K-podd 83: Arkiv special – En pågående livsgärning kring hällristningar

Han har över 900 titlar publicerade i Vitterhetsakademiens bibliotek vid Riksantikvarieämbetet. Sven-Gunnar Broström är en av Sveriges mest erfarna undersökare av hällristningar.

Välkommen till ännu ett K-podd – Arkiv special. Vi som arbetar i Riksantikvarieämbetets arkiv plockar fram och tittar på spännande handlingar och intressanta bildsamlingar. Vi bjuder också in personer som på olika sätt har en koppling till vårt material, exempelvis genom forskning.

I Riksantikvarieämbetets arkiv finns bland mycket en stor mängd information om våra fasta fornlämningar runtom i Sverige. Vi har som myndighet ägnat oss åt att skapa och samla in sådan dokumentation både som texter, bilder och ritningar ända sedan 1600-talet. Länge gjorde Riksantikvarieämbetet det här själva, men under de senaste decennierna är det nästan bara museer och privata aktörer som gör ett jättejobb med att både undersöka och vårda våra fornlämningar.

Sven-Gunnar Broström föddes i det hällristningsrika Enköpingsområdet i Uppland och har sedan barnsben intresserat sig för mänskliga spår i urberget. Han lärde då känna och fick följa med den store upptäckaren av Upplands hällristningar, Einar Kjellén, ut i fält. På 1970-talet deltog han i Riksantikvarieämbetets stora fornminnesinventering med hällristningar som specialitet.

På 1970- och 80-talen ytinventerade Broström tillsammans med kollegor Södertörns åkrar efter stenåldersfynd. De upptäckte ett 50-tal boplatser med tusentals fyndposter som nu är inlämnade till Statens Historiska Museer.

Under dokumentationsprojekt i Bohuslän på 1990-talet utarbetade Broström och kollegan Kenneth Ihrestam en analog dokumentationsmetod som de fortfarande använder. Kring millennieskiftet deltog Broström i arbetet med en ny dokumentation av de berömda hällristningarna vid Nämforsen, en del av Ångermanälven. Detta gjordes i samarbete med Umeå universitet. Broström har tillsammans med kollegor sedan 1970-talet inventerat samtliga kända hällristningar i Södermanland och Västmanland. Han har också arbetat med stora dokumentationsprojekt i Skåne, Småland och Halland, exempelvis på Bjärehalvön, i Simrishamn och i Tjust.

Broström har genomfört många vårduppdrag på kända hällristningar, samt hällristningsinventeringar i större arkeologiska projekt i samband med infrastrukturbyggen.

Inventeringarna har inte bara betytt förbättrade beskrivningar av tidigare kända hällristningar utan i hög grad upptäckter av nya hällristningar, ofta i samma område. Förutom Ihrestam medverkade ofta Roger Wikell.

Broströms och hans kollegors arbete har resulterat i hundratals rapporter och artiklar över hällristningar och stenåldersfynd, och de flesta av dem, från 1993 till 2023, är tillgängliga via Arkivsök.

Programledare för detta avsnitt av K-podd är Anders Gidlöf och Eva Tranaeus.

Inlägget K-podd 83: Arkiv special – En pågående livsgärning kring hällristningar dök först upp på K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg.

Nu är höstens program här!

Höstens evenemangsfolder är här! Varmt välkommen in till museet och hämta ditt eget exemplar så du kan planera höstens onsdagskvällar redan nu. Det handlar om fornborgar på Öland och i världen, kungliga juveler, kvinnorna i stormaktstidens krig och en Kalmarpojke med kometkarriär. Du får också veta mer om hur man pratade på Öland förr och det finns även möjlighet att göra en djupdykning bland skisserna i Designarkivet. Välj själv om du vill ta del av programmen digitalt eller på plats.

Välkommen till ditt eget länsmuseum i höst!

Se alla evenemang i evenemangskalendern

The post Nu är höstens program här! appeared first on Kalmar läns museum.

Kalmar läns museum medverkar i skapandet av barnvänlig vandringsled i världsarvet

Följ med kalven Sol-Blända, kossan Spen-Åsa och tjuren Stor-Alvar på en vandring vid Penåsa, Kastlösa.

Kalmar läns museum har tagit fram en vandringsled riktad till barn i världsarvet på södra Öland. Utmed leden finns berättelser, uppdrag och information som presenterar världsarvet och dess unika miljöer på ett spännande, lekfullt och nyskapande sätt. Pia-Lena Björnlund vid länsmuseet har skrivit texterna och skapat illustrationerna.

Vandringsleden är två kilometer lång och börjar vid den gamla banvaktarstugan på rastplatsen i Penåsa. Längs med leden finns skyltar med illustrationer och enkla fakta om platserna som passeras. Vandraren kan också följa en spännande berättelse om kalven Sol-Blända och hennes vänner. Berättelsen fortsätter vid varje skylt och är dold bakom en QR-kod. Mellan skyltarna kan man passa på att leta efter bilder på figurerna som ingår i historien, de finns gömda här och där, högt och lågt. Kanske lyckas man hitta alla åtta, både på rastplatsen och mellan skyltarna på vandringsleden?  På rastplatsen finns det också gömda QR-koder runt om på banvaktarens tomt. Bakom varje QR-kod döljer sig ett litet uppdrag.  

–  Vi har fått önskemål om fler världsarvsaktiviteter riktade till barn och därför inledde vi det här samarbetet med Kalmar läns museum. Ett riktigt roligt och viktigt projekt, säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare för Södra Ölands odlingslandskap.

I världsarvet på södra Öland finns det 140 kilometer vandringsleder som årligen underlättar för tusentals vandrare att se och uppleva det världsunika landskapet. Mörbylånga kommun arbetar aktivt med att utveckla lederna och synliggöra de unika natur- och kulturmiljöerna som har formats av människan och de betande djuren i många generationer. Penåsa (Kastlösa) är en knutpunkt för flera vandringsleder, både korta slingor och lite längre.

– Det här blir en fantastisk möjlighet att utveckla området vid Penåsa och att lyfta barnens upplevelser i landskapet. Vi hoppas att vandringsleden ska locka många barnfamiljer att ge sig ut och vandra, säger Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare vid Mörbylånga kommun.

Skyltarna längs med leden är framtagna inom Kalmar läns museum skyltsystem ”Kalmar läns kulturarvsportal” som möjliggör att besökaren kan ta till sig länets kulturarv med olika sinnen. Skyltsystemets syfte är att det ska bidra till platsutvecklingen i länet genom att skapa mötesplatser kring kulturarvet.

– Så roligt och spännande att det är i Mörbylånga kommun som Kalmar läns museums nya skyltsystem används för första gången! Och just för att skapa en vandringsled för barn i världsarvet. Här kan barn och vuxna lyssna på spännande berättelser och lösa knepiga gåtor med hjälp av QR-koder, säger Maja Heuer, verksamhetsutvecklare och platsutvecklare, på Kalmar läns museum.

Den 12 juli klockan 11.00 inviger landshövding Allan Widman vandringsleden tillsammans med barn och unga från trakten. Invigningen av leden är en del av Victoriavandringen under Victoriadagarna. Victoriavandringen är en vandringsdag för hela familjen med guidningar, tipspromenad och naturbingo. Victoriavandringen som är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet, Mörbylånga kommun, Kastlösa Gymnastikförening, Kastlösa Hembygdsförening, STF Öland och Färjestadens scoutkår.

Arbetet med vandringsleden möjliggjordes av en omfördelning av kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning via Riksantikvarieämbetet.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

 

The post Kalmar läns museum medverkar i skapandet av barnvänlig vandringsled i världsarvet appeared first on Kalmar läns museum.

Ny pysselguide för barn berättar om livet i Stensjö by

En pysselguide som berättar om livet i kulturreservatet Stensjö by runt förra sekelskiftet har lanserats lagom till sommarsäsongen. Guiden är framtagen av Vitterhetsakademien och Länsstyrelsen Kalmar län, som i år gör en satsning på den unga besökaren i kulturreservatet Stensjö by, tillsammans med Kalmar läns museum. Illustratör är Lena Thoft Sjöström.

I guiden får den unga besökaren följa Erik, 9 år, och Viktoria, 8 år, som bodde i byn runt 1900 och lära sig om hur livet var på den tiden – och samtidigt pyssla. Hur såg vardagen ut? Hur klädde sig barnen? Vad åt de? Vad lekte de för lekar?
 
Erik och Viktoria har funnits på riktigt. Erik är till och med Erik Stensiö som sedermera blev paleontolog, professor vid Naturhistoriska riksmuseet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademien.
 
Pysselguiden ska locka till både interaktivitet och ny kunskap om Stensjö by och livet på den småländska landsbygden vid sekelskiftet 1900. Förhoppningsvis blir besöket i Stensjö by extra roligt och lärorikt för barn – och även för besökare i alla åldrar. Pysselguiden är gratis och hämtas på plats i byn, vid Tilias kafé.
 
Länsstyrelsen Kalmar län är tillsynsmyndighet för Stensjö by som är Kalmar läns första kulturreservat och bildades 2020.
 
(Text: Kungliga Vitterhetsakademin)
 
 

The post Ny pysselguide för barn berättar om livet i Stensjö by appeared first on Kalmar läns museum.

Boka höstens kulturarvsseminarium redan nu

I höst är det dags för ännu ett kulturarvsseminarium i Oskarshamn! Årets evenemang heter ”Spegling av ett landskap- de historiska kartorna berättar” och sätter fokus på historiskt kartmaterial som källa till kunskap och som inspiration till att ställa frågor och upptäcka platser och landskap.

Under seminariet kommer vi att få höra om allt från livet som lantmätare till att få konkreta tips och knep om hur du själv kan använda historiska kartor. Redan nu kan vi berätta att Pär Connelid, historisk-geografen från institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet kommer att vara en av föreläsarna.

Det fullständiga programmet presenteras efter sommaren, men anmälan är öppen redan nu!

Varmt välkommen!

Örjan Molander, Länsmuseichef Kalmar läns museum
Birgitta Eriksson, Länsantikvarie Länsstyrelsen Kalmar län

Tid och datum: 5 november
Plats: Forum, Oskarshamn

Länk till anmälan

The post Boka höstens kulturarvsseminarium redan nu appeared first on Kalmar läns museum.

Ny utställning ger energisparande tips till fastighetsägare

Från och med den 3 maj hälsar vi dig välkommen till vår nya utställning om varsam energieffektivisering av hus! Här kommer du som fastighetsägare att få en mängd konkreta tips och vägledning om hur du kan göra ditt hem mer energisnålt samtidigt som du bevarar charm och kulturhistoriska värden.

Funderar du på hur du kan spara energi utan att kompromissa med karaktären på din villa? Är du osäker på om det är dags att byta ut de gamla fönstren eller originaldörren? I utställningen kommer du inte bara att hitta svar på dina frågor, utan också bli inspirerad att göra din bostad mer energismart. Genom energibesparande åtgärder kan du både spara pengar och bidra till klimatarbetet.

Utställningen Energismart – energieffektivisera varsamt visar olika sätt att spara energi i hemmet för att skapa en hållbar framtid för både våra bostäder och samhället i stort. Den presenterar olika lösningar, som solenergianläggningar och energisnåla åtgärder, som inte bara är varsamma för ditt hus utan också mer miljövänliga för kommande generationer.

Utställningen är en del av Kalmar läns museums engagemang för att främja hållbarhet och bevarandet av kulturhistoriska värden. Med utställningen vill vi erbjuda praktisk och konkret vägledning samt inspirerande exempel för att sprida kunskap och bidra till en mer energieffektiv och hållbar framtid.

Med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Kalmar län har vi utvecklat denna utställning som kommer att visas fram till den 1 september 2024. Ta chansen att besöka oss och få värdefulla insikter om energieffektivisering och hållbarhet!

Under hela utställningsperioden går det att boka visningar för grupper. 

Läs mer om utställningen Energismart – energieffektiversa varsamt

The post Ny utställning ger energisparande tips till fastighetsägare appeared first on Kalmar läns museum.

Öppettider i samband med midsommar

Vi har tillfälligt ändrade öppettider på midsommarafton fredagen den 21 juni och midsommardagen lördagen den 22 juni då vi har stängt. Söndagen den 23 juni har vi öppet klockan 11:00-16:00.

Motiv: Midsommarfirande i Löt vid Lötgården 1981. Hembygdsföreningens arrangemang. Folkdanslaget, Allmogedansarna, Weinö Björklunds musik. Källa: www.digitaltmuseum.se

The post Öppettider i samband med midsommar appeared first on Kalmar läns museum.

Sommar på Kalmar läns museum

Varje dag hela sommarsäsongen erbjuder vi lärorika, roliga och spännande aktiviteter för besökare i alla åldrar. 

Dagligen erbjuder vi guidade visningar. I vårt program kan barn och deras familjer bland annat delta i dramaguidningen Kliv ombord. Vi erbjuder även visningar i den nyöppnade utställningen Borgarnas ö och om det imponerande regalskeppet Kronan.

Ateljén är öppen för pyssliga barn och vuxna och för den som vill prova på järnåldern finns det möjlighet att låna järnålderskläder och ta sommarens bästa semesterbild. Du kan även testa det kluriga brädspelet hnefatafl, lär dig fläta femfingerflätor och utmana varandra i kämpalek.

När du behöver vila dig från intryck rekommenderar vi ett besök i museets restaurang som serverar vällagad mat och hembakat gofika med stans bästa utsikt! I år välkomnar vi besökare och gäster från när och fjärran att smaka på noggrant utvalda maträtter från Sverige och Småland.  

Om du vill ge dig ut på en tur erbjuder vi stadsvandringar med olika teman i Kalmar. Tillsammans med Svenska kyrkan arrangerar vi även kyrkogårdsteater. Vi erbjuder även guidade visningar på Wimmerströmska gården i Västervik.

I den fina museibutiken hittar du allt från väl utvalda böcker och leksaker till hantverk och presentartiklar för sommarens alla tillfällen.

Sommarprogrammet startar den 24 juni och pågår till den 16 augusti.

Varmt välkommen att njuta av sommaren på Kalmar läns museum!

The post Sommar på Kalmar läns museum appeared first on Kalmar läns museum.

Krig, AI och rymdteknologi i fokus vid kulturarvskonferens

Digitalisering av kulturarv under pågående krig, rymdteknologi för konservering av museiföremål och AI som stöd för tillgängliggörande av arkivmaterial var några av de ämnen som diskuterades när Heritage Science Sverige träffades på Nationalmuseum.

Under två dagar träffades över 80 naturvetare, konservatorer, arkeologer och andra för att ta del av och diskutera den senaste utvecklingen inom heritage science, det tvärvetenskapliga forskningsfältet där naturvetenskap och kulturarv möts.

Orolig omvärld gjorde avtryck

Redan under forumets inledande tema, ”Heritage science i tider av konflikt”, blev deltagarna påminda om det oroliga världsläget. Under kriget mot Ryssland har det blivit en akut fråga för Ukraina att försöka bevara och dokumentera landets viktiga kulturarv, som är utsatt för medveten och systematisk förstörelse.

Forskarna Gunnar Almqvist och Jonathan Westin från Göteborgs universitet, nyss hemkomna från Ukraina, berättade om sitt pågående arbete i Sofia-katedralen i Kiev, ett tusen år gammalt världsarv. I katedralen finns tusentals inskriptioner på olika språk och från olika tider som täcker många väggar och andra ytor. Forskarna, som bara dagen innan forumet återvänt till Sverige från Ukraina, beskrev hur de på plats, under pågående krig, hjälpte till att dokumentera och bevara inskriptionerna – för att inte riskera att de försvinner i ödeläggelsen.

Emma Turgut från Munchmuseet i Oslo, presenterade ett första hjälpen kit för museer som utsatts för vandalism eller skadegörelse till exempel i samband med aktivistaktioner.

Aktuella projekt presenterades

Under forumet presenterades totalt ett femtontal aktuella projekt med koppling till det tvärvetenskapliga området heritage science. Bland projekten presenterade Världskulturmuseet i Göteborg hur de har analyserat och rekonstruerat japanska spelkort, forskare från Riksantikvarieämbetet och Viospatia berättade om hur samtliga kända gotländska bildstenar nu blivit digitalt dokumenterade. Moderna museet lyfte blickarna mot aktuell rymdforskning genom EU-projektet MOXY, som kopplar användandet av atomärt syre till en miljövänlig metod för att restaurera kulturarvsföremål.

Heritage science och AI

Under temat Heritage Science och digitaliseringen gavs flera konkreta exempel på hur AI kan öppna upp arkiv för allmänhet och forskare. Chris Haffenden vid Kungliga bibliotekets KB-labb beskrev hur han och kollegorna använt AI för göra flera av bibliotekets samlingar, bland annat av gamla vykort och radioklipp, både mer tillgängliga och sökbara. Riksarkivet har utvecklat en AI-modell som kan läsa äldre handskrift, berättade David Haskiya, som på sikt hoppas att modellen ska hjälpa Riksarkivet att tolka flera miljoner handskrivna dokument.

Utveckling av Heritage Science i Europa

Ända sedan det första Heritage Science Sverige forum hölls 2018, har frågan om en gemensam forskningsinfrastruktur inom heritage science, både i Sverige och på europeisk nivå, stått högt på agendan. Så även detta år. Forumets huvudföreläsare  illustrerade väl hur det europeiska samarbetet inom heritage science utvecklats på drygt tjugo år, fram till den kommande lanseringen av E-RIHS, the European Research Infrastructure for Heritage Science.

Bild på en power point presentation som visas och publik.
Forskaren Brenda Doherty håller sin presentation. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum (CCBY)

Brenda Doherty, vid det italienska forskningsinstitutet CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) i Florens, berättade om framväxten av Mobile Laboratories, MoLab, ett initiativ som började för tjugo år sedan då en grupp forskare utrustade en buss med portabla analysinstrument – till dagens situation där en lång rad institutioner och laboratorier i Europa erbjuder mobila analysmöjligheter inom ramen för EU:s forskningssatsningar på Heritage Science.

Jan van’t Hof, vid den holländska motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet (RCE), beskrev Nederländernas nationella infrastruktur inom heritage science och de förberedelser som pågår för att kunna delta i det europeiska samarbetet E-RIHS, som formellt lanseras under hösten 2024. Nederländerna är ett av de 14 länder som hittills valt att ansluta sig till  E-RIHS.

– Många länder från södra och västra Europa deltar i E-RIHS. Men jag hoppas att fler länder i norra Europa, som Sverige, också kommer att gå med, sade Jan van’t Hof.

Infrastruktur i Sverige planeras

Under forumets avslutande programpunkt diskuterade Stefan Nilsson vid Riksantikvarieämbetet och Margareta Andersson vid Uppsala universitet frågan om ett svenskt deltagande i E-RIHS. Första steget är att etablera en nationell forskningsinfrastruktur, där flera organisationer går samman. En arbetsgrupp inom nätverket Heritage Science Sverige har lämnat in ett sådant förslag till Vetenskapsrådet.

Efter forumet har Vetenskapsrådet gett besked.

–Vi fick ett högt betyg och ett fint omdöme som verkligen inspirerar för det vidare arbetet framåt, säger Stefan Nilsson. Samtidigt vet vi att forskningsmedlen är begränsade och att det är många infrastrukturer som kommer att prioriteras före vårt förslag. Signalen är dock tydlig, behovet är identifierat och vi har passerat en viktig milstolpe.

 

Text: Henrik Lundström, vetenskapsjournalist (CC BY)


Om Heritage Science Sverige Forum

Konferensen har anordnats varje år sedan 2018 av nätverket Heritage Science Sverige. Nätverket består av ett trettiotal svenska organisationer: museer, samlingar, myndigheter och forskningsorganisationer.

Syftet med nätverket är att:

  • främja samarbeten inom heritage science
  • synliggöra heritage science som forskningsområde
  • synliggöra och öka tillgängligheten till kompetenser, tekniker och utrustning
  • etablera en nationell, distribuerad infrastruktur för heritage science
  • främja möjligheterna för Sverige att ansluta sig till E-RIHS eller andra internationella infrastrukturer.

Riksantikvarieämbetet är sammankallande för nätverket

Läs mer heritage science och det det svenska nätverket på raa.se
Här hittar du nätverkets egen webbplats (heritagescience.se)

 

 

Inlägget Krig, AI och rymdteknologi i fokus vid kulturarvskonferens dök först upp på K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg.

Missa inte våra kulturguidningar!

Nu har vi kommit en bit på väg på de 13 planerade kulturguidningarna den här säsongen. Hittills har vi klarat av Klakeborg, Sturefors, Öna, Grensholm och Alvastra. Men var inte oroliga. Vi har många spännande platser kvar i programmet.

Nu i helgen bjuder vi på två olika guidningar. På lördag 8 juni visar vi Svaneholms borgruin. Ruinen står på en udde i Kilarpesjön vid Västra Harg. På medeltiden var platsen en holme omgiven av vatten och sankmarker. Själva borgen var en del av kampen om makten i Sverige på 1360-talet.

På söndag 9 juni är det dags för ett litet gravfält med domarringar och stensättningar i Ingelstad, ca 1,6 km norr om Risinge gamla kyrka. Intill gravfältet finns en stor treudd – en spännande fornlämningstyp som vi kommer att berätta mer om på plats.

Under juni hinner vi med ytterligare två guidningar. Den 19 juni visar vi lämningarna efter Sankta Ingrids kloster i Skänninge och den 26 juni är det dags för Skällviks borgruin. Sedan tar vi en paus under juli och nästan hela augusti för att fortsätta programmet på Arkeologidagen den 25 augusti med gravfältet vid Hägerstads slott i Hannäs. Därefter följer de tre sista guidningarna i september med gravfälten vid Smedstorp i Ydre och på Lunds backe i Vallerstad samt hällristningarna vid Hästholmen.


Ha en fin sommar och hoppas att vi ses!

Ann-Charlott Feldt, arkeolog

P.S. Fler spännande guidningar hittar ni på https://www.naturguidning.se/