March Pieces Of My Mind #2

Arlanda

Arlanda control tower seen from the Clarion Hotel.

 • At the DiLeva sings Bowie show last night, there were two songs from after 1985: “Where Are We Now?” from The Next Day (2013) and “Lazarus” from Blackstar (2016).
 • Driving practice with a young friend from Homs. Super happy fellow after he aced his first motorway and then parked the car neatly in our garage.
 • In the Spirit Island boardgame, everybody may act at the same time, which means that nobody feels that it’s their turn and the game never advances.
 • Had my biannual health checkup. All values nominal except the triglyceride blood fats. It’s a bad sign if they’re above the nominal range. Mine are below it.
 • Remember last year when I was ranked #1 for this academic job in Trondheim but wasn’t even invited to give a test lecture? They just told me whom they hired instead. A local 36-year-old with 26 publications. Roughly one seventh of my scholarly output so far. Screw you, Academia!
 • 14-y-o Jrette playing the guitar in her room and singing First Aid Kit’s “Emmylou”. Young Stockholm woman singing hits by young Sthlm women.
 • Someone said that we’re back in the Cold War again. Another answered “I wonder what side the US is on this time.”
 • Reading my first Hugo packet last year was largely a major drag. Not doing that again.
 • For most of my life I’ve lived a few hundred meters from the small Viking Period pagan cemeteries of Fisksätra. I learned recently though that the student dorm where I lived from 1990-92 is even closer to such a cemetery. It is known only from early maps as it was completely destroyed when the Frihamnen docks were built about 1900. According to Clas Tollin, the cemetery probably served the hamlet of Unnaröra.

Wonderful Finnish rock paintings! Photos by Ismo Luukkonen.I just wanted to stop by and advertise this beautiful webpage by Ismo Luukkonen with pictures of  Finnish rock paintings! Enjoy :)http://www.ismoluukkonen.net/kalliotaide/suomi/index.html


Kända och okända fornlämningar


Kända och okända fornlämningar
av Jouni Tervalampi 2018

https://tervalampi.wordpress.com/2018/03/15/kanda-och-okanda-fornlamningar-av-jouni-tervalampi-2018/Talande repliker

Egyptisk talande katt
Synskadad besökare undersöker en replik på en egyptisk katt på Manchester Museum. Foto: Sam Beath, Manchester Museum, CC BY.

Ömtåliga konstverk och artefakter ska hållas på avstånd från besökarnas kladdiga fingrar. Den ståndpunkten har gällt sedan mitten av artonhundratalet, och idag ställer sig nog de flesta, även besökarna, bakom den. Men med repliker kan museerna låta besökaren få ett annat förhållande till objektet. Och förutom en rikare förståelse för de människor som en gång hanterat originalet medför närkontakten också en större interaktion mellan besökarna.

Mycket av den publika verksamheten på ett museum går ut på att väcka döda föremål till liv. Att besjäla objekten med fakta och berättelser. Som besökare fascineras vi när föremålet och dess historiska användare framträder för vår inre blick, det talar till vår medkänsla och väcker förfäran och sympati. Men det kliar i fingrarna. Visst vill känna på den där renässansdräkten. Hur är den vävd? Hur känns den mot huden? Och det där medeltida svärdet – hur tungt är det egentligen?

De flesta kulturföremål som visas upp på museer runt om i världen är föremål som besökaren inte får ta på. Vissa föremåls livslängd förkortas genom att man vidrör dem, andra riskerar att stjälas, och åter andra komponeras till en noggrann presentation som äventyras om besökaren flyttar runt objekten. Information om föremålen får besökaren huvudsakligen genom små skyltar, audioguider, webbplatser, appar samt levande guider. Men vår naturliga impuls att ta på saker för att komplettera det vi ser och hör, är i de flesta fall inte möjlig att följa. Föremålet ligger där i sin säkerhetsklassade och klimatanpassade monter, på betryggande avstånd från våra kliande fingrar.

Visst finns det en del taktila stationer på museer och science center, men sällan erbjuds besökaren tillfälle att få utforska de inlåsta artefakterna mer handgripligen. Och möjligheten för en person med synnedsättning att få en uppfattning om objektets form, vikt, struktur och textur är ofta begränsad, trots den inlevelsefulla rösten i audioguiden.

Digital Touch Replicas

Manchester Museum forskar på användningen av 3D-skanning och replik-teknologi, en forskning som från början var inriktad på tillämpningar inom konservering. Sam Beath, Collections Care Manager and Senior Conservator på Manchester Museum bildar tillsammans med Chris Dean från Touch & Discover Systems ett team som leder utvecklingen av taktila och haptiska hjälpmedel på museet i projektet Digital Touch Replicas. Den ena delen av projektet fokuserar på fysiska repliker med inbyggd elektronik.

Chris Dean och Sam Beath
Chris Dean och Sam Beath som driver projekten Probos Sensory Consol och Digital Touch Replicas. Foto: Staffan Cederborg, CC BY.

Klappa en egyptisk katt

På Manchester Museum står en kopia av en egyptisk katt, eller närmare bestämt en replik av en 2 500 år gammal sarkofag för en mumifierad egyptisk katt. Originalet, som är i trä, står i säkert förvar i en av museets montrar. Repliken är för tillfället bortplockad från utställningen eftersom den ska uppdateras med ny elektronik. För det speciella med den här repliken är att den kan tala.

Replika och original av egyptisk katt
Replik och original av egyptisk katt. De tydliga linjerna hjälper synskadade att hitta till sensorerna som triggar ljudet. Foto replik: Staffan Cederborg, CC BY. Foto original: Sam Beath, Manchester Museum, CC BY. Montage: Staffan Cederborg, CC BY.

Och katten kan inte bara tala – beroende på var man klappar den spelar den upp både bilder och ljud som dock inte kommer ur kopian själv, utan från datorskärm och högtalare/hörlurar. Funktionen gör att besökare, inte minst personer med synnedsättning, får möjlighet att utforska ett föremål utifrån sina specifika förutsättningar.

Repliken är utrustad med sensorer som styr den information som visas och läses upp. Genom att flytta handen över katten kan besökaren styra visning och uppspelning av bilder och ljud med information om olika delar av katten.

Expertens röst

– Det bästa sättet att få information om ett föremål är när en expert står bredvid objektet och berättar om det, men det är inte alltid möjligt att ordna, säger Sam Beath. Med den här tekniken kan man höra expertens röst medan man utforskar föremålet.
Och en fördel med den talande kopian framför den levande guiden är inte bara att besökarna samtidigt kan känna på formen, utan att de själva kan välja vilken del av föremålet de vill ha information om, och i vilken ordning.

Materialet i repliken viktigt

Repliken av den egyptiska katten är tillverkad i stabiliserat trä för att efterlikna träoriginalet.
– Materialet är viktigt, påpekar Sam Beath. Det handlar inte bara om precision, utan också om den känslomässiga responsen besökaren får vid beröringen.

Sensorer och Bluetooth

Inuti katten finns 16 sensorer kopplade till mikrokontrollerkortet Arduino, samt strömförsörjning via en så kallad powerbank, ett slags uppladdningsbart batteri. Sensorerna fångar upp besökarens beröringar som skickas vidare som signaler till Arduino-kortet. Informationen färdas sedan via Bluetooth till enkortsdatorn Raspberry Pi och en mediaspelare som spelar upp den ljud- eller bildfil som hör ihop med just det området.

Dold elektronik
Inuti repliken finns elektroniken gömd. Foto: Staffan Cederborg, CC BY.

Projektet anlitade en extern utvecklare för att tillverka ett gränssnitt så att det skulle vara lätt att koppla sensorerna till innehåll. I samarbete med museets curator placerade Sam Beath och hennes kollegor ut bilder och ljud på kopian – en ganska okomplicerad procedur. Det svåra var att få folk att använda repliken på ett bra sätt.

Sensorernas placering och information
Skiss över hur sensorerna är placerade samt den information som ska spelas upp/visas när man rör vid respektive område. Klicka på bilden för bättre läsbarhet. Bild: Sam Beath, Manchester Museum, CC BY.

Besökaren måste lära sig hur det fungerar

Till exempel visade det sig att många först bekantade sig med föremålets omfattning genom att stryka med händerna över hela ytan, vilket triggade igång en mängd olika mediefiler – ett scenario som orsakade förvirring. Att arbeta med hur och när ljudfilerna ska starta är därför viktigt.

– Alla besökare är olika, säger Sam Beath. Barn, vuxna och äldre undersöker repliken på olika sätt. Dessutom är det bara tre procent av alla personer med synnedsättning som är helt blinda.

Eftersom en utmaning har varit att introducera föremålet på rätt sätt för olika typer av användare, har museet satsat mycket på den personal som tar hand om besökarna. Både på fast anställda och på volontärer som själva har synnedsättning.

– En lösning är att introducera stationen för en grupp besökare, en annan är att ha stationen bemannad, säger Chris Dean.

Känslomässig upplevelse

Sam Beath berättar om en sextiofemårig man, blind från födseln, som besökte museet för att utvärdera kopian av den egyptiska katten. Mannen hade inget begrepp om insekter, eftersom han aldrig fått undersöka någon med händerna. Av en händelse råkade museet just då ha en modell av en ekoxe som mannen fick utforska med händerna.

– Det blev en mycket känslomässig upplevelse för honom, säger Sam Beath. Han kunde känna kroppen, benen och antennerna och hur de olika delarna förhöll sig till varandra.

– Vi kan visserligen inte se färgen på ett föremål genom att känna på det, säger Chris Dean. Men att känna på någonting innebär att vi utifrån vikt, form och struktur kan få en bild av det. Och genom att knacka på det får vi en känsla av vilket material det kan tänkas vara gjort av.

Egyptisk stele

En egyptisk stele, alltså en rest sten med inskriptioner, är, förutom katten, också ett föremål som Sam Beath och Chris Dean låtit göra en replik av. Även här döljer delar av kopian områden som vid beröring triggar igång bilder och ljud. Rösten berättar om de olika familjemedlemmarna på stenen, varför de är placerade där de är och vad de har i händerna. Repliken är infattat i en ram med träknappar som också de triggar igång media när man ”klickar” på dem.

Stelen är 3D-printad i plast, vilket varken Sam Beath eller Chris Dean är nöjda med. Det hade varit bättre att göra en kopia i sten, som originalet, men pengar saknades vid tillfället.

Replik av en egyptisk stele
Replik av en egyptisk stele som besökarna kan känna på. Foto: Sam Beath, Manchester Museum, CC BY.

 

Fågelfossil

Sam Beath visar också en tredje applikation, en replik av ett 120 miljoner år gammalt fågelfossil, Confuciusornis Sanctus. Genom synkrotronstrålning har forskare undersökt de mikroskopiska lämningar på fossilet och bland annat lyckats ta reda på vilken färg fjädrarna hade. Denna mer vetenskapliga station är framtagen i samarbete med bland andra Stanford University, och ska fungera som en hjälp till forskare, men funktionen är densamma: genom att röra vid kopian kan besökaren få fram komplex vetenskaplig fakta om fossilet. För att även barn ska kunna fascineras av stationen har man lagt på ett lager med mer lättillgänglig information.

Replik av fågelfossil av arten Confuciusornis Sanctus
Replik av ett 120 miljoner år gammalt fågelfossil av arten Confuciusornis Sanctus. Foto: Staffan Cederborg, CC BY.

Det som står på tur nu är att göra teknologin tillräckligt billig och lätt så att andra kan investera i den. Bland annat vill man uppdatera tekniken genom att placera en uppdaterad version av Raspberry Pi samt högtalaren inuti katten i stället för i rummet. Vilket fullt ut skulle göra repliken till gränssnittet.

Motstånd mot VR-glasögon

Chris Dean menar att det taktila mötet med föremålen också har en fördel jämfört med moderna redskap som till exempel VR-glasögon. Det finns ett motstånd, särskilt bland äldre att sätta på sig ett headset, medan det är en betydligt lägre tröskel till att hantera en replik. Och för personer med synnedsättning är VR ett nära nog irrelevant alternativ.

Projektets andra del, Probos Sensory Consol, är en station som gör det möjligt för användare att vidröra och interagera med digitalt skannade artefakter och konstverk som också möter behoven hos besökare med sensoriska nedsättningar. Stationen ser ut som en informationskiosk med ett hål på framsidan. Med hjälp av ett styrdon som besökaren stoppar in i hålet kan denne manövrera och utforska föremål. Till skillnad från vanliga gränssnitt för 3D-modeller kan besökaren här, via ljudåterkoppling, ”känna” vilket material objektet är tillverkat av.

Probos Sensory Consol
Chris Dean demonstrerar hur Probos Sensory Consol fungerar. Foto: Staffan Cederborg, CC BY.

Mer lustfullt

Vår impuls att röra vid saker har förstås ett syfte. Händer och fingrar förmedlar information som vi inte kan se eller lyssna oss till. Men den multisensoriska upplevelsen är inte bara ett sätt att förstärka inlärningen, utan gör det också roligare att utforska ett föremål eller miljö. Det lustfyllda fastnar i minnet och gör utställningen mer attraktiv för en bredare publik.

Länkar

Manchester Museum: http://www.museum.manchester.ac.uk/
Digital Touch Replicashttp://www.museum.manchester.ac.uk/about/digitaltouchreplicas/
Touch & Discover Systemshttps://www.tad-systems.co.uk/

 

Staffan Cederborg
Verksamhetsutvecklare

March Pieces Of My Mind 1

Simpstr

The Stockholm archipelago in winter, rarely seen by tourists. (Bullandö seen across Simpströmmen.)

 • Empty email inbox! Nothing I need to attend to now. I love the postpone function in Google Inbox.
 • Hehe. Old dude writes about shoreline displacement and what the level was around Stockholm in 1250 compared to today. For “today”, he cites a book from 1982. When the vertical displacement is about 5 cm per decade.
 • Listening to smoke-drenched stoner rock and cooking elk lasagna.
 • Starting a movement. We believe that people who are afraid of fluoridation are crazy. But that the iodine in table salt is mind-control.
 • Movie: The Shape of Water. Merman locked into military research facility forms bond with lonely cleaning lady. Grade: Great!
 • Love the new study in Antiquity of the Kanaljorden bones by Sara Gummesson, Fredrik Hallgren and Anna Kjellström! “We have recognised a sexrelated, non-random, trauma pattern, where non-lethal forces were directed to the back of the head of women and to the top of the head of men. The fact that the majority of the individuals show healed injuries seems to be more than a coincidence and implies that they were specifically chosen for inclusion in the deposition.”
 • Power tip: the Google Translate app for Android does OCR of text in photos. You can easily get the original photographed text in editable form, not just the translation.
 • Tenacious D’s “Tribute” has the same central conceit as Coleridge’s “Kubla Khan”. “This is not the best song in the world: it’s just a tribute”.
 • I tweeted a link to a scifi story by Arthur C. Clarke. Three pornbots have retweeted it so far. These bots are more than just a pretty face!
 • The Scotsman headline: ”Bodies may have to be exhumed to make way for Edinburgh trams”. Or in archaeologist lingo, “Edinburgh trams offer possible opportunity to excavate burial site”.
 • Celtic scholars, how can I tell the Goidelic from the psychedelic? Signed, “Dasedd ac Confulledd”
 • Zork alumni, take note: I played through Buster Hudson’s award-winning 2017 text adventure game The Wizard Sniffer, and enjoyed it a lot! It runs in your browser. Apparently lots of good interactive fiction is still published every year. I must look into this further.
Sturekatten

Perks of teaching: got some marking to do and the tearooms to do it in.

Gästblogg: Skolplanschen mellan fakta och fiktion på Göteborgs Stadsmuseum

Skolplanschen har idag blivit en trendig inredningsdetalj och ett populärt samlarobjekt; vackra bilder med ett nostalgiskt skimmer som går att hitta både på loppis och som dyra nytryck. Men en närmare titt visar mer än bara nostalgi. Bilderna berättar om forna tider och exotiska länder, men också om planschernas samtid.

1 december 2017 öppnade Göteborgs Stadsmuseum webbutställningen Skolplanschen mellan fakta och fiktion. Projektet har tillkommit i nära samarbete med vänföreningen Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift.

Sedan 2013 finns Göteborgs stadsmuseums samlingar i K-samsök, verktyget för kulturarvsinstitutioner och organisationer som vill tillgängliggöra sin data för en bredare publik. Webbuställningen Skolplanschen är en av flera digitala utställningar som museet har byggt på K-samsöks API.

”Hertig Karl vid Flemmings lik” av Albert Gebhard efter original av Albert Edelfelt

Bakgrund
Stadsmuseet har en stor samling skolplanscher från före detta Göteborgs Skolmuseum. Under arbetet med museets nya basutställning, Göteborgs födelse, väcktes frågan om vilken bild av den aktuella perioden av svenskt 1500- och 1600-tal som ges av planscherna i samlingen. Det vi fann visade sig vara ett utmärkt underlag till en utställning om hur skolan har sett på och delvis skapat den svenska historien, i en blandning av fakta och fiktion.

En utställning om skolplanscher
Webbutställningen ”Skolplanschen mellan fakta och fiktion” fokuserar på ett 40-tal planscher i ämnet svensk historia, tillverkade mellan 1867 och 1947. Utformning och material varierar från den klassiska modellen tryckt på papper fäst på papp, till rullplanscher i storformat eller tunna pappersark. Planscherna är fördelade på fyra teman: porträtt, händelser, miljöer och kartor. Här finns även ett rum som berättar om den svenska skolplanschens och vår skolsamlings historia. Utställningen finns även i en engelskspråkig version.

Skolplanscher var ofta pedagogiska och detaljerade, så att eleverna skulle kunna betrakta bilden och lära på egen hand. Men vem eller vad avbildades, hur, när – och varför? Motiven var noga utvalda för att illustrera en berättelse. Ofta användes reproduktioner av kända målningar, så att barnen fick en konsthistorisk lektion på kuppen. Planscherna skulle fungera utifrån en idé om varför en viss händelse var viktig, till exempel när Gustav II Adolf drog ut i 30-åriga kriget. Detta var en berättelse som då sågs som central för bilden av hjältekungen som en landsfader som tog sitt ansvar för rikets bästa, trots att han förstod att uppdraget skulle bli svårt.

Vad hade lyfts fram i en plansch med samma motiv om den tillverkats idag? Eller om 100 år?

Skärmdump ur utställningen, föreställande ”Stockholm under Wasatiden” av Knut Lindholm

Projektet
Utställningen bygger på en modell som tagits fram av Statens Museer för Världskultur, och som använts i utställningar på Världskulturmuseerna, på Helsingborgs museum samt i Stadsmuseets Staden och kapitalet (se gästblogg från 8/12 2015). Metadata och bilder läggs upp i museets föremålsdatabas och hämtas sedan till utställningen via K-samsöks-API. Ett administrationsverktyg låter oss lokalt sköta vad som hämtas ur databasen och hur det skall visas. Detta medför att utställningsbygget till stor del kunnat skötas av museets egen personal.

Men helt på egen hand hade vi inte klarat oss. Under arbetets gång har det varit ovärderligt att få råd och tips från andra med erfarenhet av utställningsmodellen, och ett enormt tack skall gå till Magnus Johansson på Världskulturmuseerna som tålmodigt stöttat oss med allt sitt kunnande. Vi vill också tacka K-samsöks personal för all hjälp med extra skördningar som under uppbyggnadsperioden, vilket underlättat stort när vi behövde se utfallet av justeringar och tillägg i utställningen.

Den ”fysiska” utställningen
Projektet startade som en digital utställning, men kom att inkludera en analog del, Skolplanschen mellan klassrum och vintage. Utställningsintendenterna blev – precis som så många skolbarn – fascinerade av planscherna och kunde inte motstå att visa några av dem på plats i museet. Resultatet blev en liten men ämnesmässigt bredare utställning än webbutställningen. Här visas ett antal vackra och spännande djur- och växtmotiv i miljöer med en västkustsk känsla, vid sidan av historiska bilder.

”Tagghudingar”, signerad P. FT.

Lärdomar från projektet
Utställningsprojekt brukar resultera i kvantitativa och kvalitativa förbättringar av informationen om samlingarna. I detta fallet har 550 planscher nyregistrerats och ca 2300 poster setts över. I det arbetet har Riksantikvarieämbetets söktjänst Kringla varit en fantastisk resurs för att kunna tolka felstavade namn eller svårläst information i liggare och annan dokumentation. Ett stort tack skall gå till er andra museer med planschsamlingar i K-samsök!

En extra bonus med projektet har varit en ökad förståelse för den data vi skickar till K-samsök och hur vi gör det. Under arbetet har mappningen i sin helhet behövts ses över, och en del onödig eller felaktig data kunnat upptäckas och rensas bort.

Nästa steg blir, hoppas vi, en undersökning av vad våra besökare tycker om utställningen. Vad skulle kunna förbättras, förenklas eller förtydligas? Vad funkar – och vad funkar inte? För en webbutställning är ju ständigt under utveckling, inte minst innehållsmässigt – alltid redo att ta emot nya uppgifter.

Pernilla Karlsson, Göteborgs Stadsmuseum

 

 

K-podd 35: Om utställningsverkstaden med Jesper, Oscar och Gustav

Ett av Riksantikvarieämbetets senaste tillskott som vi är mycket stolta över är utställningsverkstaden. I K-podd avsnitt 35 tar vi oss ett gott snack med myndighetens egna ”Uppfinnar-Jockar” (ja, de gick själva med på att den benämningen stämmer rätt bra), Jesper Cederlund, Oscar Engberg och Gustav Löfgren.

 

Vi pratar om att testa den absolut senaste tekniken, utfasning av halogenlampor, att göra arkiv med komplicerad sökbarhet tillgängliga för förskolebarn, misstaget ”teknik för teknikens skull” och mycket annat. Dessutom blir det som alltid historieältande, som den här gången rör sig från gamla mopeder till Palmemordet. Samtalsledare är Erik Larsson.

Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad är en resurs för ideella och offentligt finansierade museer och kulturarvsaktörer. Mer om hur de arbetar och hur du och din verksamhet kan ta hjälp av utställningsverkstaden hittar du här.

Vårfloden 1879 – en oväntad ledtråd till Kensingtonstenens runor?

Sidan i inventeringsboken där den sentida runorna från Färila finns avritade. Efter Fornsök (RAÄ Färila 148:1).

Ibland får man mejl som gör en riktigt glad. I onsdags förra veckan anlände ett sådant från Gunnar Larsson som tipsade om en artikel som han hade publicerat på SHMI:s hemsida i december förra året: Runskrift avslöjar vårflod 1879. Det handlar om sentida runor ristade i en sten vid Ljusnan i Färila i Hälsingland. Genom inskriften får vi veta hur högt upp på land älvens vatten steg våren 1879, men jag har starka misstankar om att den också har något annat intressant att avslöja.

Runristningen är i Fornminnesregistret upptagen som Färila 148:1 och i inventeringsboken finns också runorna avritade. Här nämns att en Paul Persson i Ygsbo hade berättat att texten ungefär skulle ha denna lydelse: ”Här jag står vid älven 1879”. Gunnar Larsson har i stället uttytt runorna som ”Där jag står nådde vårfloden 1879”, vilket uppenbarligen är helt riktigt.

En del av runorna i uppteckningen ser lite märkliga ut och särskilt runan för å har en ovanlig form. Detta är ju ett tecken som brukar bereda senare tiders runristare besvär, eftersom ingen av de genuina runraderna har något motsvarande tecken. Ofta brukar det lösas genom att runmästaren i stället tillgriper o-runan eller sätter en ring ovanför en a-runa. Personen bakom runorna i Färila verkar ha gått på den senare linjen, men det som står under pricken är inte någon vanlig a-runa. På teckningen liknar den närmast ett långkvist-n med en lite omotiverad extra bistav upptill till vänster.

Jag kom direkt att tänka på en mycket speciell å-runa, nämligen den som förekommer bland de så kallade Larssonrunorna och i en något avvikande variant på den nyligen uppmärksammade runstaven från Haverö i Medelpad. Kan det inte vara en sådan å-runa som inventeraren har missförstått och tippat något åt vänster? Runorna på Larssonpapperen och Haveröstaven är som bekant desamma som finns på Kensingtonstenen från Minnesota i USA. Denna sten har ingen runa för å, men däremot utgörs a-­ och ä-runorna på samma sätt av ett kryss med en liten bistav snett uppåt vänster på den högra skänkeln.

Om å-runan på stenen har samma form som i Larssonrunorna kan vi här ha ännu en sorts variant av Kensingtonstenens runor, men denna gång i Hälsingland, det landskap där stenens upptäckare Olof Ohman hade sina rötter. Avståndet mellan Färila och Forsa, där han föddes och växte upp, är faktiskt inte mer än 6 mil. Särskilt intressant är att ristningen på stenen i Färila innehåller ett årtal: 1879. Den ristades alltså nitton år innan Kensintonstenen grävdes upp i Minnesota och lustigt nog samma år som Olof Ohman (då Öhman) emigrerade till Amerika.

När man får ett uppslag som detta så vill man ju åka ut direkt och se om stenens å-runa verkligen har den här antagna formen, men jag inser att den rådande väderleken knappast tillåter en sådan utflykt. I stället får jag snällt vänta på att snön ska smälta bort och vårfloden passera. Först därefter kan vi få veta om stenen i Färila kan bidra till lösningen av Kensingtonstenens gåta.

Det är naturligtvis lite riskabelt att skriva om detta redan nu, när jag inte vet hur runorna egentligen ser ut, men jag kan inte låta bli. Jag kan ju råka ha rätt! Och skulle å-runan i stället ha ett annat utseende än det jag har gissat, så har runristningen i Färila ändå en betydelse i sammanhanget. Olof Ohman påstod ju själv i en intervju 1910 att ”Every school boy, and every Norwegian knows something about runes, but not so as to use them”. Färilarunorna visar att det faktiskt har funnits personer som också har kunnat använda dem och det till och med i hans egen hembygd.

>> Magnus Källström är runolog, docent och forskare inom runforskningsområdet vid Riksantikvarieämbetet

PS. När jag letade efter annat i min dator stötte jag på uppgifter om en annan sentida runinskrift i Färila som jag hade fått några upplysningar om 2011. Den ska vara skriven med blyerts inne i en lada i Näsberg. Ladan uppges vara från mitten av 1800-talet och på ett foto hade jag då läst runorna atonhụnṛo nitio‑‑…, vilket säkert återger ett årtal: ”Artonhundranittio” någonting. Detta tyder på att det har funnits en viss spridning på runkunskapen i dessa trakter vid 1800-talets slut. DS.

"Durchgangslager Hanko 1942-1944" exhibition in Hanko S. Finland 19.5.2018-31.3.2019!

During the past months I have been preoccupied with the planning of the upcoming WW2 conflict archaeology exhibition in Hanko s. Finland. The exhibition is scheduled for 19.5.2018-31.3.2019.

https://tourism.hanko.fi/.../2013/02/Hanko_2018_ENG_Low.pdf

The exhibition will give an insight in the daily personal lives of German soldiers in Finland during the Second World War with a focus on the "Urlaubsfahrt" an integral part of he logistics of the German war effort and the role of the large German transition camp situated on Cape Tulliniemi between 1942 and 1944.

German soldiers in Hanko. Photo SA-kuva.

The exhibition shows intriguing unique finds from the conflict archaeology excavations of the camp between 2014-2017 as well as previously unseen period pictures take by German soldiers during the "Urlaubsfahrt"in Hanko as well as the frontlines of the "Nordfront". Photographic art by Jan Kaila and Japo Knuutila from the "Poetic Archaeology" project (2014-2017) add a dramatic artististic dimension to the museum exhibition.

Baracke. Photo Jan Kaila/Japo Knuutila "Poetic Archaeology" project.

The exhibition also shows lots of genuine German soldiers personal Hanko and Finland related items. These items have been gathered from collections and from German veterans families from all around Europe between 2014 and 2018.


Renovering ger kunskap – Vi kryper innanför skinnet på husen

När man får möjlighet att krypa innanför skinnet (läs panelen) på en byggnad kan mycket kunskap komma upp till ytan. Ett bra exempel på detta är gårdshuset till Gamla domprostgården. Den senare är tidigare omskriven i ett blogginlägg från januari 2017.

Stadskartan från 1898 visar Gamla domprostgården till vänster i kartbilden. Tomten är markerad med ett A.

Gamla domprostgården fotograferad våren 2017.
Domprostgårdens huvudbyggnad är ett representativt reveterat timmerhus från början av 1800-talet. Den stora byggnaden flyttades ca 35 m in på tomten i samband med att Storgatan breddades 1953. Längre in på tomten fanns även ett timrade gårdshus, en mindre byggnad i två våningar med en lägre tillbyggnad i väster.

Gårdshuset - fint men i behov av en renovering.

Den lägre tillbyggnaden innehöll bykhus och ett bostadsrum men var i mycket dåligt skick och gick inte att spara.
Under 2016 påbörjade Linköpings domkyrkopastorat en utvändig renovering av gårdshuset på Gamla domprostgården. Det visade sig att den tillbyggda delen, som var byggd i en stolpkonstruktion, var i allt för dåligt skick för att räddas. Den är dock dokumenterad och kan byggas upp igen.

Bykbasen finns kvar i gårdshuset.

På övervåningen finns denna kakelugn i senempire, ca 1850.

Både i tillbyggnaden och i gårdshuset fanns det bykbasar (tvättkar med inbyggd eldstad) där man värmde vatten och tvättade. I båda byggnadsdelarna fanns dessutom bostadsrum med eldstäder. På gårdshusets övervåning har man haft både bostad och magasin. Det har alltså fyllt många viktiga funktioner för en stor stadsgård. På kartor från sekelskiftet 1900 finns ytterligare en träbyggnad längre in på tomten.Troligen innehöll den stall och avträden (d v s dass). Denna byggnad är dessvärre riven.

När tillbyggnaden hade rivits och delar av panelen tagits bort kunde man göra flera intressanta iakttagelser. Huset har ursprungligen varit både lägre och mindre. Norr om högra dörren är byggnaden tillbyggd och den är höjd med fem stockvarv. Skalar man bort dessa tillägg så återstår det; en liten enkelstuga med en mindre krypvind. Som byggnadsantikvarie börjar man undra om stugan kan vara från tiden före domprostgården.

Byggnaden är höjd med fem stockvarv vilket gjorde att man kunde nyttja övervåningen som en bostad.

Det omålade timret visar att norra delen är tillbyggd.
I början av 1800-talet köpte landskamrer J O Hertzman fem tomter i den västra infarten till Linköping. Tomterna uppges då vara bebyggda med låg kåkbebyggelse. Han lät riva kåkbebyggelsen och sedan bebygga tomten med det fina bostadshuset i empirestil som lite senare blev domprostbostad. Kanske låg det en fullt användbar stuga inne på tomten som passade in i sammanhanget.
Delar av fasaden har haft synligt timmer som var målat med röd slamfärg.

Fasaden var målad med plastfärg i sen tid. Under fanns minst två lager gul oljefärg.
Nu är gårdshuset väl rustat för framtiden med nytt plåttak, nya uppmurade skorstenar, upplagad timmerstomme och ny fasadpanel som är målad med linoljefärg i panelens originalkulör. Om det i framtiden görs en invändig renovering finns det möjligheter att söka efter ytterligare spår som kan föra oss närmare en tidsbestämning av byggnaden och när tillbyggnaderna är utförda.


Marie Hagsten
Byggnadsantikvarie
Gårdshuset efter renovering.