Förundersökning längs Fullerö huvudgata

Vi har just kommit in från en förundersökning ute i Fullerö. Det ska bli en ny huvudgata till blivande bostäder. SAU gjorde en utredning i området 2009 och vi fortsatte nu att schakta i den fornlämning som vi hittade då. Området är mycket spännande med många fornlämningar från framförallt brons- och järnålder.

Redan första dagen blev det bingo! Ett hus från som troligen härrör från järnålder framkom. Det är ca 13 meter långt och har parställda stolpar.

Fredrik Thölin schaktar ute på åkern

Fredrik Thölin schaktar ute på åkern

När vi började närma oss övergången mellan åker- och skogsmark framkom en hel del kulturlager. En del av dessa var riktigt djupa och innehöll mycket skärvsten blandat med sot och kol. Det blev inte så många anläggningar men några stolpar, härdar och kulturlager samt också en ugn framkom. Sannolikt kommer skärvstenslagren från yngre bronsålder eller äldre järnålder.

Emelie Svenman och Fredrik Thölin gräver anläggningar. Mattias Ahlbeck övervakar.

Emelie Svenman och Fredrik Thölin gräver anläggningar. Mattias Ahlbeck övervakar.

 

Äntligen aktuell arkeologi!

I samband med att Arkeologidagen  gick av stapeln söndagen den 30 augusti var det också premiär för söktjänsten Aktuell Arkeologi. Samtliga Arkeologidagens 45 arrangemang var utmärkta som kartpunkter på sajten tillsammans med kortfattad information så att arkeologiintresserade besökare lätt kunde hitta till de olika arrangemangen. Nyheten om lanseringen av Aktuell Arkeologi fick ett bra genomslag på Facebook och i Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev i augusti var det den mest ‘klickade’ nyheten.

Med Aktuell Arkeologi  kan du snabbt få överblick över var i landet arkeologiska utgrävningar pågår, eller var du kan få en visning av en fornlämning. Tjänsten är framtagen av Riksantikvarieämbetet i samarbete med grävande arkeologer. Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla den arkeologiska verksamheten i Sverige och sedan årsskiftet, då utgrävningsverksamheten försvann från myndigheten, är denna roll renodlad och tydlig. En marknad med många olika aktörer behöver en myndighet som kan visa helheten utan att konkurrera med de olika aktörerna.

Vad är egentligen nytt med den här funktionen? Vad går att göra nu som inte gick tidigare?
Med Aktuell Arkeologi kan du enkelt se var, i närheten av där du befinner dig, som det finns pågående utgrävningar eller andra arkeologiskt intressanta platser att besöka. Ett mål med tjänsten är att sprida information om och öka intresset för arkeologi i Sverige.

Tidigare har ju all information funnits, men splittrad på olika ställen, som Länsstyrelser och olika grävföretag. Förhoppningen är att om allt finns på ETT ställe så är det enklare för de som är intresserade att hitta någonting utan att leta allt för länge. En annan nyhet är att det blir möjligt att jämföra olika aktörer, och olika platser i landet, både gällande mängden utgrävningar och gällande det publika inslaget – det var tidigare varit ganska svårt.

Hur fungerar Aktuell Arkeologi?
Aktuell Arkeologi är baserad på en karta. Du söker antingen på alla undersökningar i Sverige eller på de undersökningar som finns i närheten av dig. Riksantikvarieämbetet driver och förvaltar tjänsten, men samarbetar kring innehållet med dem som utför arkeologi. För varje plats presenterar utgrävaren kortfattat vad som undersöks eller visas, tillsammans med länkar till webbplatser, bloggar, Facebook-, Instagram- eller Twitterflöden där den intresserade kan gå vidare och hitta mer information om grävningen.

Aktuell Arkeologi visar just aktuella grävningar och undersökningar. Undersökningen publiceras direkt med en grå kartpunkt när den finns med i systemet. Färgen på punkten ändras till grön det datum då undersökningen startar och försvinner från den publika kartan helt när undersökningen är slut – därför varierar givetvis den synliga aktiviteten på Aktuell Arkeologi.

Låter som en karta för gravplundrare. Har ni tänkt på det?
Information om fornlämningar är offentlig och mycket lättare att hitta på många andra ställen (t ex Fornsök, eller någon av apparna knutna till K-samsök). Dessutom brukar information om grävningar spridas snabbt i lokala medier. I Aktuell Arkeologi hittar man ju de utgrävningar där det är folk och gräver, kanske inte ett det bästa stället för någon som vill plundra.

Har du frågor om tjänsten Aktuell Arkeologi eller vill du som representant för ett arkeologiföretag eller grävande institution få inloggningsuppgifter: kontakta aktuellarkeologi@raa.se

Har du frågor om de olika undersökningarna och arrangemangen som visas på Aktuell Arkeologi, kontakta respektive utförare!

Till tjänsten Aktuell Arkeologi.

Maria Logothetis jobbar som verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet.

 

 

 

The rain came pouring down over "Deutsches Lager Hanko"

But we managed to do some 6 hours of intense fieldwork despite of the wind and the rain.

Autumn weather in DL Hanko today. Photo Yle.

Many interesting items of both military and civilian nature today although I can only post a few here because of having most of them securely packed down in plastic bags in the fridge (awaiting conservation).

(Me myself and I) documenting the excvation process.Photo by J. Knuuttila.

A few of todays finds! A Gebirgsjäger aluminium tent peg, Ink bottles, a  brass kettle, fork and spoon etc etc..

Todays finds also included several plastic German moisture lenses for the Gasmask (1940) along with beautifully preserved Ink- and (Mouson) perfume bottles...
Along with Ink- and Mouson perfume bottles

 Mouson Haut 0,1 l.Because of the bad weather we won´t be able to excavate tomorrow but the dig will continue in october. Please join us then!

Stenstodens väktare

Vid foten av solvärmd sten

ristad i runor

mötte jag stenstodens väktare

bärare av tusenårigt budskap.

Runsten_LK IMG_2_LK

IMG_3_LK

August Pieces Of My Mind #2

Registering the bones from this summer's fieldwork at Landsjö.

Registering the bones from this summer’s fieldwork at Landsjö.

 • Getting rid of excess stuff. Azerbaijani dude with a huge beautiful beard showed up on his wife’s orders and collected both bike baby seats, the rolling baby stool, the dinner table lamp and the microwave oven. *happy*
 • My wife’s workout app is giving her orders. It sounds like a very, very strange satnav.
 • User interface fail: our new microwave oven has not only start/stop buttons, but also on/off buttons that control whether the start/stop buttons are responsive or not.
 • Oh great, LinkedIn. You tried to find a job for me and emailed me the results. Ten jobs in fact. All of which had in common that they are in my home town and have nothing whatsoever to do with what I’m skilled at.
 • It always saddens me to see a librarian with shelf-inflicted wounds.
 • I idly comment in an Facebook thread on the issue of how old the cult of the Aesir is likely to be, reporting what I’ve understood of my reading of current academic literature on the history of religion. Dude tells me I’ve lost the argument because I’m just arguing from authority.
 • Is there a quick rule of thumb to tell a stylist from a stylite?
 • The Swedish Geological Survey has quietly doubled the chronological resolution of their shoreline maps! You can get them for every 500 years now instead of every 1000!
 • Cherry Twister sound exactly like Teenage Fanclub.
 • An anonymous German university wants my Bronze Age book. That’s nice and I would be happy to donate a copy. But instead of writing me, they’ve put in an order with a bookseller, who’s written me. Annoyingly inefficient.
 • When I get turned down for teaching jobs, I console myself with the thought that the scholars who influence their fields strongly, and get studied by historians of science afterwards, aren’t the ones who teach full time for years and years. As an archaeology teacher, you mainly get to influence the thinking of future archivists and bus drivers. So if you want me to STFU, just hire me and keep me busy.
 • Should I put in the fieldwork report that while registering the bone bags I was semi-nude, outdoors and listening to extremely druggy music?
 • Would you like me to Roger your Bacon?
 • The Chinese just outweirded me again. They’ve got something called “the Hundred Surnames”, which are exceptionally common. Among these are several true homophones, I just learned. So there’s the Zhang family and the Zhang family: same pinyin transcription, same tone, different characters.
 • Feta cheese in a vacuum pack keeps way way past its use-by date. Nom nom nom.
 • Looking inland from Kalundborg’s West Castle, you see a big fat Bronze Age barrow. This, the locals explained, was probably hard to avoid given how common these barrows are in the area.
 • Mulberries are amazingly good. And amazingly messy.
 • I often get the voice parsing input started by mistake on my phone. Now when I want to try it out I can’t turn it on.
 • Dear colleague. I am truly grateful to you for giving your paper in English. I sadly don’t know your native language. But frankly you are boring us all to tears by reading a manuscript out instead of improvising.
 • I learned on this trip that you can easily see across the Great Belt and Öresund. Medieval Denmark was pretty integrated.
 • Colleague demonstrates his grasp of Schwiizerdütsch with a series of vaguely Danish-sounding gurgles. Claims they mean “Have you already had your Ovomaltine cocoa this morning?”.
 • “Redemption” is such a strange word and concept. In US English you can barely read a movie review without coming across it. Yet in Swedish we hardly ever use its equivalents outside a religious context. And since few Swedes are religious, we rarely use the concept at all. I feel no need for or possibility of redemption.
 • Apollo is “Apollon” in Swedish, which means “monkey’s bell end”.
 • Eight young women in head scarves and Pakistani clothes are playing soccer in the field next to our house.
 • Incredible contrast between the 17th century’s oil paintings and Scandy sculpture. Like two completely separate traditions, the latter grotesque and abstract, divorced from the Classical heritage.
 • Hey, I’d vote for Jeremy Corbyn!
 • Been handy today: bought a doormat, long screws (no) with plugs, an electric plug and a window holder ajarer; used them to mat a door, fix a Pilaster book shelf to a newly painted wall, reenable my reading lamp after my dad installed earthed sockets, and hold a window ajar.
 • Updating my freshman presentations. Since last year, the oldest known stone tools have moved from 2.6 to 3.4 mya, and from Homo habilis to some Australopithecine. The bulk date of the great clearance-cairn areas of Småland has moved from the Early Iron Age to the High Middle Ages.
 • Reading this paper by a Scandy scholar whose English is shaky. They describe the defenders of a besieged castle using “guns, piles and stones”. Ow, me bum…
 • Hawkwind’s most beloved song, “Master of the Universe”, has huge information redundancy. It’s just one riff played in unison by bass and rhythm guitar all the way through, plus aimless quiet noodling on the lead guitar and swishy noises from the keyboards.
 • Movie: Dheepan. War-traumatised Tamil man-woman-child form a fake family to enter France, settle in ghetto shaken by drug gang fighting. Grade: pass with distinction.
 • Oh sure, LinkedIn. I’m definitely the right man to head a pharma research team working on immuno oncology. Thanks for telling me about the job!

Over 50 000 vistors mark of JFArchaeology crossed today!

I would like to thank You all for the continuing interest in my work and archaeological research in Finland in general!

Best,

Jan
Pizza time ;)

Deutsches Lager Hanko day two (1.9)

Another great day with a multitude of different fnds illustrating the daily activities of the German WW2 transition camp. The many different types of finds occasionally makes the site very difficult to excavate.

Cans and buckets litter the WW2 dump area.

Among the food cans we found aa awesome  range of personal and other artefacts including many paper items.

A package of "Juno Zigarretten"

The finds included leather items, wine- ink- and other bottles, different types of bakelite items as well as combs, mirror fragments, land pins and luggage tags and even a large candle holder from a Christmas tree.

"Ich hab noch einen Koffer in Berlin"

 Christmas tree candle holder!


Wine bottle coming up :)

The weather report for tomorrow suggests it will be a rainy day. Because of the many paper items in the soil digging in the rain is not an option. 

Surprisingly large amounts  of 70-year old paper stuff has been found during the excavations :)


Deutsches Lager Hanko day one (31.8)

The dig started off in perfect summer weather, the sea was totally calm too. Today was quite a short day were we only concentrated on the excavation area from june, making sure it was dug to the bottom.

Brushing finds "in situ".

I was slightly surprised in the amount of finds though the layers were clean yellow sand. Some 12 + food cans a couple of bottles and beer capsules were among the more frequent finds.

Food ration cans.

We also found some smoking utensils such as a German cigarrette box (Echt Orient) and even one cigarrette. Seems like the sandy soil has helped preserve paper items.. A mirror and a comb were the only finds associated with personal hygiene today.

 Lemonade bottle.
Todays "Reichspfennig" coins were from 1940 and 1941...

 10 Reichspfennig (1940)

Danish Castle Road Trip

I spent last week in Denmark at a friendly, informative and rather unusual conference. The thirteenth Castella Maris Baltici conference (“castles of the Baltic Sea”) was a moveable feast. In five days we slept in three different towns on Zealand and Funen and spent a sum of only two days presenting our research indoors. The rest of the time we rode a bus around the area and looked at castle sites and at fortifications, secular buildings, churches and a monastery in four towns. Our Danish hosts had planned all of this so well that the schedule never broke down. Add to this that the food and accommodation were excellent, and the price very humane, and you will understand that I was very happy with the conference.

This was my second CMB. Last year in May I attended the twelfth one in Lodz, Poland. It’s an excellent education for me as I delve into High Medieval castle studies with my ongoing project about castles in Östergötland.

You might think that within such a specialised field there would be lots of debate at the conference, but actually participants present work that is mainly of local or national relevance. Your audience takes a polite interest in what you’re doing, but nobody presents any results or methods that change the game for everybody else. I imagine that this has to do with written history’s specificity. These scholars aren’t dealing with large generalised prehistoric cultural categories. They’re dealing with specific people and events at specific castle sites. If someone has found out new stuff about the architectural phasing of a certain castle in Lithuania, then this will not change the way someone in south Jutland thinks about her subject much. But every specific case presented, and every site visited, offers a wealth of details that add up to help castle scholars contextualise their work at home.

The presentation that I found the most interesting was Christofer Herrmann’s and Felix Biermann’s about recent fieldwork at Barczewko / Alt-Wartenburg in northern Poland. This wooded area, Warmia, saw a planned colonisation effort sponsored by German lords in the 14th century. Written sources document that a settlement was founded at Barczewko in 1326 and razed to the ground by Lithuanian raiders in 1354. Attracted by a long-known but undated defensive bank-and-moat, my colleagues have now mapped the site with geophys and excavated key buildings. The geophys showed a neatly planned mini-town, with a main street, a town square and a town hall. The cellars are still full of the debris from the fires set by the attackers, on top of the goods stored in the cellars, and a few bodies of murdered inhabitants. Almost a little Pompeii, and very painstakingly excavated. The pottery is dominated by Silesian designs (from the south-west part of modern Poland), giving an idea of whence the colonists came.

Sprogø Castle: do the layers of small beach pebbles mark the construction seasons? The Great Belt Bridge seen from Sprogø Castle The Great Belt Bridge seen from Sprogø Castle Sprogø Castle and light house Kalundborg, Our Lady: 17th century altarpiece, detail Kalundborg, Our Lady: 17th century altarpiece Gjorslev Castle, stairwell: 17th centiry masque Gjorslev Castle, stairwell: 17th centiry masque Gjorslev Castle: front facade with statue of St. Mary Gjorslev Castle: statue of St. Mary Gjorslev Castle: loophole Gjorslev Castle Jungshoved moated site Jungshoved moated site Vordingborg Castle seen from the harbour Vordingborg Castle seen from the harbour Vordingborg harbour, cormorants Vordingborg Castle, SW corner Vordingborg Castle, SW corner Vordingborg: Mames Babegenusch, a kick-ass klezmer band Vordingborg Castle: Goose Tower Vordingborg Castle: Goose Tower Vordingborg Castle: Goose Tower Elsinore: Maritime Museum Elsinore, Marienlyst Hotel, 1970s pavement deformed by tree Elsinore Cartusian monastery: mis-shapen arch Elsinore: half-timbered building, 16th century, detail Elsinore: half-timbered building, 16th century Elsinore: half-timbered buildings Kronborg Castle: decoration on the chapel door Kronborg Castle: decoration in the chapel Kronborg Castle: anchors Nyborg Castle: west wing, outside Nyborg: æggekage oven omelet with absurd amounts of glorious crackling. Nyborg, St. Mary's. Modern sculpture? Nyborg, St. Mary's. Modern sculpture? Nyborg, St. Mary's. Modern sculpture? Nyborg Castle: west wing, inside Nyborg Castle: half-timbered buildings at the castle moat.

Nya ristningar funna på Hagbards Galge!

Hallands Nyheter besökte arkeologidagen i Asige där det märkliga monumentet Hagbards Galge genomsöktes efter nya hällristningar. Nedan länkas en filmsnutt från HN-s hemsida: