verksamheten.

DSC_0555

Gruvhålet.

Gruvhålet är litet, med ett djup på 3,5 meter och en diameter i överytan på ca 4 meter. Trots de anspråkslösa måtten är det tillräckligt stort för att hålet ska kunna gå under benämningen gruva. Spår efter brytteknik finns också i form av borrhål på tre nivåer i väggarna. Gruvan verkar därmed inte ha brutits med hjälp av tillmakning. Vid tömningen av hålet hittades även någon typ av konstruktionsvirke.

I den direkta omgivningen till gruvan fanns även ett skrotstensvarp, 6 m långt och som högst 1,10 m samt en iordningställd aktivitetsyta. Ytan tyder på att man markberett delar av området, kanske för att använda ytan för skrädning av malm.

Med dessa intressant resultat med oss in från fältfasen finns det anledning att återkomma framöver när analyser och efterarbetet kan presenteras.

DSC_0570
Någon form av aktivitetsyta/terrass  omedelbart norr om gruvan, med iordningställd yta av mindre skrotsten lagd med en flat sida uppåt kanter av större stenar i öst och norr.

 

Annika Willim projektledare