6000 year old amber pendant from Jokiniemi.

Nice finds again from Jokiniemi! Yesterday an exceptional neolithic flint arrowhead and today a Baltic amber pendant along with large amounts of neolithic pottery!

Amber!

The Crew


Nyheter om Västmanland Augusti 2014

ARKEOLOGIDAGEN VID ANUNDSHÖG UTANFÖR VÄSTERÅS

Utspelats ett medeltida ting av Badelunda hembygdsförening.

Läsa mer: Badelunda hembygdsförening program.
http://www.badelunda.se

VÄSTMANLÄNDSKA ORTNAMN

I Namn och Bygd 2013 skriver Per Vikstrand om ”Norrbo hundares två tingsplatser” och Lennart Elmevik om ortnamnen ”Skedvi” och ”Svedvi och Nedervi”

PÄRLAN FRÅN DUNSHAMMAR I VÄSTMANLAND
En pärla från järnåldern fann arkeologer när järnframställningsplatsen vid Dunshammar utanför Ängelsberg i Västmanland. Den finns att skåda på Ekomuseum Bergslagens blogg. Är det någon som vet vilken århundrade pärlan tillverkades?
Falkengren, Anna 2014-05-26 Dunshammar en pärla. Ekomuseum Bergslagens blogg
http://ekomuseumbergslagen.wordpress.com/2014/05/26/dunshammar-en-parla/

VIKINGATIDA GRAVFÄLT FUNNET UTANFÖR VÄSTERÅS
Undersökning av vikingatida gravar vid Råmarbo.
http://www.kmmd.se/Arkeologi/Projekt-2014/

BOK OM STADSDELEN VIKSÄNG I VÄSTERÅS

Livet på Viksäng (2014) heter en 160 sidor bok om stadsdelen Viksäng i Västerås, utgiven av Kulturföreningen Vi i Viksäng. Böcker om stadsdelar har en förmåga att bli väldigt lokalt och läses och köps av de som har en anknytning till stadsdelen. Ur en historiesynpunkt är det alltid bra att det ges ut böcker av den här typen. Det som kan ha ett riksintresse är militärförläggningen I 18 där Spanska sjukan bröt ut 1918. Det jag fastnar för är Ola Nilsson Palms dagboksanteckningar från arresten på Västmanlands regementets I 18:s källare.

Läsa mer: Blom, Lasse 2014-05-21. Ger ut bok om sitt Viksäng. Västerås Tidning (s. 24)
Kulturföreningen Vi i Viksäng: http://www.viksang.se

  
SKULTUNA MESSINGSBRUK

Jöns Posse skriver om Skultuna Messingsbruk i artikeln ”I bara mässingen” i tidskriften Företagshistoria 02/14

KANTHAL HALLSTAHAMMAR

Mats Karlsson har skrivit artikeln ”Värmetråden gjorde Hallstahammar hett” i Teknikhistoria Nr 4 Juni 2014 (s. 10-16)

FISKAREN FRÅN BARARKÖ OCH GREVEN CRONSTEDT PÅ FULLERÖ UTANFÖR VÄSTERÅS

Marianne Kindgren skriver om fiskaren Carl Johan Anderssons konflikt med greve Cronstedt på Fullerö i artikeln ”Ett porträtt – en historia” i Släkthistoriskt forum nr 3 2014 (s. 48-49)

SURAHAMMARS GAMLA CENTRUM VID KOLBÄCKÅN LYFTS FRAM

Surahammars gamla centrum från 1500-talet till 1900-talets början låg kring Kolbäcksån och senare även vid Strömsholms kanal när den byggdes i slutet på 1700-talet. Nu har Kommunalteknik i Surahammar tillsammans med Delta Graphica och Marie Spennare och Anders Lindberg uppfört informationsskyltar längs en cirka 3 kilometer kulturled längs gamla Bruksgatan och kanalen.
Marie Spennare och Anders Lindberg har skrivit en bok om samma ämne med titeln Sura – en historisk vandring (2014) på 250 sidor.

Läsa mer: Olsson, Lasse 2014-07-30. Historisk vandring i vacker bruksmiljö. Västerås Tidning (s. 24)


Nyheter om samer Augusti 2014


SAMEFOTOGRAFEN NILS THOMASSON
Samen och fotografen Nils Thomsson skildrade sitt eget folk genom kamerans öga. Just nu pågår en utställning av hans bilder på Härjedalens Fjällmuseum till och med 30 september 2014.
Fotografier av Nils Thomasson http://www.samer.se/4467

SAMISK KLIPPGRAV FRÅN VENDELTIDEN FUNNEN PÅ SYDSAMISKT OMRÅDE
Ett samiskt skelett från en klippgrav från cirka 640 e. Kr har hittats i Eidet i Tysfjord i Nordland i Norge.
Andersen, Sander & Piera Paulsen, Simon 2014-06-26. Denne hodeskallen kan endre historien.
Forskning.no. http://www.forskning.no/artikler/2014/juni/395763
SAMISKA LÄMNINGAR I RESELE
Arkeologen Bernt Ove Viklund har funnit ett 70 tal nya fornlämningar från samiska visten i Ed, Resele och Ådalsliden i Ångermanland. Vid en skogstjärn låg sju stycken ovala härdar.
– Boplatsen är från slutet av järnåldern och fram till nutid. Härden var en central plats i kåtan, sade arkeologen Bernt Ove Viklund till Allehanda.se.

Prevéus. Magdalena 2014-07-17. Fornlämningar i Resele. Allehanda.se
SAMISKT BERÄTTANDE I TIDSKRIFTEN VÄSTERBOTTEN NR 2 2014
VEM ÄR SAMEN VID LAPPTÄPPAN I DALARNA?
Gagnef hembygdsförening vill ha svar vem samen på bilden är? Det är ingen sockenlapp. Förmodligen en fjällsame på besök i Gagneftrakten i Dalarna.
Foto på samen finns på länken: Fredrik Olofsson bilder från Bäsna
http://www.bygdeband.com/album/500/fredrik_olofssons_bilder_fran_basna/
SAMER BAR SVÄRD – JÄMTLÄNNINGEN SPJUT OCH YXA

Arkeologen Inger Zachrisson har studerat modet mellan samer och bönder på järnåldern och tidig medeltid. De samiska männen var mer mottaglig av omvärldens mode än samiska kvinnor. Det var samiska männen som hade kontakt med pälshandlarna. I Jämtland har arkeologer enbart funnit svärd i samiska gravar.

Läsa mer: Zachrisson, Inger 2014 Samisk-Nordiska kontakter under järnåldern i dräkt och personliga tillhörigheter
http://www.academia.edu/4290447/Samisk-nordiska_kontakter_under_jarnaldern_-_i_drakt_och_personliga_tillhorigheter


SAMERNAS URSPRUNG

I Populär Historia Nr 8/2014 svarar arkeologen Kristina Ekero Eriksson på frågan om samernas ursprung (sid 60).

EN SAMISK TRUMMA VAR HÖGVILT PÅ 1600-1700-TALET

Efter att samer hade deltagit på Gustaf II Adolfs armé under Trettioåriga kriget ville många rika personer i Europa ha en samisk trumma i sina samlingar. Om det skriver Mårten Snickare i artikeln ”Den koloniala kampen om Goavddis” i Rig Nr 2 2014 (sid. 65-75).


Jokiniemi excavation day three

Large amounts of quality finds today!!


There will be a press release out before 1 PM tomorrow!


Dolda rum under Torggatan

Strax under gatan fanns källaren.
Nu efter några riktigt varma sommarveckor är det inte utan att man börjar längta ner i svala källarrum. För några år sedan fick ett par kollegor lite överraskande besöka en bortglömd källare under Torggatan i Linköping. Det var när det skulle anläggas handikapparkeringsplatser och NCC, som utförde arbetena, plötsligt stötte på en stor hålighet under gatan. Det visade sig vara en, endast delvis igenfylld, källare som fanns direkt under gatstenarna. Arkeologer tillkallades och källaren undersöktes och fylldes sedan igen - ordentligt denna gång.Torggatan fanns redan under medeltiden men då under namnet Sandgatan eller Sandkorsgatan. Det senare namnet blev på 1700-talet ändrat till S:t Korsgatan - ett gatunamn som finns kvar än idag på sträckningen som fortsätter väster om Apotekaregatan. Längs Sandkorsgatan fanns under medeltiden flera residensgårdar för domkyrkans prelater. Källaren under gatan har troligen tillhört en av dessa gårdar. En gård som kan kopplas till S:t Bartolomeus prebende, d v s en gård anslagen till försörjning av prästerna vid S:t Bartolomeus altare i domkyrkan. Prebentet instiftades av riddaren Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta) år 1348.

När vi sökte i museets topografiska arkiv hittade vi en beskrivning och en enklare uppmätning av källaren och det hus som stått över den ända fram till dess att hela kvarteret revs på 1950-talet. Där fanns även foton från tidigt 1900-tal. Bilderna och beskrivningen visar att källaren ingått i ett medeltida stenhus. Stenhuset var senare tillbyggt med en träbyggnad. 


    Foto från 1914 ur museets arkiv.                                              
En tidningsartikel i Östgöta Correspondenten från november 1953 berättar om källaren: Innanför en enkel plåtdörr fanns en trätrapp som ledde ner till ett större källarrum uppdelat med spjälväggar och en mindre kammare. I såväl källarrummen som trappan var taken välvda. Tidningsartikeln avslutas med en förhoppning om att källaren ska kunna bevaras för framtiden även om resten av det gamla stenhuset rivs. Så blev dock inte fallet. Valven knäcktes och källaren fylldes igen.


Så låg den bortglömd där under Torggatan fram till 2009, då den så oväntat dök upp igen. Det stora källarrummet tömdes på rasreringsmassor, golvet rensades fram och en ny dokumentation gjordes. Källaren är uppförd av gråsten med valv, en sekundär vägg  och andra detaljer i tegel. Den här gången grävdes en liten provgrop genom golvlagren och tre äldre golvnivåer dokumenterades. Det äldsta golvet var ett kalkbruksgolv och på detta hittades ett mynt - 2 öre från år 1573 (Johan III). Myntet kan komma från ett trägolv som man vid ett senare tillfälle lagt över kalkbruksgolvet. Trägolvet förstördes i en brand och ersattes av ett enkelt jordgolv. I jordgolvet hittades en öltapp som kan tyda på att man förvarat öltunnor i källaren. Nu är källaren åter igenfylld och gömd men ligger kvar där under gatans stenar och våra fötter.


Tunntapp och mynt hittade i källargolvet.
Ann-Charlott Feldt
ArkeologFölj länken till vårt rapportarkiv om du vill läsa hela rapporten från undersökningen av källaren http://www.pdfrapporter.se/pdf/2010/2010-015.pdf

Jokiniemi stone-age excavation day two

New day, new crew, new fabulous excavation day :). The finds were abundant today too (although much more fragmented than yesterday) and included various different styles of Comb ceramic pottery, (heated, preworked) flint and of course burnt bone of seal.
This day was a really relaxed one, lot´s of time for interesting discussions with the participants too which I think is one of the main aspects of community archaeology. Below are some snapshots from today.
Fältarbetet är avslutat…

… nu registrerar vi fältdokumentationen och tvättar fynd, bland annat. Veckorna i schaktet blev en svettig historia, men det var värt besväret! Vad vi hittat berättar vi inom kort, än så länge kanske ni vill läsa artikeln som UNT publicerat… http://www.unt.se/uppland/uppsala/spaning-efter-tid-som-flytt-3262870.aspx

Efter några i fält är det skönt med en rejäl dos dataskärm.

Efter några veckor i fält är det skönt med en rejäl dos dataskärm. Emelie registrerar några hundra blanketter…

Snart är fynden som nya. Reidar i tvättrummet...

Snart är fynden som nya. Reidar i tvättrummet…

Jokiniemi stone-age excavation day one

The topsoil came off with speed and accuracy thanks to Marko and his great digger.


After that it was time to dig into the stone-age with a very motivated and talented crew. The first finds surfaced immediately and consisted of flint, quarts and quartzite flakes burnt bone along with large amounts of neolithic pottery. And this is only layer one!! Below are some pictures from this days finds and good work :).


The Jokiniemi excavation starts tomorrow

All is now set to go for The Science Centre Heureka dig. The area is cleared and the excavator will start it´s work tomorrow at 0700 AM.The weather seems to be on our side too at least until Thursday. Let´s see what this years excavation will bring  :)

The excavation area before excavation 27.7.2014.

Från sten till järn. Populärarkeologiska artiklar

Illustration: Göte Göransson, SAU

SAU fick det roliga uppdraget att som fördjupning redovisa undersökningarna vid Skälby i Västmanland och Påljungshage i Södermanland populärarkeologiskt, så att resultaten bättre kunde nå ut till intresserade. Uppdraget var mycket uppskattat och givande, särskilt som det genomfördes i dialog med Göte Göransson som skapade väldigt fina illustrationer av allt från stockbåtsbygge under stenåldern, till matlagning under bronsåldern, till husbygge under järnålder.

Böckerna lät oss berätta om stort och smått som vi kunde utläsa ur boplatsen från bondestenåldern och gravfältet från bronsåldern i Påljungshage, samt den långvariga bebyggelsen under äldre järnåldern i Skälby. Men de gav oss också möjlighet att sätta in platserna i deras större regionala och även kontinentala sammanhang. De som levde i Sverige under förhistorien var ju inga isolerade grupper, tvärtom ser vi hur de ingår i nätverk åt alla väderstreck och påverkas av allt från jordbrukets etablering till bronshantverket till Romarrikets uppgång och fall.

Rekonstruktion av 2000 år gammalt hus från Skälby, Västmanland. Illustration: Göte Göransson, SAU

Även om arkeologi är ett ständigt upptäckande av ny information, en stark anledning till varför så många av oss älskar denna bransch, så vet vi faktiskt långt mer om de årtusenden som ledde upp till medeltiden då skriftspråket slutligen etableras ordentligt. I rapporter och vetenskapliga artiklar måste vi vara faktafokuserade och källkritiska, vilket lätt blir ganska torrt och svårbegripligt för de som inte är fackutbildade. Så därför var det med både lite bävan och stor glädje som vi fick Länsstyrelsens mandat att för en gångs skull vända oss till de som bor i området och berätta om de fina och fascinerande lämningar som de som bodde där innan dem har lämnat efter sig.

Visningar i fält är det vanligaste sättet att berätta om vad vi hittat. Men en bok varar längre än en utgrävning. Foto: Jonas Wikborg

Böckerna har som sagt redan publicerats och de delades ut gratis till den intresserade allmänheten i respektive län. Jag har nu äntligen under denna lugna sommarvecka hunnit skapa PDF:er av samtliga artiklar och lagt upp dem på vår hemsida. Fritt fram att ladda ned och läsa för alla som är intresserade både av platserna i sig och av förhistorien i allmänhet.

SAU Skrifter 21: Skälby (Äldre järnålder)

SAU Skrifter 22: Påljungshage (Sten- och bronsålder)

Not: Artiklarna sprids under Creative Commons licens (CC BY-NC-ND 2.5 SE) som tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna SAU och respektive illustratör som upphovsman.