"SA Wehrabzeichen" and other goodies

Only one day left of the 2018 excavation season of "Durchgangslager Hanko" but the exciting finds leads me to think we might be excavating here again in 2019. SA- Sportabzeichen "as found" today during archaeological excavations of "Durchgangslager Hanko" 

A. Hitler challenged all able-bodied boys age 16 and up to compete for this award but older military men were also encouraged to obtain it. The badge was one of the few political decorations that the armed forces allowed to freely be displayed on a military uniform.

By December 1936, one million had been awarded. Then by the end of 1943, over 2.5 million had been awarded. We will have this "Abzeichen" sent into conservation so stay tuned for pictures about that process here later this year!

Another "Gebirgsartillerie" related item!

Today we finished the trial excavation of the "Soldatenheim" dump. This fragmentary small tea pot was among the last items recovered this year! We hope to continue excavations in this area in 2019!

German tea pot from the "Soldatenheim Hanko" dump.

 Some of the German coins are extremely well preserved due to the sandy soil!


Archaeology student Fanny Fagerholm is keeping count and measuring all of the hundreds of German food ration cans found during the dig. The contents and origins of this aluminium can was an easy task :)

 Norwegian made "Fischkonserve"The other items found today included a very well preserved blade of a pocket knife, Smoking utensils and of course the ever present "Eau de Cologne" and perfume bottles.

Discovering a graveyard of bottles. The materiality of a German WW2 "Soldatenheim".

Running the "Soldatenheim" of "Durchgangslager Hanko" was one of the main tasks of the "DRK Schwestern" of the camp.

What a truly exciting day! When the going gets tough you can always rely on the help of an experienced crew to help out with excavating the really tough spots. Yesterday and today we had the pleasure of getting Lasse (SME) and border guard Mika to join us in the research of the German WW2 transition camp.

Thank you for your help Mika (top) and Lasse! 

Under the supervision me and Teemu, Lasse and Mika found truly amazing artefacts and helped us big time in excavating the "Soldatenheim Hanko" dump site. This area proved be a true gravesite... a gravesite of bottles that is.
Part of the amazing but rather monotonous finds of the "Soldatenheim Hanko".

One litre wine bottles and schnapps bottles and porcellain litter the area were German soldiers relaxed before going on home leave to Germany.

Wonderfully excavated find layer at the "Soldatenheim Hanko" dump site. Photo Lasse Nyman.

On the excavation site close to the "Ukrainerlager" or "Hilfsfreiwillige" area, the personal belongings of the German soldiers kept turning up as we extended the excavation are a bit to the east and west.


Excavating a "Schnapps" or a Gognac bottle.

 A flashlight battery.

 A razor knife.

 A German soldiers (civilian purchase) red comb.

A flash light.

Lots of intriguing WW2 small artefacts from "Duchgangslager Hanko" today!

The 2018 excavation of the German WW2 transition camp at Cape Tulliniemi is  nearing it´s close but the exciting artefacts just keep on coming!!

A wonderfully preserved Rovaniemi-Petsamo ("Eismeerstrasse") pin!

Today we excavated layer four of the German dump site but we also made an effort to locate new dump sites in the area. In one of these we found this interesting WW2 button.

A Dutch WW2 uniform button, probably picked up as a war souvenir by a German soldier in Holland  before beeing sent to the Nordfront!

We also made experiments using drone videphotography, 3D imagining and photogrammetry. We hope to be able to use this technology and more in our upcoming "Hanko 1941" project.
laser.

Romi Rancken 3D photographing a Luftwaffe spoon found by Lasse Nyman during the excavations.


Below a few more pictures from today :). Overall a great day with a wonderful team.

 Sovjet markings on a porcellain plate.

German WW2 "Nasensalbe" tube (made in Munich).

 Kriegsmarine button.

Sovjet WW2 spoons.

Digging layer four  !


Många har petat i gravarna i Ringstad


Ibland är det inte så lätt att veta vad det är man visar och berättar om som arkeolog. Vi försöker förklara hur det såg ut på en plats för många hundra (eller kanske flera tusen) år sedan. Men hur många har varit och pillat på fornlämningarna under alla dessa år? Och vad har dom egentligen gjort som förändrat lämningarnas utseende?

Ibland är det klart och tydligt att någon varit där. Kanske har man grävt in en jordkällare i en gravhög eller så har graven fått besök av en skattsökare som grävt sig ner mitt i den. Ibland försvinner delar av gravar för att användas som grusfyllning. Och så har vi ju naturen som gör sitt för att ställa till det för oss när vi ska tolka hur en fornlämning ursprungligen sett ut. Trädrötter, rotvältor, grävlingar och vildsvin kan röra till det ganska ordentligt.

En av ekergravarna på Ringstad.

På onsdag kväll (11 juli 2018, kl 18.30) ska jag visa det fina gravfältet i Ringstad strax nord-nordväst om Norrköping. Delar av gravfältet undersöktes av Arthur Nordén under åren 1926-1928. Det var också Nordén som inventerade och karterade lämningarna – både gravarna och husgrunderna som finns intill. Husgrunderna undersökte han tillsammans med Bror Schnittger några år före gravfältsundersökningarna.

Det var inte första gången gravfältet undersöktes. Åren 1913 och 1915 undersökte arkeologen och senare professorn Nils Åberg sex av gravarna vid Ringstad. Alla gravar som undersöktes av Åberg och Nordén återställdes efter undersökningarna. Men något hade hänt där redan innan undersökningarna på 1900-talet.

År 1855 flyttar i riksdagsmannen Carl Lönnberg och hans hustru författaren Mathilda Lönnberg till Ringstad. I sina skrifter skildrade hon ofta det forntida och samtida svenska folklivet. Även mannen hade ett intresse för forntiden. Det visar sig, när man läser Arthur Nordéns verk om Östergötlands Järnålder, att Lönnbergs intresse särskilt var riktat mot gravarna vid Ringstad. Han ville ”förhjälpa dessa fornminnen till sin rätt”.

Författaren Mathilda Lönnberg
Riksdagsman Carl Lönnberg       

Nordén konstaterar att han vid sina undersökningar på gravfältet kunde se hur Carl Lönnberg hade lyft upp och frilagt stenar som var övertorvade i flera av de större stensättningarna. Nordén bedömde dock att Lönnberg inte förändrat gravarnas utformning. Det gäller särskilt de intressanta ekergravarna som finns på gravfältet.

Oftast hade gravgömmorna under stensättningarna klarat sig från åverkan men i vissa fall hade Lönnberg grävt ner kompost i gravar, för att kunna försköna gravfältet med plantering av, i hans tycke, lämpliga träd och buskar. Bland annat planterade han lind, kastanj, bok och vildrosor där.

Vildros
Man kan än idag nästan känna Noréns frustration när han konstaterar att skadegörelsen i och med planteringen på vissa av gravarna var så allvarlig att all undersökning av gravarna var omöjliggjord.

När vi besöker gravfältet vid Ringstad nära 100 år efter Noréns undersökningar får vi lita på hans beskrivningar av vad som skett på platsen och hur gravarnas utformning påverkats. De speciella ekergravarna har få paralleller i Götalandskapen men väl i Mälardalen. Men vi kan också fundera på vad som hänt under den långa tiden mellan gravarnas tillkomst på 200-600-talen och Lönnbergs förskönande verksamhet under senare delen av 1800-talet.


Kung Harald Hildetand kör in i striden för att få dö ärofullt. Illustration av
Hugo Hamilton, som ingår i Teckningar ur Skandinaviens Äldre Historia. 

Kanske var det här i närheten som, det i den isländska saga-litteraturen omtalade, slaget vid Bråvalla stod på 700-talet. Det var då danernas kung, den åldrige Harald Hildetand ställde till med krig mot Svearnas kung Sigurd Ring bara för att slippa dö av ålderdom hemma i sin säng. Åtminstone är det så de betydligt yngre uppteckningarna berättar historien. 

Ses vi i Ringstad?
Ann-Charlott Feldt 
Arkeolog

Vägbeskrivning: 
Ringstad ligger alldeles bredvid gamla väg 51 (Finspångsvägen) strax utanför Norrköping. Åk gamla E4:an/Riksvägen i kanten av Norrköping. Efter Himmelstadlund om du kommer söder ifrån (eller efter rondellen vid Stockholmsvägen om du kommer norrifrån) svänger du av mot Finspång. Kör Finspångsvägen i ca 5 km och sväng sedan vänster mot Knivberga och Hillerstad strax efter Ringstad gård. Efter ca 200 m är du framme. Vi samlas vid gravfältets södra ände, strax norr om nuvarande Ringstad gård.

Koordinat till samlingsplatsen: 58°37'41.4"N 16°6'34.9"E

Visningen sker i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och är gratis.

x

More dark heritage..."Luftwaffe" porcellain and more from the German dump at "Durchgangslager Hanko"

Today we continued the excavation of the large German WW2 dump. We are now digging excavation layer three. Many well preserved porcellain items turned up and, as expected... many, many more intriguing finds of metal, plastic and glass!

"Luftwaffe"  1937 made Porcellain mug!As we have a new excavation team this week it was fun that so many nice finds turned up already on day one.

Mother and son  on todays dig :)

Today we also succeeded in finding one probably DRK (Deutsches Rotes Creutz Schwestern) related item too. The finds related to females working within the German transition camp are very hard to find as there were only some 40 female personnel and 4000 German soldiers.

 Hair clip barrette


Below are a few of the other items found today. Big hopes for tomorrow when we will hit excavation layer four of thei ineteresting area.

German lighter

Sovjet (?) spoon.

 Cough medicine bottle.

Brass cigarette case.

More German porcellain and a 18th century cannon ball!!!
Yleisöopastuksia "Durchgangslager Hanko 1942-1944" näyttelyssä!Konfliktiarkeologinen näyttely ”Durchgangslager Hanko – Hangon saksalainen kauttakulkuleiri 1942–1944” Hangon Museossa

Toisen maailmansodan kestettyä keväällä 1942 jo neljä vuotta, alkoi Hangon Tulliniemellä intensiivinen vaihe. Saksa oli edellisenä kesänä hyökännyt Neuvostoliittoon, ja nyt oli oleellista järjestää saksalaissotilaitten ja heidän tarvitsemiensa tarvikkeiden kuljetus Jäämeren rintamalle sekä muualle Suomeen. Suomen ja Saksan yhteistyö alkoi toisin sanoen monella rintamalla; muun muassa Hangossa.

Hanko oli vallattu takaisin Suomen hallintaan joulukuussa 1941 neuvostojoukkojen vetäydyttyä meritse alueelta. Hangon Tulliniemelle rakennettiin pian Suomen oloihin nähden laaja parakkikylä saksalaissotilaitten kauttakulkua varten pohjoiselle rintamalle. Leirissä oli 130 rakennusta:  majoitusparakkeja, huoltorakennuksia, elokuvateatteri sekä kerhoja. Alueella saattoi saman aikaan elellä jopa 3 300–4 400 sotilasta.

Saksalaisten junat saapuivat pohjoisrintamalta yötä päivää suoraan Hangon Tulliniemelle. Sotilailta poistetiin Tulliniemen saunassa täit ja he saivat lisäksi puhtaat vaatteet. Monet sotilaista jäivät leiriin pitemmäksikin aikaa, mutta enemmistö jatkoi karuissa oloissa laivoilla Rewaliin (nyk. Tallinna) tai Stettiniin (nyk. Gdansk).

Hangon kauttakulkuleiristä ei ole paljoa tietoa. Vuonna 2014 arkeologi Jan Fast aloitti konfliktiarkeologiset kaivaukset alueella. Yleisölle avoimissa kaivauksissa on tehty tuhansia kauttakulkuleirin arkielämästä kertovia löytöjä. Maan alta on paljastunut muun muassa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä esineitä kuten kampoja ja hammasharjoja. Leirillä kulutettiin paljon alkoholia, varsinkin olut oli suosittua.


https://tapahtumat.hanko.fi/fi-FI/event/Taide-kulttuuri-Hanko-Nycanderinkatu-4-Opastus-Durchgangslager-Hanko-1942-1944-n%C3%A4yttelyyn/5b2b6544caf4084bf006732d

More intriguing WW2 finds from Cape Tulliniemi!

Today we dug into layers one and two of the large German WW2 dump site at Cape Tulliniemi. We will continue excavating the area again on Monday!

Backside of German WW2 pocket mirror with the text "Wo bleibt meun Engelhardt Bräu". The brewery was in Berlin :)

Layers one and two proved extremely rich in finds. Allmost all of the 100 plus finds were German and from 1942-1944.

A Genever bottle.

"Butterdose"

WW2 German stylograph.

German plastic cup and soap box.

Other WW2 items included (among others) coins, an inscribed messtin and an as yet unidentified uniform button.

20 Kopek coin.

Soviet messtin.

Inscription on the messtin.

 Interesting uniform button.

Media coverage on this weeks excavation here!

https://areena.yle.fi/1-4479711?autoplay=true

https://yle.fi/uutiset/3-10286815

Huge German dump discovered today at "Durchgangslager Hanko"

What a day!! After some trouble with the weather on Tuesday and finishing off the excavation of the "Entlausungsdorf" area on Wednesday we found it necessary to find another excavation area for the last leg of the dig. The only question was where!? Thanks to the kind help of mr Lasse Nyman earlier this year we had an idea of where to look. But still the new area surprised us! This has to be the largest untouched German WW2 dump in the area!

Many German coins today (and Norwegian and Finnish)

Digging layer one of the newly found dump.

German ceramic lighter (in the shape of an artillery shell)


Wonderful small glass container by Gustav Boehm (Offenbach am Main)

Another beautiful glass bottle.

My friend Jose excavating the DRK dump site.

Many finds of  Finnish (Arabia) porcellain from the DRK "Soldatenheim" dump!

Paper artefacts, textile fragments and more! "Durchgangslager Hangö" 2018 excavation day 8/15

After a very rainy day yesterday it was a pleasure working in sunny weather again. Calm seas too today :). 

Once a beach used by German soldiers after delousing 1942-1944. Now a nature reserve area. Photo by Satu Sälpäkivi!

Today we continued the excavation of excavation areas one and two in the "Entlausungsdorf area of the camp. The finds included a Gereman dogtag and well preserved textile and paper fragments (so the decision not to excavate in the rain yesterday was the right one).

German WW2 dogtag.

German text on a book page (?)

Excavation areas one and two in the "Entlausungsdorf" area of the camp.

German cigarette box.

 Textile fragments.

Because of the rich finds in the Deutsches Rotes Kreutz area the previous week we enlarged the trial pit.Tomorro w we will find out what this pit holds for us this week!

DRK excavation crew. Photo by Fanny Fagerholm.

German food ration cans from the DRK area. Photo Satu Sälpäkivi.

 German WW2 Fauna by Rote Marke perfume bottle.

Excavation gear at the end of excavation day eight (of 15)

Kulturarvsarbetet i Långban lyftes vid the European Policy Debate i Berlin

Lars Amréus talade vid the European Policy Debate, Berlin 22 juni. Foto: Karin Altenberg, Riksantikvarieämbetet. CCBY

På midsommarafton den 22 juni deltog riksantikvarie Lars Amréus i the European Policy Debate i Berlin. Debatten var en del av the European Cultural Heritage Summit – det första ”toppmötet” för kulturarvsarbetare, politiker, experter och nätverk och höjdpunkten för det Europeiska kulturarvsåret 2018. European Policy Debate utgjorde en plattform på hög nivå för beslutsfattare och politiker.

Lars deltog i en panel på temat ”Bridging Local and European”.  Övriga panellister var Rafał Dutkiewicz, borgmästare i Wrocław, Markus Lewe, borgmästare i Münster och president för the Association of German Cities, Nina Objulen Koržinek, kulturminister i Kroatien och Oliver Martin, ordförande för ICCROM och chef för den Schweiziska motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet.

Kulturarv för ett öppet och inkluderande samhälle
Samtalet handlade om hur kulturarvsarbetet på lokal nivå kan ge resonans på europeisk nivå. Lars inlägg utgick ifrån vision för kulturmiljöarbetet till 2030 och poängterade att kulturarv inte är ett verktyg för social hållbarhet utan en förutsättning för ett öppet och inkluderande samhälle.

Kulturarvsarbetet  i Långban
Med utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets samarbete med Värmlands Museum och Filipstads kommun i Långban talade han om hur vår relation till platser är existentiell och hur vi, genom att utforska dessa platser och deras historia, kan utveckla vår förmåga att förstå och acceptera andra perspektiv och andra sätt att leva. Kulturarvsarbetet i kultur- och gruvbyn i Långban blev ett sätt att stärka relationen mellan alla de som bor i Långban och den plats de delar. Inlägget var mycket uppskattat och vid dagens avslutande samtal sammanfattade Herman Parzinger, president för Prussian Cultural Heritage Foundation och Executiv President för Europa Nostra, med att citera Lars och uppmuntra andra att följa Sveriges exempel.

Mer information om European Cultural Heritage Summit och European Policy Debate  

Vid pennan,
Karin Altenberg