October Pieces Of My Mind #2

 • What are the best arguments to keep your home wifi password protected? I think it’s a pain in the ass. My retired neighbour makes prophecies of doom involving child pornographers standing around with laptops outside my fence, distributing contraband files and leaving me to do the jail time.
 • I tell my students that the two most important pieces of information I’ll be handing out, the ones they should remember after they’ve forgotten everything else from Scandy Archaeology 101, are these. 1. Agriculture starts in 3950 BC. 2. From that time and 5000 years on, most Scandies live in post-borne wooden long houses.
 • I miss my toddlers sitting on my lap.
 • Medieval Scandy laws didn’t differentiate between rape of and consenting extramarital canoodling with other men’s wives and daughters. The main wronged party in either case was the man who owned control over the woman’s sexual favours and fertility. A man raping his own wife was a contradiction in terms and no concern of the judicial system.
 • The burp at the start of Saint Vitus’s doom boogie tune “Thirsty and Miserable” sounds a lot like the one at the start of the Stooges’ “I Wanna Be Your Dog”.
 • Jrette is now so old and mature that not only does she have no interest in pink conical Bratz(tm) party hats, she thought I was joking when I found some and asked.
 • I put a tray on the conveyor belt at airport security. The guy behind me in line puts his laptop into it and ignores me. I put another tray on the belt. He puts his jacket into it, still ignoring me. Dafuq?
 • A week ago I emailed my local public library and asked for an inter-library loan. They just texted me that they’ve got the book for me. This is on a multi-ethnic working-class council housing estate.
 • Lasagna typifies dishes that, though they may be tasty enough, aren’t worth the time and effort compared to quicker and easier recipes with similarly tasty outcomes.
 • Using Google Translate to communicate with cleaning lady. Good thing I tested the output phrase by retranslating it before printing. The first version I got when translating “How is your back?” meant “How is your eyesight?”
 • Soon remodelling of the Slussen traffic bottleneck in Stockholm will add 5-10 minutes to my daily commute for a period of years. I look forward to investigating whether the Nacka strand to Nybroplan commuter boat will gain me any time.
 • Kim Stanley Robinson’s 1998 novel Antarctica is set in some nearish future where Earth’s human population is ten billion. But they still use faxes, modems and chemical photography. And there’s no wifi.
 • Ha! Screw you, Telenor! I found two of the comfy chairs in another part of the Bromma airport departures hall!
 • Insight: a planet’s rotational poles will only be cold if the axis is roughly at right angles to the planet’s orbit around the star.
 • After a day working at home I’d quite like to be chased by the Nazgûl.

3D scanning of neolithic clay figurines

As part of the work around the upcoming "Archaeology Night" at Heureka the Finnish Science  Centre (4.12.2014) this day was dedicated to 3D scanning of three of the stone-age figurines found on the neolithic dwelling site of Jokiniemi  (Vantaa S. Finland).

The mobile equipment and staff came from Versoteq but the printing will be done at Heureka.

The idea is to give the visitors a "hands on experience" of the figurines as well as a chance to see and rotate the figurines in 3D on screen.

3D scanning in progress.

With the good lighting in the room I managed to take a few more pictures of the figurines myself :)

"Tuima"

"Pappa"

Fingerprints from the neolithic on "Poika".

Skeppssättning på rätt köl

DSC_0013

Nyligen genomförde vi en lite ovanlig uppgift på Årbygravfältet i Svedvi sn utanför Kolbäck i Västmanland (Svedvi 192). Det var markägaren Mattias Robson som påtalat att två av stenarna i en skeppssättning lutade och att det fanns risk att de kunde falla omkull. Mattias har varit behjälplig vid flera tillfällen i samband med insatser vid gravfältet (se SAU Rapporter för Årby och Amanda Wuopios blogginlägg).

Västmanlands länsstyrelse sköt till medel för en räddningsinsats. Så en kylig morgon i oktober åkte jag ut till gravfältet för att i samarbete med markägaren renovera skeppssättningen och resa upp de två stenarna.

Arbetet genomfördes så att stenarna varsamt lyftes upp med hjälp av grävmaskin. Därefter rensades hålet där stenen stått och utvidgades något. Vid rensningen visade det sig att båda stenarna varit förstärkta med betong under marknivå. En markduk placerades i botten av gropen och ett lager grus lades som fundament för stenen. Därefter placerades stenen åter i gropen och tomrummet fylldes upp med grus. Sist lades torvor från närområdet för att dölja ingreppet samt påskynda återväxten av gräs runt stenarna.

Skeppssättningen restaurerades första gången 1967. Det troliga är att stenarna då placerades och säkrades med betong. Det är denna betong som påträffades vid de två nu restaurerade stenarna och som nu även börjar synas vid ytterligare en sten. I samband med restaureringen 1967 genomfördes även en mindre arkeologisk undersökning. Under mittstenen påträffades brända ben, kamfragment, nitar, brodd, spelbrickor samt små fragment av keramik. Fynden förvaras i Västmanlands läns museums lokaler i Hallstahammar.

Vid renoveringen av skeppssättningen upptäcktes att ytterligare en sten lutar så möjligen får vi anledning att komma tillbaka till detta fina gravfält.

Skeppssättningen efter renovering. Foto: Olle Heimer

Skeppssättningen efter renovering. Foto: Olle Heimer

Vill ni besöka skeppssättningen så har Mattias anlagt en parkeringsplats ute vid landsvägen och han underhåller en stig som leder upp till gravfältet som är väl värt ett besök. Han gör en fantastisk insats för denna fina fornlämning.

 

A true diamond in exhibition design

I have always had high hopes for archaeologist (PhD) Anna Wessman (Wickholm), in her younger years she worked with me on several excavations in S. Finland.Still... I have to admit I felt "fatherly" anxieties when I stepped into her world of exhibitions today.

Glims museum entrance

The theme of the exhibition is about the world of metal detecting and archaeology and is the first of it´s kind in Finland. The entrance suggested this would be another one of those exhibitions in an old house (not suitable for exhibitions). The happy sight of her welcoming us today will never leave me, Congratulations Anna and the staff of Espoo City Museum.

"Come on in" 

Hands on detecting

Clear presentations...

and lots of interesting finds :)


http://www.espoonkaupunginmuseo.fi/fi-FI/Talomuseo_Glims

Förundersökning av åtta fornlämningar inför ny VA-ledning mellan Veinge och Laholm

Förundersökningen av åtta fornlämningar som berörs av nedgrävningen av ny VA-ledning mellan Veinge och Laholm har nu avslutats. Boplatser och gravar har undersökts inom denna ledningssträcka som slingrar sig genom ett fornlämningsrikt landskap.
Här kommer några glimtar från de olika platserna som förundersökts:
Östersjökeramik som påträffades tillsammans med vävtyngder i resterna av ett grophus inom Vessinge bytomt. Veinge 346
 
Boplatslämningar vid Vessingehögen, Veinge 347-349

 
Ugn vid Tjärby 69
 
Boplatslämning Tjärby 79

 

Stensättningen invid Tjärbysjön
 
 
Flatmarksgravar i skugga inom Laholm 241.

Fotnot. Laholmsbuktens VA planerar en ledningsdragning mellan Veinge (reningsverket strax söder om Veinge kyrka) och Laholm (anläggning strax norr om Lagan) och med anledning av detta har åtta fornlämningar som påträffades vid en arkeologisk utredning december 2013 nu förundersökts.  Se rapporten Tegnhed 2013Arkeologisk utredning Steg 2: VA-ledning Veinge – Laholm. Länk till rapporten: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6749

Reportage från Skån

I förra veckan avslutades fältundersökningen av de mesolitiska boplatserna Skån och Skånskogen i Hälsingland. Det var en kamp mot klockan in i det sista, med en del snöblandat regn och frost om morgonen, men det gick vägen. Resultatet har blivit över förväntan med mycket fint stenmaterial och ovanligt mycket brända djurben för att vara stenålderslokaler. En av de sista dagarna var även elever från Svågadalens skola på besök för att få se på föremålen och höra mer om stenålderns bosättare i trakten.

Ljusdalsposten gjorde ytterligare ett inslag med arkeologerna, denna gång även med video som kan ses nedan. Text och bildspel finns på webtidningen.

Under vintern kommer rapportarbetet inledas, men det dröjer lite med med resultat eftersom benen ska artbestämmas av en osteolog här på SAU och organiskt material ska skickas på C14-datering.

Landsjö Castle Plan Develops

Landsjö castle. State of knowledge after the 2014 excavations.

Landsjö castle. State of knowledge after the 2014 excavations.

I’m giving a talk on Landsjö castle to the Kimstad Historical Society next week, and while preparing my presentation I made a sketch plan of this summer’s discoveries regarding the plan. The ruin just barely breaks the turf, so we didn’t know much about the castle’s layout beforehand except that it had a 60-metre straight stretch of perimeter wall along the west side and that it cannot have been rectangular.

Our main architectural discoveries in two July weeks of digging and clearing brush were as follows.

1. A wall divides the the castle into a large level inner bailey to the north and a small steeply sloping outer bailey to the south.

2. At the east end of this wall is a 7 x 7 m tower visited or used in the 1360s.

3. The perimeter wall had no substantial east reach above the castle islet’s steep east scarp.

4. The previously known NW tower was part of a longer building along the north reach of the perimeter wall.

5. The perimeter wall’s south reach was never any longer than can be made out today.

6. The castle’s main entrance into the outer bailey was over a bridge across the dry moat outside the south reach.

Landsjö castle. Architecture visible prior to 2014 excavations.

Landsjö castle. Architecture visible prior to 2014 excavations.

2012 and the Maya Collapse Ecology in the End Times

This is not the final version of this article. It is to be published in a series of essay clusters on ecology from an object-oriented perspective. Some of these essays are available on O-Zone’s website. This version is incomplete as it lacks an abstract (which is available below), some page numbers. Most importantly, note that […]

Courtcase. Illegal diving and recovery of items from an 18th century shipwreck in Finland


Well preserved cannon on the ships gundeck (picture copyright Badewanne)

And this one goes to court... It will be very interesting to see what the courts decision will be as this is the first case of it´s kind in Finland.

Four very experienced divers (ages 30-40 yrs) stand accused of stealing artifacts from a  18th century shipwreck located outside of Porvoo S Finland. The divers have worked as guides and arranged legal diving tours.

The 40 meter long wreck wreck lies at a depth of around 60 meters. The ship has had two gun decks and is in a remarkable state of preservation

The police (who previously were doing nothing) were tipped off by another diver and a reporter who is making a documentary about the looting of shipwrecks in the Baltic Sea region. The accused divers claim that they are innocent.

(Source Helsingin Sanomat)


http://www.hs.fi/kotimaa/a1413868553264

Arkeologi & Historia Oktober 2014

STOLPAR PÅ RAD HADE EN ROMERSK FÖREBILD

I Skåne fanns det på järnåldern en syd-nordlig vägsträcka som passerade Degeberga, Vä och Färlöv. Vid Degeberga och Färlöv har arkeologer funnit en spikrad rad efter stolphål intill gårdarna och den forntida vägen. De är daterade till 500-600-talet.
  Stolpar på rad vid vägen intill högstatusgårdar tog hemvändande krigare med från kontinenten, enligt arkeologen Ylva Wickberg från Sydsvensk Arkeologi. Vid infarten till romerska städer satt brottslingar och fiender uppspikade på pålar i ett avskräckande syfte. Men i Skandinavien fick stolpar på rad en annan innebörd.

Kungliga inhägnader

I Gamla Uppsala gick den stora landsvägen öster om högarna och gick i nästan nord-sydlig riktning. Från vadet vid ån samman har arkeologer funnit spåren efter en forntida väg och 144 gropar efter stolpar på en sträcka av cirka en kilometer. Ytterligare en rad av stolpar i nästan öst-västlig riktning. Arkeologen Jonas Wickborg menar att innanför inhägnaden ägdes av den dåtida uppsveakungen. I stolpgroparna har arkeologer funnit spår efter ett helt skelett av hund. Fast det mesta djurbenen kommer från nötdjur och häst. Vid de dåtida uppsveatinget med religiösa fester slaktades hästar och nötkreatur och skinnet och huvudet hängdes upp på pålarna.
  En liknande bild ger västsvearnas maktcentrum Anungshög där raden av stolphål har gått efter en väg som sträckte från vadet vid Anundhögsbäcken till Jutekärret. Stolpraden inhägnade ett område mellan Jutekärret och Anundshögsbäcken som ägdes av västsvearnas kung. Vägen sträckte sig från Tuna i norr förbi Anundshög och vidare till de dåtida bryggorna vid Hällaviken och vinterleden över Mälaren till bygderna kring Kjulaåsen.

 Modeflugan att upprätta stolpar på rad vid gårdens landsväg varande i en eller två generationer, det vill säga den tid att stolparna skulle ruttna.  Efter ca 650 e. Kr. var stolpradsmodet borta.

Källa. 2014-10-18. Makt och monument under järnåldern- om de senaste årens fynd av stolprader. Seminarium på Västmanlands läns museum.  Arkeologerna Alexandra Sanmark, Jonas Wikborg, Ylva Wickberg och Tony Björk berättar om stolprader vid Anundshög, Gamla Uppsala och Degeberga. 

DET LJUSA SKINNET KOM INTE MED STENÅLDERSBÖNDERNA

Tidigare har forskare ansett att det ljusa skinnet som är så vanlig i Norden kom med stenåldersbönder flyttade upp till Skandinavien. Tidigare har genetiker fått fram ur ett 9500 år gammalt skelett som arkeologer grävde fram i Stora Förvar grottan på Stora Karlsön utanför Gotland hade en mellanmörk hud. En person tillhörande säljagande befolkning på Gotland som begravdes 4500 år sedan i grav 58 i Ajvide hade blåa ögon och mörk hud. En stenålderbonde som begravdes för cirka 5000 år sedan i en megalitkammargrav i Frälsegården (nr2) i Gokhem i Västergötland hade ljus hud. Personen av kraniet från grav Motala12 vid Kanaljorden som hade lagts i en grund sjö för 8000 år sedan hade gener som visade att han hade blå ögon och ljus hud. Genetiska studier visar att hans förmöder eller förfäder hade ett ursprung från jägarbefolkning i Sibirien. Mannens genomer har analyserats och den visar på att mannen hade cirka 20-25 procent genomer som man finner hos siberiska folkslag och cirka 75-80 procent från människor i Västeuropa.
Läsa mer: Appelquist, Bodil 2014-01-26. Så såg skandinavernas förfader ut. Svt Nyheter
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-sag-skandinavernas-forfader-ut
Gunther, Maria 2014-09-17. Svenska fyndet avslöjar européernas ursprung
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svenska-fyndet-avslojar-europeernas-ursprung/
Nature 513, 409–413(18 September 2014) Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html
Stockholms universitet. 2014-09-18. Pressrelease. Européernas genetiska ursprung kartlagt.
http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/europeernas-genetiska-ursprung-kartlagt-1056216
Populär Arkeolog 3/2014. Han har kartlagt våra geners historia. (s. 13)
ALEXANDER DEN STORES FARMORS GRAV UPPTÄCKT
Två gravar har hittas i Vergina i Grekland där arkeologerna tror att en av gravarna tillhör den makedonske kungen Philip II:s mammas grav, Alexanders den stores farmor.

Läsa mer: Discivery.com 2014. Remains of Alexander the greats father confirmed found.

BOPLATSER FRÅN JÄGARSTENÅLDERN I HÄLSINGLAND
Larsson, Åsa M. Stenåldern i Hälsingland. Sau-Blogg
http://www.saublogg.se/2014/10/stenalder-i-halsingland/
Larsson, Åsa M. Rester från stenåldern i Ljusdal. SAUblogg.se
http://www.saublogg.se/2014/10/rester-fran-stenaldern/

TIDSKRIFTEN VÄSTERBOTTEN FÖRSVINNER
Läsa mer: Västerbottens museum 2014-09-22. Tidskriften Västerbotten läggs ned.
http://www.vbm.se/sv/kunskapsbanken/tidskriften-vasterbotten/pressmeddelande-140922.html
VIKINGASKATT HITTAD I SKOTTLAND
Storbritanniens största vikingaskatt från 800-talet är funnen i Skottland.
Läsa mer: Donnelley, Paul 2014-10-12. Metal detectorist finds Britain's biggest ever haul of Viking treasure - with hundreds of artefacts including an ancient silver cross. MailOnLine

NY BOK OM VALSGÄRDE I UPPSVEARNAS RIKE

Arkeologen Ola Kyhlberg menar att gravfältet i Valsgärde är en metafor för Valhall och att det var Uppsalakungarna som begravdes i båtgravar i Valsgärde. Tre av Uppsalakungarna fick kenotafgravar i Valsgärde för de är begravda i de tre storhögarna vid Gamla Uppsala.
- Tre av de mest märkvärdiga gravarna i Valsgärde, nummer 6,7 och 8 innehåller utsökta båtar, och otroligt exklusivt lösöre. Men de innehåller inga mänskliga kvarlevor, sade Ola Kyhlberg till bloggen Arkeologi i Gamla Uppsala.
Bloggen Arkeologi i Gamla Uppsala 2014-09-24. Valsgärde = Valhall?
http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/valsgarde-=-valhall.aspx
KVINNA BLEV OFFRAD TILL GUDARNA FÖR 2000 ÅR SEDAN I NORGE
Skelettresterna efter en ung kvinna runt 30 år blev offrad vid en forntida myr i Østby i Romedal i Hedmark har nu grävts fram av arkeologer.
- Vi tror ganske sikkert at hun ble ofret til gudene, sade arkeolog Grethe Bjørkan Bukkemoen fra Kulturhistorisk museum till Nrk.no
Myhre, Torunn. 2014-09-20. Vi tror hun ble ofret til gudene. NKR.no Hedmark og Oppdal.
http://www.nrk.no/ho/nok-et-unikt-beinfunn-pa-hedmarken-1.11925501
MÄNNISKOFFER I NORGE FRÅN BRONSÅLDERN
Läsa mer: Myhre, Torunn &  Vandevjen Olsen, Stine  10.06.2014-06-10. Han ble ofret til gudene NKR.no Hedmark og Oppdal.
http://www.nrk.no/ho/fant-2900-ar-gammel-hodeskalle-1.11765042
HUSEN VID UMEÄLVEN ÄR 3000 ÅR GAMLA
De skandinaviska husen av bondetyp vid Umeälven är 3000 år gamla.

- Förutom husen har vi även hittat ben från getter och korn. Det pekar på att man börjat prova på det här med odling och det har vi väl haft lite belägg för tidigare, men nu kan vi verkligen se det på den här platsen, sade Ellinor Johansson till Sveriges Radio.
Silverdal, Joakim 2014-10-08. 3 000 år gamla hus upptäckta vid Umeälven. Sveriges Radio
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5984025
HÄLLRISTNINGSBÅT MED FISKAR
Fiskar har hittats inhuggna på relingen på hällristningsskepp i Skogetorp i Tanum i Bohuslän.
Läsa mer: Stiftelsen för dokumentation av bohusläns hällristningar. Vecka 37-39.
http://www.hallristning.se/faltrapport_2014.htm
ETT 5000 ÅR GAMMALT SOLTEMPEL PÅ BORNHOLM HAR UPPTÄCKTS          
Läsa mer: Historie Online.dk 2014. Soltempel fra stenalderen fundet på Bornholm.
http://historie-online.dk/nyt/bornmus-soltempel.htm
Bornholms museum 2014. Solkulturens endeligt på Vasagård. Fundene på Vasagård stammer fra en periode i stenalderen.
http://www.bornholmsmuseum.dk/udforsk/bornholms-historie/arkaeologi/solkulturens-endeligt-paa-vasagaard.aspx
Bornholms museum 2014. Vægpaneler fra stenalderen. Fantastisk fund på Vasagård i Åker.
http://www.bornholmsmuseum.dk/udforsk/bornholms-historie/arkaeologi/vaegpaneler-fra-stenalderen.aspx