"Durchgangslager Hangö 1942-1944" midterm report. The archaeology of civilian and military encounters in Hanko 1942-1944.

Since the beginning of the scientific research project in 2014 I have been conducting interviews with locals in Hanko, S. Finland, who remember, or interacted with German soldiers or the WW2German transition  camp on Cape Tulliniemi 1942-1944.As a result of the tens of interviews I have been able to locate and draw up a map of the encounters (with the according histories) between German soldiers and civilians in Hanko 1942-1944.The map will hopefully be accompanied by archaeological finds as we venture on archaeological digs in the areas of encounter in 2017.


Still testing the limits of archaeology in rediscovering  local WW2 history in Hanko, S. Finland :)

February Pieces Of My Mind #2

 • Nalin Pekgul: “Us Muslim immigrants used to invite Jehovah’s Witnesses to practise our Swedish”.
 • Movie: Sweden, Heaven and Hell. Hilariously over the top Italian exploitation mockumentary about late-60s Sweden that manages to tell volumes about Italy instead. Narration similar to the closing voice-over in Beyond the Valley of the Dolls. Relentless blonde breast flaunting throughout. Grade: Recommended.
 • Movie: The Danish Girl. Transgender journey in 1920s Copenhagen and Paris. Main character’s self-absorption and sudden unwillingness to doink A. Vikander get kind of old. Grade: OK.
 • Imagine explaining to someone in 1975 that one day, you’ll be receiving regular phone calls from criminals in India who want to take your home computer hostage.
 • Your choice of headgear is unimportant to me. But I hope you’ll tell me if you’re being threatened or coerced.
 • Sojourning att Kenilworth in 1575, Elizabeth I and her secretariat processed 20 horse deliveries of paperwork every day.
 • Jrette has culled her library. I took four grocery bags of books to the public one.
 • Imagine finding a barf ball from an owl bear, containing the hair, bones and underwear of a 3rd level halfling cleric.
 • How to swear in German: Verschwörungstheorien und Online-Hass!!!
 • A friend of mine said something interesting about the Green Party’s representatives in Swedish municipalities. You get quite a lot of chemtrail-believing hippies. But almost exclusively in towns where the Green Party has never been in a majority position. Actual operative local government tends to weed them (!) out, leaving the pro-science technocratic Greens, for whom I have myself voted repeatedly.
 • Checking myself in the bathroom mirror, I discovered that I’m having a no hair day. But also a pretty good beard-stubble day.
 • I just saw something that would frighten you museum types out there pretty bad. A normal 25-y-o ziploc baggie. That has started to fall apart spontaneously because the plastic has degraded. And written on the baggie, of course, is the ID of its contents.
 • In the past decade I’ve entered three unfamiliar fields of research. I’ve used a method that may look evident to some, but still bears spelling out. It’s simply this: start with the newest publication and read up backwards.
 • Recalled this piece in my first-year German textbook. Mostly what we read there was of no interest to us other than as grammar exercises. But this one was unusually poignant in all its brevity. About a man who gets an ugly dog from a shelter. It’s an old scarred mutt. But the man likes his dog. Ich habe auch ein Paar Narben. “I also carry a few scars.”
 • I found something to write a new Wikipedia article about! A Swedish 1970s scifi publisher.
 • Movie: Louise by the Shore. Beautiful water-colour style animation about an old woman who gets left to spend the winter alone at a strangely empty summer resort in Normandy. Reminiscent of Tove Jansson. Grade: Recommended.
 • Weekly news mag Fokus offers statistics on where it’s easiest to find a spouse in Sweden. Erroneously looks at proportion of unmarried people instead of absolute number. Recommends looking in parts of the country with extremely low population density. *sigh*
 • Movie: The Odyssey. Lavishly produced, solid, pretty and conventional biopic about the J.Y. Cousteau diving movie family business. Grade: OK.
 • Studying the Swedish Social Democrat Party’s platform. Surprised to find that they/we want to establish a worldwide collective bargaining agreement between capital and workers (Sw. kollektivavtal). Not sure if this should be read as a Utopian ambition or an attainable goal.
Baggensfjärden, view from my Dad's house

Baggensfjärden, view from my Dad’s house

I von Friesens fotspår genom Medelpad

Otto von Friesens fotografier av Högomstenen (M 11) på Stadsberget i Sundsvall i juni 1915. Från Alvin: plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturav

Projektet Evighetsrunor, som genomförs med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien, har nu sparkat igång. I projektet kommer vi att skapa en infrastruktur för information och forskning om runor och runinskrifter genom att bland annat knyta samman de digitaliserade delarna av bokverket Sveriges runinskrifter med Samnordisk runtextdatabas. Samtidigt kommer vi genom olika digitaliseringsinsatser att göra tidigare svåråtkomligt dokumentationsmaterial om runinskrifter tillgängligt direkt på webben.

Projektet genomförs i samarbete med Uppsala runforum vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, Uppsala universitetsbibliotek och Högskolan Dalarna. Vi kommer inte bara att strukturera och tillhandahålla källor om runor, utan också genomföra tre större forskningsuppgifter som utgår från detta material: en vetenskaplig utgåva av ”Medelpads runinskrifter” som en del i verket Sveriges runinskrifter, ”Östersjöns öar” och ”Otto von Friesen som runolog”. De två första utförs vid Riksantikvarieämbetet, den tredje vid Uppsala universitet.

I onsdags hade jag och Marco Bianchi, som bland annat kommer att arbeta med von Friesens material, ett möte med Uppsala universitetsbibliotek. De av bibliotekets samlingar som vi har valt ut för projektet utgörs dels av ett antal tjocka handskrifter av Uppsalaprofessorn Olof Celsius från 1700-talet, dels Otto von Friesens fältanteckningsböcker och fotografier. von Friesen var professor i Nordiska språk vid Uppsala universitet i början av förra seklet och har kallats ”grundläggaren av den moderna svenska runforskningen”.

Biblioteket har redan nu hunnit digitalisera mer än 500 av Otto von Friesens glasnegativ och gjort dem tillgängliga i portalen Alvin, där de kommer att förvaras och dit Evighetsrunor sedan ska länka. Många av dessa bilder har tidigare var helt okända för forskningen. Vi kommer inom projektet att identifiera runinskrifterna på bilderna och märka upp dem och sedan knyta dem till fältanteckningarna, som står näst på tur för digitalisering.

På mötet i onsdags fick Marco och jag instruktioner hur vi skulle göra registreringen i Alvin och bara för att se hur det fungerade gjorde jag i förrgår på prov nio bilder, där glasnegativen tidigare hade förvarats i en ask märkt ”Jämtland, Medelpad”. Anledningen till att jag valde just dessa bilder är givetvis att jag svarar för forskningsuppgiften att göra en vetenskaplig utgåva om Medelpads runinskrifter.

Otto von Friesen hade på sin tid bland annat fått uppdraget att ge ut Norrlands runinskrifter i verket Sveriges runinskrifter och han gjorde också flera resor dit. Av hans anteckningsböcker framgår att de ovan nämnda fotografierna är tagna i juni 1915, då han under knappa två veckor även undersökte och dokumenterade runstenar i Hälsingland och Jämtland. von Friesen verkar ha börjat med Jättendalsstenen (Hs 21) i Hälsingland den 4 juni och mest ägnat sig åt runstenarna i detta landskap, men den 11 juni var han vid runstenen på Frösön i Jämtland och dagen efter på Norra stadsberget i Sundsvall, där Högomstenen (M 11) då stod rest. I samlingen finns två fotografier av denna sten: en med runorna uppmålade med vit färg och en med mörk färg. Förklaringen till detta finner man i en tidningsartikel publicerad i Sundsvalls Posten den 19 juni 1915:

Prof. F. […] tillbringade i lördags större delen av dagen å Fornhemsområdet, där han var fullt sysselsatt med att uppmäta, fotografera o. s. v. Högomstenen. Fotograferingen är framför allt ett synnerligen tidsödande arbete, ity att runorna först måste kalkstrykas för att bättre framträda på plåten. […]

Innan prof. F. lämnade stadsberget hade han det utsökta tillmötesgåendet att rödmåla runorna å stenen, sedan dessa först nota bene hade blifvit befriade från sin tillfälliga hvita skrud, ett äfven det mycket tålamodspröfvande måleri. Härigenom framträda nu runorna mycket tydligare än förut var fallet på samma gång stenen fått ett mera prydligt utseende.

Dagen efter undersökte von Friesen Nolbystenen i Njurunda (M 1) och påföljande dag de två runstenarna i Attmar (M 4 och M 5). I sina anteckningsböcker hade han samlat uppgifter om 22 föregivna runinskrifter i Medelpad, men av dessa dokumenterade han av allt att döma endast fyra stycken. Tre ynka dagar, lördag till måndag, den 12–14 juni 1915, verkar ha varit den tid som von Friesen ägnade Medelpads runinskrifter och han tycks aldrig ha återvänt. När han 1934 skriver en ännu mycket läsvärd artikel om några av dessa runstenar i  årsboken Ångermanland–Medelpad är det uppenbarligen sina anteckningar 19 år tidigare som han faller tillbaka på.

Den mindre av runstenarna vid Attmars kyrka i Medelpad (M 4). Foto Otto von Friesen 1915. Från Alvin.

Även om alla fyra medelpadska stenar fortfarande finns kvar, är von Friesens dokumentation oskattbar. En av de runstenar som han besökte, den lilla Attmarstenen (M 4), är faktiskt ännu inte slutgiltigt läst eller tydd, trots att den varit känd i mer än tvåhundra år. När Marit Åhlén och Jan Axelson från Runverket målade upp stenen år 2000 gjordes en oväntad upptäckt, nämligen att den kunde vara rest till minne av en person som färdats med den välkände vikingahövdingen Ingvar den vittfarne. I en del av texten läste de nämligen fur austr · miʀ iị…ri och tolkade det som … for austr meðr Ing­[vari ”for österut med Ingvar”. ”Vi gnuggade oss nog i ögonen en och två gånger när vi anade vad vi hade framför oss” meddelade Marit den lokala pressen.

Vad som hittills har varit okänt är att von Friesen tänkte i samma banor redan 1915. Ovanför den skadade sekvensen i-­-…ri har han nämligen antecknat ”ikuari?”.

Otto von Friesens anteckningar om inskriften på den lilla Attmarstenen (M 4). Anteckningsboken kommer att digitaliseras inom projektet.

Det är nog mer än möjligt att vi här verkligen har Sveriges nordligaste Ingvarssten, men efter den ovannämnda uppgiften följer en lång sekvens med runor som hittills har trotsat alla tolkningsförsök. Genom att granska inskriften i original och noggrant studera vad föregångarna har läst, hoppas jag att den till slut ska gå att både läsa och tyda, men det krävs nog också lite tur och ett och annat lyckligt infall. Vi får se hur det går.

Nu blev detta inte någon längre promenad i professor von Friesens sällskap (vi lämnade ju knappt Sundsvall), men jag vet att Marcos forskningar i ämnet kommer att föra oss betydligt längre.

>> Magnus Källström är runolog, docent, forskare inom runforskningsområdet vid Riksantikvarieämbetet samt projektledare för Evighetsrunor

PS. Läs med om tolkningen av den lilla Attmarstenen i Marit Åhléns artikel En nordlig Ingvarssten? Den lilla runstenen vid Attmars kyrka, i: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006 (2006), s. 283 ff.

Thursday. A few of todays cleaned WW2 finds from Hanko!

Today I was preoccupied with arranging the uncleaned WW2 finds from Hanko, S. Finland. I managed to do some cleaning too, mostly brittle uniform fragments and lots and lots of broken bottle glass.

DRK Schwester with recovering "Heer "soldiers. 
Similar scenes were played out in "Deutsches Lager Hanko".

Among the finds from the beach area were a few nice WW2 Norvegian and French items, a silent testimony to the German soldiers war trail before Finland. Below are a few picture of a couple of todays cleaned finds :)

German "OSMARIN" tooth brush.


 Aluminium soap box "Seife".


Soviet bottle (1940).

Halfway through the cleaning process!

Time for a celebration? Today I realized that I´m half way through the cleaning and sorting process. Lot´s of WW2 finds still in their plastic bags but many finds already in their cardboard boxes!

Boxed small finds. Still need to fill in the LEICA Zeno coordinates.

Paper tags for the finds from the "Entlausungsdorf" area.

It´s amazing how every day a find or two, that escaped me during the excavations, turns up. I have had lot´s of help in identifying the odd finds from my colleagues and friends over the Internet! Below are a few of todays tidbits.

 "Viking" shoe polish.

 German medical tubes,

Soviet bakelite ashtray with "Mosplastmass" marking..
More beautiful finds from "Deutsches Lager Hanko"

As the cleaning of the excavation finds continue, more and more interesting details emerge. Below are a few of todays several hundred cleaned finds.

 Paper items.

 Schnapps glass.

"Sebalds Haartinktur" bottle.


Ornate drinking glass.

Wehrmacht beer bottle.

German food ration can.


Flashlight battery with text Warszawa!


Enamel bottle cap LAB.Avsnitt 21 – Orent mjöl i påsen – om illegal handel med kulturföremål

Stora delar av kulturarvet från Syrien och Irak är på väg att förskingras då plundrare, via skuggiga stigar, skickar ut föremål på den internationella marknaden.

I K-podd avsnitt 21 får du möta Eva Myrdal från Världskulturmuseerna och Magnus Olofsson från Riksantikvarieämbetet i ett samtal om illegal handel med kulturföremål.

Frågan om har blivit aktuell i samband med att handeln med kulturföremål från Syrien och Irak pekats ut som en inkomstkälla för terrorstämplade organisationer. Hur stor inkomst det handlar om vet ingen. Däremot står det klart att det på senare år förekommit storskaliga och systematiska utgrävningar i Syrien och Irak i syfte att hitta historiska föremål av värde.

När föremålen skingras från sin geografiska fyndplats förblir också berättelsen om människorna som levde där oberättad. En historisk stumhet uppstår. Sverige och övriga nordiska länder har, på uppmaning av Unesco, vidtagit en rad åtgärder för att de nordiska länderna inte ska bli vare sig marknadsplatser eller transitländer för den illegala handeln.

Some 400 finds cleaned and boxed today!

Another great day at "The Office" were I managed to clean a rather astonishing amount of finds today. I´m currently in the process of sorting the finds from the dump site in the westernmost area of the German WW2 Transition Camp. Below are a few pictures of todays endeavours.

 DAIMON flashlight battery with Morse code "Morsetafel".

 KASTEL ink bottle. Boxed bottles.

 Lid from iron container.

 Lemonade bottle with part of its paper wrapping still in place.


Charred uniform cloth.

Pålar på Kattvikskajen


Nu renoveras delar av Kattvikskajen i Hudiksvall. Norra delen av kajen ligger inom ett fornlämningsområde som utgör staden Hudiksvalls äldre läge (Hudiksvall 1:1). En karta från 1600-talet visar att det låg sjöbodar i norra delen av området och att stadens staket fanns i anslutning till dem. Kartan visar också att det stått pålar som spärrat av infarten till hamnen och lämnat bara en mindre öppning för genomfart.

Kartan från 1600-talet är rektifierad och lagd ovanpå ett ortofoto från idag. Den blå linjen visar fornlämningsområdets begränsning. 

Vid arbetet på kajen har ett flertal stolpar schaktats fram. Flera av dem har en spetsad avslutning, bilade för hand med tydligt synliga yxhugg. Sannolikt har konstruktionen gjort att stolparna stått stadigare. Det är oklart vilken funktion pålarna haft. De är välbevarade eftersom de stått syrefattigt i bottenmaterialet och det är inte möjligt att direkt avgöra dess ålder.  Nu har prover tagits från ett par av dem för att en datering ska kunna göras med hjälp av dendrokronologi. 


Så kallade dendroprover sågas ut ur några av pålarna.


Pålar med spetsad avslutning.

Why I Don’t Worry About Immigration

Aard regular Phil often expresses worry about the effects of immigration. This has reached the point where I’ve decided to collect a few points to explain why I am not worried. Phil recently even claimed that when I say I’m not worried, I create more support for anti-immigration movements. This makes no sense to me. I know a lot of fear-and-hate voters are poorly educated, but I don’t think they’re all stupid.

So here’s why I don’t worry about immigration.

 • I have lived for 21 years (and counting) on a multicultural 1970s housing estate and seen very few problems.
 • My first wife was a second-generation immigrant from Finland and my second wife is an immigrant from China.
 • I know loads of immigrants personally. Just my weekly gaming group includes 1st and 2nd generation immigrants from Venezuela, Iran, Israel, Russia and the Netherlands. My nearest neighbours include people from Turkey, Poland, Finland, Pakistan and Serbia.
 • My next-door neighbours are a housing unit for single Middle-eastern male refugees who have been given asylum and are learning Swedish. They are not causing any trouble. (Nor for that matter is the housing unit for autism-spectrum youth next door to them.)
 • I have met a lot of Middle-eastern and Central Asian refugees, even had a few over for lunch, and they seem like nice people.
 • About 1% of old-timey Swedes get convicted for crimes. About 2% of immigrants in Sweden get convicted for crimes. Two much stronger predictors for crime are being male and being poor, but even among poor men in Sweden, the vast majority are honest.
 • Immigrants buy stuff, pay taxes, start companies and create jobs. Many even arrive with university degrees for which Sweden pays nothing.
 • Immigration, crucially, counteracts Sweden’s Japan-like tendency to a process of demographic collapse. Regardless of ethnic origin, living in Sweden causes people to make babies at way below the replacement rate.
 • I enjoy the cultural diversity that 60 years of high-volume immigration has given to Swedish society.
 • Any problems that immigration causes Sweden, in addition to the important positives listed above, pale when compared to the problems that cause people to migrate. I am a cosmopolitan humanist. I don’t think suffering is OK as long as it stays outside the Swedish border.